Byla 2S-1416-125/2010
Dėl turto grąžinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Broniaus Valiaus, kolegijos teisėjų Savinijaus Katausko, Eugenijos Morkūnienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „TTF Garantija“ direktoriaus M. B. (M. B.) atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-823-122/2010 pagal ieškovo „TTF Garantija“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „TTF Garantija“ dėl turto grąžinimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas įpareigoti atsakovę grąžinti natūra 89 772,80 Lt vertės laivo pagrindinio variklio 7L45GBE 13QW dviejų cilindrų dangčius.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-03-23 nutartimi atsakovės direktoriui M. B. paskyrė 500 Lt baudą už teismo proceso vilkinimą. Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti baudą nurodydamas, kad apie 2010-03-23 teismo posėdį nebuvo informuotas, ir nurodė, kad nedelsdamas pateiks prašomų procesinių dokumentų reikiamą kiekį.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-04-12 nutartimi pareiškėjo prašymą dėl baudos panaikinimo atmetė. Teismas pažymėjo, jog bauda buvo paskirta ne tik dėl neatvykimo į teismo posėdį, bet ir dėl ne iki galo įvykdytų teismo pavedimų, kurių atsakovas iki šiol nepateikė. Kadangi ant teismo šaukimo pasirašė valdymo specialistė A. S., o pareiškėjas nepateikė duomenų, kad šis asmuo nesusijęs su atsakove UAB „TTF Garantija“, įmonėje nedirba, teismas konstatavo, jog nėra pagrindo panaikinti atsakovės direktoriui paskirtą baudą.

5Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo

62010-04-12 nutartį, klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti paskirtą baudą. Nurodo, kad teismo šaukimas buvo siųstas adresu ( - ), t. y. į butą, kuriame jis gyvena. Apeliantas nurodo, kad šiame bute A. S. negyvena ir niekada nebuvo UAB „TTF Garantija“ darbuotoja, ką reiškia jos parašas ant šaukimo, jis nežino ir teigia, kad teismo pranešimo apie teismo posėdį negavo. Taip pat nurodo, kad reikalaujamus dokumentus pateikė iš karto po 2010-03-23 nutarties gavimo, tačiau per klaidą pateikė tik vieną dokumentų egzempliorių. Be to, pažymi, kad jis niekada neprašė į bylą įtraukti jokio trečiojo asmens, todėl jam nesuprantama nutartyje nurodomas teiginys, kad jis nenurodė šio galimo proceso dalyvio.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-04-12 nutartį. Nurodo, kad įmonės vadovas buvo pagrįstai nubaustas, nes būtent dėl atsakovo elgesio buvo skiriami keli parengiamieji posėdžiai ir taip buvo vilkinamas bylos nagrinėjimas.

8Atsikirasis skundas atmestinas.

9Teismo nuobaudos – tai sankcijos, kurios gali būti teismo skiriamos byloje dalyvaujantiems asmenims, kitiems proceso dalyviams už procesinių pareigų nevykdymą arba netinkamą vykdymą. Viena iš teismo nuobaudų rūšių yra piniginė bauda, kuri gali būti skiriama tik CPK numatytais atvejais ir jame nustatyto dydžio (CPK 106 str.). CPK 7 str. 2 d. įpareigoja dalyvaujančius byloje asmenis sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgiant į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai. Pareigą šalims sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis įtvirtina CPK 42 str. 5 d. Šios procesinės normos įtvirtina draudimo piktnaudžiauti procesu principą. Piktnaudžiavimas procesu gali pasireikšti įvairiomis formomis, viena iš jų yra vengimas atvykti į teismą. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nurodo, jog jis nežinojo apie 2010-03-23 vyksiantį teismo posėdį, kadangi negavo teismo šaukimo. Nurodo, kad teismo šaukimas buvo siųstas adresu ( - ), t. y. į butą, kuriame jis gyvena, o ant šaukimo pasirašiusi A. S. minimame bute negyvena ir niekada nebuvo UAB „TTF Garantija“ darbuotoja. Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „TTF Garantija“ registruota adresu

10( - ) (t. 1, b. l. 6), todėl darytina išvada, jog teismas pagrįstai teismo šaukimą siuntė šiuo adresu. CPK 123 str. 2 d. nustato, jog juridiniams asmenims adresuoti procesiniai dokumentai įteikimai šio juridinio asmens valdymo vadovui, valdymo organams arba raštinės darbuotojui. Ant teismo šaukimo pasirašė dokumentų valdymo specialistė A. S. (t. 1, b. l. 92), todėl kolegija daro išvadą, jog apie teismo posėdį buvo pranešta tinkamai, ir pareiškėjo teiginiai, kad jis nebuvo informuotas apie 2010-03-23 vyksiantį teismo posėdį, atmestini (CPK 123 str. 2 d., 178 str., 185 str.).

11Pareiškėjas atskirajame skunde nurodo, kad jam nesuprantamas teismo teiginys, jog jis prašė įtraukti į procesą trečiąjį asmenį, tačiau nenurodė šio galimo proceso dalyvio. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad į bylą trečiuoju asmeniu turėtų būti įtrauktas dangčių pirkėjas (t. 1, b. l. 42), teismas įpareigojo atsakovės atstovą pateikti duomenis, kam ir už kiek buvo parduoti dangčiai (t. 1, b. l. 62), todėl apelianto teiginiai, kad jam nesuprantami teismo motyvai, susiję su trečiojo asmens duomenų pateikimu, ir kad jis nieko neprašė įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, atmestini.

12Esant nurodytoms aplinkybėms kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, skirdamas atsakovės direktoriui baudą, priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurią keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (LR CPK 337 str. 1 d.).

13Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

14Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai