Byla 2S-2175-413/2017
Dėl skolininko pakeitimo vykdymo procese

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas Koriaginas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos, atstovaujamos VĮ Turto bankas, atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2VP-3690-887/2017 pagal pareiškėjo antstolio S. V. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikai, atstovaujamai VĮ Turto bankas, kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ dėl skolininko pakeitimo vykdymo procese.

3Teisėjas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Pareiškėjas antstolis S. V. pateikė teismui prašymą pakeisti vykdymo procese skolininkę M. M. Lietuvos valstybe. Nurodė, kad skolininkė M. M. 2012 m. lapkričio 17 d. mirė. Pagal Testamentų registro išrašą mirusiosios turtą paveldėjo valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

8II.

9Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

102.

11Alytaus rajono apylinkės teismas 2017 m. birželio 26 d. nutartimi tenkino antstolio S. V. prašymą ir, vykdydamas Vilniaus r. 3-ojo notaro biuro notaro Tomo P. V. 2012 m. spalio 9 d. išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 6232 dėl 7675,00 Eur skolos iš skolininkės M. M. išieškojimo, pakeitė skolininkę M. M. Lietuvos Respublikos valstybe, atstovaujama VĮ Turto bankas.

123.

13Teismas nurodė, kad antstolio S. V. kontoroje vykdomojoje byloje Nr. 0127/12/02586 yra atliekami skolos išieškojimo veiksmai iš skolininkės M. M., kuri 2012 m. lapkričio 17 d. mirė. Skolininkė prievolės įvykdymui užtikrinti išieškotojai buvo įkeitusi savo butą, esantį ( - ). Nekilnojamojo turto registro ir Hipotekos registro išrašai patvirtina, kad 2010 m. rugsėjo 2 d. skolininkės nekilnojamam turtui įregistruota Sutartinė hipoteka. Iš Testamentų registro 2017 m. birželio 16 d. išrašo teismas nustatė, kad 2017 m. gegužės 24 d. įregistruotas palikimo priėmimo faktas, t. y. palikėjos M. M. palikimą priėmė Lietuvos Respublika.

144.

15Įpėdinis, kuris priėmė palikimą turto valdymo perėmimu arba padavęs pareiškimą notarui, už palikėjo skolas atsako visu savo turtu, išskyrus CK numatytus atvejus (CK 5.52 str.). Teismas pažymėjo, kad palikėjos kreditorės Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ reikalavimo įvykdymui užtikrinti taikyta sutartinė hipoteka, todėl sprendė, jog yra pagrindas pakeisti skolininkę vykdymo procese (CPK 596 str. 1 d.). Nurodė, kad visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į vykdymo procesą, teisių perėmėjui privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi anksčiau procese dalyvavusiam asmeniui (CPK 596 str. 2 d.).

16III.

17Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

185.

19Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublika, atstovaujama VĮ Turto bankas, prašo Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 26 d. nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės ir pareiškėjo antstolio S. V. prašymą dėl skolininkės pakeitimo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

201.1.

21Kasacinio teismo praktika šios kategorijos bylose yra nuosekliai formuojama ta linkme, kad palikėjo kreditoriai, kurių reikalavimai jau vykdomi priverstine tvarka, privalo laikytis CK 5.63 straipsnyje nustatytų procedūrų, išskyrus atvejus, kai reikalavimai yra pagrįsti hipoteka ir įkeitimu, arba yra susiję su paveldimos individualios įmonės ar ūkininko veikla. Šiuo klausimu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2014 m. balandžio 14 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-18/2014 išaiškino, kad nepriklausomai nuo to, ar po palikėjo mirties palikimas pereina valstybei, ar jį paveldi kiti įpėdiniai, kreditorius, praleidęs CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą ir siekdamas savo reikalavimo patenkinimo iš palikėjo turto, turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas pratęsti šį terminą, o teismas turi tokį prašymą nagrinėti CPK 576–578 straipsniuose (bylos dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo) nustatyta tvarka, įvertindamas termino praleidimo priežasčių svarumą.

221.2.

23Turto arešto registre nėra jokių duomenų, kad vykdydamas išieškojimą kreditoriaus kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ naudai antstolis būtų uždėjęs areštą skolininkės turtui. Vien tai, kad antstolis vykdo išieškojimą iš skolininkės, bei faktas, kad valstybei paveldėjimo teise perėjo mirusiosios skolininkės turtas, dar nėra pakankamas pagrindas pakeisti skolininkę vykdymo procese. Apelianto vertinimu, įvertinus prieš tai minėtą teisinį reglamentavimą, Turto arešto akto išviešinimas viešame registre, nurodant konkrečius išieškotojus, kurių naudai vykdomas išieškojimas, turėjo būti atliktas per CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytą trijų mėnesių terminą, t. y. iki 2013 m. kovo 17 d. Šiuo atveju turto arešto išviešinimas vykdant išieškojimą iš skolininkės iš viso nebuvo išviešintas.

241.3.

25Šios aplinkybės sudaro pagrindą daryti išvadą, kad kreditoriaus reikalavimas nėra pareikštas įstatymo nustatyta tvarka, todėl negali būti įgyvendintas, dėl to skundžiama nutartis, atsižvelgus į naujai formuojamą teismų praktiką, yra nepagrįsta.

266.

27Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis S. V. prašo atskirąjį skundą atmesti, Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 26 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas argumentais:

282.1.

29Vykdomojoje byloje išieškojimas yra vykdomas išieškant iš hipoteka įkeisto turto, todėl būtina atsižvelgti į aplinkybę, kad CK 5.63 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytos palikimą priimančių asmenų informavimo taisyklės netaikomos reikalavimams, pagrįstiems hipoteka ir įkeitimu. Apeliantas šią teisės norma ignoruoja.

302.2.

31Apeliantas jokiais argumentais nepagrindė nesutikimo su CK 5.63 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta teisės norma, todėl nėra galimybės plačiau atsikirsti į skundo argumentus. Būtina atsižvelgti, kad mirusiosios skolos išviešinimas buvo atliktas per valstybės valdomą Hipotekos registrą bei Antstolių informacinę sistemą.

32Teisėjas

konstatuoja:

33IV.

34Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

357.

36Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

378.

38Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas pakeitė mirusią skolininkę jos teisių perėmėja Lietuvos valstybe, vykdymo procese, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

399.

40Pagal CPK 48 straipsnio 1 dalį, tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos, teismas, jei yra pagrindas, tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai yra negalimas materialiųjų subjektinių teisių perėmimas. Procesinis teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje. Tai reiškia, kad jis gali įvykti ir vykdymo procese. Procesinį teisių perėmimą vykdymo procese reglamentuoja CPK 596 straipsnis. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, jeigu fizinis asmuo miršta, jeigu reorganizuojamas ar likviduojamas juridinis asmuo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais. Jeigu vykdymas atliekamas ne teismo išduoto vykdomojo dokumento pagrindu, tai išieškotoją ar skolininką pakeičia vykdymo veiksmų atlikimo vietos apylinkės teismas.

4110.

42Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m. gegužės 17 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-243/2011, pasisakydama dėl CK 5.63 straipsnio ir CPK 596 straipsnio taikymo, konstatavo, kad perimdamas materialiąsias civilinės subjektines teises, asmuo perima ir pareigą atsakyti pagal prievoles. Tam, kad įpėdinis paveldėtų turtą, jis turi palikimą priimti, ir tik tokiu atveju, vadovaujantis CPK 596 straipsniu, jis gali būti pakeistas išieškotoju ar skolininku vykdymo procese.

4311.

44Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolio S. V. kontoroje 2012 m. lapkričio 2 d. yra priimtas vykdyti Vilniaus r. 3-ojo notaro biuro notaro 2012 m. spalio 9 d. išduotas vykdomasis įrašas Nr. 6232 dėl 7675,00 Eur skolos iš skolininkės M. M. išieškojimo išieškotojos Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ naudai (vykdomoji byla Nr. 0127/12/02586). Vykdomosios bylos medžiaga patvirtina, kad skolininkė prievolės įvykdymui užtikrinti išieškotojai yra įkeitusi skolininkei priklausantį butą, esantį ( - ), ir tuo pagrindu hipotekos įstaigoje 2010 m. rugsėjo 2 d. skolininkės nekilnojamam turtui įregistruota Sutartinė hipoteka. Skolininkė M. M. 2012 m. lapkričio 17 d. mirė.

4512.

46Antstolis 2013 m. sausio 14 d., 2015 m. sausio 7 d., 2015 m. spalio 2 d., 2016 m. spalio 11 d. patikrinęs informaciją Testamentų registre, nustatė, kad Testamentų registre nėra duomenų apie palikėjos M. M. įregistruotus testamentus ir palikimo priėmimo faktus.

4713.

48Antstolis 2014 m. balandžio 8 d. patvarkymu Nr. S-14-8765 informavo palikimo priėmimo Lazdijų rajono 2-ojo notaro biuro notarę R. G., jog skola pagal Vilniaus r. 3-ojo notaro biuro notaro Tomo P. V. 2012 m. spalio 9 d. išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 6232 nepadengta. Taip pat 2015 m. spalio 5 d. ir 2016 m. spalio 12 d. informavo Alytaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apie likusią neišieškotą skolos dalį bei tai, kad po skolininkės mirties liko turtas, dėl kurio paveldėjimo niekas į notarą nesikreipė.

4914.

50Antstolis 2017 m. birželio 16 d. pakartotinai patikrinęs informaciją Testamentų registre nustatė, kad palikėjos M. M. palikimą 2017 m. gegužės 24 d. priėmė Lietuvos Respublika, todėl jis kreipėsi į teismą dėl skolininkės pakeitimo vykdymo procese jos teisių perėmėja – Lietuvos Respublika. Teismas skundžiama nutartimi antstolio prašymą patenkino.

5115.

52Apeliantė, nesutikdama su teismo nutartimi, savo skunde nurodo, jog būtina šiuo atveju vadovautis aktualia teismų praktika (civilinė byla Nr. 3K-7-18/2014), kurioje išaiškinta, kad turto arešto akto išviešinimas viešame registre, nurodant konkrečius išieškotojus, kurių naudai vykdomas išieškojimas, turėjo būti atliktas per CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytą trijų mėnesių terminą, šiuo konkrečiu atveju iki 2013 m. kovo 17 d. Nagrinėjamu atveju turto arešto išviešinimas vykdant išieškojimą iš skolininkės iš viso nebuvo išviešintas, dėl to teismas nepagrįstai pakeitė skolininkę jos teisių perėmėja – Lietuvos valstybe.

5316.

54CK 5.63 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas trijų mėnesių terminas, per kurį palikėjo kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, reiškia kreditorių teisių ribojimą. Jis, inter alia, nustatytas įpėdinių interesų apsaugai, t. y. kad, prieš priimdami palikimą, įpėdiniai turėtų visą informaciją apie palikėjo kreditorių reikalavimus bei galėtų apsispręsti dėl palikimo priėmimo ir jo būdo. Taigi, vienas tokio teisinio reguliavimo tikslų – užtikrinti, kad prieš palikimo priėmimą įpėdiniams būtų žinomi kreditoriai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-18/2014. Teismų praktika. 2014, 41, p. 122-136).

5517.

56Pasisakydamas dėl CK 5.63 straipsnio tikslų, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad greta šiame straipsnyje nurodytų būdų tinkamu pareiškimu laikomas ir viešame registre išviešintas palikėjo turto areštas, kuris gali būti išviešintas tiek iki, tiek ir po palikėjo mirties, laikantis CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatyto trijų mėnesių termino (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-540/2011). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, plėtodamas minėtą kasacinio teismo praktiką, vadovaudamasis CPK 361 straipsnio 4 dalies 2 punktu, suformulavo tokią teisės aiškinimo ir taikymo taisyklę: „kad tik tie palikėjo kreditoriai, kurių reikalavimų įvykdymui užtikrinti viešame registre išviešintas palikėjo turto areštas, kuris gali būti išviešintas tiek iki, tiek ir po palikėjo mirties, laikantis CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatyto trijų mėnesių termino, laikytini tinkamai pareiškusiais reikalavimus CK 5.63 straipsnio 1 dalies prasme“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. kovo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-196-969/2016).

5718.

58Apeliantė nurodo, kad viešame registre palikėjos turto areštas iš viso nebuvo išviešintas. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais apeliantės argumentais. Atkreiptinas dėmesys, kad CK 5.63 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta palikėjo kreditorių reikalavimų pateikimo tvarka netaikoma reikalavimams, pagrįstiems hipoteka ir įkeitimu. Nagrinėjamu atveju Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išaras patvirtina, kad palikėjai M. M. priklausiusiam butui, esančiam ( - ), nuo 2010 m. rugsėjo 2 d. yra įregistruota hipoteka Nr. 06120100001321. Ši informacija apeliantei negalėjo būti nežinoma, todėl pripažintina, kad šiuo atveju CK 5.63 straipsnio 1 ir 2 dalys netaikytinos, nes akivaizdu, jog skolininkės prievolė kreditoriui buvo užtikrinta hipoteka ir šis faktas išviešintas nuo 2010 m. rugsėjo 2 d.

5919.

60Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šiuo atveju nėra pagrindo vadovautis apeliantės minima kasacinio teismo nutartimi Nr. 3K-7-18/2014, nes minėtoje byloje ir nagrinėjamoje byloje yra skirtingos faktinės aplinkybės.

6120.

62Kasacinis teismas ne kartą yra nurodęs, kad nagrinėdamas bylas teismas teisės normas aiškina ir taiko ne a priori (iš anksto; nepatikrinus), o konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir šias siedamas su taikytina teisės norma. Dėl to kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas ir aiškinamas tik konkrečios bylos kontekste, nes šis aiškinimas yra ne aiškinimas a priori, o teismo sprendimo konkrečioje byloje ratio decidendi (argumentas, kuriuo grindžiamas sprendimas) (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 27 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-186/2009; 2014 m. kovo 21 nutartis byloje Nr. 3K-3-175/2014). Tai reiškia, kad kitoje byloje pateiktas teismo taikytinos teisės aiškinimas gali būti taikomas tik tada, kai konkrečios bylos esminės faktinės aplinkybės, lemiančios vienos ar kitos normos taikymą, yra tapačios ar iš esmės panašios (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. liepos 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-367-701/2016, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. kovo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-144-219/2017).

6321.

64Kiti atskirojo skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako.

6522.

66Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą procesinį sprendimą. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą nutartį, todėl atskirasis skundas atmetamas, o Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 26 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

67Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338, 339 straipsniais,

Nutarė

68Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

69Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėjas antstolis S. V. pateikė teismui prašymą pakeisti vykdymo... 8. II.... 9. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 2.... 11. Alytaus rajono apylinkės teismas 2017 m. birželio 26 d. nutartimi tenkino... 12. 3.... 13. Teismas nurodė, kad antstolio S. V. kontoroje vykdomojoje byloje Nr.... 14. 4.... 15. Įpėdinis, kuris priėmė palikimą turto valdymo perėmimu arba padavęs... 16. III.... 17. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 18. 5.... 19. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublika, atstovaujama VĮ... 20. 1.1.... 21. Kasacinio teismo praktika šios kategorijos bylose yra nuosekliai formuojama ta... 22. 1.2.... 23. Turto arešto registre nėra jokių duomenų, kad vykdydamas išieškojimą... 24. 1.3.... 25. Šios aplinkybės sudaro pagrindą daryti išvadą, kad kreditoriaus... 26. 6.... 27. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis S. V. prašo atskirąjį skundą... 28. 2.1.... 29. Vykdomojoje byloje išieškojimas yra vykdomas išieškant iš hipoteka... 30. 2.2.... 31. Apeliantas jokiais argumentais nepagrindė nesutikimo su CK 5.63 straipsnio 3... 32. Teisėjas... 33. IV.... 34. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 35. 7.... 36. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 37. 8.... 38. Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas... 39. 9.... 40. Pagal CPK 48 straipsnio 1 dalį, tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba... 41. 10.... 42. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 43. 11.... 44. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolio S. V. kontoroje 2012 m. lapkričio 2... 45. 12.... 46. Antstolis 2013 m. sausio 14 d., 2015 m. sausio 7 d., 2015 m. spalio 2 d., 2016... 47. 13.... 48. Antstolis 2014 m. balandžio 8 d. patvarkymu Nr. S-14-8765 informavo palikimo... 49. 14.... 50. Antstolis 2017 m. birželio 16 d. pakartotinai patikrinęs informaciją... 51. 15.... 52. Apeliantė, nesutikdama su teismo nutartimi, savo skunde nurodo, jog būtina... 53. 16.... 54. CK 5.63 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas trijų mėnesių terminas, per kurį... 55. 17.... 56. Pasisakydamas dėl CK 5.63 straipsnio tikslų, Lietuvos Aukščiausiasis... 57. 18.... 58. Apeliantė nurodo, kad viešame registre palikėjos turto areštas iš viso... 59. 19.... 60. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šiuo atveju nėra pagrindo... 61. 20.... 62. Kasacinis teismas ne kartą yra nurodęs, kad nagrinėdamas bylas teismas... 63. 21.... 64. Kiti atskirojo skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi, todėl dėl jų... 65. 22.... 66. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 67. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 68. Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 26 d. nutartį palikti... 69. Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....