Byla 2-899-179/2009

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintauto Koriagino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Rūtos Palubinskaitės, Algirdo Remeikos, sekretoriaujant Simonai Janulaitienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Edgarui Mikaloniui, atsakovų VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro atstovui advokatui Vytautui Kucevičiui, Alytaus miesto savivaldybės administracijos atstovams R. P. ir A. A., trečiojo asmens Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ministerijos atstovei R. R.,

2apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto V. A. apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 19 d. sprendimo panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-899-179/2009 pagal ieškovo V. A. ieškinį atsakovams VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centrui, Alytaus miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims Valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ministerijos, Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl įsakymo dalies pripažinimo negaliojančiu ir dalies neišmokėto darbo užmokesčio bei delspinigių priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiu Alytaus miesto savivaldybės administracijos sporto ir rekreacijos skyriaus 2009 m. rugsėjo 10 d. įsakymą Nr. SV-6 dėl viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro trenerių tarifikacijos toje dalyje, kuria bokso treneriui – sporto mokytojui V. A. nustatytas 28 valandų per savaitę darbo krūvis; priteisti iš atsakovo VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro ieškovui V. A. 3 112 Lt neišmokėto darbo užmokesčio skirtumą už 2008 m. rugsėjo – gruodžio ir 2009 m. sausio mėnesius bei 149,76 Lt delspinigių (t.1, b.l. 161-166).

5Ieškovas nurodė, kad 2004 m. gegužės 1 d. su atsakovu Viešąja įstaiga Alytaus sporto ir rekreacijos centras sudarė neterminuotą darbo sutartį Nr. 9, pagal kurią buvo priimtas dirbti atsakovo įstaigoje bokso treneriu. Darbdavys įsipareigojo mokėti darbo užmokestį pagal tarifikaciją, nustatytą 2006 m. sausio 5 d. Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-4, kuriuo patvirtintas kūno kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas. Ieškovas treniruoja pradinio rengimo grupę bei didelio meistriškumo grupę, kurioje yra du sportininkai, turintys 2008 m. birželio 19d. Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-311 suteiktą tarptautinę kategoriją ketveriems metams. 2008 m. rugsėjo – gruodžio ir 2009 m. sausio mėnesiais jis dirbo su treniruojamomis grupėmis daugiau nei 36 valandas per savaitę, t.y. daugiau nei ginčijamu įsakymu nustatytas 28 valandų per savaitę darbo krūvis, ir daugiau nei yra nustatytas tarifikacijoje 36 valandų per savaitę maksimalus darbo krūvis. Tačiau darbdavys mokėjo darbo užmokestį tik už 28 valandų darbo savaitę, kadangi ginčijamu 2009m. rugsėjo 10 d. Įsakymu atsakovas sumažino darbo krūvį nuo 32 valandų iki 28 valandų per savaitę. Dėl neteisėtai sumažintų darbo valandų ir atitinkamai sumažėjusio darbo užmokesčio jis kreipėsi į darbo ginčų komisiją, kuri 2008 m. lapkričio 4 d. skundo iš esmės neišsprendė, tačiau pasiūlė atsakovo administracijai patikrinti dziudo ir bokso skyrių išdirbtas valandas, mokinių skaičių grupėse, dziudo ir bokso salių užimtumą. Atsakovas, vienašališkai sumažindamas darbo krūvį bei pakeisdamas darbo apmokėjimo sąlygas, pažeidė DK normas, darbo sutartį ir ja prisiimtus įsipareigojimus. 2008 m. rugsėjo 4 d. VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro tarifikacinės komisijos posėdžio protokole nurodyta, jog valandos sumažintos, kadangi ieškovas nepilnai vykdė nuostatų reikalavimus, tačiau protokole nenurodyti nei nuostatai, nei nuostatų reikalavimai, kurių ieškovas nevykdė.

6Alytaus rajono apylinkės teismas 2009 m. birželio 19 d. sprendimu (t.2, b.l. 98-101) ieškovo reikalavimus atmetė ir priteisė valstybei iš ieškovo 25 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

7Teismas pažymėjo, kad tarp ieškovo ir atsakovo sudaryta neterminuota darbo sutartis Nr. 9, kurios 3 punktu buvo sulygta dėl darbo užmokesčio, nurodant, kad darbo užmokestis mokamas pagal tarifikaciją, kuri nustatyta 2006 m. sausio 5 d. Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-4 patvirtintame kūno kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos apraše (toliau ir Aprašas) Aprašo pastabų 4 punkte pažymėta, kad šioje tvarkoje nurodyti trenerių – sporto mokytojų tarifiniai atlyginimai nustatomi už 18 val. per savaitę. Ten pat nurodyta, kad jeigu treneris – sporto mokytojas ugdo didelio meistriškumo sportininkus, kurių treniravimui reikia didelių darbo krūvių, savivaldybės sporto padalinio vadovas gali tokiam treneriui – sporto mokytojui nustatyti ilgesnį darbo laiką, kuris neviršytų 36 valandų savaitinės darbo normos, t.y. esant poreikiui sporto padalinio vadovas gali, bet neturi ir neprivalo tokiam treneriui – sporto mokytojui nustatyti ilgesnį darbo laiką, kuris neviršytų 36 valandų per savaitę. Todėl teismas sprendė, kad nėra teisinio pagrindo pripažinti negaliojančiu 2008 m. rugsėjo 10 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos sporto ir rekreacijos skyriaus įsakymą Nr. SV-6 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro trenerių tarifikacijos“ toje dalyje, kuria treneriui – sporto mokytojui V. A. nustatytas 28 val. per savaitę darbo krūvis. Teismas pažymėjo, kad ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių aplinkybę, kad jis ugdo atsakovo priskirtus didelio meistriškumo sportininkus ir turi juridinį pagrindą reikalauti, kad atsakovas nustatytų maksimalų 36 valandų per savaitę darbo laiką. Iš bylos medžiagos teismas sprendė, kad 2008-2009 metais ieškovui buvo tarifikuotos 2 grupės, t.y. pradinio rengimo grupė bei meistriškumo tobulinimo pirmų mokymų metų grupė. Šalių darbo sutartyje sulygta, kad ieškovui darbo užmokestis mokamas pagal kiekvienais metais nustatytą tarifikaciją, kuri numatyta LR Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-4 patvirtintame kūno kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos apraše. Darbo apmokėjimo sąlygos ieškovui nepakito, o darbo užmokestis, palyginus iki ginčijamos 28 valandų tarifikacijos nustatymo, ne tik nesumažėjo, bet faktiškai 54 litais padidėjo, kadangi iki tarifikacijos nustatymo ieškovui buvo mokamas 2236,41 Lt, o po tarifikacijos nustatymo - 2290 Lt mėnesinis darbo užmokestis. Vertindamas ginčo aplinkybes ir vadovaudamasis teismine praktika teismas padarė išvadą, kad DK 120 straipsnio 3 dalyje nurodyta ne bet kokių, o darbo sutartyje sutartų darbo apmokėjimo sąlygų pakeitimas. Kadangi ieškovui savaitinės darbo valandos nustatomos kiekvienais mokslo metais pagal atitinkamą tarifikaciją, teismas sprendė, kad tai negali būti laikoma darbo apmokėjimo sąlygų pakeitimu.

8Ieškovas apeliaciniu skundu (t.2, b.l. 108-112) prašo Alytaus rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 19 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti pilnai. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

9- pirmosios instancijos teismas neįvertino visų byloje esančių aplinkybių bei įrodymų, netinkamai taikė ir aiškino ginčo santykius reguliuojančias materialinės teisės normas, nevertino ieškovo faktiškai dirbto laiko, todėl padarė nepagrįstą išvadą, jog ieškovo darbo apmokėjimo sąlygos nepakito. Kadangi ieškovo darbo užmokesčio dydis tiesiogiai priklauso nuo faktiškai dirbtų valandų skaičiaus, tai atsakovui vienašališkai keičiant tarifikuotų darbo valandų skaičių, keitėsi ne tik ieškovo darbo užmokesčio dydis, bet ir darbo apmokėjimo sąlygos. Sumažinti darbo užmokestį be darbuotojo raštiško sutikimo negalima;

10- teismas netinkamai aiškino Aprašą ir teisės normas, nustatančias darbo krūvį treneriams-sporto mokytojams, todėl priėmė neteisėtą sprendimą;

11- teismas tinkamai neįvertino byloje esančių įrodymų ir tokiu būdu pažeidė CPK 185 str. bei 270 str. 4 d. 2 ir 3 p. nuostatas, kadangi nenurodė nei vieno įrodymo, kurio pagrindu padarė išvadą, kad ieškovas netreniruoja didelio meistriškumo grupės bei nenurodė motyvų, kodėl atmetė ir nevertino kartu su ieškiniu pateikto atsakovo VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktoriaus 2008 m. rugsėjo 4 d. patvirtinto ieškovo treniruojamos didelio meistriškumo grupės sąrašo, kuris patvirtina, kad buvo sudaryta ir ieškovui pavesta treniruoti didelio meistriškumo sportininkų grupė;

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė Alytaus miesto savivaldybės administracija (t.2, b.l. 117-119) prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti.

13Atsakovė teigia, kad teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, pilnai, visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo bylos aplinkybes bei tinkamai įvertino visus joje esančius rašytinius įrodymus. Apeliantas tinkamai nepagrindžia savo apeliacinio skundo ir neįrodo, kokius teisės aktus pažeidė ar neteisėtai taikė pirmosios instancijos teismas. Apelianto pateiktas mokomosios grupės sąrašas, įvardintas kaip didelio meistriškumo grupės, neatitinka Nuostatų reikalavimų – skaičiumi, amžiumi ir moksleivių sportiniu stažu, paruošimo lygiu, nėra sportininkų, dalyvavusių tarptautinėse varžybose ir Respublikos čempionatuose. Darbas su moksleiviais vykdomas pagal patvirtintą VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktoriaus patvirtintą treniruočių tvarkaraštį. Metinis ir mėnesinis darbo krūvis negali viršyti patvirtinto tarifikuoto pedagoginio darbo krūvio. Savarankiškas darbo valandų keitimas negalimas, nesuderinus tokių veiksmų su vadovais, tačiau apeliantas tokių reikalavimų nesilaikė.

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centras (t.2, b.l. 122-127) prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

15Atsakovas nurodo, kad ieškovo ieškinys dėl neišmokėto darbo užmokesčio, o tuo pačiu ir apeliacinis skundas, yra nepagrįstas nei faktinėmis, nei teisinėmis aplinkybėmis, kadangi ieškovui visas priklausantis darbo užmokestis buvo išmokėtas. Savaitinis valandų kiekis sumažintas nebuvo, nes kiekvienais metais jis yra nustatomas rugsėjo mėnesį. Ieškovas savo dirbtas valandas įrodinėja savo paties sudaromais ir pasirašomais mokomojo sportinio darbo planavimo ir apskaitos žurnalais, todėl tai negali būti vertinama kaip pakankamas įrodymas ieškovo nurodytiems teiginiams pagrįsti, nes ieškovas yra suinteresuotas bylos baigtimi. Net ir ugdant didelio meistriškumo sportininkus, savivaldybės sporto padalinio vadovui yra suteikta teisė, o ne pareiga skirti daugiau darbo valandų už minimalų 18 valandų per savaitę kiekį. Įgyvendinant LR Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-4 patvirtintos kūno kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo nuostatas, ginčijamu įsakymu buvo nustatytos darbo valandos ateinantiems metams, kas yra teisėta ir ko nedraudžia galiojantys norminiai teisės aktai.

16

17Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies

18Nagrinėjamos bylos ginčo esmė – ar Alytaus miesto savivaldybės administracijos sporto ir rekreacijos skyriaus 2009 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. SV-6 ieškovui V. A. buvo pakeistos 2004 m. gegužės 1d. darbo sutartimi Nr. 9 nustatytos darbo apmokėjimo sąlygos, ir jeigu buvo pakeistos, tai ar toks pakeitimas yra teisėtas.

19Byloje nustatyta, kad 2008 m. rugsėjo 10 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos sporto ir rekreacijos skyriaus įsakymu Nr. SV-6 dėl viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro trenerių tarifikacijos (įsakyme neteisingai nurodyti 2009 metai), ieškovui 2008 – 2009 metams buvo nustatytas 28 valandų per savaitę darbo krūvis. Iki tol ieškovas dirbo 32 valandų per savaitę darbo krūviu. Ieškovas nurodo, kad 2008 m. rugsėjo – 2009 m. sausio mėnesių laikotarpiu jis dirbo daugiau kaip 36 val. per mėnesį, todėl atsakovas privalo išmokėti darbo užmokestį už maksimaliai leistiną, tai yra 36 valandų per darbo savaitę, dirbtą laiką.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas, bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str.). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

21Darbo sutarties sąlygos yra numatytos DK 95 straipsnyje. Jos yra suskirstytos į tris grupes: 1) būtinosios darbo sąlygos (susitarimas dėl darbovietės ir darbo funkcijų); 2) darbo apmokėjimo sąlygos (darbo užmokesčio sistema, darbo užmokesčio dydis, mokėjimo tvarka ir kt.); 3) papildomos darbo sutarties sąlygos (sąlygos, kurių darbo įstatymų, kiti norminių aktų arba kolektyvinės darbo sutarties nuostatos nedraudžia nustatyti (išbandymas, profesijų jungimas ir kt.). Visos šalių sulygtos darbo sutarties sąlygos, jeigu darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose arba kolektyvinėje darbo sutartyje nėra draudimo dėl jų susitarti, yra vienodai privalomos darbo sutarties šalims. Darbo sutarties šalis vienašališkai neturi teisės keisti darbo sutartyje teisėtai sulygtų darbo sąlygų. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 115 patvirtinta Darbo sutarties pavyzdinė forma, pagal kurios 3 punktą darbdavys, įsipareigodamas mokėti darbuotojui sutariamą darbo užmokestį, turi nurodyti valandinį tarifinį atlygį, mėnesinę algą, priemokas, priedus ir kt. Vyriausybė nustato minimalią mėnesinę algą. Taigi šalys, sudarydamos darbo sutartį, neturi visiškos laisvės pasirinkti jos sąlygas, bet yra saistomos tam tikrų įstatymo leidėjo ir Vyriausybės nustatytų sąlygų. Sutarties laisvės principo įgyvendinimas galimas tiek, kiek šios sąlygos jo neriboja. Šalims sutarus dėl darbo užmokesčio, jo dydis, sudėtinės dalys sutartyje turi būti nurodomos taip, kad būtų aiškios abiem šalims ir atitiktų suderintą jų valią. Aiškinant darbo sutartyje išreikštą šalių valią, vadovaujantis DK 9 straipsnio 2 dalimi, reglamentuojančia kitų teisės šakų normų taikymą pagal analogiją, atsižvelgtina į CK 6.193 straipsnyje nustatytas sutarčių aiškinimo taisykles, t. y. įvertintini tikrieji šalių ketinimai, sutarties esmė, tikslas, jos sudarymo aplinkybės ir kt.

22Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1195 patvirtintų Darbuotojų, kuriems nustatytas sutrumpintas darbo laikas, darbo apmokėjimo sąlygų 1 punkte įtvirtintas principas, pagal kurį darbuotojams, kuriems pagal DK 145 straipsnį nustatytas sutrumpintas darbo laikas, už sutrumpintą darbo laiką mokama kaip už visą darbo laiką. DK 120 straipsnio 3 dalis reglamentuoja darbo sutartyje sulygtų darbo apmokėjimo sąlygų keitimą. Pagal šias nuostatas darbo sutartyje sulygtas darbo apmokėjimo sąlygas darbdavys gali keisti tik gavęs raštišką darbuotojo sutikimą. Tokio sutikimo nereikia, kai įstatymais, Vyriausybės nutarimais ar pagal kolektyvinę sutartį yra keičiamas tam tikros ūkio šakos, įmonės ar darbuotojų kategorijos darbo apmokėjimas.

23Ieškovo darbo apmokėjimo sąlygos yra tiesiogiai susijusios su dirbtų valandų skaičiumi per savaitę, kurį kiekvienais metais, savo įsakymais, nustato įstaigos vadovas (darbdavys), remdamasis 2006 m. sausio 5 d. Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-4 patvirtintu kūno kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu. Šio Aprašo 2 priedo „Trenerių – sporto mokytojų mėnesiniai tarifiniai atlygiai ir jų priedai“ pastabų 4 punkte nurodyta, kad šioje tvarkoje nurodyti trenerių – sporto mokytojų tarifiniai atlyginimai nustatomi už 18 valandų per savaitę. Jeigu sporto mokymo įstaigoje trūksta trenerių-sporto mokytojų arba treneris – sporto mokytojas ugdo didelio meistriškumo sportininkus, kurių treniravimui reikia didelių darbo krūvių, savivaldybės sporto padalinio vadovas gali tokiam treneriui – sporto mokytojui nustatyti ilgesnį darbo laiką, kuris neviršytų 36 valandų per savaitę. Vadinasi, tvarką ir kriterijus, kada darbuotojas gali dirbti ilgesniu kaip 18 valandų per savaitę darbo krūviu, privalo nustatyti įstaigos vadovas darbo sutartyje arba kitame lokaliniame teisės akte, kuris gali būti laikomas neatskiriama darbo sutarties dalimi. Iš šalių 2004 m. gegužės 1 d. pasirašytos darbo sutarties 3 punkto matyti, kad joje nurodytos darbo apmokėjimo sąlygos (pagal tarifikaciją) nėra aiškios, neatitinka Vyriausybės 2003m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 115 patvirtintos Darbo sutarties pavyzdinės formos reikalavimų, ką pagrįstai 2008 m. gruodžio 9 d. rašte konstatavo Valstybinės darbo inspekcijos Alytaus skyrius (t.1, b.l. 24-25). Su nurodytu pažeidimu sutiko ir pats atsakovas ir šią aplinkybę patvirtina darbdavio vienasmeniškai paruoštas darbo sutarties papildymas (t.2, b.l. 16). Remdamasi išdėstytu teisėjų kolegija konstatuoja, kad 2004 m. gegužės 1 d. šalių sudarytos darbo sutarties 3 punkto sąlygos dėl darbo užmokesčio mokėjimo tvarkos buvo neaiškios ir neatitiko teisės aktų reikalavimų. Iš Tarifikacinės komisijos 2008 m. rugsėjo 4 d. ir Darbo ginčų komisijos 2008 m. lapkričio 4 d. protokolų matyti, kad ieškovui 2007 m. rugsėjo 25 d. įsakymu patvirtintas 32 savaitinių valandų darbo krūvis (darbo sąlygos) 2007-2008 mokslo metams ginčijamu įsakymu sumažintas ne teisės aktų, kaip tai numatyta DK 120 straipsnio 3 dalyje, pagrindu, bet motyvais, neturinčiais nieko bendra su pagrindais, kada darbo sąlygos gali būti keičiamos nesant darbuotojo sutikimo (t.1, b.l. 42, 44-45). Minėta, kad darbo sąlygos nustatomos įstatymais, kitais norminiais aktais, kolektyvine sutartimi, šalių susitarimais. Todėl šalių 2007 metais sulygtos darbo sąlygos dėl 32 savaitinių valandų darbo trukmės, su kuriomis ieškovas sutiko ir pagal jas dirbo, galėjo būti keičiamos esant DK 120 straipsnio 1 dalyje numatytiems pagrindams: keičiantis gamybai, jos mastui, technologijai arba darbo organizavimui, kitais gamybinio būtinumo atvejais. Darbuotojui nesutikus dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, taigi ir sumažinus darbo užmokestį, galėjo būti sprendžiamas darbo sutarties nutraukimo pagal DK 129 straipsnį klausimas (DK 120 straipsnio 1 dalis). Paminėtam kontekste pažymėtina, kad pagal 2006 m. sausio 5 d. Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-4 patvirtinto Aprašo 2 priedo 4 punkto nuostatas trenerio – sporto mokytojo tarifiniam atlygiui nustatyti taikoma 18 valandų darbo savaitė. Padidinti darbo laiką iki 36 valandų per savaitę galima dviem atvejais: 1) jeigu sporto mokymo įstaigoje trūksta trenerių-sporto mokytojų; 2) jeigu treneris-sporto mokytojas ugdo didelio meistriškumo sportininkus <...>. Todėl nustatant darbuotojui tarifinį atlygį, turi būti aiškūs minimalios 18 savaitinių darbo valandų padidinimo iki 36 valandų per savaitę ir padidintų valandų sumažinimo iki 18 savaitinių valandų darbo trukmės kriterijai. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovai tokių kriterijų nėra nustatę, jų argumentai yra prieštaringi ir prieštaraujantys faktinei bylos medžiagai (pvz. atsakovo pažymoje nurodyta, kad ieškovui pagal turimą sportininkų kiekį turėtų būti nustatyta 18 valandų darbo savaitė, nors ginčijamu įsakymu atsakovas nustatė 28 valandų savaitę (t.2, b.l. 162); atsakovai teigia, kad ieškovui tarifikuotos 2 mokymo grupės, t.y. pradinio rengimo grupė bei meistriškumo tobulinimo pirmų mokymų metų grupė, nors iš ieškovo pateiktų ir atsakovo VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro atsakingų asmenų patvirtintų dokumentų matyti, kad ieškovas treniruoja didelio meistriškumo sportininkus (t.1, b.l. 26-33)).

24Aptartų aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad šalys darbo sutartyje nebuvo susitarę dėl konkrečių darbo apmokėjimo sąlygų, atsakovas aiškios darbo apmokėjimo tvarkos nėra nustatęs ir darbo organizavimas aptariamu klausimu turi akivaizdžių trūkumų, pirmosios instancijos teismo nurodytoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinėje byloje Nr. 3K-3-300/2007 ratio decidendi skiriasi nuo šioje byloje nagrinėjamų aplinkybių ir pareikštų reikalavimų. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad keičiant darbo apmokėjimo sąlygas, dėl kurių šalys buvo sutarusios priimant 2007 m. rugsėjo 25 d. įsakymą dėl 32 valandų savaitinių darbo valandų patvirtinimo, buvo pažeisti DK 120 straipsnio reikalavimai, dėl ko apeliacinis skundas pripažintinas iš esmės pagrįstu, teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškovo ieškinį tenkinti iš dalies.

25Byloje nustatyta, kad per ieškovo nurodomus penkis 2008 m. rugsėjo – 2009 m. sausio mėnesių laikotarpius dėl neteisėtai sumažinto nuo 32 iki 28 savaitinių valandų darbo krūvio apeliantui nebuvo išmokėtas 2 305 Lt dydžio ( 3682-3221 X 5 mėn.) darbo užmokesčio skirtumas (t.2, b.l. 161-163). Pagal LR Delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiai, pavėluotą mokėjimą įstatymo 2 straipsnį ir jį lydinčius poįstatyminius aktus, nustatyti 0,06 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną nuo priklausančios išmokėti sumos. Atsakovas per mėnesį neišmokėjo 461 Lt darbo užmokesčio skirtumo. Todėl per ieškovo nurodomą laikotarpį turi sumokėti 109,93 Lt dydžio delspinigius. Iš viso: 2 414,93 Lt.

26 Patenkinus apeliacinį skundą iš dalies, atitinkamai pakeičiamos bylinėjimosi išlaidos. Atsižvelgiant į ieškovo patenkintų reikalavimų dalį ( 74 procentai), valstybei iš ieškovo priteistinos 6,50 Lt, iš atsakovų po 9,25 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, ieškovui iš atsakovų po 740 Lt atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme (t.2, b.l. 159-160), atsakovui VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centrui iš ieškovo 314,60 Lt atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme (t.2, b.l. 135, 139) CPK 79 straipsnis, 93 straipsnio 4 dalis, 96 straipsnio 3 dalis).

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

28

29Panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismas 2009 m. birželio 19 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti iš dalies.

30Panaikinti Alytaus miesto savivaldybės administracijos sporto ir rekreacijos skyriaus 2008m. rugsėjo 10 d. įsakymą Nr. SV-6 dėl viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro trenerių tarifikacijos toje dalyje, kuria bokso treneriui – sporto mokytojui V. A. nustatytas 28 valandų per savaitę darbo krūvis.

31Priteisti ieškovui V. A., a/k ( - ), iš atsakovo VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro, į/k 300022462, 2 305 Lt (du tūkstančius tris šimtus penkis litus) darbo užmokesčio skirtumą už laikotarpį nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. iki 2009 m. sausio 31 d. ir 109,93 Lt (vieną šimtą devynis litus 93 ct) delspinigių.

32Priteisti valstybei iš ieškovo V. A. 6,50 Lt (šešis litus 50 ct), iš atsakovų Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro po 9,25 Lt (devynis litus 25 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

33Priteisti ieškovui V. A. iš atsakovų Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro po 740 Lt (septynis šimtus keturiasdešimt litų) atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

34Priteisti atsakovui viešajai įstaigai Alytaus sporto ir rekreacijos centrui iš ieškovo V. A. 314,60 Lt (tris šimtus keturiolika litų 60 ct) atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

35Šis teismo sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto V. A. apeliacinį... 3. Teisėjų kolegija ... 4. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiu... 5. Ieškovas nurodė, kad 2004 m. gegužės 1 d. su atsakovu Viešąja įstaiga... 6. Alytaus rajono apylinkės teismas 2009 m. birželio 19 d. sprendimu... 7. Teismas pažymėjo, kad tarp ieškovo ir atsakovo sudaryta neterminuota darbo... 8. Ieškovas apeliaciniu skundu (t.2, b.l. 108-112) prašo Alytaus rajono... 9. - pirmosios instancijos teismas neįvertino visų byloje esančių aplinkybių... 10. - teismas netinkamai aiškino Aprašą ir teisės normas, nustatančias darbo... 11. - teismas tinkamai neįvertino byloje esančių įrodymų ir tokiu būdu... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė Alytaus miesto savivaldybės... 13. Atsakovė teigia, kad teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, pilnai,... 14. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas VšĮ Alytaus sporto ir... 15. Atsakovas nurodo, kad ieškovo ieškinys dėl neišmokėto darbo užmokesčio,... 16. ... 17. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies... 18. Nagrinėjamos bylos ginčo esmė – ar Alytaus miesto savivaldybės... 19. Byloje nustatyta, kad 2008 m. rugsėjo 10 d. Alytaus miesto savivaldybės... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 21. Darbo sutarties sąlygos yra numatytos DK 95 straipsnyje. Jos... 22. Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1195 patvirtintų Darbuotojų,... 23. Ieškovo darbo apmokėjimo sąlygos yra tiesiogiai susijusios su dirbtų... 24. Aptartų aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad šalys darbo... 25. Byloje nustatyta, kad per ieškovo nurodomus penkis 2008 m. rugsėjo – 2009... 26. Patenkinus apeliacinį skundą iš dalies, atitinkamai pakeičiamos... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 28. ... 29. Panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismas 2009 m. birželio 19 d. sprendimą... 30. Panaikinti Alytaus miesto savivaldybės administracijos sporto ir rekreacijos... 31. Priteisti ieškovui V. A., a/k ( - ), iš atsakovo VšĮ Alytaus sporto ir... 32. Priteisti valstybei iš ieškovo V. A. 6,50 Lt (šešis litus 50 ct), iš... 33. Priteisti ieškovui V. A. iš atsakovų Alytaus miesto savivaldybės... 34. Priteisti atsakovui viešajai įstaigai Alytaus sporto ir rekreacijos centrui... 35. Šis teismo sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos....