Byla e2-3396-781/2017
Dėl netesybų (delspinigių) sumažinimo, tretieji asmenys BUAB „TMV energy“, antstolis D. K

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė Varanauskaitė, sekretoriaujant Linai Matukaitei, dalyvaujant ieškovo T. M. atstovui advokatui G. V., atsakovo bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“, kuriam atstovauja bankroto administratorius UAB „Verslo konsultantai“, atstovei teisininkei M. V., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo T. M. ieškinį atsakovui bankrutavusiai kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“, kuriam atstovauja bankroto administratorius UAB „Verslo konsultantai“, dėl netesybų (delspinigių) sumažinimo, tretieji asmenys BUAB „TMV energy“, antstolis D. K., ir

Nustatė

2I. Bylos esmė

3Tarp šalių kilo ginčas dėl tarp trečiojo asmens BUAB „TMV energy“ ir BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ sudarytose paskolos sutartyse, kurių vykdymo užtikrinimui ieškovas įkeitė jam priklausantį turtą, nustatytų ir atsakovo paskaičiuotų delspinigių sumažinimo.

4II. Šalių nurodytos aplinkybės ir argumentai

5Ieškovas, nesutikdamas su atsakovo paskaičiuotų netesybų (delspinigių) dydžiu, kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas sumažinti atsakovo BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ priskaičiuotų pagal 2012 m. birželio 11 d. paskolos sutartį Nr. 12-00209 LTL, 2012 m. spalio 3 d. paskolos sutartį Nr. 12-00383 LTL ir paskolos sutarčių pagrindu 2016 m. balandžio 5 d. išduotus vykdomuosius įrašus Nr. 2880 ir Nr. 2881 delspinigių dydį iki 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną; taip pat priteisti ieškovui iš atsakovo visas jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovas nurodo, kad 2012 m. birželio 11 d. ir 2012 m. spalio 3 d. trečiasis asmuo UAB „TMV energy“ su KU „Vilniaus taupomoji kasa“ sudarė paskolos sutartis Nr. 12-00209 LTL ir Nr. 12-00383 LTL, pagal kurias trečiajam asmeniui buvo suteiktos atitinkamai 210 200 Lt (60 878,13 Eur) bei 100 000 Lt (28 962 Eur) dydžio paskolos; tuo tarpu ieškovas, užtikrindamas trečiojo asmens prievoles pagal minėtas sutartis, įkeitė savo asmeninį turtą – žemės sklypo dalį ir butą, esančius ( - ), Vilniuje. Pažymi, kad atsakovui ir trečiajam asmeniui buvo iškeltos bankroto bylos – atitinkamai 2014 m. vasario 7 d. ir 2015 m. gruodžio 8 d. Ieškovas aiškina, kad atsakovas vienašališkai nutraukė nurodytas paskolos sutartis ir 2016 m. balandžio 5 d. buvo išduoti vykdomieji įrašai dėl atitinkamai 78 520,85 Eur (iš kurių 19 365,17 Eur delspinigių) bei 34 095,16 Eur (iš kurių 4585,56 Eur delspinigių) skolų išieškojimo.

7Ieškovas nesutinka su minėtose paskolos sutartyse nustatytais 0,2 proc. dydžio už kiekvieną vėlavimo dieną delspinigiais ir prašo juos sumažinti. Nurodo, kad nagrinėjamu atveju minėtos paskolos sutartys buvo sudarytos atsakovo ir nuostatos dėl delspinigių turėtų būti vertinamos kaip primestinės, nes atsakovas, pasinaudodamas savo pranašesne padėtimi, nustatė neprotingai didelius delspinigius, kurie, anot ieškovo, yra peraugantys į lupikavimą, pažeidžiantys viešąją tvarką ir sudarantys atsakovui sąlygas nesąžiningai pelnytis ieškovo sąskaita. Ieškovas pažymi, kad jis deda visas pastangas atsiskaityti su atsakovu, tuo tarpu atsakovas neįrodė realių nuostolių, kurie prilygtų jo reikalaujamai delspinigių sumai, todėl, ieškovo teigimu, delspinigiai mažintini iki teismų praktikoje priimto 0,02 proc. už uždelstą dieną dydžio, t. y. atsakovo priskaičiuota 23 950,73 Eur delspinigių suma turi būti sumažinta iki 2395,07 Eur.

8Atsakovas bankrutavusi kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“, kuriam atstovauja bankroto administratorius UAB „Verslo konsultantai“, atsiliepime į ieškinį ir jo atstovė teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutinka ir prašo nutraukti bylą arba ieškinį atmesti. Atsakovas nurodo, kad ieškovas neturėjo teisės pateikti teismui ieškinio, nes minėtas paskolos sutartis su atsakovu sudarė ne ieškovas, o trečiasis asmuo UAB „TMV energy“, kurio atstovu ieškinio teikimu metu buvo ir yra bankroto administratorius UAB „Reniva“. Pažymi, kad ieškovas iki bankroto bylos iškėlimo trečiajam asmeniui UAB „TMV energy“, dar būdamas įmonės vadovu, nereiškė atsakovui jokių pretenzijų dėl sutartyse numatyto delspinigių dydžio, neteikė teismams jokių ieškinių dėl sutartyse numatytos delspinigių normos sumažinimo arba pakeitimo, nors pats pasirašė minėtas sutartis, atstovaudamas trečiąjį asmenį. Taigi, atsakovo teigimu, T. M. nėra šio ginčo šalis – jis nėra trečiojo asmens atstovas, minėtų sutarčių šalis, todėl negali būti ir ieškovu byloje bei teikti teismui tokio ieškinio.

9Atsakovas pažymi, kad nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo UAB „TMV energy“ paskolas ėmė savo verslui vystyti, nes paskolų sutartys sudarytos juridinio asmens vardu, todėl ieškovas, atstovaudamas UAB „TMV energy“ interesams ir būdamas rūpestingu bei apdairiu įmonės vadovu, turėdamas verslo sutarčių sudarymo praktikos, anot atsakovo, galėjo tinkamai įvertinti savo atstovaujamos įmonės prisiimamus įsipareigojimus. Nurodo, kad minėtos paskolos buvo pakankamai didelės, paimtos gana trumpam laikotarpiui (penkeriems metams), tuo tarpu atsakovas finansų rinkoje, palyginti su Lietuvoje veikiančiais komerciniais bankais, nebuvo itin stambi kredito įmonė, todėl, atsakovo teigimu, 0,2 proc. dydžio delspinigių suma buvo nustatyta siekiant apsidrausti nuo galimų didelių nuostolių ir nėra per didelė.

10Trečiasis asmuo antstolis D. K. savo prašymuose dėl bylos nagrinėjimo jam nedalyvaujant nurodo, kad neturi teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi ir savo pozicijos dėl ieškinio neišreiškė.

11Trečiasis asmuo BUAB „TMV energy“ savo pozicijos dėl ieškinio neišreiškė.

12III. Byloje nustatytos reikšmingos ginčui išspręsti aplinkybės

13Nagrinėjamu atveju iš byloje esančios rašytinės medžiagos, šalių paaiškinimų, Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, kad 2012 m. birželio 11 d. ir 2012 m. spalio 3 d. trečiasis asmuo UAB „TMV energy“ bei KU „Vilniaus taupomoji kasa“ sudarė paskolos sutartis Nr. 12-00209 LTL ir Nr. 12-00383 LTL, pagal kurias trečiajam asmeniui buvo suteiktos atitinkamai 210 200 Lt (60 878,13 Eur) bei 100 000 Lt (28 962 Eur) dydžio paskolos, o šių paskolos sutarčių vykdymo užtikrinimui ieškovas įkeitė savo asmeninį turtą – 586/1171 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), 0,1171 ha ploto, adresu ( - ), Vilniuje, ir butą, unikalus Nr. ( - ), 165,99 kv. m ploto, adresu ( - ), Vilniuje.

14Minėtose paskolos sutartyse buvo nustatyta, kad delspinigių dydis už kiekvieną uždelstą mokėti dieną sudaro 0,20 proc.

15Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 7 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-3304-781/2014 (dabar Nr. B2-2767-781/2017), atsakovui KU „Vilniaus taupomoji kasa“ iškelta bankroto byla.

16Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 8 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. eB2-6092-794/2015 (dabar Nr. eB2-1025-864/2017), UAB „TMV energy“ iškelta bankroto byla.

17Vilniaus rajono 6-ojo notaro biuro notaras E. N. 2016 m. balandžio 5 d. išdavė vykdomąjį įrašą Nr. 2880 dėl priverstinio 78 338,11 Eur dydžio skolos, kurią sudaro 49 658,46 Eur negrąžinta kredito suma, 9314,48 Eur palūkanos, 19 365,17 Eur delspinigiai, išieškojimo hipotekos kreditoriaus (atsakovo) BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ naudai iš skolininko UAB „TMV energy“ bei subsidiaraus skolininko (įkaito davėjo) T. M..

18Vilniaus rajono 6-ojo notaro biuro notaras E. N. 2016 m. balandžio 5 d. išdavė vykdomąjį įrašą Nr. 2881 dėl priverstinio 33 985,51 Eur dydžio skolos, kurią sudaro 24 996,90 Eur negrąžinta kredito suma, 4403,05 Eur palūkanos, 4585,56 Eur delspinigiai, išieškojimo hipotekos kreditoriaus (atsakovo) BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ naudai iš skolininko UAB „TMV energy“ bei subsidiaraus skolininko (įkaito davėjo) T. M..

19Antstolis D. K. 2016 m. balandžio 21 d. patvarkymu priėmė nurodytus vykdomuosius įrašus vykdyti; tuo pagrindu buvo pradėtos vykdomosios bylos Nr. 0174/16/00783 ir Nr. 0174/16/00784; 2017 m. kovo 14 d. antstolio surašytas turto pardavimo iš varžytynių aktas, kuriame nurodyta, jog antstolis pardavė ieškovui priklausantį ir atsakovui įkeistą turtą (žemės sklypo dalį ir butą); tuo pagrindu minėtos vykdomosios bylos užbaigtos.

20Ieškinys atmestinas.

21IV. Teismo argumentai ir motyvai

22Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.70 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį arba įstatymus netesybomis, įkeitimu (hipoteka), laidavimu, garantija, rankpinigiais ar kitais sutartyje numatytais būdais. Prievolių įvykdymo užtikrinimo institutas suteikia kreditoriui papildomų garantijų, kad jo reikalavimas bus patenkintas, taip pat skatina skolininką tinkamai įvykdyti prievolę.

23Nagrinėjamu atveju šalių ginčas iš esmės kilo dėl kreditoriaus (atsakovo) paskaičiuotų netesybų (delspinigių) pagal paskolos sutartis, kurių vykdymo užtikrinimui ieškovas įkeitė savo asmeninį turtą, sumažinimo.

24Dėl ieškovo reikalavimo teisės

25Atsakovas, nesutikdamas su ieškiniu, be kita ko, nurodė, kad ieškovas neturi teisės pateikti teismui ieškinio, nes minėtas paskolos sutartis su atsakovu sudarė ne ieškovas, o trečiasis asmuo UAB „TMV energy“, kurio atstovu ieškinio teikimu metu buvo ir yra bankroto administratorius UAB „Reniva“, tuo tarpu ieškovas pasirašė minėtas sutartis tik kaip trečiojo asmens atstovas. Teismas nesutinka su tokiais atsakovo argumentais.

26Kaip minėta, ieškovas, užtikrindamas trečiojo asmens ir atsakovo pasirašytų paskolos sutarčių tinkamą vykdymą, įkeitė savo asmeninį turtą, t. y. tapo įkaito davėju. CK 4.225 straipsnio 6 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad jeigu kreditorius pradėjo nepagrįstą išieškojimą be pagrindo arba pareiškė nepagrįstą reikalavimą, skolininkas (įkaito davėjas) turi teisę ginčyti kreditoriaus veiksmų teisėtumą ieškinio teisenos tvarka. Taigi, sistemiškai ir lingvistiškai aiškinant minėtą normą, darytina išvada, kad ieškovas, kaip įkaito davėjas, nagrinėjamu atveju turi teisę prašyti sumažinti atsakovo (kreditoriaus) paskaičiuotas netesybas (delspinigius), todėl atsakovo prašymas dėl bylos nutraukimo netenkintinas.

27Dėl netesybų sumažinimo

28Netesybos tarp šalių nustatomos siekiant keleto tikslų. Pirmiausia, kaip yra išaiškinęs kasacinis teismas, šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų skirta tam, kad kreditoriui nereikėtų įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Kitaip tariant, vienas netesybų tikslų – sumažinti kreditoriaus įrodinėjimo naštą reikalaujant atlyginti nuostolius. Antra, netesybomis siekiama sukurti teisinį aiškumą tarp šalių dėl civilinės atsakomybės apimties, nes netesybos riboja prievolę pažeidusios šalies atsakomybę tam tikra sutartine ir iš anksto žinoma pinigų suma. Trečia, netesybos skirtos skatinti skolininką laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus. Kita vertus, kaip nurodoma kasacinio teismo jurisprudencijoje, netesybos yra nukreiptos į minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą ir negali būti kreditoriaus pasipelnymo šaltinis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-378/2005) bei negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007).

29Taigi, jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro netesybų dydžio, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatyme įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). CK 6.258 straipsnio 3 dalyje įtvirtinti du savarankiški pagrindai, kada teismas gali mažinti netesybas – jeigu jos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, taip pat jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Taigi, teismo teisė mažinti netesybas kyla tik nustačius vieną arba abi šias sąlygas. Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ (CK 6.258 straipsnio 3 dalis) įstatymo nesukonkretintos. Kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas.

30Kai kyla ginčas dėl priteistinų sutartinių netesybų dydžio, svarbu atsižvelgti į tai, jog netesybos nustatytos šalių valia jų sudarytoje sutartyje ir teismas neturėtų iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Vienas iš esminių įstatyme nustatytų netesybų mažinimo kriterijų – netesybų santykis su nuostoliais. Tik įvertinęs skirtumą tarp nuostolių ir prašomų netesybų teismas gali nuspręsti, ar netesybų suma nėra pernelyg didelė ir nepagrįsta. Taigi teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. birželio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-358/2015; 2013 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-562/2013).

31Nustatant, ar netesybos, palyginti su nuostoliais, nėra pernelyg didelės, atsižvelgiama į įvairias aplinkybes, šių sąrašas nebaigtinis. Kasacinio teismo praktikoje sprendžiant netesybų mažinimo klausimą atsižvelgiama į šiuos kriterijus: šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus, tikruosius sutarties šalių ketinimus, sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, šalių statusą, t. y. ar šalys yra vartotojai, taip pat kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus, sutarties šalių interesų pusiausvyrą, skolininko elgesį, bankų mokamų palūkanų dydį, CK 6.251 straipsnyje, reglamentuojančiame visiško nuostolių atlyginimo principą, nustatytus kriterijus: atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį, šalių tarpusavio santykius, taip pat ar visiškas nuostolių atlyginimas nesukurs nepriimtinų ar sunkių padarinių; netesybų mažinimas gali būti nulemtas siekio įgyvendinti neteisėto praturtėjimo prevenciją arba siekio užtikrinti viešosios tvarkos apsaugą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2009; 2010 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-384/2010; 2016 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-153-916/2016).

32Kasacinio teismo taip pat nurodyta, kad, sprendžiant dėl priteistinų sutartinių netesybų dydžio, svarbu atsižvelgti į tai, jog netesybos nustatytos šalių valia jų sudarytoje sutartyje, įvertinti konkrečių sutartinių santykių pobūdį (pvz., abi sutarties šalys – privatūs verslo subjektai, turintys patirties verslo bei derybų srityje, galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas). Teismas neturėtų iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2008; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008).

33Dėl CK 6.73 straipsnio 2 dalies, taip pat 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatų aiškinimo pažymėtina, kad tuo atveju, kai kreditorius nepareiškia reikalavimo atlyginti nuostolius dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, o prašo tik netesybų (kurios laikomos iš anksto nustatytais galimais kreditoriaus nuostoliais, kurių dydžio jam nereikia įrodinėti), teismas, manydamas, jog šalių sutartyje nustatytos netesybos yra neprotingai didelės, dėl jų mažinimo sprendžia atsižvelgdamas į konkrečios nagrinėjamos bylos aplinkybes, vertindamas byloje pateiktus įrodymus, vadovaudamasis savo vidiniu suvokimu. Teismas gali pasiūlyti ieškovui pagrįsti prašomų priteisti netesybų dydžio atitiktį protingumo kriterijui ir pateikti įrodymų, kokio dydžio nuostolių jis realiai patyrė (CPK 179 straipsnio 1 dalis). Atitinkamai ieškovas, siekdamas pagrįsti, kad jo prašomos priteisti netesybos yra protingo dydžio, gali pateikti įrodymų, pagrindžiančių jo nuostolius dėl neįvykdytos ar netinkamai įvykdytos prievolės. Kartu pažymėtina tai, kad aptariamu atveju teismas neturi teisinio pagrindo reikalauti, jog ieškovas tiksliai įrodytų jo realiai patirtų dėl atsakovo pažeistos sutartinės prievolės nuostolių dydį, nes reikalavimas pareikštas tik dėl netesybų, neprašant nuostolių atlyginimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010).

34Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pagrindinė trečiojo asmens ir subsidiaraus skolininko – ieškovo, skola (negrąžintos paskolos) atsakovui yra 74 655,36 Eur (49 658,46 Eur + 24 996,90 Eur; dėl kurios ginčo byloje nekilo), tuo tarpu paskaičiuoti delspinigiai siekia apie 32 proc. visos pagrindinės skolos ir sudaro 23 950,73 Eur (19 365,17 Eur + 4585,56 Eur).

35Nustatyta, kad minėtos paskolos sutartys buvo pasirašytos tarp dviejų juridinių asmenų (UAB „TMV energy“ ir KU „Vilniaus taupomoji kasa“), t. y. privačių verslo subjektų, turinčių patirties verslo bei derybų srityje, galinčių numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius ir laisva valia pasirenkančių sutarties sąlygas. Nesutiktina su ieškovo argumentu, kad minėtų sutarčių sąlygos buvo primestinės, nes, kaip matyti iš byloje nustatytų aplinkybių, trečiasis asmuo 2012 m. birželio 11 d. pasirašęs su atsakovu paskolos sutartį, dar vieną iš esmės identišką sutartį pasirašė maždaug po keturių mėnesių, t. y. 2012 m. spalio 3 d., todėl nėra pagrindo teigti, jog trečiajam asmeniui šių sutarčių sąlygos buvo primestos ir jis su jomis nesutiko; byloje nepateikta įrodymų, jog trečiasis asmuo būtų ginčijęs šių sutarčių sąlygas. Nurodytu atveju paskolos buvo suteiktos trečiojo asmens verslo vystymui – paskolos sutartyse paskolos naudojimo tikslas nurodytas „smulkus verslas“. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad minėtas sutartis, atstovaudamas paskolų gavėją UAB „TMV energy“, pasirašė trečiojo asmens direktorius T. M., kuris, būdamas juridinio asmens vadovu, taip pat turėjo numatyti galinčius kilti įsipareigojimų nevykdymo padarinius, tačiau nei būdamas UAB „TMV energy“ vadovu, nei po bankroto bylos iškėlimo trečiajam asmeniui neteikė atsakovui ir (ar) teismui pretenzijų/reikalavimų dėl minėtų sutarčių sąlygų pakeitimo, skolos/netesybų sumažinimo ir pan., o šioje byloje nagrinėjamą reikalavimą pareiškė tik antstoliui pradėjus priverstinio vykdymo veiksmus. Be to, pabrėžtina, kad byloje nėra duomenų, jog ieškovas gera valia būtų įvykdęs (bent iš dalies) pagrindinį reikalavimą atsakovui (sumokėjęs dalį skolos), nors vykdomieji įrašai buvo išduoti dar 2016 m. balandžio 5 d., o apie pareigą vykdyti įsipareigojimus atsakovui ieškovas buvo informuotas dar anksčiau; nustatyta, kad antstolis tik vykdymo procese, realizavus ieškovui priklausantį ir atsakovui įkeistą turtą, išieškojo iš ieškovo skolą atsakovo naudai. Teismas pažymi, kad ieškovas bylos nagrinėjimo metu neįrodė (iš esmės ir neįrodinėjo) savo sunkios turtinės padėties, apsiribodamas tik deklaratyviais teiginiais ir įrodymais dėl nepilnamečių vaikų auginimo. Teismo vertinimu, byloje nepateikta ir kitų įrodymų, kurie leistų įvertinti kitas svarbias delspinigių mažinimo aplinkybes.

36Taigi, teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, nurodytus motyvus ir teisės aiškinimo bei taikymo taisykles, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju 0,2 proc. delspinigių dydis nėra per didelis ar akivaizdžiai prieštaraujantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo ar sąžiningumo principams, todėl ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 12, 178, 185 straipsniai).

37Kiti šalių argumentai, atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes, nurodytus sprendimo motyvus ir padarytas išvadas, vertintini kaip teisiškai nereikšmingi, todėl teismas dėl jų plačiau nepasisako.

38Dėl bylinėjimosi išlaidų

39Ieškinį atmetus, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos jam neatlygintinos; tuo tarpu atsakovas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas bei šias išlaidas pagrindžiančių įrodymų, todėl jos atsakovui nepriteistinos (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

40Tiek ieškovas, tiek atsakovas atleisti nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 ir 9 punktai), todėl teismo patirtos bylinėjimosi išlaidos (dėl procesinių dokumentų siuntimo) apmokamos iš valstybės biudžeto lėšų (CPK 96 straipsnio 4 dalis).

41Ieškovas, teikdamas ieškinį, sumokėjo 31 Eur dydžio žyminį mokestį, tačiau atsižvelgiant į tai, kad jis yra atleistas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu, ieškovui grąžintinas 31 Eur dydžio sumokėtas žyminis mokestis (CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Išaiškintina, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija remdamasi šiuo teismo sprendimu (CPK 87 straipsnio 3 dalis).

42Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais,

Nutarė

43Ieškovo T. M. ieškinį atsakovui bankrutavusiai kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“, kuriam atstovauja bankroto administratorius UAB „Verslo konsultantai“, dėl netesybų (delspinigių) sumažinimo, tretieji asmenys BUAB „TMV energy“, antstolis D. K., atmesti.

44Grąžinti ieškovui T. M., a. k. ( - ) 31 Eur (trisdešimt vieną eurą) žyminio mokesčio, sumokėto 2017 m. sausio 31 d.

45Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė... 2. I. Bylos esmė... 3. Tarp šalių kilo ginčas dėl tarp trečiojo asmens BUAB „TMV energy“ ir... 4. II. Šalių nurodytos aplinkybės ir argumentai... 5. Ieškovas, nesutikdamas su atsakovo paskaičiuotų netesybų (delspinigių)... 6. Ieškovas nurodo, kad 2012 m. birželio 11 d. ir 2012 m. spalio 3 d. trečiasis... 7. Ieškovas nesutinka su minėtose paskolos sutartyse nustatytais 0,2 proc.... 8. Atsakovas bankrutavusi kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“, kuriam... 9. Atsakovas pažymi, kad nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo UAB „TMV... 10. Trečiasis asmuo antstolis D. K. savo prašymuose dėl bylos nagrinėjimo jam... 11. Trečiasis asmuo BUAB „TMV energy“ savo pozicijos dėl ieškinio... 12. III. Byloje nustatytos reikšmingos ginčui išspręsti aplinkybės... 13. Nagrinėjamu atveju iš byloje esančios rašytinės medžiagos, šalių... 14. Minėtose paskolos sutartyse buvo nustatyta, kad delspinigių dydis už... 15. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 7 d. nutartimi, priimta civilinėje... 16. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 8 d. nutartimi, priimta civilinėje... 17. Vilniaus rajono 6-ojo notaro biuro notaras E. N. 2016 m. balandžio 5 d.... 18. Vilniaus rajono 6-ojo notaro biuro notaras E. N. 2016 m. balandžio 5 d.... 19. Antstolis D. K. 2016 m. balandžio 21 d. patvarkymu priėmė nurodytus... 20. Ieškinys atmestinas.... 21. IV. Teismo argumentai ir motyvai... 22. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.70 straipsnio 1 dalyje... 23. Nagrinėjamu atveju šalių ginčas iš esmės kilo dėl kreditoriaus... 24. Dėl ieškovo reikalavimo teisės... 25. Atsakovas, nesutikdamas su ieškiniu, be kita ko, nurodė, kad ieškovas neturi... 26. Kaip minėta, ieškovas, užtikrindamas trečiojo asmens ir atsakovo... 27. Dėl netesybų sumažinimo... 28. Netesybos tarp šalių nustatomos siekiant keleto tikslų. Pirmiausia, kaip yra... 29. Taigi, jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro netesybų dydžio, tai... 30. Kai kyla ginčas dėl priteistinų sutartinių netesybų dydžio, svarbu... 31. Nustatant, ar netesybos, palyginti su nuostoliais, nėra pernelyg didelės,... 32. Kasacinio teismo taip pat nurodyta, kad, sprendžiant dėl priteistinų... 33. Dėl CK 6.73 straipsnio 2 dalies, taip pat 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatų... 34. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pagrindinė trečiojo asmens ir subsidiaraus... 35. Nustatyta, kad minėtos paskolos sutartys buvo pasirašytos tarp dviejų... 36. Taigi, teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, nurodytus motyvus ir... 37. Kiti šalių argumentai, atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes,... 38. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 39. Ieškinį atmetus, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos jam... 40. Tiek ieškovas, tiek atsakovas atleisti nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo... 41. Ieškovas, teikdamas ieškinį, sumokėjo 31 Eur dydžio žyminį mokestį,... 42. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270... 43. Ieškovo T. M. ieškinį atsakovui bankrutavusiai kredito unijai „Vilniaus... 44. Grąžinti ieškovui T. M., a. k. ( - ) 31 Eur (trisdešimt vieną eurą)... 45. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...