Byla 2A-199-924/2019

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Edvardo Palioko (kolegijos pirmininkas), Albinos Rimdeikaitės ir Arūno Rudzinsko,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Kauno rajono savivaldybės administracijos bei trečiojo asmens Kauno rajono savivaldybės apeliacinius skundus dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. spalio 1 d. sprendimo civilinėje byloje 2-161-848/2018 pagal ieškovės A. J. P. ieškinį atsakovėms Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Kauno rajono savivaldybės administracijai dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono vedėjo 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 7VĮ-98l-(14.7.2) panaikinimo bei įpareigojimo sudaryti (pratęsti) valstybinio žemės sklypo nuomos sutartį statiniui eksploatuoti bei suformuoti žemės sklypą, trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais atsakovių pusėje Kauno rajono savivaldybė, bei trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais Kauno rajono savivaldybės priešieškinį dėl pastato-gėlių kiosko pripažinimo kilnojamuoju daiktu, jo teisinės registracijos panaikinimo ir 2011-03-01 deklaracijos apie statybos užbaigimą pripažinimo negaliojančia, trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ieškovės pusėje Valstybės įmonė Registrų centras.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė ieškiniu prašė: 1) atnaujinti ieškovei terminą Nacionalinės Žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT prie ŽŪM) Kauno rajono vedėjo 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymui Nr. 7VĮ-981-(14.7.2) apskųsti; 2) pripažinti neteisėtu ir panaikinti NŽT prie ŽŪM Kauno rajono vedėjo 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymą Nr.7VĮ-981-(14.7.2), kuriuo atsisakyta pratęsti valstybinės žemės nuomos sutartį; 3) įpareigoti NŽT prie ŽŪM išnuomoti ieškovei žemės sklypą prie nuosavybės teise priklausančio statinio gėlių kiosko, reikalingą pastato eksploatacijai; 4) įpareigoti Kauno rajono savivaldybės administraciją suformuoti žemės sklypą prie ieškovei priklausančio nuosavybės teise statinio gėlių kiosko; 5) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškovė nurodė, kad jai nuosavybės teise priklauso gėlių kioskas, unikalus Nr. ( - ), esantis žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ). Kioske vykdo individualią prekybinę veiklą nuo 1996 m. 2016 m. gegužės 9 d. ieškovė kreipėsi į atsakovę NŽT prie ŽŪM Kauno rajono skyrių dėl valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo. NŽT prie ŽŪM Kauno rajono vedėjas 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymu atsisakė išnuomoti ieškovei valstybinės žemės sklypą, nenurodydama jokių motyvų, tik formaliai nurodydama Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo (toliau – Žemės įstatymas) 9 straipsnio 1 dalies 4 punktą. Minėtą įsakymą NŽT prie ŽŪM Kauno rajono vedėjas priėmė pažeisdamas Žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalį, bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo mėnesio 9 d. nutarimo Nr. 260 (2011 m. balandžio mėn. 27 d. nutarimo Nr. 494 redakcija, galiojusi ginčijamų sprendimų priėmimo dienai) 2.2 papunktį, bei pažeidė Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalį, todėl minėtas įsakymas turi būti panaikintas. Ieškovei priklausantis kioskas yra nekilnojamojo turto objektas, ką patvirtina Nekilnojamojo turto registro išrašas, 2017 m. birželio 19 d. UAB „Įrąža“ eksperto J. R. išvada, 2017 m. lapkričio 30 d. ekspertizės akto Nr. 11-2165 (17) išvada. Kioskas priskirtinas I grupės nesudėtingiems pastatams ir nėra laikinas statinys, todėl atsižvelgiant į tai, valstybinė žemė ieškovei turi būti išnuomota ne aukciono būdu, nes ji užstatyta ieškovei asmeninės nuosavybės teise priklausančiu pastatu, kuris nėra laikinas statinys. Prie ieškovei nuosavybės teise priklausančio statinio buvo suformuotas 0,0019 ha valstybinis žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ). Po ieškovės kreipimosi į atsakovę dėl nuomos sutarties sudarymo, NŽT prie ŽŪM Kauno rajono skyriaus vedėjo 2016 m. spalio 28 d. sprendimu žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), buvo išformuotas. Šiuos žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektus organizuoja savivaldybės administracijos direktorius, todėl atsakovė Kauno rajono savivaldybės administracija įpareigotina suformuoti žemės sklypą prie ieškovei nuosavybės teise priklausančio statinio.

93.

10Atsakovė NŽT atsiliepime į ieškinį nurodė, kad teisės aktai nustato vieną iš būtinų sąlygų be aukciono išnuomoti valstybinės žemės sklypą – sklype turi būti statinys ir žemės sklypas turi būti naudojamas tam statiniui eksploatuoti. 2011 m. gegužės 6 d. Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartimi ieškovei buvo išnuomotas 5 metams valstybinės žemės sklypas prie nuosavybės teise priklausančio statinio, esančio ( - ), valstybinės žemės nuomos sutartyje nurodytomis sąlygomis. Ieškovės valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties terminas pasibaigė 2016 m. gegužės 6 d. Prašymą dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pratęsimo ieškovė pateikė 2016 m. gegužės 9 d. – pasibaigus nuomos sutarties terminui. Kadangi ieškovei nuomojamas valstybinės žemės sklypas pateko į ES lėšomis ( - ) miesto ( - ) gatvės želdynų pertvarkymo projektą, NŽT atsisakė išnuomoti kitos paskirties valstybinės žemės sklypą, esantį ( - ). Atnaujinti ar pratęsti valstybinės žemės nuomos sutartį galima tik tais atvejais, jeigu pagal teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą žemės sklypo nenumatoma naudoti kitoms reikmėms, taip pat nustačius, kad nuomininkas tvarkingai vykdė pagal sutartį prisiimtus įsipareigojimus, bei kai pastarasis prieš 3 mėnesius iki sutarties termino pabaigos pateikė prašymą atnaujinti sutartį. Tuo tarpu ieškovė prašymą pratęsti valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį pateikė praleidus terminą, taip pat pagal teritorijų planavimo dokumentą 0,0019 ha žemės sklypas numatomas naudoti kitomis reikmėmis, todėl NŽT Kauno rajono skyriaus vedėjo priimtas 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymas yra teisėtas ir pagrįstas. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 22 d. įsakymu suformuotas apie 1 722 kv. m. kitos paskirties žemės sklypas ( - ), į kurio teritoriją patenka ir žemės sklypo teritorija, kurioje yra ieškovei nuosavybės teise priklausantis statinys. Šis įsakymas yra nepanaikintas, todėl nėra teisinio pagrindo įpareigoti NŽT ir Kauno rajono savivaldybės administraciją atlikti ieškovės prašomus veiksmus.

114.

12Atsakovė Kauno rajono savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad su ieškove NŽT buvo sudariusi valstybinės žemės nuomos sutartį. Ieškovė į NŽT dėl nuomos sutarties pratęsimo kreipėsi jau pasibaigus nuomos sutarčiai. NŽT 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymu su ieškove atsisakė sudaryti nuomos sutartį, vadovaudamasi administracijos 2016 m. gegužės 18 d. raštu Nr. SD-1091, kuriuo buvo prašoma su ieškove nepratęsti valstybinės žemės nuomos sutarties, kadangi kioskas yra pastatytas ir/ar įregistruotas neteisėtai, taip pat dėl to, kad pagal patvirtintą žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, žemės sklype ES lėšomis bus vykdomas ( - ) miesto ( - ) gatvės želdynų pertvarkymo projektas. 2016 m. spalio 28 d. žemės sklypas buvo išformuotas, buvo kreiptasi į VĮ „Registrų centras“ su prašymu išregistruoti išformuotą žemės sklypą ir patikėjimo teisę į šį žemės sklypą. Ieškovė kioską 2011 m. kovo 1 d. deklaracijos apie statybos užbaigimą pagrindu nekilnojamojo turto registre yra įregistravusi neteisėtai, pažeidžiant 2011 m. gegužės 6 d. nuomos sutarties sąlygas. Kioskas yra laikinas statinys ir kilnojamas daiktas, todėl kiosko eksploatavimui valstybinės žemės sklypas negali būti išnuomotas ne aukciono būdu. Taip pat jis negalėjo būti registruotas ir nekilnojamojo turto registre.

135.

14Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais Kauno rajono savivaldybė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, o atsiliepime ir teismo posėdžio metu nurodyti argumentai yra analogiški kaip Kauno rajono savivaldybės administracijos.

156.

16Trečiasis asmuo VĮ „Registrų centras“ ieškinį prašo spręsti teismo nuožiūra.

177.

18Kauno rajono savivaldybė pateiktame priešieškinyje prašė: pripažinti pastatą – gėlių kioską kilnojamuoju daiktu; 2) pastato – gėlių kiosko 2011 m. kovo 1 d. deklaraciją apie statybos užbaigimą pripažinti negaliojančia; 3) pastato – gėlių kiosko teisinę registraciją nekilnojamojo turto registre pripažinti negaliojančia; 4) įpareigoti ieškovę per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti pastatą – gėlių kioską iš valstybinės žemės sklypo, o nustatytu terminu nepašalinus - už kiekvieną uždelstą dieną skirti po 100,00 Eur baudą; 5) priešieškinį tenkinti, ieškinį atmesti. Nurodė, kad 2011 m. gegužės 6 d. nuomos sutartyje yra nurodyta sąlyga dėl laikinų statinių naudojimo, žemės sklype draudžiama statyti naujus pastatus, statinius ir įrenginius, taip pat rekonstruoti esamus. Tuo tarpu ieškovė kioską 2011 m. kovo 1 d. įregistruodama deklaracijos apie statybos darbų užbaigimą pagrindu nekilnojamojo turto registre kaip pastatą, pažeidė nurodytą nuomos sutarties sąlygą. Ieškovei buvo leista statyti tik laikinus pastatus komercinei veiklai vykdyti, laikini statiniai negalėjo būti registruoti kaip nekilnojamieji daiktai. Kioskas turi būti pripažintas kilnojamuoju daiktu, o kilnojamiesiems daiktams eksploatuoti žemės sklypai negali būti suteikti nuomai ne aukciono tvarka, taip pat jie negali būti registruojami nekilnojamojo turto registre. Kiosko teisinė registracija nekilnojamojo turto registre turi būti pripažinta negaliojančia, o kioskas turi būti pašalintas iš sklypo. Nuomos sutartyje buvo numatyta, kad statyti naujus pastatus žemės sklype draudžiama, todėl ieškovė neteisėtai deklaravo naują statinį ir neteisėtai jį užregistravo nekilnojamojo turto registre. Ieškovė nekilnojamojo turto registrui deklaracijoje nurodžiusi apie naujo nesudėtingo statinio statybą pateikė melagingus duomenis, kadangi kioskas negalėjo ir neturėjo būti pripažintas nauju statiniu neturint leidimo nuomojamoje valstybinėje žemėje statyti stacionarius statinius.

198.

20Ieškovė su priešieškiniu nesutiko. Nurodė, kad užregistruodama nekilnojamojo turto registre kioską, kaip nesudėtingą statinį turėjo tiek Savivaldybės Urbanistikos skyriaus, tiek NŽT sutikimus statinio įteisinimui. Įteisinant kioską, ieškovė nuomos sutarties nepažeidė, kadangi tuo metu nuomos sutartis su ieškove buvo nutraukta. Kioskas nėra kilnojamas daiktas, o ieškovei priklausantis statinys nėra laikinas, tai patvirtina kadastrinių matavimų byla, betoninis pamatas, sumontuotas vietoje atliekant statybos darbus bei jo gyvavimo trukmė.

219.

22Atsakovė NŽT atsiliepime į priešieškinį nurodė, kad ieškovei priklausantis kioskas yra kilnojamas daiktas, kuris nėra registruojamas nekilnojamojo turto registre, todėl kiosko teisinė registracija turi būti pripažinta negaliojančia. Ieškovė 2011 m. kovo 1 d. žemės sklypo nevaldė jokiais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais pagrindais, todėl jokia statyba žemės sklype buvo negalima.

2310.

24Atsakovė Kauno rajono savivaldybės administracija teismo posėdžio metu nurodė, kad su priešieškinyje nurodytais argumentais sutinka.

2511.

26Trečiasis asmuo VĮ „Registrų centras“ atsiliepime į priešieškinį nurodė kad nesutinka su priešieškinio reikalavimu kiosko teisinę registraciją pripažinti negaliojančia. Kioskas nuosavybės teisėmis yra įregistruotas ieškovės vardu 2011 m. kovo 1 d. deklaracijos apie statybos užbaigimą pagrindu. NŽT 2011 m. kovo 25 d. sutikime nurodoma, kad neprieštaraujama, jog ieškovė valstybinės žemės sklype statytų/įteisintų teisės aktus atitinkantį nesudėtingą statinį. Kioskas įregistruotas ieškovės užpildytos ir pasirašytos deklaracijos pagrindu, taip pat pateikus kadastro duomenų bylą parengtą matininkės. Trečiasis asmuo prašydamas pripažinti kiosko teisinę registraciją negaliojančia iš esmės ginčija Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo sprendimą, kuriuo įregistruotas kioskas ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo sprendimą, kuriuo įregistruotos nuosavybės teisės į jį. Nekilnojamojo turto registro įstatymas numato privalomą išankstinę ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarką – teritorinio registro tvarkytojo sprendimas per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo turi būti skundžiamas centriniam registratoriui, o centrinio registratoriaus sprendimas - administracines bylas nagrinėjančiam teismui. Tokia pačia tvarka skundžiami ir kadastro tvarkytojo sprendimai. Atsižvelgiant į tai, kad yra akivaizdžiai praleisti terminai skųsti nurodytus sprendimus bei nesilaikyta apskundimo tvarkos byla dalyje, dėl reikalavimo teisinę kiosko registraciją pripažinti neteisėta.

27II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

2812.

29Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2018 m. spalio 1 d. sprendimu ieškinį tenkino. Atnaujino ieškovei terminą apskųsti NŽT prie ŽŪM Kauno rajono vedėjo 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymą Nr. 7VĮ-981-(14.7.2); pripažino neteisėtu ir panaikino NŽT prie ŽŪM Kauno rajono vedėjo 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymą Nr.7VĮ-981-(14.7.2), kuriuo atsisakyta pratęsti (sudaryti) valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį; įpareigojo NŽT išnuomoti ieškovei žemės sklypą prie nuosavybės teise priklausančio statinio gėlių kiosko, reikalingą pastato eksploatacijai; įpareigojo Kauno rajono savivaldybės administraciją suformuoti žemės sklypą prie ieškovei priklausančio nuosavybės teise statinio gėlių kiosko, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), įstatymų nustatyta tvarka; bylą dalyje dėl reikalavimo pastato – gėlių kiosko teisinės registracijos nekilnojamojo turto registre pripažinimo negaliojančiu nutraukė; priešieškinio reikalavimus atmetė; iš atsakovės NŽT ieškovei priteisė 460,66 Eur bylinėjimosi išlaidų; iš atsakovės Kauno rajono savivaldybės administracijos ieškovei priteisė 460,66 Eur bylinėjimosi išlaidų.

3013.

31Teismas konstatavo, kad ginčo byloje dėl sklypo užstatymo nėra, ginčas kilo dėl to, ar ieškovei nuosavybės teise priklausantis kioskas yra kilnojamas ar nekilnojamas daiktas. Kauno rajono savivaldybė teikdama priešieškinį byloje, kioską prašo pripažinti kilnojamuoju daiktu bei laikinu statiniu, kas tiesiogiai sąlygoja žemės nuomos sutarties ne aukciono būdu sudarymą.

3214.

33Teismas sprendė, kad ginčo objektas laikytinas nekilnojamuoju daiktu, kadangi jis buvo pastatytas statybos vietoje, atliekant statybos darbus, įrengiant pamatus, medinį karkasą, pastogės perdangą, stogo laikančiąsias konstrukcijas, sienų, lubų, stogo ir grindų dangas, pastato neišardžius ir nepastačius naujai, galimybės jo perkelti į kitą vietą nėra, t. y. siekiant perkelti pastatą į kitą vietą turėtų būti naujai atliekami statybos darbai. Duomenų, jog ginčo statinį leista statyti ir naudoti ribotą terminą byloje nėra, kioskas yra registruotas Nekilnojamojo turto registre.

3415.

35Teismas konstatavo, kad ieškovė paskelbdama save statinio statytoja, deklaruodama, jog statybos darbai užbaigti pagal teisės aktų reikalavimus, pasirašydama deklaraciją, prisiėmė atsakomybę už joje pateiktų duomenų teisingumą. Ieškovei pateikus deklaraciją bei reikalingus sutikimus dėl statinio statybos ir registracijos, VĮ „Registrų centras“ pagrįstai įregistravo kioską bei nuosavybės teises į jį. Pažymėjo, kad sutikimas kiosko įteisinimui buvo duotas dar 2006 m. sausio 17 d. Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus vedėjo. Nurodė, kad ieškovė 2010 metais kreipėsi dėl valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo ir jai buvo išaiškinta, kad valstybinė žemė laikiniesiems statiniams nenuomojama, sutartys sudaromos tik sklypams, užstatytiems Nekilnojamojo turto registre įregistruotais statiniais, po ko ieškovei atlikus statybos darbus, užpildžius deklaraciją apie statybos užbaigimą, 2011 m. kovo 25 d. gavus NŽT sutikimą dėl statinio statybos ir įteisinimo, 2011 m. balandžio 14 d. statinį įteisinus, 2011 m. gegužės 6 d. su ieškove buvo sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis. Todėl atmetė atsakovės NŽT argumentus, jog ieškovė neturėdama jokio teisinio pagrindo žemės sklype pastatė naują statinį.

3616.

37Savivaldybė nepateikė įrodymų, kurie paneigtų statinio statybų teisėtumą, jog ieškovė neturėjo teisės sukurti statybos būdu nekilnojamąjį daiktą bei jį užregistruoti nekilnojamojo turto registre, todėl reikalavimą dėl deklaracijos pripažinimo neteisėta atmetė. Sprendė, kad atsakovė reikšdama reikalavimą dėl statinio registracijos pripažinimo neteisėta, nesilaikė ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos, todėl bylą šioje dalyje nutraukė.

3817.

39Teismas atmetė atsakovės NŽT argumentus, jog ieškovė dėl nuomos sutarties pratęsimo kreipėsi sutarčiai pasibaigus. Sprendė, kad atsakovė gavusi ieškovės prašymą dėl nuomos sutarties pratęsimo, 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 7VĮ-981-(14.7.2.) atsisakė ne pratęsti žemės sklypo nuomos sutartį, bet atsisakė kitos paskirties valstybinės žemės sklypą išnuomoti. Todėl sprendė, kad atsakovė įvertinusi, jog nuomos sutartis yra pasibaigusi, priėmė sprendimą atsisakyti sudaryti naują sutartį. Teismas atsakovės NŽT 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymą Nr. 7VĮ-981-(14.7.2.) panaikino kaip prieštaraujantį aukštesnės galios teisės aktams.

4018.

41Teismas sprendė, kad atsakovė Kauno rajono savivaldybės administracija yra įpareigotina suformuoti žemės sklypą prie ieškovei nuosavybės teise priklausančio statinio gėlių kiosko, esančio ( - ). Teismas nurodė, kad ieškovė savo pažeistas teises gynė ginčo įsakyme nustatyta tvarka, todėl termino praleidimo priežastis laikė svarbiomis ir terminą skundui paduoti atnaujino.

4219.

43Teismas vertindamas eksperto nurodytas aplinkybes, nustatė, kad nėra pagrindo skirti pakartotinę ekspertizę, todėl pakartotinai jos neskyrė.

44I.

45III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

4620.

47Apeliaciniame skunde atsakovė NŽT prie ŽŪM prašo Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. spalio 1 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės patikslintą ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

4820.1.

49Ieškovė netinkamai įgyvendino teisės aktuose numatytą galimybę dėl 2011 m. gegužės 6 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 7SŽN-57 pratęsimo, todėl ši sutartis negalėjo būti pratęsta, o teismas tokios situacijos neturėjo pagrindo vertinti kitaip.

5020.2.

51Teismas netinkamai pritaikė Taisyklių 46 punktą ir nepagrįstai panaikino NŽT Kauno rajono skyriaus vedėjo 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymą Nr. 7VĮ-981-(14.7.2).

5220.3.

53Teismas nevertino faktinės aplinkybės, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eAS-723-502/2017 netenkino ieškovės skundo, kuriuo buvo prašoma panaikinti Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 22 d. įsakymą Nr. ĮS-1746 ir NŽT prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėjo 2016 m. spalio 28 d. sprendimą Nr. 7SK-2332-(14.7.110.).

5420.4.

55Teismas, įpareigodamas Kauno rajono savivaldybės administraciją suformuoti žemės sklypą prie ieškovei priklausančio nuosavybės teise statinio gėlių kiosko, pažeidė žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 9 punktą, kuriame imperatyviai nustatyta, kad projektai rengiami tais atvejais, kai planuojama projekto teritorija neįtraukta į rengiamus kitos rūšies žemės valdos projektus (planus), detaliuosius planus, vietovės lygmens bendruosius planus (M 1:2000) ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus, kuriais nustatomos ar keičiamos esamos žemės sklypų ribos.

5620.5.

57Nepagrįstai įpareigojus Kauno rajono savivaldybės administraciją suformuoti žemės sklypą prie ieškovei priklausančio nuosavybės teise gėlių kiosko, nepagrįstai buvo priimtas ir įpareigojimas NŽT dėl valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties sudarymo.

5821.

59Apeliaciniu skundu atsakovė Kauno rajono savivaldybės administracija ir trečiasis asmuo Kauno rajono savivaldybė prašo Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. spalio 1 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškovės patikslintą ieškinį atmesti, o Kauno rajono savivaldybės priešieškinį patenkinti visiškai, priteisti bylinėjimosi išlaidas ir prie bylos prijungti naujus įrodymus. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

6021.1.

61Teismo įpareigojimas suformuoti žemės sklypą prie ieškovei priklausančio nuosavybės teise gėlių kiosko, negali būti įvykdytas, nes nėra nuginčytas 2016 m. rugsėjo 22 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. IS-1746, kurio pagrindu buvo suformuotas apie 1 722 kv. m. kitos paskirties žemės sklypas ( - ) į kurio teritoriją pateko ir žemės sklypas esantis ( - ). Ieškovė tinkamai neįgyvendino savo teisių ginčyti 2016 m. rugsėjo 22 d. įsakymą Nr. IS-1746, nereiškė reikalavimo išformuoti žemės sklypą, todėl esant šioms aplinkybėms, kai žemės sklypas jau yra suformuotas konkrečiam tikslui vykdyti, atsakovė neturi teisės įgyvendinti teismo sprendimo dalį suformuoti žemės sklypą jau suformuotame žemės sklype.

6221.2.

63Nepagrįstas teismo argumentas, kad byloje nėra duomenų, jog ginčo statinį leista statyti ir naudoti ribotą terminą. Nagrinėjant bylą teisme buvo pateiktos visos aplinkybės ir įrodymai, bei pati nuomos sutartis, kurioje aiškiai nurodyta, kad nuomos sutartis buvo sudaryta 5 metams. Pati ieškovė 2011 m. balandžio 20 d. prašyme dėl naudojamo žemės sklypo nuomos, žemės sklypą prašė išnuomoti 5 metų laikotarpiui. Taip pat pažymėtina, kad nuomos sutartyje buvo nurodyta sąlyga, kad pasibaigus nuomos terminui visi žemės sklype esantys statiniai turi būti nukelti, o jeigu to padaryti neįmanoma, jie perleidžiami valstybės nuosavybėn, už juos atlyginant nuomotojo ir nuomininko susitarimu. Šiuo atveju byloje turėjo būti sprendžiama ne dėl įpareigojimo pratęsti nuomos sutartį, bet dėl kompensacijos dydžio ieškovei išmokėjimo už statinį, kurio galimai negalima pašalinti. Tačiau teismas nevertino, kad ieškovė pavėluotai kreipėsi dėl nuomos sutarties pratęsimo, neteisėtai įregistravo kioską kaip nekilnojamąjį daiktą ir jo registraciją atliko tik po to, kai sužinojo, kad laikiniems statiniams valstybinės žemės sklypai nenuomojami.

6421.3.

65Neteisinga teismo išvada, kad trečiasis asmuo nepaneigė aplinkybės, jog ginčo kioskas nėra nekilnojamasis daiktas. Atsakovė 2018 m. rugpjūčio 3 d. atsiliepimu į patikslintą ieškinį teismo prašė skirti pakartotinę kiosko ekspertizę, nes prieš tai atlikta ekspertizė buvo neišsami. Teismas matydamas ir žinodamas, kad byloje atlikta ekspertizė buvo parengta nekompetentingo eksperto, nesiėmė jokių veiksmų, kad bylos objektas būtų ištirtas ir įvertintas tinkamai. Priimdamas sprendimą vadovavosi vien ekspertizės akte nurodytais apibrėžimais, nevertinant tikrosios kiosko būklės. Atsižvelgiant į tai, kad nebuvo sudarytos sąlygos įrodyti visas aplinkybes, po teismo sprendimo buvo kreiptasi į kvalifikuotą ekspertą ekspertizei atlikti, ir šį ekspertizės aktą prašoma prijungti prie bylos. Šie įrodymai turi būti prijungti, nes nustatytos aplinkybės yra visiškai priešingos teismo sprendime nustatytoms aplinkybėms. Taip pat teismas nevertino aplinkybės, kad ieškovė kioską nekilnojamuoju daiktu įregistravo tik po to, kai 2010 m. liepos 27 d. buvo gautas NŽT prie ŽŪM Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus raštas, kuriuo ieškovė buvo informuota, kad valstybinės žemės sklypai užstatyti laikinais statiniais nenuomoja, sutartys sudaromos tik žemės sklypams, užstatytiems Nekilnojamojo turto registre įregistruotais statiniais.

6621.4.

67Ieškovė neturėdama teisės naudotis žemės sklypu bei jame sklype statyti statinius, savavališkai laikė kioską valstybinėje žemėje be jokio pagrindo. Taip pat teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad ieškovė turėjo teisę statyti tik laikiną statinį, o faktiškai pastatė stacionarų statinį, todėl esant tokiems prieštaravimams faktinis nekilnojamojo daikto sukūrimas negali būti teisėtas pagrindas nuosavybės teisei į nekilnojamąjį daiktą atsirasti ir ją įregistruoti.

6822.

69Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė NŽT prie ŽŪM Kauno rajono skyrius prašo apeliacinį skundą tenkinti. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

7022.1.

71Sutiktina su apeliacinio skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas nevertino faktinės aplinkybės, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi ieškovės skundą, kuriuo buvo prašoma panaikinti Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 22 d. įsakymą Nr. ĮS-1746 ir NŽT prie ŽŪM Kauno rajono skyriaus vedėjo 2016 m. spalio 28 d. sprendimą Nr. 7SK-2332-(14.7.110.) netenkino. Pirmosios instancijos teismas įpareigodamas Kauno rajono savivaldybės administraciją suformuoti žemės sklypą prie ieškovei priklausančio nuosavybės teise gėlių kiosko, pažeidė žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 9 punktą ir priėmė sprendimą, kurio įgyvendinimas objektyviai neįmanomas.

7222.2.

73Ieškovei turėjo būti žinoma, kad pasibaigus žemės nuomos terminui ir atsisakius šį terminą pratęsti, visi žemės sklype esantys statiniai turės būti nukelti, todėl priėmus NŽT Kauno rajono vedėjo 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymą, ieškovės teisės nebuvo pažeistos.

7423.

75Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė Kauno rajono savivaldybės administracija ir trečiasis asmuo Kauno rajono savivaldybė prašo atsakovės NŽT prie ŽŪM Kauno rajono skyriaus apeliacinį skundą tenkinti, priteisti atsakovei ir/arba trečiajam asmeniui iš ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

7623.1.

77Sutiktina su apeliacinio skundo argumentu, kad ieškovė netinkamai įgyvendino teisės aktuose numatytą galimybę dėl nuomos sutarties pratęsimo, todėl nuomos sutartis negalėjo būti pratęsta. Nagrinėjamu atveju ieškovė nesikreipė dėl naujos nuomos sutarties sudarymo, o nuomos sutarties pratęsimui praleido terminą.

7823.2.

79Pirmosios instancijos teismas įpareigodamas atsakovę suformuoti naują žemės sklypą, o NŽT sudaryti nuomos sutartį, veikė prieš visuomenės interesus. Ieškovė nereiškė reikalavimo išformuoti jau suformuotą žemės sklypą, pakeisti jo ribas ar kitaip nustatyti jos teisę naudotis žemės sklypu. Esant aplinkybėms, kai žemės sklypas jau yra suformuotas konkrečiam tikslui vykdyti, atsakovė neturi teisės įgyvendinti teismo sprendimo dalį suformuoti žemės sklypą jau suformuotame žemės sklype, tuo tarpu NŽT neturi teisės ir objektyvios galimybės sudaryti nuomos sutartį.

8024.

81Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašo atsakovės NŽT prie ŽŪM Kauno rajono skyriaus apeliacinį skundą atmesti, Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. spalio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

8224.1.Atsakovė apeliacinį skundą nepagrįstai grindžia taisyklių 42 punktu, kadangi jokia norma nedraudžia pastatų savininkui pasibaigus nuomos terminui kreiptis dėl naujos žemės sklypo sutarties sudarymo.

8324.2.Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi nepanaikina ieškovės teisės išsinuomoti statiniui eksploatuoti reikalingą sklypą.

8424.3.Teismas tinkamai pritaikė materialinės teisės normas ir atsakovę Kauno rajono savivaldybę įpareigojo suformuoti žemės sklypą prie ieškovei nuosavybės teise priklausančio statinio.

8525.

86Atsiliepime į apeliacinius skundus VĮ „Registrų centras“ prašo Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. spalio 1 d. sprendimą dalyje, kuria buvo nutraukta dėl kiosko teisinės registracijos panaikinimo palikti nepakeistą ir skundą šioje dalyje atmesti, o dėl kitų skundo argumentų teismo prašo spręsti savo nuožiūra. Atsiliepimas į apeliacinius skundus grindžiamas šiais argumentais:

8725.1.

88Teismas pagrįstai sprendime pripažino, kad Kauno rajono savivaldybė reikšdama reikalavimą dėl kiosko teisinės registracijos panaikinimo nesilaikė išankstinės ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarkos. Kioskas įregistruotas ieškovės užpildytos ir pasirašytos deklaracijos pagrindu. Deklaracija kaip statytojo parengiamas ir pasirašomas dokumentas įstatymų nustatyta tvarka sukuria tam tikras civilines teises ir pareigas, todėl pripažintinas vienašaliu sandoriu.

8925.2.

90Apeliančių pateiktas ekspertizės aktas negali būti laikomas teisėtu dokumentu, kurio pagrindu statinio kadastro duomenys keičiami nekilnojamojo turto kadastre.

9126.

92Atsiliepime į Kauno rajono savivaldybės ir Kauno rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą ieškovė prašo Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. spalio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

9326.1.Atsakovei niekas netrukdo pačiai panaikinti administracijos direktoriaus priimtą įsakymą Nr. IS-1746 ir priimti naują įsakymą vykdant teismo sprendimą ir atstatyti ieškovės pažeistas teises.

9426.2.Argumentai apie tariamą viešo intereso gynybą yra nepagrįsti. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad atsakovė reikalavo ieškovei priklausančio statinio remonto, kad ieškovei priklausantis statinys derėtų aplinkoje ir dėl to buvo pakeistas statinio stogas, langai, sienos. Tai patvirtina projektas ir patvirtinimo aktas.

9526.3.Apeliančių argumentai, kad ieškovė savavališkai įteisino laikiną kilnojamąjį daiktą kaip nekilnojamąjį prieštarauja byloje esantiems įrodymams ir teisės normoms.

9626.4.Žemės nuomos terminas nepatvirtina, kad žemės sklypas buvo išnuomotas laikinam statiniui. Ieškovės teisę išsinuomoti žemės sklypą numato tiek žemės įstatymas, tiek civilinis kodeksas. Atsisakymas pratęsti nuomos sutartį ar sudaryti nuomos sutarties terminą pažeidžia ieškovės teises naudoti statinį pagal paskirtį.

9726.5.Apeliančių argumentai apie neteisėtą statinio registravimą prieštarauja NŽT prie ŽŪM Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. kovo 25 d. sutikimui Nr. 7ST-(14.7.5.)-154 statyti/įteisinti teisės aktus atitinkantį nesudėtingą statinį ir Kauno rajono savivaldybės urbanistikos skyriaus vedėjo 2006 m. sausio 17 d. sutikimui, kurie nėra nuginčyti ir atsakovėms bei trečiajam asmeniui privalomi.

9826.6.Apeliantės nepateikė jokių įrodymų, kad 2017 m. birželio 19 d. eksperto išvada Nr. 17-06/05 yra nepagrįsta. Apeliančių prašymas dėl ekspertizės akto prijungimo prie bylos yra nepagrįstas, kadangi šiuos įrodymus apeliantės galėjo pateikti pirmosios instancijos teismui anksčiau, tačiau to nepadarė. Taip pat nesutiktina su ekspertizės akte nustatytomis aplinkybėmis.

9926.7.Ieškovė įteisindama statinį nepažeidė nuomos sutarties, kadangi įteisinant statinį 2011 m. gegužės 6 d. valstybinės žemės nuomos sutartis nebuvo sudaryta.

10026.8.Nesutiktina su apeliacinio skundo motyvu, kad ieškovė turėjo teisę statyti tik laikiną statinį, o faktiškai pastatė stacionarų statinį. Atsakovės duodamos sutikimą ieškovei įteisinti statinį, suteikė jai teisę įteisinti nekilnojamąjį daiktą. Teisėjų kolegija

konstatuoja:

101IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10227.

103CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

104Dėl naujų įrodymų prijungimo

10528.

106Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti, ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

10729.

108Apeliantės Kauno rajono savivaldybės administracija ir trečiasis asmuo Kauno rajono savivaldybė prašo prijungti prie bylos ekspertizės, atliktos apeliantų užsakymu po pirmos instancijos teismo sprendimo, aktą, kuriame ekspertas padarė priešingas išvadas nei nustatė pirmos instancijos teismas, t. y., kad kioskas neturi pamatų, jis nėra susijęs su žeme, todėl jį galima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jo paskirties ir iš esmės nesumažinus jo vertės. Ekspertas nustatė, kad kioskas yra kilnojamasis daiktas ir laikinas statinys, kuris negalėjo būti registruojamas nekilnojamojo turto registre. Apeliantų teigimu, pirmos instancijos teismas nepagrįstai atmetė jų prašymą skirti pakartotinę ekspertizę ir priimant ginčijamą sprendimą vadovavosi nekompetentingo eksperto išvadomis, todėl po sprendimo priėmimo dienos iškilo būtinybė ginti savo pažeistas teises ir įrodyti aplinkybes, kurios nebuvo iki galo ištirtos pirmos instancijos teisme. Taip pat apeliantės pateikė ginčo pastato kadastro bylą.

10930.

110Ieškovė A. J. P. pateikė rašytinius paaiškinimus dėl apeliantų pateikto ekspertizės akto, taip pat statinio nuotrauką iš kadastrinių matavimų bylos ir viešą informaciją apie ekspertizę atlikusiam ekspertui L. U. taikytas nuobaudas (įspėjimus), kuriuos prašo priimti. Ieškovė nurodo, kad kioskas turi pamatus, kurio neišardžius nėra galimybės jį perkelti iš vienos vietos į kitą, o ekspertu turinčiu nuobaudų negalima tikėti. Nurodė, kad pateikiamos nuotraukos yra iš byloje jau esančios kadastrinių matavimų bylos, kurioje matosi, kaip kioskas atrodė prieš remontą. Nurodė, kad būtinybė pateikti papildomus įrodymus atsirado apeliantėms pateikus į bylą ekspertizės aktą.

11131.

112Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į apeliantų prašymo ir ieškovės atsiliepimo motyvus, apeliacinės instancijos teismo pareigą patikrinti pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ne tik teisiniu, bet ir faktiniu jo pagrindu, sprendžia tikslingu prijungti prašomus įrodymus prie bylos. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad naujų įrodymų priėmimo draudimas nėra absoliutus. Teismo tikslas yra teisingumo vykdymas, o teismo pareiga – ištirti visas bylai reikšmingas aplinkybes ir priimti byloje teisingą sprendimą, todėl priima tiek apeliantų, tiek ieškovės teikiamus įrodymus ir juos vertina kartu su kitais įrodymais esančiais byloje.

113Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės

11432.

115Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis gėlių kioskas, unikalus Nr. ( - ), esantis adresu ( - ), nuosavybės teisėmis ieškovės A. J. P. vardu įregistruotas 2011 m. balandžio 8 d. (2 t., b. l. 69). 2011 m. balandžio 20 d. Nacionalinei žemės tarnybai ieškovė pateikė prašymą dėl žemės sklypo, reikalingo jai nuosavybės teise priklausančio statinio (gėlių kiosko) eksploatacijai, 5 metams nuomos (1 t., b. l. 62). 2011 m. gegužės 6 d. tarp ieškovės ir Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono Žemėtvarkos skyriaus vedėjo, vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-1128, penkeriems metams buvo sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis (1 t., b. l. 57-60). 2016 m. gegužės 9 d. ieškovė Nacionalinės žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriui pateikė prašymą pratęsti nuomos sutartį Nr. 7SŽV-57 (1 t., b. l. 47). 2016 m. rugsėjo 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Kauno rajono vedėjo įsakymu Nr. 7VĮ-981-(14.7.2.) ieškovei atsisakyta išnuomoti valstybinės žemės sklypą (1 t., b. l. 10). 2016 m. rugsėjo 22 d. priimtas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. ĮS-1746 „Dėl Kauno r. sav. ( - ) m. ( - ) g. žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, patvirtinimo“ (1 t., b. l. 39). Nacionalinės žemės tarnybos Kauno rajono skyriaus vedėjo 2016 m. spalio 28 d. sprendimu Nr.7SK-2332-(14.7.110) žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), adresas ( - ), išformuotas (2 t., b. l. 69).

11633.

117Ieškovė kreipėsi į teismą dėl valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties sudarymo, kuris reikalingas jai nuosavybės teise priklausančio statinio (gėlių kiosko) eksploatacijai, bei prašo įpareigoti Kauno rajono savivaldybės administraciją suformuoti žemės sklypą prie ieškovei priklausančio nuosavybės teise statinio gėlių kiosko.

11834.

119Kauno rajono savivaldybė, teikdama priešieškinį byloje, kioską prašo pripažinti kilnojamuoju daiktu bei laikinu statiniu, kas tiesiogiai sąlygoja žemės nuomos sutarties ne aukciono būdu sudarymą. Be to, įrodinėja, kad ieškovės reikalavimas dėl įpareigojimo suformuoti žemės sklypą prie ieškovei priklausančio nuosavybės teise gėlių kiosko, negali būti tenkinamas bei įvykdytas, nes nėra nuginčytas 2016 m. rugsėjo 22 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. IS-1746, kurio pagrindu buvo suformuotas apie 1 722 kv. m. kitos paskirties žemės sklypas ( - ) į kurio teritoriją pateko ir žemės sklypas esantis ( - ).

12035.

121Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis, konstatavo, kad ginčo objektas laikytinas nekilnojamuoju daiktu. Teismo vertinimu, gėlių kioskas pastatytas statybos vietoje, atliekant statybos darbus, įrengiant pamatus, medinį karkasą, pastogės perdangą, stogo laikančiąsias konstrukcijas, sienų, lubų, stogo ir grindų dangas, pastato neišardžius ir nepastačius naujai, galimybės jo perkelti į kitą vietą nėra, t. y. siekiant perkelti pastatą į kitą vietą turėtų būti naujai atliekami statybos darbai.

12236.

123Apeliantai nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, laiko, kad teismas netinkamai įvertino bylos duomenis ir pateiktus įrodymus, nepagrįstai atsisakė skirti pakartotinę ekspertizę. Apeliantų teigimu, ginčo kioskas yra kilnojamasis daiktas. Pirmos instancijos teisme prašė skirti pakartotinę kiosko ekspertizę, nes prieš tai atlikta ekspertizė buvo neišsami, parengta nekompetentingo eksperto, tačiau teismas nesiėmė jokių veiksmų, kad bylos objektas būtų ištirtas ir įvertintas tinkamai. Priimdamas sprendimą vadovavosi vien ekspertizės akte nurodytais apibrėžimais, nevertinant tikrosios kiosko būklės.

12437.

125Apeliantų teigimu, pirmosios instancijos teismas įpareigodamas Kauno rajono savivaldybės administraciją suformuoti žemės sklypą prie ieškovei priklausančio nuosavybės teise statinio gėlių kiosko, pažeidė Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 9 punktą, kuriame imperatyviai nustatyta, kad projektai rengiami tais atvejais, kai planuojama projekto teritorija neįtraukta į rengiamus kitos rūšies žemės valdos projektus (planus), detaliuosius planus, vietovės lygmens bendruosius planus (M 1:2000) ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus, kuriais nustatomos ar keičiamos esamos žemės sklypų ribos. Pirmosios instancijos teismo įpareigojimas suformuoti žemės sklypą prie ieškovei priklausančio nuosavybės teise gėlių kiosko, negali būti įvykdytas, nes nėra nuginčytas 2016 m. rugsėjo 22 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. IS-1746, kurio pagrindu buvo suformuotas apie 1 722 kv. m. kitos paskirties žemės sklypas ( - ) į kurio teritoriją pateko ir žemės sklypas esantis ( - ). Ieškovė tinkamai neįgyvendino savo teisių ginčyti 2016 m. rugsėjo 22 d. įsakymą Nr. IS-1746, nereiškė reikalavimo išformuoti žemės sklypą, todėl esant šioms aplinkybėms, kai žemės sklypas jau yra suformuotas konkrečiam tikslui vykdyti, atsakovė neturi teisės įgyvendinti teismo sprendimo dalį suformuoti žemės sklypą jau suformuotame žemės sklype.

12638.

127Taigi, sprendžiant byloje kilusį ginčą, pirmosios instancijos teismas turėjo nustatyti šias teisiškai reikšmingas aplinkybes: ar gali būti išnuomotas atskiras žemės sklypas, reikalingas gėlių kiosko eksploatacijai, jau suformuotame žemės sklype, įpareigojant atsakovę tokį žemės sklypą suformuoti; taip pat ar ieškovei nuosavybės teise priklausantis kioskas yra kilnojamas ar nekilnojamas daiktas, laikinas ar stacionarus statinys.

128Dėl valstybinės žemės išnuomojimo

12939.

130Byloje nekilo ginčo, kad valstybinės žemės sklype yra ieškovei nuosavybės teise priklausantis statinys – gėlių kioskas. Ieškovė ir valstybinės žemės patikėtinis 2011 m. gegužės 6 d. sudarė valstybinės žemės nuomos sutartį, pagal kurią ieškovei penkeriems metams buvo išnuomotas valstybinės žemės sklypas. Pasibaigus šios sutarties galiojimo terminui, 2011 m. gegužės 9 d. ieškovė pateikė prašymą dėl nuomos sutarties pratęsimo (sudarymo), atsakovė savo ruožtu atsisakė sudaryti naują valstybinės žemės nuomos sutartį. Taigi, nagrinėjamu atveju, sutiktina su apeliantais, kad šioje byloje turi būti sprendžiamas klausimas ne dėl valstybinės nuomos sutarties pratęsimo, o dėl naujos sutarties sudarymo.

13140.

132CK 6.551 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad valstybinė žemė išnuomojama ne aukciono būdu, jeigu ji užstatyta fiziniams ar juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais pastatais, statiniais ar įrenginiais, taip pat kitais įstatymų nurodytais atvejais. Pagal Žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punktą, valstybinė žemė išnuomojama be aukciono, jeigu ji užstatyta fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais statiniais ar įrenginiais (išskyrus laikinuosius statinius, inžinerinius tinklus bei neturinčius aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statinius, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui ar įrenginiui arba jo priklausiniui); žemės sklypai išnuomojami teritorijų planavimo dokumentuose nustatyto dydžio, kuris būtinas statiniams ar įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtino „Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisykles“ (toliau – Taisyklės), kurių 28 p. nustatė, kad naudojami žemės sklypai, užstatyti šiuose punktuose nurodytais asmenims nuosavybės teise priklausančiais arba jų nuomojamais statiniais ar įrenginiais, išskyrus žemės sklypus, kuriuose nutiesti tik inžineriniai tinklai ar (ir) pastatyti tik laikinieji statiniai arba neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statiniai, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui (jo priklausiniui) ar įrenginiui.

13341.

134Taisyklių 46 punkte, be kita ko, nustatyta, kad, pasibaigus valstybinės žemės nuomos sutarties terminui, jeigu pagal teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą žemės sklypo nenumatoma naudoti kitoms reikmėms ir buvęs nuomininkas tvarkingai vykdė pagal valstybinės žemės nuomos sutartį prisiimtus įsipareigojimus, buvusio nuomininko prašymu pagal Taisykles gali būti sudaroma nauja valstybinės žemės nuomos sutartis.

13542.

136Apeliantai įrodinėjo, kad ieškovei atsisakyta išnuomoti valstybinę žemę, nes yra numatyta ją naudoti visuomenės poreikiams (interesams), be to kioskas yra pastatytas bei įregistruotas Nekilnojamojo turto registre neteisėtai.

13743.

138Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad 2016 m. rugsėjo 22 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. IS-1746 buvo suformuotas apie 1 722 kv. m. kitos paskirties žemės sklypas ( - ) į kurio teritoriją pateko ir žemės sklypas esantis ( - ). Kadangi atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba 2016 m. spalio 28 d. priėmė sprendimą išformuoti ginčo valstybinės žemės sklypą ir kreipėsi dėl šio sklypo išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro (2016 m. lapkričio 4 d. įrašas dėl išregistravimo), ieškovė prašo įpareigoti Kauno rajono savivaldybės administraciją suformuoti žemės sklypą prie ieškovei priklausančio nuosavybės teise statinio (gėlių kiosko).

13944.

140Atsakovė yra valstybinės žemės patikėtinė (Žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punktas), todėl ji pagal savo kompetenciją turi teisę priimti sprendimą dėl valstybinės žemės sklypo išformavimo (pertvarkymo) (Žemės įstatymo 32 straipsnio 3 dalies 12 punktas). Nepanaikinti administraciniai aktai yra teisėti ir galiojantys. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantais, kad ieškovei neginčijus sprendimo išformuoti ginčo valstybinės žemės sklypą, bei 2016 m. rugsėjo 22 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. IS-1746, kurio pagrindu buvo suformuotas apie 1 722 kv. m. kitos paskirties žemės sklypas ( - ) į kurio teritoriją pateko ir žemės sklypas esantis ( - ), nėra teisinio pagrindo tenkinti ieškovės reikalavimą dėl valstybinės žemės sklypo, reikalingo ieškovei priklausančio statinio (gėlių kiosko) eksploatacijai, suformavimo (Taisyklių 46 punktas, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ 9 punktas).

14145.

142Teisiniams santykiams dėl valstybinės žemės būdingas teisinis apibrėžtumas ir jų reglamentavimas grindžiamas valstybės turto tvarkymo viešosios teisės principu – sandoriai dėl valstybės turto turi būti sudaromi tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą valstybės ir (ar) savivaldybių turtu, nustatytais atvejais ir būdais – ir yra imperatyvūs. Dėl to ši teisė suteikiama tik esant įstatyme nustatytoms sąlygoms. Atitinkamai šių sąlygų nelikus, teisinis pagrindas valstybinę žemę nuomoti išnyksta. Valstybinės žemės nuomininko teisių įgijimui būtinas suformuotas žemės sklypas, administracinis aktas ir sandoris, kurių sudėtis sukuria nuomininkui teisines pasekmes. Nesant galimybės suformuoti atskiro valstybinės žemės sklypo, reikalingo kiosko eksploatacijai, nėra teisinio pagrindo spręsti dėl valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo, įpareigojant suformuoti tokį žemės sklypą. Tačiau pirmos instancijos teismas šiuo klausimu visiškai nieko nepasisakė bei atsakovų ir trečiojo asmens atsikirtimų nevertino.

143Dėl gėlių kiosko teisinio statuso

14446.

145Nagrinėjamu atveju apeliantės ginčija statinio statybos bei jo įregistravimo Nekilnojamojo turto registre teisėtumą. Apeliacinės instancijos vertinimu, neišsprendus šalių ginčo dėl ieškovės nuosavybės teisių į gėlių kioską, kaip į nekilnojamąjį turtą, nėra galimybės nuspręsti dėl atsakovių priešieškinio reikalavimų, t.y. dėl ieškovei nuosavybės teise priklausančio statinio statybos teisėtumo bei jo pašalinimo iš valstybinės žemės sklypo (valstybinės žemės sklypo atlaisvinimo). Teisėjų kolegija pažymi, kad viešojo registro duomenimis galima vadovautis tik tol, kol nėra ginčo dėl pačios registre įregistruotos daiktinės teisės turinio, t. y. šiuo atveju dėl deklaracijos apie statybos užbaigimą bei gėlių kiosko teisinio statuso (kilnojamas ar nekilnojamas daiktas; laikinas ar stacionarus statinys), nes išviešinti duomenys savaime nelemia daikto likimo. Tuo atveju, jeigu toks ginčas kyla, teismas turi patikrinti daiktinės teisės turinį ir spręsti civilinį teisinį ginčą iš esmės. Kilus ginčui, registro duomenys gali būti naudojami kaip faktiniai įrodomieji duomenys, bet jie gali būti paneigiami, teismui įsitikinus jų nepagrįstumu ir teismo sprendime padarius išvadą dėl nustatytų daikto požymių, kriterijų, savybių ar funkcinio ryšio tarp daiktų.

14647.

147Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad statinys – tai nekilnojamasis daiktas (pastatas arba inžinerinis statinys), turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus. CK 4.2 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtinta, kad nekilnojamieji daiktai yra nekilnojami pagal savo prigimtį, žemės sklypas ir su juo susiję daiktai, kurie negali būti perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės.

14848.

149Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad statinio sąvoka turi būti aiškinama kartu su nekilnojamojo daikto sąvoką apibrėžiančiomis CK 1.98 ir 4.2 straipsnių nuostatomis. Tokio daikto sąlytis su žeme turi būti patvarus, t. y. neleidžiantis be gana didelių sąnaudų perkelti jį į kitą vietą, bei pasižymėti atsparumu, neleidžiančiu statiniui atsidurti kitoje vietoje veikiant įprastoms gamtos jėgoms. Pakankamą tokio objekto sąsają su žeme, duodančia pagrindą jį pripažinti nekilnojamuoju daiktu, apibrėžia du esminiai požymiai: daikto paskirties pasikeitimas jį perkėlus ir galimybės daiktą perkelti iš esmės nesumažinus jo vertės nebuvimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2012).

15049.

151Apeliantai nurodo, jog pirmos instancijos teismas nepagrįstai, konstatavo, kad statybos būdu sukurtas pastatas – gėlių kioskas, yra tvirtai sujungtas su žeme, įrengti pamatai, taip pat pasižymi atsparumu įprastoms gamtos jėgoms ir atitinka nekilnojamojo daikto požymius, todėl pirmos instancijos teismo nuomone, ginčo objektas laikytinas nekilnojamuoju daiktu. Teisėjų kolegija sutinka su šiais argumentais.

15250.

153Teisėjų kolegijos vertinimu, iš byloje esančių duomenų nėra galimybės nustatyti ar pastatas – gėlių kioskas, yra nekilnojamas ar kilnojamas turtas, bei ar gali būti jis išregistruotas iš Nekilnojamojo turto registro. Teismo skirta ekspertizė į šiuos klausimus neatsakė. Ekspertizės akte nurodoma, kad teismo paskirta ekspertizė tik dalinai atitinka LTEC Techninių ekspertizių skyriuje dirbančių statybos teismo ekspertų kompetenciją. Ekspertizę atlikęs ekspertas T. D. teismo posėdžio metu nurodė, kad ne ekspertų kompetencija yra aiškinti teisines sąvokas, užduotis turi būti techninio pobūdžio. 2017 m. lapkričio 30 d. Ekspertizės akte (2 t., b. l. 136-139) nurodoma, kad dėl duomenų nesutapimų/neatitikimų ekspertizei pateiktuose dokumentuose statybos teismo ekspertas negali nustatyti, ar gėlių kioskas, esantis ( - ), yra kilnojamas ar nekilnojamas daiktas, o to nenustačius negalima spręsti apie tai, ar gėlių kioskas registruotinas nekilnojamojo turto registre. Taip pat ekspertas nurodė, kad egzistuoja tik teorinės galimybės perkelti visą pastatą į kitą vietą jo neišardžius ir vėl naudoti kaip gėlių kioską, o pastato vertės pokyčio nustatymas nėra LTEC teismo eksperto kompetencijai. Teismo posėdžio metu ekspertas abstrakčiai nurodė, kad gėlių kioską galima perkelti, bet tai daug kainuotų. Atkreiptinas dėmesys, kad ekspertas ekspertizę atliko vien tik pagal byloje tuo metu buvusius dokumentus, joje net nesant Nekilnojamojo turto kadastro bylos, bei neatlikus objekto tyrimo (jo faktiškai neapžiūrėjus ir neįvertinus).

15451.

155Pirmos instancijos teismas byloje rėmėsi 2017 m. birželio 19 d. eksperto išvada (2 t., b. l. 52-53), kuri buvo atlikta ieškovės užsakymu. Šioje išvadoje ekspertas J. R. nurodo, kad pastatas 1E1ž (unikalus Nr. ( - )) yra nekilnojamas daiktas, nes jis registruotas Nekilnojamojo turto registre. Tačiau, kaip jau buvo minėta, viešojo registro duomenimis galima vadovautis tik tol, kol nėra ginčo dėl pačios registre įregistruotos daiktinės teisės turinio. Nagrinėjamu atveju toks ginčas kilo, todėl teismas turi patikrinti daiktinės teisės turinį ir spręsti civilinį teisinį ginčą iš esmės.

15652.

157Be to, ekspertas J. R. nurodo, kad „pastatas 1E1ž yra pastatytas statybos vietoje, atliekant statybos darbus, įrengiant pamatus, medinį karkasą, pastogės perdangą, stogo laikančiąsias konstrukcijas, sienų, lubų stogo ir grindų dangas. Perkelti į kitą vietą, pastato neišardžius ir nepastačius naujai, nėra galimybės. Išardžius pastatą ir perkeliant į kitą vietą, turėtų būti naujai atliekami statybos darbai. Dalis jo statybai panaudotų medžiagų ir konstrukcinių elementų pakartotinai negalėtų būti panaudojama. Perkėlimui skirto pastato vertė sumažėtų iš esmės“. Tačiau visiškai nėra aišku būtent kokiu atliktu tyrimu bei kokiais faktiniais duomenimis remiantis buvo padaryta tokia išvada, byloje nėra jokių eksperto kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų.

15853.

159Apeliančių Kauno rajono savivaldybės administracijos ir trečiojo asmens Kauno rajono savivaldybės pateiktame ekspertizės akte, kuri buvo atlikta apeliantų užsakymu po pirmos instancijos teismo sprendimo, ekspertas L. U. padarė priešingas išvadas nei buvo nurodyta 2017 m. birželio 19 d. eksperto išvadoje, bei ką nustatė pirmos instancijos teismas (4 t., b.l. 29-59).

16054.

161Teismas sutinka su apeliantais, kad teismo paskirta ekspertizė neišsami, padaryta neatlikus objekto tyrimo (jo neapžiūrėjus), ekspertizės metu buvo remiamasi tik tuo metu byloje buvusiais rašytiniais įrodymais, kuriuose, pasak eksperto, buvo nesutapimų/neatitikimų, ekspertas nesugebėjo atsakyti į visus užduotus klausimus, o teismo posėdžio metu eksperto atsakymai buvo abstraktūs, eksperto kalba neįtikinama, be to ekspertizę atlikęs ekspertas pats abejoja savo kompetencija atlikti teismo paskirtą ekspertizę, todėl kyla daug abejonių dėl teismo skirtos ekspertizės akto patikimumo, tyrimo eigos ir jo rezultatų.

16255.

163Remiantis CPK 219 straipsnio 2 dalimi, teismas gali paskirti pakartotinę ekspertizę ir pavesti ją daryti kitam ekspertui ar ekspertams tuo atveju, jeigu teismui kyla abejonių dėl eksperto išvados pagrįstumo, taip pat jeigu yra prieštaravimų tarp kelių ekspertų išvadų. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, teismas nepagrįstai atsakovų prašymu atsisakė byloje skirti pakartotinę ekspertizę įrodinėjant priešieškinio reikalavimą, t. y. paneigiant faktą, kad gėlių kioskas yra nekilnojamas turtas. Nagrinėjamoje byloje yra prieštaravimai tarp byloje esančių rašytinių įrodymų. Teisėjų kolegijai taip pat kilo abejonių dėl byloje esančio teismo paskirtos ekspertizės akto išvadų pagrįstumo, todėl, konstatuotina, kad atsakovės Kauno rajono savivaldybės ir trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais Kauno rajono savivaldybė administracijos prašymas skirti pakartotinę ekspertizę, atmestas nepagrįstai. Pažymėtina, kad tiek vienu atveju, tiek kitu pačių šalių užsakymu atliktos ekspertizės yra asmenų, kurie teismo nepaskirti byloje ekspertais, todėl negali būti laikomos įrodinėjimo priemone – eksperto išvada, šie duomenys priskirtini kitai įrodinėjimo priemonių rūšiai, nurodytai proceso įstatyme, t. y. rašytiniams įrodymams.

16456.

165Byloje esant prieštaringiems rašytiniams įrodymams, abejonėms dėl byloje esančio teismo paskirtos ekspertizės akto išvadų pagrįstumo, nėra galimybės nustatyti ar gėlių kioskas yra tvirtai sujungtas su žeme, taip pat ar yra galimybė be gana didelių sąnaudų perkelti jį į kitą vietą nepakeitus jo paskirties ir iš esmės nesumažinus jo vertės, t. y. ar ginčo objektas atitinka Nekilnojamojo turto registre registruoto nekilnojamojo daikto požymius.

16657.

167Pirmos instancijos teismas skundžiamu sprendimu bylą dalyje dėl pastato – gėlių kiosko teisinės registracijos nekilnojamojo turto registre pripažinimo negaliojančiu nutraukė tuo pagrindu, kad atsakovė reikšdama tokį reikalavimą nesilaikė ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, teismas nepagrįstai laikė, kad savivaldybė ginčydama kiosko teisinę registraciją iš esmės ginčija Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo 2011 m. balandžio 14 d. sprendimą įregistruoti kioską ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo 2011 m. balandžio 18 d. sprendimą įregistruoti nuosavybės teises į jį, nes priešieškiniu jokio reikalavimo nekilnojamojo turto registro tvarkytojui (VĮ Registrų centras) byloje nepareikšta, t. y. šis asmuo byloje nebuvo atsakovu. Atsakovės Kauno rajono savivaldybės administracijos ir trečiojo asmens Kauno rajono savivaldybės reikalavimas dėl įrašo Nekilnojamojo turto registre panaikinimo byloje turėjo būti vertinamas kaip išvestinis reikalavimas, kurį būtų pagrindas tenkinti, jeigu būtų įrodyta, jog dokumentai, kurių pagrindu tokie duomenys įrašyti, yra neteisėti.

16858.

169Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad duomenys (įstatymų nustatyti dokumentai), kurių pagrindu buvo įregistruota asmens daiktinė teisė į nekilnojamąjį daiktą, gali būti vertinami kitaip negu registratoriaus buvo įvertinti padarant atitinkamą įrašą Nekilnojamojo turto registre, tik juos nuginčijus įstatymuose nustatyta tvarka. Kadangi Nekilnojamojo turto registro duomenys įrašomi tam tikrų dokumentų pagrindu, asmuo siekiantis nuginčyti šių duomenų teisingumą, turi įrodyti, jog dokumentai, kurių pagrindu tokie duomenys įrašyti, yra neteisėti. Nuginčijus nuosavybės teisių atsiradimo pagrindus, vien tik toks teismo sprendimas būtų pakankamas pagrindas išregistruoti tų dokumentų pagrindu įregistruotas daiktines teises ar kitus įrašys.

170Dėl procesinės bylos baigties

17159.

172Apeliacinės instancijos teismas yra kompetentingas spręsti fakto ir teisės klausimus, todėl gali ištaisyti pirmosios instancijos teismo klaidas. Bylos perdavimo nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui atvejai yra riboti įstatymo, konkretūs tokio perdavimo pagrindai nustatyti CPK 327 straipsnyje. Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas turi teisę perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, kai nustatomos šioje teisės normoje nustatytos jos taikymo sąlygos, būtent: kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nebuvo atskleista jos esmė ir, kad pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima iš esmės išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme. Bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-118/2012).

17360.

174Teisėjų kolegija sprendžia, kad šioje byloje nustatyti, ar gėlių kioskas yra tvirtai sujungtas su žeme, taip pat ar yra galimybė be gana didelių sąnaudų perkelti jį į kitą vietą nepakeitus jo paskirties ir iš esmės nesumažinus jo vertės, t.y. ar ginčo objektas atitinka nekilnojamojo daikto požymius, bei siekiant pašalinant byloje esančių rašytinių įrodymų prieštaravimus reikalinga skirti byloje teismo pakartotinę ekspertizę bei ištirti papildomus (naujus) įrodymus. Be to, byloje būtina įvertinti aplinkybes ir įrodymus, susijusius su tuo, kad valstybinę žemę, kurią siekia ieškovė išsinuomoti, numatyta naudoti visuomenės poreikiams, t.y. 2016 m. rugsėjo 22 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. IS-1746 buvo suformuotas apie 1 722 kv. m. kitos paskirties žemės sklypas ( - ) į kurio teritoriją pateko ir anksčiau ieškovei nuomotas žemės sklypas esantis ( - ). Atsižvelgdama į visų šių aplinkybių ir teisinių išvadų visumą, teisėjų kolegija sprendžia, kad dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio yra pagrindas laikyti, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais. Tai sudaro pagrindą konstatuoti, jog bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nebuvo atskleista jos esmė. Pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima iš esmės išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme, todėl skundžiamas teismo sprendimas panaikinamas ir byla grąžinama iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

17561.

176Teismui iš naujo nagrinėjant bylą, tirtinos ir vertintinos šios nutarties 60 punkte nurodytos aplinkybės, taip pat patikslintina šalių pareiga įrodyti šias aplinkybes ir pasiūlytina šalims pateikti papildomus įrodymus (CPK 179 straipsnis). Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, iš naujo nagrinėdamas bylą, turėtų pasiūlyti šalims byloje skirti pakartotinę ekspertizę (klausimai neturi būti formuluojami taip, kad tyrimas reikalautų teisiškai įvertinti nustatytus faktus). Taip pat tirtinos ir įvertintinos aplinkybės, susijusios su galimybe suformuoti naują sklypą, reikalingą gėlių kiosko eksploatacijai, kurį ieškovė siekia išsinuomoti, nes pirmos instancijos teismas šių aplinkybių visiškai nevertino bei dėl jų nepasisakė.

17762.

178Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovei atsisakius ieškovei Nacionalinei žemės tarnybai išnuomoti valstybinės žemės sklypą, nebuvo sprendžiamas klausimas dėl ieškovei nuosavybės teise priklausančio statinio (gėlių kiosko) likimo jai nebeturint teisės naudotis ginčo valstybinės žemės sklypu (statinių (jų dalių) nukėlimo ar nugriovimo). Ieškovei tik teisme pareiškus ieškinį dėl įpareigojimo sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartį, atsakovė Kauno rajono savivaldybės administracija ir trečiasis asmuo Kauno rajono savivaldybė pareiškė priešieškinį dėl gėlių kiosko nukėlimo ar nugriovimo. Pažymėtina, jog ginčo šalys, įvertinusios ieškovės galimybes naudotis valstybine žeme, juolab, jeigu būtų nustatyta (sutarta), kad ginčo statinio nėra galimybės nusikelti iš esmės nesumažinus jo vertės ar nepakeitus jo paskirties, turėtų abipusių nuolaidų būdu surasti kompromisą (pvz. susitariant dėl atlyginimo (kompensacijos) ieškovei išmokėjimo) arba gali pasinaudoti teismine meditacija.

17963.

180Kadangi byla perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas spręstinas pirmosios instancijos teismui išnagrinėjus visus byloje pareikštus reikalavimus iš esmės (CPK 93 straipsnio 5 dalis).

181Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

182Apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

183Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. spalio 1 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

184Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė ieškiniu prašė: 1) atnaujinti ieškovei terminą Nacionalinės... 7. 2.... 8. Ieškovė nurodė, kad jai nuosavybės teise priklauso gėlių kioskas,... 9. 3.... 10. Atsakovė NŽT atsiliepime į ieškinį nurodė, kad teisės aktai nustato... 11. 4.... 12. Atsakovė Kauno rajono savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko.... 13. 5.... 14. Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais Kauno rajono savivaldybė... 15. 6.... 16. Trečiasis asmuo VĮ „Registrų centras“ ieškinį prašo spręsti teismo... 17. 7.... 18. Kauno rajono savivaldybė pateiktame priešieškinyje prašė: pripažinti... 19. 8.... 20. Ieškovė su priešieškiniu nesutiko. Nurodė, kad užregistruodama... 21. 9.... 22. Atsakovė NŽT atsiliepime į priešieškinį nurodė, kad ieškovei... 23. 10.... 24. Atsakovė Kauno rajono savivaldybės administracija teismo posėdžio metu... 25. 11.... 26. Trečiasis asmuo VĮ „Registrų centras“ atsiliepime į priešieškinį... 27. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 28. 12.... 29. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2018 m. spalio 1 d. sprendimu ieškinį... 30. 13.... 31. Teismas konstatavo, kad ginčo byloje dėl sklypo užstatymo nėra, ginčas... 32. 14.... 33. Teismas sprendė, kad ginčo objektas laikytinas nekilnojamuoju daiktu, kadangi... 34. 15.... 35. Teismas konstatavo, kad ieškovė paskelbdama save statinio statytoja,... 36. 16.... 37. Savivaldybė nepateikė įrodymų, kurie paneigtų statinio statybų... 38. 17.... 39. Teismas atmetė atsakovės NŽT argumentus, jog ieškovė dėl nuomos sutarties... 40. 18.... 41. Teismas sprendė, kad atsakovė Kauno rajono savivaldybės administracija yra... 42. 19.... 43. Teismas vertindamas eksperto nurodytas aplinkybes, nustatė, kad nėra pagrindo... 44. I.... 45. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 46. 20.... 47. Apeliaciniame skunde atsakovė NŽT prie ŽŪM prašo Kauno apylinkės teismo... 48. 20.1.... 49. Ieškovė netinkamai įgyvendino teisės aktuose numatytą galimybę dėl 2011... 50. 20.2.... 51. Teismas netinkamai pritaikė Taisyklių 46 punktą ir nepagrįstai panaikino... 52. 20.3.... 53. Teismas nevertino faktinės aplinkybės, kad Lietuvos vyriausiasis... 54. 20.4.... 55. Teismas, įpareigodamas Kauno rajono savivaldybės administraciją suformuoti... 56. 20.5.... 57. Nepagrįstai įpareigojus Kauno rajono savivaldybės administraciją suformuoti... 58. 21.... 59. Apeliaciniu skundu atsakovė Kauno rajono savivaldybės administracija ir... 60. 21.1.... 61. Teismo įpareigojimas suformuoti žemės sklypą prie ieškovei priklausančio... 62. 21.2.... 63. Nepagrįstas teismo argumentas, kad byloje nėra duomenų, jog ginčo statinį... 64. 21.3.... 65. Neteisinga teismo išvada, kad trečiasis asmuo nepaneigė aplinkybės, jog... 66. 21.4.... 67. Ieškovė neturėdama teisės naudotis žemės sklypu bei jame sklype statyti... 68. 22.... 69. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė NŽT prie ŽŪM Kauno rajono... 70. 22.1.... 71. Sutiktina su apeliacinio skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas... 72. 22.2.... 73. Ieškovei turėjo būti žinoma, kad pasibaigus žemės nuomos terminui ir... 74. 23.... 75. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė Kauno rajono savivaldybės... 76. 23.1.... 77. Sutiktina su apeliacinio skundo argumentu, kad ieškovė netinkamai įgyvendino... 78. 23.2.... 79. Pirmosios instancijos teismas įpareigodamas atsakovę suformuoti naują... 80. 24.... 81. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašo atsakovės NŽT prie ŽŪM... 82. 24.1.Atsakovė apeliacinį skundą nepagrįstai grindžia taisyklių 42 punktu,... 83. 24.2.Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. rugpjūčio 23 d.... 84. 24.3.Teismas tinkamai pritaikė materialinės teisės normas ir atsakovę Kauno... 85. 25.... 86. Atsiliepime į apeliacinius skundus VĮ „Registrų centras“ prašo Kauno... 87. 25.1.... 88. Teismas pagrįstai sprendime pripažino, kad Kauno rajono savivaldybė... 89. 25.2.... 90. Apeliančių pateiktas ekspertizės aktas negali būti laikomas teisėtu... 91. 26.... 92. Atsiliepime į Kauno rajono savivaldybės ir Kauno rajono savivaldybės... 93. 26.1.Atsakovei niekas netrukdo pačiai panaikinti administracijos direktoriaus... 94. 26.2.Argumentai apie tariamą viešo intereso gynybą yra nepagrįsti. Byloje... 95. 26.3.Apeliančių argumentai, kad ieškovė savavališkai įteisino laikiną... 96. 26.4.Žemės nuomos terminas nepatvirtina, kad žemės sklypas buvo išnuomotas... 97. 26.5.Apeliančių argumentai apie neteisėtą statinio registravimą... 98. 26.6.Apeliantės nepateikė jokių įrodymų, kad 2017 m. birželio 19 d.... 99. 26.7.Ieškovė įteisindama statinį nepažeidė nuomos sutarties, kadangi... 100. 26.8.Nesutiktina su apeliacinio skundo motyvu, kad ieškovė turėjo teisę... 101. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 102. 27.... 103. CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas... 104. Dėl naujų įrodymų prijungimo... 105. 28.... 106. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 107. 29.... 108. Apeliantės Kauno rajono savivaldybės administracija ir trečiasis asmuo Kauno... 109. 30.... 110. Ieškovė A. J. P. pateikė rašytinius paaiškinimus dėl apeliantų pateikto... 111. 31.... 112. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į apeliantų prašymo ir ieškovės... 113. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės... 114. 32.... 115. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis gėlių... 116. 33.... 117. Ieškovė kreipėsi į teismą dėl valstybinės žemės sklypo nuomos... 118. 34.... 119. Kauno rajono savivaldybė, teikdama priešieškinį byloje, kioską prašo... 120. 35.... 121. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis, konstatavo, kad... 122. 36.... 123. Apeliantai nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, laiko, kad... 124. 37.... 125. Apeliantų teigimu, pirmosios instancijos teismas įpareigodamas Kauno rajono... 126. 38.... 127. Taigi, sprendžiant byloje kilusį ginčą, pirmosios instancijos teismas... 128. Dėl valstybinės žemės išnuomojimo... 129. 39.... 130. Byloje nekilo ginčo, kad valstybinės žemės sklype yra ieškovei nuosavybės... 131. 40.... 132. CK 6.551 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad valstybinė žemė išnuomojama ne... 133. 41.... 134. Taisyklių 46 punkte, be kita ko, nustatyta, kad, pasibaigus valstybinės... 135. 42.... 136. Apeliantai įrodinėjo, kad ieškovei atsisakyta išnuomoti valstybinę žemę,... 137. 43.... 138. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad 2016 m. rugsėjo 22 d. Kauno rajono... 139. 44.... 140. Atsakovė yra valstybinės žemės patikėtinė (Žemės įstatymo 7 straipsnio... 141. 45.... 142. Teisiniams santykiams dėl valstybinės žemės būdingas teisinis... 143. Dėl gėlių kiosko teisinio statuso... 144. 46.... 145. Nagrinėjamu atveju apeliantės ginčija statinio statybos bei jo... 146. 47.... 147. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad... 148. 48.... 149. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad statinio sąvoka turi... 150. 49.... 151. Apeliantai nurodo, jog pirmos instancijos teismas nepagrįstai, konstatavo, kad... 152. 50.... 153. Teisėjų kolegijos vertinimu, iš byloje esančių duomenų nėra galimybės... 154. 51.... 155. Pirmos instancijos teismas byloje rėmėsi 2017 m. birželio 19 d. eksperto... 156. 52.... 157. Be to, ekspertas J. R. nurodo, kad „pastatas 1E1ž yra pastatytas statybos... 158. 53.... 159. Apeliančių Kauno rajono savivaldybės administracijos ir trečiojo asmens... 160. 54.... 161. Teismas sutinka su apeliantais, kad teismo paskirta ekspertizė neišsami,... 162. 55.... 163. Remiantis CPK 219 straipsnio 2 dalimi, teismas gali paskirti pakartotinę... 164. 56.... 165. Byloje esant prieštaringiems rašytiniams įrodymams, abejonėms dėl byloje... 166. 57.... 167. Pirmos instancijos teismas skundžiamu sprendimu bylą dalyje dėl pastato –... 168. 58.... 169. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad duomenys (įstatymų... 170. Dėl procesinės bylos baigties... 171. 59.... 172. Apeliacinės instancijos teismas yra kompetentingas spręsti fakto ir teisės... 173. 60.... 174. Teisėjų kolegija sprendžia, kad šioje byloje nustatyti, ar gėlių kioskas... 175. 61.... 176. Teismui iš naujo nagrinėjant bylą, tirtinos ir vertintinos šios nutarties... 177. 62.... 178. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovei atsisakius ieškovei Nacionalinei žemės... 179. 63.... 180. Kadangi byla perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo,... 181. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 182. Apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 183. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. spalio 1 d. sprendimą panaikinti... 184. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....