Byla B2-641-569/2019
Dėl nuostolių atlyginimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė,

2sekretoriaujant V. P., dalyvaujant

3ieškovės atstovei G. J.,

4atsakovės atstovui L. T. V.,

5trečiojo asmens atstovui advokato padėjėjui D. M.,

6teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės ( - ) mokyklos kreditorinį reikalavimą atsakovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei ,,Tvorų tiekimas‘‘, trečiajam asmeniui E. G. dėl nuostolių atlyginimo.

7Teismas

Nustatė

81.

9Ieškovė ( - ) mokykla prašo patvirtinti kreditorinį reikalavimą ir priteisti iš atsakovės BUAB ,,Tvorų tiekimas‘‘ 2523,93 Eur nuostolių atlyginimo.

102.

11Ieškovės atstovė G. J. nurodė, kad 2015m. lapkričio 4 d. ieškovės su atsakove sudarė pirkimo pardavimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovė įsipareigojo atlikti darbus bei pateikti prekes, nurodytas sutarties priede Nr. ( - ), sutarties kaina – 11 269,46 Eur. Atsakovė darbus atliko, ieškovė juos priėmė pagal darbų atlikimo aktą, sumokėjo atsakovei visą sutartyje numatytą kainą. Kadangi atsakovė nebuvo pateikusi visų vartų valdymo pultelių – papildomai 18 vnt, buvo pasirašytas priedas prie sutarties Nr. ( - ), pagal kurį atsakovė įsipareigojo iki 2016-10-10 pateikti papildomus vartų valdymo pultelius arba grąžinti pultelių vertės sumą – 414,00 Eur.

123.

13Atsakovei atlikus darbus, pradėjo ryškėti atsakovės atliktų darbų trūkumai – įskilo tvoros pamatai, sugedo vartų uždarymo mechanizmas, pasimatė, kad tvoros kampai nėra tinkamai suleisti, išsikišę. Vartų valdymo pulteliai ieškovei perduoti nebuvo, pinigų už nepateiktus pultelius atsakovė negrąžino. Nors kreipėsi į atsakovę su pretenzijomis dėl atliktų darbų broko ir neperduotų pultelių, atsakovė savo įsipareigojimų nevykdė, tiks žadėjo ištaisyti broką ir pateikti valdymo pultelius.

144.

15Kadangi iki šiol atsakovė savo darbų trūkumų neištaisė, kreipėsi į kitą įmonę, kuri sutiko tą padaryti ir pateikė komercinį pasiūlymą 2109,93 Eur sumai. Šiuo metu atsakovės darbų trūkumai dar nėra ištaisyti. Viso ieškovės patirtų nuostolių suma sudaro 2523,93 Eur (2109,93 Eur atsakovės darbų trūkumams ištaisyti ir 414,00 Eur už neperduotus vartų valdymo pultelius).

165.

17Kadangi nuo šių metų gegužės mėnesio ieškovės įstaigoje pradėjo dirbti teisininkas, pradėjęs domėtis galimybe išsiieškoti iš atsakovės patirtus nuostolius, sužinojo, kad atsakovės įmonei yra iškelta bankroto byla. Todėl ieškovės kreditorinis reikalavimas yra pateiktas praleidus įstatyme nustatytus terminus. Ieškovei iki kreditorinio reikalavimo pateikimo nebuvo žinoma, kad atsakovės įmonei iškelta bakroto byla.

186.

19Bankroto administratoriaus UAB ,,Idėjų rinka‘‘ įgaliotas asmuo L. T. V. su ieškovės reikalavimais sutinka iš dalies. Nurodė, kad bankroto administratorius palaiko 2019-08-16 pateiktą prašymą dėl ( - ) mokyklos įrašymo į kreditorių sąrašą su 414,00 Eur finansiniu reikalavimu, o finansinio reikalavimo dalies dėl 2105,93 Eur prašo netvirtinti.

207.

21Bankroto administratorius 2017 m. balandžio mėnesį, viešai VĮ Registrų centras leidinyje Nr. ( - ) pranešė, kad pagal LR įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 4 punktą, sutarčių nevykdys. 2015-12-31 ieškovė prekes ir paslaugas priėmė perdavimo-priėmimo aktu patvirtinant, kad darbai atlikti tinkamai.

228.

23Bankroto administratoriui įmonės vadovas nėra perdavęs visų BUAB „Tvorų tiekimas“ dokumentų: sutarčių, susirašinėjimo dokumentų, prekių ir darbų užsakymų, inventorizacijos ir kitų dokumentų, o buhalterinė apskaita vykdyta netinkamai, dėl ko sudėtinga įvertinti finansinius reikalavimus ir jų pagrįstumą.

249.

25( - ) pagrindinė mokykla teismui pateikė 2016-09-09 sutarties priedą ( - ), kurio 2.1 1.1. punktas numatė pardavėjo įsipareigojimą pristatyti sutartyje numatytus 18 vnt. vartų valdymo pultelių, 1.2. punktas numatė, kad pulteliai turi būti perduoti iki 2016-10-10. Neperdavus pultelių, per 10 darbo dienų sugrąžinti pinigus į pirkėjo nurodytą sąskaitą, pultelių vertė 414 Eur. Bankroto administratorius neturi duomenų, kad BUAB „Tvorų teikimas“ atsakingi asmenys būtų įvykdę susitarimą-perdavę pultelius ar sumokėję 414 Eur.?

2610.

27BUAB „Tvorų tiekimas“ buhalterinai duomenys ir byloje gauti dokumentai patvirtinta pultelių vertę 414 Eur - BUAB „Tvorų tiekimas“ išrašyta sąskaita ( - ) ir ( - ) sutarties 1 priedas. 2015-11-03 elektroniniame laiške įvardinti 18 vnt. pultelių - 414 Eur. BUAB „Tvorų tiekimas“ buhalteriniai duomenys (sandėlio apskaitos kortelės) patvirtina, kad nėra duomenų, kad atsakovė 2015 ir 2016 metais būtų pirkusi 18 vienetų vartų pultelių ir juos nurašiusi pagal 2015-12-30 sąskaitą faktūrą ( - ) Nr. ( - ) ar ( - ), ar perdavusi ( - ) pagrindinei mokyklai.

2811.

29Bankroto administratorius negali paaiškinti įmonės buhalterinės apskaitos ir jos netikslumų susijusių su prekių įsigijimu ir vėlesniu jų nurašymu, nurašymo pagrįstumu ir sandėlyje esančių prekių apskaita.

3012.

31( - ) pagrindinė mokykla siuntė pranešimą dėl netinkamų prekių ir paslaugų. Pranešimas išsiųstas 2017-02-28 įmonės adresu, t.y. iki bankroto bylos iškėlimo 2017-03-23 (nutarties įsiteisėjo 2017-04-04) ir pranešime taip pat nurodoma, kad neperduoti vartų automatikos pulteliai. ( - ) pagrindinė mokykla pagal apyvartą yra pilnai atsiskaičiusi pagal sąskaitas faktūras ( - ) Nr. ( - ) ar ( - ), tame tarpe ir vartų automatikos pultelius: 2015-08-13 pavedimas pagal sąskaitą faktūrą ( - ), 2015-12-31 pavedimas pagal sąskaitą faktūrą ( - ) Nr. ( - ), ( - ) sąskaitų išrašai.

3213.

33Vertinant kreditoriaus pateiktus dokumentus ir turimus bankrutuojančios įmonės buhalterinius duomenis, gautus mokėjimų pavedimus, įmonės nurašymus pagal sąskaitas, ( - ) pagrindinė mokykla finansinis reikalavimas 414,00 Eur apimtimi yra teisėtas ir pagrįstas.

3414.

35Trečiojo asmens E. G. atstovas advokato padėjėjas D. M. su ieškovės reikalavimais nesutinka, prašo jų netvirtinti. Nurodė, kad ieškovė visų pirma praleido terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti. Aplinkybė, kad ieškovei nebuvo žinoma apie bankroto bylos iškėlimą atsakovei bei terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti, negali būti laikoma svarbia priežastimi jį atnaujinti. Kitų termino praleidimo priežasčių ieškovė neįrodinėjo.

3615.

37Nepagrįstas ieškovės reikalavimas dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo 414,00 Eur sumai už atsakovės ieškovei neperduotus vatų valdymo papildomus pultelius. Į bylą pateiktas 2015 m. gruodžio 31 d. darbų priėmimo-perdavimo aktas patvirtina, kad atsakovės sutartis su ieškove buvo įvykdyta tinkamai. Vien tai, kad akte nėra nurodyti pulteliai, nereiškia, jog jie nebuvo perduoti. Akte aiškiai nurodytas vienas iš darbų - „automatikos pajungimas". Akivaizdu, kad ( - ) specialioji mokykla nebūtų pasirašiusi darbų pabaigą įforminančio dokumento, jei būtų tik „pajungta automatika", bet nebūtų perduoti automatikos valdymui skirti pulteliai.

3816.

39Į bylą pateiktame sutarties Nr. ( - ) Priede Nr. ( - ) nurodyta, kad visų prekių / darbų kaina yra 11 269,46 Eur, aukščiau minėtame akte yra nurodyta ta pati suma. Taigi, surinkti įrodymai patvirtina, kad ieškovė gavo visas prekes / darbus, įskaitant ir pultelius, visai 11 269,46 Eur sumai.

4017.

41Į bylą yra pateiktas 2016-09-09 sutarties priedas Nr. ( - ), kuriame nurodyta, kad atsakovė ieškovei įsipareigoja pateikti vartų valdymo 18 vnt pultelių iki 2016-10-10. Tačiau toks susitarimas buvusias atsakovės įmonės vadovui E. G. nėra žinomas, nes pasirašytas ne jo ar jo įgalioto asmens, priedą pasirašęs asmuo jam nėra žinomas. Nors bankroto administratorius nurodo, kad iš įmonės buhalterinių dokumentų sprendžia apie tai, jog vartų valdymo pultelių atsakovė ieškovei neperdavė, neaišku, kaip 2015-12-30 sąskaita faktūra ( - ) Nr. ( - ) ar ( - ) Nr. ( - ) įrodo daiktų neperdavimo faktą.

4218.

43Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės žalą dėl jos netinkamai atliktų darbų. Tačiau tokiu atveju ji privalo įrodyti visas civilinės atsakomybės sąlygas, o jų ieškovė neįrodinėja. Pats komercinis pasiūlymas rodo, kad ieškovė ketina atlikti teritorijos aptvėrimo remonto darbus, tačiau neįrodo žalos fakto bei dydžio. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų dėl padarytos žalos – jos minimos fotografijos, nuotraukos nėra pateiktos.

44Kreditorinis reikalavimas netenkintinas.

4519.

46Bylos duomenimis nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismas 2017 m. kovo 23d. nutartimi iškėlė bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Tvorų tiekimas“. Bankroto administratoriumi paskirta UAB ,,Idėjų rinka‘‘.

4720.

48ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog, iškėlus teisme bankroto bylą, kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį savo reiškiamus reikalavimus perduoti administratoriui. Nagrinėjamu atveju Šiaulių apygardos teismo 2017 m. kovo 23 d. nutartimi buvo nustatytas UAB „Tvorų tiekimas“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti 30 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, t. y. nuo 2017 m. balandžio 4 d.

4921.

50ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10 punkte numatyta, kad bankrutuojančios įmonės bankroto administratorius, remdamasis pareikštais reikalavimais, patikslintais pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaro šios įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo teismo nustatyto termino pabaigos pateikia jį teismui tvirtinti, kreditorių susirinkime ir teisme ginčija nepagrįstus kreditorių reikalavimus.

51Dėl termino kreditoriniam reikalavimui pareikšti

5222.

53Bylos duomenimis nustatyta ir tai patvirtina pati pareiškėja, kad terminas kreditoriniam reikalavimui pareikšti yra praleistas – ieškovė kreditorinį reikalavimą bankroto administratoriui pateikė 2019 m. birželio 25d.

5423.

55Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 78 straipsnio nuostatas klausimus dėl praleisto termino atnaujinimo sprendžia teismas. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 9 dalį teismas turi teisę priimti tvirtinti kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti pažeidus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą terminą, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Kreditorių pareiškimai dėl reikalavimų, susidariusių iki bankroto bylos iškėlimo, patvirtinimo, pateikti po ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatyto termino, priimami iki teismo nutarties nutraukti bankroto bylą arba sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo dienos. Tai reiškia, kad teismas gali ir vėliau pateiktus ar patikslintus reikalavimus priimti iki teismo nutarties nutraukti bankroto bylą arba sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį ir CPK 78 straipsnį.

5624.

57Ieškovė priežastimis, dėl kurių praleido terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti, įvardija tai, kad jai nebuvo žinoma apie bankroto bylos iškėlimą atsakovei ir nustatytą terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti. Kad atsakovei yra iškelta bankroto byla, ieškovė sužinojo šių metų gegužės mėnesį, priėmus į darbą teisininką, kuriam pradėjus domėtis atsakovės įsipareigojimų tinkamu įvykdymu ir paaiškėjo, jog atsakovei yra iškelta bankroto byla.

5825.

59Įstatyme nenustatyta, kokios termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis, įstatymo sąvoka „svarbios priežastys“ yra vertinamoji. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad, nagrinėjant prašymą dėl praleisto termino procesiniam veiksmui atlikti atnaujinimo, atsižvelgtina į pasekmes, kurias turės teismo atsisakymas atnaujinti terminą byloje dalyvaujančiam asmeniui, ar nebus pažeistos ir paneigtos pagrindinės bylos šalies teisės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-548/2004). Be to, sprendžiant klausimą dėl termino praleidimo priežasčių svarbumo, būtina atsižvelgti ir į termino praleidimo trukmę, į tai, ar prašančioji šalis sąžiningai ir tinkamai naudojasi procesinėmis teisėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-1486/2002). Vertinant pareiškėjo elgesį, būtina atsižvelgti į tai, ar jis buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. Šia prasme kiekvienam konkrečiam atvejui taikytini ne vidutiniai, o individualūs sąžiningo, atidaus bei rūpestingo elgesio standartai.

6026.

61Kaip jau anksčiau minėta, Šiaulių apygardos teismo 2017 m. kovo 23 d. nutartimi bankrutuojančios UAB „Tvorų tiekimas“ kreditoriams buvo nustatytas 30 dienų terminas nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pateikti. Nutartis įsiteisėjo 2017 m. balandžio 4 d. Taigi, kreditoriai galėjo pareikšti kreditorinius reikalavimus iki 2017 m. gegužės 4d.

6227.

63Ieškovės atstovė bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad dėl neperduotų pultelių ir atliktų darbų trūkumų ištaisymo ji bendravo su atsakove žodžiu, jai buvo nuolat žadama pateikti pultelius ir ištaisyti darbų trūkumus. Tačiau ieškovė yra juridinis asmuo, kurio veikloje nuolat sudaromos įvairaus pobūdžio sutartys. Todėl ieškovei turėjo būti žinoma, kad kitai šaliai laiku neįvykdžius įsipareigojimų ar įvykdžius juos netinkamai, ji turi galimybę naudotis teismine gynyba, domėtis, ar kita šalis apskritai yra pajėgi įvykdyti sutartinius įsipareigojimus. Nagrinėjamu atveju ieškovė toleravo atsakovės neveikimą, nesidomėjo, ar atsakovė turi realias galimybes įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, ar vengia tai daryti.

6428.

65Teismo vertinimu ieškovė savo prašyme nenurodo nė vienos svarbios priežasties, dėl kurios nesikreipė į teismą (ar bankroto administratorių) dėl kreditorinių reikalavimų tvirtinimo įstatymo numatytais terminais. Terminą kreiptis į teismą ieškovė praleido daugiau kaip du metus. Atsižvelgiant į aptartas bylos aplinkybes, teismas sprendžia, jog ieškovė elgėsi neapdairiai ir nerūpestingai, dėl to praleido ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte įtvirtintą ir teismo nustatytą terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo ieškovei atnaujinti terminą kreditoriniams reikalavimas pateikti ir vien dėl to ieškovės kreditorinis reikalavimas yra netenkintinas.

66Dėl kreditorinio reikalavimo esmės

6729. Pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios įmonės administratorius pagal kreditoriaus bei įmonės pateiktus apskaitos dokumentus ir reikalavimus arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme. Pažymėtina, jog nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima prieiti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009).

6830. Kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą. Pažymėtina, kad reikšmingos byloje aplinkybės nustatomos ir įvertinamos, vadovaujantis CPK įtvirtintomis įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisyklėmis ir jų aiškinimo bei taikymo klausimais suformuota kasacinio teismo praktika. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2013); kiekvienoje konkrečioje situacijoje turi spręsti dėl byloje esančių įrodymų pakankamumo ir patikimumo, įvertinti, ar nėra prieštaravimų tarp įrodymų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs šalutiniai įrodomieji faktai.

6931. Iš bylos duomenų matyti, kad 2015 m. lapkričio 4 d. tarp šalių buvo sudaryta pirkimo pardavimo sutartis Nr. ( - ), sutarties bendra kaina – 11 269,46 Eur (b.l. 8-10). 2015 gruodžio 31 d. darbų priėmimo – perdavimo akte nurodyta, kad visi darbai yra atlikti, atitinka statybos darbų reglamento reikalavimus, o užsakovas apmoka visą sutarties kainą (b.l. 7). Ieškovė nurodė, kad po darbų atlikimo pasirodė darbų trūkumai, todėl pateikė bankroto administratoriui kreditorinį reikalavimą. Ieškovė jį grindžia komerciniu pasiūlymu, kiek kainuotų atsakovės atliktų darbų trūkumų ištaisymas (b.l 5). Tačiau ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad komerciniame pasiūlyme nurodytus darbus atlikti būtina taisant atsakovės darbų trūkumus ir kad tokie trūkumai apskritai yra.

7032. Civilinei atsakomybei atsirasti būtinos Civiliniame kodekse numatytos sąlygos – skolininko neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys tarp skolininko veiksmų ir atsiradusių pasekmių, kaltė, žala. Įrodyti skolininko neteisėtus veiksmus, priežastinį ryšį tarp skolininko veiksmų ir atsiradusių pasekmių, žalos dydį yra ieškovo pareiga. CPK 6.246 str. 1 d. reglamentuota neteisėtų veiksmų samprata – civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos arba atlikus veiksmu, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti, arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. CK 6.247 str. numatyta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Teismas turi įvertinti, kad nuostoliai pagal civilinės atsakomybės prigimtį būtų skolininko neteisėtų veiksmų rezultatas. Vertinant priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, civilinei atsakomybei įtakos turi tik toks priežastinis ryšys, kuris nėra pernelyg nutolęs nuo neteisėtų veiksmų ir yra pakankama sąlyga atsirasti atsakovo nurodytiems nuostoliams. Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (CK 6.249str.).

7133. Nesant vienai iš įstatyme įtvirtintų civilinės atsakomybės sąlygų, civilinė atsakomybė negalima. Tuo tarpu ieškovė, prašydama priteisti nuostolius, nepateikė jokių įrodymų, kad teritorijos aptvėrimo darbai yra atlikti netinkamai – ieškovės paaiškinimai nagrinėjamu atveju nėra pakankami, kad konstatuoti atsakovės netinkamą darbų atlikimą. Byloje nėra jokių įrodymų, ar ieškovei yra padaryta žala – ieškovė šiuo metu nuostolių dar nėra patyrusi, sutarčių dėl darbų trūkumų šalinimo šiuo metu nėra sudariusi ir konkretaus nuostolių dydžio nežino. Todėl nėra pagrindo tvirtinti ieškovės kreditorinį reikalavimą dėl nuostolių, atsiradusių dėl atliktų darbų trūkumų.

7234. Ieškovė nurodė, kad pagal sutartį atsakovė buvo įsipareigojusi pateikti jai papildomai 18 vnt vartų valdymo pultelių. Iš sutarties Nr. ( - ) priedo Nr. ( - ) matyti, kad 18 vnt pultelių buvo įtraukti į prekių sąrašą (b.l. 11). Tačiau ieškovė teigia, kad pagal žodinį susitarimą pulteliai turėjo būti perduoti vėliau. Iš 2016 m. rugsėjo 9 d. pasirašyto priedo prie sutarties matyti, kad atsakovė buvo įsipareigojusi pateikti juos iki 2016-10-10 (b.l. 50). Tačiau buvęs įmonės vadovas E. G. nurodė, kad tokio susitarimo jis nepasirašė ir jam jis nėra žinomas, priede atsakovės vardu pasirašęs asmuo D. U. jam nėra žinomas.

7335. Ieškovė bylos nagrinėjimo metu šių aplinkybių neginčijo, prie atsakovės vardu pasirašiusio priedą D.Urbono parašo nėra atsakovės įmonės antspaudo. Iš darbų perdavimo priėmimo akto matyti, kad ieškovė atsiskaitė su atsakove už visas gautas prekes bei atliktus darbus, jokių pastabų dėl neperduotų valdymo pultelių akte nėra nurodyta. Todėl, įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad nėra pagrindo tvirtinti ir ieškovės kreditorinį reikalavimą dėl 414,00 Eur nuostolių už neperduotus vartų valdymo pultelius.

74Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, 291 straipsniu, teismas,

Nutarė

75Netvirtinti ( - ) mokyklos kreditorinio reikalavimo atsakovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei ,,Tvorų tiekimas‘‘ 2523,93 Eur sumai.

