Byla 2-2465-220/2015
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėjas Edmundas Žukauskas, rašytinio proceso tvarka, civilinėjebyloje pagal pareiškėjo A. S. pareiškimą suinteresuotam asmeniui VĮ ,,Regitra“ Tauragės filialas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2pareiškėjas A. S. teismui pateiktu pareiškimu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis 1993 m. spalio 30 d. įgijo teisę vairuoti ,,A“ kategorijos transporto priemones.

3Pareiškimą atsisakytinba priimti.

4Teismas ypatingosios teisenos tvarka kompetentingas nustatyti ne bet kokius faktus, bet tik tokius, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę, t. y. sukelti pareiškėjui tam tikrų teisių padarinių ir, jį nustačius, pareiškėjas įgytų tam tikrą subjektinę teisę, galėtų įgyvendinti jau esamą teisę ar kitu būdu pasikeistų jo teisinis statusas; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444, 445 straipsnis). Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nenagrinėtinas teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009; 2009 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-175/2009).

5Iš teismui pateikto pareiškimo dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir prie jo pridėtų dokumentų matyti, kad pareiškėjas turi vairuotojo pažymėjimą Nr. ( - ), išduotą ( - ) ir pasirašytą įgalioto pareigūno parašu, suteikiantį teisę vairuoti ,,A“ (motociklai) ir ,,B“ (Automobiliai(išskyrus nurodytus kategorijoje A), kurių leidžiamas maksimalus svoris ne didesnis kaip 3500 kg (7700 svarų) ir sėdimų vietų, bei vairuotojo vietos, ne daugiau kaip aštuonios). Be to, A. S. turi vairuotojo kortelę, kurioje taip pat nurodyta, kad jam yra išduotas A,B kategorijų vairuotojo pažymėjimas Nr. ( - ) ir jį išdavė Lietuvos Respublikos VRM PD kelių policija 12.

6Prie pareiškimo pridėti dokumentai liudija, kad A. S. turi dokumentus įrodančius teisę vairuoti A, B kategorijos transporto priemones, tačiau jam naujai išduodant tesės vairuoti transporto priemones pažymėjimą, VĮ ,,Regitra“ Tauragės filialas nurodė, kad pagal jų užklausas pareiškėjui Klaipėdos AVPK Kelių policijos biuras buvo suteikęs teisę vairuoti tik “ B” kategorijos transporto priemones. Vadinasi, darytina išvada, kad duomenų apie tai, kad pareiškėjui buvo išduota teisė vairuoti “A” kategorijos transporto priemonės nėra minėtame biure, yra tik duomenys, kad jam buvo išduotas vairuotojo pažymėjimas tik ”B’ kategorijos transporto priemonių vairavimui. Kaip matyti pareiškėjas turi savo vairuotojo pažymėjimą, kad jis turi teisę vairuoti „A“ ir „B“ kategorijų transporto priemones, o taip pat ir vairuotojo kortelę, kurioje nurodyta, jog jis išlaikė egzaminus „A“ ir „B“ kategorijų vairavimui, todėl dėl šių aplinkybių laikytina, kad jis turi dokumentus, įrodančius teisę vairuoti šių kategorijų transporto priemones, todėl iš naujo įrodinėti faktą, kad jis yra įgijęs teisę vairuoti „ A“ kategorijos transporto priemones- nėra teisinio pagrindo, nes tai prieštarautų juridinę reikšmę nustatomų faktų aplinkybėms, tai yra kad pareiškėjas neturi dokumento, patvirtinančio jo teisę vairuoti „A‘ kategorijos transporto priemones. Todėl laikoma, jog pareiškėjo pareiškimas- nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, nenagrinėtinas teisme, nes nėra vienos iš aplinkybių, būtinų juridinę reikšmę turinčiam faktui nustatyti, dėl to pareiškimą atsisakytina priimti kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

7Lietuvos Respublikos CPK 87 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatos numato, kad sumokėtas žyminis mokestis arba jo dalis suinteresuoto asmens pareiškimu grąžinami, kai atsisakoma priimti ieškinį, prašymą arba skundą arba kai šie grąžinami be sprendimo. Nustatęs šiame straipsnyje nurodytus žyminio mokesčio grąžinimo pagrindus, teismas nutartį dėl žyminio mokesčio grąžinimo gali priimti ir savo iniciatyva (CPK 87 straipsnio 5 dalis).

8Pareiškėjas, paduodamas pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, yra sumokėjęs 41 Eur žyminį mokestį. Kadangi pareiškėjo A. S. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo atsisakyta priimti, todėl teismo iniciatyva žyminis mokestis yra grąžintinas pareiškėjui (Lietuvos Respublikos CPK 87 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 3, 5 dalys).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 3, 5 dalimis, 137 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

10atsisakyti priimti pareiškėjo A. S. pareiškimą suinteresuotam asmeniui VĮ ,,Regitra“ Tauragės filialui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

11Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti pareiškėjui A. S. a. k. ( - ) gyvenančiam ( - ), 41,00 Eur (keturiasdešimt vieną eurą) žyminio mokesčio, sumokėto 2015 m. spalio 24 d.

12Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai