Byla 2-459/2012
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Vyto Miliaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Hungerdina“ direktorės N. H. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1874-510/2011 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Hungerdina“ direktorės N. H. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Hungerdina“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teisme 2011 m. lapkričio 3 d. gautas restruktūrizuojamos UAB „Hungerdina“ kreditorių 2011 m. lapkričio 2 d. protokolas. 2011 m. lapkričio 2 d. įvykusiame restruktūrizuojamos UAB „Hungerdina“ kreditorių susirinkime svarstytas klausimas dėl pritarimo pateiktam restruktūrizuojamos UAB „Hungerdina“ restruktūrizavimo planui ir šio restruktūrizavimo plano pateikimo Kauno apygardos teismui tvirtinti. Pagal kreditorių susirinkimo duomenis nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2011 m. lapkričio 14 d. nutartimi nutraukė RUAB „Hungerdina“ restruktūrizavimo bylą.

7Teismas nurodė, jog Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad restruktūrizavimo plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos. Teismas restruktūrizavimo administratoriaus arba įmonės valdymo organo prašymu turi teisę pratęsti šioje dalyje nustatytą terminą, bet ne ilgiau kaip vienam mėnesiui. Jeigu nustatytais terminais restruktūrizavimo planas teismui nepateikiamas, restruktūrizavimo byla yra nutraukiama (ĮRĮ 28 str. 1 d. 1 p.). Nustatė, kad nagrinėjamoje byloje teismo nustatytu terminu restruktūrizavimo planas nepateiktas tvirtinti, o iš 2011 m. lapkričio 2 d. RUAB „Hungerdina“ kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad kreditoriai nepritarė RUAB „Hungerdina“ restruktūrizavimo planui 84,07112 proc. balsų dauguma. Teismo nuomone, dėl šių priežasčių UAB „Hungerdina“ restruktūrizavimo byla yra nutrauktina (ĮRĮ 28 str. 1 d. 1 p.).

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Ieškovė UAB „Hungerdina“ direktorė N. H. pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutarties. Atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti restruktūrizavimo plano projekto pateikimo tvirtinti terminą, nustatant, jog RUAB „Hungerdina“ restruktūrizavimo planas privalo būti pateiktas per du mėnesius nuo apeliacinės instancijos teismo nutarties įsiteisėjimo dienos. Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad restruktūrizavimo planui iš esmės nepritarė didžiausias atsakovo kreditorius UAB „Medicinos bankas“, nevertino, ar šio kreditoriaus vienašališkas nepritarimas nepažeidžia bendrųjų civilinės teisės principų, viešojo intereso ir mažųjų atsakovo kreditorių interesų. Apeliantės nuomone, būtent dėl to, kad teismas neįvertino minėtų aplinkybių, jis priėmė neteisėtą ir nepagrįstą skundžiamą nutartį. Papildomai nurodo, kad sisteminis ĮRĮ teisės normų aiškinimas leidžia teigti, jog 6 mėnesių terminas (ar 7 mėnesių terminas, jei jis buvo pratęstas) restruktūrizavimo planui pateikti teismui tvirtinti nėra naikinamasis, kas lemia, kad jis gali būti papildomai pratęstas. Mano, kad teismas turėjo įvertinti tai, kad restruktūrizavimo planas nebuvo pateiktas teismui tvirtinti, nes didžiausias atsakovo kreditorius piktnaudžiavo savo kaip kreditoriaus teisėmis, ir papildomai pratęsti terminą UAB „Hungerdina“ restruktūrizavimo planui tvirtinti.

10Trečiasis asmuo UAB „Ekologiniai projektai“ pateikė atsiliepimą į apeliantės atskirąjį skundą. Atsiliepimu prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Atsiliepimą grindžia nurodydamas, kad skundžiama nutartimi buvo pažeistos mažumos kreditorių teisės. Mano kad, likviduojant UAB „Hungerdina“, mažumos kreditorių reikalavimai nebus patenkinti.

11Trečiasis asmuo G. V. įmonė „Šoklys“ pateikė atsiliepimą į apeliantės atskirąjį skundą. Atsiliepimu prašo patenkinti apeliantės atskirąjį skundą. Nurodo, kad iš esmės pritaria apeliantės argumentams. Mano, kad, nutraukus restruktūrizavimo bylą atsakovui, UAB „Hungerdina“ teks likviduoti, o tokiu atveju nukentės mažųjų kreditorių, įskaitant ir trečiąjį asmenį, interesai.

12Trečiasis asmuo UAB „Medicinos bankas“ pateikė atsiliepimą į apeliantės atskirąjį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliantė nepagrįstai teigia, kad didžiausias kreditorius UAB „Medicinos bankas“ piktnaudžiaudamas savo kaip kreditoriaus teisėmis sąmoningai nepritarė UAB „Hungerdina“ restruktūrizavimo planui. Pažymi, kad pateiktas restruktūrizavimo planas buvo neaiškus, netikslus, neišsamus ir nedetalus. Nebuvo aišku, kuo remiantis bus didinama įmonės apyvarta iki dviejų kartų. UAB „Hungerdina“ buvo informuota apie tokią trečiojo asmens poziciją, tačiau nebendradarbiavo, į kreditoriaus pastabas neatsižvelgė, restruktūrizavimo plano nekoregavo. Būtent dėl šios priežasties trečiasis asmuo nepritarė restruktūrizavimo planui, o ne dėl siekio sąmoningai pakenkti atsakovo įmonei. Mano, kad nepagrįstas atskirasis skundas yra priemonė vilkinti skolos išieškojimą iš įmonės ar atitolinti įmonės bankrotą. Trečiojo asmens nuomone, ĮRĮ konkrečiai nustato pagrindus, kuriems esant yra nutrauktina restruktūrizavimo byla, o pirmosios instancijos teismas, paisydamas šių teisinių imperatyvų, teisėtai ir pagrįstai nutraukė UAB „Hungerdina“ restruktūrizavimo bylą.

13Trečiasis asmuo UAB „Lukoil Baltija“ pateikė atsiliepimą į apeliantės atskirąjį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime išdėsto faktiškai analogiškus argumentus kaip ir pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 str.).

17CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos taisykles, įtvirtinta teisės norma, kad restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal šio Kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. ĮRĮ 14 straipsnio nuostatos numato išimtį iš CPK taisyklių ir nustato maksimalų terminą restruktūrizavimo planui pateikti. ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalis nustato, kad įmonės restruktūrizavimo planas šio įstatymo nustatyta tvarka turi būti pateiktas teismui ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos. Teismas turi teisę šį terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip vieną mėnesį. Jeigu restruktūrizavimo planas nustatytu laiku nepateikiamas arba teismas jo nepatvirtina, teismas priima sprendimą įmonės restruktūrizavimo bylą nutraukti (ĮRĮ 28 str. 1 d. 1 p.). Šios teisės normos iš esmės yra imperatyvios ir jose nustatyti terminai yra naikinamieji, kuriems pasibaigus baigiasi tam tikra teisė ar pareiga. Tačiau teismas, spręsdamas klausimą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, turi atsižvelgti į įstatymo keliamus tikslus, termino praleidimo priežastis, praleisto termino trukmę, patvirtinto restruktūrizavimo plano buvimą ar nebuvimą ir kitas svarbias bylos aplinkybes, t. y. ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalies taikymu turi būti siekiama teisingo, protingo ir sąžiningo rezultato, visų kreditorių teisių ir interesų apsaugos.

18Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2011 m. kovo 18 d. iškėlė restruktūrizavimo bylą UAB „Hungerdina“. Taip pat šia nutartimi buvo nustatytas 6 mėnesių terminas nuo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos parengti ir pateikti teismui UAB „Hungerdina“ restruktūrizavimo planą ir kitus restruktūrizavimo bylai nagrinėti reikalingus dokumentus. 2011 m. liepos 8 d. UAB „Hungerdina“ restruktūrizavimo administratorius UAB „Valnetas“ pateikė teismui prašymą pratęsti terminą restruktūrizavimo planui pateikti. Kauno apygardos teismas 2011 m. liepos 14 d. nutartimi pratęsė RUAB „Hungerdina“ restruktūrizavimo plano parengimo ir pateikimo Kauno apygardos teismui terminą iki 2011 m. spalio 18 d. Iš byloje esančio 2011 m. spalio 5 d. UAB „Valnetas“ rašto (b. l. 19 t. 2) matyti, kad pirmasis kreditorių susirinkimas turėjo įvykti 2011 m. spalio 3 d., tačiau minėtas kreditorių susirinkimas neįvyko. Pakartotinis kreditorių susirinkimas įvyko 2011 m. lapkričio 2 d. Jo metu 84,07112 proc. balsų dauguma kreditoriai nutarė nepritarti pateiktam RUAB „Hungerdina“ restruktūrizavimo planui ir įpareigojimui restruktūrizavimo administratorių pateikti šį restruktūrizavimo planą Kauno apygardos teismui tvirtinti (b. l. 22 t. 2).

19ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalies nuostatos numato, kad kreditorių susirinkimas pritaria restruktūrizavimo plano projektui, jei už tai balsuoja kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos vertinės išraiškos. ĮRĮ 26 straipsnio 5 dalies nuostatos numato, kad pakartotiniame kreditorių susirinkime nutarimas laikomas priimtu, jei už jį balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų susirinkime dalyvavusių ir iš anksto raštu balsavusių kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos. Iš bylos medžiagos ir nustatytų aplinkybių matyti, kad šios įstatyme nustatytos tvarkos, priimant nutarimą nepritarti restruktūrizavimo planui, buvo paisoma. Šios aplinkybės neginčija ir apeliantė. Tai reiškia, kad nėra pagrindo minėtą nutarimą pripažinti negaliojančiu. Jo negaliojančiu nedaro ir ta aplinkybė, kad įstatymo nustatytą kreditorių balsų daugumą UAB „Hungerdina“ restruktūrizavimo procese sudaro UAB „Medicinos bankas“ reikalavimai, nes kreditorių balsų daugumą UAB „Medicinos bankas“ įgijo teisėtai, įstatymų nustatyta tvarka.

20Apeliantė atskirajame skunde nurodo, kad UAB „Medicinos bankas“ piktnaudžiavo savo kaip didžiausio kreditoriaus teisėmis nepritardamas atsakovo restruktūrizavimo planui, kas lemia, kad kreditorių susirinkimo nutarimas nepritarti atsakovo restruktūrizavimo planui prieštarauja bendriesiems civilinės teisės principams, viešajam interesui ir kitų atsakovo kreditorių teisėtiems interesams. Teisėjų kolegija šį apeliantės argumentą vertina kaip nepagrįstą. Byloje nėra duomenų apie apeliantės nurodomas aplinkybes. Apeliantė taip pat nepateikė įrodymų, pagrindžiančių jos teiginius. Dėl šių priežasčių, t. y. remdamasi tik prielaidomis, teisėjų kolegija negali konstatuoti kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ piktnaudžiavimo ir tai pripažinti objektyvia priežastimi pratęsti terminą restruktūrizavimo planui parengti ir pateikti tvirtinti. Be to, iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovui buvo iš anksto žinoma apie kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ poziciją dėl restruktūrizavimo plano, tačiau atsakovas nebendradarbiavo su kreditoriumi, neatsižvelgė į jo pastabas ir nekoregavo restruktūrizavimo plano taip, jog jis kiek įmanoma geriau atitiktų ne tik kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“, bet ir kitų UAB „Hungerdina“ kreditorių interesus.

21Pažymėtina, kad atsakovas nebuvo aktyvus, rengiant UAB „Hungerdina“ restruktūrizavimo planą. Kaip minėta, pirmasis kreditorių susirinkimas buvo sušauktas tik 2011 m. spalio 3 d., kai tuo tarpu jau pratęstas terminas restruktūrizavimo planui parengti ir pateikti turėjo baigtis 2011 m. spalio 18 d. Ši aplinkybė vertintina kaip paneigianti objektyvių priežasčių, dėl kurių nebuvo laiku patvirtintas restruktūrizavimo planas, egzistavimą, o tik esant objektyvioms priežastims yra galimas termino parengti ir pateikti restruktūrizavimo planą teismui pratęsimas.

22Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta bei kad nėra pagrindo jos naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais.

23Kiti atskirajame skunde ir atsiliepimuose į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

25Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno apygardos teisme 2011 m. lapkričio 3 d. gautas restruktūrizuojamos UAB... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2011 m. lapkričio 14 d. nutartimi nutraukė RUAB... 7. Teismas nurodė, jog Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 straipsnio 5... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Ieškovė UAB „Hungerdina“ direktorė N. H. pateikė atskirąjį skundą... 10. Trečiasis asmuo UAB „Ekologiniai projektai“ pateikė atsiliepimą į... 11. Trečiasis asmuo G. V. įmonė „Šoklys“ pateikė atsiliepimą į... 12. Trečiasis asmuo UAB „Medicinos bankas“ pateikė atsiliepimą į... 13. Trečiasis asmuo UAB „Lukoil Baltija“ pateikė atsiliepimą į apeliantės... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos... 18. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2011 m. kovo 18 d.... 19. ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalies nuostatos numato, kad kreditorių susirinkimas... 20. Apeliantė atskirajame skunde nurodo, kad UAB „Medicinos bankas“... 21. Pažymėtina, kad atsakovas nebuvo aktyvus, rengiant UAB „Hungerdina“... 22. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad skundžiama... 23. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepimuose į jį nurodyti argumentai neturi... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 25. Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutartį palikti nepakeistą....