76Nutartis, išskyrus nutarties dalį dėl baudos panaikinimo, per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. sekretoriaujant V. P., dalyvaujant... 3. ieškovės atstovei G. J.,... 4. atsakovės atstovui L. T. V.,... 5. trečiojo asmens atstovui advokato padėjėjui D. M.,... 6. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės ( - )... 7. Teismas... 8. 1.... 9. Ieškovė ( - ) mokykla prašo patvirtinti kreditorinį reikalavimą ir... 10. 2.... 11. Ieškovės atstovė G. J. nurodė, kad 2015m. lapkričio 4 d. ieškovės su... 12. 3.... 13. Atsakovei atlikus darbus, pradėjo ryškėti atsakovės atliktų darbų... 14. 4.... 15. Kadangi iki šiol atsakovė savo darbų trūkumų neištaisė, kreipėsi į... 16. 5.... 17. Kadangi nuo šių metų gegužės mėnesio ieškovės įstaigoje pradėjo... 18. 6.... 19. Bankroto administratoriaus UAB ,,Idėjų rinka‘‘ įgaliotas asmuo L. T. V.... 20. 7.... 21. Bankroto administratorius 2017 m. balandžio mėnesį, viešai VĮ Registrų... 22. 8.... 23. Bankroto administratoriui įmonės vadovas nėra perdavęs visų BUAB „Tvorų... 24. 9.... 25. ( - ) pagrindinė mokykla teismui pateikė 2016-09-09 sutarties priedą ( - ),... 26. 10.... 27. BUAB „Tvorų tiekimas“ buhalterinai duomenys ir byloje gauti dokumentai... 28. 11.... 29. Bankroto administratorius negali paaiškinti įmonės buhalterinės apskaitos... 30. 12.... 31. ( - ) pagrindinė mokykla siuntė pranešimą dėl netinkamų prekių ir... 32. 13.... 33. Vertinant kreditoriaus pateiktus dokumentus ir turimus bankrutuojančios... 34. 14.... 35. Trečiojo asmens E. G. atstovas advokato padėjėjas D. M. su ieškovės... 36. 15.... 37. Nepagrįstas ieškovės reikalavimas dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo... 38. 16.... 39. Į bylą pateiktame sutarties Nr. ( - ) Priede Nr. ( - ) nurodyta, kad visų... 40. 17.... 41. Į bylą yra pateiktas 2016-09-09 sutarties priedas Nr. ( - ), kuriame... 42. 18.... 43. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės žalą dėl jos netinkamai atliktų... 44. Kreditorinis reikalavimas netenkintinas.... 45. 19.... 46. Bylos duomenimis nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismas 2017 m. kovo 23d.... 47. 20.... 48. ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog, iškėlus teisme bankroto bylą,... 49. 21.... 50. ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10 punkte numatyta, kad bankrutuojančios įmonės... 51. Dėl termino kreditoriniam reikalavimui pareikšti... 52. 22.... 53. Bylos duomenimis nustatyta ir tai patvirtina pati pareiškėja, kad terminas... 54. 23.... 55. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 78... 56. 24.... 57. Ieškovė priežastimis, dėl kurių praleido terminą kreditoriniams... 58. 25.... 59. Įstatyme nenustatyta, kokios termino praleidimo priežastys pripažintinos... 60. 26.... 61. Kaip jau anksčiau minėta, Šiaulių apygardos teismo 2017 m. kovo 23 d.... 62. 27.... 63. Ieškovės atstovė bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad dėl neperduotų... 64. 28.... 65. Teismo vertinimu ieškovė savo prašyme nenurodo nė vienos svarbios... 66. Dėl kreditorinio reikalavimo esmės... 67. 29. Pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka... 68. 30. Kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę... 69. 31. Iš bylos duomenų matyti, kad 2015 m. lapkričio 4 d. tarp šalių buvo... 70. 32. Civilinei atsakomybei atsirasti būtinos Civiliniame kodekse numatytos... 71. 33. Nesant vienai iš įstatyme įtvirtintų civilinės atsakomybės sąlygų,... 72. 34. Ieškovė nurodė, kad pagal sutartį atsakovė buvo įsipareigojusi... 73. 35. Ieškovė bylos nagrinėjimo metu šių aplinkybių neginčijo, prie... 74. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu,... 75. Netvirtinti ( - ) mokyklos kreditorinio reikalavimo atsakovei bankrutavusiai... 76. Nutartis, išskyrus nutarties dalį dėl baudos panaikinimo, per 7 dienas nuo...