Byla e2-3429-345/2017
Dėl perkančiosios organizacijos atlikto techninės dalies vertinimo ir pagal ieškovės UAB „ALNA BUSINESS SOLUTIONS“ ieškinį atsakovei Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl perkančiosios organizacijos neteisėtai kito dalyvio pasiūlymo neatmetimo, trečiasis asmuo – UAB „InnoForce“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas Jaglinskis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „ALNA BUSINESS SOLUTONS“ ieškinį atsakovei Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl perkančiosios organizacijos atlikto techninės dalies vertinimo ir pagal ieškovės UAB „ALNA BUSINESS SOLUTIONS“ ieškinį atsakovei Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl perkančiosios organizacijos neteisėtai kito dalyvio pasiūlymo neatmetimo, trečiasis asmuo – UAB „InnoForce“,

Nustatė

2Ieškovė UAB „ALNA BUSINESS SOLUTONS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašo panaikinti atsakovės rašte Nr. 4R-9384 „Dėl konkurso rezultatų“ užfiksuotą sprendimą dėl ieškovės techniniams pasiūlymui suteiktų ekonominio naudingumo balų ir pasiūlymų eilės viešajame pirkime ir įpareigoti atsakovę iš naujo įvertinti ieškovės pasiūlymo techninę dalį; teismui nusprendus, kad atsakovė, vertindama ieškovės pasiūlymą pagal neegzistuojančius kriterijų parametrus ir suteikdamas kito Konkurso dalyvio pasiūlymui pranašumą taip pat pagal Konkurso sąlygose nenustatytus parametrų kriterijus, pažeidė imperatyvų skaidrumo principą, nutraukti Konkursą; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodo, kad atsakovė vykdo konkursą „Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos (FVAIS) priežiūros ir plėtros paslaugų pirkimas“. Pasiūlymą pirkimui yra pateikusi ieškovė, veikdama su jungtinės veiklos partneriu SIA „Lattelecom Technology“. Perkančioji organizacija informavo ieškovę apie pasiūlymų eilę ir Konkurso nugalėtoją. Ieškovės pasiūlymas su 57,09 balų iš 100 liko antroje vietoje. Ieškovė nesutiko su tokiu žemu pasiūlymo techninės dalies įvertinimu, todėl prašė pateikti informaciją apie įvertinimo rezultatus. Atsakovė pateikė įvertinimo analizę. Ieškovė nesutinka su pasiūlymo techninės dalies įvertinimu, kadangi jis yra neobjektyvus, neskaidrus, nenuoseklus ir paviršutiniškas. Ieškovės pasiūlymas pagal parametrą T1 įvertinas prastai (42,50 balo), t.y. skalėje nuo 31 iki 70 balų, kadangi aiškiai nenurodytos priemonės, kuriomis bus pasiekti projekto tikslų rezultatai ir neaišku, kaip suvokiama atsakovo veiklos specifika ir esami apribojimai. Ieškovo manymu, jis konkrečias priemones rezultatams pasiekti nurodė ir detalizavo Pasiūlymo 1.3. skyriuje “Paslaugų įgyvendinimo strategija” ir detaliai aprašė 23-26 puslapiuose., todėl pasiūlymas turėjo būti vertinamas skalėje nuo 71 iki 100. Mano, kad atsakovas nepagrįstai nurodė, jog pasiūlyme neįvertinta, kaip rezultatai ir nauda atitiks perkančiosios organizacijos poreikius, kadangi rezultatų ir naudos atitikimas perkančiosios organizacijos poreikiams nurodytas Pasiūlymo 10-11 puslapiuose, kuriuose nurodomas atsakovo poreikių užtikrinimas – kokybiškas sistemos veikimas, greitas FVAIS atstatymas įvykus sutrikimams, visos FVAIS darbingumo užtikrinimas, saugi veikla – leidžiantis įstaigoms ir fondams sklandžiai veikti, aiškiai nurodyta, kad FVAIS atitiks galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius jos veikimą, nurodyta, kaip bus užtikrintas FVAIS atitikimas viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (VSAFAS), rezultatai ir nauda leis atsakovo specialistams, dirbantiems su FVAIS, būti kvalifikuotiems sistemos naudotojams

4Atsakovas nurodė, kad kito Konkurso dalyvio pasiūlymas yra santykinai pranašesnis už ieškovės pagal parametrą T1, kadangi tiekėjas pateikė detalų rekomenduojamų FVAIS plėtros paslaugų, rekomenduojamų veiklų aprašymą, tačiau vertinimo aprašyme nenurodytas, kad balas (pridėtinė vertė) skiriama už siūlymus dėl FVAIS plėtrą ar rekomenduojamas veiklas, todėl atsakovas suteikdamas reikšmę tokiems nevertinamiems kito tiekėjo siūlymams nesilaikė savo paties Konkurso sąlygų ir pažeidė skaidrumo principą, nepagrįstai sumenkino ieškovės pasiūlymo vertinimą.

5Nurodo, kad Ieškovės pasiūlymas nepagrįstai pagal parametrą T2 įvertintas prastai (55 balo), t.y. skalėje nuo 31 iki 70 balų, nes neįsigilinta į plėtros darbų atlikimą ir neaiškiai apibrėžtos laiko sąnaudos identifikuotiems etapams, planas reikalauja daug perkančiosios organizacijos resursų. Mano, kad atsakovo vertinimas yra nenuoseklus ir prieštaringas, atsakovas nurodo, jog pateiktame projekto vykdymo etape trūksta FVAIS plėtros ir priežiūros užduočių aiškaus etapų aprašymo, tačiau atsakyme į pretenziją jau nurodo, kad priežiūros užduočių etapas jau aprašytas tinkamai, o trūkumai jau konstatuojami tik dėl plėtros etapo. Ieškovė tinkamai nurodė plėtros darbų etapo vykdymą pagal faktinį atsakovo poreikį. Nors apie galimas plėtros darbų maksimalias apimtis galima spręsti tik iš kainos, todėl konkretūs plėtros etapo atlikimo žingsniai priklauso nuo plėtros darbų pobūdžio ir tampa žinomi tik sutarties vykdymo metu, tačiau nepaisant to ieškovė pasiūlyme aprašė plėtros darbų etapo vykdymą, nurodė detalias paslaugų apimtis.

6Ieškovė nurodo, kad atsakovas nepagrįstai teigia, kad pasiūlyme neaiškiai apibrėžtos laiko sąnaudos identifikuotiems etapams, nes pasiūlyme aiškiai nurodyta, kad projekto įvadinio etapo trukmė yra vienas mėnuo, projekto pabaigos etapas taip pat trunka vieną mėnesį, nurodyta bendra projekto trukmė. FVAIS plėtros etapo konkrečios trukmės neįmanoma nurodyti, kadangi Konkurso sąlygose nurodyta tik maksimali trukmė. Pasiūlyme aiškiai nurodyti etapų terminai, o kitų laiko sąnaudų tiekėjas negali nurodyti, nes jie arba pateikti Konkurso sąlygose, arba neįmanoma jų apskaičiuoti, kadangi neaiškus poreikis. Taip pat atsakovas nepagrįstai nurodo, kad planas reikalauja per daug atsakovo resursų, kadangi pagal Konkurso sąlygas didelis perkančiosios organizacijos resursų poreikis nėra vertinimo kriterijus (trūkumas), dėl kurio pasiūlymas turi būti vertinamas prasčiau. Nurodytas kriterijus nenurodytas ir kaip pranašumas, privalumas. Pažymi, kad paslaugų teikimas IT srityje yra betarpiškai susijęs su bendradarbiavimu, atsakovas nenurodo, kodėl reikalaujami resursai per dideli.

7Ieškovė nurodo, kad jos pasiūlymas taip pat nepagrįstai pagal parametrą T3 įvertintas prastai (45 balo) , t.y. skalėje nuo 31 iki 70 balų, nes metodologijos atskleistos glaustai ir nėra aišku, kaip metodologijos (ITIL, ASAP, CompTia Project+) bus naudojamos kartu, UML modeliavimo kalba standartinio SAP ERP produkto plėtrai abejotina, visiškai nepagrįstas rizikų valdymas. Pasiūlyme nurodytos metodologijos yra ne ieškovės, o trečiųjų asmenų sukurtos metodologijos, todėl jų turinys nepriklauso nuo ieškovės. Metodologijų turinio perrašymas pasiūlyme prieštarautų ekonomiškumo ir koncentracijos principams bei neturėtų jokios pridėtinės vertės. Ieškovė Pasiūlyme akcentavo ne objektyviai egzistuojančios metodologijos sandarą, o šio įrankio pritaikymą – tai, kas iš tiesų turi vertę vykdant projektą. Pasiūlyme aiškiai nurodyta ir atskirta, kokių įsipareigojimų vykdymui kokia metodologija naudojama. Nurodytos metodologijos yra skirtos skirtingiems projekto vykdymo aspektams, todėl nurodyti metodologijų naudojimą kartu netikslinga, to neįpareigoja ir parametro vertinimo kriterijai. Ieškovė naudoja UML modeliavimo kalbą. Pasiūlyme ieškovė taip pat detaliai įvertino ir išanalizavo riziką, jos valdymą.

8Atsakovė Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos atsiliepimu prašo ieškinį atmesti kaip neteisėtą ir nepagrįstą. Nurodo, kad ieškovė nepateikė įrodymų, kad ekspertų vertinimas yra neobjektyvus, neskaidrus, nenuoseklus, paviršutiniškas, kito tiekėjo UAB “InnoForce” pasiūlymo techniniai duomenys nepagrįstai įvertinti aukštesniais balais. Tiekėjų techninių pasiūlymų duomenis vertino kvalifikuoti, kompetentingi ir patyrę keturi ekspertai. Į komisijos sudėtį reikalingą patirtį viešųjų pirkimų ir teisės srityse turintys specialistai, taip pat specialistai, dirbantys VLK Informacinių technologijų departamente, VLK Ekonomikos departamente, kurių veiklos sritis susijusi su pirkimo objektu. Ieškovė techninio pasiūlymo skyriuje “Projektų tikslų ir rezultatų suvokimas, veiklų pagrindimas bei atitikimas techninėje specifikacijoje išdėstytiems perkančiosios organizacijos poreikiams (T1)” ir nurodytuose poskyriuose priemonių nenurodė, jos nebuvo atskleistos. Tiekėjas aprašė veiksmų seka, kaip vykdys tam tikras projekto užduotis, o ne priemones, kuriomis bus pasiekti rezultatai. Ieškovės pasiūlyme pasigesta labai aiškaus, konkretaus ir išsamaus priemonių įvardijimo, aiškaus ir išsamaus pagrindimo, kaip tokios priemonės prisidės prie projekto tikslų pasiekimo. Ieškovo nurodytose pasiūlymo dalyse apsiribojama tik paviršutinišku tokio pobūdžio projektuose įprastų metodologijų įvardijimu, netgi jų nesiejant su šio projekto konkrečiais tikslais. Dėl antrosios dalies ieškovė aprašė tikslus, rezultatus ir naudą, tačiau neįvertino, kaip rezultatai ir nauda atitiks perkančiosios organizacijos poreikius, ieškovė neparodė, kad suvokia perkančiosios organizacijos veiklos specifiką ir esamus apribojimus. Tai, kad kitas dalyvis UAB “InnoForce” pateikė detalų rekomenduojamų FVAIS plėtros paslaugų aprašymą ir rekomenduotinas veiklas, niekaip nesusiję su Konkurso sąlygų esmės pakeitimu, o tik įrodo, kad kitas dalyvis žymiai geriau suvokia projekto tikslus ir rezultatus, paslaugų specifiką, supranta perkančiosios organizacijos tikslus ir poreikius, veiklos apribojimus, suvokia viešojo sektoriaus darbo specifiką ir projekto vykdymo aplinką. Dėl antrojo parametro perkančiosios organizacijos pateikti ir juose esanti informacija neprieštarauja vienas kitam. Antrame rašte perkančioji organizacija pateikia detalesnę informaciją bei pateikia atsakymus į ieškovo pretenzijoje keliamus klausimus. Ieškovo pasiūlyme pasigendama aiškaus projekto etapų, susijusių su priežiūra, aprašymo, neaišku, kokiais etapais bus vykdomos plėtros užduotys. Per didelis perkančiosios organizacijos resursų poreikis projekto metu susijęs su rizikingu projekto valdymu, kadangi perkančiosios organizacijos resursai yra visada riboti. Ieškovė savo pasiūlymo skyriuje “Paslaugų teikimo metodų pagrįstumas ir rizikos veiksnių įvertinimas (T3)” tik glaustai įvardina ketinamas naudoti metodologijas (ITL, ASAP, CompTia Project+), tačiau nėra aišku kaip šios metodologijos bus naudojamos kartu, Metodų naudojimo pagrįstumas taip pat abejotinas. Rizikos valdymo priemonės šiame skyriuje neaprašytos, nėra aišku kaip bus planuojamos rizikos, ar bus rizikų mažinimo planai ir kiti įprastų rizikų valdymo darbai.

9Trečiasis asmuo UAB “InnoForce” atsiliepimu prašo ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad palaiko atsakovės poziciją dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų teisėtumo ir pritaria atsakovės atsiliepime išdėstytiems argumentams. Pirkime pasiūlymus įvertino keturi nešališki ekspertai, nenuginčijamai patvirtina vertinimo tikslumą. Ieškovė ieškinį teikia siekdama, kad iš naujo būtų vertinamas jos pasiūlymas. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad trečiojo asmens pasiūlymas buvo įvertintas netinkamai ir nereikalauja atlikti pakartotinio techninio pasiūlymo vertinimo. Be to ieškovo pasiūlymo kaina viršija pirkimui skirtų lėšų sumą.

10Dublike ieškovė UAB “ALNA BUSINESS SOLUTIONS” savo ieškinio reikalavimus palaikė. Nurodo, kad dėl pirmojo parametro ieškovė ieškinyje detaliai ir aiškiai nurodė argumentus, pagrindžiančius, kad minėti aspektai pasiūlyme aiškiai detalizuoti, o atsakovas dėl šių argumentų nepasisako. Atsakovas nepateikia jokių atsikirtimų į ieškinyje nurodytus argumentus. Dėl antrojo parametro ieškovė pasiūlyme nurodė reikiamą informaciją ir ją pagrindė. Dėl trečiojo parametro atsakovas nepagrindžia savo teiginių.

11Triplike atsakovė Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos palaiko savo atsiliepime išdėstytus argumentus. Nurodo, kad ieškovės teiginiai dėl pasiūlymo vertinimo laikytinos prielaidomis, neparemti jokiais įrodymais. Ieškovės pasiūlymas įvertintas pagal Konkurso sąlygas. Ieškovė dublike tik atkartojo ieškinyje nurodytus teiginius ir naujų argumentų nepateikia.

12Ieškovė UAB “ALNA BUISINESS SOLUTIONS” kreipėsi į teismą taip pat su ieškiniu, kuriuo prašo pripažinti, kad UAB “InnoForce” neatitinka Konkurso sąlygų 3.1.6 punkto reikalavimo, Konkurso sąlygų 4 Priedo 2 punkto reikalavimų; panaikinti atsakovės rašte Nr. 4R-9384 “Dėl konkurso rezultatų” užfiksuotą sprendimą dėl UAB “InnoForce” pripažino Konkurso nugalėtoju ir kitus susijusius sprendimus; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

13Nurodo, kad atsakovė vykdomo Konkurso „Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos (FVAIS) priežiūros ir plėtros paslaugų pirkimas“ laimėtojo pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų 3.1.6 punkto reikalavimo, pagal kurį tiekėjas privalo nebūti padaręs rimto profesinio pažeidimo ir trečiojo asmens pateikta tiekėjo deklaracija yra melaginga, nes joje neįvardintas rimto profesinio pažeidimo padarymo faktas. Ieškovė dėl to pateikė pretenziją, tačiau atsakovė jos netenkino. Pažymi, kad G. R. yra UAB „InnoForce“ akcininkas, dėl kurio veiksmų BUAB „ERP“ bankrotas pripažintas tyčiniu (kasacinio teismo nutartis c.b. Nr. 3K-3-466/2016), todėl trečiasis asmuo neatitinka Konkurso sąlygų 3.1.6 punkto reikalavimo ir tiekėjo deklaracijoje nurodė melagingą informaciją. G. R. nuo 2013-11-09 iki 2016-10-10 ėjo UAB „InnoForce“ direktoriaus, kaip vienasmenio juridinio asmens valdymo organo, pareigas. Vadovavimas bendrovei, nors bendrovės visos akcijos ir įregistruotos sutuoktinio vardu, parodo, kad akcijų turėjimas yra ne investiciniais tikslais, o dėl verslo vykdymo, todėl G. R. esant realiam UAB „InnoForce“ realiam savininkui, trečiojo asmens pasiūlymas privalo būti atmestas Konkurso sąlygų 3.1.6 punkto pagrindu.

14Atsakovė Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos atsiliepimu prašo ieškinį atmesti kaip neteisėtą ir nepagrįstą. Nurodo, kad atsakovė siekdama išsklaidyti abejones dėl trečiojo asmens atitikimo Konkurso sąlygų 3.1.6 punkte nustatytam kvalifikacijos reikalavimui, kreipėsi į trečiąjį asmenį dėl papildomos informacijos pateikimo. Pagal gautą informacija atsakovė įsitikino, kad pasiūlymų pateikimo dieną 2016-10-20 UAB „InnoForce“ generalinio direktoriaus pareigas ėjo M. M., dalyvis, turintis balsų daugumą UAB „InnoForce“ dalyvių susirinkime nuo 2014-11-06 yra R. R., kuriai priklauso 100 proc. akcijų asmeninės nuosavybės teise. Atsakovas nesutinka, kad tiekėjas UAB „InnoForce“ ir R. R., turinti balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažinti padarę rimtą profesinės etikos pažeidimą, kadangi Konkurso vykdymo metu nebuvo duomenų, kad R. R. būtų pripažinta kalta dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas LR Įmonių bankroto įstatyme.

15Trečiasis asmuo UAB „InnoForce“ atsiliepimu prašo ieškovės ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 100 proc. UAB „InnoForce“ akcijų asmeninės nuosavybės teise priklauso tik R. R., o G. R. nėra ir negali būti siejamas su įmone UAB „InnoForce“. Pagal kasacinio teismo praktiką c.b. Nr. 3K-3-582/2013 akcijų priklausymas sutuoktiniui bendrosios jungtinės nuosavybės teise nereiškia, kad sutuoktinis taip pat laikytinas akcininku. Taip pat nurodo, kad ieškovė reikšdama nepagrįstą ieškinį, kuriame remiamasi hipotetiniais ir nepagrįstai teiginiais, piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis.

16Dubliku ieškovė UAB „ALNA BUSINESS SOLUTIONS“ prašo ieškovės ieškinį tenkinti; pripažinus, kad tarp G. R. ir R. R. yra sudaryta povedybinė sutartis, kuria akcijos (įskaitant UAB „InnoForce“) priskirtinos asmenine R. R. nuosavybe, ex officio pripažinti negaliojančia ab initio; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad VPĮ 33 str. 2 d. 4 p. numatytas privalomas pasiūlymo atmetimo pagrindas ir atvejis, kai dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto. Prieš teikdama pretenziją dėl trečiojo asmens pasiūlymo ir iškeliant bylą, ieškovė patikrinusi vedybų sutarčių registrą, duomenų apie tai, kad taro G. R. ir R. R. yra sudaryta vedybų sutartis, nerado. Net jei povedybinė sutartis yra sudaryta, turėtų būt taikomos jos neišviešinimo pasekmės- turi būti laikoma, kad ginče ji neegzistuoja. Pažymi, kad povedybinė sutartis ir visi kiti veiksmai, kuriais siekiama R. R. be G. R. laikyti UAB „InnoForce“ akcininku, tariami (dėl akių). UAB „InnoForce“ parduota daugiau nei 10 kartų pigiau, o pirkėjas INNOFORCE GROUP LIMITED neturėjo lėšų tsiskaityti už įmonės akcijas. Toks sandoris sudarytas ne dėl verslo logikos, o tiesiog grąžinant UAB „InnoForce“ tikrajam jo savininkui. Povedybinė sutartis dėl akcijų priskyrimo tik sutuoktinei nurodytų aplinkybių kontekste parodo G. R. tikslą nesiviešinti kaip UAB „InnoForce“ savininku. Taip pat nurodo, kad trečiojo asmens nurodoma kasacinio teismo nuostata neturi precedentinės reikšmės ginčo atveju ir ja negali būti remiamasi.

17Tripliku atsakovė Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos prašo ieškinį atmesti kaip neteisėtą ir nepagrįstą. Nurodo, kad pagal Konkursą sąlygas tiekėjų buvo reikalaujama pateikti Tiekėjo deklaraciją, o ne sąžiningumo deklaraciją, kuri nuo 2014-01-01 negalioja. Pažymi, kad palaiko atsiliepime nurodytus argumentus, jog G. R. atžvilgiu priimti sprendimai civilinėje bylose nesusiję su UAB „InnoForce“ kvalifikacija Konkurse. Atsakovė neturėjo duomenų, jog pasiūlymo pateikimo dieną UAB „InnoForce“ direktorius M. M. ir įmonės vienintelė akcininkė R. R. būtų padarę rimtą profesinį pažeidimą. Ieškovė teikia papildomą prašymą pripažinti povedybinę sutartį negaliojančia, tačiau šis reikalavimas nebuvo reiškiamas išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka. Klausimas dėl povedybinės sutarties pripažinimo negaliojančia nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

18Tripliku trečiasis asmuo UAB „InnoForce“ prašo ieškovės ieškinį atmesti; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad G. R. ir R. R. 2012 m. sudarė povedybinę sutartį, kurią patvirtino notarė ir kuri turėjo pareigą pateikti jos duomenis registro tvarkymo įstaigai. Registrų centras patvirtino povedybinės sutarties įregistravimo į Vedybų sutarčių registrą faktą. Ieškovės nurodoma nutartis yra priimta civilinėje byloje, tuo tarpu VPĮ 33 str. 2 d. 4 p. nuostata ir Konkurso sąlygų 3.1.6 punktas reikalauja asmens pripažinimo kaltu, o tai reiškia baudžiamojo proceso tvarka priimtą sprendimą dėl LR BK 209 str. numatyto nusikaltimo – nusikalstamo bankroto. Pažymi, kad ieškovė ikiteisminio ginčo nagrinėjimo metu nekėlė klausimo dėl neva negaliojančios R. R. ir G. R. povedybinės sutarties, neskundė trečiojo asmens kvalifikacijos šiuo klausimu. Povedybinės sutarties galiojimo klausimas nėra susijęs su Viešuoju pirkimu, nėra bylos nagrinėjimo dalykas.

19Ieškiniai netenkintini.

20Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė vykdo viešąjį pirkimą „Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos (FVAIS) priežiūros ir plėtros paslaugų pirkimas“ (toliau – Konkursas). Ieškovė Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – perkančioji organizacija arba VLK) numato įsigyti FVAIS priežiūros ir plėtros paslaugas. Konkurse pasiūlymus pateikė ieškovė UAB „ALNA BUSINESS SOLUTIONS“ kartu su jungtinės veiklos partnere SIA „Lattelecom Technology“, ir trečiasis asmuo UAB „InnoForce“. Perkančioji organizacija 2016-12-30 raštu Nr. 4K-9387 pranešė apie priimtą sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo ir laimėtojo paskelbimo, kuriuo tapo UAB „InnoForce“ surinkusi 100 balų. Antroje vietoje pasiūlymų eilėje liko UAB „ALNA BUSINESS SOLUTIONS“ surinkusi 57,09 balų. Ieškovė susipažinusi su UAB „InnoForce“ pasiūlymo dalimi, 2017-01-13 pateikė atsakovei pretenziją, reikalaudama atmesti tiekėjo UAB „InnoForce“ pasiūlymą, kaip neatitinkantį Konkurso sąlygų 3.1.6 punkto priede Nr. 4 deklaracijoje nurodyto 2 punkto bei tęsti Konkursą be UAB „InnoForce“ pasiūlymo. Perkančioji organizacija 2017-01-23 ieškovės pretenziją atmetė.

21Dėl pasiūlymo įvertinimo pagal parametrus T1, T2, T3

22Ieškovė nesutinka su perkančiosios organizacijos pasiūlymo vertinimu pagal parametrus T1, T2, T3. Ieškovė teigia, kad ieškovės pasiūlymas pagal parametrus T1, T2, T3 nepagrįstai įvertinas prastai (42,50 balo, 55 balais ir 45 balais), t.y. skalėje nuo 31 iki 70 balų. Ieškovo nuomone, jis konkrečias priemones rezultatams pasiekti nurodė ir detalizavo Pasiūlymo 1.3. skyriuje “Paslaugų įgyvendinimo strategija” ir detaliai aprašė 23-26 puslapiuose; tinkamai nurodė plėtros darbų etapo vykdymą pagal faktinį atsakovo poreikį, aprašė plėtros darbų etapo vykdymą, nurodė detalias paslaugų apimtis; pasiūlyme akcentavo ne objektyviai egzistuojančios metodologijos sandarą, o šio įrankio pritaikymą – tai, kas iš tiesų turi vertę vykdant projektą; pasiūlyme aiškiai nurodyta ir atskirta, kokių įsipareigojimų vykdymui kokia metodologija naudojama. Pažymi, kad nurodytos metodologijos yra skirtos skirtingiems projekto vykdymo aspektams, todėl nurodyti metodologijų naudojimą kartu netikslinga, to neįpareigoja ir parametro vertinimo kriterijai. Ieškovė naudoja UML modeliavimo kalbą, taip pat detaliai įvertino ir išanalizavo riziką, jos valdymą. Mano, kad atsakovo vertinimas yra nenuoseklus ir prieštaringas.

23Perkančiosios organizacijos, vertindamos tiekėjų pasiūlymus, pripažintus atitinkančiais pasiūlymo pateikimo ir minimalius kvalifikacijos reikalavimus, gali pasirinkti vieną iš viešojo pirkimo sutarties sudarymo kriterijų – ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą arba mažiausią kainą, t. y. kriterijų, kurio pagrindu išrenkamas laimėtojas. Pagal VPĮ 39 straipsnį viešojo pirkimo sutarčių sudarymo kriterijai yra tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijai. Tiekėjų vertinimo kriterijai turi būti iš anksto paskelbti pirkimo dokumentuose. Jei perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, ji privalo, be kita ko, paskelbti šio kriterijaus subkriterijaus (kriterijaus sudėtinių dalių) lyginamojo svorio koeficientus (Teisingumo Teismo 2002 m. gruodžio 12 d. Sprendimas Universale-Bau ir kt., C-470/99, Rink. 2002, p. I-11617). Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų aiškumo ir paskelbimo iš anksto reikalavimai taip pat reiškia perkančiosios organizacijos pareigą, pirkimo sąlygose nurodžius tam tikrus kokybės ženklus, įtvirtinti tikslius (aprašomuosius) kriterijus, kuriais šie grindžiami, taip pat nustatyti leidimą, tinkamai tai įrodžius, siūlyti lygiaverčius objektus (Teisingumo Teismo sprendimas Komisiją prieš Nyderlandus, C-368/10, Rekomendacijų III skyrius). Taikydamos ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo atrankos kriterijų, perkančiosios organizacijos laisvos ne tik pasirinkti sutarties sudarymo (tiekėjų vertinimo) kriterijų, bet ir nustatyti jų lyginamąjį svorį tiek, kiek tai, siekiant surasti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, leistų apibendrintai vertinti nustatytus subkriterijus (Teisingumo Teismo 2003 m. gruodžio 4 d. Sprendimas EVN ir Wienstrom, C-448/01, Rink. 2003, p. I-14527, Rekomendacijų IV skyrius).

24Remiantis Konkurso sąlygų 10.1 punktu perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų. Tiekėjų pasiūlymų techninius duomenis (atitikimą konkurso sąlygų techninei specifikacijai) vertina IT specialistai - ekspertai. Pasiūlymai vertinami pagal kriterijus, kuriuos sudaro kaina ir pirmas, antras bei trečias parametrai (T1, T2, T3 ). Kriterijų T1, T2, T3 - „Projekto tikslų ir rezultatų suvokimas, veiklų pagrindimas bei atitikimas techninėje specifikacijoje išdėstytiems perkančiosios organizacijos poreikiams“, „Projekto vykdymo ir projekto valdymo plano racionalumas“, „Paslaugų teikimo metodų pagrįstumas ir rizikos veiksnių įvertinimas“ - balai apskaičiuojami pagal ekspertinį pasiūlymo vertinimą: nuo 71 iki 100, nuo 31 iki 70, nuo 0 iki 30 balų (10.2.4 p.). Ieškovės pasiūlymas pagal parametrą T1 buvo įvertintas 42,50 balo skalėje nuo 31 iki 70 balų, kadangi, atsakovo teigimu, pagal vertinimo parametrą T1 ieškovės pasiūlymas įvertintas mažesniais balais, nes aiškiai nenurodytos priemonės, kuriomis bus pasiekti projektų tikslų rezultatai; iš paslaugų aprašymo neaišku, kaip jos atitiks VLK tikslus ir poreikius. Taip pat prastai ieškovės pasiūlymas įvertintas ir pagal parametrą T2 – 55 balai skalėje nuo 31 iki 70 balų, kadangi, perkančiosios organizacijos nuomone, trūktas GVAIS plėtros ir priežiūros aiškaus etapų aprašymo, neaiškiai apibrėžtos laiko sąnaudos identifikuotiems etapams, parengtas planas reikalauja daug perkančiosios organizacijos resursų. Atsakovė vertindama ieškovės pasiūlymą pagal parametrą T3 įvertintas 45 balais skalėje nuo 31 iki 70 balų, kadangi pasiūlyme nurodytas paslaugų teikimo metodologijos aprašymas bendro pobūdžio, nepakankamai susietas su bendrais įgyvendinimo tikslais; kai kurie parinkti metodai nepagrįsti,; rizikos mažinimo priemonės deklaratyvaus pobūdžio; pateikta rizikos veiksnių analizė neapima viso įgyvendinamo projekto, ne visi sprendimo būdai tinkami rizikos veiksniams pašalinti.

25Ieškovė pažymi, kad pasiūlymo nurodyti trūkumai pagal visus parametrus yra nepagrįsti.

26Bylos duomenys, kad perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisija vertindama tiekėjų pasiūlymus, 2016-12-13 nusprendė papildomai tiekėjų pasiūlymų techninių duomenų pagal visus parametrus T1, T2, T3 vertinimui skirti papildomus du ekspertus, kurie taip pat atliktų pasiūlymų techninių duomenų vertinimą. Tiekėjų pasiūlymus vertino ekspertai V. T., V. S., Augustas Venslavičius, V. P., kurių kiekvienas dėl kiekvieno tiekėjo pateikė ekspertinio vertinimo anketas, kuriose pateikė tiekėjų pasiūlymų įvertinimus pagal pirmą, antrą ir trečią kriterijus.

27Iš Konkurso sąlygų matyti, kad pagal pirmąjį parametrą intervale nuo 31 iki 70 balų vertinami pasiūlymai tuo atveju, kai pasiūlyme analizuojami projekto tikslai, tačiau yra neesminių neaiškumų, nėra išsamiai paaiškinta, kokiomis priemonėmis bus siekiama konkrečių tikslų; pateikta vieninga Perkančiosios organizacijos poreikius ir tikslus atitinkanti paslaugų teikimo strategija, tačiau yra neesminių trūkumų projekto apimties, specifikos ir apribojimų suvokime (10.2.4 p.); pagal antrąjį parametrą intervale nuo 31 iki 70 balų vertinamu pasiūlymai tuo atveju, kai pateiktas aiškus ir detalus, tačiau nepakankamai pagrįstas ir rizikingas projekto vykdymo ir valdymo aprašymas, kaip projektas bus įgyvendinamas, aiškiai neapibrėžti projekto etapai bei laiko sąnaudos identifikuotiems etapams; tiekėjas neišsamiai apibrėžia darbų pradžią, eigą, trukmę, įvardintos ne visos rizikos ir kt.; pagal trečiąjį parametrą intervale nuo 31 iki 70 balų vertinami pasiūlymai tuo atveju, kai paslaugų teikimo metodai pateikti formaliai, jų pasirinkimo kriterijai nėra pagrįsti, silpnai susieti su bendrais įgyvendinamo projekto tikslais. Pateikta rizikos veiksnių analizė, tačiau rizikos veiksniai neapima viso įgyvendinamo projekto, pasiūlyti išvengimo ir sprendimo būdai, tačiau yra trūkumų, prieštaravimų ar neatitikimų įgyvendinamo projekto tikslams arba rizikos išvengimo ir sprendimo būdai yra tik iš dalies tinkami rizikos veiksniams pašalinti (Konkurso sąlygų 10.2.4 p., 10.2.5 p.).

28Iš ekspertų ekspertinio vertinimo anketų ir perkančiosios organizacijos 2016-12-30 rašto Nr. 4K-9386 ieškovei matyti, kad vertinant tiekėjų (ieškovės ir trečiojo asmens) pasiūlymus, visi ekspertai vieningai pritarė, kad ieškovės pasiūlyme neįvardintos priemonės, kuriomis bus pasiekti projekto tikslų rezultatai; neaišku, kaip paslaugos atitiks perkančiosios organizacijos tikslus ir poreikius; projekto planas nėra iki galo aiškus, neaiškus etapų plėtros užduočių vykdymas, projekto metodika nesusieta su projekto planu ir veiklomis, nepagrįstas kai kurių parinktų metodų naudojimas, siūlomos rizikos mažinimo priemonės yra deklaratyvios, neišsamiai aprašytos rizikų valdymo priemonės.

29Kaip minėta, atsižvelgiant į ginčo Pirkimu siekiamų įsigyti paslaugų pobūdį, į tai, kad pirkimo objekto parametrai negali būti nustatyti tiesiogiai, perkančioji organizacija tiekėjų pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimui pasirinko ekspertinio vertinimo būdą. Toks sprendimas atitinka Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2006 m. spalio 12 d. įsakymu patvirtintų Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos vertinimo kriterijumi rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos) nuostatas. Rekomendacijų 37 punktas nustato, kad ekspertinis vertinimas naudingas tada, kai reikia greitai ir su kuo mažesnėmis išlaidomis įvertinti sunkiai kiekybiškai apibūdinamus dalykus. Ekspertinis vertinimas viešuosiuose pirkimuose gali būti naudojamas: įvertinant pirkimo objekto parametrus, kurie negali būti pamatuoti tiesiogiai (estetinės savybės, reprezentatyvumas, patogumas, techninių sprendimų pažangumas, modernizavimo galimybės, remonto ir aptarnavimo patogumas ir pan.); nustatant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus ir jų parametrų lyginamuosius svorius (Rekomendacijų 38 p.). Nagrinėjamu atveju ekonominio naudingumo balai tiekėjų pasiūlymams suteikiami ne pagal tai, ar tiekėjo pasiūlymas (plačiąja prasme) atitinka visas konkursų sąlygas, o pagal tai, kiek siūlomos paslaugos atitinka būtent kokybinius parametrus. Teismo vertinimu, nėra duomenų, kad atsakovės pasitelkti kvalifikuoti ekspertai tiekėjų pasiūlymus vertino ne pagal konkurso sąlygose nustatytus kokybės kriterijus. CPK 178 str. nustato civilinio proceso šalies pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis ji grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Šiuo atveju ginčija ekspertų atlikto ieškovės pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo rezultatus, remdamasi tik savo pačios subjektyviais paaiškinimais ir analize, tačiau nepateikia jokių kitų įrodymų (kompetentingų ir nepriklausomų ekspertų ar institucijų išvadų), paneigiančių atsakovės paskirtų ekspertų atlikto vertinimo teisingumą. Nors bet kuris ekspertinis vertinimas turi tam tikrą subjektyvumo elementą, nes priklauso nuo ekspertų patirties, kvalifikacijos ir pan. Byloje nėra duomenų apie ekspertų vertinimo derinimus tarpusavyje, taip pat apie jų sąsajas su tiekėjais, taigi, taip pat nėra pagrindo manyti, jog ekspertai pasiūlymus vertino šališkai, ne pagal savo vidinį įsitikinimą ar neturėdami pakankamos kompetencijos, priešingai, pasiūlymus vertino remdamiesi savo žiniomis ir patirtimi, individualiai, subjektyviai pagal kriterijų parametrų vertinimo reikšmių apibūdinimą. Pažymėtina, kad ieškovė nesinaudojo VPĮ 27 straipsnio 2 dalyje nustatyta teise prašyti paaiškinti pirkimo dokumentus ir pretenzijų perkančiajai organizacijai dėl nustatytų sąlygų bei vertinimo kriterijų nereiškė, o tai leidžia teigti, kad dalyvaujant Konkurse ieškovei visos sąlygos buvo aiškios, ir ji su jomis sutiko.

30Susipažinus su ieškovės pasiūlymo dokumentu, darytina išvada, kad jame vertinant pagal visus parametrus priemonės projekto tikslams pasiekti nėra pakankamai aiškios, nurodytos metodologijos nesiejamos su projekto tikslais, o rezultatai - su perkančiosios organizacijos poreikiais, nenurodytas plėtros darbų atlikimas, užduotys, apsiribota metodologijų išvardijimu, nurodyti rizikos veiksniai gan deklaratyvūs. Todėl perkančiosios organizacijos išvada dėl ieškovės pasiūlymo įvertinimo pagal parametrus T1, T2, T3 yra pagrįsta. Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, kad perkančioji organizacija ieškovės pasiūlymą vertino objektyviai, nuosekliai ir išsamiai, nepažeistas VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintas skaidrumo principas, todėl nėra pagrįsto ir teisėjo pagrindo panaikinti atsakovės sprendimą dėl ieškovės pasiūlymui suteiktų ekonominio naudingumo balų, tiekėjų pasiūlymų eilės sudarymo.

31Dėl trečiojo asmens UAB „InnoForce“ pasiūlymo neatmetimo

32Ieškovė atskiru ieškiniu ginčija trečiojo asmens UAB „InnoForce“ pasiūlymo atitikimą Konkurso sąlygų 3.1.6 punkto reikalavimui.

33Bylos duomenys tvirtina, kad Konkurse „Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos (FVAIS) priežiūros ir plėtros paslaugų pirkimas“ , perkančiajai organizacijai informavus apie pasiūlymų techninių duomenų įvertinimą, pasiūlymų eilę ir Konkurso laimėtoją, ieškovė pateikė prašymą atsakovei leisti susipažinti trečiojo asmens pasiūlymu. Susipažinus su trečiojo asmens, ieškovė 2017-01-13 pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją dėl Konkursą laimėjusio pasiūlymo neatitikimo Konkurso sąlygų 3.1.6 punkto reikalavimui ir trečiojo asmens Tiekėjo deklaracijos melagingumo, kurią perkančioji organizacija 2017-01-23 atmetė.

34Ieškovė nurodo, kad G. R. yra UAB „InnoForce“ akcininkas, dėl kurio veiksmų BUAB „ERP“ bankrotas pripažintas tyčiniu (kasacinio teismo nutartis c.b. Nr. 3K-3-466/2016), todėl trečiasis asmuo neatitinka Konkurso sąlygų 3.1.6 punkto reikalavimo ir tiekėjo deklaracijoje nurodė melagingą informaciją.

35Konkurso sąlygų 3.1.6 punktas numato, kad tiekėjas turi nurodyti informaciją, kad nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (profesinės etikos), kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Pagal Konkurso sąlygas profesinis pažeidimas suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra - fizinis asmuo yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 (treji) metai.

36Bylos duomenys tvirtina, kad ieškovės pateiktose apeliacinės instancijos ir kasacinio teismo nutartyse vertinti UAB „ERP“ akcininkų veiksmai, o būtent, vertinti G. R. veiksmai, kurie lėmė, jog įmonė UAB „ERP“ prie bankroto buvo privesta tyčia. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti pasiūlymo atitikimą Konkurso sąlygų 3.1.6 punkto reikalavimui, ėmėsi priemonių šiai abejonei pašalinti – prašė trečiąjį asmenį pateikti papildomus įrodymus apie įmonės vadovą, valdymą, pagrįsti turto režimą. Nustatyta, kad pasiūlymų pateikimo dieną 2016-10-20 trečiojo asmens UAB „InnoForce“ generalinis direktorius buvo M. M., o nuo 2014-11-06 vienintele UAB „InnoForce“ akcininke yra R. R., kuri įmonės akcijas valdo asmeninės nuosavybės teise. Duomenų apie tai, kad M. M. ir R. R. būtų padarę rimtą profesinį pažeidimą, ieškovė tiek atsakovei, tiek teismui nepateikė (CPK 178 str.). Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad perkančioji organizacija vertindama trečiojo asmens pasiūlymo atitiktį Konkurso sąlygų reikalavimams vadovavosi VPĮ nuostatoms, išsamiai vertino trečiojo asmens pateiktus dokumentus dėl Konkurso sąlygų 3.1.6 punkto reikalavimo atitikimo, Tiekėjo deklaracijoje nurodytą informaciją ir pagrįstai nenustatė Konkurso sąlygų 3.1.6 punkto pažeidimo.

37Teismas ieškovės argumentus, kad G. R. UAB „InnoForce“ valdo per sutuoktinę R. R. ir tikslingai savęs neregistruoja UAB „InnoForce“ akcininku, laiko deklaratyviais, nepagrįstais jokiais įrodymais (CPK 178 str.).

38Teismas neanalizuoja ir plačiau nepasisako ieškovės argumentų dėl G. R. ir R. R. 2012-06-26 sudarytos povedybinės sutarties nuostatų prieštaravimo CK normoms, jos išviešinimo, kadangi šios aplinkybės nėra bylos nagrinėjimo dalykas. Ieškovė manydama, jog povedybinės sutarties nuostatos pažeidžia jos teisėtus interesus, turi teisę ją ginčyti ginčo teisenos tvarka. Taip pat pažymėtina, kad prieš reikšdama reikalavimą dėl povedybinės sutarties pripažinimo negaliojančia ab initio nepasinaudojo privaloma išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarka (CPK 4233 str. 2 d.).

39Trečiasis asmuo atsiliepime nurodo, kad ieškovė kreipdamasi su ieškiniu į teismą piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, nes siekia uždelsti Konkurso procedūras, klaidina teismą dėl nurodomų aplinkybių. Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalies nuostatas piktnaudžiaujančia procesinėmis teisėmis šalimi yra pripažįstama tokia šalis, kuri nesąžiningai pareiškia nepagrįstą reikalavimą arba sąmoningai veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010, 2012 m. liepos 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-346/2012). Ieškovė, teikdamas ieškinius įgyvendino CPK 5 straipsnyje įtvirtintą teisę ginti galimai pažeistas teises ir interesus, kurią garantuoja procesinis dispozityvumo principas, pagal kurį šalys ir kiti proceso dalyviai, laikydamiesi proceso įstatymo nuostatų, turi teisę laisvai disponuoti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis (CPK 13 straipsniai). Pažymėtina, kad vien tai, jog ieškovė netinkamai formuluoja ieškinio dalyką ir faktinį pagrindą savaime nesudaro pagrindo konstatuoti akivaizdų piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (CPK 95 str.), nesant duomenų, kad pareikštu ieškiniu buvo siekiama kitų tikslų, o ne teismine tvarka nuginčyti ieškovės nuomone nepagrįstu atsakovės sprendimus. Esant šioms aplinkybėms nėra pagrindo konstatuot ieškovės piktnaudžiavimo naudojantis procesinėmis teisėmis.

40Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas daro išvadą, kad perkančioji organizacija vertindama ieškovės pasiūlymą nepažeidė lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų (VPĮ 3 str. 1 d.), neapribojo tiekėjų konkurencijos (VPĮ 32 str.) bei nepažeidė VPĮ tikslo, todėl ieškovės ieškiniai atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti (CPK 178 str., 185 str.).

41Dėl dalies bylos medžiagos pripažinimo nevieša

42Ieškovė prašo pateiktą techninio pasiūlymo dalį pripažinti nevieša informacija. Atsakovė prašo kartu su atsiliepime į ieškovo ieškinį dėl perkančiosios dalies atlikto techninės dalies vertinimo pateiktą informaciją nurodytą 6,7,8,9 ir 15 prieduose pripažinti nevieša informacija. Taip pat atsakovė prašo atsiliepime į ieškinį dėl perkančiosios organizacijos kito dalyvio UAB “InnoForce” pasiūlymo neatmetimo pateiktą informaciją, nurodytą 6,7,8 ir 26 prieduose pripažinti nevieša informacija. Trečiasis asmuo prašo pripažinti G. R. ir R. R. povedybinę sutartį pripažinti konfidencialia ir neatskleisti sutarties turinio ieškovei ir kitiems tretiesiems asmenims.

43CPK 10 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad priimdamas procesą užbaigiančią nutartį teismas turi teisę nustatyti, kad bylos medžiaga ar jos dalis yra nevieša. Įvertinus kartu su ieškiniu ir atsiliepimais pateiktus dokumentus, darytina išvada, jog teismui pateikti dokumentai laikytina konfidencialia informacija, o Konkurse dalyvaujantys tiekėjai yra tarpusavyje konkuruojantys subjektai ir ši informacija gali turėti didelę komercinę (gamybinę) vertę (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-09-01 nutartis Nr. 2A-1422/2014). Be to, pagal CK 1.116 straipsnį, dėl informacijos pripažinimo paslaptimi sprendžia jos savininkas, kuris vadovaudamasis komercijos (gamybos) interesais, sprendžia, kuri informacija yra komercinė paslaptis ir negali būti atskleista (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-05-08 nutartis c.b. Nr. 3K-3-197/2007). Kadangi leidimas susipažinti pateiktais dokumentais galėtų pažeisti sąžiningą konkurenciją, padarytų žalos įmonių konkurencingumui ir suteiktų vienam tiekėjui daugiau teisių negu kitiems, būtų atskleisti asmenų, kurie nėra byloje dalyvaujantys asmenis asmeniniai duomenys, ieškovės, atsakovo bei trečiojo asmens prašomi dokumentai pripažintina ne vieša bylos medžiaga ir neteiktini susipažinti bei kopijuoti kitiems proceso dalyviams.

44Atmetus ieškinį iš ieškovo sutinkamai su CPK 98 straipsnio 1 dalimi priteistinos trečiojo asmens UAB „InnoForce“ turėtos bylinėjimosi išlaidos neviršijančios Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio.

45Trečiasis asmuo pateikė įrodymus, kad turėjo 8 591 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų. Nors teisės aktais nėra ribojama kliento ir advokato teisė susitarti dėl bet kokio honoraro dydžio, tačiau ginčą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuojamos ne didesnės su atstovavimu susijusios išlaidos, nei nustatytos Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo (CPK 98 str. 1 d. ir 2 d.). Atsižvelgiant į procesinių dokumentų ir bylos apimtį, į tai, kad byloje nebuvo spręsti labai sudėtingi teisės ir (ar) fakto klausimai, dėl ko advokato darbo sąnaudos galėtų ženkliau išaugti, ir į tai, jog byla buvo nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, įvertinus taip pat ir kitų dokumentų susijusių su atstovavimu byloje, parengimą, sudėtingumą ir apimtį, pagrįstomis laikytinos 5346 Eur dydžio išlaidos, kurios priteistinos iš ieškovės (CPK 98 straipsnio 2 dalis).

46Sprendimui įsiteisėjus Lietuvos apeliacinio teismo 2017-04-06 nutartimi byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos (CPK 150 str. 2 d.).

47Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, 4239 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

48ieškovės UAB „ALNA BUSINESS SOLUTONS“ ieškinį atsakovei Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl perkančiosios organizacijos atlikto techninės dalies vertinimo ir pagal ieškovės UAB „ALNA BUSINESS SOLUTIONS“ ieškinį atsakovei Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl perkančiosios organizacijos neteisėtai kito dalyvio pasiūlymo neatmetimo, trečiasis asmuo – UAB „InnoForce“, atmesti.

49Priteisti iš ieškovės UAB „ALNA BUSINESS SOLUTIONS“ (kodas 300067906) 5346 Eur bylinėjimosi išlaidų trečiojo asmens UAB „InnoForce“ (kodas 302676496) naudai.

50Pripažinti nevieša bylos medžiaga bei neteikti jų susipažinti ir kopijuoti bei atgaminti jokia forma byloje dalyvaujantiems asmenims ir kitiems asmenims ieškovės UAB „ALNA BUSINESS SOLUTONS“ pateiktą pasiūlymo techninio dalį, atsakovės Valstybinės liginių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atsiliepime į ieškovo ieškinį dėl perkančiosios dalies atlikto techninės dalies vertinimo pateiktą informaciją, nurodytą 6,7,8,9 ir 15 prieduose, ir atsiliepime į ieškovo ieškinį dėl perkančiosios organizacijos kito dalyvio UAB “InnoForce” pasiūlymo neatmetimo pateiktą informaciją, nurodytą 6,7,8 ir 26 prieduose .

51Pripažinti nevieša bylos medžiaga bei neteikti jų susipažinti ir kopijuoti bei atgaminti jokia forma byloje dalyvaujantiems asmenims ir kitiems asmenims trečiojo asmens UAB „InnoForce“ pateiktą G. R. ir R. R. povedybinę sutartį.

52Sprendimui įsiteisėjus Lietuvos apeliacinio teismo 2017-04-06 nutartimi byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos (CPK 150 str. 2 d.).

53Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas... 2. Ieškovė UAB „ALNA BUSINESS SOLUTONS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir... 3. Nurodo, kad atsakovė vykdo konkursą „Finansų valdymo ir apskaitos... 4. Atsakovas nurodė, kad kito Konkurso dalyvio pasiūlymas yra santykinai... 5. Nurodo, kad Ieškovės pasiūlymas nepagrįstai pagal parametrą T2 įvertintas... 6. Ieškovė nurodo, kad atsakovas nepagrįstai teigia, kad pasiūlyme neaiškiai... 7. Ieškovė nurodo, kad jos pasiūlymas taip pat nepagrįstai pagal parametrą T3... 8. Atsakovė Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos... 9. Trečiasis asmuo UAB “InnoForce” atsiliepimu prašo ieškinį atmesti,... 10. Dublike ieškovė UAB “ALNA BUSINESS SOLUTIONS” savo ieškinio reikalavimus... 11. Triplike atsakovė Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos... 12. Ieškovė UAB “ALNA BUISINESS SOLUTIONS” kreipėsi į teismą taip pat su... 13. Nurodo, kad atsakovė vykdomo Konkurso „Finansų valdymo ir apskaitos... 14. Atsakovė Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos... 15. Trečiasis asmuo UAB „InnoForce“ atsiliepimu prašo ieškovės ieškinį... 16. Dubliku ieškovė UAB „ALNA BUSINESS SOLUTIONS“ prašo ieškovės ieškinį... 17. Tripliku atsakovė Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos... 18. Tripliku trečiasis asmuo UAB „InnoForce“ prašo ieškovės ieškinį... 19. Ieškiniai netenkintini.... 20. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė vykdo viešąjį pirkimą „Finansų... 21. Dėl pasiūlymo įvertinimo pagal parametrus T1, T2, T3... 22. Ieškovė nesutinka su perkančiosios organizacijos pasiūlymo vertinimu pagal... 23. Perkančiosios organizacijos, vertindamos tiekėjų pasiūlymus, pripažintus... 24. Remiantis Konkurso sąlygų 10.1 punktu perkančiosios organizacijos neatmesti... 25. Ieškovė pažymi, kad pasiūlymo nurodyti trūkumai pagal visus parametrus yra... 26. Bylos duomenys, kad perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisija... 27. Iš Konkurso sąlygų matyti, kad pagal pirmąjį parametrą intervale nuo 31... 28. Iš ekspertų ekspertinio vertinimo anketų ir perkančiosios organizacijos... 29. Kaip minėta, atsižvelgiant į ginčo Pirkimu siekiamų įsigyti paslaugų... 30. Susipažinus su ieškovės pasiūlymo dokumentu, darytina išvada, kad jame... 31. Dėl trečiojo asmens UAB „InnoForce“ pasiūlymo neatmetimo... 32. Ieškovė atskiru ieškiniu ginčija trečiojo asmens UAB „InnoForce“... 33. Bylos duomenys tvirtina, kad Konkurse „Finansų valdymo ir apskaitos... 34. Ieškovė nurodo, kad G. R. yra UAB „InnoForce“... 35. Konkurso sąlygų 3.1.6 punktas numato, kad tiekėjas turi nurodyti... 36. Bylos duomenys tvirtina, kad ieškovės pateiktose apeliacinės instancijos ir... 37. Teismas ieškovės argumentus, kad G. R. UAB... 38. Teismas neanalizuoja ir plačiau nepasisako ieškovės argumentų dėl 39. Trečiasis asmuo atsiliepime nurodo, kad ieškovė kreipdamasi su ieškiniu į... 40. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas daro išvadą, kad perkančioji... 41. Dėl dalies bylos medžiagos pripažinimo nevieša... 42. Ieškovė prašo pateiktą techninio pasiūlymo dalį pripažinti nevieša... 43. CPK 44. Atmetus ieškinį iš ieškovo sutinkamai su CPK 45. Trečiasis asmuo pateikė įrodymus, kad turėjo 8 591 Eur advokato teisinės... 46. Sprendimui įsiteisėjus Lietuvos apeliacinio teismo 2017-04-06 nutartimi... 47. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 48. ieškovės UAB „ALNA BUSINESS SOLUTONS“ ieškinį atsakovei Valstybinei... 49. Priteisti iš ieškovės UAB „ALNA BUSINESS SOLUTIONS“ (kodas 300067906)... 50. Pripažinti nevieša bylos medžiaga bei neteikti jų susipažinti ir kopijuoti... 51. Pripažinti nevieša bylos medžiaga bei neteikti jų susipažinti ir kopijuoti... 52. Sprendimui įsiteisėjus Lietuvos apeliacinio teismo 2017-04-06 nutartimi... 53. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos...