Byla e2-759-180/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Alna Business Solutions“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 8 d. nutarties netenkinti ieškovės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-3431-345/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Alna Business Solutions“ ieškinį atsakovei Valstybinei ligonių kasai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „InnoForce“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimo neatmesti trečiojo asmens pasiūlymo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Alna Business Solutions“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovei Valstybinei ligonių kasai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė ligonių kasa), prašydama pripažinti, kad trečiasis asmuo UAB „InnoForce“ neatitinka konkurso sąlygų 3.1.6. punkto, 4 priedo 2 punkto reikalavimų ir panaikinti atsakovės sprendimą dėl UAB „InnoForce“ pripažinimo konkurso nugalėtoja ir kitus su tuo susijusius sprendimus.
 1. Ieškiniui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimą ir uždrausti atsakovei sudaryti viešojo pirkimo sutartį iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. vasario 8 d. nutartimi ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė.
 1. Teismas sprendė, kad atsakovė yra privalomąjį sveikatos draudimą vykdanti valstybės valdymo institucija, kuri taip pat užtikrina tinkamą apdraustųjų sveikatos priežiūrą. Pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius pirkimo procedūras, būtų sutrikdyta atsakovės veikla, nebūtų užtikrinamas Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos darbas ir atliekamos funkcijos, numatytos teisės aktuose. Atsakovei atsirastų žala ir būtų pažeistas viešasis interesas, sudarant kliūtis tinkamai ir efektyviai atlikti funkcijas tam tikrą laikotarpį. Teismas sprendė, kad ieškovės argumentai nesudaro teisinio pagrindo teigti, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės užtikrina šalių interesų pusiausvyrą ir yra proporcingos siekiamiems tikslams.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7

 1. Ieškovė atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 8 d. teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovei patenkinti.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

86.1.

9Finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema (toliau – FVAIS) yra sukurta. Konkursu perkamos FVAIS plėtros ir palaikymo paslaugos nėra būtinojo reikalingumo paslaugos, be kurių atsakovė negalėtų tinkamai vykdyti jai pavestų funkcijų.

106.2.

11FVAIS priežiūros paslauga yra užtikrinama pagal sutartį, sudarytą viešojo pirkimo „Valstybinės ligonių kasos finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos diegimo užbaigimo, priežiūros ir palaikymo paslaugų bei draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro plėtojimo, priežiūros ir palaikymo paslaugų pirkimas“ pagrindu. Nurodytą pirkimą yra laimėjusi UAB „InnoForce“. Nurodyto konkurso sąlygos įpareigoja tiekėją užtikrinti FVAIS tinkamą funkcionavimą, o techninės specifikacijos 5-os dalies „Reikalavimai FVAIS priežiūrai ir palaikymui“ yra analogiški ginčo konkurso sąlygų techninės specifikacijos 6-ai daliai „Reikalavimai FVAIS priežiūrai“. Pagal 2013 m. liepos 17 d. sutarties sąlygas paslaugos teikiamos 36 mėnesius su galimybe pratęsti terminą 2 kartus po 12 mėnesių. Tikėtina, kad atsakovė ir tiekėja pasinaudojo sutarties termino pratęsimo galimybe.

126.3.

13Konkurso sąlygose neišviešinta, kad jis vykdomas siekiant FVAIS suderinti su numatomais konkrečiais teisės aktų pakeitimais.

146.4.

15Atsakovė nėra suinteresuota skubiai gauti FVAIS plėtros ir palaikymo paslaugas. Dviejų nedidelės apimties pasiūlymų vertinimas užtruko daugiau nei du mėnesius.

166.5.

17Jeigu atsakovė tęstų pirkimo procedūras, sudarytų viešojo pirkimo sutartį su kitu tiekėju ir pradėtų ją vykdyti, tai visiškai apribotų galimybę grąžinti šalis į pradinę padėtį, dėl ko ieškovės teisės ir teisėti interesai nebegalėtų būti efektyviai apginti.

 1. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė prašo atmesti ieškovės atskirąjį skundą; skundą patenkinus, įpareigoti ieškovę pateikti atsakovės nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą bendrai 320 000,00 Eur sumai.
 1. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

188.1.

19Laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas šiuo atveju tenkintų tik privataus asmens interesus, t. y. ieškovės, kuri nepatenkinta konkurso rezultatais, o ne apsaugotų viešąjį interesą.

208.2.

21Teismas, priimdamas sprendimą, vadovavosi ekonomiškumo, teisingumo ir proporcingumo principais, reikalaujančiais išlaikyti proceso šalių pusiausvyrą, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nesuteiktų nė vienai šaliai perdėto pranašumo ar nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina tikslui pasiekti, bei neturėtų neigiamų pasekmių viešajam interesui.

228.3.

23Valstybinė ligonių kasa nuo 2016 m. liepos 22 d. neturi FVAIS priežiūros ir plėtros paslaugų teikimo sutarties, todėl ji privalo būti sudaryta kuo skubiau. FVAIS priežiūros ir plėtros paslaugų nebuvimas sąlygoja ir tai, kad negali tinkamai veikti ne tik ši, bet ir kitos valstybinės reikšmės informacinės sistemos. Be to, keičiantis teisės aktams, būtina atlikti pataisymus ir FVAIS.

248.4.

25Konkursas buvo vykdomas atviro konkurso būdu, pasiūlymai buvo vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijų, pasitelkiant specialių žinių ir patirties vertinamo objekto srityje turinčius ekspertus. Pasiūlymų vertinimas pagal šį kriterijų savaime suponuoja ilgesnes pirkimų procedūras ir tai nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos.

268.5.

27Ieškovė Vilniaus apygardos teismui pateikė dar vieną ieškinį (civilinės bylos Nr. e2-3429-345/2017) dėl to paties konkurso rezultatų panaikinimo, kuriuo taip pat reikalauja laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo. Tokiu būdu ieškovė piktnaudžiauja jai suteiktomis teisėmis, nes, pateikdama du atskirus ieškinius, siekia padidinti laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo galimybes.

 1. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „InnoForce“ palaiko atsakovės poziciją ir prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 1. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

2810.1.

29Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad asmuo G. R. yra trečiojo asmens dalininkas, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalininkų susirinkime bei neįrodė, kad FVAIS priežiūros ir palaikymo paslaugų teikimas vis dar vykdomas, t. y. ieškovė neįrodė savo ieškinio pagrįstumo, todėl pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą, motyvuotą ir pagrįstą nutartį.

3010.2.

31Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju akivaizdžiai varžytų perkančiosios organizacijos teises labiau, nei reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeidžiama šalių pusiausvyra bei socialinės gerovės stabilumas. Laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos, jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kitų asmenų interesai ir pažeistas viešasis interesas.

3210.3.

33Ieškovė teisminiu procesu naudojasi kaip psichologinio spaudimo bei laiko uždelsimo priemone, kad priverstų atsakovę atmesti trečiojo asmens pasiūlymą ir pripažinti ieškovę konkurso laimėtoja.

34IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

35Atskirasis skundas tenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.
 1. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.
 1. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja tai, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones, kai potencialus tiekėjas ginčija pirkimo sąlygas, vadovaujamasi ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais, viešuoju interesu (VPĮ 3 str. CPK 4237 str.). VPĮ nuostatos reikalauja, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų griežtai laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, racionaliai naudojamos tam skirtos lėšos (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012 ir kt.).
 2. Pirmosios instancijos teismas nustatęs, kad sustabdžius pirkimu „FVAIS priežiūros ir plėtros paslaugų pirkimas“ siekiamų įsigyti paslaugų teikimą, gali sutrikti atsakovės veikla, sprendė, kad dėl pirkimo procedūrų sustabdymo galinčios kilti pasekmės sąlygos žalos atsakovei atsiradimą bei viešojo intereso pažeidimą.
 3. Siekiant paneigti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą, atsakovės atsiliepime į atskirąjį skundą akcentuojama strateginė pirkimo reikšmė Valstybinės ligonių kasos administruojamo Privalomojo sveikatos draudimo fondo veiklai ir tuo remiantis atsakovė grindžia paslaugas įsigijimo būtiną skubą. Tačiau atsakovės minima pirkimo strateginė reikšmė savaime nepaneigia pareigos nepažeisti vieno iš esminio viešojo intereso – pirkimo procedūrų teisėtumo.
 4. Byloje nustatyta, kad Valstybinė ligonių kasa 2013 m. liepos 17 d. sudarė „Valstybinės ligonių kasos finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos diegimo užbaigimo, priežiūros ir palaikymo paslaugų bei draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro plėtojimo, priežiūros ir palaikymo paslaugų pirkimas“ sutartį Nr. ( - ) pagal kurią Valstybinei ligonių kasai UAB “InnoForce” teikė FVAIS priežiūros ir palaikymo paslaugas. Sutartis buvo įvykdyta ir pasibaigė 2016 m. liepos 22 d. Apie ginčo pirkimą atsakovė Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė tik 2016 m. rugsėjo 9 d., t. y. praėjus daugiau nei vienam mėnesiui. Nors atsakovė teigia, kad dėl neteikiamų FVAIS priežiūros ir plėtros paslaugų negali tinkamai veikti ne tik ši, bet ir kitos valstybinės reikšmės informacinės sistemos, tačiau paminėtą aplinkybė apie sutarties pabaigą ir pirkimo paskelbimo momentą paneigia atsakovės argumentus apie skubų poreikį sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad nurodytu laikotarpiu, kai įstaigai nebuvo teikiamos FVAIS priežiūros paslaugos, ji patyrė ar patiria kažkokių nepatogumų.
 5. Atsakovės nurodoma aplinkybė apie pasiūlymų vertinimą pagal ekonominio naudingumo kriterijų, kuris buvo atliekamas pasitelkiant specialių žinių ir patirties vertinamo objekto srityje turinčius ekspertus, tik įrodo, kad atsakovė galėjo ir turėjo numatyti, kad toks pasirinktas pasiūlymų vertinimo kriterijus lems ilgesnes pirkimų procedūras. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovė ėmėsi priemonių paspartinti pirkimą. Teigti, ginčo atveju ne prašomos taikyti laikinosios pasaugos priemonės gali sutrikdyti tinkamą FVAIS veikimą, o atsakovės delsimas pradėti pirkimą ir jo vykdymas. Perkančioji organizacija, nuolat vykdydama viešuosius pirkimus, atsižvelgdama į pirkimo objektą, jo reikšmę, siekdama sėkmingai ir laiku atlikti viešąjį pirkimą, privalo tinkamai planuoti vykdomo pirkimo procedūrų laiką, įvertinti ne tik įstatymo reglamentuotus jų vykdymo terminus, bet ir pretenzijų pateikimo ar procedūrų sustabdymo laikotarpį.
 6. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į ginčo pirkimo konkurso sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 24 punkte nurodytą paslaugų teikimo sutarties tarp tiekėjo ir perkančiosios organizacijos uždavinį užtikrinti stabilų, nenutrūkstamą ir efektyvų FVAIS, įskaitant sąsajas su vidinėmis bei išorinėmis sistemomis, darbą, vykdomų funkcijų atitikimą teisės aktams, nesutinka su ieškovės argumentu, kad nebuvo išviešinta pirkimo sąlyga dėl FVAIS suderinimo su konkrečiais teisės aktų pakeitimais. Paminėta aplinkybė, kurią pirkimo sąlygose nurodė pati perkančioji organizacija, tik įrodo, kad atsakovė nesiekė laiku sudaryti pirkimo sutarties, kad FVAIS atitiktų galiojančius teisės aktus.
 7. Laikinosios apsaugos priemonės – laikino pobūdžio suvaržymai, taikytini iki ginčo išnagrinėjimo iš esmės (CPK 150 str. 2 – 3 d.). Įstatymas nustato teismams atitinkamus viešųjų pirkimų bylų išnagrinėjimo terminus, dėl kurių tokio pobūdžio bylos nagrinėjamos operatyviau (CPK 4238 str. 4 d., 4239 str. 3 d.). Atsižvelgiant į tai, ginčo pirkimų procedūrų sustabdymas neturėtų užsitęsti. Atsakovas neįrodė, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių bus sutrikdyta FVAIS veikla, o jos plėtra ir palaikymas būtini nedelsiant.
 8. Patenkinus ieškinį, konkursui įvykus ir sudarius sutartį, akivaizdu, kad palankaus ieškovui teismo sprendimo vykdymas būtų apsunkintas ar neįmanomas įvykdyti (CPK 144 str. 1 d.). Be to, atsakovas dėl to (patenkinus ieškinį ir šalis grąžinus į konkrečią pirkimų stadiją, ar išsaugojus sutartį ir pritaikius atitinkama sankcijas) taip pat patirtų papildomų nuostolių, o tai jau sietina su viešųjų pirkimų tikslo – racionaliai naudoti pirkimui skirtas lėšas, pažeidimu (VPĮ 3 str.).
 9. Priešingai, nei teigia atsakovė, ginčijamos laikinosios apsaugos priemonės skirtos ne tik ieškovės interesams ginti, bet siekiant užtikrinti viešąjį interesą: pirkimo procedūrų teisėtumą, lygiateisiškumą, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų įgyvendinimą (CPK 4237 str.).
 10. Trečiojo asmens teigimu, ieškovė neįrodė savo ieškinio pagrįstumo. Apeliacinės instancijos vertinimu, ieškinio argumentai bei pateikti įrodymai sudaro preliminarų pagrindą teigti, kad ieškinio reikalavimai galėtų būti tenkinami. Iš bylos duomenų akivaizdu, kad pareikštame ieškinyje suformuluoti aiškūs reikalavimai, nurodytas jų teisinis ir faktinis pagrindai, argumentacija, pateikti ieškinyje nurodytas aplinkybes pagrindžiantys įrodymai. Ieškinio forma ir turinys atitiko nustatytus CPK reikalavimus, dėl ko ieškovei pateikus argumentais ir įrodymais grindžiamą ieškinį, nekyla abejonių dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo, vertinamo sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių.
 11. Tai, kad ieškovė dėl to paties pirkimo inicijavo du teisminius ginčus Vilniaus apygardos teisme (civilinės bylos Nr. e2-3429-345/2017 ir Nr. e2-3431-345/2017), nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Dėl ieškinių tapatumo sprendžia teismas, nagrinėjantis bylas pagal tuos ieškinius iš esmės.
 12. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad skundžiama teismo nutartis priimta netinkamai įvertinus bylos faktines aplinkybes ir netinkamai aiškinus ir taikius procesinės teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų priemonių taikymą viešojo pirkimo bylose. Skundžiama teismo nutartis naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – atsakovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkintinas.
 13. Galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, klausimas apeliacinės instancijos teisme nesprendžiamas (CPK 146 str. 1 d.).
 14. Į esminius atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentus atsakyta.
 15. Klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo sprendžiamas civilinėje byloje, išnagrinėjus ją iš esmės ir priėmus procesinį sprendimą.

36Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

37Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 8 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

38Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alna Business Solutions“ prašymą patenkinti –sustabdyti atsakovės Valstybinės ligonių kasos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2016 m. rugsėjo 9 d. paskelbto viešojo pirkimo Nr. 178456 procedūras ir uždrausti atsakovei sudaryti viešojo pirkimo sutartį iki įsiteisės teismo sprendimas, priimtas nagrinėjamoje civilinėje byloje.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3.
 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB)... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5.
  1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. vasario 8 d.... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 7.
   1. Ieškovė atskirajame skunde prašo panaikinti... 8. 6.1.... 9. Finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema (toliau – FVAIS) yra... 10. 6.2.... 11. FVAIS priežiūros paslauga yra užtikrinama pagal sutartį, sudarytą viešojo... 12. 6.3.... 13. Konkurso sąlygose neišviešinta, kad jis vykdomas siekiant FVAIS suderinti su... 14. 6.4.... 15. Atsakovė nėra suinteresuota skubiai gauti FVAIS plėtros ir palaikymo... 16. 6.5.... 17. Jeigu atsakovė tęstų pirkimo procedūras, sudarytų viešojo pirkimo... 18. 8.1.... 19. Laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas šiuo atveju tenkintų tik... 20. 8.2.... 21. Teismas, priimdamas sprendimą, vadovavosi ekonomiškumo, teisingumo ir... 22. 8.3.... 23. Valstybinė ligonių kasa nuo 2016 m. liepos 22 d. neturi FVAIS priežiūros ir... 24. 8.4.... 25. Konkursas buvo vykdomas atviro konkurso būdu, pasiūlymai buvo vertinami pagal... 26. 8.5.... 27. Ieškovė Vilniaus apygardos teismui pateikė dar vieną ieškinį (civilinės... 28. 10.1.... 29. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad asmuo G. R. yra... 30. 10.2.... 31. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju akivaizdžiai... 32. 10.3.... 33. Ieškovė teisminiu procesu naudojasi kaip psichologinio spaudimo bei laiko... 34. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 35. Atskirasis skundas tenkintinas.
    1. Bylos... 36. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337... 37. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 8 d. nutartį panaikinti ir klausimą... 38. Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alna Business Solutions“...