Byla e2S-535-773/2016
Dėl paveldėjimo liudijimų dalies nuginčijimo, juridinio fakto pripažinimo ir praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo T. M., atstovaujamo advokato D. V., atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 9 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo T. M. patikslintą ieškinį atsakovei A. B., tretiesiems asmenims E. M., I. R., notarei J. R. dėl paveldėjimo liudijimų dalies nuginčijimo, juridinio fakto pripažinimo ir praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas T. M. patikslintu ieškiniu kreipėsi į Kauno apylinkės teismą prašydamas: 1. turint tikslą paveldėti nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad R. M. priėmė ( - ) mirusios savo motinos Vandos S. M. palikimą; 2. pripažinti negaliojančia 2012 m. spalio 31 d. paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo Nr. ( - ) dalį; 3. pripažinti negaliojančia 2012 m. lapkričio 20 d. paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo Nr. ( - ) dalį; 4. atnaujinti T. M. praleistą įstatymų nustatytą terminą jo tėvo R. M., mirusio ( - ) palikimui priimti. Kauno apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 5 d. nutartimi bylą paskyrė nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje 2015 m. gruodžio 9 d. 10 val.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 9 d. nutartimi ieškovo T. M. patikslintą ieškinį atsakovei A. B., tretiesiems asmenims E. M., I. R., notarei J. R. dėl paveldėjimo liudijimų dalies nuginčijimo, juridinio fakto pripažinimo ir praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo paliko nenagrinėtą. Teismas nustatė, kad ieškovas ir jo atstovas į 2015 m. gruodžio 9 d. 10 val. paskirtą parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, nors buvo informuoti tinkamai. Pažymėjo, kad ieškovas ir jo atstovas apie neatvykimo į teismo posėdį priežastis teismo neinformavo, prašymo bylą nagrinėti nedalyvaujant nepateikė, todėl teismas ieškovo patikslintą ieškinį paliko nenagrinėtą (CPK 246 straipsnio 1 dalis, 296 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovas T. M., atstovaujamas advokato D. V., prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 9 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

91. Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad pats teismas 2015 m. gruodžio 3 d. priėmė rezoliuciją ir į bylą trečiuoju asmeniu įtraukė I. R. bei nustatė keturiolikos dienų terminą atsiliepimui į ieškinį pateikti. Ieškovo teigimu, įtraukus trečiąjį asmenį I. R., teismas trečiuoju asmeniu turėjo įtraukti ir jos sutuoktinį G. R., kuriam priklauso ½ dalis ginčijamo turto. Ieškovo atstovo teigimu, dėl nurodytų priežasčių teismas turėjo atidėti bylos nagrinėjimą (CPK 45 straipsnio 4 dalis). Pažymėjo, kad į bylą įtraukus naują trečiąjį asmenį I. R., bylos nagrinėjimas turėjo būti pradedamas iš pradžių ir teismas tik sulaukęs visų byloje dalyvaujančių asmenų atsiliepimų galėjo bylą skirti nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje (CPK 225 straipsnio 7 punktas). Pažymėjo, kad 2015 m. gruodžio 9 d. paskirtame parengiamajame teismo posėdyje byla negalėjo būti nagrinėjama, nes naujai į bylą įstojęs asmuo I. R. neprašė bylą nagrinėti toliau.

102. Teismas neįvertino aplinkybės, kad byloje nėra duomenų, ar trečiajam asmeniui buvo įteiktas teismo šaukimas apie 2015 m. gruodžio 9 d. paskirtą parengiamąjį teismo posėdį, todėl bylos nagrinėjimas turėjo būti atidėtas (CPK 247 straipsnio 1 dalis).

113. Nurodė, kad ieškovas ir jo atstovas neprašė atidėti bylos nagrinėjimo, nes buvo aišku, kad paskirtas parengiamasis teismo posėdis negalės vykti, nes tai prieštarautų CPK 45 straipsnio 4 dalies, 225 straipsnio 7 punkto, 228 straipsnio 2 dalies, 247 straipsnio 1 dalies nuostatoms. Be to, atvykimas į teismo posėdį, kuris akivaizdžiai turėjo būti atidėtas, prieštarautų proceso ekonomiškumo bei koncentruotumo, taip pat teisingumo ir protingumo principams.

124. Teismas priverstinai išreikalavo atsakovo atstovės advokatės J. B. nuomonę dėl ieškinio palikimo nenagrinėtu. Pažymėjo, kad atsakovo atstovė advokatė J. B. teismo posėdžio metu nurodė, kad bylos nagrinėti negalima, nes apie parengiamąjį teismo posėdį nepranešta tretiesiems asmenims, o teismas neklausė jos nuomonės dėl sprendimo už akių priėmimo. Ieškovo T. M. atstovo advokato teigimu, teismui atsakovo atstovės tik ketvirtą kartą paklausus dėl bylos nagrinėjimo galimumo, ji nurodė, kad prašo ieškinį palikti nenagrinėtu.

135. Pažymėjo, kad vienas iš ieškovo reikalavimų (praleisto termino palikimui priimti atnaujinimas) yra susijęs su ypatingąja teisena. Nurodė, kad visose ypatingąja teisena nagrinėjamose bylose dalyvaujančių byloje asmenų neatvykimas į teismo posėdį nekliudo teismui išnagrinėti bylą (CPK 443 straipsnio 5 dalis).

146. Teismas nukrypo nuo teismo precedentų suformuotų Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 10 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-222/2011, Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 17 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2S-1161-324/2013, Panevėžio apygardos teismo 2014 m. spalio 16 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2S-784-280/2014. Ieškovas prašo prijungti 2015 m. lapkričio 16 d. raštą atsakovei A. B., kuris patvirtina, kad ieškovas neprarado suinteresuotumo byla.

15Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas tenkinamas.

18CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Šios taisyklės taip pat yra taikomos nagrinėjant atskiruosius skundus dėl pirmosios instancijos teismo nutarčių (CPK 338 straipsnis). Šioje civilinėje byloje skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl apeliacinės instancijos teismas atskirojo skundo nustatytose ribose tikrina skundžiamos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą.

19Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas ieškovo patikslintą ieškinį paliko nenagrinėtą, teisėtumo ir pagrįstumo (CPK 246 straipsnio 1 dalis, 296 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

20Apeliacinės instancijos teismas iš bylos duomenų nustatė, kad Kauno apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 5 d. nutartimi civilinę bylą paskyrė nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje 2015 m. gruodžio 9 d. (b. l. 95). Nustatyta ir tai, kad teismo šaukimas į paskirtą parengiamąjį teismo posėdį ieškovo T. M. atstovui advokatui D. V. įteiktas 2015 m. lapkričio 6 d. (b. l. 97). Iš bylos medžiagos matyti, kad 2015 m. gruodžio 1 d. teisme buvo gautas I. R. prašymas įtraukti ją į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų (b. l. 99). Teisėja 2015 m. gruodžio 3 d. rezoliucija įtraukė I. R. trečiuoju asmeniu ir pasiūlė per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį. Teismo šaukimas I. R. per elektroninių paslaugų portalą (EPP) įteiktas 2015 m. gruodžio 4 d. Į 2015 m. gruodžio 9 d. paskirtą parengiamąjį teismo posėdį atvyko atsakovės A. B. atstovė advokatė J. B., tačiau neatvyko ieškovas T. M. ir jo atstovas advokatas D. V., todėl teismas skundžiama nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtą CPK 246 straipsnio 1 dalies pagrindu.

21Apeliacinės instancijos teismas pažymi, CPK 230 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad jeigu į parengiamąjį teismo posėdį be svarbių priežasčių neatvyksta abi šalys, kurioms yra tinkamai pranešta, teismas gali palikti ieškinį nenagrinėtą. Iš bylos duomenų nustatyta, kad 2015 m. gruodžio 9 d. vyko parengiamasis posėdis, į kurį neatvyko tik viena iš byloje dalyvaujančių šalių (ieškovas ir jos atstovas), todėl ieškinys negalėjo būti paliktas nenagrinėtu (CPK 230 straipsnio 3 dalis). Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje CPK 246 straipsnio 1 dalyje numatytos pasekmės ieškovui negalėjo būti taikytos dėl to, kad vyko ne teismo posėdis, o parengiamasis teismo posėdis. Tokios pozicijos laikomasi ir teismų praktikoje, pavyzdžiui, Šiaulių apygardos teismo 2015 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1044-883/2015; Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1947-781/2014; Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-2406-221/2013 ir kt.).

22Teismų praktikoje taip pat yra konstatuota, kad ieškinio palikimo nenagrinėtu institutas – tai neigiama procesinė pasekmė, kuri taikoma ieškovui tuo atveju, kai nustatomas ieškovo piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis bei siekis nepagrįstai užtęsti (vilkinti) procesą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-756/2012, 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-777/2012, 2013 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2407/2013). Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad ieškovas T. M. į teismą su ieškiniu kreipėsi 2015 m. rugsėjo 11 d. (b. l. 3–8). Kauno apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 17 d. nustatė terminą ieškinio trūkumams šalinti, patikslintas ieškinys teisme gautas 2015 m. rugsėjo 22 d. (b. l. 57–63). Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovas T. M. sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis, nevilkino bylos nagrinėjimo. Aplinkybė, kad ieškovas ir jo atstovas neatvyko į 2015 m. gruodžio 9 d. paskirtą parengiamąjį teismo posėdį žinodamas, jog nebuvo pasibaigęs terminas trečiajam asmeniui I. R. pateikti atsiliepimą į ieškinį ir teismas turėjo pagrindą atidėti bylos nagrinėjimą, negali būti laikoma ieškovo piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis (CPK 45 straipsnio 4 dalis). Apeliacinės instancijos teismas, išklausęs 2015 m. gruodžio 9 d. parengiamojo teismo posėdžio garso įrašą pažymi, kad atsakovės A. B. atstovė advokatė J. B., atsakydama į teisėjos klausimą dėl bylos nagrinėjimo galimybės tris kartus nurodė, jog bylos nagrinėjimas nėra galimas ir tik ketvirtą kartą teisėjai dar ir dar kartą paklausus dėl bylos nagrinėjimo galimybės, advokatė atsakė, kad prašo ieškinį paliktu nenagrinėtu (2015 m. gruodžio 9 d. teismo posėdžio garso įrašo 1:40, 2:10, 2:30, 2:52 min.). Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad skundžiama nutartimi teismas ne tik pažeidė procesines teisės normas, reglamentuojančias bylų nagrinėjimą parengiamajame teismo posėdyje (CPK 230 straipsnis), tačiau nepagrįstai ieškinį palikęs nenagrinėtu taip suvaržė ir asmens konstitucinę teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnis, CPK 5 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, kad civilinėje byloje buvo atlikta daug parengiamųjų veiksmų (atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, įtrauktas trečiasis asmuo I. R., buvo paskirtas parengiamasis teismo posėdis), tuo tarpu duomenų, kad ieškovas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis nebuvo, todėl nepagrįstas ieškinio palikimas nenagrinėtu yra nesuderinamas ir su teismo pareigomis rūpintis tinkamu, nepertraukiamu ir kuo greitesniu bylos išnagrinėjimu, kad būtų nustatytos esminės bylos aplinkybės (CPK 159 straipsnio 1 dalis), proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais (CPK 7 straipsnis), galiausiai ir su civilinio proceso tikslais (CPK 2 straipsnis).

23Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes ir padarytas teisines išvadas skundžiama Kauno apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 9 d. nutartis naikinama ir byla perduodama nagrinėti toliau pirmosios instancijos teismui (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

24Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

25Atskirąjį skundą tenkinti.

26Kauno apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 9 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

27Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis,... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas T. M. patikslintu ieškiniu kreipėsi į Kauno apylinkės teismą... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 9 d. nutartimi ieškovo T. M.... 7. III. Atskirojo skundo argumentai... 8. Atskiruoju skundu ieškovas T. M., atstovaujamas advokato D. V., prašo... 9. 1. Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad pats teismas 2015 m. gruodžio 3... 10. 2. Teismas neįvertino aplinkybės, kad byloje nėra duomenų, ar trečiajam... 11. 3. Nurodė, kad ieškovas ir jo atstovas neprašė atidėti bylos nagrinėjimo,... 12. 4. Teismas priverstinai išreikalavo atsakovo atstovės advokatės J. B.... 13. 5. Pažymėjo, kad vienas iš ieškovo reikalavimų (praleisto termino... 14. 6. Teismas nukrypo nuo teismo precedentų suformuotų Lietuvos apeliacinio... 15. Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirasis skundas tenkinamas.... 18. CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas... 19. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas... 20. Apeliacinės instancijos teismas iš bylos duomenų nustatė, kad Kauno... 21. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, CPK 230 straipsnio 3 dalyje numatyta,... 22. Teismų praktikoje taip pat yra konstatuota, kad ieškinio palikimo... 23. Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes ir padarytas teisines išvadas... 24. Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 339 straipsniu, teismas... 25. Atskirąjį skundą tenkinti.... 26. Kauno apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 9 d. nutartį panaikinti ir perduoti... 27. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....