Byla 2-799-823/2016
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-348-565/2016, kuria buvo nutraukta UAB „Ecolink Baltic“ restruktūrizavimo byla

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė - Balynienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Ecolink Baltic“ direktoriaus E. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-348-565/2016, kuria buvo nutraukta UAB „Ecolink Baltic“ restruktūrizavimo byla, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 20 d. nutartimi iškėlė UAB „Ecolink Baltic“ restruktūrizavimo bylą, restruktūrizavimo administratoriumi paskyrė M. T..

42015 m. lapkričio 27 d. RUAB „Ecolink Baltic“ administratorius M. T. kreipėsi į teismą, prašydamas nutraukti RUAB „Ecolink Baltic“ restruktūrizavimo bylą. Nurodė, kad RUAB „Ecolink Baltic“ valdymo organai nustatytu terminu nepateikė administratoriui restruktūrizavimo plano projekto, todėl, remiantis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 28 straipsnio 1 dalies 1 punktu, yra pagrindas nutraukti restruktūrizavimo bylą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2016 m. sausio 26 d. nutartimi ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu nutraukė RUAB „Ecolink Baltic“ restruktūrizavimo bylą. Nurodė, kad teismui iki 2015 m. gruodžio 30 d. nebuvo pateiktas tvirtinti įmonės restruktūrizavimo plano projektas.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Pareiškėjas UAB „Ecolink Baltic“ direktorius E. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 26 d. nutartį. Nurodo, kad bendrovė supažindino kreditorius su įmonės restruktūrizavimo plano projektu, jį derino, tačiau, kreditoriams išsakius savo pastabas dėl restruktūrizavimo plano projekte numatyto kreditorių reikalavimų tenkinimo grafiko bei planuojamos veiklos restruktūrizavimo laikotarpiu, buvo būtina patikslinti planą pagal kreditorių pastabas ir pakartotinai sušaukti kreditorių susirinkimą. Dėl didelio šventinių dienų skaičiaus gruodžio mėnesį tinkamai pranešti kreditoriams ir iki 2015 m. gruodžio 30 d. sušaukti kreditorių susirinkimą tapo sunkiai įmanoma, todėl pareiškėjas 2015 m. gruodžio 28 d. kreipėsi į teismą su prašymu pratęsti plano projekto pateikimo terminą iki 2016 m. sausio 28 d., tačiau teismas į minėtą prašymą nereagavo, nepriėmė nutarties dėl prašymo pratęsti terminą tenkinimo ar atmetimo.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas netenkintinas.

11Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų. Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

12Apeliacijos objektu nagrinėjamoje byloje yra pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas nutraukė restruktūrizavimo bylą tuo pagrindu, kad per įstatyme nustatytą terminą teismui nebuvo pateiktas restruktūrizavimo planas.

13ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas įstatymo tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Restruktūrizavimo tikslui pasiekti restruktūrizavimo procesas turi vykti operatyviai, laikantis ĮRĮ nustatytų procesinių terminų.

14ĮRĮ 14 straipsnio 1 dalis numato, kad įmonės valdymo organas restruktūrizavimo plano projektą pateikia įmonės dalyvių susirinkimui, savininkui arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai. Įmonės dalyvių susirinkimui, savininkui arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai pritarus restruktūrizavimo plano projektui, įmonės valdymo organas restruktūrizavimo plano projektą per vieną darbo dieną pateikia restruktūrizavimo administratoriui. Restruktūrizavimo plano projektas restruktūrizavimo administratoriui pateikiamas likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki restruktūrizavimo plano projekto pateikimo teismui termino pabaigos. Įmonės dalyvių susirinkimas, savininkas arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija šioje dalyje nurodytą sprendimą priima atitinkamo juridinio asmens teisinę formą reglamentuojančio įstatymo nustatyta sprendimų priėmimo tvarka, o jeigu toks įstatymas šios tvarkos nenustato – paprasta susirinkime dalyvaujančių įmonės dalyvių balsų dauguma. Restruktūrizavimo plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos. Teismas restruktūrizavimo administratoriaus arba įmonės valdymo organo prašymu turi teisę vieną kartą ne ilgiau kaip vienam mėnesiui pratęsti šioje dalyje nustatytą terminą (ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalis).

15Restruktūrizavimo plano nepateikimo pasekmes įtvirtina ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punktas, numatantis, kad, nustatytais terminais nepateikus restruktūrizavimo plano, teismas įmonės restruktūrizavimo bylą nutraukia. Teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo minėtu pagrindu, turi atsižvelgti į ĮRĮ keliamus tikslus, termino praleidimo priežastis, praleisto termino trukmę, patvirtinto restruktūrizavimo plano buvimą ar nebuvimą ir kitas svarbias bylos aplinkybes, siekiant priimti teisingą, protingą ir sąžiningą procesinį sprendimą bei tokiu būdu užtikrinti tinkamą kreditorių teisių ir interesų apsaugą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-459/2012, 2011 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-820/2011). Taigi, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrįstumo minėtu pagrindu, teismas turi įvertinti realias restruktūrizavimo plano projekto pateikimo teismui tvirtinti galimybes.

16Iš nagrinėjamos bylos medžiagos matyti, kad Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 20 d. d. nutartis, kuria UAB „Ecolink Baltic“ buvo iškelta restruktūrizavimo byla, įsiteisėjo 2015 m. birželio 12 d., taigi restruktūrizavimo planas turėjo būti pateiktas tvirtinti teismui iki 2015 m. gruodžio 12 d. Teismas UAB „Ecolink Baltic“ direktoriaus E. K. prašymu 2015 m. lapkričio 30 d. nutartimi iki 2015 m. gruodžio 30 d. pratęsė terminą restruktūrizavimo planui pateikti (t. II b. l. 10-11), 2015 m. sausio 5 d. nutartimi atmetė UAB „Ecolink Baltic“ direktoriaus E. K. prašymą dėl termino pateikti restruktūrizavimo planui pratęsimo, o 2016 m. sausio 26 d. nutartimi nutraukė restruktūrizavimo bylą, nes teismui nebuvo pateiktas UAB „Ecolink Baltic“ restruktūrizavimo plano projektas. Kadangi bylos duomenys patvirtina, kad UAB „Ecolink Baltic“ restruktūrizavimo planas, nei per ĮRĮ nustatytą šešių mėnesių terminą, nei per teismo 2015 m. lapkričio 30 d. nutartimi pratęstą terminą, nebuvo pateiktas teismui, pirmosios instancijos teismas ginčijama nutartimi pagrįstai ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu UAB „Ecolink Baltic“ restruktūrizavimo bylą nutraukė.

17Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad į bylą nėra pateikta jokių duomenų, patvirtinančių, kad restruktūrizavimo plano projektas per ĮRĮ nustatytą ir teismo pratęstą terminą apskritai buvo teikiamas tvirtinti kreditorių susirinkimui. Apelianto nurodomi argumentai, kad dėl didelio šventinių dienų skaičiaus iki 2015 m. gruodžio 30 d. sušaukti kreditorių susirinkimą tapo sunkiai įmanoma, atmestini, kadangi terminas planui pateikti buvo pratęstas dar 2015 m. lapkričio 30 d. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 30 d. nutartimi terminą restruktūrizavimo planui pateikti buvo pratęsęs netgi ilgesniam terminui, nei prašė UAB „Ecolink Baltic“ direktorius E. K., t. y. ne iki 2015 m. gruodžio 27 d., o iki 2015 m. gruodžio 30 d. Bylos duomenys taip pat paneigia ir apelianto nurodomą argumentą, esą teismas neišsprendė jo 2015 m. gruodžio 28 d. prašymo iki 2016 m. sausio 28 d. pratęsti terminą restruktūrizavimo planui pateikti, kadangi minėtas apelianto prašymas buvo išspręstas Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 5 d. nutartimi, kuria teismas apelianto prašymą pratęsti terminą atmetė.

18Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją remiantis atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, todėl ginčijama nutartis paliekama nepakeista, o apelianto atskirasis skundas atmetamas.

19Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai