Byla 2K-649/2006

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Jono Prapiesčio, Benedikto Stakausko ir pranešėjo Alvydo Pikelio,

2sekretoriaujant J. Morkytei,

3dalyvaujant prokurorui N. Oškutytei,

4gynėjui advokatui I. Brazlauskui,

5nuteistajam K. T., teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2005 m. lapkričio 2 d. nuosprendžio, kuriuo:

6E. P. nuteistas pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (R. D. automobilio vagystė) laisvės atėmimu trejiems metams; pagal BK 178 straipsnio 3 dalį (N. P. automobilio vagystė) – laisvės atėmimu ketveriems metams; pagal BK 178 straipsnio 3 dalį (P. L. turto ir automobilio vagystė) – laisvės atėmimu ketveriems metams ir trims mėnesiams. Pritaikius BK 63 straipsnio 1, 4 dalis, paskirta subendrinta bausmė laisvės atėmimas penkeriems metams ir aštuoniems mėnesiams. Pritaikius BK 64 straipsnio 1, 3 dalis, ši bausmė subendrinta su 2002 m. liepos 10 d. nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausmės dalimi bei galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas šešeriems metams ir keturiems mėnesiams.

7K. T. nuteistas pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (R. D. automobilio vagystė) laisvės atėmimu trejiems metams; pagal BK 178 straipsnio 3 dalį (N. P. automobilio vagystė) – laisvės atėmimu ketveriems metams; pagal BK 178 straipsnio 3 dalį (P. L. turto ir automobilio vagystė) – laisvės atėmimu ketveriems metams ir trims mėnesiams. Pritaikius BK 63 straipsnio 1, 4 dalis, paskirta subendrinta bausmė laisvės atėmimas penkeriems metams ir aštuoniems mėnesiams. Pritaikius BK 63 straipsnio 9, 4 dalis, ši bausmė subendrinta su 2005 m. birželio 13 d. nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausmės dalimi bei galutinė subendrinta bausmė nustatyta laisvės atėmimas šešeriems metams ir šešiems mėnesiams.

8Šiuo nuosprendžiu nuteisti ir kiti asmenys, tačiau dėl jų nuosprendis kasacine tvarka neapskųstas.

9Skundžiamas ir Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. kovo 27 d. nuosprendis, kuriuo E. P. ir K. T. apeliaciniai skundai atmesti.

10Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo A. Pikelio pranešimą, prokurorės, prašiusios kasacinį skundą tenkinti, nuteistojo K. T. ir jo gynėjo, prašiusių kasacinį skundą atmesti, paaiškinimų,

Nustatė

11E. P. ir K. T. nuteisti už tai, kad, veikdami bendrininkų grupe, 2004 m. spalio 19 d., tiksliai nenustatytu laiku, Kauno r., Akademijos mstl., Studentų g., prie namo Nr. 1, pagrobė nukentėjusiajam R. D. priklausantį 2 000 Lt vertės automobilį „VW Golf“ (duomenys neskelbtini) su jame buvusiais daiktais – 50 Lt vertės 10 vnt. kompaktinių plokštelių. Po to, tęsdami nusikalstamą veiką, panaudodami šį automobilį kitam automobiliui tempti, pagrobė Kaune, prie Ugnės g. esančio namo Nr.66 stovėjusį UAB „Džuda“ priklausantį 22 510 Lt vertės automobilį „Mercedes Benz C220“ (duomenys neskelbtini).

12E. P. ir K. T. nuteisti už tai, kad, veikdami organizuota grupe su H. G., pagrobė didelės vertės svetimą turtą. 2004 m. spalio 30 d., maždaug nuo 11 val. iki spalio 31 d. 4 val., N. V. ir T. G., veikdami organizuota grupe su K. T., E. P. ir H. G., rengėsi pagrobti nukentėjusiajam N. P. priklausantį 69 000 Lt vertės automobilį „BMW 320 Touring“ (duomenys neskelbtini), o E. P. ir K. T. su H. G., pasiskirstę vaidmenimis, tęsdami nusikalstamą veiką, 2004 m. spalio 31 d., apie 4 val., tą patį automobilį, stovėjusį Kauno m., Grigiškių gatvėje, prie namo Nr. 11, pagrobė.

13E. P. ir K. T. taip pat nuteisti už tai, kad, veikdami organizuota grupe su N. V., pagrobė didelės vertės svetimą turtą įsibraudami į patalpą. 2004 m. lapkričio 11 d., apie 3 val. nakties, jie, veikdami bendrai, pasiskirstę vaidmenimis, išlaužę duris, iš garažo, esančio Kauno m., Kranto al., duomenys neskelbtini, pagrobė nukentėjusiajam P. L. priklausantį 38 000 Lt vertės automobilį „BMW 316“ (duomenys neskelbtini) bei 3560 Lt vertės jame buvusius daiktus ir garaže buvusias 800 Lt vertės padangas (3 vnt.).

14Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas kasaciniame skunde prašo Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. kovo 27 d. nuosprendžio dalį dėl E. P. ir K. T. 2004 m. spalio 19 d. padarytų nusikalstamų veikų panaikinti ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka. Skunde nurodo, kad teismai, traktuodami 2004 m. spalio 19 d. padarytas dvi nusikalstamas veikas kaip vieną tęstinį nusikaltimą, netinkamai taikė BK bendrosios dalies normas, t. y. BK 10, 11, 63 straipsnius. Apeliacinės instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad „VW Golf“ buvo pagrobtas ketinant juo pasinaudoti kaip priemone kitam automobiliui, t. y. „Mercedes Benz“, pagrobti, tačiau nepagrįstai abi šias veikas sujungė motyvuodamas vieninga nuteistųjų tyčia bei tuo, kad abi vagystės padarytos per trumpą laiką netoli viena kitos. Anot kasatoriaus, akivaizdu, kad „VW Golf“ vagystė yra atskiras baigtinis nusikaltimas, ne tik formaliai atitinkantis BK 178 straipsnio 2 dalies dispoziciją, bet ir turi visus teisės doktrinoje numatytus baigto nusikaltimo požymius – „VW Golf“ ir „Mercedes Benz“ automobilių vagystės skiriasi padarymo laiku bei vieta ir iš esmės būdu bei motyvais, todėl ši veika turi būti kvalifikuota kaip atskiras nusikaltimas. Kadangi šio klausimo negalima išspręsti kasacinės instancijos teisme, byla perduotina iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

15Skundas tenkintinas.

16 Dėl pavienės ir tęstinės nusikalstamos veikos atribojimo

17Nagrinėjant nusikalstamų veikų, kuriomis kėsinamasi į nuosavybę, baudžiamąsias bylas, neretai kyla sunkumų atribojant pavienes ir tęstines nusikalstamas veikas. Pavieniu nusikaltimu laikoma pavojinga, Baudžiamajame kodekse uždrausta veika, turinti vienos nusikalstamos veikos sudėties požymius ir kvalifikuojama pagal vieną straipsnį (straipsnio dalį, punktą). Pagal nusistovėjusią teismų praktiką svetimo turto pagrobimas laikomas tęstiniu, kai tyčia, neteisėtai, neatlygintinai, nevienkartiniu veiksmu, o keliais pagal teisinį vertinimą analogiškais veiksmais iš vieno šaltinio, veikiant vieninga tyčia, yra pagrobiamas svetimas turtas. Tęstinio nusikaltimo ypatumas yra tas, kad jis daromas ne ištisai, o susideda iš atskirų veiksmų, kurie, esant kitoms aplinkybėms, galėtų būti vertinami kaip savarankiškos nusikalstamos veikos, tačiau dėl anksčiau minėtų požymių sudaro vieno to paties savarankiško nusikaltimo atskiras sudėtines dalis. Pagrindinis tęstinės nusikalstamos veikos požymis, skiriantis tęstinę veiką nuo pavienio nusikaltimo, yra vieningas kaltininko sumanymas, kuris sujungia keletą veiksmų, kurių kiekvienas atskirai, nesant vieningo sumanymo pagrobti apibrėžto dydžio svetimą turtą, galėtų sudaryti atskirus pavienius nusikaltimus. Kitaip tariant, tęstinė veika yra tada, kai kaltininkas veikia turėdamas konkretų sumanymą, siekdamas pagrobti apibrėžto dydžio turtą, tačiau dėl nusikalstamos veikos padarymo aplinkybių tai įgyvendina ne iš karto, o per kelis etapus. Šios kategorijos byloms būdingi požymiai – vienas grobiamo turto šaltinis, tas pats pagrobimo būdas, nedidelis laiko tarpas tarp grobimo atvejų, ta pati ar greta esanti turto buvimo vieta ir pan.– nėra esminiai, pripažįstant veiką tęstiniu nusikaltimu, tačiau apibūdina nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį.

18E. P. ir K. T. nuteisti pagal BK 178 straipsnio 2 dalį už tai, kad pagrobė automobilį „VW Golf“ ir, panaudodami šį automobilį tempimui, pagrobė automobilį „Mercedes Benz C 220“. Teismai šią veiką pripažino tęstine, motyvuodami tuo, kad nusikalstamas sumanymas buvo pagrobti du automobilius, tam, kad vieną iš jų vėliau galima būtų panaudoti kitam pagrobti. Teismai teisingai pripažino, kad abiejų automobilių pagrobimą jungė vienas bendras kaltininkų sumanymas. Tačiau šis nusikalstamas sumanymas buvo ne vienalytis, bet sudėtinis, nes pagrindinis veikos tikslas ir kaltininkų tyčia buvo nukreipta pagrobti automobilį „Mercedes Benz C 220“, o automobilio „VW Golf“ pagrobimas buvo pagalbinis veiksmas, palengvinantis ir sudarantis sąlygas įgyvendinti pagrindinį nusikalstamą sumanymą – pagrobti automobilį „Mercedes Benz C 220“, tačiau turintis savarankiškus teisiškai reikšmingus nusikalstamos veikos požymius. Tai reiškia, jog visą nusikalstamo sumanymo struktūrą sudarė du nelygiareikšmiai nusikalstami ketinimai. Dominuojantis tikslas buvo pagrobti automobilį „Mercedes Benz C 220“, o tai nulėmė ir kito automobilio – „VW Golf“ pagrobimą. Taip kaltininkų nusikalstamas sumanymas praėjo tam tikrą raidą ir susiformavo dviem etapais. Pirmiausia kilo sumanymas pagrobti automobilį „Mercedes Benz C 220“. Nepavykus šio automobilio užvesti, susiformavo kitas šio nusikalstamo sumanymo įgyvendinimo planas – prieš tai pagrobti automobilį „VW Golf“ ir jį panaudoti pirmajam automobiliui nutempti. Teismai, pripažindami, kad kaltininkai abu automobilius pagrobė veikdami vieninga tyčia, nevisiškai atskleidė nusikalstamo sumanymo evoliuciją, struktūrą, todėl padarė klaidų, įvertindami nusikalstamo sumanymo turinį. Nepakankamai atsižvelgta ir į nusikaltimų padarymo aplinkybes, kurios taip pat skiriasi. Automobilio „VW Golf“ pagrobimas buvo padarytas kitu būdu, kitoje vietoje ir jis priklausė kitam savininkui nei automobilis „Mercedes Benz C 220“.

19Visų šių aplinkybių teismai nesusiejo su nusikalstamo sumanymo turiniu, jo raidos ir struktūros išaiškinimu, todėl nevisiškas šių aplinkybių įvertinimas bei prokuroro apeliacinio skundo argumentų neišnagrinėjimas sukliudė teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą bei priimti teisingą sprendimą dėl automobilių „VW Golf“ ir „Mercedes Benz C 220“ vagystės kvalifikavimo. Apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio dalis dėl automobilių „VW Golf“ ir „Mercedes Benz C 220“ pagrobimo naikintina, perduodant šį klausimą nagrinėti iš naujo apeliacine tvarka.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 5 punktu,

Nutarė

21Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. kovo 27 d. nuosprendžio dalį dėl 2004 m. spalio 19 d. įvykdytos automobilių „VW Golf“ (duomenys neskelbtini) ir „Mercedes Benz C 220“ (duomenys neskelbtini) pagrobimo panaikinti ir bylą dėl šios nuosprendžio dalies perduoti iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. sekretoriaujant J. Morkytei,... 3. dalyvaujant prokurorui N. Oškutytei,... 4. gynėjui advokatui I. Brazlauskui,... 5. nuteistajam K. T., teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo... 6. E. P. nuteistas pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (R. D. automobilio vagystė)... 7. K. T. nuteistas pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (R. D. automobilio vagystė)... 8. Šiuo nuosprendžiu nuteisti ir kiti asmenys, tačiau dėl jų nuosprendis... 9. Skundžiamas ir Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. kovo 27 d. nuosprendis,... 10. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo A. Pikelio pranešimą, prokurorės,... 11. E. P. ir K. T. nuteisti už tai, kad, veikdami bendrininkų grupe, 2004 m.... 12. E. P. ir K. T. nuteisti už tai, kad, veikdami organizuota grupe su H. G.,... 13. E. P. ir K. T. taip pat nuteisti už tai, kad, veikdami organizuota grupe su N.... 14. Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas kasaciniame skunde prašo... 15. Skundas tenkintinas.... 16. Dėl pavienės ir tęstinės nusikalstamos veikos atribojimo... 17. Nagrinėjant nusikalstamų veikų, kuriomis kėsinamasi į nuosavybę,... 18. E. P. ir K. T. nuteisti pagal BK 178 straipsnio 2 dalį už tai, kad pagrobė... 19. Visų šių aplinkybių teismai nesusiejo su nusikalstamo sumanymo turiniu, jo... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 5 punktu,... 21. Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. kovo 27 d. nuosprendžio dalį dėl 2004 m....