Byla 2-1454/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Danutės Gasiūnienės ir Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal uždarosios akcinės bendrovės „Litagros prekyba“ atskiruosius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 16 d. nutarčių, priimtų civilinėje byloje Nr. 2-665-425/2009, kuriomis netenkintas prašymas įtraukti trečiuoju asmeniu, atsisakyta priimti prašymą pakeisti administratorių, atsisakyta atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti ŽŪB „Agrowill Nausodė“ bankroto byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Panevėžio apygardos teismas 2009 m. liepos 3 d. nutartimi iškėlė restruktūrizavimo bylą ŽŪB „Agrowill Nausodė“.

4Kreditorius UAB „Litagros prekyba“ 2009 m. rugsėjo 11 d. pateikė prašymą įtraukti UAB „Litagros prekyba“ trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų į bylą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ŽŪB „Agrowill Nausodė“ bei pakeisti restruktūrizavimo administratorių ir ŽŪB „Agrowill Nausodė“ restruktūrizavimo byloje įmonės administratoriumi paskirti UAB „Jonvita“.

5Kreditorius UAB „Litagros prekyba“ taip pat 2009 m. rugsėjo 11 d. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė atnaujinti atskirojo skundo dėl Panevėžio apygardos teismo 2009 m. liepos 3 d. nutarties iškelti ŽŪB „Agrowill Nausodė“ restruktūrizavimo bylą padavimo terminą, kuris buvo praleistas ne dėl apelianto kaltės. Nurodė, kad teismo nutartis iškelti restruktūrizavimo bylą apeliantui UAB „Litagros prekyba“ buvo įteikta tik 2009 m. rugsėjo 4 d., todėl apeliantas neturėjo galimybės ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies numatyta teise apskųsti nutartį per 10 dienų nuo jos priėmimo. Apeliantas teigė, kad nežinojo apie Panevėžio apygardos teismo 2009 m. liepos 3 d. nutartį, nes nebuvo tinkamai pranešta, o nutartis nebuvo įteikta, todėl terminą paduoti atskirąjį skundą dėl teismo nutarties apeliantas praleido dėl objektyvių veiksnių.

6Panevėžio apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 16 d. nutartimi netenkino kreditoriaus UAB „Litagros prekyba“ prašymo įtraukti jį trečiuoju asmeniu į ŽŪB „Agrowill Nausodė“ restruktūrizavimo bylą bei atsisakė priimti prašymą pakeisti teismo paskirtą administratorių. Nurodė, kad prašymas įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu negali būti tenkinamas, nes restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimas yra išnagrinėtas – ŽŪB „Agrowill Nausodė“ restruktūrizavimo byla iškelta. Papildomai į bylą trečiaisiais asmenimis įtraukti restruktūrizuojamos įmonės kreditorius nėra procesinės galimybės, nes pradėtas įmonės restruktūrizavimo procesas. Be to, teismo nuomone, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti restruktūrizavimo bylą ŽŪB „Agrowill Nausodė“, kreditoriaus UAB „Litagros prekyba“ teisė dėl teismo paskirto restruktūrizavimo administratoriaus pakeitimo gali būti realizuojama Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatyta tvarka. Nurodyto įstatymo 17 straipsnio 7 dalis numato, kad kreditorių susirinkimo siūlymu teismas, išklausęs įmonės administratoriaus paaiškinimus, gali priimti nutartį dėl įmonės administratoriaus atstatydinimo ir jo įgaliojimų panaikinimo. Tokiu būdu darytina išvada, kad kreditorius UAB „Litagros prekyba“ nesilaikė įstatymu nustatytos tai bylų kategorijai išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos, t. y. teisė siūlyti pakeisti restruktūrizavimo administratorių priklauso ŽŪB „Agrowill Nausodė“ visuotiniame kreditorių susirinkime, todėl šį prašymą atsisakė priimti (CPK 137 str. 2 d. 3 d.).

7Kita 2009 m. rugsėjo 16 d. nutartimi Panevėžio apygardos teismas netenkino UAB „Litagros prekyba“ prašymo atnaujinti atskirojo skundo dėl Panevėžio apygardos teismo 2009 m. liepos 3 d. nutarties iškelti ŽŪB „Agrowill Nausodė“ restruktūrizavimo bylą padavimo terminą, atskirojo skundo nepriėmė ir jį grąžino UAB „Litagros prekyba“. Nurodė, kad nutarties dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Agrowill Nausodė“ teismas šios bendrovės kreditoriams nesiuntė, o šią nutartį kreditoriams registruotu laišku išsiuntė administratorius. Be to, apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą 2009 m. liepos 27 d. buvo paskelbta Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos pranešimu. Teismo nuomone, apelianto nesidomėjimas oficialia infiormacija negali būti laikomas svarbia termino praleidimo priežastimi. Be to, 2009 m rugpjūčio 27 d. UAB „Litagros prekyba“ pateikė savo 643 024,75 Lt kreditoriaus reikalavimą administratoriui UAB „Restus“, paskyrė savo atstovą restruktūrizavimo byloje, todėl, teismo nuomone, jam buvo žinoma apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą. Nenustatęs svarbių termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo priežasčių, teismas atsisakė jį atnaujinti, atskirojo skundo nepriėmė bei grąžino jį padavusiam asmeniui.

8Atskiruoju skundu UAB „Litagros prekyba“ prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 16 d. nutartį dėl atsisakymo įtraukti UAB „Litagros prekyba“ į ŽŪB „Agrowill Nausodė“ restruktūrizavimo bylą trečiuoju asmeniu ir patenkinti UAB „Litagros prekyba“ 2009 m. rugsėjo 11 d. prašymą. Skundą grindžia šiais motyvais:

9Teismas nepagrįstai atsisakė įtraukti apeliantą į restruktūrizavimo bylą trečiuoju asmeniu. Apeliantas apie pirmąjį kreditorių susirinkimą nebuvo tinkamai informuotas, jam taip pat laiku nebuvo įteikta nutartis dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, todėl jis negalėjo tinkamai apginti savo teisių. Kadangi ĮRĮ specialiai nereglamentuoja klausimų, susijusių su trečiųjų asmenų statusu restruktūrizavimo procese iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, remiantis CPK nuostatomis, asmenims, suinteresuotiems restruktūrizavimo bylos iškėlimu, nėra numatyta draudimų įstoti į restruktūrizavimo bylą trečiaisiais asmenimis bet kurioje restruktūrizavimo bylos stadijoje. Tik įtraukus apeliantą į bylą trečiuoju asmeniu, jis galės tinkamai apginti savo pažeistas teises ir apskųsti nutartį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Kitose analogiškose byloje apeliantas buvo įtraukta į bylą trečiuoju asmeniu.

10Teismas nepagrįstai nurodė, kad UAB „Litagros prekyba“ nesilaikė įstatyme nustatytos tai bylų kategorijai išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos, tai yra teisė siūlyti pakeisti restruktūrizavimo administratorių priklauso ŽŪB „Agrowill Nausodė“ visuotiniam kreditorių susirinkimui. Apeliantas yra pagrindinis atsakovo kreditorius, jam apie ketinimą kelti atsakovui restruktūrizavimo bylą ir pirmąjį kreditorių susirinkimą pranešta nebuvo, todėl darytina išvada, kad kreditorių susirinkimas ĮRĮ nustatyta tvarka nebuvo sušauktas ir jis neįvyko. Pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo teismui pateiktas neįvykus pirmajam kreditorių susirinkimui, o atsakovo administratorius buvo paskirtas pažeidžiant imperatyvias teisės normas, kadangi jo kandidatūrai nebuvo pritarta pagal procedūras, numatytas ĮRĮ. Tačiau ĮRĮ nėra numatyta, kad kreditorių susirinkimas gali spręsti ginčus išankstine ne teisime ginčų nagrinėjimo tvarka. Apeliantas nesiekia pakeisti restruktūrizavimo administratoriaus, o siekia tinkamai įgyvendinti savo teisę pasiūlyti administratorių, kadangi dėl ĮRĮ pažeidimų dabartinis administratorius negali būti pripažintas tinkamai išrinktu. Be to, restruktūrizavimo administratorius yra suinteresuotas restruktūrizavuimo proceso baigtimi, netinkamai atlieka savo pareigas, nes apeliantas nėra gavęs jokio pranešimo ar nutarties dėl restuktūrizavimo bylos iškėlimo iš administratoriaus.

11Kitu atskiruoju skundu UAB „Litagros prekyba“ prašo Panevėžio apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 16 d. nutartį, kuria atsisakyta atnaujinti atskirojo skundo padavimo terminą ir netenkintas atskirasis skundas, panaikinti ir patenkinti UAB „Litagros prekyba“ 2009 m. rugsėjo 11 d. prašymą bei atskirąjį skundą išspręsti iš esmės. Skundą grindžia šiais motyvais:

12Pirmosios instancijos teismo argumentai, kad 2009 m. liepos 27 d. Įmonių bankroto valdymo departamentas paskelbė apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą, o 2009 m. liepos 30 d. administratorius išsiuntė pranešimą kartu su nutartimi, nereiškia, kad apeliantui buvo tinkamai ir nepažeidžiant imperatyvių teisės normų pranešta apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą. Nutartį priėmęs teismas nutarties kreditoriams neišsiuntė, o ta aplinkybė, kad tai turėjo padaryti administratorius, nepaneigia fakto, kad nutartis buvo įteikta netinkamai. Be to, pagal ĮRĮ 17 straipsnio 5 dalį administratorius turėjo pranešti per 5 kalendorines dienas, tai yra iki nutarties įsiteisėjimo. Jeigu administratorius būtų tinkamai įvykdęs savo pareigas, apeliantas nebūtų praleidęs atskirojo skundo padavimo termino. Apeliantas pats ėmėsi priemonių gauti nutartį iš teismo ir nutartis jam buvo įteikta 2009 m. rugsėjo 4 d. Tai, kad apeliantas 2009 m. rugpjūčio 27 d. pareiškė kreditinį reikalavimą kreditoriui, nereiškia, kad nutartis buvo įteikta tinkamai. Nutartis apeliantui buvo įteikta tik 2009 m. rugsėjo 4 d. ir tik dėl paties apelianto pastangų, todėl per įstatyme nustatytą terminą apeliantas negalėjo jos apskųsti. Kadangi apeliantas terminą praleido dėl svarbių priežasčių, terminas jam turėtų būti atnaujintas.

13Atsiliepimu į atskiruosius skundus ŽŪB „Agrowill Nausodė“ prašo nutraukti apelianto pradėtą apeliacinį procesą, o, teismui netenkinus šio reikalavimo, atskiruosius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 16 d. nutarčių atmesti, o nutartis palikti nepakeistas. Nurodo, kad apelianto prašymas įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje, yra nepagrįstas. Restruktūrizavimo byloje suinteresuotas asmuo gali įgyti trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, statusą tik nuo to momento, kai jis pateikia paskirtam restruktūrizavimo administratoriui savo reikalavimą ir toks reikalavimas yra patvirtintas teismo nutartimi. Be to, apeliantas, kaip byloje dalyvaujantis trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje, neturi teisės reikšti reikalavimo (atskirojo skundo), priešingo ieškovo (patreiškėjo) interesams (CPK 47 str. 4 d.). Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis niekaip nepažeidžia apelianto teisių, todėl apelianto atskirasis skundas atmestinas kaip pareikštas asmens, neturinčio materialinio teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi. Nenuoseklūs apelianto veiksmai, kuomet pirmiausia pateikiamas finansinis reikalavimas, o vėliau ginčijama nutartis dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, patvirtina, kad restruktūrizavimo procesas apelianto interesų nepažeidžia, bei faktą, kad apeliantas žinojo apie šį procesą. Restruktūrizavimo bylai iškelti yra visi materialiniai ir procesiniai pagrindai, numatyti ĮRĮ. Apelianto keliamos abejonės dėl atsakovo, jo kreditorių ir restruktūrizavimo administratoriaus tarpusavio sąsajos yra niekuo nepagrįstos ir neturi įtakos sprendžiant restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui klausimo.

14Atskirieji skundai netenkintini.

15Dėl įtraukimo trečiuoju asmeniu iškėlus restruktūrizavimo bylą

16Byloje nustatyta, kad atsakovui ŽŪB „Agrowill Nausodė“ Panevėžio apygardos teismo 2009 m. liepos 3 d. nutartimi iškelta restruktūrizavimo byla. UAB „Litagros prekyba“ iškėlus restruktūrizavimo bylą kreipėsi į teismą su prašymu įtraukti į restruktūrizavimo bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartimi teismas tokio apelianto prašymo netenkino bei atsisakė priimti prašymą pakeisti teismo paskirtą restruktūrizavimo administratorių kitu.

17Teisėjų kolegija, spręsdama, ar priimta nutartis teisėta ir pagrįsta, pastebi, kad CPK 1 straipsnyje yra numatyta, jog darbo, šeimos, intelektinės nuosavybės, konkurencijos, bankroto ir restruktūrizavimo bylos bei ypatingosios teisenos bylos yra nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Kolegija sutinka su apelianto argumentais, kad ĮRĮ specialiai nereglamentuoja klausimų, susijusių su trečiųjų asmenų statusu iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, todėl iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo kreditorius gali būti įtrauktas į restruktūrizavimo bylą pagal CPK nuostatas. Tuo atveju, kai restruktūrizavimo byla yra iškelta, per teismo nustatytą laikotarpį, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 30 ir ne ilgesnis kaip 45 kalendorinės dienos nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, kreditorius turi teisę pareikšti savo reikalavimus ir perduoti juos įmonės administratoriui kartu su šiuos reikalavimus patvirtinančiais dokumentais (ĮRĮ 19 str. 1 d. 1 p.). Po to, kai teismas patvirtina kreditoriaus reikalavimą restruktūrizavimo byloje, jis tampa trečiuoju asmeniu ir įgyja visas tretiesiems asmenims numatytas teises ir pareigas.

18Atsižvelgdamas į tai, kad ĮRĮ numato, kokia forma kreditoriai įstoja į restruktūrizavimo bylą ir tampa trečiaisiais asmenimis, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė įtraukti apeliantą į restruktūrizavimo procesą pagal CPK nuostatas, todėl ginčijama Panevėžio apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 16 d. nutartis paliktina nepakeista.

19Dėl atskirojo skundo dėl nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą padavimo termino atnaujinimo

20Apeliantas ginčija pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria buvo atsisakyta atnaujinti atskirojo skundo padavimo terminą, skundas nepriimtas ir grąžintas apeliantui.

21Pagal CPK 78 straispnio 1 dalį asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Apeliantas termino atskirajam skundui paduoti praleidimą grindžia tuo, kad jam nebuvo tinkamai įteikta nutartis iškelti restruktūrizavimo bylą ŽŪB „Agrowill Nausodė“, jis šią nutartį iš teismo gavo tik 2009 m. rugsėjo 4 d., todėl skundą pateikė teismui 2009 m. rugsėjo 11 d.

22Teisėjų kolegija, spręsdama klausimą dėl to, ar apelianto nurodytos termino skundui paduoti praleidimo priežastys yra svarbios, pastebi, kad kiekvieną kartą svarstant tokį prašymą turi būti įvertinamos konkrečios bylos aplinkybės ir nustatoma, ar apeliantas galėjo atlikti procesinį veiksmą nepraleisdamas įstatyme numatyto termino, šiuo atveju nepraleisdamas ĮRĮ numatyto 10 dienų termino atskirajam skundui dėl nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą paduoti.

23Iš byloje pridėtų dokumentų matyti, kad minėta teismo nutartis apeliantui buvo išsiųsta iš teismo 2009 m. rugsėjo 3 d., o 2009 m. rugsėjo 4 d. apeliantas ją gavo. Nors apeliantas teigia, kad minėta data ir yra sužinojimo apie nutartį diena ir nuo jos turi būti skaičiuojamas terminas atskirajam skundui paduoti, teisėjų kolegija su tokiais apelianto argumentais nesutinka, nes jie yra paneigti byloje esančias įrodymais. Tai, kad UAB „Litagros prekyba“ apie nutartį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo sužinojo anksčiau, patvirtina tas faktas, kad šią nutartį apeliantui siuntė bankroto administratorius, be to, 2009 m. rugpjūčio 27 d. apeliantas pasinaudojo ĮRĮ 19 straipsnyje numatyta teise ir pateikė administratoriui prašymą patvirtinti kreditoriaus reikalavimą. Minėtos aplinkybės patvirtina, kad apeliantas dar iki 2009 m. rugsėjo 4 d. žinojo apie atsakovui iškeltą restruktūrizavimo bylą, tačiau skundo nustatytais terminais nepateikė. Tas faktas, kad nutartį apeliantas gavo ne iš teismo, o iš administratoriaus, negali būti vertinamas kaip svarbi termino skundui paduoti praleidimo priežastis.

24Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad apelianto nurodytos termino atskirajam skundui paduoti praleidimo priežastys nėra svarbios, netenkino prašymo atnaujinti šį terminą bei nepriėmė atskirojo skundo, todėl skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo naikinti Panevėžio apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 16 d. nutarties. Be to, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad byloje nėra duomenų, kad UAB „Litagros prekyba“ kreditinis reikalavimas būtų patvirtintas šioje byloje, todėl jis nėra byloje dalyvaujantis asmuo ir negali paduoti atskirojo skundo dėl nutarties iškelti atsakovui restruktūrizavimo bylą.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

26Panevėžio apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 16 d. nutartis palikti nepakeistas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Panevėžio apygardos teismas 2009 m. liepos 3 d. nutartimi iškėlė... 4. Kreditorius UAB „Litagros prekyba“ 2009 m. rugsėjo 11 d. pateikė... 5. Kreditorius UAB „Litagros prekyba“ taip pat 2009 m. rugsėjo 11 d. pateikė... 6. Panevėžio apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 16 d. nutartimi netenkino... 7. Kita 2009 m. rugsėjo 16 d. nutartimi Panevėžio apygardos teismas netenkino... 8. Atskiruoju skundu UAB „Litagros prekyba“ prašo panaikinti Panevėžio... 9. Teismas nepagrįstai atsisakė įtraukti apeliantą į restruktūrizavimo bylą... 10. Teismas nepagrįstai nurodė, kad UAB „Litagros prekyba“ nesilaikė... 11. Kitu atskiruoju skundu UAB „Litagros prekyba“ prašo Panevėžio apygardos... 12. Pirmosios instancijos teismo argumentai, kad 2009 m. liepos 27 d. Įmonių... 13. Atsiliepimu į atskiruosius skundus ŽŪB „Agrowill Nausodė“ prašo... 14. Atskirieji skundai netenkintini.... 15. Dėl įtraukimo trečiuoju asmeniu iškėlus restruktūrizavimo bylą... 16. Byloje nustatyta, kad atsakovui ŽŪB „Agrowill Nausodė“ Panevėžio... 17. Teisėjų kolegija, spręsdama, ar priimta nutartis teisėta ir pagrįsta,... 18. Atsižvelgdamas į tai, kad ĮRĮ numato, kokia forma kreditoriai įstoja į... 19. Dėl atskirojo skundo dėl nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą padavimo... 20. Apeliantas ginčija pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria buvo... 21. Pagal CPK 78 straispnio 1 dalį asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą... 22. Teisėjų kolegija, spręsdama klausimą dėl to, ar apelianto nurodytos... 23. Iš byloje pridėtų dokumentų matyti, kad minėta teismo nutartis apeliantui... 24. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Panevėžio apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 16 d. nutartis palikti...