Byla e2-2706-723/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,

2sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Daivai Šuopienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui Irmantui Lengvinui,

4teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Litnerta“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Gribžiniai“, ieškinį atsakovei E. P.-V.dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

5ieškovas BUAB „Litnerta“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Gribžiniai“, prašo priteisti iš atsakovės E. P.-V. 3 140,00 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio procesines palūkanas nuo prileistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

61.Ieškinyje nurodė, kad 2016-10-26 Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-6055-794/2016 UAB „Litnerta“ buvo iškelta bankroto byla (nutartis įsiteisėjo 2016-11-08), įmonės bankroto administratoriumi paskirta UAB „Gribžiniai“. Minėta nutartimi teismas įpareigojo įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. VĮ „Registrų centras“ duomenimis UAB „Litnerta“ įstatinis kapitalas yra 42 000,00 Eur, tačiau įmonės valdymo organai jokių įmonės dokumentų ir turto bankroto administratoriui iki šiol nėra perdavę. Iš VĮ „Registrų centras“ turimų duomenų nustatyta, kad 60 proc. visų įmonės akcijų priklauso atsakovei E. P. V.. Atsižvelgdamas į tai, jog bankrutavusi įmonė neturi jokio turto teismo ir administravimo lėšoms padengti, Vilniaus apygardos teismas 2017-01-27 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-626-794/2017 nutarė taikyti BUAB „Litnerta“ supaprastintą bankroto procedūrą. Vilniaus apygardos teismas 2016-12-01 nutartimi patvirtino 1 700,00 Eur sumą (įskaitant mokesčius), kurią administratorius turėjo teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą. Vilniaus apygardos teismas 2017-03-06 nutartimi bankroto byloje patvirtino administravimo išlaidų sąmatą visam bankroto proceso laikotarpiui – 3 140,00 Eur sumą (įskaitant 2016-12-01 nutartimi patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą). Minėta administravimo išlaidų suma laikytina bankrutavusios įmonės žala, kurią įmonė patyrė dėl to, kad jos savininkai laiku nesikreipė į teismą ir neinicijavo bankroto bylos iškėlimo bei atliko kitus teisės aktų pažeidimus. Dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Litnerta“ kreipėsi Valstybinio socialinio draudimo valdybos Vilniaus skyrius, kuris nurodė, jog UAB „Litnerta“ nemokėjo privalomų įmokų nuo pat įsteigimo dienos (2016-01-28), įsiskolinimas nuolat augo. VSDFV Vilniaus skyrius taikė priverstinio poveikio priemones, tačiau jos rezultato nedavė. Šios aplinkybės patvirtina, kad atsakovė nebuvo rūpestinga ir apdairi, nesidomėjo savo įmonės finansine padėtimi bei nesiėmė jokių priemonių, kad įmonė nesukeltų žalos tretiesiems asmenims. Atsakovė nevykdė teisės aktais jai numatytų pareigų, įmonei esant faktiškai nemokiai nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Minėtas atsakovo neveikimas pripažintinas neteisėtu LR CK 6.246 str. prasme. Tarp atsakovės neteisėtų veiksmų ir bankrutavusios įmonės patirtos žalos yra priežastinis ryšys. Atsakovei laiku inicijavus bankroto bylą, kai įmonė dar turėjo turto, administravimo išlaidos būtų buvusios padengtos iš šio turto, tačiau tai padaryta nebuvo.Bankrutuojančios įmonės žalą šioje byloje atitinka patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, t. y. 3 140,00 Eur suma.

72.Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad buvo susirašinėjimas su atsakovės sutuoktiniu R. P.. Jis paskambino ir nurodė, kad akcijos yra jo, tik žmonos vardu apiforminta. Išsiuntė jam dokumentus apie šią ir bankroto bylas. UAB „Litnerta“ yra įsteigta 2016-01-28 ir 2016-10-26 VSDF pareiškimu jai iškelta bankroto byla, nes įmonė paskyrusi direktorių ir nustačiusi jam darbo užmokestį, mokesčių visiškai nemokėjo. Bankroto administratorius buvo atrinktas kompiuterinės sistemos pagalba. Galėjo atsisakyti šitos bylos. Prieš tai įvertino visą situaciją ir sutiko būti administratoriumi. Nemano, kad kreditorinis reikalavimas bent kažkiek bus patenkintas. Asmenys yra dingę, įmonė veiklos nevykdė 9 mėnesius. Tai suprato, kai jį paskyrė bankroto administratoriumi ir gavo priėjimus prie deklaracijų. Bankroto byloje yra patvirtinta bankroto bylos administravimo išlaidų sąmata. Tą sąmatą pasiūlė administratorius, o teismas patvirtino. Sąmata susideda iš bankroto administratoriau atlyginimo už darbą – 1 140,00 Eur ir 2 000,00 Eur kitos administravimo išlaidos. Atlyginimas susideda už visą bankroto bylą, t.y. laikotarpis yra neapibrėžtas. Bankroto administratorius turi iškėlus bankroto bylą nuvykti į Registrų centrą, įregistruoti statusą, sumokėti išlaidas, archyvą sutvarkyti, deklaracijas. Tai minimalus administratoriaus užmokestis pagal rekomendacines taisykles. Bankrotas vyksta supaprastinta tvarka. Reikalavimą grindžia Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 11 dalimi.

8Atsakovė E. P.-Venslovė į teismo posėdį neatvyko, apie jo laiką ir vietą pranešta tinkamai (viešo paskelbimo būdu), todėl byla išnagrinėta atsakovei nedalyvaujant.

9Ieškinys atmestinas.

10Įrodymai byloje

113.Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais ir Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV) Vilniaus skyriaus pareiškimą Vilniaus apygardos teismas 2016-10-26 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-6055-794/2016 iškėlė UAB „Litnerta“ bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Gribžiniai“ (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA241). Kadangi turto, iš kurio būtų dengiamos teismo ir administravimo išlaidos, įmonė neturėjo, Vilniaus apygardos teismas 2017-01-27 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-626-794/2017 nusprendė taikyti supaprastintą bankroto procesą ir patvirtino kreditorių sąrašą, kuriame yra vienintelis antros eilės kreditoriaus VSDFV Vilniaus skyriaus 3 189,27 Eur reikalavimas. Vilniaus apygardos teismo 2016-03-06 nutartimi UAB „Litnerta“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, supaprastinto bankroto proceso trukmė nustatyta iki 2017-07-08, taip pat visam bankroto proceso laikotarpiui patvirtinta 3 140,00 Eur administravimo išlaidų sąmatą, kurią sudaro 1 140,00 Eur administratoriaus atlyginimas ir 2 000,00 Eur kitos administravimo išlaidos.

12Juridinių asmenų registro duomenimis UAB „Linerta“ buvo įsteigta 2016-01-28, jos paskutiniu vadovu nurodytas Y. C., duomenų apie juridinio asmens dalyvius registre nepateikta. Pagal 2016-02-02 akcininkų susirinkimo protokolą ir registracijos sąrašą įmonės akcininkais įvardinti: atsakovė E. P.-Venslovė su 600 balsų, Y. C. su 200 balsų ir A. K. su 200 balsų.

13Pagal 2016-02-02 akcininkų susirinkimo registracijos sąrašą Y. C. ir A. K. priklausė po 20 procentų akcijų,o atsakovei 60 procentų akcijų.

14Iš 2016-02-02 akcininkų susirinkimo protokolo matyti, kad susirinkime buvo nutarta padidinti įmonės įstatinį kapitalą nuo 2 500,00 Eur iki 42 000,00 Eur papildomais įnašais, išleidžiant naują akcijų emisiją, taip pat nutarta atšaukti pirmumo teisę naujai išleidžiamoms akcijoms bei pasiūlyta išleidžiamas akcijas įsigyti Y. C. ir A. K. po 5 400 vienetų 2,50 Eur nominalios vertės už 13 500,00 Eur, o atsakovei E. P.-V. – 5 000 vienetų 2,50 Eur nominalios vertės už 12 500,00 Eur. Įmonės direktorius Y. C. buvo įpareigotas bendrovės vardu sudaryti akcijų pasirašymo sutartis.

15Tai reiškia,kad atsakovė iki akcijų padidinimo turėjo 600 akcijų,o kiti du asmenys po 200.

16Padidinus akcijų skaičių iki 16800 vnt. atsakovė formaliai turėjo turėti 5600 vnt. akcijų,kaip ir kiti du akcininkai-po 5600 vnt..

17Nuo 2016-02-04 įmonės vadovu paskirtas Y. C..Vadovavimas-vienasmeninis ir juridinio asmens vardu veikia vadovas.

18Iš to seka,kad atsakovė niekaip negali būti 60 procentų akcijų savininke ir tuo labiau įmonės vadove,kuri atsakinga už vadovavimą.

19Taip pat šiuo atveju akivaizdu,kad administratorius negalėjo disponuoti jokiu likutiniu turtu,nes jo nebuvo.Tai reiškia,kad administratorius jokių veiksmų,kad užtikrinti kreditorių interesus ir veikti tiek jo,tiek skolininko naudai,negalėjo atlikti jokiu būdu.

20Dėl ieškinio pagrįstumo

214.Byloje kilo ginčas dėl administravimo išlaidų, atsiradusių vykstant bankroto procesui, atlyginimo. Nagrinėjamu atveju ieškovas, kuriam atstovauja (atlieka administravimo procedūras) bankroto administratorius, nurodęs, kad administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo, nes įmonėje nėra turto, prašo kreditorių susirinkimo patvirtintas administravimo išlaidas priteisti iš įmonės akcininkės – atsakovės, įrodinėdamas, jog atsakovė, įmonei tapus nemokia, laiku nesikreipė dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo būdama 60 proc.akcijų valdytoja. Šiuo atveju, ieškovo ieškinys dėl žalos atlyginimo (administravimo išlaidų atlyginimo) iš esmės pareikštas formaliu savarankišku pagrindu, t. y. ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalyje nustatytu pagrindu.

225. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 11 dalyje numatyta, kad prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo, savininko (savininkų) dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją kreditoriui ar administratoriui atsako solidariai. Toks teisinis reglamentavimas iš esmės reiškia, jog reikalavimas atlyginti žalą (administravimo išlaidas) ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalyje nurodytu pagrindu gali būti reiškiamas įmonės savininkui tik tuo atveju, kai įmonės bankroto byla nagrinėjama supaprastinto bankroto proceso tvarka.

23Pagal ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalį jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai įmonė tapo nemoki ir įmonės dalyviai per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus dalyvių susirinkimui sušaukti, bet ne vėliau kaip per 40 dienų, nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas apibūdinamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

24Kai įmonės vadovas ar akcininkas, sužinojęs apie realų įmonės nemokumą, delsia kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, pažeidžiami tiek pačios įmonės, tiek kreditorių interesai. Šiuo atveju jų civilinė atsakomybė grindžiama jo specialiųjų, imperatyvių teisės aktuose nustatytų pareigų (pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonei tapus nemokiai) pažeidimu bei fiduciarinių pareigų pažeidimu (pareigos veikti išimtinai juridinio asmens interesais (CK 2.87 str.)).

25Įmonės savininkų civilinė atsakomybė yra deliktinė (CK 6.263 straipsnis), todėl būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį bei kaltę (CK 6.246-6.249 straipsniai). Nustačius savininko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, jog bendrovės vadovas kaltas. Paneigti kaltės prezumpciją tenka įmonės savininkui (Lietuvos A. T. 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009 ir kt.).

26Teismų praktikoje nurodyta, kad administratorius, įvykdęs įmonės bankroto procedūras, turi teisę gauti už tai atlyginimą ir išlaidų, turėtų atliekant įmonės bankroto administravimą, kompensavimą. Kitaip tariant, administratorius turi galiojančią reikalavimo teisę į įmonę gauti teismo patvirtintą administravimo išlaidų sumą, o bankrutuojanti įmonė turi galiojantį ir teisėtą įsipareigojimą administratoriui šią sumą sumokėti; be to, administratoriui padaryta žala (neapmokėtos administravimo išlaidos) yra laikoma išvestine iš įmonei padarytos žalos (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-750/2013).

27Tuo atveju, kai įmonėje yra pakankamai turto administravimo išlaidoms padengti, jas apmokėjus pirmumo tvarka, ta suma sumažėja kreditorių galimybė gauti reikalavimų patenkinimą. Todėl, bankroto administratorius, atstovaudamas bankrutuojančios įmonės bei jų kreditorių interesus, turi teisę reikšti ieškinį, vadovaujantis ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalimi, ir prašyti iš įmonės savininko atlyginti žalą, kuri buvo padaryta dėl nesavalaikio pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo.

28Šiuo atveju bankrutuojanti įmonė nevykdė jokios veiklos ir neturi jokių piniginių lėšų ar turto.

29Kai įmonėje nėra (ar yra nepakankamai) turto administravimo išlaidoms padengti, bankroto administratorius gali reikšti ieškinį ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalies pagrindu, dėl turto masės sumažinimo neteisėtais vadovo veiksmais. Tai reiškia, kad nurodyta žala buvo patirta būtent dėl vadovo neteisėtų veiksmų, t. y. laiku nesikreipus dėl bankroto bylos iškėlimo, vėliau, iškėlus įmonei bankroto bylą, įmonėje neliko (ar liko nepakankamai) turto administravimo išlaidoms ir (ar) atlyginimui apmokėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog turi būti nustatytina neišsaugoto (sumažėjusio) turto vertė, kurį realizavus galėjo būti gaunamos administravimo išlaidos, ir pareigos inicijuoti bankroto bylą pažeidimo priežastinis ryšys (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2014).

306.Bankroto administratorius nurodė aplinkybes, kad iškėlus įmonei bankroto bylą su juo telefonu susisiekė R. P., kuris prisistatė kaip įmonės akcininkas ir paaiškino, jog akcijos yra „užrašytos“ ant jo sutuoktinės E. P. V., todėl sutiko padengti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus ir pusę bankroto administravimo išlaidų. Bankroto administratorius minėtam asmeniui el. paštu (raimondas.pelys@gmail.com) nusiuntė bankrutavusios įmonės depozitinės sąskaitos rekvizitus ir pasiūlė sumokėti kreditorių reikalavimų sumą (3 189,27 Eur), pusę bankroto administravimo išlaidų sumos (1 570,00 Eur), kad bankroto procedūra būtų atšaukta. R. P. atsakyme el. paštu nurodė, kad mokėjimą atliks penktadienį (2017-03-31), tačiau jokių lėšų nepervedė.

31Tai,kad nebuvo sumokėta prašoma suma asmens,kuris formaliai nėra bendrovės akcininkas,bet yra atsakovės sutuoktinis neįrodo,kad atsakovė turi prievolę mokėti administravimo išlaidas,nes to nenumato įstatymai ar norminiai aktai.Tai taip pat neįrodo,kad atsakovė yra tik formali 60 procentų akcijų valdytoja.Priešingai,teismas laiko pagrįstu teigti,kad atskovė yra 1/3 dalies akcijų savininkė pagal esamus įrodymus(akcininkų susirinkimo protokolas) ir duomenis iš VĮ Registrų centro apie akcijų kiekį 2016 metų vasario mėnesį.Taip pat neįrodyta,kad atsakovė yra formali ar neformali įmonės vadovė.Įmonės vadovas buvo Y. C.(Ukrainos pilietis).

32Tokiu būdu teismas konstatuoja,kad atsakovė nėra įmonės vadovė dėl kurios veiksmų, t. y. laiku nesikreipus dėl bankroto bylos iškėlimo, vėliau, iškėlus įmonei bankroto bylą, įmonėje neliko (ar liko nepakankamai) turto administravimo išlaidoms ir (ar) atlyginimui apmokėti.Ieškovo teiginys ieškinyje,kad „atsakovei laiku inicijavus bankroto bylą, kai įmonė dar turėjo turto, administravimo išlaidos būtų buvusios padengtos iš šio turto, tačiau tai padaryta nebuvo“ yra deklaratyvaus pobūdžio.Tokia išvadą teismas daro todėl,kad ieškovas neįrodė ir net neįrodinėjo,kad atsakovė,kaip akcinikė žinojo,kad iki bankroto bylos iškėlimo įmonė buvo nemoki.Teisme ieškovas paaaiškimo,kad “įmonė veiklos nevykdė 9 mėnesius“.Tai reiškia,kad visą savo veiklos laikotarpį įmonė veiklos nevykdė ir todėl jokio turto iš savo veiklos negalėjo įgyti.

33Tai taip pat nereiškia prezumpcijos savininkui atlyginti visas patirtas administravimo išlaidas, nes atlyginama tik ta žala, kuri padaryta neteisėtais veiksmais (CK 2.49 straipsnis), t. y. šiuo atveju dėl pavėluoto pareiškimo pateikimo.Visos patirtos administravimo išlaidos negali būti absoliutus kriterijus žalos dydžiui nustatyti, nes net ir laiku pateikus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, administravimo išlaidos yra patiriamos, o kaip minėta civilinės atsakomybės taikymui būtina nustatyti visas civilinės atsakomybės sąlygas, tarp jų ir priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos atsiradimo.

34Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad įrodinėjant prašomos priteisti žalos (nuostolių) dydį, t. y. patirtas administravimo išlaidas, dėl vadovo neteisėtų veiksmų (įmonei esant nemokiai nepateikus pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo), nei kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtinta administravimo išlaidų sąmata nei teismo nutartimi nustatyta administravimo išlaidų sąmata, (tame tarpe ir taikant supaprastintą bankroto procesą), nėra prejudicinis faktas žalos (nuostolių) dydžiui nustatyti, nes administravimo išlaidų sąmata reiškia tik lėšų sumos nustatymą, kuria gali disponuoti administratorius vykdydamas bankroto procedūras(VAT civilinė byla Nr. e2A-1183-614/2017).

35Teismo patvirtintos išlaidos buvo tik numanomos,bet realiai nepagrįstos ir neįrodytos,kaip faktinės.Ieškovas pats nurodo,kad jos atitinka tik esamas rekomendacijas,bet faktinio jų pagrindimo nepateikė.

36Atsižvelgiant į tai, kad bankroto administravimo išlaidos nebuvo apmokėtos iš įmonės turto ir ieškovas neįrodė, kad dėl atsakovės (įmonės akcininkės) nepareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo buvo neišsaugotas (sumažėjo) įmonės turtas, darytina išvada, kad ieškovas neįrodė priežastinio ryšio tarp atsakovės pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir žalos (administravimo išlaidų). Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, jog būtent dėl atsakovės pareigos nevykdymo buvo neišsaugotas įmonės turtas (įmonėje realiai nebuvo jokio turto), iš kurio būtų atlygintos administravimo išlaidos. Be to, ieškovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių patirtų administravimo išlaidų dydį (žalą). Vien faktas, kad bankroto administratoriaus išlaidų sąmata buvo patvirtinta kreditorių susirinkime ir teisme, savaime nepatvirtina, kad tokias išlaidas administratorius realiai patyrė. Šiuo atveju nėra įrodytos visos civilinės atsakomybės sąlygos įmonės akcininkės atsakovės deliktinei atsakomybei kilti.Todėl nėra pagrindo tenkinti pateiktą ieškinį.

377.Šalys duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas byloje neteikė.

38Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - )259-269,270 str., teismas

Nutarė

39ieškinį atmesti.

40Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,... 2. sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Daivai Šuopienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui Irmantui Lengvinui,... 4. teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo BUAB... 5. ieškovas BUAB „Litnerta“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB... 6. 1.Ieškinyje nurodė, kad 2016-10-26 Vilniaus apygardos teismo nutartimi... 7. 2.Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti. Nurodė,... 8. Atsakovė E. P.-Venslovė į teismo posėdį neatvyko, apie jo laiką ir vietą... 9. Ieškinys atmestinas.... 10. Įrodymai byloje... 11. 3.Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais ir Lietuvos teismų informacinės... 12. Juridinių asmenų registro duomenimis UAB „Linerta“ buvo įsteigta... 13. Pagal 2016-02-02 akcininkų susirinkimo registracijos sąrašą Y. C. ir A. K.... 14. Iš 2016-02-02 akcininkų susirinkimo protokolo matyti, kad susirinkime buvo... 15. Tai reiškia,kad atsakovė iki akcijų padidinimo turėjo 600 akcijų,o kiti du... 16. Padidinus akcijų skaičių iki 16800 vnt. atsakovė formaliai turėjo turėti... 17. Nuo 2016-02-04 įmonės vadovu paskirtas Y. C..Vadovavimas-vienasmeninis ir... 18. Iš to seka,kad atsakovė niekaip negali būti 60 procentų akcijų savininke... 19. Taip pat šiuo atveju akivaizdu,kad administratorius negalėjo disponuoti jokiu... 20. Dėl ieškinio pagrįstumo... 21. 4.Byloje kilo ginčas dėl administravimo išlaidų, atsiradusių vykstant... 22. 5. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 11 dalyje... 23. Pagal ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalį jeigu įmonė negali ir (arba) negalės... 24. Kai įmonės vadovas ar akcininkas, sužinojęs apie realų įmonės nemokumą,... 25. Įmonės savininkų civilinė atsakomybė yra deliktinė (CK 6.263 straipsnis),... 26. Teismų praktikoje nurodyta, kad administratorius, įvykdęs įmonės bankroto... 27. Tuo atveju, kai įmonėje yra pakankamai turto administravimo išlaidoms... 28. Šiuo atveju bankrutuojanti įmonė nevykdė jokios veiklos ir neturi jokių... 29. Kai įmonėje nėra (ar yra nepakankamai) turto administravimo išlaidoms... 30. 6.Bankroto administratorius nurodė aplinkybes, kad iškėlus įmonei bankroto... 31. Tai,kad nebuvo sumokėta prašoma suma asmens,kuris formaliai nėra bendrovės... 32. Tokiu būdu teismas konstatuoja,kad atsakovė nėra įmonės vadovė dėl... 33. Tai taip pat nereiškia prezumpcijos savininkui atlyginti visas patirtas... 34. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad įrodinėjant prašomos priteisti žalos... 35. Teismo patvirtintos išlaidos buvo tik numanomos,bet realiai nepagrįstos ir... 36. Atsižvelgiant į tai, kad bankroto administravimo išlaidos nebuvo apmokėtos... 37. 7.Šalys duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas byloje neteikė.... 38. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - )259-269,270 str., teismas... 39. ieškinį atmesti.... 40. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...