Byla 2-222/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Gasiūnienės ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų R. V. ir R. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutarties, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtu, civilinėje byloje Nr. 2-3693-578/2010 pagal ieškovų R. V. ir R. V. ieškinį atsakovams V. Ch., uždarajai akcinei bendrovei „Mega“, bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Metalplast Vilnius“ ir R. D. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys Jonavos rajono 1-ojo notarų biuro notarė V. P., valstybės įmonė „Registrų centras“ Kauno filialas, Kauno m. 7-ojo notarų biuro notarė J. V. ir Vilniaus m. 6-ojo notarų biuro notarė D. Š.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovai R. V. ir R. V. kreipėsi į teismą, prašydami pripažinti niekiniais ir negaliojančiais nuo sudarymo momento dokumentus: 2002-06-17 notarės V. P. patvirtintą R. V. ir R. V., įgaliojimo Nr.3273 R. D. dalį, kuria buvo ištaisytas įgaliojimo terminas iš „neapibrėžtam terminui“ į „dvejiems metams“; 2004-03-03 R. V. ir R. V., atstovaujamų R. D., pirkimo - pardavimo sutartį Nr.1-1519 ir priėmimo-perdavimo aktą Nr.1-1521, sudarytą su V. Ch.; 2004-04-22 V. Ch. pirkimo-pardavimo sutartį Nr.7KV-2263 ir priėmimo-perdavimo aktą Nr.7KV-2264, sudarytą su UAB „Mega“; 2004-05-07 UAB „Mega“ pirkimo-pardavimo sutartį Nr.01,6/04-0414 su UAB „Metalplast Vilnius“ ir taikyti restituciją natūra – grąžinti gamybinį pastatą 2Glpg, esantį (duomenys neskelbtini)), (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)) ieškovams R. V. ir R. V.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtu, priteisė iš R. V. ir R. V. solidariai į valstybės biudžetą 121,95Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, panaikino Jonavos rajono apylinkės teismo 2006 m. liepos 27 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Teismas nurodė, kad ieškovai ir jų atstovas į teismo posėdį neatvyko, atsakovų V. Ch. ir BUAB ,,Metalplast Vilnius“ atstovai prašė palikti ieškinį nenagrinėtą. Teismo teigimu, apie teismo posėdžio laiką ir vietą ieškovų atstovui buvo pranešta tinkamai 2010-07-19 (4 t., b.l.91), iki teismo posėdžio pradžios iš ieškovų ir/ar jų atstovo prašymai nagrinėti bylą ieškovams ir/ar jų atstovui nedalyvaujant ar atidėti bylos nagrinėjimą negauti, taip pat nepateikti dokumentai, pateisinantys ieškovų ir/ar jų atstovo neatvykimą į teismą. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad ieškovai nesąžiningai naudojasi ir piktnaudžiauja jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, vilkina bylos išnagrinėjimą, todėl, atsakovams neprašant priimti sprendimą už akių, ieškinys paliktinas nenagrinėtas (CPK 246 str. 1 d., 296 str. 1 d. 5 p.).

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Ieškovai R. V. ir R. V. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atidėti bylos nagrinėjimą. Skunde nurodo, kad byloje buvo pateikti atsakovės V. Ch. atstovo, advokato M. E. 2010-02-05 ir 2010-07-07 prašymai atidėti bylos nagrinėjimą. Ieškovų atstovas advokatas D. V. apie minėtus prašymus sužinojo 2010-09-01 Vilniaus apygardos teisme susipažindamas su šia byla. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovų atstovo darbo vieta yra Kaune, vykimas į Vilniuje vyksiantį teismo posėdį, kurio atidėjimo prielaidos buvo akivaizdžios, būtų neproporcingas klientų lėšų bei advokato laiko sąnaudų prasme, todėl ieškovų atstovas neatvyko į teismo posėdį. Tačiau 2010-09-02 13.58 val. ieškovų atstovas išsiuntė teismui faksu prašymą, kuriame nurodė, kad sutinka, jog bylos nagrinėjimas būtų atidėtas bei nurodė savo užimtumo grafiką. Šis ieškovų atstovo prašymas dėl nežinomų priežasčių nebuvo pateiktas bylą nagrinėjančiam teisėjui iki teismo posėdžio pradžios. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei įrodymus, jog ieškovų atstovas sąžiningai rengėsi dalyvauti paskirtame teismo posėdyje, tačiau buvo suklaidintas minėtų rašytinių prašymų, taip pat į aplinkybę, jog iki teismo posėdžio buvo pateikęs prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, skundžiama nutartis turėtų būti panaikinta.

11Atsakovė V. Ch. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad ieškovų atstovo apsisprendimas nevykti į teismo posėdį, dėl kurio atidėjimo nėra priimta jokio procesinio sprendimo, buvo priimtas paties ieškovų atstovo rizika, todėl teismas pagrįstai ieškinį paliko nenagrinėtu. Skundžiama nutartimi nustatyta bylos baigtis – ieškinio palikimas nenagrinėtu – neužkerta kelio ieškovams ieškinį pareikšti pakartotinai.

12IV. Apeliacinio teismo argumentai

13Atskirasis skundas tenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

15CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyto ieškinio palikimo nenagrinėtu pagrindo taikymas tiesiogiai susijęs su šalių neatvykimo į teismo posėdį padariniais, išdėstytais CPK 246 straipsnyje. Bylos šalis, kuri ketina asmeniškai dalyvauti teismo posėdyje, gavusi tinkamą teismo pranešimą, kuriame nurodyta teismo posėdžio vieta ir laikas, turi atvykti į teismo posėdį numatytu laiku, o tais atvejais, kai šalis pageidauja vesti bylą per atstovą, ji turi pasirūpinti atstovavimu (CPK 51 str. 1 d., 2 d.). Neatvykus ieškovui teismo posėdis gali būti atidėtas ieškovo prašymu, jeigu teismui pateikiami dokumentai, pateisinantys neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Be svarbių priežasčių neatvykus ieškovui arba jo atstovui, kuriam tinkamai pranešta apie teismo posėdį, ir atsakovui neprašant priimti sprendimo už akių, teismas palieka ieškinį nenagrinėtą (CPK 246 str. 1 d., 296 str. 1 d. 5 p.).

16Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi paliko ieškovo ieškinį nenagrinėtą, nes į teismo posėdį neatvyko ieškovai ir/ar jų atstovas. Byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovų atstovas advokatas D. V. žinojo apie teismo posėdžio, paskirto 2010 m. rugsėjo 2 d., 14.30 val., laiką ir vietą. Ieškovų atstovas neatvykimą į paskirtą teismo posėdį motyvuoja tuo, jog byloje buvo pateikti atsakovės V. Ch. atstovo advokato M. E. prašymai teismui atidėti bylos nagrinėjimą, todėl jis pagrįstai tikėjosi, kad teismo posėdis bus atidėtas, be to, ieškovų atstovas 2010 m. rugsėjo 2 d. išsiuntė faksu teismui prašymą, kuriame nurodė, jog sutinka, jog bylos nagrinėjimas būtų atidėtas.

17CPK 7 straipsnio 2 dalyje, 42 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta bendroji šalių pareiga procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai ir jomis nepiktnaudžiauti, rūpintis kuo greitesniu bylos išnagrinėjimu. Nurodytos nuostatos taikytinos ir šalių atstovams. Ieškinio palikimo nenagrinėto instituto paskirtis – užkirsti galimybes vilkinti procesą. Tačiau civilinio proceso paskirtis – užtikrinti ne tik greitą, bet ir teisingą ginčų išsprendimą. Į pirmą vietą iškėlus materialiosios tiesos nustatymo tikslą, proceso koncentracija turėtų tapti jam pavaldi. Kilus šių dviejų tikslų kolizijai (CPK 2 str.), pirmenybę reikia skirti tiesos nustatymo tikslui. Taip pat pažymėtina, kad neatvykimas į teismo posėdį be svarbių priežasčių ne visada gali reikšti piktnaudžiavimą procesu. Pagrindinis principas, leidžiantis šaliai išvengti neigiamų procesinių teisinių padarinių jai (šaliai) neatvykus į teismo posėdį, yra pareiga laiku informuoti teismą apie nedalyvavimą teismo posėdyje.

18Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovų atstovas 2009 m. rugsėjo 2 d. 13.58 val. išsiuntė teismui prašymą, kuriame nurodė, kad sutinka su atsakovės V. Ch. atstovo prašymu atidėti bylos nagrinėjimą (t. 4, b. l. 124). Taigi ieškovų atstovas prašymą dėl bylos atidėjimo pateikė teismui likus vos pusvalandžiui iki paskirto teismo posėdžio byloje. Byloje nėra duomenų, kad iki posėdžio pradžios minėtas prašymas buvo pateiktas bylą nagrinėjančiam teisėjui. Esant tokioms aplinkybėms, bylą nagrinėjantis teismas teisėtai ir pagrįstai ieškinį paliko nenagrinėtą (CPK 246 str. 1 d., 296 str. 1 d. 5 p.). Tačiau teisėjų kolegija, vertindama bylos medžiagą, pažymi, jog duomenų, leidžiančių teigti, kad ieškovai (jo atstovas) nesąžiningai naudojosi ir piktnaudžiavo jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, byloje nėra, nes iš esmės teismo posėdžių atidėjimo prašė ir prašymą teismui pateikė atsakovės V. Ch. atstovas. Todėl negalima teigti, kad ieškovai (jo atstovas) nesirūpino bylos eiga, vilkino bylos nagrinėjimą ar piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis. Nagrinėjamu atveju ieškovų atstovas neatvyko į teismo posėdį tik atsižvelgęs į kitos šalies teismui pateiktus prašymus perkelti posėdžio datą. Bylos duomenimis, byla nagrinėjama nuo 2006 m. liepos 24 d., per šį laikotarpį ieškovų atstovas vykdė teismo nurodymus, aktyviai dalyvavo procese, duomenų, leidžiančių teigti, kad ieškovų (jų atstovas) nesąžiningai naudojosi ir piktnaudžiavo jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, byloje nėra.

19Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, bei įvertinus tai, jog civilinė byla nagrinėjama ilgą laiko tarpą, todėl ieškinio palikimas nenagrinėtu pažeistų tiek ieškovų teises ir interesus, tiek ir byloje dalyvaujančių asmenų, patyrusių daug laiko ir kitokių sąnaudų šioje byloje, interesus ir teisę į ginčo išnagrinėjimą iš esmės, baigiant bylą galutiniu procesiniu sprendimu dėl ginčo esmės, vadovaudamasi protingumo, proceso koncentruotumo bei ekonomiškumo principais, konstatuoja, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir bylą perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai
Ryšiai