Byla 2-1536-675/2014
Dėl skolos priteisimo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Regina Nenortienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovei D. Č. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu priteisti iš atsakovės 447,50 Lt skolos, 273,75 Lt palūkanų, 324,45 Lt delspinigių, 197,10 Lt palūkanų delspinigių, 446,30 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, iš viso – 1689,10 Lt, o taip pat 5 procentų metines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2008-06-19 AB Swedbank bankas ir atsakovė D. Č. sudarė EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 08-064391-EG, pagal kurią bankas suteikė atsakovei sutartyje nurodyto dydžio kreditą, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius ir kitas numatytas sumas banko naudai. Atsakovas netinkamai vykdė sutartį, todėl AB Swedbank bankas sutartį su atsakove nutraukė ir įgijo teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti visą likusį kreditą bei pateikti reikalavimus atsakovei dėl atitinkamų palūkanų, delspinigių ir kitų susijusių piniginių sumų sumokėjimo. Ieškovas nurodė, kad 2010-06-11 Swedbank, AB bankas ir UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 10-20-22, pagal kurią AB Swedbank perleido visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu pagal sutartį ieškovui. Ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal minėtą sutartį, tačiau atsakovas pastarųjų nėra įvykdęs ir ieškinio parengimo dienai. Ieškovo reikalavimas ieškinio parengimo dienai yra: pagrindinė skolos suma-447,50 Lt; palūkanos- 273,75 Lt., delspinigiai– 324,45 Lt; palūkanų delspinigiai -197,10 Lt; ieškovo patirtos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos – 446,30 Lt. Viso ieškovo reikalavimas sudaro 1689,10 Lt. Ieškovas į teismo posėdį neatvyko, teisme gautas prašymas bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant. Byla nagrinėtina ieškovo atstovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str.).

4Atsakovei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 123 straipsnyje numatyta tvarka buvo įteiktas ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus 2014-08-28, viešo paskelbimo būdu interneto tinklalapyje www.teismai.lt. Per teismo nustatytą terminą atsakovė be pateisinamos priežasties atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovas yra pareiškęs prašymą priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį, todėl byloje atsiranda Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalyje numatytos sprendimo priėmimo už akių pasekmės.

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkinamas iš dalies.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2008 m. birželio 19 d. AB Swedbank bankas ir atsakovė D. Č. pasirašė EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 08-064391-EG (b.l. 14-15), pagal kurią bankas suteikė atsakovei 800,00 Lt kredito sumą, kredito grąžinimo data- 2010-06-30. Atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis grąžinti kreditą, mokėti bankui palūkanas, tačiau sutarties nevykdė ir bankas nutraukė sutartį su atsakove (b.l. 16). Ieškovas ir AB Swedbank bankas 2010 m. birželio 11 d. pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 10-20-22, pagal kurią AB Swedbank bankas atlygintinai perleido ieškovui visas reikalavimo teises pagal minėtą vartojimo kredito sutartį atsakovo atžvilgiu (b. l.17-28). Ieškovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.109 str. nustatyta tvarka 2010-07-02 atsakovui pranešė apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal aukščiau paminėtą vartojimo kredito sutartį (b. l. 29). Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą, nėra, ir šalys tokių įrodymų į bylą nepateikė.

8Prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku, pagal įstatymo ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str., 6.205 str.) klientas privalo apmokėti už suteiktas paslaugas (Lietuvos Respublikos CK 6.720 str.). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (Lietuvos Respublikos CK 6.205 str.). Vadovaujantis LR CK 6.256 str. 1 d., kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Byloje nustatyta, kad šalys buvo sudariusios kredito sutartis. Pagal LR CK 6.881 str. 1 d., kreditavimo sutartimi bankas <...> įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Esant nustatytoms aplinkybėms ir vadovaujantis paminėtais pagrindais, ieškovui iš atsakovo priteisiama 447,50 Lt skola ir 273,75 Lt palūkanų.

9Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu. Už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį ir t. t. (Lietuvos Respublikos CK 6.71 str.). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (Lietuvos Respublikos CK 6.72 str.). Ieškovas prašo priteisti 324,45 Lt delspinigius, paskaičiuotus nuo 2010-06-28 iki 2012-06-27 viso už 720 dienų (b.l. 6) bei 194,10 Lt palūkanų delspinigius, paskaičiuotus nuo 2010-06-28 iki 2012-06-27 viso už 720 dienų (b.l. 8). LR CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006 nurodyta, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus.

10Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, paskaičiuota delspinigių suma žymiai viršija skolos sumą, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip neadekvatūs ir aiškiai per dideli, nes byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovui būti buvę siunčiami pranešimai apie skaičiuojamus delspinigius, o 2010-07-02 pranešime nurodyta delspinigių suma 319,20 Lt (b.1. 30). Teismas vertina ir tai, kad ieškovas reikalavimo teisę perėmė 2010-06-11, tuo tarpu į teismą prašydamas priteisti perimtą skolą ir delspinigius kreipėsi tik 2014-07-30, t.y. praėjus ketveriems metams. Ieškovas nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių, kokių priemonių ėmėsi tiek pirminis kreditorius iki kol perdavė reikalavimo teisę ieškovui, tiek pats ieškovas, kad skola iš atsakovo būtų išieškota anksčiau ir kodėl tiek laiko buvo delsta kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo. Teismas tokį kreditorių, kaip verslininkų, elgesį vertina kaip nesąžiningą vartotojo atžvilgiu, nes dėl jų delsimo kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo iš atsakovo buvo nepagrįstai didinamas delspinigių dydis ir tai negalima vertinti kaip sąžiningą nukentėjusios šalies nuostolių atlyginimą. Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes bei vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, darytina išvada, jog prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės ir atlieka ne kompensaciją funkciją, todėl teismas mažina prašomų priteisti delspinigių sumą. Teismo paskaičiavimu, už 182 dienas (6 mėn.) terminą (LR CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas) delspinigiai nuo 447,50 Lt nesumokėtos sumos ir 273,75 Lt palūkanų, iš viso 721,25 Lt sudaro (0,1 proc. už kiekvieną pradelstą mokėti dieną) 129,82 Lt, todėl priteistinų delspinigių suma mažinama iki 129,82 Lt, nes tokia delspinigių suma yra adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

11Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.249 str. 4 d. 3 p., be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų, į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Ieškovas pateikė skaičiavimus dėl patirtų 446,30 Lt išlaidų, susijusių su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka (b.l. 9). Prašo priteisti 446,30 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, kurios yra pagrįstos, todėl priteisiamos.

12Pagal LR CK 6.874 str., jei kredito gavėjas laiku negrąžina paskolos, jis privalo mokėti kredito davėjui LR CK 6.210 str. nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų LR CK 6.37 str. mokėjimą, jei paskolos sutartis nenumato ko kitą (LR CK 6.881 str. 2 d.). Pagal 2008 m. birželio 19 d. kredito sutartį atsakovas įsipareigojo mokėti 15 procentų metines palūkanas nuo negrąžintų prašomų priteisti kredito sumų iki kredito grąžinimo bankui dienos, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteisiamos 15 proc. dydžio metinės palūkanos už negrąžintą 447,50 Lt dydžio kredito sumą, skaičiuojant nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki visiškos skolos grąžinimo ieškovui dienos.

13Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, iš atsakovo priteisiamos ir 5 proc. dydžio procesinės palūkanos (Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1d., 6.37 str. 2d.).

14Ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 72,00 Lt žyminis mokestis. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 55,30 Lt žyminio mokesčio ieškovo naudai (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d.).

15Byloje susidariusios pašto išlaidos nepriteisiamos, vadovaujantis LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo.

16Teismas, vadovaudamasis aukščiau išdėstytu ir minėtomis teisės normomis bei Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 270 str.,

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovės D. Č., a.k. 48806070741, paskutinė žinoma gyv. vieta ( - ) , 447,50 Lt (keturis šimtus keturiasdešimt septynis litus 50 centų) skolos, 273,75 Lt (du šimtus septyniasdešimt tris litus 75 centus) palūkanų, 129,82 Lt (vieną šimtą dvidešimt devynis litus 82 centus) delspinigių, 446,30 Lt (keturis šimtus keturiasdešimt šešis litus 30 centų) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 15 (penkiolikos) procentų metines palūkanas nuo 446,30 Lt skolos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-08-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos (851,07 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2014-08-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 55,30 Lt (penkiasdešimt penkis litus 30 centų) žyminio mokesčio išlaidų ieškovo UAB „Gelvora“, į.k. 125164834, Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, naudai..

19Atsakovė D. Č. negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

20Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Regina Nenortienė, rašytinio... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu priteisti iš atsakovės 447,50 Lt... 3. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2008-06-19 AB Swedbank bankas ir atsakovė D.... 4. Atsakovei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 123 straipsnyje... 5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis,... 6. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 7. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2008 m. birželio 19... 8. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku, pagal įstatymo ar sutarties... 9. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 10. Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, paskaičiuota delspinigių suma... 11. Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.249 str. 4 d. 3 p., be tiesioginių... 12. Pagal LR CK 6.874 str., jei kredito gavėjas laiku negrąžina paskolos, jis... 13. Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo... 14. Ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 72,00 Lt žyminis mokestis.... 15. Byloje susidariusios pašto išlaidos nepriteisiamos, vadovaujantis LR... 16. Teismas, vadovaudamasis aukščiau išdėstytu ir minėtomis teisės normomis... 17. ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovės D. Č., a.k. 48806070741, paskutinė žinoma gyv.... 19. Atsakovė D. Č. negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei... 20. Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo...