Byla 2-1645-860/2013
Dėl niekinio sandorio, restitucijos taikymo, nuostolių ir palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,

2sekretoriaujant E.Jamontaitei, dalyvaujant atsakovo E. K. atstovui adv. M.Paukštei, trečiojo asmens M. O. atstovei adv. V.Zabielienei,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo A. D. ieškinį atsakovui E. K., tretieji asmenys - VĮ „Regitra“, M. O. ir S. E., dėl niekinio sandorio, restitucijos taikymo, nuostolių ir palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

4Ieškovas A. D. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti 2010-09-01 transporto priemonės ( - ), VIN kodas ( - ), pirkimo - pardavimo sutartį negaliojančia ir priteisti jam iš atsakovo E. K. 18 675,84 Lt nuostolių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas (1 t., b.l. 1 -4).

5Ieškovas savo ieškinyje nurodė, kad 2010-09-01 jis su atsakovu sudarė transporto priemonės pirkimo -pardavimo sutartį, pagal kurią įgijo nuosavybės teisę į automobilį ( - ), VIN kodas ( - ). Už automobilį ieškovas atsakovui sumokėjo 5 300 EUR kainą, tačiau sutartį surašęs atsakovas sutartyje nurodė žymiai mažesnę kainą - 10 000 Lt. Nupirktą automobilį 2010-09-01 ieškovas savo vardu registravo VĮ „Regitra“ viešame registre, transporto priemonei skirtas valstybinis numeris ( - ). Jis 2010-09-24 atliko automobilio remontą ir sumokėjo 376 Lt. 2011-01-11 Klaipėdos apskrities VPK NTB APGTS pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ) pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos BK 189 straipsnyje. Ikiteisminis tyrimas pradėtas pagal 2010-12-17 iš Lietuvos kriminalinės policijos biuro tarptautinių ryšių valdybos gautą pranešimą apie tai, jog jo vardu registruotas automobilis ( - ), VIN kodas ( - ), yra ieškomas ( - ) teisėsaugos organų, kurie tiria pastarojo automobilio pagrobimą sukčiavimo būdu iš M. O., gim. ( - ), aplinkybes. 2011-01-11 ikiteisminio tyrimo byloje buvo surašytas daiktų pateikimo protokolas ir prijungimui prie bylos iš ieškovo paimtas automobilis ( - ), VIN kodas ( - ), valstybinis numeris ( - ). Ieškovas byloje yra pripažintas nukentėjusiuoju. Ikiteisminį tyrimą atliekantys pareigūnai informavo ieškovą, kad automobilis ieškovui nebus grąžintas, nes jis nuosavybės teise priklauso savininkui M. O.. Taip pat nurodė, kad šalių sandoris buvo sudarytas remiantis atsakovo VĮ „Regitra“ patektais dokumentais apie automobilio priklausymą nuosavybės teise atsakovui. Jam buvo parduotas sukčiavimo būdu pagrobtas automobilis, tačiau apie tokias aplinkybes nei prieš sandorį, nei jo sudarymo metu jam nebuvo žinoma. Apie automobilio pagrobimo faktą ieškovui tapo žinoma tik iš 2011-01-11 pradėto ikiteisminio tyrimo. 2010-09-01 transporto priemonės pirkimo - pardavimo sutartyje atsakovas nurodė patvirtinantis, kad parduodama transporto priemonė priklauso jam nuosavybės teise, į parduodamą transporto priemonę tretieji asmenys jokių teisių ar pretenzijų neturi, transporto priemonė neareštuota, ji nėra teisinio ginčo objektas, teisė disponuoti ja neatimta ir neapribota. Atsakovas objektyviai neįvykdė savo pareigos perduodant daiktą užtikrinti, jog jam priklauso nuosavybės teisės į daiktą, kurios, išaiškėjus automobilio grobimo faktui, nebuvo perėjusios nei ginčijamo sandorio pardavėjui, nei pirkėjui. Kadangi 2010-09-01 automobilio pirkimo - pardavimo sutarties pagrindu atsakovas perdavė ieškovui nuosavybės teisę į automobilį, kurios realiai neturėjo ir negalėjo turėti, nes automobilis teisėtai priklauso nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiam M. O., gim. ( - ), ginčijamas imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negaliojantis pagal CK 1.80 straipsnio l dalį. Pripažinus sandorį negaliojančiu ieškovas prašo taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo visą pagal 2010-09-01 sutartį atsakovui už parduotą automobilį sumokėtą kainą - 5300 EUR, kas pagal valiutų kursą sudaro 18 299 Lt ir 84 ct bei atlyginti nuostolius, susijusius su 2010-09-24 ieškovo atliktu automobilio remontu už 376 Lt sumą. Viso 18 675,84 Lt.

6Atsakovas E. K. pateikė atsiliepimą, kuriame nesutiko su ieškiniu (1 t., b.l. 54 - 56).

7Atsakovas atsiliepime nurodė, kad 2010-07-27 jis už 10 000 Lt nusipirko ginčijamą automobilį iš ( - ) Respublikos piliečio S. E., įsigytą transporto priemonę įregistravo savo vardu VĮ „Regitra“ ( - ) filiale. Įsigydamas šį automobilį, jis nežinojo ir negalėjo žinoti, kad transporto priemonė buvo užvaldyta sukčiavimo ar kitokiu neteisėtu būdu, ir jog S. E., nebūdamas teisėtu transporto priemonės valdytoju, neturėjo teisėto pagrindo perleisti šios transporto priemonės kitam asmeniui. Kadangi atsakovas įsigijo transporto priemonę nežinodamas, kad šis automobilis yra nusikalstamos veikos objektas, bei negalėjo to žinoti, jis yra laikomas sąžiningu automobilio įgijėju. Jis, įgydamas šį automobilį, net neįtarė, kad automobilis gali būti pavogtas, kadangi pardavėjas jam pateikė visus automobilio dokumentus, buvo sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis, kuri buvo įregistruota, buvo atlikti visi būtini registravimo formalumai. Todėl nebuvo pagrindo įtarti, kad automobilis yra perleidžiamas neteisėtai. Įgijęs automobilį bei būdamas įsitikinęs, kad šis automobilis yra jo nuosavybė, jis galėjo teisėtai įgyvendinti visas nuosavybės sudėtį sudarančias teises, t.y. valdymo, naudojimo bei disponavimo. Jis valdė bei naudojosi automobiliu nuo 2010-07-27 iki 2010-09-01. Per šį laikotarpį jis įsitikino, kad šis automobilis neatitinka jo lūkesčių bei netenkina jo poreikių. Šios transporto priemonės techninė būklė nebuvo tokia gera, kokios tikėjosi jis, bei kurią garantavo pardavėjas; atsirasdavo vis naujų trūkumų bei gedimų, kuriuos reikėjo šalinti, automobilį tekdavo dažnai remontuoti, todėl jis nusprendė parduoti šį automobilį, o netrukus pardavė šią transporto priemonę ieškovui. Tai, kad transporto priemonė buvo su trūkumais ir kad jai buvo reikalingas remontas, patvirtino ir pats ieškovas, nurodęs, kad remontui išleido 376 Lt dydžio sumą. Parduodamas automobilį, jis buvo įsitikinęs, kad įgyvendina jam įstatymo garantuojama disponavimo nuosavybės objektu teisę. Parduodamas automobilį jis buvo įsitikinęs, kad parduoda jam nuosavybės teise priklausantį turtą, kurį jis teisėtai įgijo. Parduodamas automobilį, jis pateikė ieškovui automobilio registravimo dokumentus, techninį pasą, buvo sudaryta teisės aktus atitinkanti pirkimo - pardavimo sutartis, kas patvirtina tai, kad parduodamas automobilį jis atliko savo kaip savininko pareigas, neatliko jokių neteisėtų veiksmų. Jis, perleisdamas automobilį, net neturėdamas įtarimo, kad šis automobilis yra vogtas, garantavo, jog parduoda teisėtai valdomą automobilį, atliko visus būtinus registravimo formalumus. Visos šios aplinkybės patvirtina tai, kad jis, remiantis LR CK 4.96 straipsniu, buvo sąžiningas automobilio ( - ) įgijėjas - įgydamas bei parduodamas minėtą automobilį jis nežinojo bei negalėjo žinoti, jog šis automobilis buvo nusikaltimo dalykas, todėl jam negali būti taikoma atsakomybė bei iš jo negali būti reikalaujama nuostolių atlyginimo už automobilio pardavimą. Apie tai, kad minėtas automobilis yra vogtas jis sužinojo gavęs ieškinį iš ieškovo su reikalavimu atlyginti nuostolius. Ieškovas nurodo, kad jam (atsakovui) sumokėjo 5 300 EUR, tačiau sutartį pasirašęs atsakovas nurodė žymiai mažesnę sumą - 10 000 Lt. Šios nurodytos aplinkybės neatitinka tikrovės. Sutarties šalys sulygo dėl pardavimo kainos - 10 000 Lt, už kurią ir buvo realiai parduotas automobilis. Sutartyje nurodyta kaina atitinka realią pinigų sumą, kurią jis gavo iš ieškovo už parduodamą automobilį. Ieškovas kartu su ieškiniu pateikia automobilio įvertinimą, pagal kurį šio automobilio vidutinė vertė yra 17.325 Lt. Tačiau tai, kad šis automobilis yra įvertintas didesne suma, nei realiai už jį buvo sumokėta, nesuteikia pagrindo teigti, kad pirkimo - pardavimo sutartyje nurodyta pardavimo suma neatitinka tikrovės, jog iš tikrųjų buvo sumokėta daugiau.

8Trečiasis asmuo VĮ „Regitra“ pateiktame atsiliepime aiškios pozicijos nagrinėjamu klausimu neišreiškė (1 t., b.l. 101 - 102).

9Atsiliepime paaiškino, kad pirmą kartą ginčo transporto priemonė Lietuvoje buvo laikinai įregistruota 2010-07-27 atsakovo E. K. vardu. Registracijai buvo pateikta 2010-07-27 pirkimo - pardavimo sutartis, ( - ) transporto priemonės pardavimo sutartis (2010-07-25) ir originalus registracijos liudijimas. Transporto priemonei buvo išduotas laikinasis valstybinio numerio ženklas ( - ) ir registracijos liudijimas ( - ). 2010-09-01 į VĮ „Regitra“ ( - ) filialą kreipėsi ieškovas A. D. su prašymu įregistruoti ginčo transporto priemonę jo vardu. Registracijai buvo pateikta 2010-09-01 pirkimo - pardavimo sutartis ir registracijos liudijimas ( - ). Transporto priemonė buvo įregistruota jai buvo išduoti valstybinio numerio ženklai ( - ) ir registracijos liudijimas ( - ). Atliekant šias registravimo operacijas su ginčo transporto priemone jokių trūkumų ar neatitikimų pastebėta nebuvo. Paieška taip pat nebuvo paskelbta. Daugiau su šia transporto priemone registracijos operacijų atliekama nebuvo. Registruojant ginčo transporto priemonę ( - ), V1N kodas ( - ), tiek ( - ) filiale, tiek ( - ) filiale jos paieška dar nebuvo paskelbta. Šengeno informacinės sistemos išraše nurodyta paieškos paskelbimo data - 2010-12-03. Kadangi registravimo metu ši transporto priemonė nebuvo paieškoma, registruoti ją jokių kliūčių nebuvo. Kadangi VĮ „Regitra“ sandorių neregistruoja, o jų pagrindu registruoja kelių transporto priemones kaip kilnojamąjį daiktą, o ne daiktines teises. VĮ „Regitra“ prieštaravimų šioje civilinėje byloje dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir kitų ieškovo reikalavimų neturi.

10Kiti byloje dalyvaujantys asmenys rašytinių atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

11Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko; iš esmės nurodė analogiškus motyvus, kurie pateikti atsiliepime.

12Trečiojo asmens M. O. atstovė su ieškiniu sutiko; prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo.

13Ieškinys tenkintinas iš dalies.

14Byloje nustatyta, kad ieškovas A. D. iš atsakovo E. K., 2010-09-01 pirkimo -pardavimo sutarties pagrindu, įsigijo transporto priemonę ( - ) (sutartyje nurodyta ( - )), identifikavimo Nr. ( - ), ir ją užregistravo VĮ „Regitra“ savo vardu (1 t. b.l. 7 - 8).

152011-01-11 ( - ) apskrities VPK NTB APGTS pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ) pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 189 straipsnyje; ikiteisminis tyrimas pradėtas pagal 2010-12-17 iš Lietuvos kriminalinės policijos biuro tarptautinių ryšių valdybos gautą pranešimą apie tai, jog ieškovo vardu registruotas automobilis ( - ), VIN kodas ( - ), yra ieškomas ( - ) teisėsaugos institucijų, kurios tiria pastarojo automobilio pagrobimą sukčiavimo būdu iš M. O., gim. ( - ); 2011-01-11 surašius daiktų, dokumentų pateikimo protokolą, iš ieškovo buvo paimtas automobilis ( - ); ikiteisminiame tyrime tiek ieškovas, tiek ir atsakovas buvo pripažinti nukentėjusiaisiais; ( - ) miesto apylinkės prokuratūros ( - ) nutarimu nuspręsta minėtą automobilį grąžinti jo savininkui M. O.; ( - ) miesto apylinkės prokuratūros 2011-11-11 nutarimu ikiteisminis tyrimas nutrauktas; transporto priemonė tikrajam savininkui grąžinta 2011-12-04 (1 t., b.l. 10 – 17, 85, ikiteisminio tyrimo medžiaga, kita bylos medžiaga).

16Dėl automobilio pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia

17CK 6.317 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta pardavėjo pareiga pagal pirkimo - pardavimo sutartį perduoti daiktus pirkėjui, t.y. jam valdyti nuosavybės teise, ir patvirtinti nuosavybės teisę į daiktus. Pardavėjo garantija (patvirtinimas) dėl daiktų nuosavybės teisės yra, nepaisant to, ar tokia garantija pirkimo - pardavimo sutartyje numatyta, ar ne (garantija pagal įstatymą) (CK 6.317 str. 2 d.). CK 6.307 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pirkimo - pardavimo sutartis, pagal kurią pardavėjas parduoda jam nepriklausantį daiktą nebūdamas daikto savininko įgaliotas ar neturėdamas tam teisės pagal įstatymus, gali būti pripažinta negaliojančia pagal daikto savininko, valdytojo ar pirkėjo ieškinį.

18Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog asmeniui įsigijus automobilį, kuris, kaip vėliau paaiškėja, buvo pagrobtas iš teisėto automobilio savininko, ir nustačius, kad nei automobilio pardavėjas, nei pirkėjas nežinojo bei neprivalėjo žinoti automobilio pagrobimo fakto (t.y. aplinkybė, kad sutarties objektas (automobilis) yra pagrobtas, egzistavo jau sandorio sudarymo metu), toks automobilio pirkimo - pardavimo sandoris yra pripažįstamas negaliojančiu CK 1.80 straipsnio pagrindu, daiktas iš pirkėjo grąžinamas savininkui, o pardavėjas privalo pirkėjui grąžinti sumokėtą kainą bei atlyginti šio turėtus nuostolius (CK 6.307 str. 1, 3 d., 6.323 str. 1 d.). Įstatymo tiesiogiai leidžiama pirkėjui, iš kurio paimamas vogtas automobilis, reikalauti pardavėją grąžinti sumokėtą kainą. Šią pirkėjo teisę suponuoja sutartinių santykių su pardavėju egzistavimas bei faktas, kad pardavėjas pardavė daiktą nebūdamas jo savininkas. Pastaruoju atveju pardavėjas, net būdamas sąžiningas, negali gintis CK 6.253 straipsnio 1 ir 4 dalių nuostatomis, nes jam yra taikoma ne civilinė atsakomybė, bet įpareigojimas grąžinti be pagrindo įgytą turtą, kai pagrindas, kuriuo įgytas turtas, išnyksta vėliau (CK 6.237 str. 1, 2 d.) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-229/2008).

19Teismo nuomone, šiuo atveju byloje yra pagrindas vadovautis minėtomis teisės aktų nuostatomis ir atitinkama teismų praktika.

20Automobilis yra kilnojamasis daiktas. Jam privaloma teisinė registracija. Nuosavybės teisę į tokį daiktą patvirtina automobilio įsigijimo dokumentai ir registravimo įstaigos duomenys. Nagrinėjamu atveju ieškovui A. D. buvo parduotas pagrobtas automobilis, kurio teisėtu savininku atsakovas E. K. net nebuvo, todėl neturėjo teisės sudaryti automobilio 2010-09-01 pirkimo - pardavimo ar kitų nuosavybės teisių perleidimo sandorių, nebūdamas teisėtu jo savininku. Kad ginčo automobilis buvo pagrobtas iš ( - ) piliečio M. O. neginčijamai tvirtina byloje esantys faktiniai duomenys, gauti iš ( - ) Respublikos, t.y. Šiaurinės apygardos prokuratūros 2013-09-12 pranešimas (2 t., b.l. 113 – 118), kita medžiaga, gauta teisinės pagalbos pagrindu iš ( - ) Respublikos (2 t., b.l. 125 – 132, 136 - 148), taip pat kita bylos medžiaga, įskaitant Lietuvoje atlikto ikiteisminio tyrimo medžiagą.

21Nors byloje yra pateikta ginčo automobilio 2010-07-25 pardavimo sutartis, sudaryta tarp M. O. (pardavėjo) ir S. E. (pirkėjo), kuri neva patvirtina šio automobilio įsigijimą iš teisėto savininko (1 t., b.l. 57 - 59), tačiau byloje esantys duomenys tvirtina, kad šis dokumentas yra suklastotas. Šį faktą tvirtinantys duomenys yra: Šiaurinės apygardos prokuratūros 2013-09-12 pranešimas, kuriame nurodyta, jog E. S. suklastojo minėtame dokumente M. O. parašą (2 t., b.l. 113 – 117); trečiojo asmens M. O., kuris ( - ) kompetetingo teismo buvo apklaustas kaip liudytojas pagal teisinės pagalbos prašymą, paaiškinimai, kuriais jis be kita ko teigia, kad nepardavė automobilio ( - ) S. E., 2010-07-25 sutartyje esantis parašas yra ne jo ir pan. (2 t., b.l. 136, 143). Taigi, minėtas dokumentas, t.y. 2010-07-25 pardavimo sutartis, neatitinka tikrosios šalių valios, yra netikras ir juo negali būti vadovaujamasi. Tad pagrįstai galima teigti, kad M. O. automobilio neteko prieš savo valią, t.y. sukčiavimo būdu pagrobiant automobilį iš teisėto jo savininko.

22Automobilio pagrobimo faktas sudarant šalių pirkimo - pardavimo sutartį nebuvo žinomas. Jis paaiškėjo tik 2010-12-17, kai buvo gautas pranešimas iš Lietuvos kriminalinės policijos biuro tarptautinių ryšių valdybos apie paskelbtą ginčo automobilio paiešką, kas patvirtina, kad nei atsakovas, nei ieškovas automobilio vagystės fakto nežinojo bei neprivalėjo žinoti. Tokios aplinkybės leidžia ginčijamą sandorį pripažinti negaliojančiu, nes atsakovas pardavė jam nepriklausantį automobilį, nebūdamas automobilio savininko įgaliotas ir neturėdamas tam teisės pagal įstatymus (CK 1.80 str.). Atsižvelgiant į CK 4.37 straipsnio nuostatas, konstatuotina, jog sudarant pirkimo - pardavimo sutartį tarp ieškovo ir atsakovo, faktiškai nebuvo įvykdyta pardavėjo prievolė užtikrinti, kad jam priklauso nuosavybės teisė į ginčo automobilį ( - ), VIN kodas ( - ), taigi nuosavybės teisė į minėtą automobilį neperėjo ir ieškovui, nes šalių sandorio sudarymo momentu jau egzistavo aplinkybė, jog minėtas automobilis buvo vogtas, nors sandorio šalys apie šią aplinkybę nežinojo.

23Taigi, 2010-09-01 transporto priemonės ( - ), VIN kodas ( - ), pirkimo – pardavimo sutartis pripažintina negaliojančia CK 1.80 straipsnio pagrindu.

24Dėl restitucijos taikymo

25Šiuo atveju iškyla restitucijos taikymo klausimas. Teismas pažymi, kad pripažinus automobilio pirkimo - pardavimo sutartį negaliojančia dėl to, jog pardavėjas pardavė jam nepriklausantį daiktą dėl pagrindų, atsiradusių iki sutarties įvykdymo, daiktas iš pirkėjo grąžinamas savininkui, o pardavėjas privalo pirkėjui grąžinti sumokėtą kainą bei atlyginti šio turėtus nuostolius (CK 6.307 str. 1, 3 d., 6.323 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju šalys negali būti grąžintos į pradinę padėtį, kadangi atsakovas pardavė ne jam priklausantį automobilį, kuris yra grąžintas teisėtam savininkui, nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiam M. O.. Dėl to taikytina ne dvišalė, bet vienašalė restitucija, t.y. atsakovas privalo ieškovui grąžinti automobilio pirkimo kainą ir atlyginti jo turėtus nuostolius (CK 6.323 str. 1 d.). Teismas šiuo atveju nenustatė vienašalės restitucijos netaikymo pagrindų, t.y. nenustatyta tam išimtinių aplinkybių. Aptariamos situacijos pasekmės yra specialiai reglamentuotos CK 6.323 straipsnyje. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad, paaiškėjus, jog pirkėjas nupirko vogtą automobilį, vien aplinkybė, kad nebėra galimybės grąžinti automobilį pardavėjui, nelaikytina savaime suponuojančia restitucijos netaikymo situaciją (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2006).

26Teismas pažymi, kad atsakovas dėl jam padarytos žalos atlyginimo gali kreiptis į teismą, nukreipiant reikalavimą atsakingiems už žalos padarymą asmenims.

27Dėl automobilio kainos ir nuostolių atlyginimo

28Ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovo 18 299,84 Lt sumokėtų už automobilį ir 376 Lt nuostolių už automobilio remontą. Automobilio pirkimo - pardavimo sutartyje nurodyta perkamo automobilio kaina yra 10 000,00 Lt; atsakovas šią sumą, kaip automobilio pardavimo kainą, nurodė savo atsiliepime. Ieškovas teigia, kad jis už perkamą automobilį atsakovui sumokėjo 5 300 U. T., tarp šalių yra kilęs ginčas dėl automobilio pardavimo kainos. Ši faktinė aplinkybė (automobilio pardavimo kaina) turi esminę reikšmę nustatant ieškovo reikalavimų dydį. Tad teismas dėl to pasisako.

29Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, susijusius su ginčo automobilio pardavimo kaina, daro išvadą, kad labiau tikėtina, jog tikroji automobilio kaina buvo ta, kurią nurodo ieškovas, negu ta, kuri nurodyta sutartyje. Visų pirma, ieškovas visą laiką laikėsi nuoseklios pozicijos, kad jis ginčo automobilį iš atsakovo įsigijo už 5 300 EUR, tai jis nurodė 2011-01-12 liudytojų apklausos protokole (1 t., b.l. 15 - 17), kai dar net nebuvo pareikštas ieškinys teismui, tai jis vėliau tvirtino ir savo procesiniuose dokumentuose pateiktuose teismui (ieškinyje), taip pat teismo posėdžio, įvykusio 2011-04-28, metu (1 t., b.l. 107 - 111). Antra, tai, kad ginčo automobilio vertė yra didesnė nei nurodyta pirkimo - pardavimo sutartyje taip pat patvirtina ir byloje esanti UAB „Pajūrio autorika“ ginčo automobilio vertinimo ataskaita, kurioje nustatyta, jog transporto priemonės ( - ), VIN kodas ( - ), vidutinė rinkos vertė yra 17 325 Lt, t.y. artima ieškovo nurodomai automobilio įsigijimo kainai (1 t., b.l. 19 - 31). Trečia, automobilio įsigijimo dieną (2010-09-01) ieškovo išsigryninta pinigų suma, panaši ieškovo nurodomai automobilio įsigijimo kainai (1 t., b.l. 18); prieš tai ieškovas nutraukė banko indėlio sutartį 5 000 EUR sumai (1 t., b.l. 87). Ketvirta, atsakovo ir jo atstovo nepastovi ir prieštaringa pozicija tuo klausimu. Nors pateiktame atsiliepime (1 t., b.l. 55) atsakovas laikėsi pozicijos, kad už parduotą automobilį jam buvo sumokėta sutartyje nurodyta pinigų suma (10 000 Lt), tačiau teismo posėdžio, įvykusio 2011-04-28, metu atsakovo atstovas adv. M.Paukštė žodžiu ir raštu patvirtino, kad jam atstovaujamasis (ieškovas) paaiškino, jog gali būti taip, kad atsakovas iš ieškovo už perkamą automobilį gavo ieškovo nurodomą pinigų sumą, t.y. 5 300 EUR, o pirkimo - pardavimo sutartyje nurodė mažesnę kainą (1 t., b.l. 105, 107 - 111). Paskutiniame teismo posėdyje atsakovo atstovas vėl teigė, kad ginčo automobilis ieškovui buvo perleistas už tokią kainą, kuri nurodyta sutartyje (10 000 Lt). Taigi, atsakovo ir jo atstovo pozicija šiuo klausimu yra nenuosekli ir prieštaringa.

30Taigi, yra pagrindas išvadai, kad realiai automobilis ieškovui buvo parduotas už 5 300 EUR, tai atitinka 18 299,84 Lt. Tad ieškovui ši suma ir priteistina iš atsakovo.

31Ieškovas taip pat prašo priteisti nuostolius iš atsakovo už automobilio remontą. Ieškovas šį savo reikalavimą įrodinėja UAB „Dagris“ automobilio remonto sutartimi (1 t., b.l. 9). Tačiau ši sutartis negali būti pagrindu priteisti ieškovui iš atsakovo prašomų nuostolių atlyginimo. Visų pirma, iš šios sutarties nėra aišku, kokio konkrečiai automobilio remontas buvo atliekamas, t.y. joje nenurodytas ginčo automobilis. Byloje yra duomenys, kad ieškovas turėjo keletą automobilių, tad galėjo būti, jog remonto darbai buvo atliekami kitam automobiliui. Antra, iš šioje sutartyje esančių įrašų matyti, kad automobiliui (neaišku ar tai ginčo automobiliui) buvo atliekami einamieji remonto darbai, t.y. kuro filtro keitimas ir pan. Kadangi ieškovas tam tikrą laiko tarpą naudojosi automobiliu, tad šie einamieji automobilio remonto darbai, net jeigu jie ir buvo atlikti ginčo automobiliui, negali būti pripažinti nuostoliais, kuriuos būtų galima ieškovui priteisti. Trečia, nepateikti įrodymai apie realiai patirtas išlaidas remonto darbams. Iš byloje esančio kvitelio (kuris yra atšviestas ant to paties lapo, kaip ir UAB „Dagris“ sutartis) negalima matyti jokios informacijos. Taigi, ieškovas prašomų priteisti nuostolių (376 Lt) neįrodė (CPK 178 str.), tad jo ieškinys šioje dalyje atmestinas.

32Dėl prašomų priteisti palūkanų

33Ieškovas taip pat prašo priteisti jam iš atsakovo 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

34Šis ieškovo reikalavimas yra pagrįstas. CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 1 dalies pagrindu iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (18 299,84 Lt) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2011-02-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

35Dėl bylinėjimosi išlaidų ir kitų klausimų

36CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (2 d.).

37Ieškovo ieškinys tenkintas iš dalies. Įvertinus pareikštą ieškinį ir jo tenkinimo apimtį, laikytina, kad ieškovo ieškinys tenkintas 98 procentais, tai reiškia, kad ieškovui priklauso 98 proc. jo patirtų bylinėjimosi išlaidų, o atsakovui – 2 proc.

38Ieškovas sumokėjo: 560 Lt žyminio mokesčio už ieškinį (1 t., b.l. 5); 170 Lt už transporto priemonės rinkos vertės nustatymą (1 t., b.l. 81); 430 Lt vykdymo išlaidų (1 t, b.l. 82); 30,01 Lt už AB „Swedbank“ banko pažymą (1 t, b.l. 86 - 87). Pagal pateiktus pinigų priėmimo kvitus ieškovas iš viso turėjo 4 300 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (1 t., b.l. 79a, 80, 100, 157 - 157). Įvertinus bylos sudėtingumą, priteistos pinigų sumos dydį, teikiamų teisinių paslaugų pobūdį, surašytų dokumentų skaičių, posėdžių skaičių ir trukmę, nepakankamą patirtų išlaidų už konkrečius advokato atliktus veiksmus detalizavimą, į tai, kad advokatas į du teismo posėdžius turėjo atvykti iš ( - ) esančios kontoros bei vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais pripažintina, kad nagrinėjamoje byloje tinkamas priteistino advokatui užmokesčio dydis yra 2 500 Lt (CPK 98 str. 2 d.). Tad apibendrinant pasakytina, kad ieškovo iš viso patirtos pagrįstos bylinėjimosi išlaidos yra 3 690,01 Lt. Atsižvelgiant į išdėstytą, iš atsakovo priteistina ieškovo naudai 3 616,21 Lt (3 690,01 Lt * 98 proc.).

39Atsakovas sumokėjo: 560 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą (1 t., b.l. 560). Daugiau jokių išlaidų apie atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas byloje nepateikta. Tad atsakovas turi teisę į 11,20 Lt (560 Lt * 2 proc.) patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą iš ieškovo.

40Kadangi ieškovui iš atsakovo priteistina 3 616,21 Lt bylinėjimosi išlaidų, o atsakovui iš ieškovo 11,20 Lt – bylinėjimosi išlaidų, tad yra pagrindas šias sumas įskaityti ir galutiniai ieškovui iš atsakovo priteisti 3 605,01 Lt (3 616,21 Lt – 11,20 Lt) bylinėjimosi išlaidų.

41Trečiasis asmuo M. O. byloje patyrė 700 Lt bylinėjimosi išlaidų (2 t., b.l. 111 - 112). Trečiasis asmuo į bylą iš esmės buvo įtrauktas ieškovo iniciatyva. Atsižvelgiant į išdėstytą, įvertinus byloje dalyvaujančių asmenų elgesį, priežastis dėl ko susidarė bylinėjimosi išlaidos trečiajam asmeniui, pripažintina, kad trečiasis asmuo elgėsi tinkamai, tad jis turi teisę į patirtų bylinėjimosi išlaidų (700 Lt) atlyginimą iš ieškovo.

42Proporcingai iš šalių priteistinos procesinių dokumentų siuntimo ir įteikimo bei vertimo išlaidos valstybei. Vilniaus rajono apylinkės teismas patyrė 1 038,02 Lt dokumentų vertimo (2 t., b.l. 121 - 122) ir 86,82 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (teismo pažyma); Vilniaus apygardos teismas patyrė 10,35 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (2 t., b.l. 137). Tad iš viso teismai patyrė 1 135,19 Lt bylinėjimosi išlaidų. Atsižvelgiant į patenkinto ieškinio reikalavimų proporcingumą, iš atsakovo valstybei priteistina 1 112,49 Lt (1 135,19 Lt * 98 proc.); iš ieškovo - 22,70 Lt (1 135,19 Lt * 2 proc.) (CPK 96 str.).

43Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011-02-02 nutartimi (1 t., b.l. 45 - 46) taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str.).

44Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 150 straipsniu, 270 straipsniu,

Nutarė

45Ieškinį tenkinti iš dalies.

46Pripažinti negaliojančia 2010-09-01 transporto priemonės ( - ), VIN kodas ( - ), pirkimo - pardavimo sutartį, sudarytą tarp ieškovo A. D. (a.k. ( - ) ir atsakovo E. K. (a.k. ( - )

47Taikyti vienašalę restituciją ir priteisti iš atsakovo E. K. (a.k. ( - ) ieškovui A. D. (a.k( - ) 18 299,84 Lt (aštuoniolika tūkstančių du šimtus devyniasdešimt devynis litus ir 84 ct).

48Priteisti iš atsakovo atsakovo E. K. (a.k. ( - ) ieškovui A. D. (a.k( - ) 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 18 299,84 Lt Lt sumą, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2011-02-02, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

49Priteisti iš atsakovo E. K. (a.k. ( - ) ieškovui A. D. (a.k. ( - ) 3 605,01 Lt (tris tūkstančius šešis šimtus penkis litus ir 01 ct) bylinėjimosi išlaidų.

50Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

51Priteisti iš atsakovo E. K. (a.k. ( - ) trečiajam asmeniui M. O. (gim. ( - )) 700 Lt (septynis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų.

52Priteisti iš atsakovo E. K. (a.k. ( - ) 1 112,49 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą dvylika litų ir 49 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

53Priteisti iš ieškovo A. D. (a.k. ( - ) 22,70 Lt (dvidešimt du litus ir 70 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

54Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011-02-02 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

55Sprendimui įsiteisėjus, ikiteisminio tyrimo medžiagą Nr. ( - ) grąžinti ją pateikusiai institucijai.

56Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,... 2. sekretoriaujant E.Jamontaitei, dalyvaujant atsakovo E. K. atstovui adv.... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 4. Ieškovas A. D. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti... 5. Ieškovas savo ieškinyje nurodė, kad 2010-09-01 jis su atsakovu sudarė... 6. Atsakovas E. K. pateikė atsiliepimą, kuriame nesutiko su ieškiniu (1 t.,... 7. Atsakovas atsiliepime nurodė, kad 2010-07-27 jis už 10 000 Lt nusipirko... 8. Trečiasis asmuo VĮ „Regitra“ pateiktame atsiliepime aiškios pozicijos... 9. Atsiliepime paaiškino, kad pirmą kartą ginčo transporto priemonė Lietuvoje... 10. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys rašytinių atsiliepimų į ieškinį... 11. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko; iš esmės... 12. Trečiojo asmens M. O. atstovė su ieškiniu sutiko; prašė priteisti... 13. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 14. Byloje nustatyta, kad ieškovas A. D. iš atsakovo E. K., 2010-09-01 pirkimo... 15. 2011-01-11 ( - ) apskrities VPK NTB APGTS pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. (... 16. Dėl automobilio pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia... 17. CK 6.317 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta pardavėjo pareiga pagal pirkimo -... 18. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog asmeniui įsigijus automobilį,... 19. Teismo nuomone, šiuo atveju byloje yra pagrindas vadovautis minėtomis teisės... 20. Automobilis yra kilnojamasis daiktas. Jam privaloma teisinė registracija.... 21. Nors byloje yra pateikta ginčo automobilio 2010-07-25 pardavimo sutartis,... 22. Automobilio pagrobimo faktas sudarant šalių pirkimo - pardavimo sutartį... 23. Taigi, 2010-09-01 transporto priemonės ( - ), VIN kodas ( - ), pirkimo –... 24. Dėl restitucijos taikymo... 25. Šiuo atveju iškyla restitucijos taikymo klausimas. Teismas pažymi, kad... 26. Teismas pažymi, kad atsakovas dėl jam padarytos žalos atlyginimo gali... 27. Dėl automobilio kainos ir nuostolių atlyginimo... 28. Ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovo 18 299,84 Lt sumokėtų už... 29. Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, susijusius su ginčo... 30. Taigi, yra pagrindas išvadai, kad realiai automobilis ieškovui buvo parduotas... 31. Ieškovas taip pat prašo priteisti nuostolius iš atsakovo už automobilio... 32. Dėl prašomų priteisti palūkanų... 33. Ieškovas taip pat prašo priteisti jam iš atsakovo 5 proc. dydžio metines... 34. Šis ieškovo reikalavimas yra pagrįstas. CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210... 35. Dėl bylinėjimosi išlaidų ir kitų klausimų... 36. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 37. Ieškovo ieškinys tenkintas iš dalies. Įvertinus pareikštą ieškinį ir jo... 38. Ieškovas sumokėjo: 560 Lt žyminio mokesčio už ieškinį (1 t., b.l. 5);... 39. Atsakovas sumokėjo: 560 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą (1 t.,... 40. Kadangi ieškovui iš atsakovo priteistina 3 616,21 Lt bylinėjimosi išlaidų,... 41. Trečiasis asmuo M. O. byloje patyrė 700 Lt bylinėjimosi išlaidų (2 t.,... 42. Proporcingai iš šalių priteistinos procesinių dokumentų siuntimo ir... 43. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011-02-02 nutartimi (1 t., b.l. 45 - 46)... 44. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 150... 45. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 46. Pripažinti negaliojančia 2010-09-01 transporto priemonės ( - ), VIN kodas (... 47. Taikyti vienašalę restituciją ir priteisti iš atsakovo E. K. (a.k. ( - )... 48. Priteisti iš atsakovo atsakovo E. K. (a.k. ( - ) ieškovui A. D. (a.k( - ) 5... 49. Priteisti iš atsakovo E. K. (a.k. ( - ) ieškovui A. D. (a.k. ( - ) 3 605,01... 50. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 51. Priteisti iš atsakovo E. K. (a.k. ( - ) trečiajam asmeniui M. O. (gim. ( - ))... 52. Priteisti iš atsakovo E. K. (a.k. ( - ) 1 112,49 Lt (vieną tūkstantį vieną... 53. Priteisti iš ieškovo A. D. (a.k. ( - ) 22,70 Lt (dvidešimt du litus ir 70... 54. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011-02-02 nutartimi taikytas laikinąsias... 55. Sprendimui įsiteisėjus, ikiteisminio tyrimo medžiagą Nr. ( - ) grąžinti... 56. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...