Byla 2-820/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audronės Jarackaitės, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Investicinių projektų vykdymo grupė“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 7 d. nutarties, kuria atmestas administratoriaus prašymas atnaujinti terminą uždarosios akcinės bendrovės „Investicinių projektų vykdymo grupė“ restruktūrizavimo planui pateikti bei nutraukta uždarosios akcinės bendrovės „Investicinių projektų vykdymo grupė“ restruktūrizavimo byla Nr. B2-1114-436/2010. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4RUAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ administratorius prašė atnaujinti terminą RUAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ restruktūrizavimo planui pateikti. Administratorius nurodė, kad 2010 m. birželio 28 d. vyko kreditorių susirinkimas, kuriame turėjo būti patvirtintas restruktūrizavimo plano projektas. Susirinkime dalyvavo 41,7699 procento balsų turinčio kreditoriaus AB DnB NORD banko įgaliotas atstovas. Balsuojant dėl restruktūrizavimo plano patvirtinimo, banko atstovas balsavo „prieš“. Toks AB DnB NORD banko sprendimas neaiškus, nes su jo atstovais buvo derinamas restruktūrizavimo plano projektas, siekiant abiem pusėms naudingų rezultatų. Tiek bendrovė, tiek kreditoriai ėmėsi aktyvių veiksmų išsaugoti įmonės veiklos tęstinumą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 7 d. nutartimi atmetė administratoriaus prašymą atnaujinti terminą UAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ restruktūrizavimo planui pateikti bei nutraukė UAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ restruktūrizavimo bylą. Teismas nurodė, kad gauti kreditorių AB DnB NORD banko bei Ž. K., D. G., M. Š., D. C. prašymai dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis AB „Montuotojas“ kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“. 2010 m. birželio 28 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu nutarta nepatvirtinti RUAB “Investicinių projektų vykdymo grupė” restruktūrizavimo plano. Be to, atsižvelgiant į tai, kad buvo vykdomos derybos su vienu iš pagrindinių kreditorių AB DnB NORD banku, 2010 m. balandžio 2 d. nutartimi buvo pratęstas restruktūrizavimo plano parengimo ir pateikimo teismui terminas vienam mėnesiui. Dėl tos pačios priežasties 2010 m. gegužės 3 d. nutartimi atnaujintas terminas restruktūrizavimo planui parengti ir pateikti, nustatant įpareigojimą pateikti planą iki 2010 m. liepos 4 d. 2010 m. birželio 28 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu kreditorius AB DnB NORD bankas balsavo prieš restruktūrizavimo plano patvirtinimą, todėl teismas sprendė, kad derybų su banku būdu nebuvo pasiekta abiem pusėms priimtinų rezultatų. Teismas nusprendė, kad nėra pagrindo atnaujinti termino restruktūrizavimo plano pateikimui, nes dar vienu termino atnaujinimu būtų vilkinamas restruktūrizavimo procesas. Teismas, 2009 m. lapkričio 23 d. nutartimi iškėlęs UAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ restruktūrizavimo bylą, nustatė 4 mėnesių terminą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos pateikti teismui restruktūrizavimo planą. Vėliau 2010 m. balandžio 2 d. nutartimi šis terminas buvo pratęstas vienam mėnesiui. 2010 m. gegužės 3 d. nutartimi terminas restruktūrizavimo planui pateikti atnaujintas, įpareigojant restruktūrizavimo planą pateikti teismui iki 2010 m. liepos 4 d. Ši diena buvo paskutinė, kuomet administratorius, laikydamasis ĮRĮ nustatytos tvarkos, galėjo pateikti teismui tvirtinti restruktūrizavimo planą. RUAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ administratorius kreditorių patvirtinto restruktūrizavimo plano teismo nustatytu laiku nepateikė. Pakartotinis prašymas atnaujinti terminą restruktūrizavimo plano pateikimui atmestas, todėl UAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ restruktūrizavimo byla nutraukta.

7III.

8Atskirojo skundo argumentai

9Atsakovo UAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ atstovė atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2010 m. rugsėjo 7 d. nutartį ir bylą grąžinti nagrinėti iš naujo. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Teismas, nutraukdamas restruktūrizavimo bylą, neatsižvelgė į restruktūrizavimo proceso tikslą. Vienas iš didžiausių kreditorių – AB DnB NORD bankas anksčiau buvo pritaręs įmonės restruktūrizavimui. „Už“ restruktūrizavimo plano tvirtinimą 2010 m. birželio 28 d. vykusiame kreditorių susirinkime pritarė 51,4964 procento kreditorinių reikalavimų turinčių kreditorių. AB DNB NORD banko sprendimas nepritarti restruktūrizavimo planui visiškai nemotyvuotas. Dėl tokio sprendimo piktnaudžiaujant dominuojančia kreditoriaus padėtimi nuostolių patirs ne tik UAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“, bet ir kiti kreditoriai. Įmonės direktorius ėmėsi pastangų išsiaiškinti banko neigiamo balsavimo priežastis, tačiau to padaryti nepavyko. Teismas nevertino šių aplinkybių.

112. Bankas piktnaudžiauja savo, kaip stambiausio kreditoriaus, padėtimi, nes žinojo, kad pritarimui būtinas ¾ visų patvirtintų kreditorių bendros sumos balsų pritarimas. Taip pažeidžiami ir kitų kreditorių interesai, toks elgesys yra nesąžiningų veiksmų išraiška. Pagal numatomas ĮRĮ pataisas, kreditorių susirinkimas pritaria restruktūrizavimo plano projektui, jeigu už tai balsuoja kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos (ĮRĮ 14 str. 3 d.). Restruktūrizavimo plano projektas turės būti pateikiamas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos (ĮRĮ 14 str. 5 d.). Teismas turėjo vadovautis teisingumo principu.

123. Atsakovas yra didelė įmonė, o restruktūrizavimo plano rengimas ir sąlygų derinimas su visais suinteresuotais asmenimis reikalavo didelių laiko ir darbo sąnaudų. Įstatyme nustatytas terminas yra per trumpas, todėl naujoje ĮRĮ redakcijoje jį numatoma prailginti. Teismas neįvertino įmonės pastangų parengti ir patvirtinti restruktūrizavimo planą. Teismas, nutraukdamas restruktūrizavimo bylą, neįvertino neigiamų pasekmių kreditoriams, įmonės savininkams ir valstybei, todėl nutartis naikintina. Teismo veiksmai lemia įmonės bankrotą, o tai sukels įmonės kreditorių bankroto bylų grandininę reakciją.

13Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

14IV.

15Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

16Iš bylos medžiagos matyti, kad Kauno apygardos teismo 2009 m. lapkričio 23 d. nutartimi UAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ buvo iškelta restruktūrizavimo byla. Šia nutartimi taip pat nustatytas 4 mėnesių terminas nuo jos įsiteisėjimo dienos parengti ir pateikti teismui UAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ restruktūrizavimo planą ir kitus restruktūrizavimo bylai nagrinėti reikalingus dokumentus (t. 1, b. l. 181-183). Teismo 2010 m. balandžio 2 d. nutartimi buvo patenkintas UAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ administratoriaus prašymas bei pratęstas UAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ restruktūrizavimo plano parengimo ir pateikimo teismui terminas vienam mėnesiui (t. 1, b. l. 199). Teismas 2010 m. gegužės 3 d. nutartimi atnaujino RUAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ restruktūrizavimo plano parengimo ir pateikimo teismui terminą, įpareigodamas restruktūrizavimo planą pateikti teismui iki 2010 m. liepos 4 d. (t. 2, b. l. 17-18). Teismas skundžiama 2010 m. rugsėjo 7 d. nutartimi atmetė UAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ administratoriaus prašymą dar kartą atnaujinti terminą UAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ restruktūrizavimo planui pateikti bei nutraukė šios įmonės restruktūrizavimo bylą (t. 3, b. l. 24-25). Kaip matyti iš bylos medžiagos, AB DnB NORD banko atstovas (t. 3, b. l. 7), kreditorių Ž. K., D. G., M. Š. ir D. C. atstovė (t. 3, b. l. 14, 16-17, 21-22) teismo prašė nutraukti restruktūrizavimo bylą.

17CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal CPK nustatytas taisykles, išskyrus išimtis, kurias numato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Specialusis įstatymas, reglamentuojantis įmonių restruktūrizavimo procesą yra Įmonių restruktūrizavimo įstatymas (ĮRĮ). Restruktūrizavimo proceso paskirtis yra įstatyme įtvirtintomis priemonėmis išsaugoti ir plėtoti įmonės, kuri turi laikinų finansinių sunkumų, veiklą, sumokėti skolas, atkurti mokumą. Siekiant tinkamai įgyvendinti restruktūrizavimo procesui keliamus tikslus ĮRĮ procesinėse normose aiškiai ir imperatyviai reglamentuoti atskiri procesiniai veiksmai, jų atlikimo tvarka, nustatyti konkretūs tokių veiksmų atlikimo terminai ir kt. UAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ restruktūrizavimo byla iškelta dar 2009 m. lapkričio 23 d. nutartimi, galiojant 2007 m. lapkričio 15 d. - 2009 m. gruodžio 27 d. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo redakcijai, todėl bylos nagrinėjimui taikytinos būtent šios įstatymo redakcijos nuostatos. Nurodytos redakcijos ĮRĮ 15 straipsnis numatė specialias taisykles, reglamentuojančias įmonės restruktūrizavimo plano svarstymą, tvirtinimą, pateikimo teismui tvarką ir terminus. Pagal šio straipsnio 9 dalį įmonės restruktūrizavimo planas šio įstatymo 5 straipsnyje nustatyta tvarka turi būti pateiktas teismui ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos. Teismas turi teisę šį terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip vienam mėnesiui. ĮRĮ 15 straipsnio 9 dalyje imperatyviai nurodyta, kad jeigu restruktūrizavimo planas šioje dalyje nustatytais terminais nepateikiamas arba teismas jo nepatvirtina, teismas priima sprendimą įmonės restruktūrizavimo bylą nutraukti. Šios teisės normos yra imperatyvaus pobūdžio ir jose nustatyti terminai laikytini naikinamaisiais, kuriems pasibaigus išnyksta tam tikra teisė ar pareiga. Tačiau teismas, spręsdamas klausimą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, turi atsižvelgti į įstatymo keliamus tikslus, termino praleidimo priežastis, praleisto termino trukmę ir kitas svarbias aplinkybes, t.y. ĮRĮ 15 straipsnio 9 dalies taikymu turi būti siekiama teisingo, protingo ir sąžiningo rezultato, visų kreditorių teisių ir interesų apsaugos (Lietuvos apeliacinio teismo 2004 m. rugsėjo 23 d. nutartis byloje Nr. 2-442/2004). Restruktūrizavimo procese siekiama apsaugoti tiek finansinių įsipareigojimų nevykdančios įmonės kreditorių (tiek privačių, tiek valstybės institucijų), darbuotojų, tiek pačios restruktūrizuojamos įmonės interesus. Tai lemia viešojo intereso egzistavimą restruktūrizavimo bylose, todėl tokio pobūdžio bylų nagrinėjimas turi būti operatyvus, nesudarant restruktūrizuojamai įmonei galimybių piktnaudžiauti procesu ir naudotis savo padėtimi.

18Teisėjų kolegija, ištyrusi bylos medžiagą, reiškia įsitikinimą, kad šiuo atveju skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atmestas prašymas atnaujinti terminą UAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ restruktūrizavimo planui pateikti bei nutraukta UAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ restruktūrizavimo byla, yra pagrįsta ir teisėta. Išdėstytų faktinių aplinkybių pagrindu pastebėtina, kad restruktūrizavimo bylą iškėlus dar 2009 m. lapkričio 23 d., iki pat skundžiamos nutarties priėmimo, t.y. daugiau kaip aštuonis mėnesius teismui nebuvo pateiktas tvirtinti restruktūrizavimo planas. Iki šio atskirojo skundo nagrinėjimo į bylą taip pat nepateikta duomenų, patvirtinančių, jog būtų įvykę kokie nors teigiami pokyčiai, susiję su restruktūrizavimo plano projekto galimu pateikimu teismui tvirtinti, nors šiuo metu nuo pradinio termino parengti restruktūrizavimo planą nustatymo jau praėjo daugiau nei metai.

19Teisėjų kolegija nesutinka su skundo teiginiais, kad pirmosios instancijos teismas, nutraukdamas restruktūrizavimo bylą, neatsižvelgė į restruktūrizavimo proceso tikslą. Kaip jau pažymėta, šiuo atveju restruktūrizavimo planas nėra pateiktas praėjus itin ilgam laikotarpiui, nei įstatyme numatytas tokio veiksmo atlikimo terminas, todėl apelianto bandymas suabsoliutinti restruktūrizavimo proceso tikslus, laikytinas nepagrįstu. Įvertintina ir tai, kad teismas kelis kartus nustatydavo naują terminą restruktūrizavimo planui parengti ir pateikti, tačiau to nebuvo padaryta. Skunde išdėstytos aplinkybės, kad AB DnB NORD bankas buvo pritaręs įmonės restruktūrizavimui, tačiau vėliau nepritarė restruktūrizavimo planui, kad restruktūrizavimo planui pritarė 51,4964 procento kreditorinių reikalavimų turinčių kreditorių, vertinant nurodytas aplinkybes nesudaro objektyvaus pagrindo dar kartą tenkinti UAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ administratoriaus prašymo dėl termino pateikti restruktūrizavimo planą atnaujinimo. Priešingu atveju būtų pažeisti tokios kategorijos bylų nagrinėjimo operatyvumo ir koncentruotumo principai, finansinių įsipareigojimų nevykdančios įmonės kreditorių, darbuotojų, o ir pačios įmonės interesai. Kaip paminėta aukščiau, kai kurie kreditoriai jau kreipėsi į teismą su prašymais nutraukti restruktūrizavimo bylą. Apelianto argumentai, kad bankas piktnaudžiauja savo, kaip stambiausio kreditoriaus padėtimi, nes žinojo, kad restruktūrizavimo plano pritarimui būtinas ¾ visų patvirtintų kreditorių bendros sumos balsų pritarimas, kad įmonės direktorius ėmėsi pastangų išsiaiškinti banko neigiamo balsavimo priežastis, tačiau to padaryti nepavyko, kad pirmosios instancijos teismas šių argumentų nevertino, taip pat nesudaro pagrindo tenkinti administratoriaus prašymo atnaujinti terminą restruktūrizavimo planui pateikti. Teismas, nagrinėjantis UAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ restruktūrizavimo bylą, ĮRĮ nuostatų pagrindu suteikė pakankamai laiko paruošti ir pateikti tvirtinti restruktūrizavimo planą, tačiau jis nebuvo pateiktas nustatytu laiku. Apeliantas nepagrįstai akcentuoja ĮRĮ numatytą 4 mėnesių termino restruktūrizavimo planui parengti ir pateikti trumpumą. Kaip jau nurodyta aukščiau, teismas sudarė galimybes per dvigubai ilgesnį terminą atlikti minėtus veiksmus, tačiau ir per prailgintus terminus planas nebuvo pateiktas tvirtinti. Tai, kad UAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ yra didelė įmonė, o jos restruktūrizavimo plano rengimas ir sąlygų derinimas su visais suinteresuotais asmenimis reikalavo didelių laiko ir darbo sąnaudų, nepaneigia skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, nes buvo nustatytas pakankamai ilgas laikas parengti ir pateikti tvirtinti restruktūrizavimo planą. Skunde išdėstytos aplinkybės apie UAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ turimą didelį kreditorinį reikalavimą taip pat nesudaro pagrindo atnaujinti terminą pateikti restruktūrizavimo planą. Priešingai nei teigia apeliantas, dėl nepagrįstai ilgos restruktūrizavimo plano rengimo bei pateikimo laiko trukmės gali būti pažeidžiami įmonės kreditorių interesai.

20Atmestini apelianto argumentai dėl naujos ĮRĮ redakcijos, įsigaliojusios nuo 2010 m. spalio 1 d., kuri negalėjo būti taikoma skundžiamos teismo nutarties priėmimo metu (CPK 1.7 str. 2 d.). Tai, kad naujoje ĮRĮ redakcijoje tam tikra apimtimi pakeistas restruktūrizavimo plano parengimo bei pateikimo reglamentavimas, nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį. Jeigu restruktūrizavimo planas nustatytu laiku nepateikiamas arba teismas jo nepatvirtina, teismas turi priimti sprendimą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo (ĮRĮ 15 str. 9 d.). Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo pakeitimo įstatymo (2010 m. liepos 2 d. Nr. XI-978) 2 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad įsigaliojus šiam įstatymui, iki jo įsigaliojimo pradėtų restruktūrizuoti įmonių restruktūrizavimas atliekamas pagal teisės normas, galiojusias iki šio įstatymo įsigaliojimo.

21Išdėstytų argumentų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas atmetė administratoriaus prašymą atnaujinti terminą UAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ restruktūrizavimo planui pateikti bei nutraukė UAB „Investicinių projektų vykdymo grupė“ restruktūrizavimo bylą, yra pagrįsta ir teisėta. Apelianto atskirojo skundo argumentai nepaneigia teismo nutarties teisingumo, todėl skundas atmetamas, o teismo nutartis paliekama nepakeista.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

23Kauno apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai