Byla 2-428/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Danutės Milašienės ir Gintaro Pečiulio (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Staldūmė“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2008 m. balandžio 24 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-268-278/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Staldūmė“ ieškinį atsakovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Utvilsta“ dėl turto arešto panaikinimo bei atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Utvilsta“ priešieškinį ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Staldūmė“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo. Trečiasis asmuo byloje J. S. .

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Staldūmė“ 2008 m. kovo 28 d. ieškiniu atsakovui bankrutavusiai UAB „Utvilsta“ prašė panaikinti turto areštą ieškovui priklausančioms transporto priemonėms.

4Atsakovo bankrutavusios UAB „Utvilsta“ administratorius 2008 m. balandžio 15 d. priešieškiniu ieškovui UAB „Staldūmė“ prašė pripažinti negaliojančiais sandorius, sudarytus tarp ieškovo UAB „Staldūmė“ ir atsakovo UAB „Utvilsta“, bei taikyti restituciją.

5Atsakovo administratorius taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti ieškovo UAB „Staldūmė“ turtą už 327 042,40 Lt dydžio sumą bei įpareigoti ieškovą perduoti atsakovui saugoti ginčo turtą. Atsakovo administratorius pažymėjo, kad patenkinus priešieškinį ieškovas turės grąžinti turtą natūrą arba sumokėti jo kainą. Turtą varžytynėse bus galima parduoti už didesnę kainą, jeigu jis nebus eksploatuojamas. Prašomo priteisti turto vertė yra didelė.

6Panevėžio apygardos teismas 2008 m. balandžio 24 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo ieškovui UAB „Staldūmė“ priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, esantį pas ieškovą ar trečiuosius asmenis, už 327 042,40 Lt dydžio sumą, uždrausdamas areštuotą turtą parduoti, dovanoti ar kitaip perleisti naudotis tretiesiems asmenims, o turto neturint ar neužtenkant išieškojimui užtikrinti, - ir pinigines lėšas, esančias banko sąskaitose, nustatydamas, kad ieškovui leidžiama areštuotas pinigines lėšas naudoti darbo užmokesčio mokėjimui, privalomiems mokėjimams valstybės biudžetui, įmokoms į valstybinio socialinio draudimo fondą bei atsiskaitymui su atsakovu. Teismas taip pat įpareigojo UAB „Staldūmė“ perduoti atsakovui bankrutavusiai UAB „Utvilsta“ saugoti ginčo turtą, tarp jų ir nutartyje nurodytas transporto priemones.

7Nutartyje rašoma, jog atsakovas nurodo, kad jam priklausančios transporto priemonės buvo perduotos ieškovui UAB „Staldūmė“ pagal PVM sąskaitas-faktūras, tačiau už jas UAB „Staldūmė“ nėra apmokėjusi, be to, ji transporto priemones naudojo ilgą laiką, todėl jos nusidėvėjo ir toliau dėvisi. Atsakovas ginčija sandorius, kurių pagrindu ieškovui buvo perduotos transporto priemonės, prašo taikyti restituciją ir priteisti iš ieškovo 327 042,40 Lt. Kadangi priešieškinio suma yra didelė, be to, atsakovo teigimu, ieškovas gali bandyti slėpti turtą, patenkinus priešieškinį, išieškojimas gali pasunkėti, todėl taikytas turto areštas ir įpareigojimas ieškovui perduoti atsakovui saugoti ginčo turtą. Teismas pažymėjo, kad esant grėsmei, jog pranešimas apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą ieškovui gali sutrukdyti jų pritaikymą, klausimas sprendžiamas apie tai neinformavus ieškovo.

8Ieškovas UAB „Staldūmė“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos tesimo 2008 m. balandžio 24 d. nutartį. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. UAB „Staldūmė“ nuosavybės teises į jai UAB „Utvilsta“ perduotas transporto priemones įgijo nuo jų perdavimo momento, todėl nors transporto priemonės neperregistruotos, jos priklauso UAB „Staldūmė“. Taikytas areštas pažeidžia savininko teises laisvai valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti. Be to, areštas pažeidžia UAB „Staldūmė“ teises ir interesus, nes įmonė tikėjosi ir buvo suplanavusi naudoti šias priemones savo veikloje bei gauti pelną. Pritaikius areštą, įmonė negali naudotis jai priklausančiu turtu, todėl dar labiau didėja įmonei dėl nesavalaikio UAB „Utvilsta“ atsiskaitymo patirti nuostoliai.
  2. Teismo nutartis nėra motyvuota, taip pat nepateikta įrodymų, patvirtinančių taikytų laikinųjų apsaugos priemonių būtinumą. Ieškovas iki teismo nutarties priėmimo galėjo atsakovo prašomą areštuoti turtą bei pinigines lėšas perleisti arba paslėpti, tačiau to nepadarė ir nesiruošia daryti. Atsakovas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, elgėsi nesąžiningai ir piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, nes žino, jog ginčo turtas neišnyks.

9Atsiliepimu į ieškovo UAB „Staldūmė“ atskirąjį skundą atsakovo BUAB „Utvilsta“ administratorius prašo ieškovo skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Administratorius akcentuoja, kad prašoma priteisti suma yra didelė, todėl yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas išdėstė motyvus, kurie yra logiški ir aiškūs. Ieškovas nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų aplinkybes, jog jo turtinė padėtis yra gera ir nebūtina taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

10Atsiliepimu į ieškovo UAB „Staldūmė“ atskirąjį skundą trečiasis asmuo J. S. prašo ieškovo skundą tenkinti. Trečiasis asmuo pažymi, kad teismas, priimdamas nutartį, nepakankamai įsigilino į bylos esmę, paviršutiniškai atsižvelgė į faktines bylos aplinkybes, todėl priėmė nepagrįstą ir neteisėtą nutartį.

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.). Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai taikė ieškovui laikinąsias apsaugos priemones atsakovo, pareiškusio priešieškinį, prašymu. Šį klausimą teismas sprendžia neperžengdamas skunde nurodytų ribų (CPK 320 str. 2 d., 338 str.).

13Pažeista ar ginčijama subjektinė teisė realiai apginama tik tuomet, jeigu realizuojamas teismo sprendimas, kuriuo patenkintas ieškinys (priešieškinis). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kaip įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą (CPK 144 str. 1 d.).

14Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas BUAB „Utvilsta“ pareiškė ieškovui UAB „Staldūmė“ priešieškinį, kurio suma 327 042,40 Lt. Priešieškiniu prašoma pripažinti negaliojančiais nuo sudarymo momento pirkimo-pardavimo sandorius, kurių pagrindu išrašytos PVM sąskaitos-faktūros, pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento daiktų nuomos sutartį, o sandorius pripažinus negaliojančiais - taikyti restituciją, priteisiant iš ieškovo 327 042,40 Lt. Atsakovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštą ieškovo turtui, įpareigojant ieškovą perduoti konkretų areštuotą ginčo turtą saugoti atsakovui (b. l. 27-33). Skundžiama nutartimi teismas taikė areštą ieškovo turtui ir įpareigojo ieškovą perduoti atsakovui saugoti nutartyje nurodytą turtą (b. l. 55-56).

15Apelianto argumentai, kad taikytas turto areštas pažeidžia savininko teises laisvai valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektus ir jais disponuoti, kad įmonė tikėjosi ir buvo suplanavusi naudoti transporto priemones savo veikloje bei gauti pelną, kad įmonė negali naudotis jai priklausančiu turtu, todėl dar labiau didėja dėl nesavalaikio atsiskaitymo patirti įmonės nuostoliai, savaime nesudaro teisinio pagrindo teismo priimtą nutartį laikyti neteisėta ir nepagrįsta. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kiekvienu atveju sukelia nepatogumus ar ribojimus proceso šaliai, tačiau svarbu yra tai, kad taikomos laikinosios apsaugos priemonės nevaržytų ieškovo (atsakovo) teisių daugiau nei būtina pareikštiems reikalavimams užtikrinti. Tam, jog būtų įvykdytas teisingumas (Konstitucijos 109 str. 1 d.) ir priimtas teismo sprendimas, kuriuo būtų išspręstas kilęs ginčas, o vėliau šis teismo sprendimas realiai ir tinkamai įvykdytas, įstatymas nustato įvairias procesines priemones. Viena jų yra laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, nutartimi teismas teisėtai ir pagrįstai taikė įstatymo nustatytus laikinus ribojimus, siekdamas užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, o tokių ribojimų teismo procesiniu sprendimu taikymas neleidžia daryti išvados, jog nepagrįstai ar neteisėtai yra ribojamos ieškovo teisės ir interesai (CPK 18 str.). Šiuo atveju pirmenybė suteikiama būsimo teismo sprendimo realiam ir tinkamam įvykdymui, tam tikra apimtimi laikinai apribojant savininkui priklausančias teises. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, kad įgyvendinant lygiateisiškumo principą įstatymas nustato, jog teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo (ieškovo) nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija (CPK 147 str. 1 d.). Įstatyme taip pat numatyta, jog įsiteisėjus sprendimui, kuriuo ieškinys (priešieškinis) atmestas, atsakovas (ieškovas) turi teisę reikalauti, kad ieškovas (atsakovas) atlygintų nuostolius, kuriuos jam padarė ieškovo (atsakovo) prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 147 str. 3 d.). Šios priemonės sudaro galimybę užtikrinti galimų nuostolių dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių atlyginimą, taip pat padengti patirtus nuostolius dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Teismo taikytas laikinųjų apsaugos priemonių mastas nėra didesnis už atsakovo nurodytą priešieškinio sumą (CPK 145 str. 2 d.), o pačios laikinosios apsaugos priemonės (areštas ieškovo turtui bei įpareigojimas perduoti areštuotiną ginčo objektą - transporto priemones saugoti atsakovui) yra susijusios su atsakovo priešieškinyje pareikštais reikalavimais ir jo nurodytomis aplinkybėmis bei tikslu užtikrinti realų būsimo teismo sprendimo įvykdymą.

16Teisėjų kolegija laiko nepagrįstu apelianto motyvą, jog teismo nutartis nėra motyvuota, taip pat priimta nepateikus įrodymų, patvirtinančių taikytų laikinųjų apsaugos priemonių būtinumą. Tokius teiginius paneigia nutarties turinys. Skundžiamoje nutartyje yra nurodyti esminiai šio procesinio veiksmo motyvai, lėmę būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas jų taikymą siejo su didele priešieškinio suma bei egzistavimu galimybės, jog ieškovas jam priklausantį turtą gali bandyti paslėpti. Nutardamas areštuotinas transporto priemones perduoti saugoti atsakovui, teismas rėmėsi atsakovo nurodymu, jog ieškovas transporto priemones, kurios yra tiesioginis šalių ginčo objektas, naudojo ilgą laiką, todėl šios nusidėvėjo ir toliau dėvisi. Laikytina, kad teismas motyvuotai taikė laikinąsias apsaugos priemones. Pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra grėsmė, jog nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str.). Grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui gali lemti įvairios aplinkybės, tarp kurių paminėtina ir didelė priešieškinio (ieškinio) suma. Priešieškinio (ieškinio) sumos dydis objektyviai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, tačiau pažymėtina ir ta aplinkybė, kad didelė priešieškinio (ieškinio) suma nėra besąlyginis pagrindas visais atvejais taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ypatingai atsižvelgti į šį kriterijų būtina tuomet, kai ieškovo (atsakovo) valdomas nuosavybės teise turtas, įstatinis kapitalas yra mažesni už priešieškinio (ieškinio) sumą. Tada, kai yra įrodymų, jog priešieškinio (ieškinio) suma konkrečiam asmeniui pagal jo turto vertę, gaunamas pajamas, turimo kapitalo dydį nėra didelė, tai yra kai ieškovas (atsakovas) paneigia objektyvios grėsmės (pvz., dėl didelės sumos priešieškinio (ieškinio)) būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, ieškovas šios grėsmės nepaneigė. Be to, teismas pagrįstai įpareigojo ieškovą UAB „Staldūmė“ perduoti atsakovui BUAB „Utvilsta“ saugoti ginčo kilnojamąjį turtą, kad jis nebūtų naudojamas ir nenusidėvėtų ar kitaip neprarastų vertę, jeigu patenkinus atsakovo priešieškinį teismas nuspręstų taikyti restituciją natūra (CK 6.145-6.149 str.).

17Taikant laikinąsias apsaugos priemones siekiama, kad visą bylos nagrinėjimo laiką šalių finansinė padėtis išliktų tokia, kokia buvo prieš nagrinėjant bylą, kad būtų reali galimybė įgyvendinti priimtą teismo procesinį sprendimą. Ieškovo turtinė padėtis ir galimybė įvykdyti būsimą teismo sprendimą tiek dėl objektyvių, tiek dėl subjektyvių priežasčių vėlesniu bylos nagrinėjimo laikotarpiu gali keistis, todėl ieškovo nurodytos aplinkybės, kad jis iki teismo nutarties priėmimo galėjo atsakovo prašomą areštuoti turtą bei pinigines lėšas perleisti arba paslėpti, tačiau to nepadarė ir nesiruošia daryti, savaime nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį bei neužtikrinti būsimo teismo sprendimo realaus įvykdymo pagal atsakovo pareikštus reikalavimus.

18Teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo sutikti su apelianto argumentais, kad atsakovas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, elgėsi nesąžiningai ir piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, nes esą žino, jog ginčo turtas neišnyks. Apeliantas nepateikė įrodymų, kurie leistų teigti, jog atsakovas piktnaudžiauja jam priklausančiomis teisėmis ar elgiasi nesąžiningai. Naudojimasis įstatymo numatytomis priemonėmis, kuriomis siekiama užtikrinti būsimą teismo sprendimo įvykdymą, savaime neleidžia teigti, jog yra piktnaudžiaujama įstatymų suteiktomis procesinėmis teisėmis ar elgiamasi nesąžiningai.

19Bylos aplinkybės patvirtina taikytų laikinųjų apsaugos priemonių pagrįstumą ir teisėtumą. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, daro išvadą, jog skundžiama nutartis yra pagrįsta ir teisėta, atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ją naikinti arba keisti (CPK 337 str. 1 p.).

20Ieškovui taip pat išaiškintina, jog pagal CPK 146 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismas gali dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita. Taip pat teismas gali ieškovo prašymu taikytas laikinąsias apsaugos priemones panaikinti, jeigu ieškovas įmoka reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą arba už ieškovą yra laiduojama (CPK 146 str. 2 d.).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

22Panevėžio apygardos teismo 2008 m. balandžio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas UAB „Staldūmė“ 2008 m. kovo 28 d. ieškiniu atsakovui... 4. Atsakovo bankrutavusios UAB „Utvilsta“ administratorius 2008 m. balandžio... 5. Atsakovo administratorius taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 6. Panevėžio apygardos teismas 2008 m. balandžio 24 d. nutartimi taikė... 7. Nutartyje rašoma, jog atsakovas nurodo, kad jam priklausančios transporto... 8. Ieškovas UAB „Staldūmė“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio... 9. Atsiliepimu į ieškovo UAB „Staldūmė“ atskirąjį skundą atsakovo BUAB... 10. Atsiliepimu į ieškovo UAB „Staldūmė“ atskirąjį skundą trečiasis... 11. Atskirasis skundas netenkintinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Pažeista ar ginčijama subjektinė teisė realiai apginama tik tuomet, jeigu... 14. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas BUAB „Utvilsta“ pareiškė... 15. Apelianto argumentai, kad taikytas turto areštas pažeidžia savininko teises... 16. Teisėjų kolegija laiko nepagrįstu apelianto motyvą, jog teismo nutartis... 17. Taikant laikinąsias apsaugos priemones siekiama, kad visą bylos nagrinėjimo... 18. Teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo sutikti su apelianto argumentais,... 19. Bylos aplinkybės patvirtina taikytų laikinųjų apsaugos priemonių... 20. Ieškovui taip pat išaiškintina, jog pagal CPK 146 straipsnio 1 dalį... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Panevėžio apygardos teismo 2008 m. balandžio 24 d. nutartį palikti...