Byla e2-1211-861/2020
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė, sekretoriaujant Jolitai Aleksejūnaitei, dalyvaujant ieškovės UAB „FES BALTIC“ atstovui A. J., advokato padėjėjui Simonui Makrickui, atsakovės UAB „Testo LT“ atstovui V. K., advokatui Deimantui Radzevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „FES BALTIC“ ieškinį atsakovei UAB „Testo LT“, dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 5 827,16 Eur skolos, 396,25 Eur delspinigių, 1 057,63 Eur dydžio baudą, 40,00 Eur išlaidų kompensavimo, 8 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad tarp rangovės UAB „FES BALTIC“ (toliau – ieškovė) ir užsakovės UAB „Testo LT“ (toliau – atsakovė) 2019-04-11 buvo sudaryta statybos ir montavimo darbų rangos sutartis Nr. ( - ) (toliau – Sutartis). Pagal sutartį ieškovė įsipareigojo savo ir/arba jo pasirinktų subrangovų jėgomis sutartyje ir jos prieduose numatytomis sąlygomis ir terminais atlikti lietaus nuotekų montavimo darbus (iki 36 įlajų, II etapas), o atsakovė įsipareigojo priimti iš rangovo perduotą darbo rezultatą bei sutartyje nustatytais terminais ir tvarka sumokėti sutartyje nurodytą pinigų sumą. 2019-05-07 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu Nr. ( - ) bei atliktų darbų aktu Nr. ( - ) ieškovė perdavė atliktus darbus atsakovei, ji darbus priėmė 2019-05-10. Darbų priėmimo perdavimo momentu ieškovei nebuvo pareikšta jokių pretenzijų ar pastabų dėl atliktų darbų, darbų priėmimo-perdavimo metu trūkumai nebuvo nustatyti. 2019-05-07 ieškovė įvykdžiusi savo įsipareigojimus pagal sutartį, šalių nustatyta tvarka, pateikė atsakovei PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ( - ) už atliktus darbus 5 827,16 Eur sumai be PVM. Atsakovė minėtą sąskaitą gavo ir įsipareigojo apmokėti iki 2019-05-22, tačiau atsakovė nustatytu terminu neatsiskaitė. Ieškovė atsakovei siuntė priminimus dėl skolos apmokėjimo, tačiau mokėjimas nebuvo atliktas. Atsakovė iki 2019-06-14 neatsiskaitė už atliktus darbus, todėl ieškovė 2019-06-17 išsiuntė atsakovei raštą, kuriuo informavo ir pranešė atsakovei, kad sutartis yra vienašališkai nutraukiama. Pažymėjo, kad sutarties 8.3 punktu, atsakovė ir ieškovė susitarė, kad sutarties nutraukimo atveju dėl kitos šalies kaltės, kaltoji šalis, nepaisant pritaikytų jai kitų sankcijų, privalo sumokėti kitai šaliai papildomą 15 proc. sutarties kainos dydžio baudą, kuri yra neginčijamai laikoma minimaliais neįrodinėjamais nuostoliais. Vertina, kad sutartis buvo nutraukta dėl atsakovės kaltės, todėl atsakovė turi sumokėti 1 057,63 Eur dydžio baudą.

3Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-07-02 preliminariu sprendimu ieškinys patenkintas visiškai.

4Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti. Pažymėjo, kad atsakovė UAB „Testo LT“ su ieškove UAB „FES BALTIC“ 2019-04-11 sudarė statybos ir montavimo darbų rangos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovė įsipareigojo savo ir/arba jo pasirinktų subrangovų jėgomis sutartyje ir jos prieduose numatytomis sąlygomis ir terminais atlikti lietaus nuotekų montavimo darbus (iki 36 įlajų, II etapas) darbų objekte sandėlyje, ( - ) (užsakovas - ( - )), o atsakovė įsipareigojo priimti iš rangovo (ieškovės) perduotą darbo rezultatą ir sutartyje nustatytais terminais ir tvarka sumokėti sutartyje nurodytą pinigų sumą. Pažymėjo, kad ieškovė nėra visiškai ir tinkamai atlikusi sutartinių statybos rangos ir montavimo darbų, todėl sumokėti už juos atsakovei pareiga nekyla. Atsakovė faktiškai ir realiai ieškovės atliktų darbų rezultato nepriėmė. Nurodė, kad iš prierašų ieškovės nurodomuose dokumentuose: atliktų darbų priėmimo- perdavimo akte, atliktų darbų akte bei PVM sąskaitoje faktūroje - atsakovės atstovas tik patvirtino šių dokumentų gavimą, tačiau tai nėra ieškovės atliktų darbų priėmimą ar įsipareigojimą sąskaitą apmokėti iki 2019-05-22 patvirtinimo faktas. Vertina, kad vien šių dokumentų vienašalis surašymas ir pateikimas užsakovei nėra atliktų darbų rezultato priėmimo patvirtinimas, o PVM sąskaitos–faktūros išrašymas nesuteikia teisės sąskaitą išrašiusiam subjektui reikalauti sąskaitos apmokėjimo. Atsakovė ieškovei teikė raštus, kuriais nurodoma, jog atsakovė negali mokėti už ieškovės atliktus darbus, kadangi nėra aišku, ar vamzdynas yra sumontuotas tinkamai, nes ieškovė, sumontavusi vamzdynus, nėra atlikusi hidraulinių bandymų, be kurių rezultatų statybos objekto užsakovas ( - ) atsisako mokėti už lietaus nuotekų sistemos sumontavimą. Pažymėjo, kad prasidėjus stipriam lietui, išryškėjo akivaizdūs ieškovės sumontuotos lietaus nuotekų sistemos trūkumai. Nurodo, kad nesutinka su ieškovės vienašaliu 2019-04-11 statybos ir montavimo darbų rangos sutarties nutraukimu. Darbų rezultato atsakovė iš ieškovės nėra priėmusi. Ieškovė nėra atlikusi sistemos hidraulinių bandymų, sistema sumontuota su akivaizdžiais trūkumais, kurie išryškėjo prasidėjus stipriam lietui. Nors ieškovė nurodo, jog hidraulinių bandymų atlikimas nebuvo numatytas, tačiau vertina, kad yra suprantama, jog sistemos sumontavimo tinkamumo neįmanoma nustatyti vien tik ją apžiūrėjus iš išorės, apie sistemos išbandymus atsakovės atstovas V. K. su ieškovės darbų vadovu S. V. telefonu SMS žinutėmis susirašinėjo, todėl ieškovei buvo žinomas atsakovės reikalavimas atlikti nuotekų sistemos bandymus. Nurodė, kad atsakovė sudarė sutartį su A. Š., kad būtų atlikti ieškovės atliktų darbų trūkumų pašalinimai bei tinkamas lietaus nuotekų šalinimo sistemos sumontavimo užbaigimas, reikalingų hidraulinių bandymų atlikimas. Pažymėjo, kad dėl sumontuotos lietaus nuotekų šalinimo sistemos trūkumų pretenzijas atsakovei pareiškė statybos objekto užsakovas ( - ).

5Teismo posėdžio metu ieškovė papildomai paaiškino, kad dėl hidraulinių bandymų nebuvo tartasi. Pažymėjo, kad atsakovė turi pareigą įrodyti trūkumus, vertina, kad atsakovė trūkumų neįrodė. Atkreipė dėmesį, kad atsakovės pateiktame vaizdo įraše nėra aišku, kas filmavo, kada atliktas įrašas, ar tai yra ieškovės atliktų darbų apimtis, kokioje sistemoje ar vietoje yra pratekėjimas. Nurodė, kad atsakovė tik nagrinėjant bylą teisme pradėjo reikšti pretenzijas dėl nekokybiškų darbų atlikimo, tačiau priimant darbus, jokių pretenzijų nebuvo, darbų priėmimo–perdavimo akte trūkumai neužfiksuoti. Atkreipė dėmesį, kad pateiktame garso įraše užfiksuota, jog ieškovei nuvykus pas atsakovės vadovą, jis skolą pripažino, prašė daryti užskaitymus, kūrė mokėjimo schemas. Papildomai paaiškino, kad ne ieškovė atliko gręžimo darbus.

6Teismo posėdžio metu atsakovė papildomai paaiškino, kad buvo susitarimas, jog darbai bus ne tik fiziškai atlikti, bet ir funkcionuos, nurodė, kad ieškovė žadėjo išbandyt sistemą hidrauliškai. Aktai pasirašyti tik, kad jie gauti. Vertina, kad darbai faktiškai neperduoti. Vienašalis akto pateikimas nereiškia tinkamo darbų atlikimo. Trūkumai išryškėjo prasidėjus lietui. Paaiškino, kad garso įraše girdimas pokalbis buvo, tačiau buvo kalbama apie senas skolas.

7Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas.

8Byloje nustatyta, kad tarp ieškovės ir atsakovės 2019-04-11 buvo sudaryta statybos ir montavimo darbų rangos sutartis Nr. ( - ). Pagal sutartį ieškovė įsipareigojo savo ir/arba jo pasirinktų subrangovų jėgomis sutartyje ir jos prieduose numatytomis sąlygomis ir terminais atlikti lietaus nuotekų montavimo darbus (iki 36 įlajų, II etapas), o atsakovė įsipareigojo priimti iš rangovo perduotą darbo rezultatą bei sutartyje nustatytais terminais ir tvarka sumokėti sutartyje nurodytą pinigų sumą. 2019-05-07 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu Nr. ( - ) bei atliktų darbų aktu Nr. ( - ) ieškovė perdavė atliktus darbus atsakovei, atsakovė darbus priėmė 2019-05-10. Minėti aktai yra pasirašyti abiejų šalių. 2019-05-07 ieškovė pateikė atsakovei PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ( - ) 5 827,16 Eur sumai be PVM. Atsakovė minėtą sąskaitą gavo, ją pasirašė ir įsipareigojo apmokėti iki 2019-05-22. Ieškovė 2019-05-29, 2019-06-04, 2019-06-05, 2019-06-07 atsakovei siuntė priminimus dėl skolos apmokėjimo, o 2019-06-17 išsiuntė atsakovei raštą, kuriuo informavo ir pranešė atsakovei, kad sutartis yra vienašališkai nutraukiama.

9Byloje nekilo ginčo, kad ieškovė iš esmės visa apimtimi atliko sutartus statybos ir montavimo darbus. Ginčas iš esmės kilęs dėl darbų atlikimo kokybės, darbų atlikimo akto pasirašymo pagrįstumo ir atsakovės prievolės atsiskaityti už darbus.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.681 straipsnio 1 dalis numato, kad statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Pagal CK 6.655 straipsnio 1 dalį, jeigu pagal rangos sutartį nenumatyta atliekamų darbų ar atskirų jų etapų apmokėti iš anksto, užsakovas privalo sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą po to, kai yra priimtas darbų rezultatas, su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku, arba užsakovo sutikimu anksčiau nustatyto termino. Remiantis CK 6.662 straipsnio 1 dalimi užsakovas privalo rangos sutartyje numatytais terminais ir tvarka dalyvaujant rangovui apžiūrėti ir priimti atliktą darbą (jo rezultatą). Užsakovas, priimdamas atliktą darbą pastebėjęs darbų trūkumus, gali trūkumų faktu remtis tik tuo atveju, jeigu darbų priėmimo akte ar kitame dokumente, patvirtinančiame darbų priėmimą, tie trūkumai buvo aptarti arba yra numatyta užsakovo teisė reikalavimą dėl trūkumų pašalinimo pareikšti vėliau (CK 6.662 straipsnio 2 dalis). CK 6.691 straipsnio 1 dalis nustato, kad statybos rangos sutarties šalys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga). Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą. CK 6.694 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad užsakovas, gavęs rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą arba, jeigu tai numatyta sutartyje, apie įvykdytą darbų etapą, privalo nedelsdamas pradėti darbų priėmimą. Darbų perdavimo ir priėmimo sąlygas nustato įstatymai ir šalių sudaryta rangos sutartis. Pagal to paties straipsnio 4 dalį darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo dvi šalys. Jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis. Vienašalis perdavimo aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu teismas pripažįsta, kad kita šalis atsisakė pasirašyti aktą pagrįstai. Šio straipsnio 4 dalyje numatyta, kad užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį ir jeigu šių trūkumų rangovas ar užsakovas negali pašalinti. Paprastai (jeigu ko kita nenumatyta šalių susitarimu) užsakovas, priėmęs darbą jo nepatikrinęs ar nenurodęs priėmimo akte akivaizdžių darbų (rezultato) trūkumų, netenka teisės remtis trūkumų faktu (CK 6.662 straipsnio 2 ir 3 dalys). Kartu pažymėtina, kad nurodyta taisyklė nėra absoliuti: pagal CK 6.662 straipsnio 4 dalį užsakovas, nustatęs darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo sutarties sąlygų po darbų priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai), taip pat jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos pranešti rangovui per protingą terminą po jų nustatymo; tokiu atveju rangovas atsako už darbų (rezultato) trūkumus, o užsakovas gali naudotis įstatyme numatytais teisių gynimo būdais. Teismų praktikoje dėl rangos darbų priėmimo-perdavimo akto reikšmės rangos sutarties šalių teisėms ir pareigoms išaiškinta, kad, net ir tinkamo darbų priėmimo atveju nenurodžius trūkumų, užsakovas nepraranda teisės remtis trūkumų faktu, jeigu šie neakivaizdūs. Tokiais atvejais teismai turi analizuoti trūkumų pobūdį ir tik esant akivaizdžiam trūkumui taikyti CK 6.662 straipsnio 3 dalį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-235/2005, 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010).

11Taigi pagal CK 6.662, 6.694 straipsnių nuostatas užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus. Kaip šios taisyklės išimtys įstatyme įvardyti atvejai, kuriais užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus: kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 straipsnio 4 dalis); kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami (CK 6.694 straipsnio 5 dalis); kai nustatomi darbų rezultato trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį, o šių trūkumų nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas trečiasis asmuo negali pašalinti (CK 6.694 straipsnio 6 dalis). Užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-504/2009). Ieškovės kaip rangovės atsakomybė už netinkamos kokybės darbus numatyta CK 6.665 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią, jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), o jeigu paskirtis sutartyje nenurodyta, – pagal normalią paskirtį, tai užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jei įstatymas ar sutartis nenustato ko kita, reikalauti iš rangovo: 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą; 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo numatyta rangos sutartyje. Pareiga mokėti už atliktus darbus atsiranda pradėjus faktiškai naudotis darbais ir nėra siejama tik su abišaliu atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-558-421/2015).

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalyje pateiktą statybos rangos sutarties sampratą rangovo teisė gauti atlyginimą už atliktą darbą susijusi su jo pareiga darbus atlikti tinkamai ir laiku, t. y. pagrindas rangovui reikalauti užsakovą vykdyti jo priešpriešinę pareigą, sumokėti už darbus, yra pagrindinės sutartinės rangovo pareigos įvykdymas, sutarto darbo atlikimo faktas, kurį patvirtina darbų perdavimo–priėmimo aktas. Atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktas yra įstatyme įtvirtintas rangos sutarties vykdymo dokumentas, abiejų sutarties šalių pasirašomas dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį: jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, nuo darbų perdavimo akto pasirašymo momento užsakovui pereina atsitiktinio darbų rezultato žuvimo ar sugedimo rizika; su darbų priėmimo faktu susijęs sumokėjimas rangovui už atliktus darbus. Šis aktas yra įrodymų šaltinis, ar pagal rangos sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti, ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas. Atliktų darbų akte nurodomos aplinkybės apie faktinius darbų kiekius, jų apimtis, vertę, atliktų darbų trūkumai, taip pat fiksuojama užsakovo valia priimti atliktų darbų rezultatą su išlygomis ar be jų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. sausio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje bylos Nr. 3K-3-19/2009; 2011 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje bylos Nr. 3K-3-423/2011).

13Byloje nustatyta, kad ieškovė 2019-06-17 išsiuntė atsakovei raštą Nr. ( - ) „Dėl sutarties nutraukimo dėl užsakovo kaltės“, kuriuo informavo ir pranešė atsakovei, kad Sutartis yra vienašališkai nutraukiama sutarties 11.6 ir 11.6.1 punktuose numatytais pagrindais. Sutarties 11.6 ir 11.6.1 punktuose numatyta, kad rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį įspėjęs apie tai užsakovą ne vėliau kaip prieš 5 dienas, jeigu užsakovas daugiau kaip 10 dienų vėluoja sumokėti rangovei sutartyje numatytus mokėjimus. Ieškovė siuntė atsakovei raginimus užmokėti už atliktus darbus, atsakovė 2019-06-05 ir 2019-06-07 el. laiškais patvirtino, kad sumokės ieškovei, tačiau mokėjimų neatliko. Teismas vertina, kad ieškovė pagrįstai nutraukė su atsakove 2019-04-11 sudarytą statybos ir montavimo darbų rangos sutartį Nr. ( - ). Taip pat nustatyta, kad šalių atstovai 2019-05-10 yra pasirašę atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą, kuriame nurodyti šie atlikti darbai: skyriaus montavimo darbai, lietaus nuotekų montavimo darbai (iki 36 įlajų, II etapas), įvertinti 5 827,16 Eur suma, be PVM, viso darbų pagal šį aktą kaina su PVM nurodyta 7 050,86 Eur; pasirašyta PVM sąskaita – faktūra Nr. 1900012, kurioje nurodyta apmokėti iki 2019-05-22. Nagrinėjamu atveju atsakovė ieškovės atliktų darbų rezultatą priėmė 2019-05-10, perdavimo–priėmimo akte pastabų dėl atliktų darbų atsakovė (jos atstovas) nepareiškė. Atsakovės argumentai, kad atsakovės atstovas tik patvirtino šių dokumentų gavimą, tačiau tai nėra ieškovės atliktų darbų priėmimą ar įsipareigojimą sąskaitą apmokėti iki 2019-05-22 patvirtinimo faktas, atmestini kaip nepagrįsti. Atsakovė nurodė, kad vizualiai apžiūrėjus sumontuotą lietaus nuotekų sistemą, nėra įmanoma įsitikinti, kad nuotekų sistema yra sumontuota tinkamai ir per sistemos atskirų dalių sujungimus nepratekės nuotekos. Pažymėjo, kad buvo būtina atlikti hidraulinius bandymus, tačiau teismas konstatuoja, kad byloje nėra duomenų apie ieškovės ir atsakovės susitarimą atlikti hidraulinius bandymus. Atsakovė taip pat nurodė, kad sudarė sutartį su A. Š., kad būtų atlikti ieškovės atliktų darbų trūkumų pašalinimai. Ieškovė nurodė, kad iš ( - ) negavo jokių pretenzijų, taip pat atkreipė dėmesį, kad skiriasi pateiktų sutarčių numeriai. Nenustatyta, kad ( - ) būtų teikusi ieškovei pretenzijas dėl nekokybiškai atliktų darbų. Teismas sutinka su ieškovės argumentais, kad iš pateikto A. Š. atliktų darbų akto nėra galimybės nustatyti, kokie tiksliai darbai buvo atlikti, koks jų kiekis, kokia jų apimtis. Ieškovė atkreipė dėmesį, kad įlajų montavimas neapėmė ieškovės sutarties objekto, todėl teismas vertina, kad atsakovės argumentai atmestini kaip nepagrįsti. Atsakovė pateikė vaizdo įrašą, komentuodama jį nurodo, kad iš jo matyti gana stiprūs lietaus nuotekų pratekėjimai pro ieškovės sumontuotos lietaus nuotekų sistemos sujungimus. Teismas sutinka su ieškovės argumentais, kad iš vaizdo įrašo nėra galimybės nustatyti, kada jis buvo atliktas, nėra aiški įrašo vieta, kokia sistema užfiksuota vaizdo įraše, ar tai ieškovės atliktų darbų apimtis, ar tai iki galo įrengta sistema, ar tik montuojama. Byloje nėra duomenų, kad po paminėtų aktų pasirašymo atsakovė būtų reikalavusi iš ieškovės perduoti atliktų darbų rezultatą, reiškusi ieškovei pretenzijas dėl pagal šalių sudarytą sutartį neatliktų darbų, jų kokybės, atlikimo terminų ar kitų sutartinių įsipareigojimų netinkamo vykdymo. Teismas pažymi, kad šioje byloje atsakovė neįrodinėjo, kad ieškovė jai sutartimi pavestus darbus atliko ne laiku ar visai jų neatliko. Atsakovė 2019-06-05 ir 2019-06-07 el. paštu patvirtino ieškovei, kad už atliktus darbus atsiskaitys. Į bylą pateikti aktai yra pasirašyti abiejų šalių atstovų. Pasirašyti aktai negali būti vertinami tik formaliai, kaip nesukeliantys jokių pasekmių, todėl ieškovė turi teisę gauti apmokėjimą už atliktus darbus, nurodytus minėtuose aktuose (CK 6.200 str., 6.681 str., 6.687 str.), nes atsakovė jokių pretenzijų ieškovei šiuose aktuose nurodytais terminais dėl atliktų darbų nereiškė. Taigi, iš byloje nustatytų aplinkybių ir esamų įrodymų visumos teismas daro išvadą, kad ieškovė pagrįstai reikalauja priteisti 5 827,16 Eur dydžio skolą (CPK 178, 179, 185 straipsniai).

14Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnis numato, kad kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40,00 eurų sumą. Ieškovės reikalavimas iš atsakovės priteisti 40,00 Eur yra pagrįstas ir tenkintinas.

15Pagal CK 6.256 straipsnio 2 dalį, asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). CK 6.258 straipsnio 1 dalis numato, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Sutarties 8.3 punkte numatyta, kad sutarties nutraukimo atveju dėl kitos šalies kaltės, kai sutartis nutraukiama sutarties 11.5-11.6 punktų pagrindais, kaltoji šalis, nepaisant pritaikytų jai kitų sankcijų, privalo sumokėti kitai šaliai papildomą 15 proc. sutarties kainos dydžio baudą, kuri yra neginčijamai laikoma minimaliais neįrodinėjamais nuostoliais. Sutarties 7.1. punkte nurodyta, kad sutarties kaina – 7 050,86 Eur. Nustačius, kad sutartis buvo nutraukta dėl atsakovės kaltės, remiantis sutarties 11.6 ir 11.6.1 punktais, ieškovei iš atsakovės priteistina 1 057,63 Eur dydžio bauda.

16Sutarties 8.2 punkte numatyta, kad užsakovė, nepagrįstai uždelsusi atsiskaityti už atliktus darbus šioje sutartyje nustatyta tvarka ir laiku, moka rangovei 0,2 procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovė nuo 2019-05-22 iki 2019-06-25 už 34 dienas prašo priteisti iš atsakovės 396,25 Eur delspinigių. Konstatavus, kad ieškovės reikalavimas priteisti skolą yra pagrįstas, tenkintinas reikalavimas ir dėl 396,25 Eur dydžio delspinigių priteisimo.

17Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį ir CK 6.210 straipsnį, skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Remiantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalimi, 3 straipsnio 2 dalimi, iš atsakovės priteistinos 8 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteisiamas 82,00 Eur žyminis mokestis ir 1 972,30 Eur išlaidų, patirtų advokato pagalbai apmokėti, iš viso 2 052,30 Eur bylinėjimosi išlaidos (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

19Kadangi byloje bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2020 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1R-19/1K-2 nustatytos minimalios (5 Eur) valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų atlyginimo sumos – šios išlaidos iš atsakovo nepriteisiamos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–260 straipsniais, 265–267 straipsniais, 269–270 straipsniais, teismas

Nutarė

21Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-07-02 preliminarų sprendimą palikti nepakeistą ir priimti galutinį sprendimą.

22Priteisti iš atsakovės UAB „Testo LT“, į. k. 304944886, ieškovės UAB „FES BALTIC“, į. k. 303388365, naudai 5 827,16 Eur skolos, 396,25 Eur delspinigių, 1 057,63 Eur baudos, 40,00 Eur išlaidų kompensavimo, 8 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2 052,30 Eur bylinėjimosi išlaidų.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš... 3. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-07-02 preliminariu sprendimu ieškinys... 4. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu... 5. Teismo posėdžio metu ieškovė papildomai paaiškino, kad dėl hidraulinių... 6. Teismo posėdžio metu atsakovė papildomai paaiškino, kad buvo susitarimas,... 7. Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas.... 8. Byloje nustatyta, kad tarp ieškovės ir atsakovės 2019-04-11 buvo sudaryta... 9. Byloje nekilo ginčo, kad ieškovė iš esmės visa apimtimi atliko sutartus... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.681 straipsnio 1 dalis... 11. Taigi pagal CK 6.662, 6.694 straipsnių nuostatas užsakovas privalo priimti... 12. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CK 6.681... 13. Byloje nustatyta, kad ieškovė 2019-06-17 išsiuntė atsakovei raštą Nr. ( -... 14. Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius,... 15. Pagal CK 6.256 straipsnio 2 dalį, asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs... 16. Sutarties 8.2 punkte numatyta, kad užsakovė, nepagrįstai uždelsusi... 17. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį ir CK 6.210 straipsnį, skolininkas taip pat... 18. Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteisiamas 82,00 Eur žyminis... 19. Kadangi byloje bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 21. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-07-02 preliminarų sprendimą palikti... 22. Priteisti iš atsakovės UAB „Testo LT“, į. k. 304944886, ieškovės UAB... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...