Byla 2-1641/2013
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Stairalita“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Bankrovinga“ ir jo įgalioto asmens veiksmų

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Sidabrinis tigras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Sidabrinis tigras“ skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Stairalita“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Bankrovinga“ ir jo įgalioto asmens veiksmų, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas UAB „Sidabrinis tigras“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas įpareigoti administratorių UAB „Bankrovinga“ perduoti pareiškėjui spintą indams VIVA 454-04UFN su plautuve ir šaldytuvu, kurią pareiškėjas nupirko iš BUAB „Stairalita“ pagal 2013 m. vasario 6 d. skelbimą laikraštyje „Respublika“ bei pagal 2013 m. vasario 27 d. sąskaitą-faktūrą; atlikti BUAB „Stairalita“ bankroto administratoriaus UAB „Bankrovinga“ bei jo įgalioto asmens V. J. (V. J.) veiklos patikrinimą; įvertinti BUAB „Stairalita“ bankroto administratoriaus UAB „Bankrovinga“ bei jo įgalioto asmens V. J. pažeidimus ir taikyti administratoriui ir jo įgaliotam asmeniui poveikio priemones, bei įvertinti bankroto administratoriaus UAB „Bankrovinga“ ir jo įgalioto asmens V. J. kvalifikaciją, žinias bei gebėjimą vykdyti savo pareigas ir imtis dėl to reikiamų priemonių.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 11 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo UAB „Sidabrinis tigras“ skundą dėl administratoriaus veiksmų ir grąžino jį padavusiam asmeniui.

6Teismas nustatė, jog ginčas yra kilęs iš pirkimo-pardavimo santykių; pareiškėjo teigimu, bankroto administratorius norėjo perduoti pareiškėjui ne tą turtą, kurį pagal skelbimą laikraštyje ir sąskaitą-faktūrą pareiškėjas įsigijo. Taigi, pareiškėjas siekia apginti savo, kaip sąžiningo pirkėjo teises, tačiau pasirinko netinkamą savo pažeistų teisių gynimo būdą. Teismas išaiškino, kad UAB „Sidabrinis tigras“ norėdamas apginti savo, kaip sąžiningo pirkėjo teises, bei teisėtus interesus turi kreiptis į teismą ginčo teisenos tvarka, t. y. su ieškiniu, atitinkančiu bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų formai ir turiniui. Teismas atkreipė dėmesį, kad Įmonių bankroto įstatymas apibrėžia baigtinį ratą asmenų, turinčių teisę kreiptis į teismą su skundais dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus veiksmų. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas pasirinko netinkamą savo pažeistų teisių gynimo būdą, bei į tai, kad neturi teisės kreiptis į teismą su skundu dėl BUAB „Stairalita“ administratoriaus veiksmų, kadangi jis nėra BUAB „Stairalita“ kreditorius, teismas konstatavo, kad skundą dėl administratoriaus veiksmų padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo, todėl pareiškėjo skundą atsisakė priimti (CPK 137 str. 2 d. 8 p.).

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartį, priimti ir iš esmės išnagrinėti UAB „Sidabrinis tigras“ pateiktą skundą dėl administratoriaus veiksmų. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

91.

10Teismas nepagrįstai nurodė, kad apeliantas nėra BUAB „Stairalita“ kreditorius, todėl neturi teisės kreiptis į teismą su skundu dėl administratoriaus veiksmų. Bankroto administratorius pažeidė apelianto, kaip pirkėjo, teises būtent bankroto byloje, todėl tik bankroto bylą nagrinėjantis teismas gali geriausiai apginti sąžiningo pirkėjo teises bei teisėtus interesus.

112.

12Dėl bankroto administratoriaus nesąžiningai atliekamos, neskaidrios bankrutavusios bendrovės turto pardavimo procedūros yra pažeidžiami ne tik pirkėjų, bet ir pačios bendrovės bei jos kreditorių teisės ir teisėti interesai.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

15Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti skundą dėl administratoriaus veiksmų kaip paduotą neįgalioto asmens, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

16CPK 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, kad teismas imasi nagrinėti civilinę bylą pagal asmens (arba jo atstovo), kuris kreipėsi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, pareiškimą, todėl tinkamas kreipimosi į teismą tvarkos įgyvendinimas yra į teismą besikreipiančio asmens pareiga. Pažymėtina, kad teisės kreiptis į teismą prielaidų bei tinkamo įgyvendinimo sąlygų buvimą ar nebuvimą teismas aiškinasi ex officio ieškinio priėmimo metu. Teismas ne tik patikrina, ar ieškinys atitinka procesinio dokumento turinio ir formos reikalavimus (CPK 111, 135 str.), bet ir nustato, ar ieškinį paduodantis asmuo turi teisę kreiptis į teismą. Nustatęs, kad nėra bent vienos iš CPK 137 straipsnio 2 dalyje nurodytos teisės kreiptis į teismą prielaidos ar šios teisės įgyvendinimo sąlygos, teismas turi atsisakyti priimti ieškinį.

17Nagrinėjamu atveju pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu dėl bankroto administratoriaus veiksmų, prašydamas įpareigoti administratorių perduoti iš bankrutavusios įmonės nusipirktus kilnojamuosius daiktus, atlikti administratoriaus veiklos patikrinimą, įvertinti pažeidimus ir taikyti poveikio priemones bei įvertinti bankroto administratoriaus kvalifikaciją, žinias, gebėjimą vykdyti savo pareigas ir imtis dėl to reikiamų priemonių.

18CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (teismingumą, bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ). ĮBĮ 1 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras. ĮBĮ reguliuojamų teisinių santykių specifika lemia bankroto bylų procese dalyvaujančių asmenų procesinės padėties, jų teisių ir pareigų apimties ypatumus. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad Įmonių bankroto įstatymas apibrėžia baigtinį ratą asmenų, turinčių teisę kreiptis į teismą su skundais dėl administratoriaus veiksmų. ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 2 punkto, 21 straipsnio 2 dalies 1 punkto ir 23 straipsnio 3 ir 13 punkto nuostatos leidžia spręsti, kad įstatymo leidėjas tik bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditoriams, kurių reikalavimus patvirtino teismas, yra įtvirtinęs galimybę ĮBĮ nustatyta tvarka ginti savo reikalavimus, skųsti konkrečius bankroto administratoriaus veiksmus ir kreiptis į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo. Apeliantas nekvestionuoja teismo išvados, jog jis nėra BUAB „Stairalita“ kreditorius. Atsižvelgiant į išdėstytą, pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad skundą dėl administratoriaus veiksmų padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo, todėl pareiškėjo skundą šioje dalyje pagrįstai atsisakė priimti (CPK 137 str. 2 d. 8 p.).

19Skundu dėl administratoriaus veiksmų be reikalavimų, susijusių su bankroto administratoriaus bei jo įgalioto asmens veiklos vertinimu, pareiškėjas taip pat pareiškė savarankišką reikalavimą įpareigoti bankroto administratorių perduoti pareiškėjui spintą indams VIVA 454-04UFN su plautuve ir šaldytuvu, kurią pareiškėjas nupirko iš BUAB „Stairalita“ pagal 2013 m. vasario 6 d. skelbimą laikraštyje „Respublika“ bei pagal 2013 m. vasario 27 d. sąskaitą-faktūrą. Taigi, pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai, iš kurių kilo teisme nagrinėtinas ginčas, susiklostė tarp apelianto (pirkėjo) ir BUAB „Stairalita“ (pardavėjo), kurio vardu pirkimo-pardavimo santykiuose veikė bankroto administratorius (ĮBĮ 11 str. 3 d. 3 p., 9 p., 14 str. 1 d. 1 p.), o apelianto reikalavimas dėl įsigyto kilnojamojo turto perdavimo turi būti nukreiptas į pardavėją – bankrutavusią įmonę. Šiuo aspektu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad skundu dėl administratoriaus veiksmų pareiškėjas siekia apginti savo, kaip sąžiningo pirkėjo, teises, teisėtus interesus bei lūkesčius, ir pasirinko netinkamą savo pažeistų teisių gynimo būdą. Tačiau apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad UAB „Sidabrinis tigras“, siekdamas apginti savo, kaip sąžiningo pirkėjo, teises bei teisėtus interesus, turi kreiptis į teismą ginčo teisenos tvarka ir pareikšti pardavėjui BUAB „Stairalita“ ieškinį. Minėta, kad teisės kreiptis į teismą prielaidų bei tinkamo įgyvendinimo sąlygų buvimą ar nebuvimą teismas aiškinasi ex officio ieškinio priėmimo metu. CPK 135 straipsnio 1 dalies 2–4 punktuose numatyta, kad ieškinyje turi būti nurodomos aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimus (faktinis ieškinio pagrindas), įrodymai, patvirtinantys ieškovo išdėstytas aplinkybes bei ieškovo reikalavimas (ieškinio dalykas). Tuo atveju, kai procesiniame dokumente nėra nurodyti minėti ieškinio elementai arba jie nurodyti netiksliai, pirmosios instancijos teismas turi teisę nustatyti ieškovui terminą ieškinio trūkumams pašalinti (CPK 115 str., 138 str.). Klaidingas procesinio dokumento pavadinimo nurodymas ar kiti netikslumai, kurie nesudaro esminių kliūčių tolesnei proceso eigai, nėra kliūtis atlikti prašomus procesinius veiksmus. Nagrinėjamu atveju, pareiškėjui skunde atsakovu nurodžius bankrutavusią įmonę, suformulavus savarankišką reikalavimą dėl kilnojamųjų daiktų perdavimo bei nurodžius faktines tokio reikalavimo aplinkybes, nėra pagrindo atsisakyti priimti šį reikalavimą CPK 137 straipsnio 2 dalies 8 punkto pagrindu.

20Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog ĮBĮ 15 straipsnio 2 dalies nuostatos numato, kad visos teismuose esančios civilinės bylos, kuriose įmonei pareikšti turtinio pobūdžio reikalavimai, proceso įstatymo numatytais atvejais perduodamos bankroto bylą iškėlusiam teismui. Pagal CPK 27 straipsnio 4 punktą, apygardos teismai nagrinėja bylas dėl bankroto ir restruktūrizavimo. Pagal CPK 34 straipsnio 2 dalies 5 punktą ir 163 straipsnio 5 punktą, jei iki nutarties skirti nagrinėti bylą, kurioje atsakovui pareikšti turtiniai reikalavimai, teismo posėdyje priėmimo paaiškėja, kad atsakovui iškelta bankroto byla, teismas perduoda bylą nagrinėti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Kasacinio teismo išaiškinta, kad CPK 27 straipsnio 4 punkte, 34 straipsnio 2 dalies 5 punkte ir 163 straipsnio 5 punkte reglamentuotomis rūšinio teismingumo nuostatomis įgyvendinamas bylų akumuliavimas, kuris reiškia, kad visi turtiniai ginčai, kuriuose turtiniai reikalavimai pareikšti bankrutuojančiai įmonei, turi būti sprendžiami viename teisme, kuriame nagrinėjama bankroto byla, tokiu būdu siekiant bankroto proceso operatyvumo ir efektyvumo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-88/2010). Pareiškėjas siekia apginti savo, kaip pirkėjo, teises, kurios, anot pareiškėjo, buvo pažeistos parduodant bankrutavusios įmonės turtą, t. y. įmonės bankroto procedūrų metu. Tokiu atveju, pagal išdėstytas normas ir teismų praktiką, apelianto reikalavimas nagrinėtinas atsakovo BUAB „Stairalita“ bankroto bylą nagrinėjančiame teisme.

21Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta bei teisėta dalyje, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo skundą dėl administratoriaus veiksmų, tačiau nepagrįsta ir neatitinkanti CPK normų, reglamentuojančių ieškinio priėmimą bei trūkumų šalinimą, dalyje dėl apelianto reikalavimo, kylančio iš pirkimo-pardavimo teisinių santykių, todėl šis klausimas grąžintinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, o skundžiama nutartis atitinkamai pakeičiama (CPK 337 str. 1 d. 4 p.).

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartį pakeisti.

24Nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo UAB „Sidabrinis tigras“ reikalavimą įpareigoti atsakovą perduoti nupirktą kilnojamąjį turtą, panaikinti ir ieškinio priėmimo klausimą šioje dalyje perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

25Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas UAB „Sidabrinis tigras“ kreipėsi į teismą su skundu,... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 11 d. nutartimi atsisakė priimti... 6. Teismas nustatė, jog ginčas yra kilęs iš pirkimo-pardavimo santykių;... 7. III. Atskirojo skundo argumentai... 8. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 9. 1.... 10. Teismas nepagrįstai nurodė, kad apeliantas nėra BUAB „Stairalita“... 11. 2.... 12. Dėl bankroto administratoriaus nesąžiningai atliekamos, neskaidrios... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 14. Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.... 15. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti skundą... 16. CPK 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, kad teismas imasi nagrinėti... 17. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu dėl bankroto... 18. CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos... 19. Skundu dėl administratoriaus veiksmų be reikalavimų, susijusių su bankroto... 20. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog ĮBĮ 15 straipsnio 2... 21. Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvad 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 23. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartį pakeisti.... 24. Nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo UAB „Sidabrinis... 25. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....