Byla 2-254-901/2014
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė,

2sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei,

3dalyvaujant atsakovo direktoriui L. S. ir atstovui advokatui D. N.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Tavila“, atstovaujamo advokato P. B., ieškinį atsakovui UAB „Genmedis“, atstovaujamam advokato D. N., dėl skolos priteisimo.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6ieškovas UAB „Tavila“ po skolininko prieštaravimų supaprastinta tvarka išduotam teismo įsakymui pateikė ieškinį atsakovui UAB „Genmedis“, iš kurio prašo priteisti 2551,20 Lt skolos, 887,80 Lt delspinigių, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 103,00 Lt žyminio mokesčio ir 2420,00 Lt advokato pagalbos išlaidų (26-29, 45-48 b.l.). Prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

7UAB „Genmedis“ su atsakovo ieškiniu sutinka iš dalies, prašo atmesti ieškovo reikalavimą dėl skolos priteisimo, kadangi jis skolą sumokėjo, prašo sumažinti prašomus priteisti delspinigius iki 133,34 Lt, taip pat išlaidas advokato pagalbai iki 605 Lt (39-41, 54-56 b.l.). Atsakovas neginčija, kad jis buvo skolingas ieškovui ieškinyje nurodytą sumą, tačiau šią skolą atsakovas sumokėjo ieškovui 2013-10-02, su tripliku pateikti tai patvirtinantys rašytiniai įrodymai. Kadangi ieškovas savo reikalavimo dėl skolos priteisimo iki šiol neatsisakė, prašo atmesti šį ieškinio reikalavimą, proporcingai sumažinant delspinigius ir bylinėjimosi išlaidas. Delspinigiai atsakovo atstovo teigimu taip pat turi būti sumažinti, nes šalių sutartyje numatyti 0,2 proc. delspinigiai yra aiškiai per dideli. Sutinkamai su formuojama teismų praktika delspinigiai turėjo būti skaičiuojami 0,02 proc. arba 0,03 proc. dydžio. Be to, ieškovas neįrodinėjo nuostolių dydžio, todėl atsakovo paskaičiavimu už 180 d. skaičiuojant palūkanas pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo (aktuali redakcija nuo 2004-07-15 iki 2013-02-28) nuostatas, kai palūkanų dydis atsižvelgiant į VILIBOR buvo 7,51 proc., tokiu atveju ieškovo prašomi priteisti delspinigiai sudarytų beveik 10 kartų didesnes metines palūkanas, konkrečiai 72 procentus metinių palūkanų (0,2 % * 360 dienų), o toks delspinigių dydis neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų. Ieškovas, dublike atsiliepdamas į atsakovo atsiliepimą į ieškinį nepaneigė, kad jo patirti nuostoliai dėl to, jog atsakovas laiku neatsiskaitė, tikrai neviršija 133,34 Lt. Tokiu būdu ieškovo prašomos priteisti netesybos net 6,6 karto yra didesnės už jo realius nuostolius, ir jas priteisus iš atsakovo, ieškovas nepagrįstai pasipelnytų bei nepagrįstai praturtėtų atsakovo sąskaita. Kadangi civilinės atsakomybės prigimtis yra kompensacinė ir jos paskirtis yra teisingai kompensuoti kreditoriaus nuostolius, 133,34 Lt delspinigių suma pilnai bei teisingai kompensuotų ieškovo nuostolius dėl atsakovo nesavalaikio atsiskaitymo. Atsakovo atstovo teigimu ieškovas nepagrįstai prašo 2420,00 Lt advokato pagalbos išlaidų, šios atsižvelgiant į tai, kad byla nėra sudėtinga, ieškovo atstovas tik rengė procesinius dokumentus, bet neatstovavo ieškovo teismo posėdyje, todėl atstovavimo išlaidos turėtų būti sumažintos iki 605 Lt.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Iš ieškovo pateikto ieškinio ir pridėtų dokumentų matyti, kad 2012 m. gegužės 2 d. ieškovas su atsakovu sudarė krovinių pervežimo sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo pervežti krovinius pagal užsakovo (atsakovo) užsakymus, o užsakovas įsipareigojo laiku atsiskaityti už suteiktas transporto paslaugas (6-7 b.l.). Pagal užsakovo UAB „Genmedis“ 2013-01-11 užsakymą pervežimui Nr. 003/2013 vežėjas (ieškovas) įsipareigojo nuvežti krovinį - pjautinę medieną iš Lietuvos į Vokietiją (8 b.l.). Krovinys buvo priimtas ir pristatytas CMR važtaraštyje nurodytam gavėjui nurodytu adresu, o užsakovas įsipareigojo už nurodyto krovinio pervežimą sumokėti vežėjui 850 EUR plius PVM (10 b.l.). Įvykdęs sutartį ieškovas atsakovui 2013-01-31 išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0000026 (9 b.l.) – 3551,20 Lt sumai, tačiau atsakovas šios sumos nustatytu laiku nesumokėjo ieškovui, nors ieškovas 2013-06-17 raštu siuntė jam pretenziją (11 b.l.). Nenustatyta, kad atsakovas pagal CMR konvencijos ar Lietuvos įstatymų nuostatas būtų reiškęs pretenzijas ieškovui dėl netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo. Atsakovas neginčija, kad buvo skolingas ieškovui 3551,20 Lt iki ieškovui supaprastinta tvarka kreipiantis į teismą. Teismui supaprastinta tvarka išdavus teismo įsakymą, 2013-07-08 atsakovas sumokėjo ieškovui 1000 Lt, o ieškovui po prieštaravimų pareiškus ieškinį bendra ginčo teisena, vykstant bylos pasirengimui paruošiamųjų dokumentų būdu, 2013-10-02 sumokėjo likusią dalį skolos, t.y. 2551,20 Lt, kuriuos ieškovas prašė ieškiniu priteisti iš atsakovo. Ieškovas savo reikalavimo dėl 2551,20 Lt skolos iš atsakovo priteisimo neatsisakė, prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant. Kadangi ieškovas savo reikalavimą dėl skolos priteisimo palaiko, o atsakovas pateikė teismui rašytinius įrodymus, kad visą likusią skolą ieškovui sumokėjo į jo procesiniuose dokumentuose nurodytą sąskaitą (CPK 178 str., 57-58 b.l.), todėl ieškovui nepagrįstai prašant priteisti jam jau sumokėtą skolą, teismas atmeta šį ieškovo prašymą dėl 2551,20 Lt skolos iš atsakovo priteisimo.

10Už vežimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą šalys atsako vežimo sutarties, CK, taip pat atskirų transporto šakų kodeksų ir kitų įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka (CK 6.817 str. 1 d.). Pagal CK 6.258 str. 1 d. sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.71 str. 1 d.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant kreditoriaus pareikalavimo įvykdyti prievolę per nustatytą terminą neįvykdymą, laikomas sutarties nevykdymu (CK 6.63 str.1 d. 4 p., 6.205 str.).

11Šalių sudarytoje Sutartyje buvo numatyti 0,2 % laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną (Sutarties 3.2. p.). Už nesavalaikį sutartinių prievolių vykdymą ieškovas nuo laiku nesumokėtos 3551,20 Lt sumos yra paskaičiavęs 887,80 Lt delspinigių už laikotarpį nuo 2013-02-21 iki 2013-06-25 (už 180 dienų) (28 b.l.). Atsakovas neginčija savo pareigos mokėti ieškovui delspinigius, neginčija ieškovo delspinigių paskaičiavimo nuo visos laiku nesumokėtos 3551,20 Lt sumos, paskaičiavimo laikotarpio ir dydžio, tačiau atsakovo atstovo teigimu sutartyje numatytos netesybos aiškiai per didelės, todėl turi būti sumažintos, be to, ieškovas neįrodė, kad būtent tokio dydžio nuostolius patyrė, o atmetus ieškovo reikalavimą dėl skolos priteisimo, šios netesybos turi būti sumažintos dar ir dėl to.

12Teismas turi teisę savo nuožiūra netesybas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo, tokiu atveju jeigu netesybos yra aiškiai per didelės (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Netesybų teisinė prigimtis yra dvejopa: jos yra prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas ir civilinės atsakomybės forma. Kadangi netesybos atsiranda iš sutarties, tai ši šalių atsakomybė yra sutartinė. Sutartinės atsakomybės proporcijų keitimas kartu reiškia ir šalių sutarties keitimą (Aukščiausiojo Teismo 2007-11-19 nutartis c.b. Nr. 3K-3-503/2007). Sąvoka „aiškiai per didelės netesybos“ yra vertinamoji, jos turinio atskleidimas yra teismų praktikos dalykas. Dalyje bylų atsižvelgiant į kiekvienos bylos faktines aplinkybes Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra konstatuota, kad 0,2 proc. už kiekvieną pradelstą dieną dydžio delspinigiai yra per didelės netesybos CK 6.73 ir 6.258 straipsnių prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-06-06 nutartis c.b. Nr. 3K-3-316/2005, 2005-12-21 nutartis c.b. Nr. 3K-3-552/2005, ir kt.), kitose bylose kasacinės instancijos teismo pažymėta, kad šalys, remdamosi sutarties laisvės principu abipusiškai išreikšta valia susitaria dėl delspinigių dydžio, todėl ne visais atvejais šalių sutartus 0,2 proc. dydžio delspinigius reikėtų vertinti kaip aiškiai per dideles netesybas, kurias teismas turėtų mažinti iki konkretaus 0,02 proc. tarifo, kas atitinka minimalius įstatyminius nuostolius, ar kad netesybos turi būti mažinamos iki palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-05-27 nutartis c.b. Nr. 3K-3-358/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje Nr. 3K-7-304/2007, 2007-11-19 nutartis nutartis civilinėje Nr. 3K-3-503/2007, 2008-08-25 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-401/2008). Dar kitose bylose ir didesnės nei 0,2 proc. netesybos nebuvo pripažintos aiškiai per didelėmis netesybomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-11-19 nutartis c.b. Nr. 3K-3-503/2007, 2010-11-02 nutartis c.b. Nr. 3K-7-409/2010, kt.). Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-25 nutartis c.b. Nr. 3K-3-401/2008; kt.).

13Tiek ieškovas tiek atsakovas yra juridiniai asmenys, verslininkai, kuriems keliami aukštesni apdairumo ir rūpestingumo kriterijai, šalys geranoriškai sutarė su vežimo sutartyje nurodytu delspinigių dydžiu, suprato šios nuostatos esmę ir sutiko su šia nuostata (Sutarties 2.2 p., 2.8 p.). Kertinis civilinių sutarčių sudarymo principas yra sutarčių laisvės principas. Atsižvelgiant į nevienareikšmę teismų praktiką dėl netesybų mažinimo, į šalių sutartą netesybų dydį (0,2 proc.), laikotarpį, už kurį ieškovas paskaičiavo delspinigius, atsižvelgiant į tai, kad šios bylos šalys yra verslininkai, teismo vertinimu šalių sutartos netesybos šiuo atveju nėra aiškiai per didelės ar neprotingos, tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovas neįrodinėjo, kad būtent tokio dydžio nuostolius patyrė dėl nesavalaikio atsakovo atsiskaitymo su juo, be to bylos nagrinėjimo metu atsakovas sumokėjo ieškovui visą pagrindinę skolą, jas vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais reikėtų nežymiai sumažinti, t.y. iki 600 Lt (CPK 185 str., CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str.). Tokia netesybų suma laikytina pakankama atlyginti dėl atsakovo nesavalaikio prievolės atsiskaityti su ieškovu įvykdymo ieškovo patirtus nuostolius ir užtikrinanti šalių teisių pusiausvyrą prievolės neįvykdymo atveju (CK 1.125 str. 5 d. 1 p., 6.71 str., 6.258 str., 6.261 str.).

14Iš atsakovo už nesavalaikį prievolės atsiskaityti su ieškovu įvykdymą taip pat priteistinos 6 (šešių) procentų metinės palūkanos už priteistą 600,00 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2013-06-28, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d.).

15Ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos šalims priteisiamos proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str.). Ieškovo ieškinys, atsižvelgiant į likusią ieškinio sumą (3439,00 Lt) yra patenkintas 17,45 proc.

16Ieškovas už ieškinį sumokėjo viso 103,00 Lt žyminio mokesčio (3, 34 b.l.). Proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovui priteistina 17,97 Lt žyminio mokesčio. Ieškovas taip pat turėjo viso 2420,00 Lt atstovavimo išlaidų (4, 12-13, 31-32, 49-50 b.l.). Teismo vertinimu nepaisant to, kad ieškovo atstovas nedalyvavo teismo posėdyje (advokato buveinė yra Vilniuje, teismo posėdi vyko Šiauliuose), jo už procesinių dokumentų (pareiškimo dėl teismo įsakymo supaprastinta tvarka išdavimo, ieškinio ir dubliko) surašymo išlaidos neviršija Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ rekomenduojamų priteisti maksimalių dydžių, taip pat nesutiktina su atsakovo atstovo teiginiais, kad šios sumos atsižvelgiant į bylos sudėtingumą ir apimtį yra per didelės, todėl įvertinus visa tai proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovui priteistina 422,29 Lt atstovavimo išlaidų. Viso ieškovui iš atsakovo priteistina 442,26 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 85 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.).

17Atsakovas iki bylos išnagrinėjimo nepateikė teismui jo atstovavimo išlaidas pagrindžiančių rašytinių įrodymų, todėl jų priteisimo klausimas nėra sprendžiamas (CPK 98 str. 1 d., 178 str.).

18Proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai iš proceso šalių priteistina valstybės naudai: iš ieškovo 13,62 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, o iš atsakovo 2,88 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (CPK 92 str., 96 str.).

19Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 259, 260, 263-267, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

20ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti iš atsakovo UAB „Genmedis“, į.k. 125909769, 600,00 Lt (šešis šimtus litų) delspinigių, 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos 600,00 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-06-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 442,26 Lt (keturis šimtus keturiasdešimt du litus ir 26 centus) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Tavila“, į.k. 302301838, naudai.

22Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

23Priteisti iš ieškovo UAB „Tavila“, į.k. 302301838, valstybės naudai 13,62 Lt (trylika litų ir 62 centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu.

24Priteisti iš atsakovo UAB „Genmedis“, į.k. 125909769, valstybės naudai 2,88 Lt (du litus 88 centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu.

25Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant Šiaulių apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė,... 2. sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei,... 3. dalyvaujant atsakovo direktoriui L. S. ir atstovui advokatui D. N.,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. ieškovas UAB „Tavila“ po skolininko prieštaravimų supaprastinta tvarka... 7. UAB „Genmedis“ su atsakovo ieškiniu sutinka iš dalies, prašo atmesti... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Iš ieškovo pateikto ieškinio ir pridėtų dokumentų matyti, kad 2012 m.... 10. Už vežimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą šalys atsako... 11. Šalių sudarytoje Sutartyje buvo numatyti 0,2 % laiku nesumokėtos sumos... 12. Teismas turi teisę savo nuožiūra netesybas sumažinti tiek, kad jos netaptų... 13. Tiek ieškovas tiek atsakovas yra juridiniai asmenys, verslininkai, kuriems... 14. Iš atsakovo už nesavalaikį prievolės atsiskaityti su ieškovu įvykdymą... 15. Ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos šalims priteisiamos... 16. Ieškovas už ieškinį sumokėjo viso 103,00 Lt žyminio mokesčio (3, 34... 17. Atsakovas iki bylos išnagrinėjimo nepateikė teismui jo atstovavimo išlaidas... 18. Proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai iš proceso šalių... 19. Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 259, 260, 263-267, 268-270 straipsniais,... 20. ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti iš atsakovo UAB „Genmedis“, į.k. 125909769, 600,00 Lt (šešis... 22. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 23. Priteisti iš ieškovo UAB „Tavila“, į.k. 302301838, valstybės naudai... 24. Priteisti iš atsakovo UAB „Genmedis“, į.k. 125909769, valstybės naudai... 25. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių...