Byla 2-1417/2013
Dėl nuostolių atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė rašytinio teismo proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. T. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 7 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugops priemonių netaikymo civilinėje byloje Nr. 2-1500-343/2013 pagal ieškovo A. T. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kvintencija“, dalyvaujant tretiesiems asmenims: Kauno rajono savivaldybei, uždarajai akcinei bendrovei „Arsaulitus“ ir „BTA Insurance Company“ SE filialui Lietuvoje, dėl nuostolių atlyginimo, ir

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam iš atsakovo 169 010 Lt nuostolių ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Kauno apygardos teismas 2013 m. vasario 21 d. nutartimi pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir 169 010 Lt sumai areštavo atsakovo UAB „Kvintencija“ nekilnojamuosius ir/ar kilnojamuosius daiktus, esančius pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, leidžiant atsakovui daiktais naudotis, tačiau uždraudžiant areštuotus daiktus perduoti, dovanoti, įkeisti ar kitaip perleisti tretiesiems asmenims, o nesant ar esant nepakankamai nekilnojamųjų ir/ar kilnojamųjų daiktų, areštavo atsakovui priklausančias pinigines lėšas ar turtines teises, esančias pas atsakovą, banke ar pas trečiuosius asmenis, uždraudžiant atlikti kokias pinigų išmokėjimo, pervedimo ar kitas disponavimo operacijas, leidžiant įskaityti į sąskaitas gautas lėšas ir iš šių sąskaitų atsiskaityti su ieškovu.

5Atsakovas 2013 m. kovo 4 d. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti 2013 m. vasario 21 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, teigdamas, kad pareikšto ieškinio suma jam, kaip juridiniam asmeniui, nėra didelė. Pateikė įrodymus, kad nuo 1997 metų sėkmingai vykdo ūkinę veiklą, 2012 m. gruodžio 31 d. jo turtas sudarė 2 218 993 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai - tik 158 222 Lt. Bendrovės turimo materialaus turto, kuris nėra areštuotas ar kitaip apsunkintas, vertė gerokai viršija pareikšto reikalavimo sumą ir ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas nebus apsunkintas ar neįmanomas. Taip pat nurodė, kad nėra objektyvių aplinkybių, leidžiančių manyti, jog turtas bus slepiamas, perleidžiamas tretiesiems asmenims ar kitaip sumenkinama atsakovo turtinė padėtis, siekiant išvengti prievolių įvykdymo.

6II.

7Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Pirmosios instancijos teismas 2013 m. kovo 7 d. nutartimi panaikino 2013 m. vasario 21 d. nutartį, kuria atsakovui UAB „Kvintencija“ buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

9Teismas nurodė, jog atsakovo su atskiruoju skundu pateikti duomenys apie turimą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, finansinės atskaitomybės dokumentai už 2011 ir 2012 metus įrodo jo gerą turtinę padėtį bei tai, jog ieškinio suma atsakovui nėra tiek didelė, kad objektyviai padidintų būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Teismas pažymėjo, kad nors atsakovo ilgalaikio ir trumpalaikio turto vertė, lyginant su 2011 metų veikla, 2012 metų pabaigoje yra sumažėjusi, tačiau jo vertė yra pakankamai didelė. Turimo ilgalaikio turto vertė 2012 m. gruodžio 31 d. duomenimis yra 843 259 Lt, trumpalaikio turto – 1 375 734 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 158 222 Lt. Teismas savo iniciatyva gavo duomenis iš Turto arešto aktų registro, patvirtinančius, jog ginčijama nutartimi taikomas suvaržymas yra vienintelis atsakovo turtui taikomas areštas, todėl sprendė, kad šie suvaržymai jo atžvilgiu pritaikyti nepagrįstai.

10III.

11Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atskiruoju skundu ieškovas A. T. prašo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - patenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirojo skundo argumentai:

  1. Atsakovas su atskiruoju skundu teismui pateikė UAB „Kvintencija“ patvirtintą balansą už 2011 metus bei nepatvirtintą 2012 metų balansą, 2001-2005 metų VĮ Registrų centro pažymas apie įregistruotą nekilnojamą turtą bei 2005 m. gegužės 19 d. ir 2013 m. vasario 14 d. nekilnojamo turto registro išrašų pirmuosius puslapius. Iš pateiktų dokumentų negalima spręsti, kad ieškinio suma atsakovui nėra didelė ar kad jis per 2012 metus dirbo pelningai ir turimas turtas šiuo metu nėra suvaržytas.
  2. Teismas priimdamas nutartį vadovavosi įrodymams keliamų reikalavimų neatitinkančiais dokumentais (dalies jų pateikta tik pirmi lapai), nevertino, kad atsakovas prie atskirojo skundo nepateikė turimų piniginių lėšų likučių banko sąskaitose išrašų, pelno nuostolio ataskaitų, iš kurių būtų galima realiai spręsti apie jo finansines galimybes.

13Atsakovas UAB „Kvintencija“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį atmesti, skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimo argumentai:

  1. Teismų praktikoje nurodoma, kad didelė ieškinio suma nėra objektyvus veiksnys. Šiuo atveju byloje yra pateikti jo (atsakovo) finansinę būklę atspindintys įrodymai, patvirtinantys, kad pareikšto reikalavimo suma jam nėra didelė.
  2. Teismų praktikoje nėra apibrėžtas ir/ar nustatytas konkrečių dokumentų sąrašas, kuriuos turi pateikti atsakovas, siekdamas įrodyti, jog jam ieškinio suma nėra didelė ir nėra realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Su atskiruoju skundu teismui pateikti oficialūs dokumentai, patvirtinantys jam (atsakovui) nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto vertę, finansinės atskaitomybės dokumentai - 2011-2012 metų balansas bei kiti dokumentai (pažymos), patvirtinantys, jog jam nuosavybės teise priklausantis kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas nėra suvaržytas ar kitokiu būdu apsunkintas. Aplinkybė, jog teismui nebuvo pateikti visi įmanomi jo gerą finansinę padėtį patvirtinantys rašytiniai įrodymai, nesudaro pagrindo teigti priešingai.
  3. Sprendžiant apie atsakovo mokumą ir jam pareikšto ieškinio sumos dydį, teisinę reikšmę turi viso jo turimo turto (trumpalaikio ir ilgalaikio turto, nuosavo kapitalo) santykis su jo įsipareigojimais. Iš balanse nurodyto bendrovės turimo turto ir įsipareigojimų santykio aiškiai matyti jog bendrovė yra moki, dirba pelningai ir jos finansinė padėtis yra gera.

14Trečiasis asmuo Kauno rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą ir prašė sprendimą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 7 d. nutarties priimti savo nuožiūra.

15IV.

16Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas netenkinamas.

18CPK 144 straipsnio 1 dalis nutato, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Kiekvienu atveju teismas turi diskredijos teisę nuspręsti ar yra pagrindas taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones, o taip pat spręsti dėl jų panaikinimo.

19Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis - užtikrinti ieškovui galbūt palankaus teimso sprendimo įvykdymą arba nepasunkinti jo įvykdymo (CPK 144-145 str.), tačiau civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, kad nesiėmus šių priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Didelė ieškinio suma savaime nesudaro pagrindo byloje besąlygiškai taikyti atsakovo turto areštą kaip laikinąją apsaugos priemonę. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, palyginus ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. 2-28/2010; 2008 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-428/2008). Ši prezumpcija (ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką) nėra absoliuti, todėl teismas ją taikydamas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes, t. y. ar konkrečiam atsakovui ieškiniu pareikšto reikalavimo suma yra tikrai didelė. Atsakovas, paduodamas atskirąjį skundą, gali paneigti šią prezumpciją, pateikdamas duomenis, įrodančius jo (gerą) turtinę padėtį (CPK 12 str., 178 str., 314 str.).

20Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje 2013 m. vasario 21 d. nutartimi UAB „Kvintencija“ pritaikė laikinąsias apsaugos priemones (1 t., 91-92 b. l.). Atsakovas, nesutikdamas su šia teismo nutartimi, pateikė papildomus jo turtinę padėtį pagrindžiančius įrodymus (pažymas, 2011 ir 2012 metų balansą, duomenis apie turimą nekilnojamąjį turtą ir transporto priemones; 1 t., 112-125 b. l.). Įvertinęs naujai pateiktus duomenis, Kauno apygardos teismas pagrįstai nusprendė, kad atsakovo turtinė padėtis yra gera. Tokią pirmosios instancijos teismo išvadą patvirtina atsakovo kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikti 2013 balandžio 3 d. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai apie jam nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, iš kurių matyti, kad atsakovui priklausančio nesuvaržyto turto bendra vertė žymiai viršija ieškovo pareikštą reikalavimą (2 t., 10-27 b. l.). Teismo nuomone, vien šių atsakovo pateiktų įrodymų pako išvadai dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo.

21Šalis, kuri kreipiasi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi įrodyti, jog nepritaikius šių priemonių, ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju, teismo sprendimo įvykdymas realiai pasunkėti (CPK 144 str. 1 d., 178 str.). Atsakovas tokių įrodymų nepateikė. Atskirajame skunde remiamasi vien deklaratyviais teiginiais, nepateikiant atsakovo įrodymus paneigiančių duomenų, leidžiančių daryti bent prielaidą, kad atsakovas ketina parduoti, sunaikinti jam priklausantį turtą ar kitu būdu sumažinti jo turtą ar jo vertę. Teismui nėra pagrindo abejoti atsakovo pateiktų įmonės balansų duomenimis, iš kurių matyti, kad įmonė veikia iš esmės pelningai. 2012 metais bendrovės nuosavas kapitalas sudarė 2 218 993 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 158 222 Lt, todėl prieinama prie išvados, kad teiginiui, jog atsakovas šiuo metu turi finansinių sunkumų ir jam pareikšto ieškinio suma - 169 010 Lt, yra didelė, nėra pagrindo. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis atsakovui nėra iškeltos nei bankroto, nei restruktūrizavimo bylos, o vienintelis ieškinys, pareikštas atsakovui, yra nagrinėjamas šioje byloje.

22Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta, keisti ar naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį nėra pagrindo.

23Ši nutartis neužkerta ieškovui galimybės, pasikeitus bylos faktinėms aplinkybėms, pateikti teismui naują prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 144 str. 3 d.).

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam iš atsakovo 169 010... 4. Kauno apygardos teismas 2013 m. vasario 21 d. nutartimi pareikštų... 5. Atsakovas 2013 m. kovo 4 d. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 6. II.... 7. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Pirmosios instancijos teismas 2013 m. kovo 7 d. nutartimi panaikino 2013 m.... 9. Teismas nurodė, jog atsakovo su atskiruoju skundu pateikti duomenys apie... 10. III.... 11. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atskiruoju skundu ieškovas A. T. prašo panaikinti skundžiamą pirmosios... 13. Atsakovas UAB „Kvintencija“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį... 14. Trečiasis asmuo Kauno rajono savivaldybės administracija pateikė... 15. IV.... 16. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirasis skundas netenkinamas.... 18. CPK 144 straipsnio 1 dalis nutato, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų... 19. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis - užtikrinti ieškovui galbūt... 20. Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje 2013 m. vasario 21 d.... 21. Šalis, kuri kreipiasi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi... 22. Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta, keisti ar naikinti iš esmės... 23. Ši nutartis neužkerta ieškovui galimybės, pasikeitus bylos faktinėms... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337... 25. Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartį palikti nepakeistą....