Byla 2A-1555-413/2009

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintauto Koriagino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Rūtos Palubinskaitės, Algirdo Remeikos, sekretoriaujant Agnei Pučinskaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Edgarui Mikaloniui, atsakovų atstovams advokatui Vytautui Kucevičiui, R. P. ir A. A., trečiojo asmens Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ministerijos atstovei R. R., apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto V. A. apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 19 d. sprendimo panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-899-179/2009 pagal ieškovo V. A. ieškinį atsakovui VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centrui, Alytaus miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims Valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ministerijos ir Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl įsakymo dalies pripažinimo negaliojančiu ir dalies neišmokėto darbo užmokesčio bei delspinigių priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė (t.1, b.l. 161-166) pripažinti negaliojančiu 2009 m. rugsėjo 10 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos sporto ir rekreacijos skyriaus įsakymą Nr. SV-6 dėl viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro trenerių tarifikacijos toje dalyje, kuria treneriui – sporto mokytojui V. A. (boksas) nustatytas 28 valandų per savaitę darbo krūvis; priteisti iš atsakovo VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro ieškovui V. A. 3112 Lt neišmokėto darbo užmokesčio už 2008 m. rugsėjo – gruodžio ir 2009 m. sausio mėnesius bei 149,76 Lt delspinigių.

4Ieškovas nurodė, kad 2004 m. gegužės 1 d. su atsakovu Viešąja įstaiga Alytaus sporto ir rekreacijos centru sudarė neterminuotą darbo sutartį Nr. 9, pagal kurią buvo priimtas dirbti atsakovo įstaigoje bokso treneriu. Darbdavys įsipareigojo mokėti darbo užmokestį pagal tarifikaciją, nustatytą 2006 m. sausio 5 d. Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-4 patvirtintame kūno kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos apraše. Ieškovas treniruoja pradinio rengimo grupę bei didelio meistriškumo grupę, kurioje yra du sportininkai ir kuriems 2008 m. birželio 19 d. Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-311 yra suteikta tarptautinė kategorija ketveriems metams. Su grupėmis dirba daugiau nei 36 valandas per savaitę, t.y. daugiau nei buvo nustatytas 28 valandų per savaitę darbo krūvis, ir daugiau nei yra nustatytas tarifikacijoje 36 valandų per savaitę maksimalus darbo krūvis. Tačiau už rugsėjo ir spalio mėnesius buvo išmokėtas mažesnis darbo užmokestis nei nustatytas darbo sutartyje. 2009 m. rugsėjo 10 d. Įsakymu Nr. SV-6 dėl VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro trenerių tarifikacijos ieškovui buvo sumažintas darbo krūvis nuo 32 valandų per savaitę iki 28 valandų per savaitę. Dėl darbo krūvio ir darbo užmokesčio sumažinimo ieškovas kreipėsi į darbo ginčų komisiją. 2008 m. lapkričio 4 d. darbo ginčų komisija neišsprendė klausimo, tačiau pasiūlė administracijai patikrinti dziudo ir bokso skyrių išdirbtas valandas, mokinių skaičių grupėse, dziudo ir bokso salių užimtumą. Atsakovas vienašališkai sumažindamas darbo krūvį bei vienašališkai pakeisdamas darbo apmokėjimo sąlygas, pažeidė darbo sutartį ir ja prisiimtus įsipareigojimus bei Darbo kodekso normas. 2008 m. rugsėjo 4 d. VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro tarifikacinės komisijos posėdžio protokole yra nurodyta, jog valandos sumažintos, kadangi ieškovas nepilnai vykdė nuostatų reikalavimus, tačiau nėra nurodyta nei kokių nuostatų, nei kokių nuostatų reikalavimų ieškovas nevykdė. 2008 m. spalio 21 d. bei 2008 m. lapkričio 5 d. ieškovas prašė išduoti pažymą apie jam priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį per paskutinius šešis mėnesius bei darbo užmokesčio skaičiavimo tvarką, tačiau atsakovas tokios pažymos neišdavė.

5Alytaus rajono apylinkės teismas 2009 m. birželio 19 d. sprendimu (t.2, b.l.98-101) ieškovo patikslintą ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovo 25 Lt valstybei pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

6Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, jog tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta neterminuota darbo sutartis Nr. 9, kurios 3 punktu buvo sulygta dėl darbo užmokesčio, nurodant, kad darbo užmokestis mokamas pagal tarifikaciją, kuri nustatyta 2006 m. sausio 5 d. Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-4 patvirtintame kūno kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos apraše, kurio pastabų 4 punkte pažymėta, kad šioje tvarkoje nurodyti trenerių – sporto mokytojų tarifiniai atlyginimai nustatomi už 18 val. per savaitę. Ten pat nurodyta, kad jeigu treneris – sporto mokytojas ugdo didelio meistriškumo sportininkus, kurių treniravimui reikia didelių darbo krūvių, savivaldybės sporto padalinio vadovas gali tokiam treneriui – sporto mokytojui nustatyti ilgesnį darbo laiką, kuris neviršytų 36 valandų per savaitę, t.y. esant poreikiui sporto padalinio vadovas gali, bet neturi ir neprivalo tokiam treneriui – sporto mokytojui nustatyti ilgesnį darbo laiką, kuris neviršytų 36 valandų per savaitę, ko visiškai neįvertina ieškovas. Teismas padarė išvadą, kad nėra jokio teisinio pagrindo pripažinti negaliojančiu 2008 m. rugsėjo 10 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos sporto ir rekreacijos skyriaus įsakymą Nr. SV-6 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro trenerių tarifikacijos“ toje dalyje, kuria treneriui – sporto mokytojui V. A. nustatytas 28 val. per savaitę darbo krūvis, kadangi skirti daugiau kaip 18 val. per savaitę yra atsakovo teisė, o ne pareiga. Ieškovas nepateikė teismui įrodymų, paremtų dokumentais, kad jis ugdo atsakovo priskirtus didelio meistriškumo sportininkus ir turėtų juridinį pagrindą reikalauti, kad atsakovas nustatytų maksimalų 36 val. per savaitę darbo laiką. Iš bylos medžiagos teismas ssprendė, kad 2008-2009 metais sporto treneriui V. A. tarifikuotos 2 grupės – pradinio rengimo grupė bei meistriškumo tobulinimo pirmų mokymų metų grupė. Ieškovo darbo sutartyje sulygta, kad ieškovui darbo užmokestis mokamas pagal kiekvienais metais nustatytą tarifikaciją, kuri numatyta LR Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-4 patvirtintame kūno kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos apraše, kur ieškovas reikšdamas ieškinį remiasi tuo pačiu dokumentu, tik kitaip jį interpretuoja. Darbo apmokėjimo sąlygos ieškovui nepakito, darbo užmokestis, palyginus iki tarifikacijos nustatymo, nesumažėjo, o faktiškai net 54 litais padidėjo. Iki tarifikacijos nustatymo ieškovui buvo priskaičiuotas 2236,41 Lt mėnesinis darbo užmokestis, o po tarifikacijos nustatymo - 2290 Lt mėnesinis darbo užmokestis. Teismas taip pat padarė išvadą, kad DK 120 str. 3 d. nurodyta ne bet kokių, o darbo sutartyje sutartų darbo apmokėjimo sąlygų pakeitimas. Ieškovui savaitinės darbo valandos nustatomos kiekvienais mokslo metais pagal tarifikaciją, todėl nėra sumažintos, dėl ko ieškinį teismas atmetė.

7Ieškovas apeliaciniu skundu (b.l.108-112, 2 t.) prašo Alytaus rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 19 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti pilnai.

8Skunde nurodyta, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino visų byloje esančių aplinkybių bei įrodymų, netinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės normas. Teismas nenustatė, kaip turi būti apskaičiuojamas ieškovui darbo užmokesčio dydis pagal darbo sutartį bei kaip darbo užmokestis yra apskaičiuojamas iš tikrųjų, nevertino ieškovo faktiškai dirbto laiko, todėl padarė nepagrįstą išvadą, jog ieškovo darbo apmokėjimo sąlygos nepakito. Kadangi ieškovo darbo užmokesčio dydis tiesiogiai priklauso nuo faktiškai dirbtų valandų skaičiaus, tai atsakovui vienašališkai keičiant skiriamų darbo valandų skaičių, keičiasi ne tik ieškovo darbo užmokesčio dydis, bet ir darbo apmokėjimo sąlygos. Sumažinti darbo užmokestį be darbuotojo raštiško sutikimo negalima. Teismas netinkamai aiškino Aprašą ir teisės normas, nustatančias darbo krūvį treneriams-sporto mokytojams, todėl priėmė neteisėtą sprendimą. Teismas taip pat neįvertino byloje esančių įrodymų ir tokiu būdu pažeidė CPK 185 str. bei 270 str. 4 d. 2 ir 3 p. Nenurodė nei vieno įrodymo, kurio pagrindu teismas padarė išvadą, kad ieškovas netreniruoja didelio meistriškumo grupės bei nenurodė motyvų, kodėl atmetė ir nevertino kartu su ieškiniu pateikto atsakovo VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktoriaus 2008 m. rugsėjo 4 d. patvirtinto ieškovo treniruojamos didelio meistriškumo grupės sąrašo, kuris patvirtina, kad buvo sudaryta ir ieškovui pavesta treniruoti didelio meistriškumo sportininkų grupė. Teismas taip pat nevertino ieškovo faktiškai dirbto laiko, netinkamai aiškino ir taikė darbo užmokesčio apskaičiavimą reglamentuojančias normas, todėl priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą.

9Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė Alytaus miesto savivaldybės administracija (t.2, b.l.117-119) prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir prieštaraujantį faktinėms bylos aplinkybėms.

10Atsakovas teigia, kad teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, pilnai, visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo bylos aplinkybes bei tinkamai įvertino visus esančius byloje rašytinius įrodymus. Apeliantas visiškai nepagrindžia savo apeliacinio skundo ir neįrodo, kokius teisės aktus pažeidė ar neteisėtai taikė pirmosios instancijos teismas, o remiasi tik prielaidom. Apelianto pateiktas mokomosios grupės sąrašas, įvardintas kaip didelio meistriškumo grupės, neatitinka Nuostatų reikalavimų – skaičiumi, amžiumi ir moksleivių sportiniu stažu, paruošimo lygiu, nėra paruoštų sportininkų, dalyvavusių tarptautinėse varžybose ir Respublikos čempionuose. Darbas su moksleiviais vykdomas pagal patvirtintą VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktoriaus patvirtintą treniruočių tvarkaraštį. Metinis ir mėnesinis darbo krūvis negali viršyti patvirtinto tarifikuoto pedagoginio darbo krūvio. Savarankiškas darbo valandų keitimas negalimas, nesuderinus su vadovais, tačiau apeliantas tokių reikalavimų nesilaikė.

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centras (t.2, b.l. 122-127) prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

12Atsiliepime nurodoma, kad ieškovo ieškinys dėl neišmokėto darbo užmokesčio, o tuo pačiu ir apeliacinis skundas, yra nepagrįstas nei faktinėmis, nei teisinėmis aplinkybėmis, kadangi ieškovui visas priklausantis darbo užmokestis buvo išmokėtas. Savaitinis valandų kiekis sumažintas nebuvo, nes kiekvienais metais jis yra nustatomas rugsėjo mėnesį. Ieškovas savo dirbtas valandas įrodinėja savo paties sudaromais ir pasirašomais mokomojo sportinio darbo planavimo ir apskaitos žurnalais, todėl tai negali būti vertinama kaip pakankamas įrodymas ieškovo nurodytiems teiginiams pagrįsti, nes ieškovas yra suinteresuotas šios bylos baigtimi. Net ir ugdant didelio meistriškumo sportininkus, savivaldybės sporto padalinio vadovui yra suteikta teisė, o ne pareiga skirti daugiau darbo valandų už minimalų 18 val. kiekį. Ieškovui ne tik nebuvo sumažintos savaitės darbo valandos, bet įgyvendinant LR Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-4 patvirtintą kūno kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo nuostatas, buvo nustatytos darbo valandos ateinantiems metams, kas yra visiškai teisėta ir ko nedraudžia galiojantys norminiai teisės aktai.

13Bylos nagrinėjimas atnaujintinas.

14Pagal CPK 177 str. 1 d. įrodymais civilinėje byloje laikomi bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. Jeigu teismas baigiamųjų kalbų metu arba išėjęs į sprendimų priėmimo kambarį pripažįsta, kad reikia nustatyti naujas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai, arba ištirti naujus įrodymus, jis priima nutartį atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės (CPK 256 str.) Nurodytos taisyklės taikomos ir apeliaciniam procesui (CPK 302 str.)

15Ginčo esmė – ar ginčijamu 2009 m. rugsėjo 10 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos sporto ir rekreacijos skyriaus įsakymu Nr. SV-6 ieškovui V. A. buvo pakeistos 2004 m. gegužės 1 d. darbo sutartimi Nr. 9 nustatytos darbo apmokėjimo sąlygos, ir jeigu buvo, tai ar toks pakeitimas yra teisėtas. Byloje nustatyta, kad 2009 m. rugsėjo 10 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos sporto ir rekreacijos skyriaus įsakymu Nr. SV-6 dėl viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro trenerių tarifikacijos, ieškovui 2008 – 2009 metams buvo nustatytas 28 val. per savaitę darbo krūvis. Iki tol ieškovas dirbo 32 val. per savaitę darbo krūviu. Ieškovas nurodo, kad 2008 m. rugsėjo mėn. – 2009 m. sausio mėn. laikotarpiu jis dirbo daugiau kaip 36 val. per mėnesį, todėl atsakovas privalo išmokėti darbo užmokestį už maksimaliai leistiną (tai yra 36 valandas) valandų skaičių per darbo savaitę.

16Nurodytam ieškinio pagrindui patvirtinti ar atmesti reikalingi duomenys apie galimą ieškovo darbo užmokestį esant 28, 32 ir 36 val. per savaitę darbo krūviui, skaičiuotinam nuo 2008 m. rugsėjo 1d. Į bylą yra pateikta pažymą apie V. A. darbo užmokestį esant 28 val. savaitiniam darbo krūviui. Pažymėtina, kad iš pateiktos pažymos nėra aiškus darbo užmokesčio paskaičiavimo mechanizmas, be to, paaiškinamasis raštas dėl darbo užmokesčio paskaičiavimo tvarkos nepagrindžia priedų už kvalifikacinę kategoriją paskaičiavimo, o mėnesinis tarifinis atlygis nesutampa su bazinės mėnesinės algos, padauginus ją iš koeficientų, suma (t.1, b.l. 190-192). Nurodytai aplinkybei ištirti ir galimiems prieštaravimams pašalinti reikalinga išreikalauti papildomus įrodymus ir atliktį jų tyrimą. Todėl bylos nagrinėjimas atnaujintinas, įpareigojant atsakovą VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centras pateikti naujus įrodymus.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 256 straipsniu,

Nutarė

18Atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės.

19Išreikalauti iki 2009 m. gruodžio 15 d. iš atsakovo VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centras rašytinius duomenis apie V. A. darbo užmokestį nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. iki 2009 m. rugsėjo 1 d., esant 28, 32 ir 36 valandų per savaitę darbo krūviui, pateikiant tokio skaičiavimo pagrindimą, ir duomenis apie vidutinį mėnesinį, vienos darbo dienos ir vienos valandos darbo užmokestį.

20Į teismo posėdį kviesti liudytoja VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centras finansininkę P. M..

21Atidėti teismo posėdį 2010 m. sausio 12 d. 11.00 val.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė (t.1, b.l. 161-166) pripažinti... 4. Ieškovas nurodė, kad 2004 m. gegužės 1 d. su atsakovu Viešąja įstaiga... 5. Alytaus rajono apylinkės teismas 2009 m. birželio 19 d. sprendimu (t.2,... 6. Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, jog tarp ieškovo ir atsakovo... 7. Ieškovas apeliaciniu skundu (b.l.108-112, 2 t.) prašo Alytaus rajono... 8. Skunde nurodyta, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino visų byloje... 9. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė Alytaus miesto savivaldybės... 10. Atsakovas teigia, kad teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, pilnai,... 11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas VšĮ Alytaus sporto ir... 12. Atsiliepime nurodoma, kad ieškovo ieškinys dėl neišmokėto darbo... 13. Bylos nagrinėjimas atnaujintinas.... 14. Pagal CPK 177 str. 1 d. įrodymais civilinėje byloje laikomi bet kokie... 15. Ginčo esmė – ar ginčijamu 2009 m. rugsėjo 10 d. Alytaus miesto... 16. Nurodytam ieškinio pagrindui patvirtinti ar atmesti reikalingi duomenys apie... 17. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 18. Atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės.... 19. Išreikalauti iki 2009 m. gruodžio 15 d. iš atsakovo VšĮ Alytaus sporto ir... 20. Į teismo posėdį kviesti liudytoja VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos... 21. Atidėti teismo posėdį 2010 m. sausio 12 d. 11.00 val....