Byla 2A-1054-302/2015
Dėl perkančios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretiejis asmenys akcinė bendrovė „Utenos melioracija“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Klaistvita“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Kačinskienės, Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Danutės Gasiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės UAB „Liutenas“ ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės UAB „Utenos vandenys“ apeliacinius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2015 m. liepos 8 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-564-755/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Liutenas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Utenos vandenys“ dėl perkančios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretiejis asmenys akcinė bendrovė „Utenos melioracija“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Klaistvita“, ir

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Liutenas“ pateikė ieškinį, kuriuo prašė pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo UAB „Utenos vandenys“ sprendimą dėl šiame konkurse ieškovo (jungtinės grupės) pasiūlymo atmetimo, 2015-04-24 sprendimą dėl pretenzijos atmetimo, 2015-05-06 sprendimą, kuriuo nustatyta pasiūlymų eilė, ir įpareigoti atsakovę Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nustatyta tvarka toliau nagrinėti ieškovo pasiūlymą. Nurodė, kad atsakovas netinkamai įvertino jo pateiktus pagal konkurso sąlygas (17.10) suformuluotus minimalius kvalifikacinius duomenis. Teigė, kad 2015-03-09 balanse ir pelno (nuostolių) ataskaitoje už 2014 m., kurie 2015-03-30 pateikti atsakovui su pasiūlymu, buvo įsivėlusi techninio pobūdžio klaida, kuri paaiškėjo tik 2015-04-02, t.y. po pasiūlymo pateikimo, todėl nebuvo galimybės tikslinti pasiūlymą iki Konkurso vokų atplėšimo momento. Taip pat ieškovas pažymėjo, kad balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita, 2015-04-13 pateikti atsakovui, turinio prasme yra identiški ieškovo balansui ir pelno (nuostolių) ataskaitai, kurie 2015-04-20 buvo registruoti VĮ Juridinių asmenų registre ir pateikti atsakovui kartu su ieškovo 2015-04-20 pretenzija. Ieškovo teigimu, nei Viešųjų pirkimų įstatyme, nei teismų praktikoje, nei Konkurso sąlygose tiekėjo duomenų apie savo kvalifikaciją tikslinimas nėra ribojamas vokų atplėšimo momentu, todėl atsakovas turėjo vadovautis 2015-04-13 pateiktu įmonės balansu. Be to, ieškovas atkreipė dėmesį ir į tai, kad tiekėjas AB „Utenos melioracija“, kuris atsakovo UAB „Utenos vandenys“ sudarytoje tiekėjų eilėje užima pirmąją vietą , ir atsakovas UAB „Utenos vandenys“ yra tarpusavyje susijusios įmonės, kadangi tiekėjo AB „Utenos melioracija“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas L. P. yra kartu ir atsakovo UAB „Utenos vandenys“ stebėtojų tarybos narys. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovui kyla abejonės dėl susijusio su atsakovu tiekėjo AB „Utenos melioracija“ protegavimu ir skaidrumo nebuvimo šiame viešajame pirkime.

4Atsakovas UAB „Utenos vandenys“ prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad nustatant būsimų tiekėjų minimalius kvalifikacijos reikalavimus, kaip viena iš Konkurso sąlygų buvo numatyta ir tai, jog tiekėjų kritinio likvidumo koeficientas, kuris išreiškiamas kaip trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais, turi būti ne mažesnis nei 1 (vienetas) (Konkurso sąlygų 17.10. p.). Dėl šios priežasties minėtiems minimaliems tiekėjų kvalifikacijos reikalavimams įrodyti, tiekėjai privalėjo pateikti savo paskutinių finansinių metų balansą arba šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, atitinkamus dokumentus. Taip pat buvo numatyta, kad vokai su Konkurso dalyvių pasiūlymais atplėšiami 2015-03-30 9 val. (Konkurso sąlygų 44 p.). Nurodytu laiku atsakovas Konkurso dalyvių vokus su pastarųjų pasiūlymais atplėšė ir juose rastus dokumentus įvertino, apie vokų atplėšimą ir juose rastus pasiūlymus informavo Konkurso dalyvius 2015-03-30 10 val. 53 min. per CPV IS. Susipažinus su ieškovo pateiktais dokumentais, buvo konstatuota, kad ieškovo pateiktas balansas už 2014 metus neįrodo Konkurso sąlygose nustatytų minimalių būsimų tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų, nes ieškovo kritinio likvidumo koeficientas pagal balanso duomenis buvo akivaizdžiai mažesnis nei 1 (vienetas), kas neatitiko Konkurso sąlygų 17.10. p. nuostatų. Dėl šios priežasties ieškovo pateiktas pasiūlymas buvo atmestas. Atsakovas teigė, kad tiekėjų kvalifikacinių duomenų papildymo ir tikslinimo instituto (VPĮ 32 str. 5 d., 39 str. 1 d.) taikymas ginčo atveju yra ribojamas VPĮ nuostatų, nes jis yra skirtas netikslumų ir atsitiktinių klaidų taisymui tiems tiekėjams, kurių kvalifikacija yra iš tiesų tinkama iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai, neatitinkantys minimalių kvalifikacijos reikalavimų, negali savo pateiktų duomenų pildyti arba pakeisti taip, kad jie taptų atitinkantys pirkimo sąlygas, nes šio imperatyvo pažeidimas prieštarautų VPĮ 3 str. 1 d. numatytiems principams. Iki Konkurso vokų atplėšimo momento, ieškovas savo pasiūlymo duomenų įstatymo nustatyta tvarka (VPĮ 29 str. 4 d.) netikslino, vadinasi, ieškovui nekilo abejonių dėl jo pasiūlyme pateiktų duomenų aiškumo. Atsakovui ieškovo pateikti pasiūlymo dokumentai taip pat buvo visiškai aiškūs, iš jų turinio buvo matyti, kad ieškovas neatitinka Konkurso 17.10. p. sąlygų. 2015-04-13 ieškovo pateikti papildomi dokumentai buvo pateikti jau po konkurso termino pabaigos, o pasiūlymų aiškinimo institutas, įtvirtintas VPĮ 39 str. 1 d., nesuteikia galimybės tiekėjui pateikti papildomus dokumentus, turinčius įtakos tam, jog pirkimo dokumentų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus, po pasiūlymų pateikimo termino pasibaigimo.

5Trečiasis asmuo AB „Utenos melioracija“ prašo atmesti ieškinį.

6Trečiasis asmuo UAB „Klaivista“ su ieškiniu sutinka, todėl prašo jį tenkinti.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Panevėžio apygardos teismas 2015 m. liepos 8 d. sprendimu ieškinį tenkino, panaikino atsakovo UAB „Utenos vandenys“ 2015-04-15 sprendimą viešajame pirkime „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Vaižganto ir J.Basanavičiaus gatvėse Utenos mieste“ dėl UAB „Liutenas“ (jungtinės grupės su UAB „Klaivista“) pasiūlymo kaip neatitinkančio ieškovės konkurso sąlygų 17.10 suformuluotų minimalių kvalifikacinių duomenų atmetimo, 2015-04-24 sprendimą dėl UAB „Liutenas“ pretenzijos atmetimo ir 2015-05-06 sprendimą, kuriuo nustatyta šio pirkimo pasiūlymų eilė, bei įpareigojo UAB „Utenos vandenys“ Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka toliau nagrinėti ieškovo pasiūlymą. Be to, ieškovui iš atsakovo priteisė 217 Eur bylinėjimosi išlaidų.

9Vadovaudamasis VPĮ 32 straipsnio 6 dalies bei 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatomis, teismas pažymėjo, kad netaikant VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje nustatytos duomenų tikslinimo tvarkos, atmesti tiekėjo pasiūlymą dėl kvalifikacijos neatitikties, galima tik išimtiniais atvejais, kai perkančiajai organizacijai iš tiesų (neprašant patikslinti) nekyla abejonių dėl nepakankamo dalyvio pajėgumo arba kai kyla grėsmė, jog tikslinant duomenis bus pateikti nauji dokumentai. Šio ginčo atveju, pirmos instancijos teismo vertinimu, iš 2015-04-15 protokolo matosi, jog ieškovo pateiktas su prašymu dėl klaidos ištaisymo balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita viešųjų pirkimo komisijos apskritai iš esmės nebuvo vertinti, nors komisija turėjo tokią pareigą pagal Sąlygų 49-51 p. Be to, teismas atsižvelgė ir į tą aplinkybę, kad 2015-04-15 protokole nurodyta, jog Komisija, susipažinusi su atsiųstomis 2014 metų balanso ir pelno ( nuostolio) ataskaitomis, jose pastebėjo klaidų. Tokia aplinkybė, teismo vertinimu, reikalavo iš Tiekėjo pagal sąlygų 49 p., VPĮ 32 str. 5 d. nuostatas pareikalauti tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos dokumentus per nustatytą protingą terminą. Ieškovo argumentą, kad tiekėjas AB „Utenos melioracija“, kurio pasiūlymas atsakovo UAB „Utenos vandenys“ sudarytoje tiekėjų eilėje užima pirmąją vietą, ir atsakovas UAB „Utenos vandenys“ per L. P. yra tarpusavyje susijusios įmonės, teismas atmetė kaip neįrodytą, pažymėdamas, kad bylos nagrinėjimo metu nenustatyta jokia galima L. P. įtaka pirkimo procedūroms. Be to, teismas pažymėjo, kad šiuo klausimu ieškovas pretenzijos neteikė, todėl pagal CPK 4233 str. 3 d. šios aplinkybės net negali būti bylos nagrinėjimo dalykas.

10III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

11Ieškovas UAB „Liutenas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2015 m. liepos 8 d. sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – priteisti ieškovui iš atsakovo 1 200 Eur bylinėjimosi išlaidų, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas už apeliacinio skundo rengimą. Apelianto teigimu, pirmos instancijos teismui buvo pateikti pakankamai detalūs dokumentai (advokato M. U. 2015-05-06 avansinė sąskaita – faktūra MU/15LT663, 2015-05-13 sąskaita – faktūra MU/15LT 664 ir bankinio mokėjimo nurodymai), patvirtinantys ieškovo faktiškai patirtas bylinėjimosi išlaidas, t.y. 1 200 Eur, šioje byloje, tačiau pirmos instancijos teismas klaidingai nustatė, jog ieškovas prašo priteisti tik 600 Eur ir net šios sumos nepriteisė nepagrįstai nurodydamas, kad ieškovas tinkamai neįrodė savo patirtų bylinėjimosi išlaidų, kadangi nebuvo pateikta išlaidų išklotinė.

12Trečiasis asmuo AB „Utenos melioracija“ atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą nurodo, kad su skundu nesutinka bei prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Trečiojo asmens teigimu, pirmos instancijos teismas atliko ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų, patvirtinančių jo patirtas bylinėjimosi išlaidas, vertinimą ir pagrįstai konstatavo, jog ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų patirtų bylinėjimosi išlaidų pagrįstumui įrodyti nepakanka, todėl ieškovui ir buvo priteistas tik už ieškinį sumokėtas žyminis mokestis.

13Atsakovas UAB „Utenos vandenys“ taip pat su ieškovo apeliaciniu skundu nesutinka, atsiliepime į skundą nurodo, kad bylos medžiaga patvirtina, jog ieškovas iki bylos išnagrinėjimo ieškovo atstovas tinkamų bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių dokumentų teismui nepateikė, todėl pirmos instancijos teismas visiškai pagrįstai ieškovui ir priteisė tik jo už ieškinį sumokėtą žyminį mokestį.

14Atsakovas UAB „Utenos vandenys“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2015 m. liepos 8 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Be to, atsakovas prašo prie bylos prijungti naujus rašytinius įrodymus, kadangi jų pateikimo būtinybė iškilo jau po pirmos instancijos teismo sprendimo priėmimo.

151. Ieškovo veiklos balansas už 2014 metus, ruoštas 2015 metų kovo 9-10 d., kuris savo forma ir turiniu buvo visiškai aiškus, neįrodė, jog ieškovo teiktas pasiūlymas atitinka Konkurso sąlygose (17.10 punkte) nustatytus minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, kadangi ieškovo kritinio likvidumo koeficientas buvo mažesnis už reikalaujamą, todėl ieškovo pateiktas pasiūlymas ir buvo atmestas. Šiuo atveju atsakovui nebuvo jokio poreikio imtis Konkurso sąlygų 49 bei 51 punktuose numatytų veiksmų siekiant gauti iš ieškovo papildomą informaciją dėl teikiamo pasiūlymo tikslinimo, kadangi pateikti dokumentai buvo visiškai aiškūs, tikslūs ir išsamūs. Pozicija dėl ieškovo pasiūlymo buvo suformuota jau 2015-04-10, ką įrodo tos pačios dienos atsakovo viešųjų pirkimų komisijos protokolas. Nors ieškovas 2015-04-13 ir persiuntė atsakovui naujus papildomus rašytinius dokumentus – 2014 m. veiklos balansą ir pelno nuostolių ataskaitą, ruoštą 2015-04-09, kuriuos prašė vertinti kaip jo pirminį pasiūlymą tikslinančius įrodymus, tačiau, atsakovo įsitikinimu, toje stadijoje naujų dokumentų vertinimas nebuvo tikslingas, kadangi atsakovas jau buvo įvertinęs pirminius ieškovo pateiktus duomenis ir suformulavęs savo poziciją dėl ieškovo konkursinio pasiūlymo atmetimo, kas raštiškai buvo įtvirtinta 2015-04-10 protokole, be to, ieškovo papildomi dokumentai buvo gauti jau po Konkurso dalyvių vokų atplėšimo, nurodant visiškai neįtikinamus argumentus dėl jų pateikimo būtinybės. Taip pat naujai ieškovo pateikti dokumentai paties ieškovo buvo įvardijami ne kaip naujai teikiamas pasiūlymas, o kaip pirminio konkursinio pasiūlymo tikslinimas, tačiau ir tuose naujai teikiamuose dokumentuose buvo aiškūs esminiai neatitikimai, neleidžiantys jų pagrindu tikslinti pirminio ieškovo pasiūlymo ir pripažinti jį atitinkančiu Konkurso sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, kas ir buvo užfiksuota 2015-04-15 protokole. Duomenų tikslinimas yra galimas tik nepažeidžiant lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų, o nagrinėjamu atveju ieškovo naujai pateiktų dokumentų vertinimas akivaizdžiai suvaržytų kitų dalyvių teises.

162. Pirmos instancijos teismas skundžiamame sprendime ignoravo tai, kaip pats ieškovas vertina savo 2015-04-13 pateiktus dokumentus. Tiek 2015-04-13 rašte, teiktame atsakovui, tiek teismui teiktuose procesiniuose dokumentuose, ieškovas aiškiai nurodė, kad naujai pateiktu dokumentu yra tikslinamas pirminis pasiūlymas. Tai reiškia, jog pats ieškovas pripažįsta, jog naujai teikiamais dokumentais yra taisomos pirminio pasiūlymo klaidos, t.y. yra naudojamasi VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta pasiūlymo tikslinimo teise. Tuo tarpu pirmos instancijos teismas, įpareigojęs priimti ieškovo naujai teiktus dokumentus, numatydamas jų tikslinimo galimybę, nepagrįstai praplėtė pirminio konkursinio pasiūlymo tikslinimo institutą, taip sukurdamas pavojingą teisės precedentą, įgalinantį tiekėją tikslinti savo paties jau vieną kartą patikslintus antrinius duomenis tikslinimų skaičių darant neribotu.

173. Nepagrįsta ir pirmos instancijos teismo išvada dėl ieškovo sąžiningumo nagrinėjamu atveju. Ieškovo papildomai teikti dokumentai buvo pakoreguoti išimtinai tik toje dalyje, kiek tai buvo susiję su kritinio likvidumo koeficiento duomenų pakeitimu, todėl naujai teiktuose duomenyse atsirado esminių neatitikimų su pirminiu ieškovo pasiūlymu. Šie faktai sukėlė pagrįstų abejonių dėl ieškovo naujai teiktų dokumentų patikimumo, o nepatikimų duomenų pateikimas rodo ieškovo nesąžiningumą. Civilinės bylos nagrinėjimo metu nesąžiningas ieškovo elgesys tik pasitvirtino. K. A. ekspertizės akte buvo patvirtinta, jog ieškovo naujai teikti dokumentai negalėjo būti laikomi patikimais dėl jų esminių skirtumų su pirminiais teiktais dokumentais. Šia eksperto išvada pirmos instancijos teismas neturėjo jokio pagrindo nesivadovauti, kadangi ši išvada bylos nagrinėjimo metu nebuvo niekaip paneigta.

184. Naujai pateikti ieškovo finansinės atskaitomybės duomenys, paruošti 2015-04-09, buvo pasirašyti ieškovo vadovo Ž. L. ir ieškovo vyr. buhalterės J. P., tačiau iš ieškovo su dubliku pateiktų priedų matyti, kad ieškovo vyr. buhalterė J. P. buvo atleista iš darbo 2015-03-31, todėl darytina išvada, jog J. P. negalėjo pasirašyti ieškovo finansinių dokumentų, ruoštų 2015-04-09, kadangi ji tuo metu pas ieškovą faktiškai nebedirbo. Pagal Lietuvos Respublikos finansinės atskaitomybės įstatymo 19 straipsnį ir Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 11 straipsnio 1 dalį, įmonės vadovo ir vyr. buhalterio parašai yra privalomi kaip finansinės atskaitomybės dokumentų rekvizitai. Taigi atsakovas ir dėl šios priežasties neprivalėjo priimti papildomam vertinimui naujai ieškovo pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų. Be to, pirmos instancijos teismas visiškai ignoravo į bylą pateiktus duomenis, kad dėl ieškovo veiksmų buvo kreiptasi į atitinkamas institucijas siekiant gauti teisinį ieškovo veiksmų įvertinimą, todėl atsakymai į užklausas dėl ieškovo veiksmų yra pateikiami su apeliaciniu skundu.

195. Pirmos instancijos teismas nieko nepasisakė dėl atsakovo argumentų, kuriais buvo kritikuojama Viešųjų pirkimų tarnybos pozicija, pagal kurią atsakovas nagrinėjamu atveju privalėjo vertinti 2015-04-13 ieškovo siųstus papildomus dokumentus, kadangi ji buvo paremta sena Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, neatsižvelgiant į jos modifikacijas po 2014-01-01 vykusių pakeitimų. Be to, Viešųjų pirkimų tarnybai nebuvo žinoma faktinė aplinkybė, kad ieškovo pateikti finansiniai duomenys buvo akivaizdžiai apgaulingi ir melagingi. Jei Viešųjų pirkimų tarnyba būtų žinojusi šią aplinkybę, ji būtų turėjusi remtis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pozicija dėl VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostatų taikymo, kai tiekėjas perkančiajai organizacijai pateikia melagingą informaciją. Tais atvejais, kai tiekėjas apie savo kvalifikaciją pateikia melagingą informaciją, perkančiajai organizacijai pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį nekyla pareiga prašyti tiekėjo papildyti netikslius duomenis apie jo kvalifikaciją, kadangi galimybė tikslinti akivaizdžiai melagingą informaciją apie kvalifikaciją suteiktų teikėjui nepagrįstą konkurencinį pranašumą prieš kitus tiekėjus, iškreiptų viešųjų pirkimų esmę ir tikslus. Taigi nagrinėjamu atveju ieškovo pateikti aiškūs ir tinkami vertinimui duomenys neįrodė ieškovo atitikties atsakovo skelbto konkurso minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, o 2015-04-13 ieškovo papildomai pateikti duomenys buvo melagingi, todėl ieškovo pasiūlymas pagrįstai buvo atmestas.

206. Gausi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, kuria skundžiamame sprendime vadovavosi pirmos instancijos teismas, nebėra aktuali, o naujausia kasacinio teismo praktika, pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-06-20 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2014, pirmos instancijos teismas nepagrįstai nesivadovavo.

21Trečiasis asmuo AB „Utenos melioracija“ pareiškimu prisidėjo prie atsakovo apeliacinio skundo ir taip pat prašo panaikinti skundžiamą pirmos instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas bei prijungti prie bylos atsakovo pateiktus naujus rašytinius įrodymus. Trečiasis asmuo iš esmės pritaria visiems atsakovo apeliacinio skundo motyvams, papildomai pažymėdamas, kad pirmos instancijos teismas skundžiamu sprendimu sukūrė pavojinga precedentą, kadangi įpareigojo iš naujo vertinti ieškovo konkursinį pasiūlymą, nors bylos nagrinėjimo metu įsitikinimo, jog ieškovo konkursinis pasiūlymas negali būti pripažintas laimėtoju, nes turi būti tikslinamas. Trečiojo asmens teigimu, tokiu teismo sprendimu yra tik vilkinama konkurso eiga, nors galutinis rezultatas jau dabar visiems yra aiškus. Be to, trečiasis asmuo akcentavo ir tai, jog pirmos instancijos teismo sprendimas yra grindžiamas netinkamu byloje surinktų įrodymų vertinimu.

22Trečiasis asmuo Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė ir naujų rašytinių įrodymų, t.y. 2015-07-03 Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos paaiškinimą ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2015-09-16 sprendimą Nr. KS-56, kuriuos prašo prijungti prie bylos. Šiais įrodymais, pasak trečiojo asmens, yra siekiama pašalinti bet kokias abejones dėl galimo AB „Utenos melioracija“ atsakingų asmenų spaudimo UAB „Utenos vandenys“ priimant sprendimus dėl ginčo viešojo pirkimo.

23Ieškovas UAB „Liutenas“ atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad su skundu nesutinka, todėl prašo pirmos instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir jo naudai priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

24Nurodo šiuos nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:

251. Ieškovo siekis pasinaudoti VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta teise patikslinti duomenis apie savo kvalifikaciją niekaip negalėjo pažeisti kitų tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų. Iš apeliacinio skundo turinio galima daryti išvadą, kad atsakovas apskritai neigia VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą tikslinimo galimybę. Be to, nors apeliantas ir tvirtina, kad ir Viešųjų pirkimų tarnyba, ir pirmos instancijos teismas remiasi pasenusia kasacinio teismo praktika, tačiau savo poziciją irgi grindžia 2011 metais priimtomis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimis, kurios yra palankios atsakovo savaip suvokiamam faktinės situacijos vertinimui. O apelianto akcentuojamoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-06-20 nutartyje nėra jokių naujai suformuluotų išaiškinimų ginčo klausimu.

262. Nesutiktina ir su apelianto pozicija, kad ieškovas tikslindamas duomenis apie savo kvalifikaciją elgėsi nesąžiningai, kadangi tikslinimai išimtinai buvo susiję tik su kritinio likvidumo koeficiento duomenų pakeitimu. Ieškovas pažymi, kad tikslinant duomenis, buvo tikslinamas tiek įmonės balansas, susijęs su kritinio likvidumo koeficiento duomenimis, tiek įmonės pelno (nuostolių) ataskaita, kuri nėra susijusi su kritinio likvidumo koeficiento duomenimis. Be to, teismui buvo pateiktas ir naujos vyr. buhalterės paaiškinimas dėl susidariusios situacijos, kuriame aiškiai buvo nurodytos priežastys, kodėl balanse atsirado klaidos.

273. Aplinkybė, kad naujai teiktą balansą pasirašė vyr. buhalterė J. P., kuri pasirašymo metu pas ieškovą nebedirbo, nesuponuoja išvados, kad balansas yra suklastotas ir melagingas. Už įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų teisingumą ir atitikimą teisės aktų reikalavimams bei įmonės finansinių ataskaitų parengimą atsako būtent įmonės administracijos vadovas (Buhalterinės apskaitos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 27 straipsnis), todėl ta aplinkybė, kad ieškovo patikslintas balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita yra pasirašytas ir buvusios vyr. buhalterės, negali turėti jokios teisinės reikšmės šių dokumentų galiojimui. Be to, duomenų klastojimo ir melagingos informacijos pateikimo faktai turi būti nustatyti atitinkamų kompetentingų institucijų, o vien tik kreipimasis į šias institucijas dėl šių aplinkybių nustatymo negali patvirtinti atsakovo teiginių pagrįstumo.

284. Įvertinęs visų rašytinių įrodymų visumą, pirmos instancijos teismas turėjo teisę neskirti ekspertizės ir kritiškai vertinti atsakovo į bylą pateiktą audito biuro išvadą. Joks rašytinis įrodymas, net ir eksperto išvada, teismui nėra privalomas ir neturi jokios iš anksto nustatytos galios.

295. Pirmos instancijos teismas neprivalėjo pakartotinai kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą, o remdamasis Viešųjų pirkimų tarnybos išvada, nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos šiuo klausimu.

30Ieškovas UAB „Liutenas“ atsiliepime į trečiojo asmens prisidėjimą prie apeliacinio skundo nurodo, kad su prisidėjimu prie skundo nesutinka, todėl prašo pirmos instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir jo naudai priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

31Nurodo šiuos nesutikimo argumentus:

321. Pirmos instancijos teismas tinkamai rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, aiškinančia VPĮ nuostatas, susijusias su tiekėjo pasiūlymo tikslinimu bei atmetimu. Trečiojo asmens argumentas, kad pirmos instancijos teismas nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos paremtas tik samprotavimais, todėl vertintinas kritiškai ir atmestinas.

332. Pirmos instancijos teismas tinkamai vertino į bylą pateiktus rašytinus įrodymus. Joks byloje esantis rašytinis įrodymas, net ir eksperto išvada, teismui nėra privalomas ir neturi jokios išankstinės galios. Ieškovo finansinės atskaitomybės dokumentai įstatymo nustatyta tvarka nėra nuginčyti, todėl nėra jokio pagrindo abejoti jų teisėtumu ir patikimumu.

34IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

35Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos ieškovės apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundų ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 329 str. 2 d.). Taigi teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniuose skunduose išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.

36Dėl naujų įrodymų

37Atsakovas UAB „Utenos vandenys“ pateikė teismui prašymą prie bylos prijungti naujus rašytinius įrodymus, t.y. 2015-07-22 Klaipėdos apskrities VPK Klaipėdos rajono policijos komisariato atsakymą, 2015-07-10 Klaipėdos apskrities Klaipėdos rajono prokuratūros atsakymą ir 2015-07-20 Klaipėdos apskrities VMI atsakymą. Pasak atsakovo, šie nauji rašytiniai įrodymai patvirtina, kad dėl ieškovo 2015-04-13 teikto balanso teisėtumo yra pradėti pirminiai tyrimo veiksmai, kas, atsakovo nuomone, yra pakankamas pagrindas išvadai dėl ieškovo nesąžiningumo.

38Be to, prašymas dėl naujų įrodymų prijungimo prie bylos buvo gautas ir iš trečiojo asmens AB „Utenos melioracija“. Trečiasis asmuo prie bylos prašo prijungti 2015-07-03 Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos paaiškinimą ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2015-09-16 sprendimą Nr. KS-56. Pasak trečiojo asmens, jais yra siekiama pašalinti bet kokias abejones dėl galimo AB „Utenos melioracija“ atsakingų asmenų spaudimo UAB „Utenos vandenys“ priimant sprendimus dėl ginčo viešojo pirkimo.

39Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, tačiau yra dvi išimtys: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad įrodymų teikimas (prašymas juos priimti) byloje negali būti savitikslis, t. y. įrodymas turi paneigti ar patvirtinti turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 str.). Jeigu įrodymas, atsižvelgiant į byloje surinktų kitų įrodymų visumą, neturi esminės reikšmės sprendžiant dėl išvadų byloje, teismas turi teisę atsisakyti jį priimti.

40Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju atsakovo ir trečiojo asmens pateikti įrodymai nėra tiesiogiai susiję su ginčo nagrinėjimo dalyką sudarančiomis aplinkybėmis, todėl juos atsisakytina priimti.

41Dėl faktinių bylos aplinkybių

42Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas UAB „Utenos vandenys“ supaprastinto atviro konkurso būdu vykdė viešąjį pirkimą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Vaižganto ir J. Basanavičiaus gatvėse“, kurio objektas buvo vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos darbai. 2015-03-12 atsakovo viešųjų pirkimų komisijos protokolu VŠP-2 buvo patvirtintos Konkurso sąlygos. Nustatydamas būsimų tiekėjų minimalius kvalifikacijos reikalavimus, kaip vieną iš Konkurso sąlygų atsakovas numatė ir tai, jog tiekėjų kritinio likvidumo koeficientas, kuris išreiškiamas kaip trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais, turi būti ne mažesnis nei 1 (vienetas) (Konkurso sąlygų 17.10. p.). Iš Konkurso sąlygų 44 punkto matyti, jog vokų su Konkurso dalyvių pasiūlymais atplėšimo data buvo nustatyta 2015-03-30 9 val. Ieškovas pagal sutartį su UAB „Klaivista“ pateikė atsakovui konkursinį pasiūlymą, su kuriuo, siekiant įrodyti ieškovo atitiktį Konkurso sąlygų 17.10 punkto reikalavimams, buvo pateiktas ir 2015-03-09 įmonės balansas. Po vokų su Konkurso dalyvių pasiūlymais atplėšimo, t.y. 2015-04-13, ieškovas atsakovui pateikė prašymą dėl techninės klaidos taisymo ir prie jo pridėjo patikslintą 2014 metų balansas ir pelno (nuostolių) ataskaitą. Atsakovas patikslinto ieškovo balanso nevertino ir 2015-04-15 sprendimu ieškovo pateiktą pasiūlymą atmetė, kadangi konstatavo, jog ieškovo 2015-03-09 veiklos balansas už 2014 metus neįrodo ieškovo atitikties Konkurso sąlygų 17.10. punkto reikalavimui, pagal kurį tiekėjo kritinio likvidumo koeficientas turi būti ne mažesnis nei 1 (vienetas). Apie tai ieškovas buvo informuotas 2015-04-15 raštu Nr. SD-281. Ieškovas su tokiu perkančiosios organizacijos sprendimu nesutiko, todėl 2015-04-20 pateikė atsakovui pretenziją dėl 2015-04-15 sprendimo. 2015-04-24 raštu Nr. SD-326 ieškovo pretenzija buvo atmesta. 2015-05-06 tiekėjai buvo informuoti apie sudarytą pasiūlymų eilę, pagal kurią pirmąją vietą užėmė AB „Utenos melioracija“. Ieškovas UAB „Liutenas“ pateikė ieškinį, kuriuo prašė pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo UAB „Utenos vandenys“ sprendimą dėl šiame konkurse ieškovo (jungtinės grupės) pasiūlymo atmetimo, 2015-04-24 sprendimą dėl pretenzijos atmetimo, 2015-05-06 sprendimą, kuriuo nustatyta pasiūlymų eilė, ir įpareigoti atsakovę Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka toliau nagrinėti ieškovo pasiūlymą. Pirmos instancijos teismas, pažymėjęs, jog atsakovo viešųjų pirkimų komisija, priimdama 2015-04-15 sprendimą, turėjo vertini ieškovo 2015-04-13 pateiktą įmonės balansą, ieškinį tenkino. Atsakovas ir trečiasis asmuo su tokiu pirmos instancijos teismo sprendimu nesutinka bei prašo jį panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškovo ieškinys būtų atmestas.

43Dėl ginčo esmės

44Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas, atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – VPĮ), kurio paskirtis – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais, sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.). Be to, VPĮ įpareigoja perkančiąją organizaciją užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.). Tuo užtikrinama, kad viešųjų pirkimų konkurso tikslai bus pasiekti, o konkurso procedūroje bus išvengta nesąžiningos konkurencijos prielaidų.

45VPĮ 32 straipsnio ,,Tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas“ 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose, vadovaudamasi VPĮ 35–37 straipsnių nuostatomis, nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011). Kandidato ekonominės ir finansinės būklės kriterijai svarbūs viešojo pirkimo santykiuose tuo aspektu, kad leidžia išvengti situacijų, kai pirkimo tikslas bus nepasiekta dėl to, kad dėl blogos finansinės ar ekonominės būklės tiekėjas nepajėgs įvykdyti viešojo pirkimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir atlyginti netinkamu sutarties vykdymu padarytus nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012). Pažymėtina, kad tiekėjų, kurie neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų, pasiūlymai negali būti toliau vertinami ar kitaip į juos atsižvelgiama, net jei paaiškėtų, kad tokių tiekėjų siūloma kaina mažesnė už laimėjusiojo ar net mažiausia.

46Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija tiekėjų ekonominio ir finansinio pajėgumo patikrinimui taikė kritinio likvidumo koeficiento kriterijų – Pirkimo sąlygų 17.10 punkte nustatyta, kad tiekėjo paskutinių finansinių metų kritinio likvidumo koeficientas (trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais) turi būti ne mažesnis kaip 1. Jeigu trumpalaikiai įsipareigojimai lygūs 0, laikoma, kad tiekėjas atitinka nustatytą kritinio likvidumo reikalavimą. Ieškovas pagal sutartį su UAB „Klaivista“ pateikė atsakovui konkursinį pasiūlymą, su kuriuo buvo pateiktas ir 2015-03-09 įmonės balansas. Byloje nėra ginčo, jog pagal minėto balanso duomenis ieškovo kritinio likvidumo koeficientas buvo 0,68, kas akivaizdžiai neatitiko atsakovo vykdomojo viešojo pirkimo sąlygų 17.10 punkto reikalavimų. Ginčas nagrinėjamu atveju tarp šalių kilo dėl po vokų atplėšimo ieškovo 2015-04-13 atsakovui pateikto 2014 metų balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos, pagal kurių duomenis kritinio likvidumo koeficientas yra 1,27, vertinimo. Ieškovo įsitikinimu, vertindamas jo pasiūlymą, atsakovas turėjo vadovautis ne 2015-03-09, o 2015-04-13 pateiktu įmonės balansu. Tuo tarpu atsakovas tvirtina, kad iki Konkurso vokų atplėšimo momento ieškovas savo pasiūlymo duomenų įstatymo (VPĮ 29 str. 4 d.) nustatyta tvarka netikslino, o ieškovo 2015-03-30 pateikti pasiūlymo dokumentai jam buvo visiškai aiškūs. Kadangi ieškovo pasiūlymas neatitiko Konkurso 17.10. p. sąlygų, todėl ieškovo pasiūlymas pagrįstai buvo atmestas.

47Kaip jau ir buvo minėta, perkančioji organizacija turi pareigą patikrinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Kvalifikacijos patikrinimo klausimai yra reglamentuojami VPĮ 32 straipsnyje, o jo 5 dalyje nustatyta kvalifikaciją pagrindžiančių duomenų trūkumų ištaisymo tvarka. VPĮ 32 straipsnio 5 dalis reglamentuota, kad, jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Tokia pat nuostata įtvirtinta ir Konkurso sąlygų 49 punkte. Duomenys apie kvalifikaciją neišsamiais ar netiksliais kvalifikuojami tada, kai tiekėjas pateikia atitinkamą kvalifikaciją iš dalies pagrindžiančius duomenis arba šie turi trūkumų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011). Pažymėtina, kad pagal VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatą perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Taigi, prašyti dalyvių paaiškinti savo pasiūlymus perkančioji organizacija gali tik tuomet, kai pasiūlymas ar jo sudėtinė dalis yra neaiškūs, bet ne tuomet, kai pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ir paaiškinimu toks pasiūlymas būtų pakeičiamas ar papildomas ir tokiu paaiškinimu pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkte yra imperatyviai nustatyta, kad perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Analogiška nuostata yra įtvirtinta ir Konkurso sąlygų 54.1 punkte, pagal kurį taip pat pasiūlymas turi būti atmestas, jei dalyvis neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Iš atsakovo pateiktų viešųjų pirkimų komisijos posėdžių protokolų matyti, jog ieškovo pasiūlymas buvo svarstytas du kartus, t.y. 2015-04-10 ir 2015-04-15. Įvertinus 2015-03-09 ieškovo balanso duomenis, 2015-04-10 protokolu Nr.VŠP6-7 ieškovo pasiūlymas buvo atmestas dėl kritinio likvidumo koeficiento dydžio sąlygos neatitikimo. Kaip jau ir buvo minėta anksčiau, ginčo dėl to, jog 2015-03-09 balanso finansiniai rodikliai neatitiko Konkurso sąlygų 17.10 punkto reikalavimų, nėra. Teisėjų kolegija neturi jokio pagrindo nesutikti su atsakovu, kad 2015-03-09 ieškovo pateiktas balansas vertintinas kaip visiškai aiškus ir kad iš jo akivaizdžiai matyti, jog ieškovas neatitinka Konkurso 17.10. p. sąlygų. Esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovas neturėjo jokio teisinio pagrindo prašyti ieškovo, kad jis paaiškintų savo pasiūlymą, kadangi akivaizdus sąlygų neatitikimas negali būti paaiškinamas.

48Bylos medžiaga patvirtina, kad 2015-04-13 ieškovas pateikė atsakovui prašymą dėl techninės klaidos taisymo ir prie jo pridėjo 2014 metų balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą, pagal kurių duomenis kritinio likvidumo koeficientas yra 1,27. 2015-04-15 protokolu Nr.VŠP6-9 pakartotinai buvo priimtas sprendimas dėl ieškovo pateikto pasiūlymo atmetimo dėl tos pačios priežasties, t.y. dėl ieškovo neatitikimo minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, o naujai pateiktų 2014 metų balanso ir pelno nuostolių apskritai buvo nutarta nevertinti dėl pastebėtų klaidų - ataskaitinių metų pelnas, nurodytas balanse, nesutampa su pelno( nuostolio) atskaitoje nurodytu grynuoju pelnu. Ieškovo teigimu, nei Viešųjų pirkimų įstatyme, nei teismų praktikoje, nei Konkurso sąlygose tiekėjo duomenų apie savo kvalifikaciją tikslinimas nėra ribojamas vokų atplėšimo momentu, todėl atsakovas turėjo vadovautis 2015-04-13 pateiktu įmonės balansu ir pripažinti ieškovą kaip atitinkanti Konkurso sąlygų 17.10 punkto reikalavimus.

49Apeliacinės instancijos teismas neįžvelgia jokio teisinio pagrindo sutikti su tokia ieškovo pozicija. Atkreiptinas ieškovo dėmesys, kad VPĮ 29 straipsnio 4 dalyje nurodyta, jog kol nesuėjo pasiūlymų pateikimo terminas, tol tiekėjas gali pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą; toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gavo prieš pasiūlymų pateikimo terminą. Tokia pat nuostata įtvirtinta ir Konkurso sąlygų 36 punkte. Iš Konkurso sąlygų 32 punkto matyti, kad nagrinėjamu atveju pirkimo pasiūlymai turėjo būti pateikti iki 2015-03-30. Taigi iki šios datos tiekėjai, tarp jų ir ieškovas, turėjo pateikti savo pasiūlymus, kurie po šios datos nebegalėjo būti keičiami. Tuo tarpu ieškovas patikslintą balansą, kuriuo ir prašė vadovautis vertinant jo pasiūlymą, atsakovui pateikė tik 2015-04-13. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, nagrinėjamu atveju, kai buvo suėjęs pasiūlymų pateikimo terminas, ieškovo 2015-04-13 pateikto balanso vertinimas pažeistų dalyvių lygiateisiškumo principą, nes sudarytų vienam iš pirkimo dalyvių prioritetą prieš kitus dalyvius, t. y. sudarytų galimybę jau po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir vokų atplėšimo procedūros galimybę patikslinti ar pakeisti pirkimo dokumentus. Priešingas Viešųjų pirkimų įstatymo ir pirkimo sąlygų, nustatančių perkančiajai organizacijai pareigą atmesti konkurso dalyvio pasiūlymą, neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, aiškinimas pažeistų imperatyvias teisės normas ir prieštarautų Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintiems skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principams. Tokią praktiką, nagrinėjamu klausimu formuoja ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nurodęs, jog perkančiosios organizacijos veiksmai, kuriais ji priima ir vertina pirkimo sąlygų neatitinkantį tiekėjo pasiūlymą, ir, leidusi pakeisti pasiūlymą, vėliau jį pripažįsta laimėjusiu, pripažįstami neteisėtais dėl skaidrumo principo pažeidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje nr. 3K-3-323/2009 ir kt.).

50Pažymėtina, kad VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek tiekėjams yra nustatyti ne tam, kad kaip savitikslės būtų atliktos formalios procedūros, kuriose perkančiosios organizacijos ir tiekėjo veiksmai atitiktų teisės normas ar atitinkamas pirkimo sąlygas (pvz., dokumento formos reikalavimai), o siekiant viešųjų pirkimų tikslo, kylančio iš VPĮ 3 straipsnio ir viešųjų pirkimų reguliavimo (pvz., siekis užtikrinti ir skatinti tiekėjų konkurenciją). Vien tai, kad tiekėjas nesugeba laiku pateikti tinkamai parengto pasiūlymo, negali iškreipti viešųjų pirkimų procedūrų sistemos. Atkreiptinas ieškovo dėmesys, kad viešųjų pirkimų dalyviai yra profesionalūs viešųjų santykių subjektai, kurie privalo tinkamai ir laiku įgyvendinti teises ir pareigas, todėl tinkamai savo teisėmis nepasinaudojus gali tekti neigiami pasyvaus elgesio padariniai.

51Taigi apeliacinės instancijos teismas, nenustatęs perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų ar Viešųjų pirkimų įstatymų nuostatų pažeidimų, vertinant ir atmetant ieškovo pasiūlymą, daro išvadą, kad yra pagrindas pirmos instancijos teismo sprendimą, kuriuo ieškovo ieškinys buvo tenkintas, panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškinį kaip nepagrįstą atmesti.

52Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų

53Pažymėtina, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).

54Konstatavus, kad atsakovas apskritai neturėjo teisinio pagrindo vertinti 2015-04-13 ieškovo pateiktą naują įmonės balansą, apeliacinio skundo argumentai dėl šio balanso teisėtumo ir ieškovo sąžiningumo nagrinėjamu atveju nebetenka teisinės reikšmės, todėl dėl jų atskirai nėra pasisakoma.

55Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme, perskirstymo

56Pagal CPK 93 straipsnio 5 dalį, panaikinus pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą, ieškovės ieškinį atmetant, turi būti perskirstytos ir bylinėjimosi išlaidos.

57Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad šiuo procesiniu sprendimu pirmosios instancijos teismo sprendimas yra naikinamas ir ieškovo ieškinys yra atmetamas, daro išvadą, kad ieškovo UAB „Liutenas“ apeliacinis skundas dėl Panevėžio apygardos teismo 2015 m. liepos 8 d. sprendimo dalies dėl bylinėjimosi išlaidų panaikinimo ir toje dalyje naujo sprendimo priėmimo nebetenka prasmės, kadangi šiuo procesiniu sprendimu ieškinys atmetamas, o tai suponuoja išvadą, kad ieškovas apskritai praranda teisę į patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

58Atmetus ieškinį, spręstinas klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo atsakovui ir tretiesiems asmenims. Kaip matyti iš bylos medžiagos, nei atsakovas, nei tretieji asmenys nėra pateikę jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių jų patirtas bylinėjimosi išlaidas bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme, todėl jiems bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

59Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

60Ieškinį atmetus, Panevėžio apygardos teismo 2015 m. gegužės 11 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos (CPK 149, 150 str.).

61Dėl bylos procesinės baigties

62Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytus motyvus, konstatuoja, kad byloje nustatytų aplinkybių ir jas pagrindžiančių įrodymų visuma leidžia daryti išvadą, jog pirmos instancijos teismas, tenkindamas ieškinį, neteisingai aiškino VPĮ nuostatas, reglamentuojančias pateikto pasiūlymo tikslinimą, todėl bylą išsprendė neteisingai. Esant nurodytoms aplinkybėms, yra teisinis pagrindas Panevėžio apygardos teismo 2015 m. liepos 8 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo atmesti (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

63Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

64Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).

65Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliacinės instancijos teisme ieškovui UAB „Liutenas“ nepriteistinas (CPK 98 str. 1 d.), o atsakovui UAB „Utenos vandenys“ iš ieškovo UAB „Liutenas“ priteistinas jo už apeliacinį skundą, kuris yra tenkinamas, sumokėtas žyminis mokestis, t.y. 216,75 Eur.

66Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

67Panevėžio apygardos teismo 2015 m. liepos 8 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

68Ieškovo UAB „Liutenas“ ieškinį atsakovui UAB „Utenos vandenys“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo atmesti.

69Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2015 m. gegužės 11 d. nutartimi šioje byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

70Priteisti iš ieškovės UAB „Liutenas“ (j.a.k. 302631782) atsakovui UAB „Utenos vandenys“ 216,75 Eur (du šimtus šešiolika eurų septyniasdešimt penkis euro centus) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovas UAB „Liutenas“ pateikė ieškinį, kuriuo prašė pripažinti... 4. Atsakovas UAB „Utenos vandenys“ prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad... 5. Trečiasis asmuo AB „Utenos melioracija“ prašo atmesti ieškinį.... 6. Trečiasis asmuo UAB „Klaivista“ su ieškiniu sutinka, todėl prašo jį... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Panevėžio apygardos teismas 2015 m. liepos 8 d. sprendimu ieškinį tenkino,... 9. Vadovaudamasis VPĮ 32 straipsnio 6 dalies bei 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto... 10. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 11. Ieškovas UAB „Liutenas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Panevėžio... 12. Trečiasis asmuo AB „Utenos melioracija“ atsiliepime į ieškovo... 13. Atsakovas UAB „Utenos vandenys“ taip pat su ieškovo apeliaciniu skundu... 14. Atsakovas UAB „Utenos vandenys“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 15. 1. Ieškovo veiklos balansas už 2014 metus, ruoštas 2015 metų kovo 9-10 d.,... 16. 2. Pirmos instancijos teismas skundžiamame sprendime ignoravo tai, kaip pats... 17. 3. Nepagrįsta ir pirmos instancijos teismo išvada dėl ieškovo sąžiningumo... 18. 4. Naujai pateikti ieškovo finansinės atskaitomybės duomenys, paruošti... 19. 5. Pirmos instancijos teismas nieko nepasisakė dėl atsakovo argumentų,... 20. 6. Gausi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, kuria skundžiamame... 21. Trečiasis asmuo AB „Utenos melioracija“ pareiškimu prisidėjo prie... 22. Trečiasis asmuo Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė ir naujų rašytinių... 23. Ieškovas UAB „Liutenas“ atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad su... 24. Nurodo šiuos nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:... 25. 1. Ieškovo siekis pasinaudoti VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta teise... 26. 2. Nesutiktina ir su apelianto pozicija, kad ieškovas tikslindamas duomenis... 27. 3. Aplinkybė, kad naujai teiktą balansą pasirašė vyr. buhalterė J. P.,... 28. 4. Įvertinęs visų rašytinių įrodymų visumą, pirmos instancijos teismas... 29. 5. Pirmos instancijos teismas neprivalėjo pakartotinai kreiptis į Viešųjų... 30. Ieškovas UAB „Liutenas“ atsiliepime į trečiojo asmens prisidėjimą prie... 31. Nurodo šiuos nesutikimo argumentus:... 32. 1. Pirmos instancijos teismas tinkamai rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 33. 2. Pirmos instancijos teismas tinkamai vertino į bylą pateiktus rašytinus... 34. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 35. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 36. Dėl naujų įrodymų... 37. Atsakovas UAB „Utenos vandenys“ pateikė teismui prašymą prie bylos... 38. Be to, prašymas dėl naujų įrodymų prijungimo prie bylos buvo gautas ir iš... 39. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas... 40. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju atsakovo ir trečiojo asmens... 41. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 42. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas UAB „Utenos vandenys“... 43. Dėl ginčo esmės... 44. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas,... 45. VPĮ 32 straipsnio ,,Tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas“ 1 dalyje... 46. Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija... 47. Kaip jau ir buvo minėta, perkančioji organizacija turi pareigą patikrinti,... 48. Bylos medžiaga patvirtina, kad 2015-04-13 ieškovas pateikė atsakovui... 49. Apeliacinės instancijos teismas neįžvelgia jokio teisinio pagrindo sutikti... 50. Pažymėtina, kad VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek... 51. Taigi apeliacinės instancijos teismas, nenustatęs perkančiosios... 52. Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų... 53. Pažymėtina, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo... 54. Konstatavus, kad atsakovas apskritai neturėjo teisinio pagrindo vertinti... 55. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmos instancijos... 56. Pagal CPK 93 straipsnio 5 dalį, panaikinus pirmosios... 57. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad šiuo procesiniu... 58. Atmetus ieškinį, spręstinas klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų... 59. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 60. Ieškinį atmetus, Panevėžio apygardos teismo 2015 m. gegužės 11 d.... 61. Dėl bylos procesinės baigties... 62. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytus motyvus,... 63. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 64. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 65. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 66. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 67. Panevėžio apygardos teismo 2015 m. liepos 8 d. sprendimą panaikinti ir... 68. Ieškovo UAB „Liutenas“ ieškinį atsakovui UAB „Utenos vandenys“ dėl... 69. Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2015 m. gegužės 11 d. nutartimi... 70. Priteisti iš ieškovės UAB „Liutenas“ (j.a.k. 302631782) atsakovui UAB...