Byla 2-173/2012
Dėl nuostolių atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Rimvydo Norkaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Progresyvios investicijos“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 7 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-5742-577/2011 pagal ieškovo Daugiabučio namo savininkų bendrijos „Minties g. 8a“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Progresyvios investicijos“ dėl nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Daugiabučio namo savininkų bendrija „Minties g. 8a“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Progresyvios investicijos“ 152 713 Lt nuostolių, 5 proc. metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti atsakovo nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą ir lėšas, uždraudžiant šiuo turtu disponuoti, įkeisti, perleisti kitiems asmenims ar kitaip jį apsunkinti.

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 14 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino - areštavo 152 813 Lt vertės atsakovo nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, uždraudžiant jį parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti kitiems asmenims, o jo nepakankant areštavo lėšas, uždraudžiant jomis disponuoti.

6Atsakovas pateikė teismui prašymą pakeisti taikytas laikinąsias apsaugos priemones, panaikinant garažo - bokso, esančio, ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), areštą, vietoje jo areštuojant 14 400 Lt vertės, atsakovui priklausančios aikštelės, esančios, ( - ), kurios unikalus Nr. ( - ), dalį. Prašymą grindė ketinimu parduoti minėtą garažą – boksą. Atsakovo teigimu, prašomos areštuoti atsakovui priklausančios stovėjimo aikštelės vidutinė rinkos vertė yra 69 870 Lt, todėl atitinkamai areštuotina tik 14 400 Lt vertės šio turto dalis.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 7 d. nutartimi atsakovo UAB „Progresyvios investicijos“ prašymo netenkino, motyvuodamas tuo, kad pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, atsakovas, nesutikdamas su konkrečiam turtui taikytu areštu, turi teisę kreiptis į antstolį, aprašiusį atsakovo nurodytą turtą su prašymu aprašyti kitą atsakovo turtą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-613/2009).

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atsakovas UAB „Progresyvios investicijos“ atskiruoju prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 7 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo. Apelianto teigimu, antstolis, aprašęs skolininko turtą, t. y., įvykdęs vykdomąjį dokumentą ir grąžinęs jį teismui, užbaigė vykdomąją bylą, todėl nebegali spręsti jokių klausimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo.

11Ieškovas Daugiabučio namo savininkų bendrija „Minties g. 8a“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 7 d. nutartį palikti nepakeistą ir atskirąjį skundą atmesti. Ieškovas pripažįsta, kad atsakovas turi teisę prašyti laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, tačiau su sąlyga, kad bus pateikta adekvati ieškinio užtikrinimo priemonė. Ieškovo nuomone, atsakovo siūlomos areštuotinos aikštelės dalies likvidumas yra akivaizdžiai mažesnis ir apsunkintas, lyginant su areštuotu garažu – boksu, todėl pakeitus laikinąsias apsaugos priemones nebus užtikrinti ieškovo reikalavimai.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Pagal atskirojo skundo, kuriuo ginčijamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas prašymas pakeisti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumas ir pagrįstumas, argumentus, apeliacijos dalyką sudaro klausimas dėl teismo kompetencijos spręsti arešto objektų pakeitimus, kai antstolis yra grąžinęs teismui įvykdytą arešto nutartį. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrinama ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

14Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Pagal CPK 147 straipsnio 6 dalį, kai taikomos laikinosios apsaugos priemonės susijusios su turtu, išsamūs turto duomenys nutartyje gali būti nenurodomi, jeigu nutarties priėmimo dieną teismui nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovas. Tokiu atveju dėl atsakovo turto suradimo ir aprašymo turi būti kreipiamasi į antstolį. Vykdydamas teismo nutartį areštuoti turtą, antstolis sudaro areštuojamo turto aprašą CPK 677 - 678 straipsniuose nustatyta tvarka (CPK 675 str. 3 d.). Tai reiškia, kad turto areštas taikomas teismo nutartimi, o turto aprašas yra tokios nutarties vykdymo procese antstolio surašomas dokumentas, kuriuo aprašomas konkretus areštuotas turtas. Antstoliui aprašius konkretų atsakovo turtą, yra laikoma, kad teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra įvykdyta ir pagal CPK 631 straipsnio 6 dalį grąžinama ją išdavusiam teismui. Antstoliui atlikti vykdymo veiksmus be vykdomojo dokumento draudžia įstatymas (CPK 586 str. 2 d.). Todėl tuo atveju, kai po teismo nutarties įvykdymo atsakovas prašo vietoj antstolio aprašyto turto areštuoti kitą atsakovui priklausantį turtą, vadovaujantis CPK 148 straipsnio 1 dalimi, toks prašymas turi būti pateikiamas bylą nagrinėjančiam teismui. Tokią praktiką šios kategorijos bylose formuoja Lietuvos apeliacinis teismas (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m.liepos 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-922/2010; 2011 m. gruodžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1838/2011).

15Nagrinėjamu atveju, antstolis R. Vižainiškis įvykdė Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 14 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-5742-577/2011, kuria ieškovo reikalavimų užtikrinimui buvo areštuotas atsakovo turtas, vykdomoji byla Nr. 0128/11/08844 yra jau užbaigta ir minėta nutartis grąžinta teismui (79 b. l.), todėl teisėjų kolegija pritaria apelianto argumentams, kad antstoliui aprašius konkretų atsakovo turtą, yra laikoma, kad teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra įvykdyta, ir tokiu atveju šalies prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo spręsti pagal CPK 148 straipsnio 1 dalimi yra kompetentingas bylą nagrinėjantis teismas.

16Konstitucinis Teismas 2007 m. spalio 24 d. nutarime konstatavo, kad precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. precedentas taikomas tik tose bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios į tos bylos, kurioje buvo sukurtas precedentas, faktines aplinkybes ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė, kaip toje byloje, kurioje buvo sukurtas precedentas. Taigi, teismai yra saistomi savo pačių ir aukštesnės instancijos teismų sprendimų, priimtų analogiškose bylose. Konstitucinis Teismas pripažįsta teismo teisę tam tikrais išimtinais atvejais keisti savo sukurtus precedentus. Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas rėmėsi aukštesnės instancijos teismo nutartimi, kaip precedentu, tačiau neatsižvelgė į naujausią šio teismo formuojamą praktiką tokios kategorijos bylose ir tai lėmė neteisėtos nutarties priėmimą.

17Tiek taikant, tiek keičiant vieną laikinąją apsaugos priemonę kita, ieškovo pareikšta atsakovui materialinio teisinio reikalavimo suma yra esminis kriterijus, lemiantis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mastą. Be to, keičiant pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, svarbiausia, kad būtų efektyviai užtikrinti pareikšti reikalavimai. Pažeista ar ginčijama subjektinė teisė realiai apginama tik tada, jeigu įgyvendinamas teismo procesinis sprendimas, kuriuo patenkinami reikalavimai. Dėl to, teismas, spręsdamas prašymą pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita, turi įvertinti, ar pakeitus laikinąsias apsaugos priemones teismo sprendimo įvykdymas nepasunkės arba nepasidarys nebeįmanomas, ar pakeičiamos laikinosios apsaugos priemonės atitiks jų taikymu siekiamus tikslus.

18Pirmosios instancijos teismas, vieninteliu motyvu atmetęs atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, iš esmės nenagrinėjo atsakovo prašymo, nevertino jame išdėstytų argumentų ir pateiktų įrodymų dėl antstolio aprašyto turto ir atsakovo siūlomo areštuoti turto verčių santykio, taip pat ieškovo atsiliepime nurodytų prieštaravimų dėl turto likvidumo, apsunkinimo, lyginant su areštuotu garažu – boksu, todėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo klausimą išsprendė netinkamai, nes nenustatė nagrinėjamam atvejui reikšmingų aplinkybių, susijusių su siekiu realiai užtikrinti pareikštų ieškinio reikalavimų įvykdymą ieškinio patenkinimo atveju. Remdamasi išdėstytu, teisėjų kolegija daro išvadą, kad laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo klausimas iš viso liko nespręstas, todėl konstatuoja bylos esmės neatskleidimą ir sprendžia apie pagrindo panaikinti skundžiamą nutartį ir klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo egzistavimą (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d., 337 str. 1 d. 3 p., 338 str.).

19Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 7 d. nutartį panaikinti ir laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Daugiabučio namo savininkų bendrija „Minties g. 8a“ kreipėsi... 5. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 14 d. nutartimi prašymą dėl... 6. Atsakovas pateikė teismui prašymą pakeisti taikytas laikinąsias apsaugos... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 7 d. nutartimi atsakovo UAB... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atsakovas UAB „Progresyvios investicijos“ atskiruoju prašo Vilniaus... 11. Ieškovas Daugiabučio namo savininkų bendrija „Minties g. 8a“ atsiliepimu... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 13. Pagal atskirojo skundo, kuriuo ginčijamas pirmosios instancijos teismo... 14. Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar... 15. Nagrinėjamu atveju, antstolis R. Vižainiškis įvykdė Vilniaus apygardos... 16. Konstitucinis Teismas 2007 m. spalio 24 d. nutarime konstatavo, kad precedento... 17. Tiek taikant, tiek keičiant vieną laikinąją apsaugos priemonę kita,... 18. Pirmosios instancijos teismas, vieninteliu motyvu atmetęs atsakovo prašymą... 19. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 20. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 7 d. nutartį panaikinti ir...