Byla e2-117-180/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo R. L. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 25 d. nutarties, kuria atmestas trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Statra“ prašymas panaikinti baudą arba ją sumažinti civilinėje byloje Nr. e2-1193-467/2017 pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,ELT valdymas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,VENECIJA LT“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,VENECIJA LT“ priešieškinį ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei ,,ELT valdymas“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei ,,Statra“, ir

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-1193-467/2017 pagal ieškovės BUAB „ELT valdymas“ ieškinį atsakovei UAB „VENECIJA LT“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo ir atsakovo UAB „Venecija LT“ priešieškinį ieškovei BUAB „ELT valdymas“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo – UAB „Statra“.
 2. Vilniaus apygardos teisme 2017 m. birželio 27 d. gautas pareiškėjos UAB „Statra“ prašymas leisti UAB „Statra“ įstoti į civilinę bylą Nr. e2-1193-467/2017 trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, ieškovo BUAB „ELT valdymas“ pusėje. Nurodė, kad UAB „Statra“ atliko visus ieškovės BUAB ,,ELT valdymas“ ir atsakovės UAB ,,VENECIJA LT“ rangos sutartyje nurodytus darbus, todėl turi galimybę pateikti byloje prašomus išreikalauti dokumentus (informaciją). Tai, pareiškėjo įsitikinimu, lemia UAB „Statra“ suinteresuotumą nagrinėjama byla ir yra pagrindas įtraukti ją (UAB „Statra“) dalyvaujančiu byloje asmeniu.
 3. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 4 d. nutartimi UAB „Statra“ buvo įtraukta į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, ieškovės BUAB „ELT valdymas“ pusėje; jai išsiųstos šalių procesinių dokumentų kopijos ir pasiūlyta per 14 dienų nuo dokumentų kopijų gavimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į juos, o taip pat pateikti teismui visus įrodymus, susijusius su ginčo dalyku. Teismo posėdis paskirtas 2017 m. rugsėjo 8 d., 13 val.
 4. Trečiajam asmeniui neįvykdžius teismo nurodymo, Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 11 d. nutartimi paskyrė trečiojo asmens UAB „Statra“ direktoriui R. L. 5 000 Eur dydžio baudą už nesavalaikį dokumentų pateikimą. Teismas nustatė, kad trečiajam asmeniui UAB „Statra“ Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 4 d. nutarties kopija su priedais per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo (toliau – EPP) sistemą išsiųsta 2017 m. liepos 4 d. ir laikytina įteikta liepos 5 d. Taigi atsiliepimas ir atitinkamai kiti dokumentai turėjo būti pateikti teismui iki 2017 m. liepos 30 d., tačiau trečiasis asmuo rašytinius paaiškinimus su dokumentais apie atliktus statybos darbus (iš viso 760 lapų) pateikė posėdžio dieną, likus 30 minučių iki teismo posėdžio, dėl ko byloje dalyvaujantys asmenys neturėjo realios galimybės su jais susipažinti, tinkamai pasiruošti bylos nagrinėjimui ir dėl to teismo posėdį teko atidėti. Remdamasis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 95 straipsnio 2 dalimi teismas sprendė, kad trečiojo asmens nesavalaikis teismo įpareigojimo įvykdymas vertintinas kaip piktnaudžiavimas savo procesinėmis teisėmis ir bylos vilkinimas.
 5. Trečiasi asmuo UAB ,,Statra“ 2017 m. rugsėjo 22 d. pateikė teismui prašymą panaikinti bendrovės vadovui R. L. paskirtą 5 000 Eur dydžio baudą arba sumažinti ją iki 100 Eur. Nurodė, kad nesiekė vilkinti bylos proceso ar apsunkinti civilinės bylos nagrinėjimo. Dokumentai buvo renkami ne tik iš turimų bendrovės dokumentų, bet ir iš archyvinių dokumentų, darbuotojams tai buvo papildomas darbas, kadangi reikiamų pateikti dokumentų apimtis labai didelė, civilinė byla elektroninė, dokumentų skaitmenizavimas užtruko.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 25 d. nutartimi atmetė trečiojo asmens UAB ,,Statra“ prašymą dėl baudos panaikinimo arba jos sumažinimo.
 2. Teismas, įvertinęs trečiojo asmens prašyme nurodytus argumentus, sprendė, kad nėra pagrindo panaikinti teismo paskirtą nuobaudą. Trečiajam asmeniui UAB „Statra“ Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 4 d. nutarties kopija su priedais per EPP sistemą išsiųsta 2017 m. liepos 4 d. ir laikytina įteikta liepos 5 d., taigi atsiliepimas ir atitinkamai kiti dokumentai turėjo būti pateikti teismui iki 2017 m. liepos 30 d. Trečiasis asmuo rašytinius paaiškinimus su dokumentais apie atliktus statybos darbus (iš viso 760 lapų) pateikė tik teismo posėdžio dieną, likus 30 min. iki teismo posėdžio pradžios. Tiek teismas, tiek byloje dalyvaujantys asmenys neturėjo realios galimybės su jais susipažinti, tinkamai pasiruošti bylos nagrinėjimui ir dėl to teismo posėdis buvo atidėtas.
 3. Įpareigojimui įvykdyti buvo nustatytas konkretus terminas. Trečiasis asmuo, turėdamas pakankamo pagrindo spręsti, kad dėl objektyvių priežasčių nesuspės laiku įpareigojimo įvykdyti, turėjo teisę ir pareigą apie tai informuoti teismą ir prašyti nustatytą terminą pratęsti. Tokia teise nepasinaudota. Teismas priėjo išvados, kad buvo pagrindas teigti, kad įpareigojimas nebuvo įvykdytas laiku būtent dėl tyčinių trečiojo asmens veiksmų, kurie pagrįstai įvertinti kaip piktnaudžiavimas (CPK 7 str. 2 d., 8 str., 77 str. 1 d.).
 1. Atskirojo skundo argumentai
 1. Pareiškėjas R. L. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 25 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – panaikinti trečiojo asmens UAB ,,Statra“ direktoriui R. L. 5 000 Eur dydžio baudą arba ją sumažinti iki 100 Eur.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Trečiasis asmuo nesiekė piktnaudžiauti procesu ar vilkinti bylos nagrinėjimo. Pavėluotai pateikė dokumentus dėl objektyvių priežasčių – visų dokumentų surinkimas, peržiūra, skenavimas, tinkamas formatavimas užsitęsė. Be to, bendrovė neturėjo papildomo darbuotojo šiam darbui atlikti. Atrinktus dokumentus privalėjo peržiūrėti pats R. L., todėl dokumentų pateikimas užtruko.
  2. Tai nebuvo pakartotinis teismo įpareigojimo nevykdymas. Be to, Vilniaus apygardos teismo įpareigojimas buvo įvykdytas, tik pavėluotai. UAB ,,Statra“ byloje nėra atlikusi kitų veiksmų, kurie suponuotų tendencingą proceso vilkinimą, veikimą prieš greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą.
  3. Nėra teisinio pagrindo konstatuoti aiškaus piktnaudžiavimo procesine teise. Byloje esamų aplinkybių nepakanka išvadai, kad UAB ,,Statra“ dokumentus pateikė, siekdama kitų tikslų nei padėti teisingai išnagrinėti bylą, todėl nėra pagrindo vertinti R. L. sąžiningumo.
  4. Teismo paskirta bauda laikytina didele, atsižvelgiant į tai, kad dokumentai pateikti pavėluotai dėl nurodytų objektyvių priežasčių, baudos dydis neatitinka teisingumo, protingumo principų.
 3. Atsakovė UAB ,,VENECIJA LT“ į pareiškėjo R. L. atskirąjį skundą pateikė procesinį dokumentą pavadintą rašytiniais paaiškinimais. Nurodė, kad nėra pagrindo panaikinti ar sumažinti pareiškėjui R. L. skirtą baudą. R. L. eina ne tik trečiojo asmens UAB „Statra“ vadovo pareigas, bet iki pat bankroto bylos iškėlimo buvo pačios ieškovės UAB „ELT valdymas“ įmonės vadovas. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Statra“ direktorius R. L. pats kreipėsi į teismą dėl bendrovės įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, R. L. neabejotinai žinojo, kokius dokumentus bei informaciją yra įpareigota į bylą pateikti ieškovė UAB „ELT valdymas“, todėl UAB „Statra“ jau su savo prašymu įtraukti ją į bylą trečiuoju asmeniu turėjo visas galimybes pateikti bylai reikšmingus dokumentus, tačiau to nepadarė. Ši aplinkybė pagrįstai leidžia abejoti UAB „Statra“ vadovo R. L. sąžiningumu ir suinteresuotumu operatyviu bylos išnagrinėjimu. Be to, net detaliai neanalizuojant trečiojo asmens UAB „Statra“ į bylą pateiktų dokumentų turinio, vien iš jų sudarymo datos yra visiškai akivaizdu, kad jie nėra niekaip susiję su nagrinėjamos bylos dalyku ir byloje nustatinėjamomis aplinkybėmis.

4Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos paminėtos ribos ir kurių neperžengus būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės bei teisėti interesai, viešasis interesas, nenustatyta (CPK 329 str. 2 d., 320 str. 2 d., 338 str.). Atskirasis skundas nagrinėjamas neperžengiant jo ribų.
 2. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas trečiojo asmens UAB ,,Statra“ prašymas dėl baudos panaikinimo arba sumažinimo, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.
 3. CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje nustatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki penkių tūkstančių eurų baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui (CPK 95 str. 2 d.).
 4. Pirmosios instancijos teismas, tiek skirdamas trečiojo asmens UAB ,,Statra“ vadovui R. L. 5 000 Eur baudą, tiek skundžiama nutartimi atmesdamas prašymą dėl baudos panaikinimo, sprendė, kad UAB ,,Statra“ veiksmai, t. y. didelės apimties dokumentų pateikimas, praleidus dokumentų pateikimo terminą, laikytini piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis.
 5. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra teisės pažeidimas, t. y. civilinio proceso teisės tiesiogiai draudžiamas elgesys, už kurį numatyta galimybė taikyti teisinę atsakomybę. Ne kiekvienas pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nesilaikymo atvejis savaime reiškia teisės pažeidimą, galintį sukelti teisinės atsakomybės priemonių, nustatytų CPK 95 straipsnyje, taikymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2013; 2016 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-159-421/2016). Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005; 2013 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013; 2017 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286-313/2017).
 6. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos duomenis, prieina išvados, kad trečiasis asmuo, įtrauktas į bylą jo paties prašymu ieškovo pusėje, teismo įpareigotas per 14 dienų nuo dokumentų kopijų gavimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į juos (kopija su priedais per EPP sistemą išsiųsta 2017 m. liepos 4 d. ir laikytina įteikta liepos 5 d. (CPK 1751 str. 10 d.) bei įrodymus (terminas atsiliepimui ir kitiems dokumentams pateikti buvo nustatytas iki 2017 m. liepos 20 d.), rašytinius paaiškinimus su dokumentais apie atliktus statybos darbus (iš viso 760 lapus) pateikė tik 2017 m. rugsėjo 8 d., praėjus daugiau nei mėnesiui, pažeidęs teismo nustatytą terminą dokumentams pateikti, teismo posėdžio dieną, 12 val. 28 min., likus 30 minučių iki teismo posėdžio pradžios, dėl ko teismas buvo priverstas bylos nagrinėjimą atidėti, sudarant galimybę bylos šalims susipažinti su pateiktu dideliu kiekiu dokumentų, dėl jų pareikšti savo nuomonę, atsikirtimus, akivaizdžiai piktnaudžiavo procesine teise.
 7. Apeliantas neneigia, kad neprašė teismo pratęsti termino dokumentams pateikti, nenurodė priežasčių, dėl kurių neturi galimybės pateikti teismui reikiamų dokumentų laiku (CPK 77 str.). Ignoruodamas teismo nurodymus, vilkindamas procesą, trečiasis asmuo pažeidė draudimo piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis principus. Dėl to teismas turėjo pagrindą skirti trečiojo asmens vadovui baudą ir pagrįsta jos nepanaikino (CPK 95 str. 2 d., 106 str.).
 8. CPK 95 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas gali skirti baudą iki 5 000 Eur. Minimali baudos riba nenustatyta. Teismas, paskiręs maksimalią baudą, tokio baudos dydžio nepagrindė. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad 5 000 Eur dydžio bauda akivaizdžiai per didelė, todėl ji mažinama iki 500 Eur, atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes, apelianto elgesį procese, uždelstą terminą pateikti dokumentus teismui, užvilkintą teismo procesą dėl trečiojo asmens nepagrįsto neveikimo, nepagarbą teismui ir bylos šalims.

6Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, remdamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

7Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 25 d. nutartį pakeisti.

8Trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Statra“ direktoriui R. L. paskirtą 5 000 Eur baudą sumažinti iki 500 Eur.

Proceso dalyviai
Ryšiai