Byla e2-1124-381/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „NORD PELAGIC“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 29 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei „NORD PELAGIC“ iškelta bankroto byla, civilinėje byloje Nr. eB2-4125-794/2016 pagal pareiškėjos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „NORD PELAGIC“ iškėlimo, trečiasis asmuo – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4P. V. mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI arba pareiškėja) kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „NORD PELAGIC“ (toliau – UAB „NORD PELAGIC“ arba atsakovė) iškėlimo. Pareiškime nurodė, kad VMI Mokesčių apskaitos informacinės sistemos 2016 m. vasario 28 d. duomenimis atsakovė valstybės biudžetui skolinga 2 644,90 Eur, iš jų 2 030,62 Eur pelno mokesčio, 212,29 Eur pelno mokesčio delspinigių, 289,10 Eur pelno mokesčio avanso, 108,00 Eur pridėtinės vertės mokesčio, 4,89 Eur pridėtinės vertės mokesčio delspinigių. Priverstinio išieškojimo veiksmai atsakovei taikomi nuo 2015 m. birželio mėnesio, tačiau jokių rezultatų iki šiol nedavė. Antstolių informacinės sistemos 2016 m. vasario 23 d. duomenimis, atsakovės atžvilgiu vykdomos keturios vykdomosios bylos dėl bendros 10 808,44 Eur skolos išieškojimo. UAB „NORD PELAGIC“ dirba trys darbuotojai, bendrovė 2016 m. vasario 23 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui skolinga 219,92 Eur. Atsakovė neturi nekilnojamojo turto. VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovei priklauso transporto priemonė „BMW X5“, kuri yra areštuota, 2015 m. gruodžio 8 d. šiai transporto priemonei nustatyta priverstinė hipoteka. Kadangi atsakovė UAB „NORD PELAGIC“ nevykdo įsipareigojimų, jos pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, todėl įmonė pripažintina nemokia ir jai keltina bankroto byla. Pareiškėja tinkamai išnaudojo visas galimybes išspręsti ginčą ne teismo tvarka bei įspėjo atsakovę apie savo ketinimą kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos UAB „NORD PELAGIC“ iškėlimo.

5Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius (toliau – VSDFV) atsiliepime į VMI pareiškimą palaikė prašymą dėl bankroto bylos UAB „NORD PELAGIC“ iškėlimo. Atsiliepime nurodė, kad atsakovės skola VSDFV biudžetui 2016 m. kovo 15 d. sudarė 219,92 Eur, iš jų 215,66 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų ir 4,26 Eur delspinigių. Atsakovės bendrovėje yra trys apdraustieji, apie kuriuos duomenys neteikiami nuo 2015 m. birželio mėnesio. VSDFV, siekdamas išieškoti susidariusį įsiskolinimą, taikė atsakovei priverstinio poveikio priemones. Atsakovės paskutinio 2013 m. balanso duomenimis, įmonės įsipareigojimai viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Kadangi UAB „NORD PELAGIC“ nemoka mokesčių į valstybės biudžetą, taip pat nemoka privalomųjų valstybinio socialinio draudimo įmokų, neatsiskaito su kitais kreditoriais, todėl yra pagrindas bankroto bylos iškėlimui.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2016 m. kovo 29 d. nutartimi iškėlė UAB „NORD PELAGIC“ bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė Č. G..

8Teismas, atsižvelgęs į tai, kad atsakovė atsiliepimo ir Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų teismui nepateikė, procesiniai dokumentai atsakovės registruotos buveinės adresu nebuvo įteikti, sprendė, jog nagrinėjant klausimą dėl atsakovės mokumo turi būti remiamasi pareiškėjos ir trečiojo asmens pateiktais dokumentais ir viešų registrų duomenimis.

9Teismas nustatė, kad UAB „NORD PELAGIC“ įmonių registre įregistruota 2012 metais, finansinės atskaitomybės dokumentų viešam registrui neteikia nuo 2014 metų, pagal 2013 m. balanso duomenis įmonė turto turėjo už 1 286 251 Lt, skolų – 1 278 765 Lt, atsakovė nekilnojamojo turto neturi, turi automobilį, kuris areštuotas ir kuriam nustatyta priverstinė hipoteka. Įmonės mokestinės nepriemokos sumą sudaro 2 644,9 Eur, skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui – 219,92 Eur. Nors įsiskolinimas valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui nėra didelis, tačiau www.rekvizitai.lt duomenimis įmokos dengiamos nereguliariai ir nuo 2015 m. balandžio 27 d. įmonė nei karto nebuvo visiškai atsiskaičiusi. Mokestinės nepriemokos nepavyksta išsieškoti nuo 2015 m. birželio 8 d., todėl buvo priimti sprendimai nurašyti lėšas iš įmonės sąskaitos, 2015 m. rugpjūčio 3 d. buvo areštuotas vienintelis įmonei priklausantis automobilis. Iki šiol priverstiniai skolos išieškojimo veiksmai rezultatų nedavė.

10Įvertinęs šiuos duomenis, teismas padarė išvadą, kad pareiškėjos ir trečiojo asmens pateikti bei teismo surinkti duomenys pagrindžia, jog atsakovė realiai jokios veiklos nevykdo, neatsiskaito su valstybės biudžetu, todėl yra nemoki ir jai keltina bankroto byla.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atsakovė UAB „NORD PELAGIC“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 29 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – atmesti VMI pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo. Atsakovės UAB „NORD PELAGIC“ atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis priimta tinkamai neinformavus atsakovės apie teisme priimtą nagrinėti VMI pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, taip pat neinformavus atsakovės apie VMI pareiškimo nagrinėjimo vietą ir laiką. Tokiu būdu buvo pažeista atsakovės teisė pateikti atsiliepimą į pareiškimą ir dalyvauti teismo posėdyje. Išnagrinėjus pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, faktiškai nepranešus apie tai atsakovei, buvo padarytas proceso teisės normų pažeidimas, sudarantis pagrindą panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį absoliutaus negaliojimo pagrindu.

142. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, neveikė aktyviai, nustatęs, kad byloje nepakanka dokumentų įmonės mokumo įvertinimui, turėjo atsisakyti iškelti atsakovei bankroto bylą, o ne automatiškai ir nepagrįstai laikyti atsakovę nemokia.

153. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad šiuo metu UAB „NORD PELAGIC“ dirba trys darbuotojai, todėl iškėlus įmonei bankroto bylą šie darbuotojai netektų darbo vietų ir vienintelio pragyvenimo šaltinio, ekonominio nestabilumo laikotarpiu jiems būtų labai sunku surasti naujus darbus, dėl ko valstybės finansų sistema patirtų papildomą naštą mokant šiems darbuotojams bedarbio pašalpas.

164. Atsakovės 2014 m. balanso duomenimis UAB „NORD PELAGIC“ turi 767 513,90 Eur vertės turto, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 175 424,00 Eur, 2014 metais įmonė veikė pelningai, gautą pelną sudaro 43 021,90 Eur. Remiantis 2014 m. finansiniais dokumentais atsakovės pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės įmonės turto vertės, todėl įmonė yra moki. Mokiam subjektui bankroto byla negali būti keliama, todėl ši aplinkybė patvirtina, kad pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta.

17Pareiškėja VMI atsiliepime į atsakovės UAB „NORD PELAGIC“ atskirąjį skundą prašė jį atmesti. Pareiškėjos atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

181. Atskirajame skunde išdėstyti argumentai dėl UAB „NORD PELAGIC“ mokumo yra nepagrįsti, nes viešųjų registrų duomenimis apeliantė jokio nekilnojamojo turto neturi, vienintelė apeliantei priklausanti transporto priemonė yra areštuota.

192. Įmonės nemokumui svarbus ne tik formalus pradelstų įsipareigojimų ir į įmonės balansą įrašyto turto vertės santykis, kaip nurodyta atskirajame skunde, bet yra svarbios objektyvaus turinio aplinkybės, iš kurių galima būtų spręsti apie faktinį įmonės mokumą, nes nustačius, kad įmonė eilę metų nesugeba bent iš dalies atsiskaityti su tais pačiais kreditoriais, įmonė gali būti pripažinta nemokia pradelstiems įsipareigojimams net neviršijant ½ balansinės turto vertės (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1162/2010, 2011 m. gegužės 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1665/2011).

203. Atskirajame skunde nepagrįstai teigiama, kad atsakovei nebuvo žinoma apie VMI ketinimą kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos UAB „NORD PELAGIC“ iškėlimo. VMI 2015 m. spalio 21 d. registruotu paštu išsiuntė atsakovei jos registracijos adresu (G. V. g. 18A, Vilnius) pranešimą apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, 2015 m. gruodžio 3 d. – pakartotinį pranešimą, kuris buvo įteiktas atsakovės įgaliotam asmeniui 2015 m. gruodžio 7 d.

21IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

22Atskirasis skundas netenkintinas

23CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

24Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas iškėlė UAB „NORD PELAGIC“ bankroto bylą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pagrindo peržengti atskirajame skunde nustatytas ribas nėra.

25Dėl naujų įrodymų, pateiktų apeliacinės instancijos teismui, priėmimo

26Atsakovė kartu su atskiruoju skundu pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui naujus įrodymus – UAB „NORD PELAGIC“ 2014 m. balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą, kuriuos prašo prijungti prie bylos bei vertinti atskirojo skundo nagrinėjimo metu.

27Apeliacinės instancijos teismo posėdžio dieną, t. y. 2016 m. gegužės 19 d., atsakovės vadovo A. I. įgaliotas asmuo pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui prašymą dėl dviejų mokėjimo dokumentų prijungimo prie bylos. Kaip matyti iš pateiktų mokėjimo dokumentų, atsakovės vadovas A. I. 2016 m. gegužės 18 d. padarė 2 290,00 Eur dydžio pavedimą į antstolės N. L. sąskaitą, 2016 m. gegužės 19 d. atsakovės vadovo įgaliotas asmuo pervedė VSDFV biudžetui 219,92 Eur.

28Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nagrinėjamoje bankroto byloje vyraujantį viešąjį interesą, atsakovės pateiktus dokumentus priima ir vertina bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 314 straipsnis).

29Dėl teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo

30Apeliantė atskirajame skunde nurodo, kad bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu ji nebuvo tinkamai informuota apie priimtą nagrinėti VMI pareiškimą dėl bankroto bylos UAB „NORD PELAGIC“ iškėlimo, taip pat apie pareiškimo nagrinėjimo vietą ir laiką. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismui tinkamai jos neinformavus apie priimtą pareiškimą ir jo nagrinėjimo laiką ir vietą, buvo pažeista jos teisė dalyvauti teisminiame procese – pateikti atsiliepimą į pareiškimą, paaiškinimus teismo posėdžio metu. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimus dėl pareiškimo iškelti atsakovei bankroto bylą priėmimo ir bylos paskyrimo nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, nepažeidė ĮBĮ ir CPK teisės normų, reglamentuojančių šių klausimų nagrinėjimo tvarką.

31CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą reglamentuoja specialus įstatymas – Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau - ĮBĮ). ĮBĮ normos yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos ir yra nemokūs. ĮBĮ 9 ir 10 straipsniuose, reglamentuojančiuose pasirengimo nagrinėti bankroto bylą teisme tvarką ir bankroto bylos iškėlimo procedūrą, nėra tiesiogiai įtvirtinta, kokiu būdu (žodžiu ar raštu) turi būti sprendžiamas klausimas dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo. Galimybę teismui šį procesinį klausimą spręsti rašytinio proceso tvarka patvirtina ĮBĮ 10 straipsnio 13 dalis, numatanti, jog nutartis iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją iškelti, priimta rašytinio proceso tvarka, įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jeigu ji nebuvo apskųsta. Todėl kiekvienu individualiu atveju teismas, įvertinęs byloje sprendžiamų klausimų sudėtingumą ir kitas bylos nagrinėjimui reikšmingas aplinkybes, sprendžia dėl teismo posėdžio formos konkrečioje byloje. Kai byla nagrinėjama iš esmės rašytinio proceso tvarka, apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį skelbiama specialiame interneto tinklalapyje ne vėliau kaip prieš septynias dienas iki teismo posėdžio dienos, išskyrus CPK numatytus atvejus, kai dalyvaujantiems byloje asmenims pranešama kita tvarka (CPK 133 straipsnio 3 dalis).

32Bylos duomenimis nustatyta, kad VMI 2016 m. kovo 1 d. pateikė Vilniaus apygardos teismui pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei UAB „NORD PELAGIC“ iškėlimo. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. kovo 4 d. rašytine nutartimi išsprendė pareiškimo priėmimo klausimą – pareiškimą priėmė, nustatė atsakovei ir trečiajam asmeniui VSDFV terminą atsiliepimui pateikti, įpareigojo atsakovės vadovą pateikti teismui ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus dokumentus, paskyrė civilinę bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka 2016 m. kovo 29 d. 8.20 val. teismo posėdyje, apie priimtą pareiškimą ir teismo posėdį nutarė paskelbti specialiame internetiniame tinklapyje. Sprendžiant klausimą dėl VMI pareiškimo priėmimo pirmosios instancijos teismas griežtai laikėsi ĮBĮ ir CPK nustatytos pasirengimo nagrinėti bankroto bylą teisme tvarkos ir bankroto bylos iškėlimo procedūros, pareiškimo priėmimo ir perdavimo nagrinėti teismo posėdyje terminų nepažeidė. Nusprendęs bylą iš esmės nagrinėti rašytinio proceso tvarka, apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį pirmosios instancijos teismas tinkama tvarka ir forma paskelbė specialiame interneto tinklalapyje (CPK 133 straipsnio 3 dalis). Specialiame interneto tinklapyje 2016 m. kovo 7 d. paskelbtas pirmosios instancijos teismo pranešimas atitinka CPK 134 straipsnyje nustatytą privalomą formą. Be to, kaip matyti iš bylos duomenų, 2016 m. kovo 4 d. teismo nutartį dėl VMI pareiškimo priėmimo ir bylos paskyrimo nagrinėti rašytinio proceso tvarka, pirmosios instancijos teismas 2016 m. kovo 7 d. registruota pašto siunta išsiuntė atsakovei UAB „NORD PELAGIC“ jos buveinės registracijos adresu (G. V. g. 18A, Vilnius), tačiau siųsti teismo procesiniai dokumentai grįžo neįteikti. Pažymėtina, kad pagal CK 2.49 straipsnio 3 dalį visas susirašinėjimas su juridiniu asmeniu laikomas tinkamu, kai jis vyksta juridinio asmens buveinės adresu, taip pat atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalį, jeigu juridinis asmuo aiškiai nenurodė kitaip. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, atsakovės UAB „NORD PELAGIC“ buveinės registracijos adresas nėra pakeistas ir įregistruotas adresu G. V. g. 18A, Vilniuje, kur ir buvo siųsti pareiškėjos ir pirmosios instancijos teismo ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyti pranešimai ir teismo procesiniai dokumentai, tačiau siųsti pranešimai ir dokumentai grįžo neįteikti. Pateiktame atskirajame skunde atsakovė nurodė tą patį jos buveinės registracijos adresą (G. V. g. 18A, Vilnius), kas patvirtina, jog faktiškai pareiškėjos ir pirmosios instancijos teismo procesiniai dokumentai buvo siunčiami atsakovei teisingu adresu, todėl visas susirašinėjimas su atsakove nurodytu adresu laikytinas tinkamu. Apeliantė, tvirtindama, kad jai buvo apribotos teisės tinkamai dalyvauti teisminiame procese – pateikti atsiliepimą, paaiškinimus ir atsikirtimus, nenurodo jokių objektyvių priežasčių, kodėl šiomis teisėmis ji negalėjo pasinaudoti būdama tinkamai informuota apie pirmosios instancijos teisme priimtą pareiškimą ir jo nagrinėjimo eigą. Taip pat nenurodo, kodėl teisingas bylos išnagrinėjimas, jos manymu, siejamas su būtinybe bylą nagrinėti žodiniame teismo posėdyje. Nesant šių duomenų bei pirmosios instancijos teismui tinkamai laikantis ĮBĮ ir CPK nustatytos pareiškimo dėl bankroto bylos priėmimo ir nagrinėjimo tvarkos, nėra pagrindo išvadai, kad atsakovės teisės nepagrįstai buvo apribotos, kas galėjo turėti tiesioginės įtakos neteisingos pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimui.

33Nustatytos aplinkybės paneigia apeliantės argumentus, kad pirmosios instancijos teismas priėmė skundžiamą nutartį iškelti UAB „NORD PELAGIC“ bankroto bylą pažeisdamas proceso teisės normas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu ir tinkamu šalių informavimu. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, rengdamasis nagrinėti atsakovės bankroto bylos iškėlimo klausimą bei priimdamas skundžiamą nutartį, tinkamai vykdė savo funkcijas, bendradarbiavo su atsakove ir kitais byloje dalyvaujančiais asmenimis, sudarė atsakovei tinkamas sąlygas pasirūpinti jos teisių gynyba, todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad teismas pažeidė atsakovės procesines teises ar atėmė iš jos galimybę atsikirsti į jai pareikštą reikalavimą dėl bankroto bylos iškėlimo bei paneigti pareiškime dėstomus argumentus dėl įmonės nemokumo (CPK 178 straipsnis). Juo labiau, tvirtindama, jog tinkamai neinformavus apie pradėtą teisminį procesą ir teismo posėdžio vietą bei laiką, buvo apribotos atsakovės galimybės pateikti pirmosios instancijos teismui atsiliepimą ir reikalaujamus įmonės finansinius dokumentus, šių visų aktualių dokumentų atsakovė nepateikė ne tik pirmosios instancijos teismui su atskiruoju skundu, tačiau ir apeliacinės instancijos teismui iki bylos išnagrinėjimo iš esmės, nors tokia galimybė jai ir buvo suteikta.

34Pažymėtina ir tai, kad pagal CPK 7 straipsnio 2 dalį dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdamas į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai. Atsakovė, žinodama apie pareigą pateikti atsiliepimą į pareiškimą dėl bankroto bylos jai iškėlimo bei teismo reikalaujamus dokumentus, juos (ir tai - ne visus) pateikė tik kartu su atskiruoju skundu. Toks atsakovės procesinis elgesys negali būti pripažįstamas pateisinamu ir tinkamu. Atsakovė, atstovaujama direktoriaus, yra verslo subjektas, kuriam teisiniuose santykiuose keliami didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai, nei fiziniams asmenims (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013), todėl, būdama suinteresuota įmonės veiklos tęstinumu, turi elgtis labai atidžiai ir rūpestingai, aktyviai domėtis bylos eiga, pateikti savo poziciją, ar pagrįstas reikalavimas iškelti jai bankroto bylą, imtis visų įmanomų priemonių, siekiant paneigti jai reiškiamus reikalavimus, operatyviai teikti duomenis apie įmonės turtinę padėtį (CPK 42 straipsnio 5 dalis).

35Dėl bankroto bylos UAB „NORD PELAGIC“ iškėlimo

36Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje numatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę.

37Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pareiškėjos VMI, trečiojo asmens VSDFV ir teismo iniciatyva išreikalautus dokumentus, padarė išvadą, kad atsakovei keltina bankroto byla IBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu, kadangi įmonė yra nemoki. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovei nepateikus atsiliepimo į pareiškimą ir teismo reikalaujamų įmonės finansinių dokumentų, taip pat neturint registruoto nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, transportų priemonių, piniginių lėšų, iš kurių galima būtų atsiskaityti su kreditoriumi, laikytina, jog įmonė nebegali įvykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams bei atstatyti mokumo.

38Apeliacinės instancijos teismas, iš esmės sutikdamas su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis, pirmiausiai, pažymi, kad nepaisant to, kad bankroto bylos turi viešąjį interesą, sprendžiant pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, yra taikomas ir civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu (CPK 178 straipsnis). Atitinkamų duomenų, įrodančių, kad įmonė vykdo veiklą bei jos finansinė padėtis neatitinka nemokios įmonės būsenos, nepateikimas pirmosios instancijos ar apeliacinės instancijos teismui, leidžia tokią įmonę pripažinti nemokia paties teismo iniciatyva surinktų duomenų pagrindu (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1526-943/2015, 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis c. b. Nr. 2-2635/2013). Taigi, bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis).

39Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismui priėmus VMI pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei UAB „NORD PELAGIC“ iškėlimo, atsakovės vadovas buvo įpareigotas iki 2016 m. kovo 24 d. pateikti teismui įmonės ūkinės ir finansinės būklės duomenis, t. y. įmonės kreditorių ir debitorių sąrašus, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio ataskaitų rinkinius, duomenis apie įmonės turimą materialųjį turtą ir jo pradinę ir likutinę vertę, informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus, įmonės turto vertinimą (ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalies 4 punktas). Atsakovė nustatytu terminu pirmosios instancijos teismo reikalaujamų dokumentų nepateikė. Kartu su atskiruoju skundu atsakovė pateikė 2014 m. pelno (nuostolių) ataskaitą ir balansą, kurių duomenimis grindžia UAB „NORD PELAGIC“ mokumą. Taip pat bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme dieną atsakovė pateikė mokėjimo dokumentus, patvirtinančius, kad sumokėjo 219,92 Eur skolą VSDFV biudžetui bei pervedė 2 290,00 Eur į antstolės N. L. sąskaitą. Įrodymų ar paaiškinimų, kokio kreditoriaus ir kokio dydžio reikalavimo įvykdymui pervesta 2 290,00 Eur dydžio suma, atsakovė nepateikė. Kitų pirmosios instancijos teismo reikalaujamų duomenų ir dokumentų, kurie galėtų paneigti pirmosios instancijos teismo išvadas dėl UAB „NORD PELAGIC“ (ne)mokumo, atsakovė nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovei nepateikus reikalaujamų aktualių UAB „NORD PELAGIC“ ūkinės ir finansinės būklės duomenų ir dokumentų, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl šios įmonės (ne)mokumo, pagrįstai vadovavosi pareiškėjos, trečiojo asmens ir teismo iniciatyva išreikalautų dokumentų duomenimis, patvirtinančiais atsakovės turimą turtą ir jos finansinius įsipareigojimus.

