Byla 2-8004-866/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Pikelienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Mano kreditas“ ieškinį atsakovei V. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2atsakovei pareikštas ieškinys dėl 1 138, 40 Lt skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Atsakovei V. K. buvo siunčiamas ieškinys su priedais ir pranešimas per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos pateikti atsiliepimą į pareikštą ieškinį, procesiniai dokumentai įteikti CPK 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovė atsiliepimo nustatytu terminu nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl remdamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas UAB „Mano kreditas“ su atsakove V. K. sudarė Kredito sutartį Nr. MNST KODAS A520 8586 62D6 6761 C1F1 58A7 CBC3 E6C1. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 straipsnio 2 dalį, paskolos sutartis laikoma realine sutartimi, t.y. paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų perdavimo momento. Ieškovas nurodo, kad atsakovė prisiimtų įsipareigojimų laiku ir tinkamai neįvykdė ir liko skolinga ieškovui 1 138, 40 Lt, iš jų 550 Lt negrąžinto kredito, 99 Lt priskaičiuotų palūkanų ir 489, 40 Lt delspinigių. Duomenų apie tai, kad atsakovė su ieškovu atsiskaitė, byloje nėra.

7CK 6.38 straipsnyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovė su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 straipsnis), atsakovė savo prievolės neginčija (CPK 12 straipsnis), vadovaujantis CK 6.38 straipsnio 1 dalimi, 6.189 straipsnio 1 dalimi, 6.256 straipsnio 1 dalimi, 6.873 straipsnio 1 dalimi, 6.886 straipsnio 1 dalimi, ieškovo naudai iš atsakovės priteistinas 550 Lt negrąžintas kreditas.

8Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 99 Lt dydžio palūkanas. Ieškovas minėto palūkanų dydžio niekaip nepagrindžia, nei ieškinyje, nei jo prieduose nenurodė reikalaujamų palūkanų normos, nepateikė teismui palūkanų skaičiavimo laikotarpio, taip pat nepateikė įrodymų patvirtinančių, kad šalys yra susitarusios dėl tokio palūkanų dydžio. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178 straipsnyje nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 12 straipsnis). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ieškovo reikalavimas dėl 99 Lt palūkanų priteisimo atmestinas, kaip neįvykdytas.

9Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 straipsnis). Kredito sutarties Bendrųjų sąlygų 9.1 p. numato, kad kredito gavėjas, neįvykdęs prievolės grąžinti kreditą kredito grąžinimo dieną, privalo mokėti kreditoriui 2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos grąžintinos sumos. Atsakovas prašo 489, 40 Lt dydžio delspinigių. Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, tačiau teismui įstatymas suteikia teisę kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio. UAB „Mano kreditas“ nustatyti delspinigiai prilygsta net 730 procentams metinių palūkanų. Teismas neturi leisti vienai sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų. Tai ypač svarbu, kai ginčas, kaip ir nagrinėjamu atveju, yra kilęs iš vartojimo sutarties. Pagal formuojamą teismų praktiką, teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 straipsnį ir 6.258 straipsnį nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civ.b. Nr. 3K-3-85/2007, 2007 m. spalio 12 d. nutartis civ.b. Nr. 3K-7-304/2007, 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civ.b. Nr. 3K-3-503/2007). Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta nuostata, kad pavėluotų įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0, 05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką bei Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo nuostatas sprendžia, kad tinkami ir protingi būtų 0, 05 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną, kurie sudarytu 49, 50 Lt (550 Lt * 0, 05 proc. * 180). Todėl siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 489, 40 Lt delspinigių tenkintinas iš dalies, priteisiant iš atsakovo 49, 50 Lt delspinigių sumą.

10Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos (599, 50 Lt) sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2013 m. vasario 13 d. dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

11Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas pateikdamas ieškinį sumokėjo 72 Lt žyminio mokesčio. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies (53 proc. patenkintų reikalavimų), vadovaujantis CPK 88 straipsnio ir 93 straipsnio 2 dalimi, ieškovui iš atsakovės priteistina 38, 16 Lt bylinėjimosi išlaidų.

12Vadovaudamasis CPK 285 straipsniu, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti ieškovo UAB „Mano kreditas“, j.a.k. 302441092, registracijos adresas Konstitucijos pr. 7, Vilniuje, naudai iš atsakovės V. K., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 550 Lt negrąžintą kreditą, 49, 50 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (599, 50 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 38, 16 Lt bylinėjimosi išlaidų, likusioje dalyje ieškinį atmesti.

15Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

16Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai