Byla 1-136-404/2015

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėjas Virginijus Gedeikis, sekretoriaujant Vilijai Budrikienei, dalyvaujant prokurorui Mindaugui Vilniui, gynėjai advokatei Jovytai Piekienei, nukentėjusiosioms ir civilinėms ieškovėms B. K., A. M., viešame teisiamajame posėdyje pagreitinto proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje R. P., gimęs 1988 m. birželio 14 d., Mažeikių r. sav., a/k ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, 8 klasių išsilavinimo, nedirbantis, gyvenantis ( - ), ( - ) k., Mažeikių r., teistas šešis kartus – paskutinį kartą 2014-03-04 pagal BK 140 str. 2 d., bausme bauda 40 parų, bausmę atlikęs, teistumas neišnykęs, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d., BK 22 str. 1 d. ir 182 str. 1 d., ir

Nustatė

2kaltinamasis R. P. turėdamas tikslą apgaule savo ir kitų naudai įgyti svetimą turtą, veikdamas bendrai su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą 2015-03-24 prokuroro nutarimu, kuris 2015 m. kovo 15 d., apie 1547 val., paskambino B. K. ir, prisistatęs gydytoju chirurgu, nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad dėl nukentėjusiosios giminaitės kaltės nukentėjo moteris su vaiku, kad nebūtų pranešta policijai reikia sumokėti kuo daugiau pinigų, nukentėjusiajai tuo patikėjus ir taip būnant iš esmės suklaidintai, R. P. tą pačią dieną, apie 1700 val., atvyko į nukentėjusiosios butą, esantį ( - ), Plungės mieste, iš B. K. paėmė 300 Eur ir pasišalino, prieš tai pasirašęs ant raštelio A. K. vardu, taip apgaule užvaldė nukentėjusiosios B. K. 300 Eur pinigų.

3Be to, kaltinamasis R. P. turėdamas tikslą apgaule savo ir kitų naudai įgyti svetimą turtą, veikdamas bendrai su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą 2015-03-24 prokuroro nutarimu, kuris 2015 kovo 15 d., apie 1747 val., paskambino A. M. ir, prisistatęs gydytoju K., nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad jos dukterėčia padarė avariją ir partrenkė mergaitę, kad nebūtų pranešta policijai reikia sumokėti 5.000 Eur, nukentėjusiajai tuo patikėjus ir taip būnant iš esmės suklaidintai, R. P. tą pačią dieną, apie 1810 val., atvyko į nukentėjusiosios namus, esančius Liepų g. 8, Plungės mieste, iš A. M. paėmė 685 Eur, kadangi prašomų 5.000 Eur pinigų neturėjo, ir pasirašęs ant raštelio A. K. vardu pasišalino, taip apgaule užvaldė nukentėjusiosios A. M. 685 Eur pinigų.

4Kaltinamasis R. P. teisme kaltę visiškai pripažino dėl sukčiavimo būdu užvaldytų B. K. pinigų, iš dalies kaltu prisipažino dėl sukčiavimo būdu užvaldytų A. M. pinigų. Pagal jam pareikštus kaltinimus parodė, kad į Plungę paimti pinigus iš nukentėjusiųjų atvyko pagal jam nežinomo asmens telefoninį nurodymą, iš vienos nukentėjusiosios paėmė 300 Eur, iš kitos – 400 Eur, pinigus nuvežė prie autobusų stoties ir atidavė nepažįstamam asmeniui, už darbą gavo 100 Eur atlygį. Gailisi dėl padarytų nusikaltimų, pasižada nebenusikalsti, pripažįsta nukentėjusiųjų ieškinius pilnai, sutinka atlyginti išlaidas už jam paskirtą gynėją.

5Kaltinamojo kaltę įrodo kiti surinkti ir ištirti įrodymai:

6ikiteisminiai tyrimai buvo pradėti pagal B. K. ir A. M. protokolus-pareiškimus policijai. (b.l. 7, 19).

7Nukentėjusioji B. K. teisme parodė, kad apgaulės būdu iš jos buvo išviliota 300 Eur pinigų, kadangi telefonu paskambinus ir pranešus, jog jos giminaitė sužalojo moterį su vaiku, ji patikėjo, todėl atvykusiam kaltinamajam ji davė pinigus, kad nebūtų pranešta policijai, ir tik vėliau suprato buvusi apgauta. Prašo jos ieškinį tenkinti ir jai iš kaltinamojo priteisti 300 Eur pinigų.

8Nukentėjusioji A. M. teisme parodė, kad apgaulės būdu iš jos buvo išviliota 685 Eur pinigų, nes tiek teturėjo iš prašytų 5.000 Eur, kadangi telefonu paskambinus ir pranešus, jog jos dukra avarijoje sužalojo vaiką, ji patikėjo, todėl atvykusiam kaltinamajam ji davė pinigus, kad nebūtų pranešta policijai, ir tik vėliau suprato buvusi apgauta. Prašo jos ieškinį tenkinti ir jai iš kaltinamojo priteisti 685 Eur pinigų.

9Iš policininkės Editos Kupetienės tarnybinio pranešimo matyti, kad policijos komisariate buvo gauta informacija apie iš A. M. išviliotus 685 Eur pinigų. (b.l. 8).

102015-03-15, 15:47:43 buvo skambinta į B. K. laidinį telefoną. (b.l. 66).

112015-03-15, 17:47:49 buvo skambinta į A. M. laidinį telefoną. (b.l. 68).

12Ikiteisminio tyrimo metu R. P. pripažino iš vienos nukentėjusiosios paėmęs 300 Eur, iš kitos – 400 Eur. (b.l. 111-112).

13Nuosprendyje aptartais įrodymais visiškai įrodyta R. P. kaltė, kad savo ir kitų naudai sukčiavimu būdu įgijo B. K. 300 Eur pinigų, jo veika atitinka požymius nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d. Visiškai įrodyta kaltė, kad savo ir kitų naudai sukčiavimu būdu įgijo A. M. 685 Eur pinigų. Kaltinamajam šiame epizode pareikštas kaltinimas, kad jis apgaule pasikėsino įgyti 5.000 Eur pinigų, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi nukentėjusioji A. M. tiek pinigų neturėjo, veika kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d. ir 182 str. 1 d. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką sukčiavimo baudžiamosiose bylose (BK 182 straipsnis), kaltininkui panaudojus apgaulę ir įgijus bent dalį turto, nusikalstama veika kvalifikuojama kaip baigta viso turto, kurį kaltininkas kėsinosi įgyti, atžvilgiu, o pasikėsinimas yra tada, kai kėsinantis įgyti didesnės kaip 3 MGL vertės turtą, įgyjamas bet kokios mažesnės vertės turtas, mažesnis už 3 MGL, todėl nagrinėjamos bylos kontekste kvalifikuoti kaltinamojo veiksmus dėl pasikėsinimo įgyti pinigus sukčiavimo būdu nereikia, kadangi apgaule įgijus 685 Eur jo nusikalstama veika buvo baigta. Tai, kad kaltinamasis šiame epizode nurodo sukčiavimo būdu užvaldęs tik 400 Eur, teismas vertina kaip gynybos taktiką siekiant suklaidinti teismą ir išvengti didesnės atlygintinos turtinės žalos nukentėjusiajai A. M., kadangi kiti nuosprendyje aptarti įrodymai – nuoseklūs nukentėjusiosios parodymai, jos protokolas-pareiškimas policijai, policijos pareigūnės tarnybinis pranešimas, patvirtina kaltinime nurodytos 685 Eur pinigų užvaldymą sukčiavimo būdu.

14Skiriant bausmę kaltinamajam teismas vadovaujasi bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais (BK 54 str.), bausmės ypatumais esant atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių (BK 61 str.).

15Lietuvos Respublikos BK 41 str. 2 d. numatyta bausmės paskirtis sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo, nubausti nusikaltusius asmenis, atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad jie laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą.

16Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintinas jo kaltės pripažinimas ir gailėjimasis, atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažintinas nusikalstamų veikų padarymas veikiant bendrininkų grupe. Teisiamas už dviejų tyčinių apysunkių nusikaltimų padarymą, nusikalto turėdamas neišnykusį teistumą, jo veikoje yra nusikaltimų recidyvas (BK 27 str.). Atsižvelgiant į tai, kad iš ankstesnių teistumų kaltinamasis nedaro išvadų, nesiekia gyventi dorai, R. P. skirtina reali laisvės atėmimo bausmė.

17Ieškovių B. K. ir A. M. civiliniai ieškiniai tenkintini pilnai. Žalos padarytos kaltinamojo R. P. neteisėtais veiksmais, atsakovas ieškinius pripažįsta, ieškiniai pagrįsti nuosprendyje aptartais įrodymais, todėl turi būti atlyginamos. (CK 6.251 str.).

18Kaltinamajam Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimu yra suteikta antrinė teisinė pagalba, valstybei apmokant 100 % pagalbos išlaidų. Teisinę pagalbą teikti paskirta advokatė Jovyta Piekienė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-01-22 nutarimu Nr. 69 patvirtintų Advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklėmis, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas sudaro 23,16 Eur (79,97 Lt). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 106 str. 1 d. kaltinamasis privalo atlyginti valstybei visą iš valstybės biudžeto išmokėto atlygio dydį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą, todėl ši suma iš kaltinamojo išieškotina.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-307 str., teismas

Nutarė

20R. P. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d. ir nuteisti:

21- pagal BK 182 str. 1 d. (B. K. epizodas) terminuoto laisvės atėmimo bausme 9 (devynis) mėnesius;

22- pagal BK 182 str. 1 d. (A. M. epizodas) terminuoto laisvės atėmimo bausme 9 (devynis) mėnesius.

23Vadovaujantis BK 63 str. 1 ir 4 d., paskirtas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu ir nustatyti subendrintą terminuoto laisvės atėmimo bausmę 1 (vienerius) metus 6 (šešis) mėnesius, kurią, vadovaujantis BK 641 str., sumažinti ?, ir nustatyti galutinę terminuoto laisvės atėmimo bausmę 1 (vienerius) metus, bausmę atliekant pataisos namuose.

24Iki nuosprendžio įsiteisėjimo kardomosios priemonės neskirti, bausmės pradžią skaičiuoti nuo R. P. sulaikymo.

25Iš R. P. priteisti 300 Eur (tris šimtus eurų) turtinei žalai atlyginti B. K., a/k ( - )

26Iš R. P. priteisti 685 Eur (šešis šimtus aštuoniasdešimt penkis eurus) turtinei žalai atlyginti A. M., a/k ( - )

27Iš R. P. priteisti 23,16 Eur (dvidešimt tris eurus 16 euro centų) valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų valstybei.

28Daiktinius įrodymus: du vokus su rašteliais ir tušinukais, dvi korteles, vienas džinsines kelnes (saugomi Plungės rajono PK pagal kvitus Nr. 010589, 010590) – sunaikinti nuosprendžiui įsiteisėjus.

29Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, suimtam nuteistajam šis terminas skaičiuojamas nuo nuosprendžio kopijos jam įteikimo dienos, apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės rajono apylinkės teismo teisėjas Virginijus... 2. kaltinamasis R. P. turėdamas tikslą apgaule savo ir kitų naudai įgyti... 3. Be to, kaltinamasis R. P. turėdamas tikslą apgaule savo ir kitų naudai... 4. Kaltinamasis R. P. teisme kaltę visiškai pripažino dėl sukčiavimo būdu... 5. Kaltinamojo kaltę įrodo kiti surinkti ir ištirti įrodymai:... 6. ikiteisminiai tyrimai buvo pradėti pagal B. K. ir A. M.... 7. Nukentėjusioji B. K. teisme parodė, kad apgaulės būdu iš jos buvo... 8. Nukentėjusioji A. M. teisme parodė, kad apgaulės būdu iš jos buvo... 9. Iš policininkės Editos Kupetienės tarnybinio pranešimo matyti, kad... 10. 2015-03-15, 15:47:43 buvo skambinta į B. K. laidinį telefoną. (b.l. 66).... 11. 2015-03-15, 17:47:49 buvo skambinta į A. M. laidinį telefoną. (b.l. 68).... 12. Ikiteisminio tyrimo metu R. P. pripažino iš vienos nukentėjusiosios paėmęs... 13. Nuosprendyje aptartais įrodymais visiškai įrodyta R. P. kaltė, kad savo ir... 14. Skiriant bausmę kaltinamajam teismas vadovaujasi bendraisiais bausmės skyrimo... 15. Lietuvos Respublikos BK 41 str. 2 d. numatyta bausmės paskirtis sulaikyti... 16. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintinas jo kaltės... 17. Ieškovių B. K. ir A. M. civiliniai ieškiniai tenkintini pilnai. Žalos... 18. Kaltinamajam Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-307 str., teismas... 20. R. P. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 1 d. ir... 21. - pagal BK 182 str. 1 d. (B. K. epizodas) terminuoto laisvės atėmimo bausme 9... 22. - pagal BK 182 str. 1 d. (A. M. epizodas) terminuoto laisvės atėmimo bausme 9... 23. Vadovaujantis BK 63 str. 1 ir 4 d., paskirtas bausmes subendrinti dalinio... 24. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo kardomosios priemonės neskirti, bausmės... 25. Iš R. P. priteisti 300 Eur (tris šimtus eurų) turtinei žalai atlyginti B.... 26. Iš R. P. priteisti 685 Eur (šešis šimtus aštuoniasdešimt penkis eurus)... 27. Iš R. P. priteisti 23,16 Eur (dvidešimt tris eurus 16 euro centų) valstybės... 28. Daiktinius įrodymus: du vokus su rašteliais ir tušinukais, dvi korteles,... 29. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, suimtam nuteistajam šis...