Byla e2-1871-370/2015
Dėl pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės ,,Merata“ finansinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Asama“ bankroto byloje (civilinė byla Nr. eB2-4632-302/2015)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Danguolės Martinavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Alvydo Poškaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės ,,Merata“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 2 d. nutarties dėl pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės ,,Merata“ finansinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Asama“ bankroto byloje (civilinė byla Nr. eB2-4632-302/2015).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 4 d. nutartimi iškėlė UAB „Asama“ bankroto bylą, įmonės administratore paskyrė O. P..

5Pareiškėja UAB „Merata“ pateikė BUAB „Asama“ bankroto administratorei prašymą įtraukti UAB „Merata“ į BUAB „Asama“ kreditorių sąrašą su 46 809,69 Eur dydžio finansiniu reikalavimu. Nurodė, kad BUAB „Asama“ yra sudariusi su UAB „Merata“ sutartį, bei neatsiskaičiusi su UAB „Merata“ už pirktas prekes, likusi skola sudaro 46 809,69 Eur.

6BUAB „Asama“ bankroto administratorė su pareikštu UAB ,,Merata“ reikalavimu nesutiko, šį reikalavimą perdavė spręsti teismui ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad UAB ,,Merata“ reikalavimas pateiktas be reikalavimo teisę pagrindžiančių dokumentų.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2015 m. birželio 2 d. nutartimi pareiškėjos UAB „Merata“ prašymą atmetė. Teismas nustatė, kad pareiškėja UAB „Merata“ savo prašymą dėl įtraukimo į kreditorių sąrašą grindžia sutartimi, pagal kurią UAB „Merata“ tiekė prekes BUAB „Asama“, o ši už jas neatsiskaitė. Teismas išanalizavęs į bylą pateiktus įrodymus, šalių paaiškinimus, sprendė, jog pareiškėja UAB „Merata“ neįrodė prašomo patvirtinti 46 809,69 Eur reikalavimo, kadangi nepateikė jokių duomenų, kuriais remiantis teismas turėtų pagrindą manyti, kad šis reikalavimas yra pagrįstas bei turėtų būti patvirtintas. Teismo teigimu, į bylą buvo pateiktas išrašas iš UAB „Merata“ buhalterinės apskaitos programos už laikotarpį nuo 2001-11-14 iki 2006-09-18, tačiau iš šio išrašo nėra galimybės nustatyti jokių duomenų, pagrindžiančių UAB „Merata“ reikalavimo teisę į BUAB „Asama“. Pareiškėjas UAB „Merata“ grįsdamas savo reikalavimą sudaryta sutartimi su bankrutuojančia įmone, tokios sutarties teismui nepateikė, be to, neatvyko nei į vieną iš teismo paskirtų posėdžių. Atsižvelgdamas į šias byloje nustatytas aplinkybes, esančius įrodymus, taip pat pareiškėjai nepateikus jokių dokumentų, patvirtinančių, kad BUAB „Asama“ su UAB „Merata“ neatsiskaitė, teismas sprendė, jog šiuo atveju nėra teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjos UAB „Merata“ prašymą, todėl jį atmetė, kaip neįrodytą.

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Pareiškėja UAB ,,Merata“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 2 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – patvirtinti UAB „Merata“ finansinį reikalavimą BUAB ,,Asama“ bankroto byloje. Skundą grindžia šiais argumentais:

111. Teismas netinkamai įvertino BUAB ,,Asama“ bankroto administratoriaus atliktus veiksmus sudarant kreditorių sąrašą. BUAB ,,Asama“ bankroto administratorius netinkamai atliko Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 3 dalies 10 punkte nustatytus įpareigojimus, remiantis pareikštais reikalavimais, patikslinti juos pagal įmonės apskaitos dokumentus ir pateikti teismui patvirtinti šios įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą. BUAB ,,Asama“ bankroto administratorius neinformavo pareiškėjos, kad reikia papildomų dokumentų, patvirtinančių pareikštą reikalavimą.

122. Teismas netinkamai vertino byloje pateiktą UAB ,,Merata“ apskaitos registro išrašą kaip netinkamą įrodymą, nepagrindžiantį UAB ,,Merata“ pareikšto finansinio reikalavimo. Apskaitos registras yra įrodymas, jog tarp šalių vyko prekybiniai santykiai. Apeliacinės instancijos teismui teikiamos PVM sąskaitos faktūros patvirtina finansinius įvykius tarp šalių.

13Atsiliepimo į atskirąjį skundą BUAB ,,Asama“ nepateikė.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas prašymas patvirtini UAB ,,Merata“ finansinį reikalavimą BUAB ,,Asama“ bankroto byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

16Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas, o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms.

17Bankroto proceso vienas pagrindinių tikslų – iš bankrutavusios įmonės turto patenkinti visiškai ar kiek įmanomą didesnę dalį įrodymais pagrįstų bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimų (ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10 punktas, 21 straipsnio 1 dalis, 26 straipsnis, 34-35 straipsniai). Pirmiausia kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės administratorius, kuriam įstatymo leidėjas įtvirtino pareigą teikti teismui tvirtinti (kaip neginčijamus) tik tokius reikalavimus, kurie atitinka įmonės apskaitos dokumentus (ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10 punktas). Nepriklausomai nuo to, kokia yra teismui pateikiama administratoriaus pozicija dėl tvirtintino kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo, kreditorių finansinių reikalavimų pagrįstumą dar kartą tikrina teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011). Kasacinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima prieiti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai. Tuo atveju, jeigu byloje nėra pakankamai duomenų išvadai dėl kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumo padaryti, teismas turi imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes tam, kad teisingai išspręstų nagrinėjamą klausimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009). Atsižvelgiant į viešojo intereso egzistavimą bankroto bylose, teismas jose turi būti aktyvus ir, nesant byloje pakankamai duomenų išvadai dėl kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo, imtis priemonių išaiškinti kreditoriaus reikalavimo patvirtinimui reikšmingas aplinkybes. Tai apima ir teisę rinkti įrodymus (CPK 1 straipsnio 1 dalis, 179 straipsnio 2 dalis, ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalis, 10 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011).

18Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 4 d. nutartimi iškėlė UAB „Asama“ bankroto bylą. Pareiškėja UAB „Merata“ pateikė prašymą dėl jos įtraukimo į BUAB „Asama“ kreditorių sąrašą su 46 809,69 Eur dydžio finansiniu reikalavimu, nurodydama, kad BUAB „Asama“ yra sudariusi su UAB „Merata“ sutartį, tačiau neatsiskaičiusi už pateiktas prekes.

19Pirmosios instancijos teismas atmetė minėtą pareiškėjos UAB „Merata“ prašymą motyvuodamas tuo, kad pareiškėja UAB „Merata“ neįrodė prašomo patvirtinti 46 809,69 Eur reikalavimo, kadangi nepateikė jokių duomenų, kuriais remiantis teismas turėtų pagrindą manyti, kad šis reikalavimas yra pagrįstas. Tačiau iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėja pareikštam finansiniam reikalavimui pagrįsti buvo pateikusi išrašą iš UAB „Merata“ buhalterinės apskaitos programos už laikotarpį nuo 2001-11-14 iki 2006-09-18. Todėl nėra pagrindo sutikti su teismo išvada, jog nebuvo pateikta jokių duomenų. Nors pirmosios instancijos teismas šio kreditoriaus reikalavimo nagrinėjimą buvo išskyręs į atskirą bylą iš BUAB „Asama“ bankroto bylos, tačiau akivaizdu, kad teismas turėjo ir galėjo remtis visa šios bendrovės bankroto bylos medžiaga. Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (CPK 179 str. 3 d.) nustatyta, kad UAB ,,Asama“ direktorius R. D. kartu su atsiliepimu į UAB Asama – Baltic“ pareiškimą dėl UAB ,,Asama“ bankroto bylos iškėlimo, teismui buvo pateikęs UAB ,,Asama“ 2014 m. gruodžio 15 d. preliminarų kreditorių sąrašą, kuriame viena iš bendrovės kreditorių nurodyta pareiškėja UAB ,,Merata“, skola šiai kreditorei – 287 614,39 Lt (83 298,88 Eur). Nors šiuo atveju sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad remiantis vien tik minėtu pareiškėjos byloje pateiktu įrodymu – išrašu iš UAB „Merata“ buhalterinės apskaitos – nebuvo galima nustatyti UAB „Merata“ reikalavimo teisės atsakovui BUAB „Asama“, tačiau pirmosios instancijos teismas, spręsdamas UAB „Merata“ finansinio reikalavimo atsakovui BUAB ,,Asama“ pagrįstumo klausimą, turėjo tirti bei įvertinti ir paties atsakovo UAB ,,Asama“ direktoriaus šios bendrovės bankroto byloje pateiktus duomenis apie skolą pareiškėjai UAB ,,Merata“. Atsakovo BUAB ,,Asama“ bankroto administratorė nepateikė atsiliepimo į atskirąjį skundą, todėl bylos duomenimis nėra galimybės vertinti pareiškėjos skundo argumentų, kad BUAB ,,Asama“ bankroto administratorė neinformavo pareiškėjos, jog reikia papildomų dokumentų, patvirtinančių pareikštą reikalavimą. Nors pirmosios instancijos teismo posėdžio metu BUAB ,,Asama“ bankroto administratorė teigė, kad patikrinus bendrovės buhalterinius dokumentus nebuvo nustatyti jokie dokumentai (sutartys, skolų suderinimo aktai, sąskaitos), iš kurių būtų galima spręsti apie skolą pareiškėjai UAB „Merata“, tačiau šiuos bankroto administratorės argumentus paneigia pareiškėjos su atskiruoju skundu pateikti įrodymai - PVM sąskaitos faktūros 2002 metais išrašytos pareiškėjo UAB ,,Merata“ (tiekėjas) atsakovui UAB ,,Asama“ (pirkėjas), UAB ,,Merata“ pateiktas pinigų gavimo per banką iš UAB ,,Asama“ laikotarpiu nuo 2001-01-15 iki 2005-01-10 išrašas.

20Kaip jau apeliacinės instancijos teismas akcentavo, teismas, nagrinėdamas finansinių reikalavimų patvirtino klausimą įrodymų rinkimo aspektu, turi būti aktyvus, todėl neaišku, kodėl pirmosios instancijos teismas nešalino prieštaravimų tarp BUAB ,,Asama“ bankroto administratorės, kuri nepripažino finansinio reikalavimo ir teigė, jog įmonės apskaitoje apie šį kreditorių nėra duomenų, ir BUAB ,,Asama“ bankroto bylos medžiagos, t. y. įmonės vadovo pateikto kreditorių sąrašo sudarymo aplinkybių.

21Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis naikintina dėl procesinės teisės normų pažeidimo (CPK 179 str., 185 str.) ir byla perduotina nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, nes neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 337 str. 1 d. 3 p., 338 str.).

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 2 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl pareiškėjos UAB ,,Merata“ finansinio reikalavimo atsakovei BUAB ,,Asama“ patvirtinimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 4 d. nutartimi iškėlė UAB... 5. Pareiškėja UAB „Merata“ pateikė BUAB „Asama“ bankroto... 6. BUAB „Asama“ bankroto administratorė su pareikštu UAB ,,Merata“... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. birželio 2 d. nutartimi pareiškėjos UAB... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Pareiškėja UAB ,,Merata“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 11. 1. Teismas netinkamai įvertino BUAB ,,Asama“ bankroto administratoriaus... 12. 2. Teismas netinkamai vertino byloje pateiktą UAB ,,Merata“ apskaitos... 13. Atsiliepimo į atskirąjį skundą BUAB ,,Asama“ nepateikė.... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo... 16. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas... 17. Bankroto proceso vienas pagrindinių tikslų – iš bankrutavusios įmonės... 18. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 4... 19. Pirmosios instancijos teismas atmetė minėtą pareiškėjos UAB „Merata“... 20. Kaip jau apeliacinės instancijos teismas akcentavo, teismas, nagrinėdamas... 21. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 23. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 2 d. nutartį panaikinti ir...