Byla 2SA-68-450/2012
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-1433-596/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Radzevičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo RUAB „Alveta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 15 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-1433-596/2011,

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4Pareiškėjas RUAB „Alveta“ kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti procesą Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-1433-596/2011, panaikinti šioje byloje teismo priimtą sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Pareiškėjas nurodė, kad apie civilinę bylą Nr. 2-1433-596/2011, kurioje buvo sprendžiamas klausimas dėl skolos, kuri atsirado iš lizingo sutartinių santykių su juo (pareiškėju), priteisimo iš laiduotojų (atsakovų), sužinojo 2011 m. rugpjūčio mėn. Jis į šią civilinę bylą nebuvo įtrauktas, kai tuo tarpu tokio pobūdžio bylose jis yra pagrindinis atsakovas ir jo dalyvavimas yra būtinas. Taigi procesas atnaujintinas LR CPK 366 str. 1 d. 7 p. pagrindu, kadangi teismas sprendimu išsprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ir pareigų.

5Ieškovas UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ su prašymu nesutiko, nurodydamas, kad pareiškėjas apie civilinę bylą Nr. 2-1433-596/2011 ir joje priimtą sprendimą sužinojo anksčiau nei 2011 m. rugpjūčio mėn. Nurodytoje civilinėje byloje atsakovai dar 2010 m. lapkričio 23 d. pridėjo turto vertinimo ataskaitas, kurių užsakovas buvo RUAB „Alveta“, todėl pareiškėjui turi būti žinoma, kokiu tikslu atsakovams buvo teikiami ieškovo lizinguoto turto vertinimai. Atsakovas J. M. yra vienintelis pareiškėjo akcininkas, todėl turėjo rūpintis tinkamu RUAB „Alveta“ teisių gynimu – informuoti pareiškėją apie iškeltą civilinę bylą. Apie tai, kad pareiškėjui buvo žinoma apie Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimą už akių, rodo ir pareiškėjo apeliacinis skundas dėl 2010 m. gruodžio 3 d. Klaipėdos apygardos teismo sprendimo. Todėl pareiškėjas yra praleidęs LR CPK 368 str. 1 d. nustatytą 3 mėnesių terminą prašymui atnaujinti procesą pateikti. Be to, prašymas atnaujinti procesą negali būti tenkinamas ir dėl to, kad nėra LR CPK 366 str. 1 d. 7 p. numatytų pagrindų.

6Atsakovai J. M., L. M. ir J. M. su prašymu dėl proceso atnaujinimo sutiko, prašė jį tenkinti. Nurodė, jog kuomet nagrinėjami klausimai su restruktūrizuojamu subjektu, reikia atsižvelgti ne vien tik į santykius tarp kelių privačių subjektų ir ginčą tarp jų, bet ir į viešąjį interesą, kuris tokio pobūdžio bylose turi būti užtikrinamas. RUAB ,,Alveta“ negalėjo žinoti apie bylą, nedalyvavo joje ir nebuvo iki baigiamųjų kalbų įtraukta į ją, kas ir lėmė procesą dėl proceso atnaujino iniciavimą.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 15 d. nutartimi pareiškėjo RUAB „Alveta“ prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr.2-1433-596/2011 atmetė ir panaikino byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones – išieškojimo vykdomojoje byloje Nr. 0172/11/00930 sustabdymą. Teismas konstatavo, kad pareiškėjas apie aplinkybes, galimai sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą, sužinojo vėliausiai 2010 m. gruodžio 31 d. ir tai įrodo byloje esantis RUAB „Alveta“ atstovo S. D. ir atsakovų J. M., L. M. ir J. M. 2010 m. gruodžio 31 d. pasirašytas apeliacinis skundas, kuriame apeliantai, tame tarpe ir pareiškėjas, patvirtina, kad jam žinoma apie Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo civilinę bylą Nr.2-1433-596/2011 ir šioje byloje 2010 m. lapkričio 4 d. priimtą sprendimą už akių. Žinodamas šias aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą, pareiškėjas turėjo ne tik teisę, bet ir pareigą domėtis sprendimo už akių įsiteisėjimu, kadangi teisė kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo atsiranda tik įsiteisėjus sprendimui byloje. Atkreipė dėmesį, kad vienas iš atsakovų, t.y. J. M. yra pareiškėjo RUAB „Alveta“ akcininkas, kuris turėtų būti tiesiogiai suinteresuotas juridinio asmens teisių ir teisėtų interesų gynybos užtikrinimu. Kad sprendimu už akių galimai pažeidžiami RUAB „Alveta“ interesai J. M. neabejotinai žinojo ir šias aplinkybes nurodė pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Aplinkybių, kliudžiusių atsakovui J. M. savalaikiai informuoti pareiškėją RUAB „Alveta“ apie įsiteisėjusį sprendimą už akių, arba aplinkybių, kliudžiusių RUAB „Alveta“ pasidomėti apie sprendimo už akių įsiteisėjimą, teismas nenustatė. Teismas nurodė, kad prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminas skaičiuotinas nuo 2011 m. balandžio 28 d., kuomet Vilniaus apygardos teismas paliko galioti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutartį, kuria atsisakyta peržiūrėti 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. 2-1433-596/2011. Pareiškėjas RUAB „Alveta“ į teismą su prašymu atnaujinti procesą kreipėsi 2011 m. rugsėjo 2 d., t.y. praleidęs LR CPK 368 str. 1 d. nustatytą trijų mėnesių terminą, o atnaujinti šį terminą neprašė, todėl vadovaujantis LR CPK 370 str. 3 d. atsisakyta atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1433-596/2011. Termino paduoti prašymą praleidimas yra savarankiškas pagrindas atsisakyti atnaujinti procesą byloje, todėl teismas nurodė, kad atskirai dėl prašymo pagrįstumo dėl LR CPK 366 str. 1 d. 7 p. nurodytų pagrindų nepasisako.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Atskiruoju skundu pareiškėjas RUAB „Alveta“ prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 15 d. nutartį ir perduoti klausimą dėl proceso atnaujinimo nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Atskirasis skundas grindžiamas argumentais, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės ir iš esmės apsiribojo neva praleisto termino argumentavimo pagrindimu. Teismas visiškai nepasisakė dėl laiduotojų tarpusavio teisinių materialių ir procesinių santykių. Net ir argumentuodamas teismas padarė esminių klaidų, o būtent net ir aiškindamas termino skaičiavimo taisykles teismas padarė nelogišką išvadą. Pažymėjo, kad pareiškėjas yra restruktūrizuojamas ūkio subjektas, kuriam iš esmės yra taikomi kitokie vertinimo standartai. Restruktūrizavimo byla per se yra susijusi su viešojo intereso užtikrinimo tikslais. Teismas visiškai neįvertino to fakto, kad pareiškėjas nedalyvavo byloje, dėl kurios galutinio rezultato buvo paduotas prašymas dėl proceso atnaujinimo. Atkreipė dėmesį, kad juridinis asmuo ir akcininkas yra du skirtingi subjektai ir tapatinti juos sprendžiant klausimą dėl termino nustatymo yra nelogiška ir nesąžininga pareiškėjo atžvilgiu. Skundžiamoje nutartyje nurodomos aplinkybės apie akcininko interesą nėra reikšmingos, nes vienai iš šalių gali būti naudinga tokias aplinkybes paprasčiausiai nutylėti. Faktas, kad akcininkas sužinojo apie vienokias ir/ar kitokias aplinkybes nėra tapatus faktui, kad šias aplinkybes sužinojo ir pati įmonė, t.y. pareiškėjas. Nors teismo buvo nurodyta, kad nuo 2010 m. gruodžio 31 d. pareiškėjas įgijo pareigą domėtis procesu, tačiau, darydamas tokią išvadą, teismas nenurodė, kokiu įstatyminiu pagrindo tokia pareiga išplaukia asmeniui, kuris net nėra konkrečios bylos dalyvis.

11Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ nurodė, kad teismas pagrįstai nepasisakė dėl apelianto nurodytų argumentų dėl proceso atnaujinimo pagrindo, nes buvo konstatuota, kad buvo praleistas CPK 368 str. nustatytas prašymo padavimo terminas. Apeliantas jau anksčiau žinojo apie civilinę bylą Nr. 2-1433-596/2011 ir joje priimtą sprendimą. Antai atsakovai 2010 m. lapkričio 23 d. pateikdami pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pridėjo turtų vertinimo ataskaitas, kurių užsakovas buvo RUAB „Alveta“, todėl apeliantui turėjo būti žinoma, kokiu tikslu atsakovams buvo teikiami ieškovo lizinguoto turto vertinimai. Be to, dar 2010 m. lapkričio 23 d. prieš teismo posėdį Klaipėdos apygardos teisme (civ. byla Nr. 2-648-253/2010) apelianto atstovai ir atsakovai klausinėjo ieškovo atstovę J. P. apie civilinę bylą Nr.2-1433-596/2011 ir joje priimtą sprendimą. 2010 m. lapkričio 23 d. teismo posėdyje atsakovai, prašydami įskaityti delspinigius į nuostolius, patys pateikė duomenis, kad 2011 m. lapkričio 4 d. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas priėmė sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. 2-1433-596/2011. Tai 2010 m. gruodžio 3 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-648-253/2010 pažymėjimo ir teismas. Be to, atsakovas J. M. yra vienintelis apelianto akcininkas, todėl turėjo rūpintis tinkamu RUAB „Alveta“ teisių ginimu - informuoti apeliantą apie iškeltą civilinę bylą. Kadangi apeliantas žinojo apie nagrinėjamą bylą ir joje priimtą sprendimą už akių, todėl akivaizdu, kad galėjo sužinoti ir apie sprendimo įsiteisėjimą. Ieškovas išreiškė abejonę, ar apelianto atstovai siekia apginti viešąjį interesą, ar pačio apelianto ir jo akcininko [atsakovo] J. M. interesus.

12Atsakovai J. M., L. M. ir J. M. atsiliepimų į atskirąją skundą nepateikė.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo [nutarties] negaliojimo pagrindų patikrinimas [LR CPK 320 str. 1 d.]. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme [CPK 338 str.].

16Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų LR CPK 329 str. 2 d. ir 3 d., nenustatyta. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 15 d. nutarties, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdamas jo ribų [LR CPK 320 str. 2 d.].

17Nagrinėjamu atveju spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr.2-1433-596/2011, yra pagrįsta ir teisėta. Kaip matyti iš pareiškėjo RUAB „Alveta“ prašymo dėl proceso atnaujinimo turinio, prašymas atnaujinti procesą išnagrinėtoje byloje buvo grindžiamas LR CPK 366 str. 1 d. 7 p. pagrindu, t.y. kai sprendime teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ir pareigų. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo RUAB „Alveta“ prašymą dėl proceso atnaujinimo, konstatavo, kad pareiškėjas praleido LR CPK 368 str. 1 d. nustatytą trijų mėnesių terminą pareiškimui paduoti, o atnaujinti šį terminą neprašė, todėl vadovaudamasis LR CPK 370 str. 3 d. atsisakė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1433-596/2011.

18Proceso atnaujinimo institutas įstatymų leidėjo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje vertinamas kaip ekstraordinarus būdas peržiūrėti įsiteisėjusius teismų sprendimus. Tai reiškia, kad šio instituto taikymas galimas tik esant konkrečiai įstatymo apibrėžtiems pagrindams, kurie dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti patikrinti instancine tvarka. Teismas, spręsdamas dėl proceso atnaujinimo byloje, turi patikrinti, ar prašymas paduotas įstatyme nustatytu terminu, ar yra jame nurodyti proceso atnaujinimo pagrindai, tačiau neturi atlikti išsamios proceso atnaujinimo pagrindų analizės, nes tai jau reikštų pakartotinį bylos nagrinėjimą, kuris galimas tik po nutarties atnaujinti procesą priėmimo ir bylos nagrinėjimo CPK 370 str. 4 d. nustatyta tvarka [Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-108/2009]. Taigi vadovaujantis kasacinio teismo praktika bei LR CPK 370 str. 3 d., darytina išvada, kad teismas turi teisinį pagrindą atnaujinti procesą išnagrinėtoje civilinėje byloje, jeigu nustatomos dvi faktinės aplinkybės: 1) prašymas paduotas nepraleidus termino, nustatyto LR CPK 368 str.; 2) prašymas pagrįstas LR CPK 366 str. 1 d. nustatytais pagrindais. Vadovaujantis LR CPK 368 str. 1 d. asmuo gali pateikti prašymą dėl proceso atnaujinimo per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią paduodantis prašymą asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas pripažino, kad pareiškėjas RUAB „Alveta“ praleido LR CPK 368 str. 1 d. nustatytą trijų mėnesių terminą. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą, neturi pagrindo nesutikti su apylinkės teismo padarytomis išvadomis. Kaip teisingai nurodyta skundžiamoje teismo nutartyje, apie civilinę bylą Nr. 2-1433-596/2011, kurią ir prašoma atnaujinti, ir šioje byloje priimtą teismo 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimą už akių pareiškėjas [apeliantas] sužinojo ne vėliau kaip 2010 m. gruodžio 31 d. ir tai patvirtinta pareiškėjo RUAB „Alveta“, atstovaujamo direktoriaus S. D., parašas ant 2010 m. gruodžio 31 d. apeliacinio skundo dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gruodžio 3 d. sprendimo civ. byloje Nr. 2-648-253/2010 [3 t., b.l. 50]. Pažymėtina, jog pačiame skunde yra aiškiai nurodoma aplinkybė, kad 2010 m. lapkričio 4 d. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas priėmė sprendimą už akių, kuris dar nėra įsiteisėjęs. Be to, pareiškėjas tiksliai įvardina bylos Nr. 2-1433-596/2011 šalis bei priteistinas pinigų sumas iš solidarių atsakovų J. M., J. M. ir L. M. ieškovo UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ naudai. Pastarosios aplinkybes neleidžia abejoti, kad pareiškėjui RUAB „Alveta“ buvo žinomos civ. bylos Nr. 2-1433-596/2011 aplinkybės ir šioje byloje priimtas sprendimas už akių. Taigi ir šios aplinkybės pareiškėjui buvo žinomos iki teismo 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimo už akių, priimto civ. byloje Nr.2-1433-596/2011, įsiteisėjimo dienos [2011 m. balandžio 28 d.]. Pareiškėjas, žinodamas apie civ. bylą Nr. 2-1433-596/2011 ir šioje byloje priimtą sprendimą už akių, taigi ir apie aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą, turėjo bendro pobūdžio pareigą domėtis sprendimo už akių įsiteisėjimu bei per įstatymo nustatytus terminus kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo šioje byloje. Kaip nurodo pareiškėjas, jis neturėjo pareigos domėtis nurodytos bylos procesu ir tokios pareigas byloje nedalyvaujančiam asmeniui nenumato įstatymas, tačiau teismų praktikoje yra pripažįstama, kad juridiniam asmeniui, kaip verslo subjektui, kokiu šiuo atveju yra ir pareiškėjas, keliami didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai, kas reiškia, kad bet kurioje situacijoje verslo subjektas turi pareigą elgtis ypatingai apdairiai. Kaip jau buvo konstatuota aukščiau, pareiškėjas apie civ. bylą Nr. 2-1433-596/2011 ir šioje byloje priimtą sprendimą už akių sužinojo dar iki sprendimo už akių įsiteisėjimo, tuo tarpu teisė reikšti pareiškimą dėl proceso atnaujinimo išnagrinėtoje byloje atsiranda po bylos užbaigimo, esant įsiteisėjusiam teismo procesiniam sprendimui [LR CPK 365 str.1d.], todėl šioje situacijoje pareiškėjui terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo civ. byloje Nr. 2-1433-596/2011 paduoti skaičiuotinas nuo 2011 m. balandžio 28 d., t.y. nuo sprendimo už akių įsiteisėjimo. Pareiškėjo RUAB „Alveta“ prašymas dėl proceso atnaujinimo pirmosios instancijos teisme gautas 2011 m. rugsėjo 2 d., t.y. praėjus daugiau nei 4 mėn. nuo sprendimo už akių įsiteisėjimo, o pareiškėjas neprašė praleisto termino atnaujinti, todėl darytina išvada, kad pareiškimas paduotas praleidus LR CPK 368 str. 1 d. nustatytą trijų mėnesių terminą. Konstatavus faktines aplinkybes apie praleistą terminą pareiškimui dėl proceso atnaujinimo paduoti, pirmosios instancijos teismas buvo teisus ir tuo aspektu, kad jis turėjo teisę atskirai nenagrinėti prašymo pagrįstumo pagal LR CPK 366 str. 1 d. 7 p. nurodytą pagrindą. Tai pripažįsta ir Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. spalio 6 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-2038/2011, nurodydamas, kad įstatymo nustatyto termino prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti praleidimas sudaro savarankišką pagrindą atsisakyti atnaujinti procesą [LR CPK 370 str. 3 d.].

19Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta ir tai, kad atsisakymas atnaujinti procesą išnagrinėtoje civ. byloje Nr. 2-1433-596/2011 niekaip nepažeis pareiškėjo, kaip restruktūrizuojamos įmonės, ar jos kreditorių teisių bei teisėtų interesų. Kaip teisingai nurodo pareiškėjas, kai kreditorius UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ pareiškė ieškinį laiduotojams J. M., J. M. ir L. M. dėl skolos, atsiradusios iš lizingo sutartinių santykių su pareiškėju, priteisimo, tai šis privalėjo patraukti skolininką RUAB „Alveta“ dalyvauti byloje Nr. 2-1433-596/2011 [LR CK 6.82 str. 1 d.], tačiau priešingu atveju skolininkas įgijo teisę pareikšti atgręžtiniam laiduotojo reikalavimui visus atsikirtimus, kuriuos jis galėjo reikšti kreditoriui [LR CK 6.82 str.1 d. 2 sakinys]. Cituojama LR CK6.82 str. 1 d. akivaizdžiai parodo, kokias teisines pasekmes sukelia šioje byloje pareiškėjo nurodoma situacija, t.y. neįtraukus į procesą civ. byloje Nr. 2-1433-596/2011 pareiškėjo RUAB „Alveta“, kaip pagrindinio skolininko kreditoriaus UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ atžvilgiu, šis įgijo teisę pareikšti atgręžtiniam laiduotojo [laiduotojų] reikalavimui visus atsikirtimus, kuriuos jis galėjo reikšti kreditoriui. Netgi ir tuo atveju, jei solidarieji skolininkai [laiduotojai] įvykdytų kreditoriaus UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ reikalavimus, tokiu atveju pasikeistų tik kreditoriaus asmuo ir naujasis kreditorius įgytų teisę reikšti finansinius reikalavimus RUAB „Alveta“ LR Įmonių restruktūrizavimo įstatyto nustatyta tvarka. Atkreiptinas dėmesys į Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, kurioje nurodoma, kad procesas privalo būti atnaujintas, jeigu yra pagrindas manyti, kad dėl pareiškėjo nurodytų aplinkybių, kurias jis įvardija kaip proceso atnaujinimo pagrindą, byloje priimti teismų sprendimai ar nutartys gali būti neteisėti ar nepagrįsti [Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2038/2011]. Nagrinėjamu atveju prašyme dėl proceso atnaujinimo pareiškėjas RUAB „Alveta“ nenurodė jokių aplinkybių dėl civ. byloje Nr. 2-1433-596/2011 įsiteisėjusio teismo sprendimo už akių teisėtumo ir pagrįstumo, pareiškėjas neginčijo kreditoriaus šioje byloje pareikštų bei teismo tenkintų materialinių reikalavimų, todėl taip pat nėra pagrindo teigti, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas išnagrinėtoje byloje pažeidžia pareiškėjo teises.

20Atsižvelgiant į išdėstytų aplinkybių visumą, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo, tinkamai aiškino bei taikė nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančias civilinio proceso teisės normas ir, atmesdamas šį prašymą, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią naikinti apeliacine tvarka nėra teisinio pagrindo.

21Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. I.Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas RUAB „Alveta“ kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti... 5. Ieškovas UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ su prašymu nesutiko,... 6. Atsakovai J. M., L. M. ir J. M. su prašymu dėl proceso atnaujinimo sutiko,... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 15 d. nutartimi... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Atskiruoju skundu pareiškėjas RUAB „Alveta“ prašo panaikinti Vilniaus... 11. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Citadele faktoringas ir... 12. Atsakovai J. M., L. M. ir J. M. atsiliepimų į atskirąją skundą nepateikė.... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad absoliučių skundžiamos... 17. Nagrinėjamu atveju spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 18. Proceso atnaujinimo institutas įstatymų leidėjo ir Lietuvos Aukščiausiojo... 19. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta ir tai, kad atsisakymas... 20. Atsižvelgiant į išdėstytų aplinkybių visumą, darytina išvada, kad... 21. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 22. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 15 d. nutartį palikti...