Byla A2.2.-4162-718/2016
Dėl šių priežasčių laikytina, kad į bylos nagrinėjimą vengia atvykti, todėl byla nagrinėtina pažeidėjai nedalyvaujant (ATPK 272 straipsnio 2 dalis)

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Laimutė Venckuvienė, sekretoriaujant Irmai Kalniuvienei, dalyvaujant nukentėjusiesiems asmenims A. K. B., M. S. ir D. Ž., nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui B. R., išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą, iškeltą pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 50 straipsnį, kurioje administracinėn atsakomybėn traukiama B. R., asmens kodas ( - ) gyvenanti ( - ), administracine tvarka bausta,

Nustatė

2administracinėn atsakomybėn traukiamai B. R. administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas už tai, jog ji 2016-07-10 13.00 val., ( - ), apgaulės būdu, prisistatydama buto, esančio ( - ), savininke, iš V. M. paėmė 100 Eur mokestį už minėto buto nuomą, neturėdama teisės išnuomoti butą, buto neišnuomojo, pinigus pasisavino. Tokiais savo veiksmais padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 50 straipsnyje.

3Be to, administracinėn atsakomybėn traukiamai B. R. administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas už tai, jog ji 2016-07-10 13.30 val. – 18.00 val., ( - ), apgaulės būdu, prisistatydama buto, esančio ( - ), savininke, iš A. T., A. K. B., M. S. ir D. Ž. paėmė po 100 Eur mokestį už minėto buto nuomą, neturėdama teisės išnuomoti butą, buto neišnuomojo, pinigus pasisavino. Tokiais savo veiksmais padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 50 straipsnyje.

4Rašydama paaiškinimą B. R. pripažino padariusi teisės pažeidimus, nurodė, kad prisistatydama buto, esančio ( - ), savininke, iš A. T., A. K. B., M. S. ir D. Ž. paėmė 100 Eur mokestį už minėto buto nuomą. Pati nėra šio buto savininke, pinigus pasisavino.

5Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo į bylos nagrinėjimą neatvyko, apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą jam pranešta tinkamai. Prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, neatvykimo priežasčių nenurodė, dėl šių priežasčių laikytina, kad į bylos nagrinėjimą vengia atvykti, todėl byla nagrinėtina pažeidėjai nedalyvaujant (ATPK 272 straipsnio 2 dalis).

6Nukentėjusysis A. K. B. parodė, kad B. R. išnuomojo butą ( - ) g., paėmė 100 eurų už nuomą, prisistatė buto savininke, po to sužinojo, kad ji nėra buto savininkė. Prašo priteisti iš B. R. 100 eurų. Apie minėto buto nuomą sužinojo iš skelbimo vienoje internetinėje svetainėje, buto nuomos mokestis buvo 150 Eur. Nuomojamą butą ėjo apžiūrėti kartu su sutuoktine. Butą jiems aprodė B. R., prisistačiusi buto savininke K. K., ir kartu su ja buvęs vyras, kartu su jais buvo mažametė mergaitė. Kadangi butas jiems patiko, davė 100 Eur avansą, pasirašė raštelį apie avanso sumokėjimą. Sekančią dieną turėjo pasirašyti buto nuomos sutartį pas notarą. Sekančią dieną pats skambino pažeidėjai, tačiau jos telefonas buvo išjungtas.

7Nukentėjusysis M. S. parodė, kad B. R. išnuomojo butą ( - ) g., paėmė 100 eurų už nuomą, prisistatė buto savininke, po to sužinojo, kad ji nėra buto savininkė. Prašo priteisti iš B. R. 100 eurų. Apie buto nuomą sužinojo iš skelbimo, esančio internetinėje skelbimų svetainėje Skelbiu.lt. Buto nuomos kaina buvo 160 Eur. Vyko pažiūrėti minėtą butą, juos pasitiko moteris ir vyras, jų asmens duomenų nepamena. Butas jam, M. S., patiko, todėl sumokėjo 100 Eur avansą. Jokio tai patvirtinančio dokumento negavo. Moteris žadėjo pasirašyti nuomos sutartį pirmadienį, notaro biure. Pirmadienio vakare jai skambino, tačiau telefonu ji neatsiliepė. Vėliau telefonas buvo išjungtas. Kadangi tuo metu pats buvo komandiruotėje, paprašė brolio nuvažiuotų į butą. Brolis nuvažiavo, sužinojo, kad tikrieji buto savininkai butą išnuomojo kitams asmeniui, o ne B. R.. Tada suprato, kad buvo apgautas.

8Nukentėjusysis D. Ž. parodė, kad B. R. išnuomojo butą ( - ) g., paėmė 100 eurų už nuomą, prisistatė buto savininke. Prašo priteisti iš B. R. 100 eurų. Pamatę skelbimą apie minėto buto nuomą, sekmadienį apie 14.00 val. vyko butą apžiūrėti. Buto savininkai tvirtino, kad kraustosi į didesnį butą, bute buvo visi indai, būtiniausi įrankiai, daiktai, kompiuteris, lovos paklotos. Kadangi butas patiko, sumokėjo 100 Eur avansą. Buto savininkė parašė raštelį, kuriame nurodė, kad K. K. iš D. Ž. paėmė 100 Eur. Su buto savininke susitarė pasirašyti nuomos sutartį pirmadienį pas notarą. Pirmadienį B. R. pasakė, kad sutartį pasirašys trečiadienį, o trečiadienį su ja susisiekti nepavyko.

9Pagal ATPK 50 str. smulkiuoju svetimo turto pagrobimu laikytina tokia neteisėta veika, kai pagrobtojo turto vertė neviršija trijų minimalių gyvenimo lygių dydžio sumos ir kai tokia veika padaroma vagystės, sukčiavimo, pasisavinimo arba iššvaistymo būdu, tačiau nėra Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 178, 182, 183, 184 straipsniuose numatytų sunkinančių aplinkybių. Pagal BK 182 str. 1 d. (sukčiavimas) atsako tas, kad apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino. Taigi aptariamu atveju administracinis teisės pažeidimas ir nusikaltimas atribojami iš esmės pagal pasisavinto turto vertę.

10ATPK 9 str. 2 d. numatyta, kad administracinė atsakomybė už šiame kodekse numatytus teisės pažeidimus atsiranda, jeigu savo pobūdžiu šie pažeidimai pagal galiojančius įstatymus neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, o paties kodekso 284 str. 1 d. įtvirtina, jog organas (pareigūnas), nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, privalo išsiaiškinti: ar buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar šis asmuo yra kaltas jo padarymu, ar jis trauktinas administracinėn atsakomybėn, ar yra atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių, ar padarytas turtinis nuostolis, taip pat išsiaiškinti kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti.

11Kai paaiškėja, kad padarytas pažeidimas atitinka nusikalstamos veikos sudėtį, taikomos ATPK 251 str. ir 258 str. procedūros, kurios numato, kad jeigu teismas, nagrinėdamas bylą įsitikina, kad pažeidimas turi nusikalstamos veikos požymių, jis perduoda medžiagą prokurorui (ATPK 258 str.), o administracinio teisės pažeidimo bylos teisena nutraukiama (ATPK 251 str.). Toks teismo sprendimas nereiškia išankstinio asmens, kurio veikoje buvo nustatyti nusikalstamos veikos požymiai, kaltės konstatavimo, tačiau procesas toliau tęsiamas ir visos reikšmingos įvykio aplinkybės toliau aiškinamos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) nustatyta tvarka ir sprendimas dėl proceso vienokio ar kitokio užbaigimo gali būti priimamas BPK numatyta tvarka.

12Nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą iš byloje esančių įrodymų, tai yra administracinio teisės pažeidimo protokolų, V. M., A. T., A.K. B., M. S. ir D. Ž. pareiškimų ir rašytinių paaiškinimų, policijos pareigūno V. J. tarnybinio pranešimo, teisme apklaustų nukentėjusiųjų A. K. B., M. S., D. Ž. parodymų, nustatyta, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo iš A. T., A. K. B., M. S., D. Ž., V. M. 2016-07-10 nuo 13.00 val. iki 18.00 val., bute, adresu ( - ), sukčiavimo būdu paėmė po 100 Eur (bendrai 500 Eur) mokestį už minėto buto nuomą.

13Pagal teismų praktiką tęstine nusikalstama veika pripažįstami du ar daugiau tapatūs ar vienarūšiai, laiko požiūriu vienas nuo kito nenutolę veiksmai, padaryti analogišku būdu, analogiškomis aplinkybėmis, įgyvendinant vieną kaltininko sumanymą dėl to paties nusikaltimo dalyko. Tokie veiksmai, vertinami kiekvienas atskirai, atitinka to paties BK specialiosios dalies straipsnyje numatyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jie visi yra jungiami vieningos tyčios, todėl vertinami kaip viena nusikalstama veika ir kvalifikuojami pagal vieną BK specialiosios dalies straipsnį (kasacinės nutartys Nr. 2K-649/2006, 2K-307/2007, 2K-P-412/2007, 2K-743/2007, 2K-319/2008, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010).

14Išnagrinėjus bylos medžiagą, nustatyta, kad B. R. svetimą nukentėjusiųjų turtą įgydavo vienu ir tuo pačiu būdu – prisistatydama buto, esančio ( - ), savininke, paimdama iš ATP protokole nurodytų asmenų 100 Eur avansinį mokėjimą už būsimą nuomos sutarties pasirašymą. Pažymėtina, kad B. R. iš V. M., A. T., A.K. B., M. S. ir D. Ž. turtą pasisavino tą pačią dieną, tai yra 2016-07-10, per pakankamai trumpą laikotarpį– nuo 13.00 val. iki 18.00 val., tariamai nuomojamo buto patalpose, adresu ( - ), ir nusikalstamą veiką tęsė tol, kol buvo nustatyta policijos darbuotojų.

15Taigi, B. R. galimai nusikalstamos veikos buvo atliekamos analogišku būdu, laiko tarpas trumpas, turtas tos pačios rūšies, kas parodo, kad B. R. tokia veika užsiimdavo reguliariai, ją darydavo analogiškais veiksmais. B. R. padarytus atskirus veikos epizodus siejo vieninga tyčia, tad ji per keletą kartų pasisavinusi nukentėjusiųjų B. R. iš V. M., A. T., A.K. B., M. S. ir D. Ž. turtą (bendros 500 Eur vertės), padarė ne atskirus administracinius teisės pažeidimus, bet vieną tęstinę nusikalstamą veiką, kuri buvo nukreipta į vieningą objektą - svetimo turto užvaldymą, o asmuo veikė neapibrėžta vieninga tyčia – apgaule savo naudai įgyti kuo daugiau svetimo turto.

16Darytina išvada, kad B. R. galimai padarė vieną tęstinę nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 str. 1 d. Pažymėtina, kad turto pagrobimas laikomas smulkiuoju, jeigu pagrobtojo turto vertė neviršija 3 minimalių gyvenimo lygių (MGL) dydžio sumos. Nagrinėjamu atveju, šioje byloje yra apgaule įgytas svetimas turtas, kurio vertė 500 Eur, t. y. daugiau nei 3 MGL vertė. Taigi, šie duomenys patvirtina, jog B. R. veika peržengia administracinės atsakomybės ribas, jos veikoje neabejotinai yra sukčiavimo, kaip nusikaltimo, požymių.

17B. R. veikoje galimai esant požymiams nusikalstamos veikos, numatytos BK 182 str. 1 d., administracinio teisės pažeidimo byla nutrauktina ir medžiaga dėl jos padarytos galimai nusikalstamos veikos perduotina prokurorui.

18Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 258 str., 250 str. 1p. teismas

Nutarė

19administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. A2.2.-4162-718/2016 medžiagą perduoti Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūrai sprendimo priėmimui dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo B. R. atžvilgiu dėl jos galimai padarytos nusikalstamos veikos.

20Administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 50 str. B. R. atžvilgiu nutraukti.

21Nutarimas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant tiesiogiai arba per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Laimutė Venckuvienė,... 2. administracinėn atsakomybėn traukiamai B. R. administracinio teisės... 3. Be to, administracinėn atsakomybėn traukiamai B. R. administracinio teisės... 4. Rašydama paaiškinimą B. R. pripažino padariusi teisės pažeidimus,... 5. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo į bylos nagrinėjimą neatvyko,... 6. Nukentėjusysis A. K. B. parodė, kad B. R. išnuomojo butą ( - ) g., paėmė... 7. Nukentėjusysis M. S. parodė, kad B. R. išnuomojo butą ( - ) g., paėmė 100... 8. Nukentėjusysis D. Ž. parodė, kad B. R. išnuomojo butą ( - ) g., paėmė... 9. Pagal ATPK 50 str. smulkiuoju svetimo turto pagrobimu laikytina tokia... 10. ATPK 9 str. 2 d. numatyta, kad administracinė atsakomybė už šiame kodekse... 11. Kai paaiškėja, kad padarytas pažeidimas atitinka nusikalstamos veikos... 12. Nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą iš byloje esančių... 13. Pagal teismų praktiką tęstine nusikalstama veika pripažįstami du ar... 14. Išnagrinėjus bylos medžiagą, nustatyta, kad B. R. svetimą... 15. Taigi, B. R. galimai nusikalstamos veikos buvo atliekamos analogišku būdu,... 16. Darytina išvada, kad B. R. galimai padarė vieną tęstinę nusikalstamą... 17. B. R. veikoje galimai esant požymiams nusikalstamos veikos, numatytos BK 182... 18. Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 19. administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. A2.2.-4162-718/2016 medžiagą... 20. Administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną pagal Lietuvos Respublikos... 21. Nutarimas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...