Byla 2A-807-538/2010
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Almanto Padvelskio, kolegijos teisėjų Žydrūno Bertašiaus, Aušros Maškevičienės, sekretoriaujant Renatai Girdvainytei, dalyvaujant ieškovės atstovui B. S., advokatei Giedrei Striaukienei viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės B. S. individualios įmonės apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. sausio 26 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės B. S. individulios įmonės ieškinį atsakovei UAB „Inkomsta“ dėl skolos priteisimo

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB „Inkomsta“ dėl 2516,55 Lt skolos, 1265,40 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo. Nurodė, kad atsakovė neatsiskaitė už pateiktas prekes, todėl iš priteistina skola ir sutartyje numatyti delspinigiai.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010 m. sausio 26 d. sprendimu priėmė ieškovės B. S. individualios įmonės dalies ieškinio reikalavimų, t.y. 2516,55 Lt skolos priteisimo atsisakymą ir bylą šioje dalyje nutraukė. Kitą ieškinio dalį patenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovės UAB „Inkomsta“ 126,59 Lt delspinigių, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2009-07-08, iki sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 953,80 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei B. S. individualiai įmonei. Grąžino ieškovei B. S. individualiai įmonei 79,12 Lt žyminio mokesčio, sumokėto banke Swedbank AB pagal 2009-07-05 ir 2009-08-25 mokėjimo kvitus. Nurodė, kad atsakovė sumokėjo pagrindinę skolą, jos neginčijo, be to, nurodė, kad ieškovė nepateikė duomenų, kad patyrė nuostolius dėl laiku nesumokėtos skolos bei prašomi priteisti delspinigiai sudaro apie 40 procentų pradinės pagrindinės skolos ir padarė išvadą, kad prašomi priteisti delspinigiai yra per dideli, todėl juos, remiantis teismų praktika, sumažino iki 0,02 procentų dydžio.

4Ieškovė apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-01-26 sprendimo dalį, kuria sumažintos netesybos ir atmesta dalis ieškinio reikalavimų dėl delspinigių priteisimo bei toje dalyje priimti naują sprendimą – netesybų nemažinti ir priteisti iš atsakovės likusią delspinigių sumą 1138,81 Lt, 6 procentų metines palūkanas nuo papildomai priteistos delspinigių sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas delspinigius sumažino nepagrįstai. Nurodė, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių ir nuostolių sumažinimas neįrodžius nuostolių paneigia sutarčių laisvės principą. pirmosios instancijos teismas be pakankamo teisinio pagrindo sumažino ieškovui priklausančias gauti netesybas. Taip pat nurodo, kad delspinigių dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į bylos aplinkybes. Nurodė, kad atsakovė dėl sunkios finansinės padėties neprašė ieškovės atidėti ar išdėstyti mokėjimus tam tikram laikotarpiui, be to, pagrindinę skolą sumokėjo tik ginčui esant teisme, todėl mano, kad atsakovė kryptingai siekia sudaryti pagrindą sutartinėms netesyboms mažinti. Nesutinka su teismo padaryta išvada, kad delspinigių suma sudaro 40 procentų pagrindinės skolos, nes pagrindinė skola sudaro tik 35 procentus, ir ieškovės manymu, tai nėra pernelyg dideli delspinigiai. Priteisti 126 Lt tikrai nėra pakankami delspinigiai ieškovės minimaliems nuostoliams padengti, juolab, kad atsakovė nuolat vėluodavo atsiskaityti su ieškove.

5Atsakovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Teigia, kad teismas pagrįstai sumažino prašomas priteisti netesybas, atsižvelgė į visas aplinkybes, į sąžiningumo, protingumo principus ir priėmėm teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

6Apeliacinis skundas tenkintinas.

7Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

8CK 6.71 straipsnio 1 dalis suteikia teisę šalims susitarti dėl netesybų dydžio ir nustatyti pinigų sumą, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkami įvykdyta. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad šalys susitarė pavėlavus apmokėti už prekes pirkėjas moka 0,2 procentų dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną (b. l. 5). Atsakovė teigia, kad tokie delspinigiai yra per dideli ir neatitinka bendrųjų teisės principų. Jeigu netesybos aiškiai per didelės arba neprotingai didelės, teismas turi teisę savo nuožiūra jas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Taigi teismui suteikiama teisė savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra neprotingos, akivaizdžiai per didelės. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus. Kadangi sutartimi nustatytos netesybos yra skirtos kreditoriaus nuostoliams atlyginti, jos pripažįstamos tam tikra skolininko civilinės atsakomybės forma. Minėta, kad dėl atliekamos kompensuojamosios funkcijos netesybos negali būti sumažintos tiek, jog taptų mažesnės už nuostolius, atsiradusius dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Tokios minimalios netesybų dydžio ribos nustatymas nereiškia, kad netesybos turi sutapti su minimaliais nuostoliais. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką netesybų įskaitymas į nuostolius nesudaro pagrindo visais atvejais sumažinti sutartines netesybas iki minimalių ar įrodytų nuostolių dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367, 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje UAB „ S. C. Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos K-3-503/2007 Dėl skolos priteisimo.">Nr. 3K-3-503/2007, 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje J. N. v. T. M.ir V. M., bylos K-7-304/2007 Dėl avanso grąžinimo, baudos priteisimo, nuostolių ir neturtinės žalos atlyginimo." Nr. 3K-7-304/2007). Priešingu atveju, būtų paneigta netesybų, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė ir pažeistas sutarčių laisvės principas (CK 1.2 str. 1 d., 6.156 str.).

9Teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, vadovaujasi teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertina visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir turi stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Škotijos firma „ Forthmill Limited“ v. UAB „ Pakrijas, bylos K-3-85/2007 Dėl skolos priteisimo.">Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje UAB „ S. C. Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos K-3-503/2007 Dėl skolos priteisimo." Nr. 3K-3-503/2007).

10Šiuo atveju skola siekė 2516,55 Lt, abi šalys yra privatūs verslo subjektai, šalys bendradarbiauja nuo 2002 metų. Atsakovė geranoriškai nesumokėjo ieškovei skolos, skolą padengė tik bylos nagrinėjimo metu, todėl ieškovė, esant sunkiai ekonominei situacijai galėjo patirti nuostolių. Skolą atsakovė delsė sumokėti visus metus. Kolegija nesutinka su pirmosios instancijos padaryta išvada, kad 126 Lt delspinigiai atitrinka šalių lūkesčius ir padengia ieškovės minimalius nuostolius. Šalys turėdamos nemažą patirtį verslo bei derybų srityje, gali numatyti įsipareigojimų nevykdymo pasekmes ir laisva valia pasirinkti sutarties sąlygas, todėl paskaičiuotas delspinigių dydis nėra per didelis ir atitinka protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus bei abiejų šalių lūkesčius, todėl konstatuotina, kad paskaičiuotos palūkanos, sudarančios apie trečdalį skolos dydžio, t. y. 1265,40 Lt, nėra per didelės nuo sumos, kurios atsakovė laiku nesumokėjo – 2516,55 Lt.

11Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, priteisdamas delspinigius, neatsižvelgė į abiejų šalių lūkesčius, į sutartinių netesybų prigimtį ir funkciją ir be pakankamo pagrindo sumažino ieškovei priklausančias gauti netesybas, todėl sprendimo dalis dėl delspinigių priteisimo keistina – priteista delspinigių suma iš atsakovės didintina iki 1265,40 Lt (CPK 326 str. 3 d. 3 p.).

12Pakeitus Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. sausio 26 d. sprendimą, teisėjų kolegija atitinkamai išsprendžia ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių klausimą. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykle, ieškovui jo turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš atsakovo proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovei iš ieškovės – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai. Ieškovo pareikštų ieškinio reikalavimų bendra suma – 3781,95 Lt. Padidinus ieškovės prašomų priteisti netesybų dydį iki 1265,40, bendra tenkintų ieškinio reikalavimų suma sudaro 3781,95 Lt. Taigi ieškinys tenkintas visiškai, todėl iš atsakovės priteistos bylinėjimosi išlaidos pirmosios instancijos teisme didintinos iki 1284 Lt (CPK 93 str.4 d., 88 str. 1 d. 4, 6 p.).

13Taip pat ieškovė turėjo 34 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje, todėl iš atsakovės UAB „Inkomsta“ priteistina 34 Lt žyminio mokesčio ieškovei B. S. IĮ (CPK 93 str. 3 d.).

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

15Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. sausio 26 d. sprendimo dalį dėl delspinigių priteisimo pakeisti – padidinti iš atsakovės UAB „Inkomsta“ priteistus delspinigius ieškovei

16B. S. IĮ iki 1265,40 Lt.

17Padidinti iš atsakovės UAB „Inkomsta“ priteistas bylinėjimosi išlaidas ieškovei

18B. S. IĮ pirmosios instancijos teisme iki 1284 Lt.

19Iš atsakovės UAB „Inkomsta“ priteisti 34 Lt žyminio mokesčio, sumokėto apeliacinės instancijos teisme, ieškovei B. S. IĮ.

20Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai