Byla 2-1717-330/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjų S. V., uždarosios akcinės bendrovės „Rikneda“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Ekoprotech“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 24 d. nutarties, kuria atsisakyta pratęsti terminą taikos sutarčiai uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos žuvys“ bankroto byloje sudaryti ir uždaroji akcinė bendrovė „Baltijos žuvys“ pripažinta bankrutavusia bei likviduojama dėl bankroto, taip pat patikslintas įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, priimtos uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos žuvys“ bankroto byloje (Nr. B2-41-230/2018),

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Kauno apygardos teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutartimi UAB „Baltijos žuvys“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratore paskirta UAB „Valnetas“. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. balandžio 28 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutartį paliko nepakeistą. Teismo 2011 m. spalio 10 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris vėlesnėmis teismo nutartimis buvo tikslinamas.

72.

8BUAB ,,Baltijos žuvys“ 2018 m. gegužės 7 d. kreditorių susirinkime nutarta pratęsti terminą taikos sutarčiai BUAB ,,Baltijos žuvys“ bankroto byloje sudaryti iki 2018 m. gegužės 31 d. Nesudarius taikos sutarties iki 2018 m. gegužės 31 d., bankroto administratorių įpareigotas, prieš tai įvykdžius visus tame susirinkime patvirtintus įpareigojimus, kreiptis į teismą dėl įmonės likvidavimo.

93.

10Kauno apygardos teismas 2018 m. birželio 20 d. nutartimi klausimą dėl BUAB „Baltijos žuvys“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto paskyrė nagrinėti teismo posėdyje 2018 m. birželio 28 d. BUAB ,,Baltijos žuvys“ 2018 m. birželio 25 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime nutarta pratęsti terminą taikos sutarčiai BUAB ,,Baltijos žuvys“ bankroto byloje sudaryti iki 2018 m. liepos 30 d. Kauno apygardos teismo 2018 m. birželio 28 d. nutartimi klausimo dėl UAB ,,Baltijos žuvys“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto nagrinėjimas atidėtas iki 2018 m. rugpjūčio 17 d., pratęstas terminas taikos sutarčiai BUAB „Baltijos žuvys“ bankroto byloje sudaryti iki 2018 m. liepos 30 d., bankroto administratorė įpareigota iki 2018 m. rugpjūčio 13 d. apsvarstyti kreditoriaus S. V. pateikto taikos sutarties projekto patvirtinimo klausimą kreditorių susirinkime ir pateikti teismui kreditorių susirinkimo nutarimą šiuo klausimu.

114.

12Kauno apygardos teisme 2018 m. rugpjūčio 14 d. buvo gautas BUAB ,,Baltijos žuvys“ 2018 m. rugpjūčio 13 d. kreditorių susirinkimo protokolas, iš kurio nustatyta, kad kreditorių susirinkimas nutarė, susidarius situacijai kai BUAB ,,Baltijos žuvys“ akcininkai neįgaliojo bankroto administratorės pasirašyti taikos sutarties projekto, nes dalis kreditorių nedaro nuolaidų ir todėl įmonė neturės finansinio stabilumo, įpareigoti bankroto administratorę atlikti akcininkų ir kreditorių taikinimo procedūrą, taip pat nutarė pratęsti terminą taikos sutarčiai bankroto byloje sudaryti iki 2018 m. lapkričio 30 d.

13II.

14Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

155.

16Kauno apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi nepratęsė termino taikos sutarčiai UAB „Baltijos žuvys“ bankroto byloje sudaryti, BUAB „Baltijos žuvys“ pripažino bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, patvirtino patikslintą įmonės kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą.

176.

18Teismas akcentavo aplinkybę, jog BUAB „Baltijos žuvys“ kreditorių finansiniai reikalavimai buvo patvirtinti prieš daugiau nei šešerius metus, o teismo nutartis dėl taikos sutarties sudarymo per 3 mėnesių (nuo nutarties patvirtinti kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos) laikotarpį priimta nebuvo. Nurodė, kad taikos sutarties klausimas kreditorių susirinkimuose svarstomas jau nuo 2017 metų lapkričio mėnesio. Teismas pažymėjo, kad įmonės kreditoriai ir akcininkai nuo pat nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo turėjo teisę siūlyti svarstyti klausimą dėl taikos sutarties sudarymo kreditorių susirinkime, tačiau tokių pasiūlymų nebuvo pateikta, o taikos sutarties projektas pateiktas svarstyti tik 2018 m. rugpjūčio 13 d. kreditorių susirinkime.

197.

20Teismas taip pat pažymėjo, kad kreditoriai VĮ Turto bankas, VSDFV Kauno skyrius ir VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 2018 m. rugpjūčio 13 d. kreditorių susirinkime balsavo „prieš“ taikos sutarties projekto patvirtinimą, o kreditorė UAB „Ekoprotech“ susilaikė nuo balsavimo šiuo klausimu. Teismo vertinimu, nors pagal galiojantį teisinį reguliavimą taikos sutarties sudarymui nebūtinas visų įmonės kreditorių pritarimas, tačiau nagrinėjamu atveju taikos sutarties sąlygų derinimas šiuo atveju užsitęsė neprotingai ilgą laikotarpį.

218.

22Teismas pažymėjo, jog iš BUAB „Baltijos žuvys“ 2018 m. liepos 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo ir 2018 m. rugpjūčio 3 d. visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininko A. Ž. prašymo dėl termino taikos sutarčiai sudaryti pratęsimo matyti, kad kreditoriaus S. V. siūlomas taikos sutarties projektas iš esmės yra priimtinas, tačiau abejonių kelia įmonės tolimesnės veiklos vykdymas, nes įsiskolinimai VĮ Turto bankas, VSDFV Kauno skyriui, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija ir UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ yra pakankamai dideli. Akcentavo aplinkybę, jog įvertinus gamybos apimtis, veiklos plėtros galimybes ir tai, jog atidėjus minėtų kreditorių skolų sumokėjimo terminus dvejiems metams, įmonei reikėtų mokėti kreditoriams po 8-10 tūkst. Eur kas mėnesį, tai yra sunkiai pakeliama finansinė našta įmonei. Būtina pateikti pasiūlymus antros eilės kreditoriams VĮ Turto bankui, VSDFV Kauno skyriui bei trečios eilės kreditoriams VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai ir UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ dėl finansinių reikalavimų sumažinimo ar atsisakymo.

239.

24Teismas pažymėjo, kad terminas taikos sutarties sudarymui BUAB „Baltijos žuvys“ bankroto byloje buvo pratęstas jau ne vieną kartą, bet tai nedavė rezultatų, nes dėl taikos sutarties sąlygų iki šiol nėra susitarta. Šią aplinkybę, teismo vertinimu, patvirtina ir 2018 m. rugpjūčio 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimas, iš kurio matyti, kad kai kurie kreditoriai nesutinka daryti nuolaidų įmonei, o akcininkai (savininkai) abejoja dėl įmonės tolimesnės veiklos perspektyvų tuo atveju, jeigu nuolaidos nebus daromos. Teismas akcentavo aplinkybę, jog derantis dėl taikos sutarties projekto yra siekiama, kad kreditoriai arba visiškai atsisakytų savo finansinių reikalavimų, arba sumažintų juos net iki 30 proc., kas yra mažai tikėtina, kadangi kreditoriai, kurių reikalavimai yra vieni didžiausių ir su kuriais numatoma vesti derybas dėl finansinių reikalavimų atsisakymo ar sumažinimo, yra valstybės įmonės ir įstaigos.

2510.

26Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes teismas padarė išvadą, jog taikos sutarties sudarymo galimybės šioje bankroto byloje yra mažai tikėtinos, tolimesnis derybų dėl taikos sutarties sudarymo vedimas vilkina bankroto procedūras, prieštarauja viešajam interesui, yra nesuderinamas su proceso operatyvumo bei koncentruotumo principais ir nebegali būti toleruojamas, juolab kad tokia situacija tęsiasi nuo 2011 metų spalio mėnesio. Teismas akcentavo aplinkybę, jog kreditorių susirinkime nutarimai termino taikos sutarčiai sudaryti pratęsimo klausimu yra priimami iš esmės vieno kreditoriaus (S. V.) balsų dauguma pagal jo paties pateiktą nutarimo projektą, kuris ir yra suinteresuotas taikos sutarties sudarymu. Teismo vertinimu, ta aplinkybė, jog, praėjus daugiau negu septyneriems metams po bankroto bylos iškėlimo, vienas iš kreditorių pateikė pasiūlymą sudaryti taikos sutartį bankroto byloje, negali būti pakankamas besąlyginis pagrindas atsisakyti pripažinti įmonę bankrutavusia ir priimti nutartį likviduoti ją dėl bankroto, nes tai neatitiktų esminių įmonių bankroto proceso tikslų. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju prioritetas teiktinas operatyvesniam bankroto procedūrų užbaigimui. Pažymėjo, jog įmonės likvidavimo procedūrų nukėlimas neapibrėžtam laikui ir nekonstatavus tam akivaizdaus pagrindo laikytinas neatitinkančiu viešojo intereso ir prieštaraujančiu bankroto proceso principams.

27III.

28Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

2911.

30Pareiškėjai S. V., UAB „Rikneda“ ir UAB „Ekoprotech“ atskiraisiais skundais prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 24 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirieji skundai grindžiamas šiais argumentais:

3111.1.

32Teismas netinkamai aiškino nutartyje cituojamą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011, vertintina aplinkybė, ar iš taikos sutarties rengimo (derybų) eigos aišku, kad per trijų mėnesių terminą gali būti nespėta sudaryti taikos sutartį ir tai, jog vertinant iš protingumo kriterijų būtų pagrindas priimti sprendimą pratęsti terminą taikos sutarčiai sudaryti.

3311.2.

34Iki apskųstosios nutarties priėmimo teismas, atsižvelgdamas į kreditorių susirinkimų sprendimus, keletą kartų pratęsė terminą taikos sutarčiai sudaryti. Tačiau, kai buvo pateiktas taikos sutarties projektas ir taikos sutarties sudarymas perėjo į logišką baigiamąją stadiją, teismas nepagrįstai neįžvelgė galimybių tęsti taikos sutarties sudarymo proceso.

3511.3.

36Taikos sutarties projektas buvo parengtas didžiausio kreditoriaus iniciatyva, todėl akivaizdu, jog jis tobulintinas ir derintinas su kitais kreditoriais. Taikos sutarties projekte nenumatytas BUAB „Baltijos žuvys“ kreditorių finansinių reikalavimų mažinimas. Teisės aktai leidžia kreditoriams susimažinti savo finansinius reikalavimus.

3711.4.

38Taikos sutarties sudarymas būtų naudingesnis tiek pačiai bendrovei, kuri galėtų tęsti veiklą, tiek kreditoriams, kurių finansiniai reikalavimai būtų patenkinti didesne apimtimi nei bendrovės likvidavimo atveju.

3911.5.

40Kreditoriai VĮ Turto bankas ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba yra priėmę sprendimus atidėti dvejiems metams įsiskolinimų mokėjimą. Esminis kreditorių susirinkimo sprendimas buvo tas, jog buvo sumanyta susitarti tokiu būdu, kad kreditoriai parduotų savo finansinius reikalavimus už mažesnę kainą, tačiau visą sumą sumokant iš karto pirkimo momentu. Nepavykus priimti sprendimo, būtų grįžta prie įsiskolinimo likvidavimo per dviejų metų terminą.

4111.6.

42Pripažinus įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto iškyla įmonei priklausančių laivų skendimo ir praradimo pavojus, papildomų kaštų laivų utilizavimui ir avarijų padarinių šalinimui poreikis. Realizuojant įmonės turtą, nebus pasiektas esminis bankroto proceso tikslas patenkinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus. Nagrinėjamu atveju svarbu, jog pavyko pasiekti susitarimą tarp daugumos kreditorių, kurių finansinių reikalavimų išraiška leidžia pritarti taikos sutarties sudarymui. Papildomu terminu siekiama suderinti pozicijas su valstybės institucijomis, kad būtų išvengta taikos sutarties apskundimo rizikos.

4312.

44Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius prašo pareiškėjų atskiruosius skundus atmesti, o Kauno apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 24 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

4512.1.

46Teismas, įvertinęs bankroto proceso eigą, priėmė pagrįstą procesinį sprendimą nepratęsti termino taikos sutarčiai sudaryti ir pagrįstai įmonę pripažino bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

4712.2.

48Atskirajame skunde nepagrįstai teigiama, jog kreditoriai – valstybės institucijos sutiko atidėti įsiskolinimų mokėjimą dvejiems metams. VSDFV Kauno skyrius tokio sprendimo nėra priėmęs.

4912.3.

50Bankroto procesas vyksta jau aštuntus metus, todėl pratęsus terminą taikos sutarčiai sudaryti, būtų dar labiau vilkinamas įmonės bankroto procesas, kreditoriai patirtų dar didesnę žalą.

5113.

52BUAB „Baltijos žuvys“ bankroto administratorė UAB „Valnetas“ atsiliepimu prašo pareiškėjų S. V., UAB „Rikneda“ ir UAB „Ekoprotech“ atskiruosius skundus patenkinti. Atsiliepimas į atskiruosius skundus grindžiamas šiais argumentais:

5313.1.

54BUAB „Baltijos žuvys“ bankroto byloje, esant galimybei sudaryti taikos sutartį tarp įmonės ir kreditorių bei galutinai neįsitikinus, jog jų interesų suderinimas yra negalimas, teismas be pagrindo suteikė pirmenybę bankroto proceso tęstinumui, nors šis kreditorių reikalavimų užtikrinimo būdas pripažįstamas ne tokiu socialiai reikšmingu.

5513.2.

56Nepratęsdamas termino taikos sutarčiai sudaryti, teismas nepagrįstai prioritetiškai iškėlė operatyvumo principo svarbą bei tokiu būdu nesudarė galimybių bylą užbaigti taikiai. Teismas nepagrįstai prognozavo neefektyvią taikos sutarties derybų baigtį. Taikos sutarties sudarymo galimybės bankroto byloje yra realios, todėl termino pratęsimas jai sudaryti yra būtinas. Teismas turėjo atsižvelgti į bankrutuojančios įmonės siekį atnaujinti veiklą.

5714.

58Kreditorė UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 24 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atsiliepime į atskiruosius skundus kreditorė nurodė sutinkanti su atskirųjų skundų argumentais.

5915.

602018 m. lapkričio 28 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas BUAB „Baltijos žuvys“ bankroto administratorės prašymas priimti naujus įrodymus.

61Teismas

konstatuoja:

62IV.

63Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6416.

65Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nustatytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinis teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių apskųstosios nutarties negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalautų viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

6617.

67BUAB „Baltijos žuvys“ bankroto administratorė Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė naujus įrodymus: 2018 m. lapkričio 27 d. kreditorių susirinkimo medžiagą, taikos sutartį, kreditorių UAB „Rikneda“, UAB „Ekoprotech“ ir S. V. prašymą su priedais, dokumentus, patvirtinančius žvejybos kvotų skyrimą. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nagrinėjamoje byloje vyraujantį viešąjį interesą, byloje bankroto administratorės naujai pateiktus dokumentus priima ir vertina bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 314 straipsnis).

6818.

69Iš bylos duomenų nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutartimi UAB „Baltijos žuvys“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratore paskirta UAB „Valnetas“. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. balandžio 28 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutartį paliko nepakeistą. Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 10 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris vėlesnėmis teismo nutartimis buvo patikslintas.

7019.

71BUAB ,,Baltijos žuvys“ 2018 m. gegužės 7 d. kreditorių susirinkime nutarta pratęsti terminą taikos sutarčiai BUAB ,,Baltijos žuvys“ bankroto byloje sudaryti iki 2018 m. gegužės 31 d., nesudarius taikos sutarties iki 2018 m. gegužės 31 d. įpareigoti bankroto administratorę, prieš tai įvykdžius visus šiame susirinkime patvirtintus įpareigojimus, kreiptis į teismą dėl įmonės likvidavimo.

7220.

73Kauno apygardos teismas 2018 m. birželio 20 d. nutartimi klausimą dėl UAB „Baltijos žuvys“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto paskyrė nagrinėti teismo posėdyje 2018 m. birželio 28 d. BUAB ,,Baltijos žuvys“ 2018 m. birželio 25 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime nutarta pratęsti terminą taikos sutarčiai BUAB ,,Baltijos žuvys“ bankroto byloje sudaryti iki 2018 m. liepos 30 d. Kauno apygardos teismo 2018 m. birželio 28 d. nutartimi klausimo dėl UAB ,,Baltijos žuvys“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto nagrinėjimas atidėtas iki 2018 m. rugpjūčio 17 d., pratęstas terminas taikos sutarčiai BUAB „Baltijos žuvys“ bankroto byloje sudaryti iki 2018 m. liepos 30 d., bankroto administratorė įpareigota iki 2018 m. rugpjūčio 13 d. apsvarstyti kreditoriaus S. V. pateikto taikos sutarties projekto patvirtinimo klausimą kreditorių susirinkime ir pateikti teismui kreditorių susirinkimo nutarimą šiuo klausimu.

7421.

75Kauno apygardos teisme 2018 m. rugpjūčio 14 d. buvo gautas BUAB ,,Baltijos žuvys“ 2018 m. rugpjūčio 13 d. kreditorių susirinkimo protokolas, iš kurio nustatyta, kad kreditorių susirinkimas nutarė, susidarius situacijai, kai BUAB ,,Baltijos žuvys“ akcininkai neįgaliojo bankroto administratoriaus pasirašyti taikos sutarties projekto, nes dalis kreditorių nedaro nuolaidų ir todėl įmonė neturės finansinio stabilumo, įpareigoti bankroto administratorę atlikti akcininkų ir kreditorių taikinimo procedūrą, taip pat nutarė pratęsti terminą taikos sutarčiai bankroto byloje sudaryti iki 2018 m. lapkričio 30 d.

7622.

77Kauno apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi (apskųstoji nutartis) nepratęsė termino taikos sutarčiai UAB „Baltijos žuvys“ bankroto byloje sudaryti, įmonę pripažino bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, patvirtino patikslintą įmonės kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą. Pareiškėjai, nesutikdami su šiuo pirmosios instancijos teismo procesiniu sprendimu, pateikė atskiruosius skundus. Apeliacinis teismas, atskirųjų skundų argumentų kontekste įvertinęs apskųstąją nutartį bei UAB „Baltijos žuvys“ bankroto bylos medžiagą, neturi pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo išvadomis ir priimtu procesiniu sprendimu.

7823.

79Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms (ĮBĮ 1 straipsnio 1 dalis).

8024.

81Vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų – kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, nutraukiant bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba kitais atvejais – likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių registro ĮBĮ 32 straipsnio nustatyta tvarka (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005; 2007 m. spalio 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007). Išvadą, kad bankroto procese svarbią reikšmę turi operatyvumo principas, lemia tai, kad tam tikroms procedūroms atlikti įstatyme yra nustatyti terminai, su kurių pasibaigimu siejama teismo pareiga priimti nutartį pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-591/2008; 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011; kt.).

8225.

83Pagal ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalį teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir priima nutartį įmonę likviduoti, jei per 3 mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos nebuvo priimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo ir jei teismas šio termino nepratęsė. Pratęsti šį terminą teismas gali tik tuo atveju, kai to prašo kreditorių susirinkimas. Nagrinėjamu atveju vertinama, ar pirmosios instancijos teismo nutartis nepratęsti termino taikos sutarčiai bankroto byloje sudaryti, esant įmonės kreditorių susirinkimo valiai šį terminą pratęsti, yra pagrįstas ir teisėtas. Apeliantų pozicija atskiruosiuose skunduose grindžiama argumentais, jog nagrinėjamu turėjo būti vertinama aplinkybė, ar egzistuoja galimybės per papildomai nustatytą trijų mėnesių terminą bankroto bylą užbaigti taikos sutartimi. Apeliantai akcentavo aplinkybę, jog pirmosios instancijos teismas anksčiau šį terminą keletą kartų pratęsė, tačiau šalims inicijavus derybas dėl sutarties sąlygų, atsisakė suteikti papildomą terminą deryboms užbaigti.

8426.

85Vadovaujantis ĮBĮ 23 straipsnio 12 punktu kreditorių susirinkimas turi teisę priimti nutarimą dėl taikos sutarties sudarymo. Taikos sutartis gali būti sudaroma bet kuriuo bankroto proceso metu iki nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 28 straipsnio 3 dalis). Taikos sutartis laikoma sudaryta, jeigu ją pasirašo kreditoriai, kurių nepatenkintų reikalavimų suma sudaro ne mažiau kaip 2/3 iki taikos sutarties pasirašymo dienos visų likusių nepatenkintų reikalavimų sumos vertinės išraiškos, arba jų įgaliotas atstovas ir administratorius, gavęs įmonės savininko (savininkų) sutikimą (ĮBĮ 28 straipsnio 2 dalis). Taikos sutartį tvirtina teismas (ĮBĮ 29 straipsnio 2 dalis). Įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl taikos sutarties patvirtinimo, įmonės bankroto byla nutraukiama (ĮBĮ 29 straipsnio 5 dalis). Nutraukus bankroto bylą atnaujinama įmonės veikla ir išnyksta kiti padariniai, atsiradę dėl bankroto bylos iškėlimo. Kreditorių siekimas sudaryti taikos sutartį gali lemti kreditorių susirinkimo nutarimo siūlyti teismui pratęsti trijų mėnesių terminą taikos sutarčiai bankroto byloje sudaryti priėmimą, jeigu iš taikos sutarties rengimo (derybų) eigos aišku, kad per minėtą trijų mėnesių terminą gali būti nespėta sudaryti taikos sutartį. Dėl tokio siūlymo turi būti sprendžiama kreditorių susirinkime. Taigi nagrinėjamoje byloje, siekiant tinkamai nustatyti atsakovės BUAB „Baltijos žuvys“ kreditorių valią dėl taikos sutarties sudarymo ir jos formavimąsi, yra būtina įvertinti bankroto proceso eigą, kreditorių daugumos valią ir taikos sutarties sudarymo perspektyvas.

8627.

87Pirmosios instancijos teismas apskųstojoje nutartyje pažymėjo, kad taikos sutarties klausimas kreditorių susirinkimuose yra svarstomas jau nuo 2017 metų lapkričio mėnesio (nors šį klausimą galima buvo spręsti nuo pat nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo, tačiau tokių pasiūlymų nebuvo pateikta), o taikos sutarties projektas pateiktas svarstyti tik 2018 m. rugpjūčio 13 d. kreditorių susirinkime. Pirmosios instancijos teismas akcentavo aplinkybę, jog kreditoriai VĮ Turto bankas, VSDFV Kauno skyrius ir VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija balsavo „prieš“ taikos sutarties projekto patvirtinimą, kreditorius UAB „Ekoprotech“ susilaikė nuo balsavimo šiuo klausimu. Teismas pažymėjo, kad taikos sutarties sąlygų derinimas šiuo atveju vyksta labai ilgą laikotarpį ir joks susitarimas iki šiol nėra pasiektas. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs įmonės 2018 m. rugpjūčio 13 d. kreditorių susirinkimo protokolą, sprendė, kad dalis kreditorių nesutinka daryti nuolaidų įmonei, o akcininkai (savininkai) abejoja dėl įmonės tolimesnės veiklos perspektyvų tuo atveju, jeigu nuolaidos nebus daromos. Teismo vertinimu, mažai tikėtina, kad kreditoriai, kurių reikalavimai yra vieni didžiausių ir su kuriais numatoma vesti derybas dėl finansinių reikalavimų atsisakymo ar sumažinimo, žymiai susimažintų finansinius reikalavimus arba jų atsisakytų. Apeliacinio teismo vertinimu, šie pirmosios instancijos teismo pastebėjimai savaime nepaneigia taikos sutarties sudarymo bankroto byloje galimybių.

8828.

89Pagal galiojantį teisinį reguliavimą taikos sutartis laikoma sudaryta, jeigu ją pasirašo kreditoriai, kurių nepatenkintų reikalavimų suma sudaro ne mažiau kaip 2/3 iki taikos sutarties pasirašymo dienos visų likusių nepatenkintų reikalavimų sumos vertinės išraiškos, arba jų įgaliotas atstovas ir administratorius, gavęs įmonės savininko (savininkų) sutikimą (ĮBĮ 28 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad valią bankroto bylą užbaigti taikos sutartimi yra pareiškę kreditoriai, kurių nepatenkintų reikalavimų suma sudaro 70,77 proc. visų likusių nepatenkintų reikalavimų sumos vertinės išraiškos. Vadinasi, likusių kreditorių nepritarimas taikos sutarties sudarymo galimybei, pagal galiojantį teisinį reguliavimą nesudaro objektyvių kliūčių tokiai bankroto bylos baigčiai. Kitokios išvados neleidžia daryti ir ta aplinkybė, jog taikos sutarčiai nepritariantys kreditoriai yra valstybės įstaigos ar jos valdomos (kontroliuojamos) įmonės. Apeliacinis teismas, įvertinęs bankroto bylos medžiagą, apeliantų procesinių dokumentų turinį, neturi pagrindo abejoti taikos sutarties derybų realumu. Taip pat pažymėtina, kad taikos sutarties sąlygų teisėtumo ir (ar) pagrįstumo vertinimas nėra šio bylos nagrinėjimo objektas, todėl pirmosios instancijos teismo pastabos dėl galimos taikos sutarties pagrindu atsakovei teksiančios finansinės naštos nelaikytinos savalaikėmis. Taikos sutarties sąlygų turinio vertinimas turės būti atliekamas sprendžiant tokios sutarties tvirtinimo klausimą (ĮBĮ 29 straipsnio 2, 3 dalys).

9029.

91Bylos apeliacinio nagrinėjimo metu apeliaciniam teismui buvo pateikti aktualūs duomenys apie UAB „Baltijos žuvys“ bankroto proceso eigą, iš kurių matyti, kad BUAB „Baltijos žuvys“ 2018 m. lapkričio 27 d. kreditorių susirinkime buvo priimti nutarimai patvirtinti taikos sutarties projektą ir pratęsti terminą taikos sutarčiai sudaryti. 2018 m. lapkričio 27 d. kreditorių susirinkimo protokolo turinys patvirtina, kad nutarimai priimti įmonės kreditorių, kurių nepatenkintų reikalavimų suma sudaro 70,77 proc. visų likusių nepatenkintų reikalavimų sumos vertinės išraiškos, balsais. Minėta, jog tokia kreditorių dauguma pagal įstatymą yra pakankama taikos sutarčiai bankroto byloje sudaryti. Be to, ir kiti įmonės bankroto administratorės pateikti duomenys patvirtina, jog po apskųstosios nutarties priėmimo kreditoriai vykdė intensyvias derybas, kurių proceso nėra pagrindo laikyti neperspektyviu ar akivaizdžiai nesėkmingu. Kreditoriaus VSDFV Kauno skyriaus ir įmonės bankroto administratorės susirašinėjimas patvirtina, jog kreditorius svarstytų taikos sutarties pasirašymo galimybę pateikus įsiskolinimo grąžinimo užtikrinimo priemones, o kreditorius S. V. neprieštarauja tokių priemonių pateikimui. Taip pat pateikti duomenys patvirtina, jog derybos dėl įsiskolinimo grąžinimo atidėjimo vyksta ir su kreditore VĮ Turto banku. Apeliacinio teismo vertinimu, šios aplinkybės teikia pozityvų pagrindą prognozuoti taikos sutarties sudarymo bankroto procese galimybę.

9230.

93Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką tuo atveju, kai bankroto byla trunka nepagrįstai ilgą laiką šiurkščiai pažeidžiant ĮBĮ nustatytus likvidavimo terminus, prioritetiniu turi būti laikomas kiek įmanoma operatyvesnis bankroto procedūrų užbaigimo tikslas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2009). Apeliacinio teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atkreipė dėmesį į eilę metų trunkantį UAB „Baltijos žuvys“ bankroto procesą. Tačiau nagrinėjamu atveju būtina įvertinti tai, jog taikos sutarties deryboms skirtas laikas nurodytame proceso laikotarpyje užima nežymią dalį (taikos sutarties projektas pasiūlytas svarstyti 2018 m. rugpjūčio 13 d. kreditorių susirinkime). Todėl daroma išvada, jog pirmosios instancijos teismas neturėjo pakankamo pagrindo konstatuoti, jog pratęsus terminą taikos sutarčiai sudaryti, būtų šiurkščiai užvilkintos bankroto procedūros ar paneigti esminiai bankroto proceso tikslai ir principai.

9431.

95Apibendrindamas tai, kas nurodyta, apeliacinis teismas daro išvada, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė pratęsti terminą taikos sutarčiai sudaryti. Pirmosios instancijos teismo nutarties dalies termino taikos sutarčiai sudaryti pratęsimo klausimu įvertinimo rezultatas lemia ir teismo nutarties dalies įmonę pripažinti bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto neteisėtumą.

9632.

97Pagal ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalį teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir priima nutartį ją likviduoti, kai yra šios sąlygos: 1) įsiteisėjusi nutartis dėl kreditorių ar dalies kreditorių reikalavimo patvirtinimo; 2) nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta dalis kreditorių reikalavimų, įsiteisėjimo dienos praėjo 3 mėnesiai; 3) nepriimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo; 4) nepratęstas trijų mėnesių terminas taikos sutarčiai sudaryti. Kadangi nagrinėjamu atveju pripažinta, kad pirmosios instancijos teismas apskųstąja nutartimi be pakankamo pagrindo nepratęsė termino taikos sutarčiai, konstatuotina, jog nėra būtinųjų sąlygų visumos, leidžiančios įmonę pripažinti bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

9833.

99BUAB ,,Baltijos žuvys“ 2018 m. rugpjūčio 13 d. kreditorių susirinkime priimto nutarimo pagrindu bankroto byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl termino taikos sutarčiai sudaryti pratęsimo iki 2018 m. lapkričio 30 d. Apeliacinis teismas, įvertinęs aplinkybę, jog apeliacinio nagrinėjimo metu šis terminas iš esmės baigėsi, taip pat atsižvelgęs į tai, jog vėlesniame kreditorių susirinkime buvo priimtas kartotinis nutarimas dėl šio termino pratęsimo bei buvo patvirtintas taikos sutarties projektas, sprendžia, jog, panaikinus apskųstąją nutartį, egzistuoja pagrindas klausimus dėl termino taikos sutarčiai sudaryti pratęsimo bei dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Šiuos klausimus nagrinėjant pirmosios instancijos teisme ir priimant procesinį sprendimą dėl aktualaus termino pratęsimo (jo trukmės), reikės įvertinti pateiktus naujus duomenis apie taikos sutarties derybų eigą ir rezultatus bei reikšmingai pasikeitusias aplinkybes bankroto procese (teismui yra pateikta taikos sutartis).

10034.

101Kiti atskirųjų skundų argumentai nedaro įtakos apskųstos nutarties teisėtumo bei pagrįstumo įvertinimui, todėl apeliacinis teismas dėl jų nepasisako.

102Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

103panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 24 d. nutartį ir klausimus dėl termino taikos sutarčiai uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos žuvys“ bankroto byloje sudaryti pratęsimo, taip pat dėl uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos žuvys“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Kauno apygardos teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutartimi UAB „Baltijos... 7. 2.... 8. BUAB ,,Baltijos žuvys“ 2018 m. gegužės 7 d. kreditorių susirinkime... 9. 3.... 10. Kauno apygardos teismas 2018 m. birželio 20 d. nutartimi klausimą dėl BUAB... 11. 4.... 12. Kauno apygardos teisme 2018 m. rugpjūčio 14 d. buvo gautas BUAB ,,Baltijos... 13. II.... 14. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. 5.... 16. Kauno apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi nepratęsė termino... 17. 6.... 18. Teismas akcentavo aplinkybę, jog BUAB „Baltijos žuvys“ kreditorių... 19. 7.... 20. Teismas taip pat pažymėjo, kad kreditoriai VĮ Turto bankas, VSDFV Kauno... 21. 8.... 22. Teismas pažymėjo, jog iš BUAB „Baltijos žuvys“ 2018 m. liepos 30 d.... 23. 9.... 24. Teismas pažymėjo, kad terminas taikos sutarties sudarymui BUAB „Baltijos... 25. 10.... 26. Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes teismas padarė išvadą, jog taikos... 27. III.... 28. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 29. 11.... 30. Pareiškėjai S. V., UAB „Rikneda“ ir UAB „Ekoprotech“ atskiraisiais... 31. 11.1.... 32. Teismas netinkamai aiškino nutartyje cituojamą Lietuvos Aukščiausiojo... 33. 11.2.... 34. Iki apskųstosios nutarties priėmimo teismas, atsižvelgdamas į kreditorių... 35. 11.3.... 36. Taikos sutarties projektas buvo parengtas didžiausio kreditoriaus iniciatyva,... 37. 11.4.... 38. Taikos sutarties sudarymas būtų naudingesnis tiek pačiai bendrovei, kuri... 39. 11.5.... 40. Kreditoriai VĮ Turto bankas ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba... 41. 11.6.... 42. Pripažinus įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto iškyla įmonei... 43. 12.... 44. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius Valstybinio socialinio draudimo... 45. 12.1.... 46. Teismas, įvertinęs bankroto proceso eigą, priėmė pagrįstą procesinį... 47. 12.2.... 48. Atskirajame skunde nepagrįstai teigiama, jog kreditoriai – valstybės... 49. 12.3.... 50. Bankroto procesas vyksta jau aštuntus metus, todėl pratęsus terminą taikos... 51. 13.... 52. BUAB „Baltijos žuvys“ bankroto administratorė UAB „Valnetas“... 53. 13.1.... 54. BUAB „Baltijos žuvys“ bankroto byloje, esant galimybei sudaryti taikos... 55. 13.2.... 56. Nepratęsdamas termino taikos sutarčiai sudaryti, teismas nepagrįstai... 57. 14.... 58. Kreditorė UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras atsiliepimu į... 59. 15.... 60. 2018 m. lapkričio 28 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas BUAB „Baltijos... 61. Teismas... 62. IV.... 63. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 64. 16.... 65. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 66. 17.... 67. BUAB „Baltijos žuvys“ bankroto administratorė Lietuvos apeliaciniam... 68. 18.... 69. Iš bylos duomenų nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2010 m. gruodžio 21... 70. 19.... 71. BUAB ,,Baltijos žuvys“ 2018 m. gegužės 7 d. kreditorių susirinkime... 72. 20.... 73. Kauno apygardos teismas 2018 m. birželio 20 d. nutartimi klausimą dėl UAB... 74. 21.... 75. Kauno apygardos teisme 2018 m. rugpjūčio 14 d. buvo gautas BUAB ,,Baltijos... 76. 22.... 77. Kauno apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi (apskųstoji... 78. 23.... 79. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 80. 24.... 81. Vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų – kiek įmanoma operatyviau... 82. 25.... 83. Pagal ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalį teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir... 84. 26.... 85. Vadovaujantis ĮBĮ 23 straipsnio 12 punktu kreditorių susirinkimas turi... 86. 27.... 87. Pirmosios instancijos teismas apskųstojoje nutartyje pažymėjo, kad taikos... 88. 28.... 89. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą taikos sutartis laikoma sudaryta, jeigu... 90. 29.... 91. Bylos apeliacinio nagrinėjimo metu apeliaciniam teismui buvo pateikti... 92. 30.... 93. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką tuo atveju, kai bankroto byla... 94. 31.... 95. Apibendrindamas tai, kas nurodyta, apeliacinis teismas daro išvada, jog... 96. 32.... 97. Pagal ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalį teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir... 98. 33.... 99. BUAB ,,Baltijos žuvys“ 2018 m. rugpjūčio 13 d. kreditorių susirinkime... 100. 34.... 101. Kiti atskirųjų skundų argumentai nedaro įtakos apskųstos nutarties... 102. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 103. panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 24 d. nutartį ir...