Byla 2A-960-460/2015

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aušros Maškevičienės, kolegijos teisėjų Virginijos Nijolės Griškevičienės, Rimvidos Zubernienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-24-206/2015 pagal ieškovės akcinės bendrovės SEB banko ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Pagrindinis ėjimas“, bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Danės baldai“ dėl iškeldinimo iš patalpų ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Pagrindinis ėjimas“ priešieškinį ieškovei akcinei bendrovei SEB bankui, atsakovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Danės baldai“ dėl sutarčių nutraukimo, panaikinimo, dalies pripažinimo negaliojančia, ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Pagrindinis ėjimas“ (apeliantė) apeliacinį skundą dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 25 d. sprendimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovė Kretingos rajono apylinkės teismui 2013-03-25 pateikė ieškinį, juo prašė iškeldinti atsakoves UAB „Pagrindinis ėjimas“ ir BUAB „Danės baldai“ su joms priklausančiais daiktais iš ieškovei priklausančio turto: gamybinio pastato, unikalus Nr.5668-8000-1095 ir mechaninio cecho, unikalus Nr. 5668-8000-1162, esančių Klaipėdos g. 127, Kretinga, įpareigojant šias patalpas perduoti per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2006-12-15 ieškovė su atsakove UAB „Pagrindinis ėjimas“ sudarė finansinio lizingo sutartį Nr. L2006-120014, kurios pagrindu atsakovei perdavė valdyti ir naudotis gamybinį pastatą, esantį Klaipėdos 127, Kretingoje, unikalus Nr. 5668-8000-1095, su sąlyga, kad sumokėjus visą kainą, minėtas turtas bus perduotas atsakovės UAB „Pagrindinis ėjimas“ nuosavybėn. 2011-11-30 su atsakove UAB „Pagrindinis ėjimas“ buvo pasirašyta finansinio lizingo sutartis Nr. 2011-110205 dėl to pačiu adresu esančio pastato, unikalus Nr.5668-8000-1162. Atsakovei tinkamai nevykdant mokėjimų, 2012-12-14 ieškovė išsiuntė jai pranešimą, nurodydama, kad atsakovė tinkamai nevykdo finansinio lizingo sutartyse numatytų mokėjimų, yra skolingas ieškovei 44776,38 Lt pagal išrašytas sąskaitas-faktūras ir 160850,24 Lt delspinigių. Kartu įspėjo, kad iki 2012-12-21 neapmokėjus 205626.62 Lt skolos, nuo 2012-12-22 bus nutraukiamos finansinio lizingo sutartys. Sutarčių 19.1 punktais šalys buvo susitarusios, kad lizinguotą turtą atsakovė UAB „Pagrindinis ėjimas“ turi grąžinti per 1 mėnesį nuo sutarčių nutraukimo momento, tačiau šios prievolės atsakovė neįvykdė ir toliau naudojasi turtu. Pagal CK 6.574 str. numatyta, jog kai lizingo sutartis yra nutraukta, lizingo davėjas turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką. Toks reikalavimas yra nurodytas 2012-12-14 ieškovo pranešime Nr.02-03-02-9662, kuriuo nutrauktos lizingo sutartys. Ieškovo duomenimis ginčo pastatai yra išnuomoti ir jais naudojasi UAB „Danės baldai“, tačiau ieškovės, kaip turo savininkės rašytinio sutikimo nėra. Šiuo atveju turi būti taikyta CK 6.497 str. 2 d. reikalavimas, nes nutraukus nuomos sutartį prieš terminą, nutraukiama ir subnuomos sutartis.

4Atsakovė UAB „Pagrindinis ėjimas“ su ieškiniu nesutiko, pareiškė priešieškinį, kuriuo ginčija sutarčių teisėtumą. Atsakovė nurodo, kad jis negavo ieškovės nurodyto 2012-12-14 pranešimo apie sutarčių nutraukimą, kuriame nurodyti pažeidimai: pavėluoti vertės dengimai ir palūkanų mokėjimai, ne visiems mokėjimams buvo suėjęs terminas. Neaiškus skaičiavimas dėl delspinigių. Vertina, kad ieškovė privalėjo teikti du pranešimus: nustatyti terminą prievolei įvykdyti ir pranešti apie sutarties nutraukimą. Atsakovė nurodė, kad nurodytos sutartys yra įvardinamos kaip lizingo sutartys, ieškovė šiomis lizingo sutartimis užsitikrino atsakovės turto kontrolę. Vertina, kad ieškovė nepagrįstai siekia už itin mažą kainą negrįžtamai įsigyti atsakovės turtą, o ne atgauti finansavimo sumą. Iš viso buvo sudarytos 8 sutartys ir pagal jas ieškovei yra sumokėta daugiau nei pusę kainos. Mano, kad dviejų mokėjimų termino praleidimas šiuo atveju negali būti laikomas esminiu, nes atsakovės finansinė padėtis tai leidžia padaryti. Pranešime nurodytų delspinigių atsakovė nepripažįsta ir mano, kad ieškovė pareiškė reikalavimą sumokėti delspinigius, praleidus ieškinio senaties terminą. Atsakovė nurodė, kad bylos nagrinėjimo metu buvo nustatytos faktinės aplinkybės, kad ieškovė sutartis nutraukė 2012-12-14 raštu, įvardindama pažeidimu pavėluotą finansinių įsipareigojimų vykdymą. Pavėluoti mokėjimai sudarė 44776,38 Lt įsiskolinimas dėl palūkanų ir turto vertės įmokų bei 160 850,24 Lt delspinigiai, kurie buvo priskaičiuoti už visą tų sutarčių galiojimo laikotarpį, nenurodant konkrečiai už kokį, nuo kokios sumos paskaičiuota ir kiek pagal atskiras sutartis. Ieškovės nurodyta įsiskolinimo dalis (44 776,38 Lt) atsakovės UAB „Pagrindinis ėjimas" buvo sumokėta 2012-12-31 mokėjimu dėl 22642,28 Lt sumos ir 2013-01-10 mokėjimu dėl 22134,10 Lt sumos. Iš byloje esančio ieškovės sudaryto įsiskolinimų pagal sutartis sąrašo 2013-01-10 datai, prieš atsakovės UAB „Pagrindinis ėjimas“ 2013-01-10 mokėjimą 22134,10 Lt sumai, kai galutinai buvo padengta 44 776,38 Lt įsiskolinimo suma, buvo tokie duomenys dėl atsiskaitymo už turto vertę pagal kiekvieną sutartį atskirai: 2006-12-15 sutartis Nr. L2006-120014, pastatas Klaipėdos g. 127, Kretingoje, nepadengta vertė 6196535,85 Lt (1794640,83 eurų), visa pirminė vertė išmokėjimui - 2838276,18 eurų; 2011-11-30 sutartis Nr. 2011-110205, gamybinis cechas Klaipėdos g. 127, Kretinga - nepadengta vertė 500 Lt, visa vertė išmokėjimui - 500 Lt; 2011-11-30 sutartis Nr. 2011-110203, kiemo aikštelė - nepadengta vertė 500 Lt, visa pirminė vertė išmokėjimui - 500 Lt; 2006-10-09 sutartis Nr. L2006-090068, koloriferinis šildymas - nepadengta vertė 18920,74 Lt (5479,83 eurų), visa pirminė vertė išmokėjimui - 57924,17 eurų; 2006-10-09 sutartis Nr. L2006-090069, vėdinimo sistema - nepadengta vertė 36225,25 Lt (10491,56 eurų), visa pirminė vertė išmokėjimui - 94488,47 eurų; 2006-10-09 sutartis Nr. L2006-090070, ofiso katilinė - nepadengta vertė 16363,81 Lt (4739,29 eurų), visa pirminė vertė išmokėjimui - 32134,47 eurų; 2008-03-03 sutartis Nr. L2008-030007, elektrinis krautuvas - nepadengta vertė 5132,17 Lt (1486,38 eurų), visa pirminė vertė išmokėjimui - 16233,20 eurų; 2008-09-04 sutartis Nr. L2008-090013 - vandentiekio tinklai - nepadengta vertė 647,23 Lt (187,45 eurų), visa pirminė vertė išmokėjimui - 341,75 eurų; nuotekų tinklai - 647,23 Lt (187,45 eurų), visa pirminė vertė išmokėjimui - 341,75 eurų. UAB „Pagrindinis ėjimas" 2013-06-12 mokėjimais sumokėjo: 655,33 Lt už nuotekų tinklus, 655,33 Lt už vandentiekio tinklus, 517,10 Lt už gamybinį cechą, 517,10 už kiemo aikštelę. 2008-09-04 sutarties Nr. L2008-090013 (dėl vandentiekio tinklų ir nuotekų tinklų), 2011-11-30 sutarties Nr. 2011-110203 (dėl kiemo aikštelės) ir 2011-11-30 sutarties Nr.2011-110205 (dėl gamybinio cecho) bendrųjų dalių 10.1.3 p. nurodoma ieškovo teisė „visas iš kliento pagal sutartį ar kitas su klientu sudarytas finansinio lizingo, išperkamosios nuomos, pirkimo-pardavimo išsimokėtinai, nuomos ar kitas sutartis gautas pinigines lėšas savo nuožiūra panaudoti ilgiausiai kliento pradelstiems įsiskolinimams pagal tiek iki, tiek po sutarties įsigaliojimo su SEB lizingas sudarytas sutartis padengti, neatsižvelgiant į kliento mokėjimo pavedimuose nurodytą paskirtį“. 2011-11-30 pasirašytų minėtų sutarčių pakeitimų pateiktose 16.1 p. redakcijose nurodyta „nuosavybės teisę į turtą klientas įgyja visiškai sumokėjęs mokėjimų grafike-sąskaitoje nurodytus mokėjimus (arba visiškai įvykdęs sutarties 15.1., 15.4. ir 15.5. punktuose nurodytas sąlygas) bei įvykdęs kitas sutartyje numatytas sąlygas ir padengęs visus savo įsipareigojimus pagal 2006-12-15 finansinio lizingo sutartį Nr. L2006-120014“. Mano, kad ieškovė netinkamai pasinaudojo įskaitymo teise ir minėtų sutarčių nuostatomis. Kad prievolė pasibaigtų įskaitymu, įskaitymą atliekančios šalies valia turi būti tinkamai pateikta kitai šaliai (CK 6.131 str. 1 d.). Ieškovė, atsakovės 2013-06-12 mokėjimus įskaitė kitoms negu nurodyta mokėjimų paskirtyje, pažeidė įstatymo reikalavimus. Pirma, apie tokį įskaitymą niekaip neinformavo mokėtojos – atsakovės, antra, ieškovė negali įskaitymo pagrįsti, kad padengė senesnes skolas, nes nenurodo kokias konkrečiai. Atsakovė UAB „Pagrindinis ėjimas“ pateikė priešieškinį, juo prašė pripažinti ieškovės 2012-12-14 raštu atliktą vienašališką tarp UAB „Pagrindinis ėjimas“ ir AB „SEB lizingas“ sudarytą 2006-12-15 sutarties Nr. L2006-120014 dėl pastato Klaipėdos 127, Kretingoje, unikalus Nr.5668-8000-1095, 2011-11-30 sutarties Nr. 2011-110205 dėl gamybinio cecho Klaipėdos 127, Kretinga, unikalus Nr. 5668-8000-1162, 2011-11-30 sutarties Nr. 2011-110203 dėl kiemo aikštelės, unikalus Nr. 5668-8000-1330, 2006-10-09 sutarties Nr. L2006-090068 dėl koloriferinio šildymo, 2006-10-09 sutarties Nr. L2006-090069 dėl vėdinimo sistemos, 2006-10-09 sutarties Nr. L2006-090070 dėl ofiso katilinės, 2008-03-03 sutarties Nr. L2008-030007 dėl elektrinio krautuvo, 2008-09-04 sutarties Nr. L2008-090013 dėl vandentiekio tinklų, unikalus Nr. 4400-1025-2738 ir dėl nuotekų tinklų, unikalus Nr. 4400-1025-2750 nutraukimą nepagrįstu ir negaliojančiu ir pripažinti, kad AB SEB bankas nepagrįstai laiko nutraukęs 2006-12-15 sutartį Nr. L2006-120014 dėl pastato Klaipėdos g. 127, Kretinga, unikalus Nr. 5668-8000-1095 rašto vienašališku pareiškimu. Naujai pareikštu reikalavimu prašė pripažinti negaliojančia (niekine) AB „SEB lizingas“ ir UAB „Pagrindinis ėjimas“ 2008-09-04 sutarties Nr. L2008-090013 (dėl vandentiekio tinklų ir nuotekų tinklų), 2011-11-30 sutarties Nr. 2011-110203 (dėl kiemo aikštelės) ir 2011-11-30 sutarties Nr. 2011-110205 (dėl gamybinio cecho) bendrųjų dalių 10.1.3 p. sąlygą, kad ieškovė turi teisę visas iš kliento pagal sutartį ar kitas su klientu sudarytas finansinio lizingo, išperkamosios nuomos, pirkimo-pardavimo išsimokėtinai, nuomos ar kitas sutartis gautas pinigines lėšas savo nuožiūra panaudoti ilgiausiai kliento pradelstiems įsiskolinimams pagal tiek iki, tiek po sutarties įsigaliojimo su ieškovu sudarytas sutartis padengti, neatsižvelgiant į Kliento mokėjimo pavedimuose nurodytą paskirtį, ir pripažinti, kad UAB „Pagrindinis ėjimas“ 20131-06-12 mokėjimais įvykdė savo finansinius įsipareigojimus dėl visų mokėjimų, nurodytų AB „SEB lizingas“ ir UAB „Pagrindinis ėjimas“ sudarytų 2008-09-04 sutarties Nr. L2008-090013 (dėl vandentiekio tinklų ir nuotekų tinklų), 2011-11-30 sutarties Nr. 2011-110203 (dėl kiemo aikštelės) ir 2011-11-30 sutarties Nr. 2011-110205 (dėl gamybinio cecho) mokėjimuose grafikuose-sąskaitose.

5Kretingos rajono apylinkės teismas 2015 m. vasario 25 d. sprendimu ieškinį patenkino. Nusprendė iškeldinti UAB „Pagrindinis ėjimas“ ir UAB „Danės baldai“ su visais jiems priklausančiais daiktais iš AB SEB bankui priklausančio turto – gamybinio pastato, unikalus Nr. 5668-8000-1095 ir mechaninio cecho, unikalus Nr. 5668-8000-1162, esančių Klaipėdos g. 127, Kretinga, įpareigojant šias patalpas perduoti AB SEB bankui per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Priešieškinio reikalavimus atmetė, bylos dalį dėl priešieškinio reikalavimo apie finansinių įsipareigojimų įvykdymą nutraukė. Priteisė iš UAB „Pagrindinis ėjimas“ 41,71 Eur AB SEB bankui bylinėjimosi išlaidų, 11,51 Eur valstybei. Nurodė, jog 10.1.3 nuostata buvo įtraukta į kiekvieną Lizingo sutartį ir šalys nesusitarė kitaip, todėl nėra pagrindo ginčijamą 10.1.3 punktą laikyti negaliojančiu, nes jis neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 str. 1 d.). Pažymėjo, kad ginčas dėl finansinio lizingo sutarčių Nr. L2008-090013, 2011-110203, 2011-110205 tinkamo įvykdymo jau yra išspręstas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, todėl šios bylos dalį nutraukė.

6Apeliantė teismui pateikė apeliacinį skundą, juo prašo panaikinti Kretingos rajono apylinkės teismo 2015-02-25 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priešieškinį tenkinti. Nurodo, jog pretenzija dėl delspinigių reiškiama tik neteismine tvarka ir neatsižvelgiant į 6 mėnesių ieškinio senaties terminą dėl delspinigių. Nors teismas sprendime ir nurodė, kad ieškinio senaties termino klausimo nenagrinėja, nes ieškinys dėl delspinigių priteisimo nėra pareikštas, tačiau tai savaime nepadaro to reikalavimo galiojančiu. Pažymėjo, kad ieškovo pateikti skaičiavimai dėl delspinigių yra netikslūs, padaryti išimtinai ieškovės interesais. Delspinigių nemokėjimas ir nepripažinimas negali būti pagrindas konstatuoti esminį sutarties pažeidimą. Teigia, kad ginčo sutarčių nutraukimo metu nebeliko atsakovės UAB „Pagrindinis ėjimas“ neįvykdytų finansinių įsipareigojimų, kurių terminas būtų suėjęs, todėl nėra pagrindo laikyti sutarčių nutraukimą pagrįstu dėl esminio jų pažeidimo. Tikina, kad apylinkės teismo nuoroda į CK 6.217 straipsnio 4 dalį nėra pagrįsta, kadangi ieškovė negrindė sutarčių nutraukimo tokia aplinkybe, ir atsakovės UAB „Pagrindinis ėjimas“ gebėjimas vertinamas ne pagal aplinkybes, buvusias sutarties nutraukimo metu, o teismo sprendimo priėmimo metu. Apylinkės teismas neįvertino tos aplinkybės, jog nėra nurodyta, kaip nutraukta 2006-12-15 sutartis Nr. L2006-L20014, sudaryta dėl gamybinio pastato Klaipėdos g. 122, Kretingoje. Nurodo, jog ginčijamų sutarčių sąlygų pagrindu ieškovė faktiškai atliko priešpriešinių prievolių įskaitymą, nesivadovaudama mokėjimų paskirtimi. Teigia, kad 10.1.3 punktas prieštarauja įstatymų reikalavimams ir negali būti taikoma ieškovės nurodytu būdu. Ieškovė, atlikdama įskaitymą, pažeidė įstatymų reikalavimus. Pažymi, kad nėra pagrindo konstatuoti ieškinio tapatumo, kadangi šioje byloje ir teismo minėtoje byloje skiriasi pareikštų reikalavimų dalykas ir pagrindas.

7Atsakovės atstovė bankroto administratorė pateikė savo poziciją dėl apeliacinio skundo (t. 4, b. l. 38). Nurodo, jog delspinigiai skaičiuotini Įmonių bankroto įstatyme nustatyta tvarka.

8AB SEB bankas su skundu nesutinka, prašo jo netenkinti. Nurodo, jog atsakovė nuo 2009 m. lapkričio mėnesio nesumokėdavo visų sutartyse bei papildomuose susitarimuose nustatytų mokėjimų, piktybiškai ignoravo sutarčių sąlygų 3.7. punktą, kuris numatė delspinigių mokėjimą praleidus terminą laiku ir tinkami vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Priešingai nei teigia atsakovė, ieškovė tinkamai pranešė apie sutarčių nutraukimą kitai šaliai. Atsakovė neturi pagrindo teigti, kad visi sutartimis prisiimti įsipareigojimai yra tinkamai įvykdyti. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime teisingai sprendė, kad 2012 m. atsakovės veikla buvo nuostolinga. Atsakovė 2013 m. birželio 12 d. įvykdė dar keletą mokėjimų ir prašo vertinti, kad mokėjimai yra pilnai atlikti, tačiau ieškovė gavusi šiuos mokėjimus, ir vadovaudamasi ginčo sutarčių 10.1.3. punktu, juos paskirstė ilgiausiai pradelstoms atsakovės skoloms padengti. Mano, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pagrįstai nutraukė bylos dalį.

9Apeliacinis skundas netenkintinas.

10Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje ir 3 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

11Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovas 2006-12-15 AB „SEB lizingas“, kurios teisių perėmėja AB SEB bankas (t. 1, b. l. t. 3, 45) ir atsakovė UAB „Pagrindinis ėjimas“ sudarė finansavimo lizingo sutartį Nr.L2006-120014, kurios pagrindu atsakovei perdavė valdyti ir naudotis gamybinį pastatą, unikalus Nr. 5668-8000-1095, esantį Kretingos m., Klaipėdos g.127, su sąlyga, jog sumokėjus visą sutartą kainą minėtas turtas bus perduotas atsakovės nuosavybėn. 2011-11-30 ieškovė su atsakove pasirašė kitą finansinio lizingo sutartį Nr. 2011-110205 dėl gamybinio cecho, unikalus Nr. 5668-8000-1162 tuo pačiu adresu. Ieškovė 2012-12-14 pranešimu Nr. 02-03-02-9662 nutraukė su atsakove UAB „Pagrindinis ėjimas“ sudarytas lizingo sutartis, nurodydama, kad atsakovė nevykdo lizingo sutarčių ir yra skolinga ieškovei 44776.38 Lt pagal pateiktas ir neapmokėtas PVM sąskaitas faktūras, atsakovei už netinkamą įsipareigojimų nevykdymą suskaičiavo 160850.24 Lt delspinigių. Ieškovė reikalauja iškeldinti atsakoves iš gamybinio pastato ir mechaninio cecho, esančių Kretingos m., Klaipėdos 127, su jiems priklausančiais daiktais.

12Dėl sutarčių nutraukimo teisėtumo

13Teisėjų kolegija pažymi, jog sutartyse šalys laisva valia 18.1.3 punktu susitarė, kad „SEB lizingas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį ankščiau termino, jeigu yra bent viena iš žemiau nurodytų sąlygų, kurių kiekviena laikoma esminių sutarties sąlygų pažeidimu: klientas ilgiau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo remiantis sutartimi nustatomos mokėjimo dienos nesumoka bet kokių pagal sutartį jam tenkančių mokėjimų (įskaitant delspinigius ir baudas)“. Byloje atsakovė neginčija, kad ji sutartimis nustatytais terminais tinkamai nevykdė savo įsipareigojimų, t. y. laiku nemokėjo sutartyse nustatytų įmokų, tuo pažeidė bendrųjų sutarčių sąlygų 8.1.3. puntą, kuriame nurodyta, jog klientas įsipareigoja laiku mokėti visus sutartyje bei jos pakeitimuose ir papildymuose numatytus mokėjimus, o taip pat tinkamai vykdyti kitas sutarties sąlygas. Tokia aplinkybė reiškia tai, jog atsakovė pripažįsta sutarčių pažeidimo faktą.

14Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė nuo 2009 m. lapkričio mėnesio nesumokėdavo visų sutartyse bei papildomuose susitarimuose nustatytų mokėjimų, ignoravo sutarčių sąlygų 3.7. punktą, kuris numatė delspinigių mokėjimą praleidus terminą laiku ir tinkami vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Vengimas mokėti delspinigius buvo ne laikino, o nuolatinio pobūdžio, kadangi pagal ieškovės pateiktą ataskaitą atsakovė buvo pradelsusi mokėti net 1242 dienas, todėl kolegija mano, kad ieškovė, įvertinusi pradelstų įsipareigojimų dydį ir pažeidimų mastą pagrįstai nutraukė lizingo sutartis vadovaudamasi CK 6.574 straipsniu, kuriame nurodyta, jog ,,kai lizingo gavėjas iš esmės pažeidžia sutartį, lizingo davėjas turi raštu pareikalauti, kad per protingą terminą lizingo gavėjas šį pažeidimą pašalintų, jeigu atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes tai yra įmanoma. Jeigu lizingo gavėjas to nepadaro, lizingo davėjas turi teisę reikalauti sumokėti periodines įmokas prieš terminą arba nutraukti lizingo sutartį. Kai lizingo sutartis nutraukta, lizingo davėjas turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką bei išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį“. Sutiktina su ieškove, jog atsakovei buvo žinomos sutarčių sąlygos, įskaitant sąlygas dėl mokėjimo termino praleidimo kaip pagrindo vienašališkai nutraukti sutartis, tačiau nei jas sudarydama, nei vykdydama nereiškė jokių prieštaravimų, taip pat CK 6.228 straipsnyje nustatyta tvarka nesikreipė dėl tokių sąlygų pakeitimo.

15Teisėjų kolegija mano, jog atsakovė iš esmės pažeidė sutartis, kadangi atsakovės vėlavimai buvo ne laikino, o nuolatinio pobūdžio ir tai vertintina kaip esminis sutarties pažeidimas. Dėl to konstatuotina, kad ieškovė, vadovaudamasi CK 6.213 straipsniu. 6.217 straipsniu ir 6.218 straipsniu, teisėtai vienašališkai jas nutraukė. Kadangi sutarčių sąlygos iki šiol nebuvo nuginčytos, jos yra galiojančios, todėl turi būti vykdomos, t. y. šalys turi teisę reikalauti viena kitos vykdyti iš sutarties kilusias prievoles tiek tebegaliojant sutarčiai, tiek ir sutartį nutraukus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. rugsėjo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-761/2000).

16Išanalizavus sutarties nutraukimą pranešimo apie tai kontekste, konstatuotina, kad ieškovė tinkamai pranešė apie sutarčių nutraukimą kitai šaliai. Byloje yra pateikti dokumentai, patvirtinantys, kad ieškovė 2012 m. gruodžio 14 d. pranešimą Nr. 02-03-02-9662, kuriuo įspėjo atsakovę apie sutarčių nutraukimą, atsakovei išsiuntė tą pačią dieną registruotu paštu. Be to, šis pranešimas atsakovei buvo išsiųstas el. paštu ir faksu. Tai, kad atsakovė jau 2012 m. gruodžio 14 d. gavo šį pranešimą, patvirtina ir atsakovės 2012 m. gruodžio 20 d. atsakymas į 2012 m. gruodžio 14 d. AB „SEB lizingas” pranešimą Nr. 02-03-02-9662 (t. 1, b. l. 195). Taigi, ieškovei tinkamai pranešus apie sutarčių nutraukimą, atsakovė nuo 2013 m. birželio mėnesio iki bylos iškėlimo jokių mokėjimų nevykdė, nors žinojo apie nesumokėtą skolą ieškovei, todėl toks jos elgesys rodo, kad ji pripažino sutartis nutrauktomis.

17Dėl atsakovės pareigos mokėti delspinigius

18Teisėjų kolegija mano, jog apeliantė nepagrįstai teigia, kad 44 776,38 Lt suma pradelsto įsiskolinimo pagal išrašytas sąskaitas faktūras bei 160 850,24 Lt nesumokėtų delspinigių nelaikytinas esminiu sutarčių pažeidimu. Apeliantė taip pat nurodo, kad nėra aiškus delspinigių paskaičiavimas ir turi būti taikoma ieškinio senatis jų atžvilgiu.

19Analizuojant ieškovės pateiktą ataskaitą matyti, kad atsakovė nuolat vėlavo atlikti sutartyse numatytus mokėjimus, todėl ieškovė pagrįstai skaičiavo finansinio lizingo Sutarčių 3.7 punkte numatytus delspinigius. Nepaisant to, 2013 m. birželio 12 d. mokėjimais atsakovė nurodė, kad jie skirti tik turto vertei dengti, nors finansinio lizingo sutarčių mokėjimo grafikuose – sąskaitose taip pat buvo numatytos ir palūkanos. Visa tai buvo konstatuota įsiteisėjusiame Kretingos rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 21 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-22-474/2014 (CPK 182 straipsnio 2 punktas). Taigi, atsakovė neturi pagrindo teigti, kad visi sutartimis prisiimti įsipareigojimai yra tinkamai įvykdyti.

20Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovė nekelia reikalavimo priteisti delspinigius, todėl pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime teisingai pažymėjo, jog „nenagrinėjant reikalavimo dėl delspinigių priteisimo, teismas nenagrinėja ir delspinigių skaičiavimo senaties klausimo“.

21Dėl sunkios atsakovo turtinės padėties kaip pagrindo nutraukti sutartis

22Remiantis ieškovės pateikta ataskaita (atsakovė joje pateiktų aplinkybių neginčijo), pagal finansinio lizingo sutartis Nr. 2011-110203, L2006-090068, L2006-090069, L2006-090070, L2006-2006-120014, L2008-030007 bendras pradelstų dienų skaičius buvo 1 242 dienos. Iš 2012 m. gruodžio 14 d. ieškovo pranešimo Nr. 02-03-02-9 matyti, kad net tuo laikotarpiu, kai atsakovei buvo leista mokėti tik palūkanas ir sumažintus turto vertės dengimus, atsakovė nesugebėjo laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų, todėl ieškovė turėjo rimtą pagrindą manyti, kad sutartys ateityje nebus įvykdytos.

23Nepaisant to, kad atsakovė nurodo, jog sutartys buvo nutrauktos tik dėl neapmokėtų delspinigių, tačiau nutyli tą faktą, kad jau sutarčių nutraukimo metu tiek ieškovei, tiek atsakovei buvo aišku, kad atsakovė neturi realių galimybių įvykdyti ginčo sutartis: pagal 2011 m. lapkričio 30 d. finansinio lizingo sutarties Nr. 120014 pakeitimą Nr. 2 (t. 1, b. l. 164–165) ieškovė sutiko, kad atsakovei už laikotarpį nuo 2011 m. gegužės 1 d. iki 2012 m. balandžio 30 d. būtų atidėti turto vertės dengimai, paliekant per šį laikotarpį mokėti tik palūkanas; 2011 m. lapkričio 30 d. finansinio lizingo sutarčių Nr. L2006-090068, L2006-090069, L2009-090070 pakeitimu Nr. 1, (t. 2, b .l. 65–66) šių sutarčių galutinis įvykdymo terminas buvo pratęstas iki 2017 m. balandžio 25 d. ir laikotarpiu nuo 2011 m. gegužės 1 d. iki 2012 m. balandžio 30 d. taip pat buvo atidėti turto vertės dengimai, paliekant per šį laikotarpį mokėti tik palūkanas. Turto vertės dengimų mokėjimas pagal finansinio lizingo sutartis Nr. L2006-090068, L2006-090069 ir L2009-090070 dar buvo papildomai nukeltas, t. y. jie turėjo būti mokami tik nuo 2013 m. sausio mėnesio. Lygiai taip pat buvo pratęstas dalies mokėjimų terminas ir pagal finansinio lizingo sutartį Nr. L2006-120014: 2012 m. spalio 25 d., 2012 m. lapkričio 25 d. ir 2012 m. gruodžio 25 d. turėjo būti mokami sumažinti turto vertės dengimai.

24Ieškovės 2012 m. gruodžio 14 d. raštas, kuriame įspėjama apie sutarčių nutraukimą, buvo pateiktas tuo metu, kai atsakovė turėjo mokėti tik palūkanas ir sumažintus turto vertės dengimus, tačiau net ir tokiomis sąlygomis atsakovė nesugebėjo laiku ir tinkamai jų mokėti, o nuo 2013 m. sausio mėnesio turėjo būti mokami ir turto vertės dengimai.

25Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nors ir minimaliai argumentuodamas, tačiau teisingai sprendė, kad 2012 m. atsakovės veikla buvo nuostolinga. Iš 2012 m. gruodžio 31 d. balanso matyti (t. 2, b. l. 95–96), kad metų pabaigoje atsakovas turėjo tik 53 277 Lt piniginių lėšų (kurių nebūtų užtekę net vienam mėnesiniam mokėjimui pagal visas sutartis atlikti). Maža to, atsakovė 2012 m. gruodžio 20 d. ir 2013 m. sausio 11 d. pateikė ieškovei raštus (t. 1, b. l. 195, 196–197), kuriuose ji iš pradžių prašė bendrą, pagal visas sutartis mokėtiną sumą sumažinti iki 30 000 Lt, o vėliau ir iki 20 000 Lt (t. y. pati atsakovė pripažino, kad iš veiklos gaunamų pajamų nepakako visiems įsipareigojimams pagal lizingo sutartis padengti). Taigi, ieškovė siekdama išsaugoti sudarytas sutartis sutiko atidėti turto vertės dengimų mokėjimą daugiau kaip 1 m. laikotarpiui, tačiau būtent atsakovė nevykdė tokių susitarimų.

26Nepaisant minėtų faktinių aplinkybių, atsakovė apeliaciniame skunde ir toliau nepagrįstai laikosi pozicijos nurodydama, jog „jis dėjo pastangas atnaujinti mokėjimus, ir bent dalį sutarčių neabejotinai galėjo įvykdyti, tačiau ieškovės pozicija buvo ne tik nepriimti mokėjimų, bet visokiais būdais trukdyti juos atlikti“. Akivaizdu, kad atsakovė tuo metu turėjo rimtų finansinių sunkumų, ir jie buvo ne laikino pobūdžio, dėl to atsakovė nepagrįstai teigia, kad galėjo vykdyti sutartis (CPK 12, 178 straipsnis).

27Dėl atsakovės ginčijamų sutarčių bendrųjų sąlygų 10.1.3. punkto teisėtumo

28Atsakovė apeliaciniame skunde nepagrįstai nurodo, kad lizingo sutarčių bendrųjų sąlygų 10.1.3 punktas pažeidžia imperatyvias įstatymo normas, kadangi, anot atsakovės, yra „leidžiantis ieškovei atlikti priešpriešinių prievolių įskaitymą, nesilaikant įstatyme reikalaujamų sąlygų ir formos”, taip pat teigiant, kad ieškovė „dirbtinai siekdamas sudaryti situaciją, kad atsakovas UAB „Pagrindinis ėjimas” neva nevykdo ir negali vykdyti visų sutarčių sąlygų, nes nukreipia sumokėtas sumas skolininkui blogiausiu variantu ir tokiu būdu, kad faktiškai būtų konstatuojama, kad jis nevykdo jokių įsipareigojimų”.

29Šiuo aspektu svarbu tai, jog minėtame sutarčių punkte šalys sulygo, kad SEB lizingas turi teisę visas iš kliento pagal sutartį ar kitas su klientu sudarytas finansinio lizingo, išperkamosios nuomos, pirkimo–pardavimo išsimokėtinai ar nuomos sutartis gautas pinigines lėšas savo nuožiūra panaudoti ilgiausiai kliento pradelstoms skoloms pagal tiek iki, tiek po sutarties įsigaliojimo su SEB lizingu sudarytas sutartis padengti, neatsižvelgiant į kliento mokėjimo pavedimuose nurodytą paskirtį”.

30Kaip matyti iš bylos duomenų, iki šios bylos iškėlimo teisme ginčo šalys tenkino ginčijamų sutarčių sąlygos. Tai patvirtina ir tarp tų pačių šalių sudaromos kitos susijusios sutartys. Atsakovė, kaip verslo subjektas, nesiderėjo dėl minėtų nuostatų pakeitimo, tai leidžia daryti objektyvią išvadą, jog lizingo sutarčių 10.1.3. punkto pasekmės jai buvo aiškios (CK 6.185 straipsnis). CK 6.156 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas. Remiantis CK 6.189 straipsnio 1 dalimi, teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis turi sutarties šalims įstatymo galią. Esant tokiai situacijai, teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo pozicijai, kad sudarytomis sutartimis atsakovė gavo tai ko siekė, t. y. galėjo naudotis nekilnojamuoju turtu ir gauti naudos bei įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus, susigrąžinti lizingo objektu esantį turtą savo nuosavybėn.

31Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog atsakovė įskaitymą suvokia ir aiškina nukrypdama nuo galiojančių įstatymo normų ir aktualios teismų praktikos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014 m. spalio 29 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2014 yra nurodęs, kad „įskaitymo teisinės pasekmės atsiranda, t. y. prievolė pasibaigia, nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, jei kitai prievolės šaliai kontrahentas praneša apie šį teisinį veiksmą ir egzistuoja CK 6.130 straipsnyje įtvirtintos įskaitymo sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai; ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti“. Šioje situacijoje sutiktina su ieškove, kad ji, gavusi atsakovės pinigines lėšas, tik paskirstė jas savo nuožiūra ilgiausiai pradelstoms atsakovės skoloms padengti, kaip tai numato 10.1.3. sutarčių punktas, todėl nėra pagrindo teigti, kad įvyko įskaitymas, kadangi atsakovė ieškovės atžvilgiu neturi jokių priešpriešinių prievolių.

32Be to, Kretingos rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 21 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-22-474/2014 jau yra konstatuota, jog ,,atsakovas, gavęs iš ieškovo 2013 m. birželio 12 d. mokėjimo pavedimus, juos panaudojo seniausiems ieškovo įsiskolinimams padengti, tai padarydamas pagal sutartį”. Visa tai reiškia, kad sutarčių bendrųjų sąlygų 10.1.3 punktas nepažeidžia įstatymų imperatyvių reikalavimų, neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, todėl atsakovo apeliacinis skundas ir šiuo aspektu yra nepagrįstas.

33Dėl ieškinių tapatumo

34Kretingos rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 21 d. įsiteisėjusiu sprendimu atmestas atsakovės ieškinys ieškovei, juo buvo prašoma pripažinti, kad UAB ,,Pagrindinis ėjimas” įvykdė visus finansinius įsipareigojimus dėl visų mokėjimų pagal lizingo sutartis Nr. 2011-110205, Nr. 2011-110203, Nr. L2008-090013, konstatuojant, kad ginčijamų finansinio lizingo sutarčių Nr. 2011-110205, 2011-110203, L2008-090013 10.1.4. punkte šalys susitarė, kad atsakovė turi teisę iš ieškovo pagal konkrečią lizingo sutartį gautas pinigines lėšas savo nuožiūra panaudoti ilgiausiai pradelstoms skoloms su atsakovu sudarytoms sutartims padengti, neatsižvelgdamas į mokėjimo pavedimuose nurodytą paskirtį. < Ieškovas turėjo pagal sutartis mokėti palūkanas ir už netinkamą sutarčių vykdymą mokėti delspinigius, tačiau jų nemokėjo, todėl negali būti laikoma, kad ieškovas tinkamai įvykdė finansinio lizingo sutartis Nr. L2008-090013, 2011-110203, 2011-110205”. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, atsakovės skundžiamame sprendime, ,,ginčas dėl finansinio lizingo sutarčių Nr. L2008-090013, 2011-110203, 2011-110205 tinkamo įvykdymo jau yra išspręstas įsiteisėjusiu teismo sprendimu“. Kadangi šiuo metu visos sutartys yra nutrauktos dėl esminio sutarčių pažeidimo, o Kretingos rajono apylinkės teismas 2014 m. kovo 21 d. sprendimu konstatavęs, kad atsakovė tinkamai neįvykdė sutarčių, bylai neturėtų jokios reikšmės „išsiaiškinti, kokie įsipareigojimai vykdytini, kokia apimtimi dar liko juos įvykdyti“.

35Visa tai reiškia, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pagrįstai nutraukė bylos dalį dėl visų mokėjimų pagal lizingo sutartis Nr. 2011-110205, Nr. 2011-110203, Nr. L2008-090013 (CPK 293 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

36Atsižvelgdama į anksčiau išdėstytus argumentus teisėjų kolegija mano, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pripažinti, jog šią bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas pažeidė materialiosios ir procesinės teisės normas, nukrypo nuo teisės aiškinimo ir taikymo praktikos.

37Teisėjų kolegija, patikrinusi skundžiamą teismo procesinį sprendimą, konstatuoja, kad jį panaikinti apeliacinio skundo argumentais nėra teisinio pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

38Kolegija, vadovaudamasi CPK 325–333 straipsniais,

Nutarė

39Kretingos rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovė Kretingos rajono apylinkės teismui 2013-03-25 pateikė ieškinį,... 4. Atsakovė UAB „Pagrindinis ėjimas“ su ieškiniu nesutiko, pareiškė... 5. Kretingos rajono apylinkės teismas 2015 m. vasario 25 d. sprendimu ieškinį... 6. Apeliantė teismui pateikė apeliacinį skundą, juo prašo panaikinti... 7. Atsakovės atstovė bankroto administratorė pateikė savo poziciją dėl... 8. AB SEB bankas su skundu nesutinka, prašo jo netenkinti. Nurodo, jog atsakovė... 9. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 10. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 11. Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovas 2006-12-15 AB „SEB lizingas“,... 12. Dėl sutarčių nutraukimo teisėtumo... 13. Teisėjų kolegija pažymi, jog sutartyse šalys laisva valia 18.1.3 punktu... 14. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė nuo 2009 m. lapkričio mėnesio... 15. Teisėjų kolegija mano, jog atsakovė iš esmės pažeidė sutartis, kadangi... 16. Išanalizavus sutarties nutraukimą pranešimo apie tai kontekste,... 17. Dėl atsakovės pareigos mokėti delspinigius ... 18. Teisėjų kolegija mano, jog apeliantė nepagrįstai teigia, kad 44 776,38 Lt... 19. Analizuojant ieškovės pateiktą ataskaitą matyti, kad atsakovė nuolat... 20. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovė nekelia reikalavimo priteisti... 21. Dėl sunkios atsakovo turtinės padėties kaip pagrindo nutraukti sutartis... 22. Remiantis ieškovės pateikta ataskaita (atsakovė joje pateiktų aplinkybių... 23. Nepaisant to, kad atsakovė nurodo, jog sutartys buvo nutrauktos tik dėl... 24. Ieškovės 2012 m. gruodžio 14 d. raštas, kuriame įspėjama apie sutarčių... 25. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nors ir minimaliai... 26. Nepaisant minėtų faktinių aplinkybių, atsakovė apeliaciniame skunde ir... 27. Dėl atsakovės ginčijamų sutarčių bendrųjų sąlygų 10.1.3. punkto... 28. Atsakovė apeliaciniame skunde nepagrįstai nurodo, kad lizingo sutarčių... 29. Šiuo aspektu svarbu tai, jog minėtame sutarčių punkte šalys sulygo, kad... 30. Kaip matyti iš bylos duomenų, iki šios bylos iškėlimo teisme ginčo šalys... 31. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog atsakovė įskaitymą suvokia ir... 32. Be to, Kretingos rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 21 d. sprendime... 33. Dėl ieškinių tapatumo... 34. Kretingos rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 21 d. įsiteisėjusiu sprendimu... 35. Visa tai reiškia, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime... 36. Atsižvelgdama į anksčiau išdėstytus argumentus teisėjų kolegija mano,... 37. Teisėjų kolegija, patikrinusi skundžiamą teismo procesinį sprendimą,... 38. Kolegija, vadovaudamasi CPK 325–333 straipsniais,... 39. Kretingos rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 25 d. sprendimą palikti...