Byla 2-1086/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Plienas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 29 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. B2-1843-360/2009 pagal ieškovo UAB „Nordlift“ ieškinį atsakovui UAB „Plienas“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Nordlift“ Klaipėdos apygardos teismui pateikė ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Plienas“. Ieškinio užtikrinimui, iki įsiteisės teismo nutartis iškelti atsakovui bankroto bylą, ieškovas prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

4Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. birželio 29 d. nutartimi prašymą patenkino ir areštavo atsakovui priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant areštuotą turtą perleisti kitiems asmenims, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę; sustabdyti išieškojimą iš UAB „Plienas“ turto vykdymo procese. Teismas nurodė, kad teismas, gavęs pareiškimą iškelti bankroto bylą, gali savo arba suinteresuoto asmens iniciatyva taikyti laikinąsias apsaugos priemones Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, galiosiančias iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo. Teismui priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu dėl įmonės buvo priimti teismų ir kitų institucijų sprendimai ir pagal juos išduoti vykdomieji dokumentai, įmonės turtas (lėšos) pagal šiuos vykdomuosius dokumentus gali būti areštuojamas, tačiau šio turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas. Jeigu teismas atsisako iškelti įmonei bankroto bylą, išieškojimas ir turto realizavimas atnaujinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos. Iškėlus įmonei bankroto bylą kreditorių reikalavimai įmonei tenkinami įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

5Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Plienas“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 29 d. nutartį. Atskirąjį skundą atsakovas grindžia šiais motyvais:

61. Teismas laikinąsias apsaugos priemones pritaikė savo iniciatyva. Tačiau savo iniciatyva teismas gali pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, jeigu būtina apginti viešąjį interesą. O pritaikydamas laikinąsias apsaugos priemones priešingai pažeidė viešąjį interesą, nes atsakovas yra sudaręs 48 preliminarias statomų butų, komercinių patalpų pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurias įmokėti pirkėjų avansai. O dėl laikinųjų apsaugos priemonių 36 šeimos gali nenusipirkti butų ir laiku neįsikelti į statomus gyvenamuosius namus.

72. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas patirs didelių nuostolių, nes sustabdomos viso gyvenamųjų namų kvartalo statybos. Be to, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones bus pažeisti ir valstybės interesai, nes nebus vykdomi VSDFV, VMI ir kiti mokesčiai.

83. Atsakovas net ir sunkiu ekonominiu laikotarpiu dirba pelningai, o dėl veiklos sustabdymo darbo gali netekti 184 darbuotojai.

94. Teismas priimdamas nutartį nepranešė apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą atsakovui, tuo pažeisdamas CPK 148 straipsnio nuostatas.

105. Keldamas bankroto bylą ieškovas piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis ir bando paveikti atsakovą kitose civilinėse bylose. Kitose bylose yra pakankamai areštuota atsakovo turto ieškovo reikalavimams užtikrinti, todėl nėra būtinybės areštuoti visą atsakovo turtą.

116. Taikant laikinąsias apsaugos priemones teismas privalo išsiaiškinti jų taikymo būtinumą, o parenkant konkrečias priemones, turi vadovautis ekonomiškumo principu ir siekti, jog būtų užtikrinti abiejų šalių interesų pusiausvyra. Todėl teismas turi pritaikyti tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios nesutrikdytų įmonės ūkinės veiklos.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo atmesti atsakovo atskirąjį skundą, o Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 29 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą į atskirąjį skundą ieškovas grindžia šiais motyvais:

131. Ieškovo ieškinio reikalavimų suma yra 492870,95 Lt, t.y. didelė, o pagal teismų praktiką esant didelei ieškinio reikalavimų sumai preziumuojama, jog yra rizika dėl teismo sprendimo neįvykdymo.

142. Priešingai nei nurodo atsakovas, jo finansinė padėtis nėra gera. Tai konstatavo ir Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. balandžio 23 d. nutartyje, kurioje atsakovui atidėjo žyminio mokesčio sumokėjimą.

153. Atsakovas nepagrįstai nurodė, jog ieškovas nuslėpė nuo teismo faktą, jog atsakovo turtui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės kitoje byloje. Abi bylas nagrinėja tas pats teisėjas, todėl jam puikiai žinoma apie laikinąsias apsaugos priemones pritaikytas kitoje byloje.

164. Atsakovas nurodo, kas bus sutrikdyta jo veikla ir jis negalės sudaryti sutarčių su butų pirkėjais, tačiau jis nepateikė teismui jokių įrodymų, jog artimiausiu metu ketina tokias sutartis sudaryti.

175. Atsakovas nepagrįstai nurodo, jog teismas neturėjo teisės taikyti laikinąsias apsaugos priemones savo iniciatyva ir, jog pažeidė viešąjį interesą. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 5 punktas daro išlygą iš CPK nuostatų ir suteikia teismui teisę savo iniciatyva taikyti laikinąsias apsaugos priemones, galiosiančias iki nutarties iki nutarties iškelti arba atsisakyti iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo.

18Atskirasis skundas netenkintinas.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 338 str., 320 str. 1 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta (CPK 263 str. 1 d., 338 str.). Teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje (CPK 338 str.) nurodytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų.

20CPK1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio Kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra ĮBĮ, o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms. ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalies 5 punktas numato, kad teismas, gavęs pareiškimą iškelti bankroto bylą, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, galiosiančias iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra tiesiogiai numatytas ĮBĮ.

21Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis - užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą - laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, jog, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. CPK 144 straipsnio pagrindu pirmosios instancijos teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo, atsižvelgdamas į teismo sprendimo vykdymo ypatumus, taip pat abiejų bylos šalių interesų pusiausvyrą, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, tai yra ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymui užtikrinti būtina imtis proceso įstatyme numatytų priemonių.

22Nagrinėjamoje byloje ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Plienas“ ir prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis paminėtomis bendromis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo taisyklėmis ir siekdamas apsaugoti tiek ieškovo, tiek kitų atsakovo kreditorių interesus, pagrįstai areštavo UAB „Plienas“ turtą. Kaip numatyta ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalies 5 punkte, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės galios iki pirmosios instancijos teismo nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo.

23Atskirajame skunde apeliantas nurodo, kad ieškovo reikalavimai yra užtikrinti kitoje byloje atsakovui pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis, todėl taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra netikslinga. Kolegija su šiais argumentais nesutinka. Visų pirma, CPK nereikalauja, kad sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, būtų vertinamas pats ieškinio pagrįstumas. Ieškinio pagrįstumas įvertinamas išnagrinėjus teisme bylą iš esmės, priimant sprendimą dėl ginčo (šiuo atveju priimant nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo arba atsisakymo ją iškelti). Taikant laikinąsias apsaugos priemones vertinamas ne ieškinio pagrįstumas, o kitos aplinkybės (grėsmė, jog ateityje galimas palankus ieškovui teismo sprendimas gali likti neįvykdytas) ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams. Antra, laikinosios apsaugos priemonės yra taikomos konkrečioje byloje pareikštiems reikalavimams užtikrinti, todėl tai, kad kitoje tarp tų pačių šalių nagrinėjamoje byloje buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nesudaro pagrindo teigti, jog šioje byloje priimta nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra nepagrįsta ir neteisėta.

24Nepagrįstas apelianto argumentas, kad ginčo nutartimi teismas pažeidė CPK 145 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą ekonomiškumo principą. Bankroto bylos esmė – bankrutuojančios įmonės kreditorių teisių gynimas, siekiant patenkinti jų kreditorinius reikalavimus. Todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bankroto byloje ypatumas yra tas, kad jos taikomos ne tik ieškinį pareiškusių, bet ir kitų įmonės kreditorių reikalavimams užtikrinti. Taigi, įmonių bankroto bylos yra viešąjį interesą turinčios bylos, todėl bet kurioje jų nagrinėjimo stadijoje aktyvus vaidmuo tenka ne tik byloje dalyvaujantiems asmenims, bet ir teismui. Todėl, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones iki bus išspręstas klausimas dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo teismas CPK 145 straipsnio 2 dalyje reglamentuoto ekonomiškumo principo nepažeidė.

25Atsakovas nurodo, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių patirs nuostolius. Pažymėtina, kad įstatymas nedraudžia apeliantui kreiptis į teismą su prašymu dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo ne tik taikant laikinąsias apsaugos priemones, bet ir po jų pritaikymo, todėl atsakovui išaiškinama, kad esant realiai galimybei atsakovo nuostoliams atsirasti, jis gali pateikti galimų nuostolių paskaičiavimus ir kreiptis į pirmosios instancijos teismą su motyvuotu prašymu dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo.

26Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija daro išvadą, kad skundžiama nutartis yra iš esmės pagrįsta ir teisėta, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ją naikinti (CPK 337 str. 1 p.).

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

28Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija,... 3. Ieškovas UAB „Nordlift“ Klaipėdos apygardos teismui pateikė ieškinį... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. birželio 29 d. nutartimi prašymą... 5. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Plienas“ prašo panaikinti Klaipėdos... 6. 1. Teismas laikinąsias apsaugos priemones pritaikė savo iniciatyva. Tačiau... 7. 2. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas patirs didelių nuostolių,... 8. 3. Atsakovas net ir sunkiu ekonominiu laikotarpiu dirba pelningai, o dėl... 9. 4. Teismas priimdamas nutartį nepranešė apie laikinųjų apsaugos priemonių... 10. 5. Keldamas bankroto bylą ieškovas piktnaudžiauja savo procesinėmis... 11. 6. Taikant laikinąsias apsaugos priemones teismas privalo išsiaiškinti jų... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo atmesti atsakovo... 13. 1. Ieškovo ieškinio reikalavimų suma yra 492870,95 Lt, t.y. didelė, o pagal... 14. 2. Priešingai nei nurodo atsakovas, jo finansinė padėtis nėra gera. Tai... 15. 3. Atsakovas nepagrįstai nurodė, jog ieškovas nuslėpė nuo teismo faktą,... 16. 4. Atsakovas nurodo, kas bus sutrikdyta jo veikla ir jis negalės sudaryti... 17. 5. Atsakovas nepagrįstai nurodo, jog teismas neturėjo teisės taikyti... 18. Atskirasis skundas netenkintinas.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 20. CPK1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos... 21. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis - užtikrinti būsimo teismo... 22. Nagrinėjamoje byloje ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl bankroto... 23. Atskirajame skunde apeliantas nurodo, kad ieškovo reikalavimai yra užtikrinti... 24. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad ginčo nutartimi teismas pažeidė CPK... 25. Atsakovas nurodo, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių patirs nuostolius.... 26. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 28. Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 29 d. nutartį palikti...