Byla 2A-225-425/2020
Dėl Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2019 m. spalio 29 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-4195-589/2019 pagal ieškovo R. B. ieškinį atsakovui antstoliui A. B., tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų – AAS „BTA B. I. Company“ filialui Lietuvoje, uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Verslavita“

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramunės Čeknienės, Eigirdo Činkos ir Laimanto Misiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. B. apeliacinį skundą dėl Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2019 m. spalio 29 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-4195-589/2019 pagal ieškovo R. B. ieškinį atsakovui antstoliui A. B., tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų – AAS „BTA B. I. Company“ filialui Lietuvoje, uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Verslavita“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pirmosios instancijos teismui pareikštu ir vėliau patikslintu ieškiniu R. B. prašė iš atsakovo antstolio A. B. priteisti 4000 Eur ir 10 800 Eur turtinės žalos atlyginimą, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Nurodė, kad mirus mamai paveldėjo turtą, teises į turtą bei turtines prievoles. Nuo 2005-06-23 pagal paveldėjimo teisės liudijimą ieškovo motinai G. B. priklausė žemės sklypas, esantis ( - ). Antstolis 2015 metų birželio mėnesį nepagrįstai areštavo G. B. tuo metu priklausiusį 1,8000 ha žemės ūkio paskirties sklypą, esantį ( - ), nors 2014-2015 metais jokio išieškojimo iš G. B. turto ar gaunamų pajamų antstolis nevykdė.

93.

10Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai pateiktame paaiškinime, atsakovas nurodė, jog vykdomojoje byloje Nr. ( - ) areštavo ieškovui priklausantį žemės sklypą, nors pagal pateikiamus nekilnojamojo turto registro duomenis nurodoma, jog dar 2016 m. sausio 22 d. žemės sklypas nuosavybės teise priklausė G. B., kadangi ieškovas žemės sklypo savininko tapo tik 2017-03-04 (po to, kai atsakovas patvarkymu leido registruoti nuosavybės teises į minėtąjį žemės sklypą).

114.

12Mano, kad antstolis 2015-06-04 patvarkymu nepagrįstai areštavo ieškovo motinai G. B. priklausiusį žemės sklypą. Be to, areštuodamas žemės sklypą, antstolis apie turto areštą neinformavo nei ieškovo, nei jo motinos. Prieš areštuojant žemės sklypą, buvo atlikta šio žemės sklypo vertės nustatymo ekspertizė, kurią atliko UAB „Verslavita“. Žemės sklypo apžiūros aktas surašytas 2015-06-15, nors pati apžiūra atlikta 2014-06-15. Šioje žemės sklypo apžiūroje dalyvavo tik atsakovas ir turto vertintojas, o ieškovas nebuvo pakviestas į apžiūrą. Taip pat atsakovas neinformavo nei ieškovo, nei jo motinos apie areštuoto žemės sklypo varžytines. Tik po varžytinių , ieškovas buvo informuotas apie parduotą žemės sklypą. Žemės sklypas buvo parduotas varžytinėse už 5920 Eur. Ieškovo nuomone, parduodamas žemės sklypą, jis būtų pardavęs už ne mažesnę kaip 10000 Eur sumą.

135.

14Pabrėžia, jog dėl atsakovo nesąžiningumo ir galimai neteisėtų veiksmų, kada jis, vykdydamas savo, kaip antstolio funkcijas, varžytinėse pardavė dar iki 2016-03-04 faktiškai G. B. priklausiusį žemės sklypą, ieškovas ir jo motina G. B. patyrė ne mažesnę kaip 4000 Eur turtinę žalą. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

156.

16Skundžiamu Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2019 m. spalio 29 d. sprendimu ieškinys buvo atmestas, o taip pat iš ieškovo priteistas bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimas valstybei.

177.

18Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ieškovas, reikšdamas ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo, nurodo iš esmės tas pačias aplinkybes, kurios buvo ne kartą analizuojamos anksčiau priimtuose teismo procesiniuose sprendimuose. Ieškovo reikalavimas buvo nagrinėjamas įvertinant tai, kad jis reiškė reikalavimą priteisti turtinę žalą ir šiame kontekste buvo vertinamos tiek anksčiau nustatytos aplinkybės, tiek ieškovo šioje civilinėje byloje pareikštas reikalavimas dėl turtinės žalos atlyginimo, esant galimai neteisėtiems atsakovo veiksmams.

198.

20Panevėžio miesto apylinkės teisme 2017 metais buvo nagrinėjama civilinė byla dėl turto pardavimo iš varžytinių akto ir pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančiu. Panevėžio miesto apylinkės teismas ieškovo ieškinį atmetė ir šioje byloje įsiteisėjęs teismo sprendimas iš naujo vertinamas bei analizuojamas negali būti, o nustatytos aplinkybės laikomos prejudiciniais faktais nagrinėjamoje byloje.

219.

22Panevėžio miesto apylinkės teismo nagrinėtoje civilinėje byloje ieškovas R. B. taip pat prašė pripažinti negaliojančiu turto pardavimo aktą ir turto pirkimo pardavimo sutartį tuo pagrindu, kad turtas buvo parduotas už mažesnę kainą, negu ji turėjo būti nustatyta pagal įstatymą. Tačiau teismas nustatė, kad antstolis, parduodamas nekilnojamąjį turtą varžytinėse, įstatymų reikalavimų nepažeidė. Taip pat buvo nustatyta, kad antstoliui vykdant vykdomąją bylą dėl turto pardavimo iš varžytynių nebuvo padaryta jokių pažeidimų dėl pranešimų siuntimo skolininkui. Be to, vykdymo procese, nekilnojamojo turto vertei buvo paskirta ekspertizė, kurios metu ir buvo nustatyta sklypo vertė. Nagrinėjant šią civilinę bylą, ieškovas nepateikė jokių naujų įrodymų ar argumentų, kurie paneigtų ankstesniais teismo sprendimas nustatytas aplinkybes apie parduoto turto vertę bei jo pardavimo iš varžytynių teisėtumą ir pagrįstumą.

2310.

24Skundžiamame sprendime taip pat pažymėta, jog nors ieškovas nurodė, kad jis būtų pardavęs sklypą už žymiai brangesnę kainą, nei žemės sklypas buvo parduotas varžytinėse, tačiau ieškovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių jo nurodomą žemės sklypo vertę. Ieškovo nuomone, žemės sklypas turėjo būti parduodamas per Nacionalinę žemės tarnybą, kartu siūlant šalia esantiems žemės sklypo savininkas įsigyti parduodamą žemės sklypą. Tačiau šios ieškovo minimos procedūros yra taikomos, kai žemės sklypas yra parduodamas paties savininko, bet ne tuo atveju, kai vykdoma nekilnojamojo turto pardavimo iš varžytinių procedūra.

2511.

26Pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl ieškovo argumento, jog atsakovas nepagrįstai areštavo jo mirusios motinos turtą, kuris nebuvo registruotas ieškovo vardu, nurodė, jog Panevėžio apygardos teismas 2017-10-11 nutartyje pasisakydamas dėl dovanojimo sutarties įregistravimo, sudarytos tarp R. B. ir jo mirusios motinos G. B. pažymėjo, kad dovanojimo institutą reguliuojančiose normose nėra numatytas specialaus nuosavybės įgijimo momento ar dovanos perdavimo procedūros, dėl ko nekilnojamojo daikto dovanojimo atveju nuosavybės teisės pereina sandorio sudarymo momentu. Iš byloje buvusio Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo teismas nustatė, kad R. B. ginčo žemės sklypas buvo perleistas dovanojimo sutartimi, o įregistravimo pagrindas nurodytas 2015 m. gegužės 11 d. notaro pranešimas. Įrašas galioja nuo 2015 m. gegužės 25 d. Antstoliui A. B. 2015 m. birželio 4 d. priimant patvarkymą dėl turto arešto bei 2015 m. birželio 11 d. patvarkymą dėl ekspertizės skyrimo turto vertei nustatyti dovanojimo sandorio pagrindu žemės sklypas nuosavybės teise priklausė ieškovui R. B., todėl teismas konstatavo, kad nėra jokio pagrindo išvadai, jog vykdymo veiksmai dėl žemės sklypo arešto ar ekspertizės skyrimo buvo atlikti neinformavus sklypo savininko.

27III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2812.

29Apeliaciniu skundu ieškovas R. B. prašo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – tenkinti pareikštą ieškinį, taip pat priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3012.1.

31Nurodo, kad skundžiamas sprendimas yra nepagrįstas, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė, jog turtinė žala atsirado dėl neteisėtų ir nepagrįstų antstolio veiksmų, kuriais buvo areštuotas ieškovo mamai priklausantis turtas ir apie tai nei ieškovas, nei jo mama nebuvo informuoti. Be to, ieškovo mama neturėjo jokių įsipareigojimų kreditoriams, o ieškovas žemės sklypo savininku tapo tik 2016 metais, ką patvirtina Nekilnojamojo turto registro informacija. Taigi vykdymo veiksmai buvo neteisėti ir nepagrįsti.

3212.2.

33Ieškovas taip pat pabrėžia, kad realizuoti areštuoto turto, kuris priklausė įsipareigojimų neturinčiam asmeniui, nebuvo teisinio pagrindo; areštuoto turto apžiūra buvo atlikta metais anksčiau, nei surašytas ekspertizės aktas; sklypo apžiūroje dalyvavo tik atsakovas ir turto vertintojas; atsakovas nepranešė ieškovui ar jo mamai apie turto varžytynes; nekilnojamojo turto ekspertizės akte nurodoma, kad turtas priklauso ieškovo mamai; o be to turtas varžytynėse buvo parduotas už žymiai mažesnę, nei rinkos kaina, todėl dėl atsakovo nesąžiningumo ieškovas patyrė nuostolius.

3412.3.

35Papildomai apeliaciniame skunde nurodoma ir tai, kad antstolis nepagrįstai disponavo ieškovo ir jos mamos asmens duomenimis, juo perdavė turto ekspertizę atliekančiam subjektui, todėl apeliacinės instancijos teismas turi tai teisiškai įvertinti.

3613.

37Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas antstolis A. B. prašo apeliacinio skundo netenkinti bei palikti skundžiamą sprendimą nepakeistą.

3813.1.

39Nurodo, kad apeliaciniame skunde pateikiami faktinių aplinkybių neatitinkantys duomenys, kadangi ieškovas, priešingai nei tvirtinama apeliaciniame skunde, žinojo apie areštuojamą turtą, nustatytą jo vertę bei buvo tinkamai informuotas apie vykdymo proceso metu priimamus procesinius sprendimus bei gavo jam siųstus dokumentus.

40IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4114.

42Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 straipsnis).

4315.

44Nagrinėjamu atveju, ieškovas tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą, kadangi netinkamai vertino įrodymus bei neatsižvelgė į tai, kad antstolis neturėjo teisinio pagrindo areštuoti ieškovui nepriklausančio turto bei vykdyti jo pardavimą iš varžytynių, tą darė pažeisdamas vykdymo proceso nuostatas, dėl ko pardavė nekilnojamąjį turtą mažesne, nei rinkos kaina, ir tokiais veiksmais padarė turtinę žalą.

4516.

46Vertinant apeliacinio skundo argumentus pirmiausia pažymėtina tai, kad CPK 18 straipsnyje įtvirtina, jog įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Be to, CPK 182 straipsnio 2 punkte įtvirtinta, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai). Pagal CPK 279 straipsnio 4 dalį sprendimui, nutarčiai ar įsakymui įsiteisėjus, šalys ir kiti dalyvavę byloje asmenys, taip pat jų teisių perėmėjai nebegali iš naujo pareikšti teisme tų pačių ieškinio reikalavimų tuo pačiu pagrindu, taip pat kitoje byloje ginčyti teismo nustatytų faktų ir teisinių santykių. Prejudicinę galią turi kitoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytos aplinkybės (faktai), t. y. tokios aplinkybės, kurias teismas pripažino įrodytomis; ir priešingai – neturi prejudicinės galios faktai, kurie kitu teismo sprendimu pripažinti nenustatytais dėl įrodymų stokos. Įsiteisėjusiame teismo sprendime padaryta išvada dėl įrodymų nepakankamumo ginčo dalyku esantiems faktams nustatyti neužkerta kelio suinteresuotiems asmenims tą patį faktą įrodinėti kitoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-474-219/2015).

4717.

48Kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje suformuluota, kad ieškinių tapatumas nustatomas pagal tris kriterijus: ginčo šalis, ieškinio dalyką ir pagrindą. Vertinant, ar dviejų ieškinių dalykai sutampa, svarbu ne tiek reikalavimų lingvistinės formuluotės, kiek ginčo materialinis santykis, t. y. teisminio nagrinėjimo objektas ir gynybos būdas. Naujas ieškinio pagrindas yra tada, kai nurodomos tokios aplinkybės, kurios nebuvo teisminio nagrinėjimo dalykas išnagrinėtoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-290/2010; Nr. 3K-3-362/2010; Nr. 3K-3-300-421/2015 ir kt.). CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkte išdėstytos normos paskirtis ir atsisakymo priimti ieškinį pagrindai yra grindžiami non bis in idem teisės principu, tai yra draudimu tapačius reikalavimus teisme nagrinėti pakarotinai, o taip pat teisine įsiteisėjusio teismo sprendimo galia, kai asmuo, manantis, kad teismo sprendimas yra neteisėtas ar nepagrįstas, turi teisę jį skųsti ar kitaip siekti jį peržiūrėti įstatymuose nustatyta tvarka, bet negali pakartotinai reikšti tapataus reikalavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-647/2013; Nr. 3K-3-393/2014).

4918.

50Nagrinėjamu atveju ieškovas reiškė reikalavimą dėl 10 800 Eur bei 4000 Eur turtinės žalos bei procesinių palūkanų priteisimo iš antstolio A. B.. Ieškinyje nurodoma, kad ieškovas patyrė turtinę žalą dėl neteisėtų antstolių veiksmų, kadangi pastarasis varžytinėse pardavė dar iki 2016-03-04 faktiškai G. B. priklausiusį žemės sklypą, o taip pat netinkamai informavo ieškovą bei jo mamą apie turto areštą ir jo pardavimą iš varžytynių bei turtą pardavė mažesne, nei rinkos kaina.

5119.

52Tačiau iš Lietuvos teismų informacinėje sistemoje „Liteko“ esančių duomenų matyti, kad ieškovas R. B. jau yra inicijavęs civilinius procesus, kurie yra susiję su nagrinėjamoje byloje nurodomo nekilnojamojo turto pardavimo varžytynių procesu, nurodant iš esmės tas pačias aplinkybes ir tik formaliai keičiant reikalavimo pavadinimus ar nežymiai pakeičiant reikalavimo dydį.

5320.

54Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 5 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2395-902/2017, kuris yra įsiteisėjęs Panevėžio apygardos teismui 2017 m. spalio 11 d. priėmus nutartį ir atmetus ieškovo R. B. apeliacinį skundą, ieškovo reikalavimas atsakovui antstoliui A. B. dėl varžytinių akto ir pirkimo – pardavimo iš varžytinių sutarties pripažinimo negaliojančia bei restitucijos taikymo arba 10 800 Eur žalos atlyginimo buvo atmestas. Aptariamoje civilinėje byloje ieškovas nurodė, kad antstolis, vykdydamas išieškojimą nepagrįstai areštavo jam priklausantį Žemės sklypą ir nustatė per mažą jo vertę – 7 400 Eur. 2015 m. birželio 17 d. buvo surašytas turto arešto aktas, tačiau jam jis įteiktas nebuvo. 2016 m. kovo 17 d. patvarkymu antstolis paskelbė minėto Žemės sklypo varžytines, bet jis apie tai nežinojo, nes patvarkymas nebuvo atsiųstas. 2015 metų vasarą įteikiant jam 2015 m. birželio 17 d. patvarkymą dėl turto įvertinimo (arešto) antstolį informavo apie gyvenamosios vietos pasikeitimą. Paštu antstoliui taipogi išsiuntė pažymą apie savo gyvenamąją vietą. Apie tai, kad minėtas Žemės sklypas buvo parduotas iš varžytinių, sužinojo tik 2016 m. birželio 29 d. jau po įvykusių varžytinių, kai gavo Aktą. Kadangi nežinojo apie paskelbtas varžytines, negalėjo ginčyti Žemės sklypo pradinės kainos, pats pasiūlyti savo pirkėją, be to, per 6 mėnesius būtų įvykdęs prievolę. Todėl tvirtino, kad Aktas yra neteisėtas ir negaliojantis, nes sudarytas įgaliojimus viršijusio atsakovo, prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, viešajai tvarkai ir gerai moralei, turtas parduotas už žymiai mažesnę, nei rinkos kainą. Žala padaryta dėl antstolio neatidumo ir nerūpestingumo varžytinių metu, todėl jis ją turi atlyginti. Taip pat ieškovas buvo nurodęs ir tai, kad vykdymo procesas buvo nepagrįstas ir dėl tos priežasties, kad žemės sklypas priklausė ne jam, o jo motinai.

5521.

56Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018 m. lapkričio 20 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-7731-223/2018, kuris yra įsiteisėjęs Panevėžio apygardos teismui 2019 m. gegužės 14 d. priėmus nutartį ir atmetus ieškovo R. B. apeliacinį skundą, ieškovo reikalavimas dėl 10 000 Eur neturtinės, 4 080 Eur turtinės žalos atlyginimo bei procesinių palūkanų priteisimo iš atsakovo antstolio A. B. buvo atmestas. Aptariamoje civilinėje byloje ieškovas nurodė antstoliui vykdant išieškojimą iš jo buvo nepagrįstai areštuotas jo motinai G. B. priklausantis turtas, nepranešus apie tai nei jam nei jo motinai, be to, nekilnojamasis turtas – 1,8000 ha žemės ūkio paskirties sklypas buvo parduotas žymiai pigiau nei rinkos kaina ir dėl to patirta turtinė žala. Be to, nurodė, kad antstolis A. B., vykdydamas išieškojimą, areštavo jo turimo turto iš esmės daugiau, nei jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti, dėl to patyrė neturtinę žalą, nes nepagrįstai buvo suvaržyta jo teisė kurį laiką disponuoti turimu turtu.

5722.

58Taigi ir nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškinio pagrindu nurodyto žemės sklypo pardavimo už, kaip teigia ieškovas, per mažą kainą, bei vykdymo proceso normų pažeidimų klausimai jau yra išnagrinėti civilinėje byloje Nr. 2-2395-902/2017, o ieškinys yra atmestas. Kitas ieškinio pagrindas – ieškovo mamai, bet, kaip teigia ieškovas, ne jam priklausančio žemės sklypo pardavimo iš varžytynių teisėtumo klausimas išnagrinėtas civilinėje byloje Nr. 2-7731-223/2018, kurioje ieškinys taip pat atmestas. Procesiniai sprendimai, kaip minėta pirmiau, yra įsiteisėję. Taigi apelianto ieškinyje nurodomos ieškinio pagrindą sudarančios aplinkybės – ne ieškovui priklausančio žemės sklypo pardavimas už per mažą kainą, vykdymo proceso pažeidimai, o taip pat net ir patys reikalavimų dydžiai (10 800 Eur, 4000 Eur), minėtose civilinėse bylose jau yra išnagrinėti, todėl yra pagrindas konstatuoti ieškinio tapatumą. Tokį vertinimą patvirtina ir Panevėžio apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2S-181-755/2019 priimtoje nutartyje išdėstytos aplinkybės dėl R. B. reikštų reikalavimų tapatumo.

5923.

60CPK 293 straipsnio 3 punkte numatyta, kad teismas nutraukia bylą, jeigu yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti ieškovo ieškinio atsisakymą ar patvirtinti šalių taikos sutartį. Ši taisyklė grindžiama teismo sprendimo res judicata (teismo išspręsta byla) teisine galia, reiškiančia, kad įsiteisėjęs (galutinis) teismo sprendimas yra privalomas ir negali būti paneigtas iškeliant kitą tapačią civilinę bylą arba sprendžiant tą patį klausimą pakartotinai, kai jis jau išspręstas įsiteisėjusia teismo nutartimi. Atsižvelgdama į tai, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė CPK 293 straipsnio 3 punkto nuostatas, dėl ko skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas ir byla nutraukiama (CPK 326 staripsnio 1 dalies 5 puntas).

61Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu, teismas

Nutarė

62Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2019 m. spalio 29 d. sprendimą panaikinti ir civilinę bylą pagal ieškovo R. B. ieškinį atsakovui antstoliui A. B., tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų – AAS „BTA B. I. Company“ filialui Lietuvoje, uždarajai akcinei bendrovei „Verslavita“ nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pirmosios instancijos teismui pareikštu ir vėliau patikslintu ieškiniu R. B.... 7. 2.... 8. Nurodė, kad mirus mamai paveldėjo turtą, teises į turtą bei turtines... 9. 3.... 10. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai pateiktame paaiškinime, atsakovas... 11. 4.... 12. Mano, kad antstolis 2015-06-04 patvarkymu nepagrįstai areštavo ieškovo... 13. 5.... 14. Pabrėžia, jog dėl atsakovo nesąžiningumo ir galimai neteisėtų veiksmų,... 15. 6.... 16. Skundžiamu Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2019 m. spalio 29... 17. 7.... 18. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ieškovas, reikšdamas ieškinį... 19. 8.... 20. Panevėžio miesto apylinkės teisme 2017 metais buvo nagrinėjama civilinė... 21. 9.... 22. Panevėžio miesto apylinkės teismo nagrinėtoje civilinėje byloje ieškovas... 23. 10.... 24. Skundžiamame sprendime taip pat pažymėta, jog nors ieškovas nurodė, kad... 25. 11.... 26. Pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl ieškovo argumento, jog... 27. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 28. 12.... 29. Apeliaciniu skundu ieškovas R. B. prašo panaikinti skundžiamą pirmosios... 30. 12.1.... 31. Nurodo, kad skundžiamas sprendimas yra nepagrįstas, pirmosios instancijos... 32. 12.2.... 33. Ieškovas taip pat pabrėžia, kad realizuoti areštuoto turto, kuris... 34. 12.3.... 35. Papildomai apeliaciniame skunde nurodoma ir tai, kad antstolis nepagrįstai... 36. 13.... 37. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas antstolis A. B. prašo apeliacinio... 38. 13.1.... 39. Nurodo, kad apeliaciniame skunde pateikiami faktinių aplinkybių... 40. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 41. 14.... 42. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo teisinis... 43. 15.... 44. Nagrinėjamu atveju, ieškovas tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas... 45. 16.... 46. Vertinant apeliacinio skundo argumentus pirmiausia pažymėtina tai, kad CPK 18... 47. 17.... 48. Kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje suformuluota, kad... 49. 18.... 50. Nagrinėjamu atveju ieškovas reiškė reikalavimą dėl 10 800 Eur bei 4000... 51. 19.... 52. Tačiau iš Lietuvos teismų informacinėje sistemoje „Liteko“ esančių... 53. 20.... 54. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 5 d. sprendimu... 55. 21.... 56. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018 m. lapkričio 20 d.... 57. 22.... 58. Taigi ir nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškinio pagrindu nurodyto žemės... 59. 23.... 60. CPK 293 straipsnio 3 punkte numatyta, kad teismas nutraukia bylą, jeigu yra... 61. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 62. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2019 m. spalio 29 d....