40Kaip jau buvo minėta, vertinant įmonės finansinę padėtį, kaip pagrindą įmonei kelti bankroto bylą, būtina išanalizuoti įmonės aktualius finansinės atskaitomybės duomenis, t. y. ne tik konstatuoti, kad įmonė nevykdo įsipareigojimų kreditoriams, bet ir nustatyti, ar įmonės pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės. Įmonės sudarytas balansas nėra vienintelis dokumentas, kurio pagrindu galima nustatyti įmonės mokumo būklę, jei kiti byloje esantys įrodymai paneigia balanse įrašytų duomenų teisingumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1406/2011; 2013 m. spalio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2300/2013). Priešingai, nei teigiama atskirajame skunde, pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino visas nagrinėjamam klausimui reikšmingas aplinkybes, tinkamai įvertino byloje esančių įrodymų visumą – neapsiribojo vien įmonės balansais, tačiau vertino ir kitus pareiškėjos, trečiojo asmens VSDFV ir teismo iniciatyva išreikalautus aktualius finansinius dokumentus, tarp jų ir duomenis apie įmonės kreditorius ir skolas, turimą turtą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1406/2011; 2013 m. spalio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2300/2013).

41Kaip matyti iš byloje esančių atsakovės balansų už 2013 metus, įmonės turtą sudarė 1 286 251 Lt (372 524 Eur), iš jo ilgalaikio turto vertė sudarė 155 857 Lt (45 139,3 Eur), trumpalaikio – 1 130 394 Lt (327 384 Eur), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 1 278 765 Lt (370 355 Eur), įmonė veikė nuostolingai (-2 124 Lt). Remiantis teismo išreikalautais duomenimis, atsakovė neturi jokio nekilnojamojo turto, turi automobilį, kuris areštuotas ir kuriam nustatyta priverstinė hipoteka. Įmonės mokestinės nepriemokos sumą sudaro 2 644,9 Eur. 219,92 Eur dydžio skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui padengta tik 2016 m. gegužės 19 d., t. y. apeliacinės instancijos teismo posėdžio dieną. Www.rekvizitai.lt duomenimis, nuo 2015 m. balandžio 27 d. UAB „NORD PELAGIC“ įmokos VSDFV biudžetui dengiamos nereguliariai ir pavėluotai. Mokestinės nepriemokos nepavyksta išieškoti nuo 2015 m. birželio 8 d., todėl buvo priimti sprendimai nurašyti lėšas iš UAB „NORD PELAGIC“ sąskaitos, 2015 m. rugpjūčio 3 d. buvo areštuotas vienintelis UAB „NORD PELAGIC“ priklausantis automobilis. Taigi, įvertinus šiuos duomenis, yra pakankamas pagrindas išvadai, kad atsakovė faktiškai veiklos nevykdo bei yra nemoki. Atsakovė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo išvada dėl įmonės nemokumo, pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui UAB „NORD PELAGIC“ pelno (nuostolių) ataskaitą ir balansą už 2014 metus, kuriais remiantis įmonė 2014 metais veikė pelningai, įmonės turtą sudarė 2 650 072 Lt (767 513,9 Eur), iš jo ilgalaikį turtą – 376 409 Lt (109 015 Eur), trumpalaikį turtą – 2 273 663 Lt (657 508 Eur), per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 605 704 Lt (175 424 Eur). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, vien šių, pačios atsakovės pateiktų ir išimtinai atsakovei palankių, duomenų ne už aktualų laikotarpį pateikimas nesudaro pagrindo naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį. Kaip jau buvo minėta, vien įmonės balanso duomenų, juo labiau pateiktų ne bankroto bylos iškėlimo įmonei nagrinėjimo momentui, o už ženkliai ankstesnį laikotarpį, nepakanka įmonės (ne)mokumo įvertinimui. Atsakovė, žinodama apie jos atžvilgiu iškeltą bankroto bylą, nei pirmosios instancijos nei apeliacinės instancijos teismui taip ir nepateikė jokių duomenų apie UAB „NORD PELAGIC“ kreditorius ir skolininkus, kreditorinių bei debitorinių įsipareigojimų dydžius, atsiskaitymo terminus, paskutinių metų ir einamųjų metų laikotarpio iki pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinės atskaitomybės dokumentų, kuriuos įvertinus galima būtų padaryti pagrįstą išvadą, kad atsakovė tebevykdo veiklą, jos veikla pelninga, atsakovė turi realias galimybes vykdyti savo finansinius įsipareigojimus (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis). Nesant byloje UAB „NORD PELAGIC“ paskutinių metų ir einamųjų metų laikotarpio iki pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinės atskaitomybės dokumentų, nėra pagrindo išvadai, kad nurodytu laikotarpiu atsakovės veikla buvo tokia pat pelninga, kaip ir 2014 metais.

42Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius aktualius finansinės atskaitomybės duomenis, skundžiama nutartimi teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, patvirtinančias atsakovės nemokumą, tinkamai taikė teisės normas bei pagrįstai konstatavo, kad atsakovei UAB „NORD PELAGIC“ keltina bankroto byla dėl nemokumo (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 2 straipsnio 8 dalis). Todėl pirmosios instancijos teismo priimta nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas, kaip nepagrįstas.

43Pažymėtina, kad bankroto bylos nagrinėjimo metu paaiškėjus, jog atsakovė yra pajėgi įvykdyti prievoles, bankroto byla bet kurioje stadijoje gali būti nutraukta ĮBĮ 27 straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-358/2008).

44Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

45Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. P. V. mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos... 5. Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. kovo 29 d. nutartimi iškėlė UAB „NORD... 8. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad atsakovė atsiliepimo ir Įmonių bankroto... 9. Teismas nustatė, kad UAB „NORD PELAGIC“ įmonių registre įregistruota... 10. Įvertinęs šiuos duomenis, teismas padarė išvadą, kad pareiškėjos ir... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atsakovė UAB „NORD PELAGIC“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 13. 1. Pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis priimta tinkamai... 14. 2. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškimą dėl bankroto... 15. 3. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad šiuo metu UAB... 16. 4. Atsakovės 2014 m. balanso duomenimis UAB „NORD PELAGIC“ turi 767 513,90... 17. Pareiškėja VMI atsiliepime į atsakovės UAB „NORD PELAGIC“ atskirąjį... 18. 1. Atskirajame skunde išdėstyti argumentai dėl UAB „NORD PELAGIC“ mokumo... 19. 2. Įmonės nemokumui svarbus ne tik formalus pradelstų įsipareigojimų ir į... 20. 3. Atskirajame skunde nepagrįstai teigiama, kad atsakovei nebuvo žinoma apie... 21. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 22. Atskirasis skundas netenkintinas... 23. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 24. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos... 25. Dėl naujų įrodymų, pateiktų apeliacinės instancijos teismui, priėmimo... 26. Atsakovė kartu su atskiruoju skundu pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui... 27. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio dieną, t. y. 2016 m. gegužės 19... 28. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nagrinėjamoje bankroto... 29. Dėl teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo... 30. Apeliantė atskirajame skunde nurodo, kad bylos nagrinėjimo pirmosios... 31. CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos... 32. Bylos duomenimis nustatyta, kad VMI 2016 m. kovo 1 d. pateikė Vilniaus... 33. Nustatytos aplinkybės paneigia apeliantės argumentus, kad pirmosios... 34. Pažymėtina ir tai, kad pagal CPK 7 straipsnio 2 dalį dalyvaujantys byloje... 35. Dėl bankroto bylos UAB „NORD PELAGIC“ iškėlimo... 36. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7... 37. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pareiškėjos... 38. Apeliacinės instancijos teismas, iš esmės sutikdamas su tokiomis pirmosios... 39. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismui priėmus VMI pareiškimą... 40. Kaip jau buvo minėta, vertinant įmonės finansinę padėtį, kaip pagrindą... 41. Kaip matyti iš byloje esančių atsakovės balansų už 2013 metus, įmonės... 42. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 43. Pažymėtina, kad bankroto bylos nagrinėjimo metu paaiškėjus, jog atsakovė... 44. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 45. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 29 d. nutartį palikti nepakeistą....