Byla 2S-1562-611/2010

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininko ir pranešėjo Andžej Maciejevski,

3kolegijos teisėjų Rasos Gudžiūnienės ir Neringos Švedienės,

4kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens SIA „Dabikene“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. birželio 17 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „LIT-DAN ŪKIS“ ieškinį atsakovams VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ ir J. J. bei trečiajam asmeniui SIA „Dabikene“ dėl 2010 m. kovo 24 d. autorinės (arbitravimo) sutarties Nr.11/10 St pripažinimo niekine ir negaliojančia. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5ieškovas UAB „LIT-DAN ŪKIS“ kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojančia 2010 m. kovo 24 d. autorinę (arbitravimo) sutartį Nr.11/10 St, sudarytą tarp J. J. ir VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ ir priteisti jam iš atsakovų J. J. ir VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio užtikrinimui prašė pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones, uždraudžiant J. J. ir VšĮ Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas imtis bet kokių tolimesnių arbitravimo ar ginčo administravimo veiksmų ginče tarp SIA „Dabikene“ ir UAB „Lit-Dan Ūkis“.

6Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. birželio 17 d. nutartimi ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkino, uždraudė J. J. ir VšĮ Vilniaus tarptautiniam ir nacionaliniam komerciniam arbitražui imtis bet kokių tolimesnių arbitravimo ar ginčo administravimo veiksmų ginče tarp SIA „Dabikene“ ir UAB „Lit-Dan Ūkis“. Nurodė, jog ieškovas ginčija 2010-03-24 autorinės (arbitravimo) sutarties Nr.11/10 St, sudarytos tarp J. J. ir VšĮ Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo, teisėtumą. Teismas konstatavo, kad šioje byloje neuždraudus atsakovams atlikti tolimesnius arbitravimo ar ginčo administravimo veiksmus ginče tarp SIA „Dabikene“ ir UAB „Lit-Dan Ūkis“, gali atsirasti pasekmės, kurios apsunkintų galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo šioje civilinėje byloje įvykdymą – gali būti priimtas arbitražo procese sprendimas dėl ginčo, kilusio tarp SIA „Dabikene“ ir UAB „Lit-Dan Ūkis“, iki civilinės bylos išnagrinėjimo dėl 2010-03-24 autorinės (arbitravimo) sutarties Nr.11/10 St teisėtumo, kas nulemtų ginčą dėl arbitražo proceso teisėtumo, todėl teismas padarė išvadą, kad yra pagrįstas pagrindas taikyti ieškovo atstovės prašomą laikinėją apsaugos priemonę atsakovų atžvilgiu.

7Tretysis asmuo SIA „Dabikene“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. birželio 17 d. nutartį. Nurodė, jog J. J. arbitre paskirta ne pagal ginčijamą Arbitravimo sutartį kaip teigia ieškovas, o kaip ir numatyta nuomos sutartyje - Nuomininko auditoriaus paskyrimu, šio paskyrimo ieškovas neginčija. Apeliantas teigia, jog akivaizdu, kad arbitro paskyrimo tvarka nebuvo pažeista, arbitre J. J. įgaliojimus įgijo šalių susitarimu nustatyta tvarka ir teikdama arbitravimo paslaugas veikia teisėtai. Pabrėžia, jog tai, kad su arbitre sutartį sudarė atsakovas, nesudaro pagrindo teigti, kad arbitrė veikia neteisėtai. Pažymi, jog tuo atveju, jei teismas ir tenkintų ieškinį bei pripažintų ginčijamą Arbitravimo sutartį negaliojančia, tai jokios įtakos tolimesniam ginčo nagrinėjimui neturės, todėl jokio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones uždraudžiant tolimesnius arbitravimo veiksmus, nes tai nėra susiję su ieškinio dalyku.

8Ieškovas atsiliepimu prašo apeliacinį procesą civilinėje byloje nutraukti. Nurodė, jog ieškovas 2010-07-29 teismui pateikė atsisakymą nuo ieškinio. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas priėmė atsisakymą nuo ieškinio ir bylos nagrinėjimą nutraukė 2010-08-13. Dėl šios priežasties nebeliko pagrindo spręsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, konstatuoja, kad absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nėra.

11LR CPK 144 str. 1 d. numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Įstatymo leidėjas suteikia teismui diskrecijos teisę spręsti, ar konkrečiu atveju yra reikalinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pažymėtina, kad teismas, taikydamas LR CPK 145 str. numatytas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, jog egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė. Atmestinas trečiojo asmens argumentas, jog nėra jokio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones uždraudžiant tolimesnius arbitravimo veiksmus, nes tai nėra susiję su ieškinio dalyku. Teisėjų kolegija nurodo, jog ieškinio patenkinimo atveju nepritaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, kiltų problemų dėl arbitražo sprendimų vykdymo atgręžtinumo. Pažymima, jog nepritaikius prašomų laikinųjų priemonių – neuždraudus J. J. ir VšĮ Vilniaus tarptautiniam ir nacionaliam komerciniam arbitražui imtis bet kokių tolimesnių arbitravimo ar ginčo administravimo veiksmų ginče tarp bylos šalių, gali atsirasti pasekmės, kurios apsunkintų galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą, t.y. būtų priimti arbitražo sprendimai, kurių vykdymo atgręžimas taptų apsunkintas. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas padarė teisėtą išvadą, kad yra pagrįstas pagrindas taikyti ieškovo prašomą laikinėją apsaugos priemonę atsakovų atžvilgiu. Apelianto nurodyti argumentai dėl ieškinio pagrįstumo, t.y., jog arbitrė J. J. įgaliojimus įgijo šalių susitarimu nustatyta tvarka ir teikdama arbitravimo paslaugas veikė teisėtai, nesusiję su skundžiamos nutarties teisėtumu, nes sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, ieškinio pagrįstumo klausimas nesprendžiamas. Šie argumentai bus svarbūs sprendžiant bylą iš esmės, tačiau nagrinėjamoje stadijoje jie nagrinėjamai bylai reikšmės neturi.

12Teisėjų kolegija, vertindama ieškovo prašymą civilinės bylos nagrinėjimą nutraukti, atkreipia dėmesį, jog Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-08-13 nutartis, kuria buvo nutrauktas civilinės bylos nagrinėjimas, yra neįsiteisėjusi, kadangi buvo apskųsta atsakovo VšĮ „Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas“ atskiruoju skundu, bylos Nr. 2S-58-492/2011, byla apeliacine tvarka nėra išnagrinėta (LR CPK 279 str. 1 d.). Kadangi teismo nutartis nėra įsiteisėjusi, todėl pagrindo nutraukti civilinės bylos nagrinėjimą nėra.

13Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai išsiaiškino bylos aplinkybes ir ištyrė įrodymus, tinkamai taikė civilinio proceso teisės normas, todėl atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta. Dėl šių priežasčių trečiojo asmens SIA „Dabikene“ atskirasis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 1 p., 338 str.).

14Atmetus trečiojo asmens atskirąjį skundą, iš jo valstybei priteistinos procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme išlaidos (LR CPK 88 str.1 d. 3 p., 96 str.).

15Vadovaudamasi LR CPK 336 str., 337 str. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

16Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. birželio 17 d. nutartį palikti galioti nepakeistą.

17Priteisti iš trečiojo asmens SIAB „Dabikene“ 12,95 Lt (dvylika litų 95 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai