Byla 2-525-435/2016
Dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo, paveldėjimo teisės liudijimų ir pareiškimo apie atsisakymą nuo palikimo pripažinimo negaliojančiais ir kompensacijos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rūta Jankauskaitė-Jocė, sekretoriaujant Eglei Bunevičiūtei-Kostenko,

2dalyvaujant ieškovo R. Š. atstovei advokatei Kristinai Česnauskienei,

3atsakovui A. Š. ir jo atstovui advokatui Sauliui Kučiui,

4trečiajam asmeniui Kauno miesto 13-ojo notarų biuro notarei Violetai Bagdanskienei,

5viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. Š. patikslintą ieškinį atsakovui A. Š.

6trečiajam asmeniui Kauno miesto 13-ojo notarų biuro notarei Violetai Bagdanskienei

7dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo, paveldėjimo teisės liudijimų ir pareiškimo apie atsisakymą nuo palikimo pripažinimo negaliojančiais ir kompensacijos priteisimo ir

Nustatė

8Ieškovas, patikslinęs savo reikalavimus (IIIt. b.l.84-96) prašė 1) pripažinti, kad ieškovas R. Š. yra priėmęs 2005-03-29 mirusio tėvo J. Š. palikimą, pradėjęs faktiškai valdyti turtą; 2) pripažinti ieškovo R. Š. 2005-06-22 pareiškimą apie palikimo atsisakymą po tėvo J. Š. mirties, patvirtintą Kauno miesto 13-ojo notaro biuro notarės Violetos Bagdanskienės, reg. Nr. ( - ), niekiniu ir negaliojančiu; 3) pripažinti atsakovui A. Š. Kauno miesto 13-ojo notaro biuro notarės Violetos Bagdanskienės 2012-10-19 išduotą paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą, reg. Nr. ( - ); 2008-04-25 išduotą paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą, reg.Nr. ( - ); 2006-05-31 išduotą paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą, reg. Nr. ( - ); 2005-07-08 išduotą paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą, reg. Nr. ( - ) negaliojančiais, nustatant, kad ieškovas R. Š. taip pat paveldėjo 1/2 dalį palikėjo J. Š. turto; 4) priteisti iš A. Š. ieškovo R. Š. naudai 70 000 Lt / 20 273,40 Eur dydžio piniginę kompensaciją už A. Š. tretiesiems asmenims perleistą po J. Š. mirties paveldėtą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą (1 /2 dalį parduoto nekilnojamojo ir kilnojamojo turto vertės) ir priteisti iš atsakovo A. Š. visas bylinėjimosi išlaidas.

9Ieškinyje nurodė, kad 2005-03-29 mirė šalių tėvas J. Š.. Po tėvo mirties, kartu su broliu A. Š. tapo vieninteliais mirusio tėvo įpėdiniais pagal įstatymą, kadangi tėvas nebuvo sudaręs testamento, kitų brolių seserų nėra, o mama, J. Š. žmona O. A. Š., jau buvo mirusi.

10Po tėvo mirties žodiniu susitarimu kartu su broliu A. Š. pasidalino paveldimą turtą – ieškovui R. Š. atiteko butas, esantis Karaliaus ( - ) ir garažas, esantis ( - ), o A. Š. atiteko butas, esantis ( - ), ir žemės sklypas, esantis ( - ) Tokios paveldimo turto dalybos užtikrino abiejų interesų pusiausvyrą, kadangi ieškovas faktiškai gyveno bute, esančiame adresu ( - ), o A. Š. faktiškai gyveno bute, esančiame adresu ( - ), kuriame tėvai leido gyventi A. Š. su sąlyga, kad po jų mirties butas, esantis Kaune, atiteks ieškovui. Mirus mamai O. A. Š. abu priėmė savo palikimo dalį, tačiau nusprendę, kad būtų sąžininga, jog tėvas valdytų nuosavybes teise visą mamos turtą, pasirašė paveldėjimo teisių pirkimo-pardavimo sutartis. Po mamos mirties, tėvo J. Š. sveikata smarkiai pablogėjo, su broliu suprato, kad tėvas nebegali savimi pasirūpinti. Kadangi A. Š. gyveno Panevėžyje, kartu nusprendė, kad tėvu rūpinsis ieškovas. Dėl šios priežasties 2005 vasarį jis atsikraustė gyventi į tėvui J. Š. nuosavybės teise priklausantį butą ( - ). Tai patvirtina ir tėvo J. Š. ieškovui išduotas įgaliojimas tvarkyti, valdyti ir disponuoti jo piniginėmis lėšomis.

11Viena iš žodinio paveldimo turto pasidalijimo susitarimo sąlygų buvo atsakovo pažadas sutvarkyti visus dokumentus, reikalingus paveldėjimo teisės liudijimų įgijimui. Tokiam atsakovo pasiūlymui ieškovas neprieštaravo, kadangi juos visuomet siejo artimas ryšys, jis buvo įsitikinęs, kad gali pasitikėti savo broliu. Ieškovas ne kartą klausė A. Š., ar jis jau yra pradėjęs tvarkyti paveldėjimo dokumentus, tačiau pastarasis jį patikindavo, kad jam nėra ko nerimauti ir kad paveldėjimo dokumentai yra tvarkomi, tačiau tai yra labai ilgas procesas. 2010 m. siekdamas įsitikinti, ar paveldimo turto dokumentai dar nėra sutvarkyti, ieškovas kreipėsi į VĮ „Registrų centras“, kuris pateikė išrašą, kuriame buvo nurodyta, jog butas, kuriame jis gyveno vis dar nuosavybes teise priklauso mirusiam tėvui J. Š..

122014-12-12 registruotu paštu, savo gyvenamosios vietos adresu ( - ), ieškovas gavo Kauno miesto savivaldybės administracijos Finansų skyriaus siųstą patikslintą deklaraciją dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio už sklypus, esančius ( - ) ir ( - ), t.y. už sklypus, ant kurių yra pastatyti jam, kaip jis buvo įsitikinęs, paveldėjimo teise priklausantis butas ir garažas. Patikslintoje deklaracijoje mokesčių mokėtoju buvo nurodytas jo brolis A. Š.. Susisiekus su broliu, pastarasis paaiškino, kad tėvo paveldėjimo teisės dokumentai jau beveik sutvarkyti ir kad turbūt yra įvykusi klaida. 2014 m. gruodžio mėnesio pabaigoje jam paskambino nekilnojamojo turto brokerė, kuri informavo, kad butas, esantis ( - ), yra parduodamas. Nurodė, kad ji norinti įdėti internetinį skelbimą buto pardavimui ir kad jai reikia padaryti buto nuotraukas. Susisiekęs su broliu sužinojo, kad visas tėvo paveldėtas turtas priklauso broliui asmeninės nuosavybės teise, ir kuris nurodė, kad ieškovas turi skubiai išsikraustyti. Ieškovas kreipėsi teisinės pagalbos į advokatų kontorą ir sužinojo, kad 2005-06-22 paveldėjimo byloje Nr. ( - ) Kauno miesto 13-ajam notarų biurui jo vardu buvo pateiktas pareiškimas dėl tėvo J. Š. palikimo atsisakymo, dėl ko šiuo metu visas tėvo paveldimas turtas asmeninės nuosavybės teise priklauso A. Š.. Nurodė, kad jis nei raštu, nei žodžiu nei kitais konkliudentiniais veiksmais niekada neišreiškė savo valios atsisakyti mirusio tėvo palikimo ir priešingai, nuo pat tėvo mirties momento nepertraukiamai iki šiol valdo butą, esantį ( - ), ir garažą, esanti ( - ), kaip savo. Laiko, kad A. Š. nuosavybės teisę į visą tėvo palikimo turtą įgijo apgaulės būdu, t.y. neteisėtai.

13Faktą, kad palikimo atsiradimo momentu ieškovas aktyviais veiksmais išreiškė valią įgyti nuosavybės teisę į tėvo palikimą įrodo visetas aplinkybių - nuo 2005 m. vasario mėnesio ieškovas nepertraukiamai gyvena palikėjui nuosavybės teise priklausančiame bute; nuo pat palikimo atsiradimo momento, t.y. nuo 2005-03-29 yra vienintelis visų minėto buto komunalinių mokesčių mokėtojas; šiame bute nuo 2005-02-28 yra deklaravęs ir savo gyvenamąją vietą. Atsižvelgiant į tai, kad nuo tėvo J. Š. mirties butas, esantis ( - ) yra vienintelė jo gyvenamoji vieta, kurią jis iki šiol nepertraukiamai išlaiko ir valdo kaip savo turtą, darytina išvada, kad ieškovas yra išreiškęs valią tapti palikėjo turto savininku, todėl yra laikytinas tėvo J. Š. įpėdiniu, priėmusiu palikimą, faktiškai pradėjus jį valdyti.

14Ieškovas ieškinyje taip pat nurodė, kad 2005-06-22 notarės V. Bagdanskienės patvirtintas jo pareiškimas apie palikimo atsisakymą ir 2005-07-10 nuomos sutartis buvo sudaryti atsakovo A. Š. apgaulės įtakoje, todėl turi būti pripažinti niekiniais ir negaliojančiais, nes neturi esminio sandorio elemento - valios. Laikotarpiu nuo 2005-05-02 iki 2006-07-04 atsakovo A. Š. skyrimu ieškovas dirbo broliui asmeninės nuosavybės teise priklausančios įmonės UAB „( - )“ direktoriumi, tačiau visus reikalus, susijusius su įmonės veiklos vykdymu tvarkė ir organizavo pats A. Š.. Tuo laikotarpiu ieškovas buvo ne kartą vežtas brolio į notarų biurą pasirašyti įmonei reikalingų dokumentų, taip pat ne kartą yra pasirašęs ant tuščių popieriaus lapų, kadangi besąlygiškai pasitikėjo juo. Brolis visą laiką už ieškovą buvo kur kas apsukresnis, protingesnis ir gudresnis. Tuo tarpu ieškovas visą gyvenimą stokojo socialinių įgūdžių, jam nuolat nesisekdavo, todėl patikėdavo broliui spręsti daugelį savo gyvenimo klausimų. Ieškovas buvo įsitikinęs, kad parašas ant atsisakymo priimti mirusio tėvo J. Š. palikimą nėra jo. Tačiau ekspertizei nustačius priešingai, mano, kad šį dokumentą galėjo pasirašyti vieną iš tų kartų, kuomet brolis jį vežėsi pas notarą pasirašyti dokumentų, susijusių su UAB „( - )“ vykdoma veikla.

15Be to, laikotarpiu nuo ( - ) ieškovas buvo hospitalizuotas VĮ Kauno Raudonojo Kryžiaus klinikinėje ligoninėje dėl širdies permušimų, galvos, sprando srities skausmų, lydimų pykinimo, galvos svaigimo. Praeityje yra turėjęs galvos traumą, apie 10 parų yra buvęs be sąmonės. Hospitalizacijos laikotarpiu 10 dienų buvo gydomas įvairiais vaistais, įskaitant ir nuskausminamuosius, kurie itin slopina smegenų veiklą, tuo tarpu ginčijamas pareiškimas apie palikimo atsisakymą buvo pasirašytas tą pačią dieną, kuomet buvo išrašytas iš ligoninės. Gavęs tokį kiekį vaistų, negalėjo teisingai suvokti 2005-06-22 pas notarę sudaryto sandorio prasmės. Neprisimena, jog LR CK 5.60 straipsnio turinys jam būtų buvęs išaiškintas, nes tokiu atveju kaip ir bet kuris bent vidutinių gebėjimų žmogus, nebūtų sudaręs tokio sau nenaudingo sandorio.

16Ieškovas neatmetė galimybės, jog ginčijimas dokumentas jam buvo paduotas pasirašyti kartu su kitais UAB „( - )“ dokumentais, ko pasėkoje, dėl didelės dokumentų apimties, jis tiesiog nepastebėjo, ant kokio dokumento pasirašo. Tokią išvadą suponuoja 2005-06-22 notarės V. Bagdanskienės patvirtinto pareiškimo apie palikimo atsisakymą forma, kadangi ji iš esmės skiriasi nuo kitų Kauno miesto 13-ojo notarų biuro notarės V. Bagdanskienės dokumentų.

17Atsakovas praeityje jau buvo kaltinamas tuo, kad pasinaudodamas ieškovo, kaip UAB „( - )“ direktoriaus, jam surašytu 2005-03-30 įgaliojimu ir realiai veikdamas, kaip UAB „( - )“ vadovas (direktorius) bei realiai vykdydamas jam nepriskirtas UAB „( - )“ vadovo (direktorius) funkcijas - sudarinėjo sutartis, pasirašinėjo apskaitos dokumentuose, klastojo kitų asmenų parašus, dokumentus, nesurašė apskaitos dokumentų įvykusioms ūkinėms operacijoms, kurių metu UAB „( - )“ gavo pajamas už atliktus statybos ir remonto darbus ir kt. (baudžiamosios bylos Nr. 1A-52-134/2012 medžiaga). Todėl, ieškovo nuomone, nenuostabu, kad pasinaudodamas jo patiklumu griebėsi apgaulės ir siekdamas be jokio teisinio pagrindo užvaldyti jų mirusio tėvo, J. Š. palikimą. Aukščiau įvardintos aplinkybės neginčytinai patvirtina, jog ieškovo parašas ant 2005-06-22 pareiškimo atsisakyti mirusio tėvo J. Š. palikimo buvo padėtas iš esmės suklydus dėl atsakovo A. Š. apgaulės.

18Ieškovas taip pat nurodė, kad jo tėvo palikimą sudarė didelės vertės nekilnojamasis turtas bei piniginės lėšos; ieškovas neturėjo nei tikslo, nei motyvo atsisakyti tėvo palikimo; pats kreditorinių įsipareigojimų, išieškojimų, kurių būtų norėjęs išvengti atsisakydamas palikimo jis neturėjo; kreditorinių įsipareigojimų, dėl kurių ieškovas būtų galėjęs išreikšti valią atsisakyti palikimo, jo tėvas taip pat neturėjo. Ši aplinkybė jam buvo žinoma, kadangi prieš tėvo mirtį būtent jis buvo tas sūnus, kuris su juo nuolatinai gyveno, jį prižiūrėjo, slaugė ir rūpinosi. Be to, tėvo mirties momentu, ieškovas asmeninės nuosavybės teise faktiškai neturėjo jokio kito nekilnojamojo turto, kuriame būtų galėjęs gyventi. Vienintelis turtas, kurį turėjo buvo 1/2 dalis buto, esančio ( - ), kuri jam atiteko nutraukus santuoką su savo sutuoktine, J. Š.. Neabejoja, kad teismui pateiktą nuomos sutartį atsakovas surašė pats, pasinaudodamas vienu iš tuščių popieriaus lapų, kuriuos pats buvo įdavęs atsakovui, manydamas, kad jis juos panaudos UAB „( - )“ dokumentams. Be to, nuomos sutartis buvo sudaryta 2005-07-10, t.y. praėjus 3 mėnesių terminui išreikšti valią dėl palikimo priėmimo, todėl byloje apskritai neturėtų būti vertinama.

19Kadangi dalį paveldėto nekilnojamojo turto atsakovas jau yra atlygintinai perleidęs tretiesiems asmenims ir jis negali būti išreikalautas, prašė teismo priteisti iš A. Š. 70 000 Lt / 20273,40 Eur piniginę kompensaciją už perleistą nekilnojamąjį turtą (1/2 dalį parduoto nekilnojamojo ir kilnojamojo turto vertės).

20Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė pilnai palaikė savo atstovaujamojo reikalavimus ir prašė patikslintą ieškinį patenkinti visa apimtimi.

21Atsakovas atsiliepime į patikslintą ieškinį (IIIt. b.l.162-164) nurodė, kad su juo nesutinka ir prašė jį atmesti. Nurodė, jog ieškovas R. Š. niekada neišreiškė noro paveldėti po tėvo mirties likusį turtą. Priešingai - ieškovas 2005-06-22 Kauno miesto 13-ajame notarų biurui pateikė pareiškimą apie palikimo atsisakymą, kuriame nurodė, kad jis atsisako palikimo mirus tėvui J. Š. ir jam yra išaiškintas LR CK 5.60 str. turinys. Ieškovo iniciatyva 2005-07-10 šalys sudarė nuomos sutartį, pagal kurią atsakovas išnuomavo jam priklausantį butą, adresu ( - )bei garažą, adresu ( - ), ieškovui už1 Lt. Pagal šią sutartį ieškovas gyveno tame bute iki tada, kai 2015-02-18 atsakovas per notarą pateikė pareiškimą apie nuomos sutarties nutraukimą. Taip pat nurodė, kad į bylą yra pateikta daugybė dokumentų, patvirtinančių kad ieškovas po motinos O. A. Š. mirties labai aktyviai sprendė visus su palikimo atsiradimu atsiradusius klausimus, o ne laukė devynerius metus.

22Pasisakydamas dėl reikalavimo 2005-06-22 pareiškimo apie palikimo atsisakymą pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu nurodė, kad ieškovas nėra nuoseklus. Susipažinęs su ekspertizės išvada, kurioje nurodyta, kad ant 2005-06-22 notarinio palikimo atsisakymo bei 2005-07-10 nuomos sutarties yra jo paties parašai, pakeitė ieškinio pagrindą, nurodydamas, kad notarinis sandoris dėl palikimo atsisakymo buvo sudarytas atsakovo apgaulės įtakoje, jam notarė V. Bagdanskienė CK 5.60 str. turinio neišaiškino. Asmens valia atsisakyti palikimo sprendžiama iš asmens veiksmų - ieškovas sudarė notarinį sandorį dėl palikimo atsisakymo, pasirašė 2005-07-10 nuomos sutartį, todėl akivaizdu, kad žinojo, jog nuosavybės teisės į tėvo turtą neįgyja. Motyvas, jog tuo metu neturėjo jokio kito gyvenamojo būsto negali šioje byloje turėti jokios teisinės reikšmės, nes ieškovas ginčijamų sandorių sudarymo metu buvo sveikas, mąstantis 48 metų vyras, ne kartą buvęs notarų biuruose ir daręs sandorius, todėl kaip eilinis pilietis pakankamai gerai besiorientuojantis. Iš išdėstyto akivaizdu, jog tik pats ieškovas galėjo sudaryti 2005-06-22 vienašalį sandorį, todėl jį pripažinti niekiniu ir negaliojančiu nėra jokio pagrindo.

23Kadangi ieškovas neišreiškė noro paveldėti po tėvo mirties likusį turtą, 2005-06-22 Kauno miesto 13-ajame notarų biure pateikė pareiškimą apie palikimo atsisakymą, Kauno miesto 13-ojo notarų biuro notarė atsakovui teisėtai 2008-04-25 išdavė paveldėjimo teisės liudijimą, kurio naikinti nėra jokio teisinio pagrindo.

24Atsakovui teisėtai paveldėjus po tėvo mirties likusį turtą, jo teisės sudarinėti bet kokius sandorius savo valia niekas neribojo, todėl jam nekyla prievolė mokėti jokių sumų ieškovui. Taip pat nurodė, kad butų, esančių ( - ) (rinkos vertė 23778 eurų), ir garažų bokso, esančio ( - ) (rinkos vertė 1825 eurų), pradinė bendrasavininkė buvo tuometinė atsakovo A. Š. žmona E. V., šio turto asmeniškai J. Š. neįsigijo.

25Teismo posėdyje atsakovas ir jo atstovas prašė ieškovo reikalavimus atmesti ir papildomai paaiškino, kad kadangi ieškovas piktnaudžiavo alkoholiu ir neatsakingai elgėsi su pinigais tėvo valia buvo nieko ieškovui nepalikti idant pastarasis turto neiššvaistytų. Tokią tėvo valią ieškovas žinojo ir dėl to pasirašė notarų biure pareiškimą apie palikimo atsisakymą

26Tretysis asmuo notarė V. Bagdanskienė atsiliepime į ieškovo ieškinį nurodė, kad 2004-04-06 mirus ieškovo motinai O. A. Š. Kauno miesto 13-ajame notarų biure buvo užvesta paveldėjimo byla Nr. ( - ). 2004-07-02 pareiškimus apie palikimo priėmimą padavė sutuoktinis J. Š. ir sūnus R. Š.. Pareiškime R. Š. gyvenamoji vieta nurodyta: ( - ). Sūnus A. Š. palikimo atsisakė. 2004-07-19 R. Š. paveldėjimo teises pardavė savo tėvui J. Š..

272005-03-29 mirus ieškovo tėvui J. Š., palikimą priėmė sūnus A. Š.. Sūnus R. Š. palikimo atsisakė. Pareiškime R. Š. gyvenamoji vieta nurodyta: ( - ). Kad ieškovas buvo atvykęs į Kauno miesto 13-ąjį notarų biurą ir parašė atsisakymą nuo palikimo įrodo įrašas notariniame registre. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad CK 5.60 str. turinys jam nebuvo išaiškintas ir, kad galimai pareiškimas apie palikimo atsisakymą jam buvo paduotas pasirašyti kartu su UAB „( - )“ dokumentais. Patvirtino, kad prieš atlikdama bet kokį notarinį veiksmą, klientui išaiškina atliekamo notarinio veiksmo prasmę ir pasekmes, ir tik įsitikinusi, kad klientas viską suprato, atlieka notarinį veiksmą. Notariniai veiksmai yra atliekami notaro kabinete ir jokie kitokie dokumentai nebūna pasirašomi, išskyrus tuos, kurie yra susiję su atliekamu notariniu veiksmu. Visuose R. Š. pasirašytuose ir jo patvirtintuose pareiškimuose jis yra nurodęs, kad jo gyvenamoji vieta nurodyta adresu: ( - ). Apie kitokius ieškovo ir atsakovo susitarimus notarė nebuvo informuota. Kadangi ieškovas R. Š. po motinos mirties tvarkė paveldėjimo reikalus notarų biure, patirties, kaip vesti paveldėjimo bylą ir dalintis paveldėtą turtą, jis turi.

28Teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškinį palieka spręsti teismo nuožiūra.

29Patikslintas ieškinys atmestinas.

30Nagrinėjamoje byloje ieškovas siekė įrodyti, jog po savo tėvo mirties jis priėmė jo palikimą pradėdamas faktiškai valdyti tėvui nuosavybės teise priklausiusius butą, esantį ( - )ir garažą, esantį ( - ) ir niekada jokiais veiksmais neišreiškė savo valios atsisakyti mirusio tėvo J. Š. palikimo.

31Ieškovas savo 2005-06-22 pareiškimą apie palikimo atsisakymą po tėvo J. Š. mirties, patikslintu ieškiniu ginčijo CK 1.91 straipsnyje įtvirtintu pagrindu, t. y. kad jis, atsisakymą nuo palikimo pasirašė dėl brolio apgaulės. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė nurodė, kad ieškovas, pasirašydamas tokį atsisakymą esminiai suklydo dėl per didelio pasitikėjimo broliu, kas reiškia, jog sandoris turėtų būti pripažintas negaliojančiu CK 1.90 straipsnio pagrindu. Pažymėtina, jog ieškovas pirminiu ieškiniu šį sadorį ginčijo CK 1.80 straipsnio pagrindu, t.y. kaip prieštaraujantį imperatyvioms įstatymo normoms ir nurodė, kad niekada apskritai nėra pasirašęs pareiškimo dėl palikimo atsisakymo. Nepaisant to, jog ieškovas proceso metu keitė savo ieškinio pagrindą, tačiau nuosekliai tvirtino, jog jo valia atsisakyti jam pagal įstatymą priklausiusio palikimo niekada nebuvo išreikšta.

32Pagal CK 1.90 straipsnio 1 dalį dėl suklydimo sudarytą sandorį teismas gali pripažinti negaliojančiu, jeigu nustatomos dvi sąlygos: pirma, turi būti konstatuotas suklydimo faktas; antra, turi būti nustatyta, kad suklydimas buvo esminis.

33Suklydimas – tai neteisingas sudaromo sandorio suvokimas, kai neteisingai suvokiamas sandorio turinys arba neteisingai išreiškiama valia sudaryti sandorį. Be to, suklydimu laikoma klaidinga prielaida apie egzistavusius esminius sandorio sudarymo faktus sandorio sudarymo metu (CK 1.90 straipsnio 2 dalis). Analogiška nuostata įtvirtinta ir Tarptautinių komercinių sutarčių principų (toliau – UNIDROIT principai) 3.4 straipsnyje, kuriame suklydimas apibūdinamas kaip klaidingas faktų ar teisės normų, esančių sutarties sudarymo metu, suvokimas. Taigi suklydimo faktą galima konstatuoti tik tuo atveju, jeigu buvo suklysta dėl esminių sandorio elementų, buvusių sandorio sudarymo metu, o ne dėl aplinkybių, atsiradusių po jo sudarymo ( LAT 2007-01-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2007). Šis laiko elemento fiksavimas būtinas tam, kad būtų atskirti atvejai, kai suklydimas ir jo pasekmės atsiranda dėl sutarties nevykdymo. Jeigu šalis sudarė sutartį klaidingai suprasdama faktines ar teisines aplinkybes, taikytinos taisyklės, reglamentuojančios dėl suklydimo sudaryto sandorio pripažinimą negaliojančiu. Tačiau jeigu šalis teisingai suvokė sandorio sudarymo metu esančias aplinkybes, bet klydo dėl šio sandorio perspektyvų, šios taisyklės netaikomos.

34Suklydimo sąlygos, nors ir nulemtos įvairių sandorio aplinkybių, turi būti susijusios su sandorio turiniu. Jeigu suklystama dėl to, kas neįeina į sandorio turinį, pavyzdžiui, dėl sandorio motyvų, tai nėra pagrindo pripažinti sandorį negaliojančiu. Suklysta gali būti dėl sandorio esmės, jo dalyko, kitų esminių sandorio sąlygų ar kitokių aplinkybių. Tačiau suklydimo faktas dėl minėtų aplinkybių savaime dar nėra pagrindas pripažinti sandorį negaliojančiu. Suklydimas turi būti esminis, t. y. toks, kai normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrąją reikalų padėtį, panašioje situacijoje sandorio nebūtų sudaręs arba būtų jį sudaręs iš esmės kitokiomis sąlygomis. Tokia esminio suklydimo samprata pateikta CK 1.90 straipsnio 4 dalyje ir UNIDROIT principų 3.5 straipsnyje. Aplinkybė, ar būtų sudarytas sandoris kitomis sąlygomis, nustatoma taikant protingo asmens taisyklę, t.y. taikomas ne tik objektyvusis kriterijus (normaliai atidus ir protingas asmuo), bet ir subjektyvusis (žinodamas tikrąją reikalų padėtį). Vertinant, ar apskritai buvo suklysta, reikia atsižvelgti į teigiančio, kad jis suklydo, asmens amžių, sveikatos būklę, išsimokslinimą, sandorio sudarymo ir kitas bylai svarbias aplinkybes.

35Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė nurodė, kad jos atstovaujamasis, pasitikėdamas broliu, esminiai suklydo dėl tokio sandorio pasirašymo, t.y. jis nemanė, kad pasirašydamas atsisakymą nuo palikimo jis atsisako tėvo turto, notarų biure jis galėjo pasirašyti tik įgaliojimą atsakovui tvarkyti paveldėjimo dokumentus. Ieškovas buvo įsitikinęs kad turtą valdys ateityje ir gyvens minėtame bute, dėl to mokėjo mokesčius ir niekada negalvojo, kad gali būti iškeldintas iš buto. Jis esminiai suklydo dėl sandorio turinio, t.y. galvojo, kad pasirašo pavedimą dokumentų tvarkymui.

36Nustatyta, kad ieškovas pareiškimo apie palikimo atsisakymą pasirašymo metu buvo 48 metų, turintis aukštesnįjį išsilavinimą, darbingas ir dirbantis. Ieškovas turėjo patirties tvirtinant sandorius pas notarą ir būtent - tvarkant palikimo priėmimo ir netgi paveldėjimo teisių pardavimo klausimus (IIt. b.l.12,14). Vertinant patį pareiškimo apie palikimo atsisakymą tekstą (IIIt. b.l.14), jis yra aiškus ir suprantamas. Apdairus ir atidus tokio amžiaus, išsimokslinimo, dirbantis žmogus tokį pareiškimą, teismo nuomone, suvoktų vienareikšmiai – kaip neatlygintiną ir negrįžtamą palikimo atsisakymą be jokių sąlygų ir išlygų. Kasacinis teismas savo nutartyse yra ne kartą pasisakęs, jog vertinant, ar buvo suklysta, taikytinas protingumo kriterijus, t.y. šalies, teigiančios, jog ji suklydo, elgesį būtina vertinti atsižvelgiant į apdairaus, atidaus žmogaus elgesį tokiomis pat aplinkybėmis. Protingumo principas reiškia, kad esant sutarties laisvei ir asmenų lygiateisiškumui, kiekvienas asmuo privalo pats rūpintis savo teisėmis ir interesais. Prieš atlikdamas bet kokį veiksmą asmuo turi apsvarstyti galimus to veiksmo teisinius padarinius. Protingumas reikalauja, jog asmuo, abejojantis dėl savo atliekamo veiksmo teisinės reikšmės ir jo galimų teisinių padarinių, prieš atlikdamas tą veiksmą pasikonsultuotų su teisininku arba apskritai susilaikytų nuo tokio veiksmo atlikimo. Jeigu asmuo to nepadaro, jis elgiasi neapdairiai ir neatidžiai, o veikdamas tokiu būdu jis pats prisiima ir galimus neigiamus savo veiksmų padarinius. Kai suklydimas yra tik suklydusios sandorio šalies neapgalvotos rizikos ar jos neatsargumo rezultatas, pripažinti sutartį negaliojančia nėra teisinio pagrindo, nes tokiu atveju šalies suklydimo negalima pateisinti.

37Kaip minėta, ieškovo atstovė nurodė, kad jos atstovaujamasis niekada negalvojo, kad butas kuriame jis gyveno, priklausys ne jam ir jis kada nors bus iš jo keldinamas. Tai reiškia, kad pasirašydamas ginčijamą pareiškimą ieškovas nesuvokė, kad jis praras bet kokias teises į jį, todėl pareiškimas pasirašytas galimai klystant dėl sandorio pasekmių. Teismas su tokiais argumentais nesutinka taip pat. Atsakovo pasirašytas pareiškimas, kaip minėta, aiškus ir nereikalaujantis ypatingų teisinių žinių, jis visiškai suvokiamas veiksniam apdairiai veikiančiam asmeniui. Byloje nėra įrodymų, jog sandorio tvirtinimo metu notarė jam būtų neišaiškinusi CK 5.60 straipsnio turinio, todėl atsisakęs tėvo palikimo ieškovas negalėjo nesuprasti, kad jis nėra ir nebus tėvui priklausiusio buto savininkas. Ieškovo veiksmai po atsisakymo nuo palikimo pareiškimo tik patvirtina tokias teismo išvadas, kadangi po šio sandorio ieškovas su atsakovu neužilgo, t.y. 2005-07-10 sudarė to paties buto ir garažo nuomos sutartį neribotam laikui už simbolinę 1 lito nuomos kainą ir ieškovo įsipareigojimą mokėti komunalinius mokesčius, kas reiškia, jog ieškovas jau tuo metu žinojo ir suprato kas bus šio turto savininkas ir kokiomis teisėmis naudosis šiuo turtu jis pats. Todėl nepagrįsti ieškovo argumentai, jog mokesčių už komunalines paslaugas mokėjimas įrodo jo valią priimti palikimą, nes jų mokėjimas po atsisakymo nuo palikimo, teismo nuomone, reiškia įsipareigojimų pagal nuomos sutartį vykdymą. Nors ieškovo atstovė teigė, kad jos atstovaujamasis tokios sutarties niekada nepasirašė ir ji galėjo būti atsakovo surašyta ant tuščio, ieškovo pasirašyto lapo, ji nėra nuginčyta ir galiojanti. Atmestinas, kaip teisiškai nepagrįstas, ieškovo atstovės argumentas, jog tokia sutartis yra niekinė dėl to, jog ji nėra išviešinta nekilnojamojo turto registre, kadangi remiantis CK 6.478 str. 2 d. nuostata, nekilnojamųjų daiktų nuomos sutartis sudaryta ilgesniam kaip vienerių metų terminui ir neįregistruota viešame registre negali būti panaudota tik prieš trečiuosius asmenis.

38Remiantis išdėstytu, konstatuotina jog byloje nėra jokių įrodymų, leidžiančių ieškovo atsisakymą nuo palikimo pripažinti kaip pasirašytą esminiai suklydus, todėl nėra pagrindo šio sandorio naikinti CK 1.90 straipsnio pagrindu.

39CK 1.91 straipsnio 1 dalyje, kurioje inter alia nustatyta, kad sandoris gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu jis sudarytas dėl apgaulės, nedetalizuojama apgaulės sampratos ir sandorio pripažinimo negaliojančiu šiuo pagrindu sąlygų, tačiau šios normos aiškinimo ir taikymo klausimais plačiai pasisakyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Apgaulė CK 1.91 straipsnio prasme – tai sandorį sudarančio asmens tyčinis suklaidinimas dėl esminių sandorio aplinkybių, kuris gali reikštis aktyviais veiksmais, taip pat svarbių sandorio aplinkybių nuslėpimu, sąmoningai siekiant galutinio tikslo – sudaryti sandorį. Apgaule galima pripažinti tik tokius tyčinius veiksmus, kurie turi lemiamą įtaką šalies valiai susiformuoti. Kai reiškiamas reikalavimas pripažinti negaliojančiu dėl apgaulės sudarytą sandorį, byloje turi būti tiriama ir vertinama, ar atsakovas atliko tyčinius nesąžiningus veiksmus (tyčia pranešė tikrovės neatitinkančias žinias arba nutylėjo svarbias aplinkybes dėl esminių sudaromo sandorio elementų, siekdamas suklaidinti ieškovą), dėl kurių ieškovas buvo paskatintas sudaryti ne tokį sandorį, kokį jis iš tikrųjų siekė sudaryti, taip pat turi būti tiriamas bei vertinamas ir ieškovo elgesys tiek prieš sandorio sudarymą, tiek ir sudarant sandorį bei po sandorio sudarymo. Sprendžiant dėl apgaulės konstatavimo, abiejų šalių veiksmai turi būti vertinami vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais ( LAT 2013-04-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-264/2013; 2013-09-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-429/2013; 2014-01-03 nutartis civilinėje byloje 3K-3-109/2014 ir kt.).

40Nagrinėjamu atveju ieškovas ieškinyje nenurodė jokių aplinkybių, patvirtinančių tai, jog jis atsakovo buvo suklaidintas kokiais nors aktyviais veiksmais ar svarbių sandorio aplinkybių nuslėpimu. Byloje nėra jokių įrodymų apie tai, jog atsakovas atliko kokius nors tyčinius veiksmus, kurie turėjo lemiamą įtaką ieškovo valiai susiformuoti. Ieškovas tokį ieškinio pagrindą iš esmės siejo su prielaida, jog jam dirbant atsakovo įmonėje direktoriumi, jis dažnai buvo vežiojamas pas notarą pasirašyti įmonės dokumentų ir šis atsisakymas nuo palikimo jam galimai buvo paduotas pasirašyti kartu su kitais UAB „( - )“ dokumentais, ko pasekoje, dėl didelės dokumentų apimties, jis tiesiog nepastebėjo, ant kokio dokumento pasirašo. Taip pat ieškovas, būdamas atsakovo įmonės direktoriumi ir besąlygiškai pasitikėjęs broliu ne kartą yra pasirašęs ant tuščių popieriaus lapų. Taigi pats ieškovas, grįsdamas ieškinį iš esmės nenurodė jokių konkrečių aplinkybių, kurių pagrindu teismas galėtų svarstyti atsakovo veiksmus ar neveikimą kaip apgaulę siekiant sudaryti ginčijamą sandorį, išskyrus niekuo nepagrįstus pasamprotavimus kaip galėjo įvykti atsisakymo nuo palikimo pasirašymas. Pažymėtina, jog aplinkybė, kad toks sandoris buvo atliktas ir patvirtintas notarų biure į kurį ieškovas atvyko savarankiškai ir notarės paaiškinimai apie tai, kaip yra sudarinėjami ir tvirtinami sandoriai notarų biure paneigia ieškovo prielaidas apie ieškovo nurodytas sandorio sudarymo galimybes. Ieškovo atstovės argumentas, jog atsakovas nereikalavo nuomos mokesčio taip pat negali būti vertinamas kaip atsakovo apgaulingi veiksmai, kadangi nuomos santykiai tarp šalių susiklostė, kaip minėta, jau po ginčo sandorio sudarymo abiem šalims sudarius rašytinę sutartį ir ja sutarus, kad butas išnuomojamas įsipareigojant ieškovui susimokėti tik komunalinius mokesčius. Tai, kad atsakovas 2008-04-25 paveldėto turto dalį Nekilnojamojo turto registre įregistravo tik po keturių metų (IIIt. b.l.116-117, 125-128. 130-132), vertinant tokį jo elgesį visų teismo nustatytų aplinkybių kontekste, taip pat nesudaro pagrindo pripažinti ieškovo klaidinimu ir leidžia daryti labiau tikėtiną prielaidą, jog tai susiję su nuo 2007-04-17 atsakovo atžvilgiu vykusiu ikiteisminiu tyrimu (IIIt. b.l.9) ir 2012-05-14 pasibaigusiu procesu baudžiamojoje byloje (IIt. b.l.46-54). Esant tokioms teismo nustatytoms faktinėms aplinkybėms sandorio naikinti CK 1.91 straipsnio pagrindu nėra teisinio pagrindo.

41Ieškovas tiek savo ieškinyje, tiek jo atstovė teismo posėdyje nurodė, kad ginčijamas pareiškimas apie palikimo atsisakymą buvo pasirašytas tą pačią dieną, kuomet ieškovas buvo išrašytas iš ligoninės. Gavęs pakankamą kiekį vaistų, ieškovas negalėjo teisingai suvokti 2005-06-22 sudaryto sandorio prasmės. Šiam argumentui pagrįsti ieškovas pateikė medicinos dokumentų išrašą (IIIt. b.l.151), kuris patvirtina, jog ieškovas iš tiesų nuo 2005-06-14 iki 2005-06-22 gulėjo ligoninėje dėl kardiologinio susirgimo, tačiau ligonio būklė išrašant iš ligoninės – po pravesto gydymo, žymiai pagerėjusi. Įrodymų, pagrindžiančių tai, jog dėl suvartotų vaistų tiek viso gydymo metu, tiek išrašymo dieną ieškovas negalėjo teisingai suvokti sudaromo sandorio prasmės nepateikta, todėl nėra teisinio pagrindo pripažinti sandorį negaliojančiu ir CK 1.89 straipsnio pagrindu.

42Atmetus ieškovo reikalavimą pripažinti jo 2005-06-22 pareiškimą apie palikimo atsisakymą po tėvo J. Š. mirties negaliojančiu, atmestini kaip teisiškai nepagrįsti išvestiniai reikalavimai dėl pripažinimo negaliojančiais atsakovui išduotus paveldėjimo teisės liudijimus ir 20 273,40 Eur piniginės kompensacijos priteisimo už tretiesiems asmenims perleistą turtą.

43Teismui nustačius, kad ieškovas po tėvo mirties toliau liko gyventi tėvui priklausiusiame bute, tačiau per įstatymo nustatytą terminą palikimui priimti sąmoningai nuo tėvo palikimo atsisakė bei su atsakovu sudarė buto ir garažo nuomos sutartį nėra jokio pagrindo konstatuoti, jog tolimesnis jo gyvenimas ginčo bute ir komunalinių mokesčių mokėjimas reiškė jo valią priimti tėvo palikimą, kadangi tai jis darė nuomos pagrindais.

44Patikslintą ieškinį atmetus iš ieškovo atsakovui priteistinos jo turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti (IV t. b.l.9-11) (CPK 98str.) ir valstybės naudai priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu -16,47eur (LR CPK 88str. 3p.).

45Vadovaudamasis LR CPK 176,177,183,185,270str. teismas

Nutarė

46Ieškovo R. Š. patikslintą ieškinį atmesti.

47Priteisti iš ieškovo R. Š. a.k. ( - ) atsakovo A. Š., a.k( - ) 600eur (keturis šimtus eur) advokato pagalbai apmokėti.

48Priteisti iš ieškovo R. Š. a.k. ( - ) valstybės naudai 16,47eur (šešiolika eur 47 ct.) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, į. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT24 7300 0101 1239 4300, AB “Swedbank”, b. k. 73000, įmokos kodas 5660.

49Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rūta Jankauskaitė-Jocė, sekretoriaujant... 2. dalyvaujant ieškovo R. Š. atstovei advokatei Kristinai Česnauskienei,... 3. atsakovui A. Š. ir jo atstovui advokatui Sauliui Kučiui,... 4. trečiajam asmeniui Kauno miesto 13-ojo notarų biuro notarei Violetai... 5. viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 6. trečiajam asmeniui Kauno miesto 13-ojo notarų biuro notarei Violetai... 7. dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo, paveldėjimo teisės liudijimų ir... 8. Ieškovas, patikslinęs savo reikalavimus (IIIt. b.l.84-96) prašė 1)... 9. Ieškinyje nurodė, kad 2005-03-29 mirė šalių tėvas J. Š.. Po tėvo... 10. Po tėvo mirties žodiniu susitarimu kartu su broliu A. Š. pasidalino... 11. Viena iš žodinio paveldimo turto pasidalijimo susitarimo sąlygų buvo... 12. 2014-12-12 registruotu paštu, savo gyvenamosios vietos adresu ( - ), ieškovas... 13. Faktą, kad palikimo atsiradimo momentu ieškovas aktyviais veiksmais... 14. Ieškovas ieškinyje taip pat nurodė, kad 2005-06-22 notarės V.... 15. Be to, laikotarpiu nuo ( - ) ieškovas buvo hospitalizuotas VĮ Kauno Raudonojo... 16. Ieškovas neatmetė galimybės, jog ginčijimas dokumentas jam buvo paduotas... 17. Atsakovas praeityje jau buvo kaltinamas tuo, kad pasinaudodamas ieškovo, kaip... 18. Ieškovas taip pat nurodė, kad jo tėvo palikimą sudarė didelės vertės... 19. Kadangi dalį paveldėto nekilnojamojo turto atsakovas jau yra atlygintinai... 20. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė pilnai palaikė savo atstovaujamojo... 21. Atsakovas atsiliepime į patikslintą ieškinį (IIIt. b.l.162-164) nurodė,... 22. Pasisakydamas dėl reikalavimo 2005-06-22 pareiškimo apie palikimo atsisakymą... 23. Kadangi ieškovas neišreiškė noro paveldėti po tėvo mirties likusį... 24. Atsakovui teisėtai paveldėjus po tėvo mirties likusį turtą, jo teisės... 25. Teismo posėdyje atsakovas ir jo atstovas prašė ieškovo reikalavimus atmesti... 26. Tretysis asmuo notarė V. Bagdanskienė atsiliepime į ieškovo ieškinį... 27. 2005-03-29 mirus ieškovo tėvui J. Š., palikimą priėmė sūnus A. Š..... 28. Teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškinį palieka spręsti teismo... 29. Patikslintas ieškinys atmestinas.... 30. Nagrinėjamoje byloje ieškovas siekė įrodyti, jog po savo tėvo mirties jis... 31. Ieškovas savo 2005-06-22 pareiškimą apie palikimo atsisakymą po tėvo J.... 32. Pagal CK 1.90 straipsnio 1 dalį dėl suklydimo sudarytą sandorį teismas gali... 33. Suklydimas – tai neteisingas sudaromo sandorio suvokimas, kai neteisingai... 34. Suklydimo sąlygos, nors ir nulemtos įvairių sandorio aplinkybių, turi būti... 35. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė nurodė, kad jos atstovaujamasis,... 36. Nustatyta, kad ieškovas pareiškimo apie palikimo atsisakymą pasirašymo metu... 37. Kaip minėta, ieškovo atstovė nurodė, kad jos atstovaujamasis niekada... 38. Remiantis išdėstytu, konstatuotina jog byloje nėra jokių įrodymų,... 39. CK 1.91 straipsnio 1 dalyje, kurioje inter alia nustatyta, kad sandoris gali... 40. Nagrinėjamu atveju ieškovas ieškinyje nenurodė jokių aplinkybių,... 41. Ieškovas tiek savo ieškinyje, tiek jo atstovė teismo posėdyje nurodė, kad... 42. Atmetus ieškovo reikalavimą pripažinti jo 2005-06-22 pareiškimą apie... 43. Teismui nustačius, kad ieškovas po tėvo mirties toliau liko gyventi tėvui... 44. Patikslintą ieškinį atmetus iš ieškovo atsakovui priteistinos jo turėtos... 45. Vadovaudamasis LR CPK 176,177,183,185,270str. teismas... 46. Ieškovo R. Š. patikslintą ieškinį atmesti.... 47. Priteisti iš ieškovo R. Š. a.k. ( - ) atsakovo A. Š., a.k( - ) 600eur... 48. Priteisti iš ieškovo R. Š. a.k. ( - ) valstybės naudai 16,47eur... 49. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...