Byla eB2-2312-436/2017
Dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Brastvita“ iškėlimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Brastvita“ iškėlimo,

Nustatė

2Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius taip pat pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos UAB „Brastvita“ iškėlimo. Pareiškime nurodoma, kad atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2017 m. gegužės 30 d. sudaro 2740,15 Eur, iš kurių 2567,64 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų ir 172,51 Eur delspinigių. Įmonėje apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu asmenų nėra. VSDFV Marijampolės skyrius taikė priverstinio poveikio priemones, teikė mokėjimo nurodymus kredito įstaigoms nurašyti nesumokėtas draudimo įmokas iš draudėjo kredito sąskaitų, tačiau įsiskolinimas liko nepadengtas. Atsakovės vardu registruoto nekilnojamojo turto neturi, VĮ „Regitra“ duomenimis įmonė neturi registruotų transporto priemonių. Ieškovo vertinimu, atsakovė yra nemoki, ji negali ir neketina atsiskaityti su kreditoriais, nemoka privalomųjų mokesčių valstybės biudžetams, todėl jai keltina bankroto byla.

3Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Brastvita“ keltina bankroto byla.

4Dėl įmonės nemokumo nustatymo.

5Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, jog bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įstatyme kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų yra įvardintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalis 1 punktas). Teismas įmonės nemokumo klausimą sprendžia pagal aktualius įmonės finansinės atskaitomybės duomenis, vadovaudamasis kitais byloje esančiais įrodymais, pagrindžiančiais pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią turimo turto vertę.

6Bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1124-381/2016). Civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas reiškia, jog pačios šalys turi pareigą įrodinėti tas aplinkybes, kuriomis jos remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12 str., 178 str.). Atsižvelgiant į tai, kad įmonių nemokumo klausimai turi reikšmės bei įtakos ne tik verslui, bet ir visai visuomenei, teismas, spręsdamas ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, taip pat turi būti aktyvus ir gali savo iniciatyva rinkti įrodymus tam, kad tinkamai atskleistų įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykį, iš kurio galima būtų spręsti apie įmonės mokumą ar nemokumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1372-330/2016).

7Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovė UAB „Brastvita“ Juridinių asmenų registre įregistruota nuo 2002 m. sausio 28 d. Atsakovei siųsti teismo procesiniai dokumentai dėl dokumentų pateikimo įteikti, tačiau iki paskirto teismo posėdžio teismui nėra pateikti jokie UAB „Brastvita“ finansinės atskaitomybės dokumentai, todėl teismas bankroto bylos iškėlimo klausimą sprendžia, vadovaujantis civilinėje byloje ieškovo pateiktais dokumentais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais (CPK 179 str. 3 d. ).

8Juridinių asmenų registrui atsakovė finansinės atskaitomybės dokumentus yra pateikusi tik už 2007 metus, iš kurių matyti, kad jau tais metais atsakovės finansinė padėtis buvo sunki: 2007 metais atsakovė turto iš viso turėjo už 186 Lt (54,03 Eur), tuo tarpu per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai siekė 17 392 Lt (5052,09 Eur), t. y. turimi įsipareigojimai gerokai viršijo įmonės balanse apskaitomo turto vertę. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos duomenimis tokio asmens tarp mokesčių mokėtojų, turinčių deklaruotų mokesčių mokestinę nepriemoką, nėra. VSDFV duomenimis valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui atsakovė yra skolinga 2740,15 Eur, iš kurių 2567,64 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų ir 172,51 Eur delspinigių, apdraustųjų asmenų įmonėje nėra. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad nei atsakovė savo vardu registruoto nekilnojamojo turto neturi. Iš VĮ „Regitra“ duomenų nustatyta, kad atsakovės vardu registruotų transporto priemonių taip pat nėra. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad teisme nagrinėjamų bylų, kuriose šalimi būtų atsakovė, nėra. Taigi, įvertinus visus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad atsakovė UAB „Brastvita“ yra nemoki, nes įmonė nevykdo įsipareigojimų kreditoriams, nemoka mokesčių valstybei, veiklos nevykdo, įmonėje dirbančių asmenų nėra. Minėti duomenys pagrindžia, jog tokia UAB „Brastvita“ būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką.

9Administruoti atsakovės UAB „Brastvita“ bankroto procedūrą skirtina bankroto administratorė Viktorija Vilbrantienė. Paskirta administratoriaus kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

10Iškėlus A UAB „Brsatvita“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

11Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

12Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Brastvita“ (juridinio asmens kodas 166097862, adresas Kazlų Rūdos sav. Ąžuolų Būdos k.) bankroto bylą.

13Administruoti UAB „Brastvita“ paskirti bankroto administratorę Viktoriją Vilbrantienę (sąrašo Nr. Nr. B-FA232, adresas Žemynos g. 31-37, Vilnius, tel. 8 683 94205, el. p. admivira@gmail.com).

14Areštuoti UAB „Brastvita“ (juridinio asmens kodas 166097862) nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

15Nustatyti, kad UAB „Brastvita“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

16Nustatyti, kad UAB „Brastvita“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

17Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

18Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti VĮ Registrų centras, Turto areštų aktų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovui bankroto administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams (antstoliai@antstoliai.lt).

19Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas,... 2. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius... 3. Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Brastvita“ keltina bankroto byla.... 4. Dėl įmonės nemokumo nustatymo.... 5. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma,... 6. Bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine... 7. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovė UAB „Brastvita“... 8. Juridinių asmenų registrui atsakovė finansinės atskaitomybės dokumentus... 9. Administruoti atsakovės UAB „Brastvita“ bankroto procedūrą skirtina... 10. Iškėlus A UAB „Brsatvita“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas... 11. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7... 12. Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Brastvita“ (juridinio asmens kodas... 13. Administruoti UAB „Brastvita“ paskirti bankroto administratorę Viktoriją... 14. Areštuoti UAB „Brastvita“ (juridinio asmens kodas 166097862)... 15. Nustatyti, kad UAB „Brastvita“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo... 16. Nustatyti, kad UAB „Brastvita“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10... 17. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 18. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti VĮ Registrų centras,... 19. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...