Byla 2S-2186-450/2018
Dėl bendrovės valdymo organų sprendimų pripažinimo negaliojančiais

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Radzevičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Z. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. kovo 6 d. nutarties civilinėje byloje pareiškėjo Z. V. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-1280-235/2016 pagal ieškovų Z. V. ir R. V. ieškinį atsakovui UAB „Skomė“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų – UAB „Baltic Arms“, „ElLora“ Ltd, dėl bendrovės valdymo organų sprendimų pripažinimo negaliojančiais ir,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovai kreipėsi į teismą, prašydami pripažinti netekusiais galios nuo jų priėmimo momento 2010-03-23 ir 2014-04-30 atsakovo UAB „Skomė“ eilinių visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimus dėl J. M., Č. A., R. R. ir B. M. išrinkimo UAB „Skomė“ valdybos nariais, 2015-05-19 UAB „Skomė“ valdybos posėdžio sprendimus ir 2015-06-30 UAB „Skomė“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus.
 2. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. rugsėjo 26 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1280-235/2016 ieškinį tenkino, t. y., nusprendė pripažinti netekusiais galios nuo jų priėmimo momento 2014-04-30 atsakovo UAB „Skomė“ eilinių visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimus dėl J. M., Č. A., R. R. ir B. M. išrinkimo UAB „Skomė“ valdybos nariais; 2015-05-19 UAB „Skomė“ valdybos posėdžio sprendimus ir 2015-06-30 UAB „Skomė“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus. Ieškinį dalyje dėl 2010-03-23 atsakovo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais dalyje dėl valdybos narių išrinkimo palikti nenagrinėtu.
 3. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gegužės 2 d. nutartimi nutarė ieškovų Z. V. ir R. V. apeliacinį skundą atmesti, atsakovo UAB „Skomė“ apeliacinį skundą tenkinti. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 26 d. sprendimą pakeisti ir atmesti ieškinio reikalavimus pripažinti netekusiais galios nuo jų priėmimo momento 2014-04-30 atsakovo UAB „Skomė“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą dėl J. M., Č. A., R. R. ir B. M. išrinkimo UAB „Skomė“ valdybos nariais, 2015-05-19 UAB „Skomė“ valdybos posėdžio sprendimą bei 2015-06-30 UAB „Skomė“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą. Likusioje dalyje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 26 d. sprendimą palikti nepakeistą. Priteisė atsakovui UAB „Skomė“ iš ieškovų po 2000 Eur bylinėjimosi pirmosios instancijos teisme išlaidų, po 20,50 Eur bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų bei 25,30 Eur lygiomis dalimis bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai.
 4. Pareiškėjas Z. V. pateikė teismui prašymą, su vėlesniais patikslinimais, dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-1280-235/2016 CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, t. y. dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos bylos nagrinėjimo metu.
 5. Pareiškimą grindė tuo, kad 2014 m. vasario 3 d. UAB „Skomė“ akcininkų sąraše akcininku nurodyta įmonė Divine Consult Ltd 2014 m. gruodžio 6 d. buvo likviduota, todėl UAB „Skomė“ akcininkų susirinkimuose neegzistuojančios įmonės Divine Consult Ltd vardu jos atstovas advokatas A. A. balsavo daugiau kaip 50 procentų visų akcininkų susirinkimų registruotų dalyvių balsais. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 21 d. sprendimu c. b. Nr. 2-908-614/2015 UAB „Skomė“ 2009 m. gegužės 20 d. akcijų pasirašymo sutartis, kuria UAB „Skomė“ direktoriaus J. M. vadovaujama neakcininkė UAB „Baltic arms“ buvo įsigijusi 65 proc. UAB „Skomė“ akcijų ir akcininkų susirinkimuose balsavo šiais balsais nuo 2010 m., pripažinta negaliojančia nuo jos pasirašymo momento. Bulgarijos teisėsaugos pateikti lyginamųjų G. T. parašų pavyzdžiai patvirtina, kad advokatas A. A., atstovaudamas UAB „Skomė“ akcininku įregistruotą, tačiau nuo 2014-12-06 neegzistuojančią įmonę Divine Consult Ltd, naudojo šios įmonės dokumentus, pasirašytus ne šios įmonės direktoriaus G. T., t.y. naudojo galimai suklastotus dokumentus. Lietuvos teismo ekspertizės centro (toliau ir – LTEC) 2017-03-15 ekspertizės aktu nustatyta, kad įmonės Bismarck Limited vardu pasisavinant Ellora Ltd (dabartinis pavadinimas – Ellora 4522899 Ltd) priklausančių 187500 UAB „Skomė“ akcijų kontrolinį paketą (53,6%) UAB „Skomė“ direktorius J. M. panaudojo Ellora Ltd dokumentus, kurie yra suklastoti. Šios bylos ginčo UAB „Skome" akcininkų susirinkimų sprendimai priimti po 2014-12-06 likviduotos ir dėl to neegzistuojančios įmonės Divine Consult Ltd balsais, kurie šiuose susirinkimuose sudarė daugiau kaip 50 proc. visų susirinkimuose registruotų balsų. Pareiškime taip pat dėstoma pozicija dėl nesutikimo su Vilniaus apygardos teismo 2017-05-02 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-52-656/2017. 2015-05-19 surašytu UAB „Skomė“ valdybos protokolu patvirtintuose 2015-06-30 UAB „Skomė“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektuose pirmo darbotvarkės klausimo sprendimo projekte įrašyta: „pritarti Bendrovės ir UAB „Baltic arms“ 2015 m. birželio 18 d. susitarimui dėl 2009 m. gegužės 20 d. UAB „Skomė“ akcijų pasirašymo sutarties nutraukimo“. 2015-05-19 UAB „Skomė“ valdybos nariams surašant šį valdybos posėdžio protokolą, negalėjo būti žinomas dar nepasirašytas būsimas 2015-06-18 UAB „Skomė“ ir UAB „Baltic arms“ susitarimas. Todėl yra pagrindas manyti, kad šis 2015-06-18 UAB „Skomė“ ir UAB „Baltic arms“ susitarimas taip pat yra suklastotas dokumentas.
 6. Atsakovas UAB „Skomė“ su pareiškimu dėl proceso atnaujinimo nesutiko ir nurodė, kad prašymą atnaujinti procesą teikia tik pareiškėjas, kuris turi vos 217 vnt. paprastųjų vardinių atsakovo akcijų (toliau ir – PVA), kas sudaro 0,0217 proc. visų balso teisę suteikiančių PVA (217 : 1 000 000 x 100). Aplinkybė, ar Divine Consult Ltd. 2014-12-06 buvo išregistruota iš Belizo įmonių registro, atsakovui nėra žinoma, kadangi atsakovo apie šią aplinkybę, jeigu tokia aplinkybė iš tikrųjų buvo, niekas neinformavo. Pareiškėjo pateiktoje nežinia kieno patvirtintoje Likvidavimo pažymėjimo (angl. Certificate of Dissolution) kopijoje nėra duomenų, kad Divine Consult Ltd. buvo „išregistruota“, kaip nurodo pareiškėjas. Šio dokumento kopijoje matyti, kad Divine Consult Ltd. 2014 m. gruodžio 6 d. yra likviduojama ir atitinka visus Įstatymo reikalavimus atlikti likvidavimą (angl. is dissolved with effect from the <...> and that it has complied with all the requirements of said Act in respect of dissolution). Sąvokos „likviduojama“ ir „išregistruota“ nėra tapačios, todėl neaišku, ar Divine Consult Ltd, likvidavimo procedūra pagal Belizo įstatymus yra pasibaigusi. Divine Consult Ltd. atstovas, pateikęs atitinkamus įgaliojimus, ir po 2014-12-06 dalyvaudavo kai kuriuose Atsakovo visuotiniuose akcininkų susirinkimuose (toliau ir – VAS), paprastai iš anksto balsuodamas raštu. Duomenų, kad įgaliojimai, kuriuos Atsakovui pateikdavo Divine Consult Ltd. atstovas, būtų suklastoti, negaliojantys ar pan., atsakovas neturėjo ir neturi. Tokių įrodymų nepateikė ir pareiškėjas. Net jeigu aplinkybė, kad Divine Consult Ltd. 2014-12-06 buvo išregistruota iš Belizo įmonių registro, ir atitinka tikrovę, tai nėra pagrindas procesui atnaujinti. Ši aplinkybė hipotetiškai galėtų būti aktuali tik sprendžiant atsakovo 2015-06-30 VAS sprendimų teisėtumo klausimą, kadangi 2010-03-23 VAS ir 2014-06-30 VAS įvyko ir sprendimai buvo priimti iki 2014-12-06, taigi ši aplinkybė net hipotetiškai negalėjo turėti įtakos šių VAS sprendimų teisėtumui. Pareiškėjas neteisingai nurodo, esą Divine Consult Ltd. sudarė daugiau kaip 50 proc. visų VAS registruotų dalyvių balsų, kadangi Divine Consult Ltd. 187 500 balsų sudarė tik 18,77 proc. nuo visų 2015-06-30 VAS dalyvavusių 999 044 balsų (187 500 : 999 044 x 100). „Už“ VAS sprendimus balsavo 950 947 balsai, „prieš“ – 48 097 balsai. Tai reiškia, kad netgi neskaičiuojant Divine Consult Ltd. 187 500 balsų, „už“ VAS sprendimus balsavo 763 447 balsai (950 947 - 187 500) balsų ir sprendimai vis tiek būtų priimti, kadangi pagal ABĮ 27 straipsnio 8 dalį VAS sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš. Net ir tuo atveju, jeigu šiame VAS prie ieškovų 48 097 balsų būtų pridėta 187 500 balsai kaip balsai „prieš“, sprendimai vis tiek būtų priimti, kadangi ir tokiu atveju, „už“ būtų 763 447 balsai, o „prieš“ - hipotetiškai 235 597 balsai (48 097 + 187 500). Vilniaus apygardos teismo 2017-05-02 nutarties 65 p. nurodyta, kad: „<...> 2015 m. birželio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai <...> ieškovams nesukelia teisinių materialinių pasekmių, todėl ši aplinkybė sudaro savarankišką pagrindą atmesti ieškinį“. Teismų procesiniai sprendimai, priimti Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-908- 614/2015, buvo žinomi pareiškėjui prieš priimant teismų procesinius sprendimus šioje civilinėje byloje, Pareiškėjas šiuos procesinius sprendimus pateikė į bylą, o pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai, priimdami teismų procesinius sprendimus, juos atitinkami įvertino. Pareiškėjo nurodoma aplinkybė, kad 2009 m. gegužės 20 d. akcijų pasirašymo sutartis buvo pripažinta negaliojančia Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 21 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-908-614/2015, iš dalies pakeistu Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-405-516/2016, ne tik buvo visiems žinoma priimant teismų procesinius sprendimus, bet ir buvo įvertinta nagrinėjant bylą instancine tvarka, todėl negali būti pagrindu procesui atnaujinti. Pareiškėjas nepagrįstai rašytinį tekstą, pavadintą „Ekspertizės aktas 2017-03-15 Nr. 11-254“, pristato kaip ekspertizės aktą.
 7. Ieškovė R. V. su pareiškimu dėl proceso atnaujinimo sutiko ir nurodė, kad iš ikiteisminio tyrimo Nr.10-9-00139-12 gautos medžiagos paaiškėjo esminė šios civilinės bylos ginčui aplinkybė – UAB „Skomė“ akcijų kontrolinis paketas, kurio balsais, sudarančiais daugumą egzistavusių šios bylos ginčo akcininkų susirinkime dalyvavusių ir balsavusių už priimtus sprendimus akcijų, buvo priimti nuo 2014-12-06 neegzistuojančios likviduotos įmonės Divine Consult Ltd balsais. Pritaria pareiškėjo argumentams dėl Vilniaus apygardos teismo 2017-05-02 nutarties civilinėje byloje Nr. 2A-52-656/2017 nepagrįstumo ir neteisėtumo. Šios bylos ginčas formaliai yra dėl atsakovo valdymo organų sprendimų, tačiau, kaip nustatė apeliacinės instancijos teismas byloje, kurioje ginčijami 2016-2017 m. UAB „Skome“ akcininkų susirinkimų sprendimai (2017-10-25 Panevėžio apygardos teismo nutartimi, c.b. Nr.2S-807-212/2017), tai yra ir ginčas dėl atsakovo valdymo, kurį neteisėtai iš ieškovų ir jų atstovaujamų įmonių UAB „Infoverslas“ bei Ellora Ltd (dabartinis pavadinimas - Ellora 4522899 Ltd), iki tol bendrai valdžiusių 70,4 proc. UAB „Skomė“ akcijų, neteisėtais ir įsiteisėjusiais teismų sprendimais pripažintais negaliojančiais nuo jų priėmimo ir/ar pasirašymo momento 2009-05-13 UAB „Skomė“ pakartotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir 2009-05-20 UAB „Skomė“ akcijų pasirašymo sutartimi perėmė UAB „Skomė“ direktorius ir jo bendrininkai.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. kovo 6 d. nutartimi netenkino pareiškėjo Z. V. prašymo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1280-235/2016 ir priteisė iš pareiškėjo Z. V. 363 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovo UAB „Skomė“ naudai; valstybės naudai iš pareiškėjo Z. V. priteisė 141 Eur žyminio mokesčio.
 2. Dėl termino prašymui atnaujinti procesą pateikti. Teismas nustatė, jog pareiškėjas 2017 m. gruodžio 20 d. kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su prašymu gauti duomenis, susijusius su Divine Consult Ltd likvidavimu, G. T. parašų lyginamųjų pavyzdžių gavimo ir kt. Pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo teisme gautas 2018 m. sausio 18 d. Nors pareiškėjas nenurodė tikslios prašytų įrodymų gavimo datos, tačiau atsižvelgiant į 2017 m. gruodžio 20 d. prašymo dėl įrodymų išreikalavimo bei 2018 m. sausio 17 d. pareiškimo dėl proceso atnaujinimo pateikimo datas, teismas sprendė, jog nebuvo praleistas terminas pareiškimui pateikti. Duomenų, kurių pagrindu teismas galėtų daryti priešingą išvadą, byloje nenustatyta.
 3. Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu. Teismo vertinimu, pareiškėjo nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo atnaujinti proceso dėl šių argumentų: pirma, pareiškėjo pateiktame Likvidavimo pažymėjime nėra duomenų, kad Divine Consult Ltd buvo išregistruota (likviduota). Pastarajame pažymėjime nurodyta, jog Divine Consult Ltd 2014 m. gruodžio 6 d. yra likviduojama ir atitinka visus įstatymo reikalavimus atlikti likvidavimą. Taigi iš pateikto pažymėjimo turinio matyti, jog jame nurodytas ne likviduotos įmonės statusas, o tai, kad nuo 2014 m. gruodžio 6 d. Divine Consult Ltd likviduojama, kadangi atitinka visus įstatymo reikalavimus dėl likvidavimo. Todėl remiantis pareiškėjo nurodytu pažymėjimu teismas neturėjo pagrindo spręsti, jog Divine Consult Ltd likvidavimo procedūra pagal Belizo įstatymus yra pasibaigusi. Antra, net jeigu aplinkybė, kad Divine Consult Ltd 2014 m. gruodžio 6 d. buvo išregistruota iš Belizo įmonių registro, atitinka tikrovę, tai taip pat nebūtų pagrindas procesui atnaujinti. Visų pirma, aptariama aplinkybė galėtų būti aktuali tik sprendžiant UAB „Skomė“ 2015-06-30 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų teisėtumo klausimą, kadangi 2010-03-23 visuotinis akcininkų susirinkimas ir 2014-04-30 visuotinis akcininkų susirinkimas įvyko ir sprendimai buvo priimti iki 2014-12-06. Taigi ši aplinkybė negalėjo turėti įtakos šių visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimų teisėtumui. Visų antra, Vilniaus miesto apygardos teismo 2017-05-02 nutartyje, priimtoje c. b. Nr. 2A-52-656/2017, nurodyta, kad 2015-06-30 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai yra negaliojantys ir ieškovams nesukelia teisinių materialinių pasekmių, o duomenų, jog 2015-05-19 UAB „Skomė“ valdybos posėdžiuose dalyvavo Divine Consult Ltd atstovas, pareiškėjas nepateikė. Taigi, teismas neturėjo pagrindo spręsti, jog pareiškėjo nurodytos aplinkybes turi esminę reikšmę bylai ir jeigu jos būtų žinomos, būtų priimtas kitoks sprendimas. Be to, iš byloje esančių duomenų matyti, jog pareiškėjas ikiteisminiame tyrime Nr. 10-9-00139-12 yra pripažintas nuketėjusiu ir civiliniu ieškovu, tačiau duomenų, jog pareiškėjui būtų suvaržyta galimybė susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga, pareiškėjas nepateikė. Todėl teismas sprendė, jog taip pat nėra pagrindo konstatuoti, jog nurodytos aplinkybės pareiškėjui nebuvo ir/ar negalėjo būti žinomos bylos nagrinėjimo metu.
 4. Pareiškėjo nurodytos aplinkybės, jog Divine Consult Ltd atstovavimas buvo neteisėtas, kadangi Divine Consult Ltd direktorius ir akcininkas G. T. paneigė savo parašus sutartyse bei įgaliojimuose, todėl, pareiškėjo įsitikinimu, dokumentai galėjo būti suklastoti, taip pat, teismo vertinimu, nesudaro pagrindo atnaujinti proceso. Viena vertus, pareiškėjas nepateikė duomenų, jog būtų priimtas įsiteisėjęs teismo nuosprendis, kuriame buvo nustatytas dokumentų suklastojimo faktas, kita vertus, vien G. T. apklausos metu duoti abstraktūs samprotavimai apie tai, kad jis galėjo būti Divine Consult Ltd vadovas ir akcininkas, bei nepažįsta advokato A. A., taip pat tai, kad atnaujintas ikiteisminis tyrimas, savaime neįrodo, jog teismas išnagrinėjęs civilinę bylą būtų priėmęs kitokį sprendimą. Iš pareiškimo turinio iš esmės matyti, jog ieškovas siekia atnaujinti procesą dėl tariamo dokumento klastojimo, tačiau byloje nėra duomenų, jog būtų priimtas įsiteisėjęs teismo nuosprendis, kuriuo būtų nustatyti žinomai melagingi šalies ar trečio asmens paaiškinimai, liudytojo parodymai, žinomai neteisingas vertinimas, dokumentų ar daiktinių įrodymų suklastojimas, dėl kurių priimtas neteisėtas arba nepagrįstas teismo sprendimas, o jeigu vėliau teismo nuosprendžiu būtų nustatytos nusikalstamos veikos, galėjusios turėti įtakos neteisingam ginčo išsprendimui, šios nutarties priėmimas neužkerta kelio pareiškėjui laikantis CPK nustatytos tvarkos ir sąlygų kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 3 punkto ar kitais CPK numatytais pagrindais. Papildomai teismas atkreipė dėmesį ir į tai, kad pareiškėjo pateiktas rašytinis įrodymas – 2017-03-15 ekspertizės aktas taip pat nesudaro pagrindo atnaujinti bylos nagrinėjimo, kadangi išnagrinėtoje civilinėje byloje nebuvo reiškiami reikalavimai, susiję su akcijų perleidimu Bismarck Limited ar Divine Consult Ltd.
 5. Pasak teismo, pareiškėjo subjektyvaus pobūdžio samprotavimai (prašymo 4, 5, 6 punktai), jog teismai neteisingai vertino byloje nustatytas aplinkybes, priėmė sprendimus prieštaraujančius teisės aktų reikalavimams bei kasacinio teismo praktikai, taip pat nėra pagrindas atnaujinti bylos nagrinėjimo. Minėta, jog proceso atnaujinimas negali būti naudojamas kaip priemonė dar kartą pasibylinėti. Papildomai teismas pažymėjo, jog pareiškėjo kasacinio skundo nepriėmimas, taip pat nėra pagrindas taikyti proceso atnaujinimo instituto.
 6. Taigi, teismui įvertinus pareiškėjo nurodytų aplinkybių visumą, spręstina, jog pareiškėjo nurodytos abstrakčios aplinkybės apie įmonės Divine Consult Ltd likvidavimą bei tariamą neteisėtą advokato atstovavimą po įmonės likvidavimo bei subjektyvaus pobūdžio samprotavimai dėl įsiteisėjusiuose sprendimuose nustatytų aplinkybių bei kitoks jų vertinimas, neatitinka nei vieno naujai paaiškėjusių aplinkybių požymio, todėl prašymas atmestinas kaip nepagrįstas.
 7. Papildomai pasisakydamas dėl pareiškėjo 2018-02-26 prašymų sustabdyti bylos nagrinėjimą iki įsiteisės sprendimas baudžiamojoje byloje, apklausti liudytojus, skirtis parašų ekspertizę, pripažinti J. M. dalyvavimą teismo posėdyje būtinu, teismas pažymėjo, jog tokio pobūdžio procesiniai prašymai galėtų būti svarstomai tuo atveju, jeigu būtų atnaujintas bylos nagrinėjimas. Tačiau nagrinėjamu atveju netenkinus pareiškėjo prašymo dėl proceso atnaujinimo, plačiau nepasisakytina dėl pareiškėjo 2018-02-26 prašymų.
 8. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. 2018-01-23 nutartimi pareiškėjui Z. V. buvo atidėtas 91 Eur dydžio žyminio mokesčio už pareiškimą dėl proceso atnaujinimo ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sumokėjimą iki teismo nutarties, kuria bus išspręstas prašymas dėl proceso atnaujinimo, priėmimo; 2018-02-19 nutartimi buvo tenkintas pareiškėjo prašymas atidėti 50 Eur žyminio mokesčio už atskirąjį skundą sumokėjimą. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo netenkintas, iš pareiškėjo valstybės naudai teismas priteisė 141 Eur (91 Eur + 50 Eur) žyminio mokesčio.
 9. Atsakovas UAB „Skomė“ patyrė 363 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Teismas, įvertinęs rengtų procesinių dokumentų turinį (atsiliepimą į pareiškimą), sprendė, jog išlaidų, patirtų advokato pagalbai apmokėti, dydis, atitinka protingumo bei sąžiningumo reikalavimus, neviršija Rekomendacijoje dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę paslaugą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo, patvirtintoje Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 (2015-03-19 redakcija), nustatytų dydžių, todėl priteisė iš pareiškėjo atsakovo UAB „Skomė“ naudai.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7

 1. Pareiškėjas Z. V. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. kovo 6 d. nutartį ir grąžinti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, priteisti bylinėjimosi išlaidas; bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka; apklausti liudytoju advokatą A. A., pripažinti būtinu UAB „Skomė“ direktoriaus dalyvavimą; skirti Divine Consult Ltd direktoriaus parašų suklastojimo nustatymo ekspertizę; sustabdyti bylos nagrinėjimą iki bus nutrauktas ikiteisminis tyrimas Nr. 10-9-00139-12 arba įsiteisės teismo nuosprendžiai; sustabdyti bylos nagrinėjimą iki įsiteisės teismo sprendimas byloje Nr. 2-5016-866/2017.
  1. Skundžiama nutartis naikintina CPK 329 str. 2 d. 2 p. ir 3 d. 1 p. pagrindais, nes teismas visus procesinius dokumentus nusiuntė kitam juridiniam asmeniui Ellora Ltd, o ne Ellora 4522899 Ltd. Pareiškėjas trečiajam asmeniui siųstų dokumentų negalėjo atsiimti, nes jis jo neatstovauja.
  2. Nebuvo užtikrintas nešališkas ir nepriklausomas bylos nagrinėjimas, nes teismas visus procesinius dokumentus trečiajam asmeniui UAB „Baltic arms“ siuntė ne jos direktoriui J. M., o pareiškėjui.
  3. Teismas pažeidė CPK 14 str. 1 d. ir 235 str. 1 d. reikalavimus, nes rėmėsi tik atsakovo nuomone ir nevertino pareiškėjo pateiktų įrodymų dėl Divine Consult Ltd likvidavimo, abejodamas vertimo tikslumu, nesikreipė dėl lietuvių kalbos specialisto išvados. Nevertino 2015 m. birželio 16 d. prokurorės nutarimo, kuriuo buvo kreiptasi į Bulgarijos teisėsaugą dėl G. V. T. parašų ir rašysenos pavyzdžių teismo ekspertizei gavimo, taip Divine Consult Ltd antspaudo suklastojimo patikrinimo.
  4. Teismas nevertino G. V. T. parašų pavyzdžių su suklastotais parašais ant UAB „Skomė“ dokumentų, neskyrė ekspertizės ir nestabdė bylos nagrinėjimo.
  5. Kad Divine Consult Ltd yra likviduota patvirtina ne tik Likvidavimo pažymėjimas, bet ir liudytojo M. C. M. parodymai , kuriam buvo suteikta teisė valdyti įmonę.
  6. Tik 2017 m. gruodžio 18 d. Vilniaus apygardos prokurorės leidimu pareiškėjui buvo leista pasidaryti pateiktų dokumentų kopijas.
  7. 2017 m. kovo 15 d. ekspertizės aktas patvirtina, kad UAB „Skomė“ akcininko Ellora Ltd kontrolinį UAB „Skomė“ akcijų paketą nuo šio akcininko įmonei Bismarck Limited UAB „Skomė“ direktorius J. M. perregistravo suklastotų dokumentų pagrindu.
  8. Teismas skundžiama nutartimi nevertino 2017 m. spalio 25 d. Panevėžio apygardos teismo nutarties c. b. 2S-807-212/2017.
 1. Suinteresuotas asmuo UAB „Skomė“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.
  1. Ellora 4522899 Ltd. buvo dalyvaujančiu asmeniu byloje, todėl negali būti CPK 329 str. 2 d. 2 p. numatyto absoliutaus nutarties negaliojimo pagrindo. Teismas nepakeitė trečiojo asmens padėties ir nesukūrė jam jokių materialiųjų teisių ir pareigų. Be to, procesiniai dokumentai trečiajam asmeniui buvo siunčiami pareiškėjo gyvenamosios vietos adresu, nes Z. V. prisistato trečiojo asmens atstovu, todėl neabejotina, kad pareiškėjas trečiajam asmeniui pranešė apie bylos nagrinėjimą. Juo labiau, kad Ellora 4522899 Ltd. atskirojo skundo nereiškia.
  2. Trečiajam asmeniui UAB „Baltic arms“ taip pat apie posėdžio vietą ir laiką buvo žinoma, nes UAB „Skomė“ šia informacija pasidalijo. Be to, UAB „Baltic arms“ atskirojo skundo neteikia.
  3. Teismas vertino pareiškėjo pateiktus dokumentus, tame tarpe ir dokumentus užsienio kalbomis bei jų vertimus. Apeliantas įrodymų, kad buvo pateiktas melagingas vertimas nepateikė.
  4. Net jeigu Divine Consult Ltd. 2014 m. gruodžio 6 d. buvo išregistruota iš Belizo įmonių registro, tai nėra pagrindas atnaujinti procesą, nes ši aplinkybė galėtų būti aktuali tik sprendžiant atsakovo 2015 m. birželio 30 d. VAS sprendimų teisėtumo klausimą, nes kiti sprendimai priimti iki 2014 m. gruodžio 6 d.
  5. Aplinkybė dėl išregistravimo neturėjo įtakos ir 2015 m. birželio 30 d. VAS sprendimui, nes buvo galima priimti teisėtus ir galiojančius sprendimus nepriklausomai nuo to, ar juose dalyvavo ir balsavo Divine Consult Ltd. atstovas, nes Divine Consult Ltd. turėjo 187 500 balsų, kas sudarė tik 18,77 proc. nuo visų ir 2015 m. birželio 30 d. VAS dalyvavusių 999 044 balsų. Net neskaičiuojant Divine Consult Ltd. balsų, sprendimai vis tiek būtų buvę priimti.
  6. Apeliantas nepateikė duomenų ir įrodymų, kad įgaliojimai, kuriuos pateikdavo Divine Consult Ltd. atstovas būtų suklastoti, negaliojantys ar pan.
  7. Vilniaus miesto apylinkės teismo c. b. 2-1280-235/2016 nebuvo reiškiami ir nagrinėjami jokie materialiniai reikalavimai, susiję su akcijų perleidimu Bismarck Limited ir/ar Divine Consult Ltd., o nei Elllora Ltd., nei Ellora 4522899 Ltd., nei Bismarck Limited jokių ieškinio reikalavimų šioje civilinėje byloje nereiškė.
  8. 2017 m. spalio 25 d. Panevėžio apygardos teismo nutartis c. b. 2S-807-212/2017 neturi jokio ryšio su prašymu atnaujinti procesą.
 2. Suinteresuotas asmuo R. V. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį tenkinti ir atsiliepime nurodo tapačius argumentus kaip ir atskirajame skunde.
 3. Suinteresuoti asmenys UAB „Baltic Arms“, „Ellora“ Ltd. atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Atskirasis skundas tenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.
 2. Dėl žodinio bylos nagrinėjimo. CPK 336 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pats pripažįsta žodinį nagrinėjimą būtinu. Šia išimtimi įstatymas apeliacinės instancijos teismui suteikia diskrecijos teisę kiekvienu konkrečiu atveju spręsti, ar sprendimui dėl atskirojo skundo priimti pakanka byloje esančios rašytinės medžiagos, ar yra būtinas tiesioginis byloje dalyvaujančių asmenų dalyvavimas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo konkrečiu atveju atskirajam skundui išspręsti pakanka byloje esančios medžiagos ir asmeniškai išklausyti byloje dalyvaujančius asmenis nėra būtinybės. Atsižvelgiant į tai, apelianto prašymas bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka netenkintinas.
 3. Dėl ginčo esmės. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovai kreipėsi į teismą, prašydami pripažinti netekusiais galios nuo jų priėmimo momento 2010 m. kovo 23 d. ir 2014 m. balandžio 30 d. atsakovo UAB „Skomė“ eilinių visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimus dėl J. M., Č. A., R. R. ir B. M. išrinkimo UAB „Skomė“ valdybos nariais, 2015 m. gegužės 19 d. UAB „Skomė“ valdybos posėdžio sprendimus ir 2015 m. birželio 30 d. UAB „Skomė“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. rugsėjo 26 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1280-235/2016 ieškinį tenkino, t. y. nusprendė pripažinti netekusiais galios nuo jų priėmimo momento 2014 m. balandžio 30 d. atsakovo UAB „Skomė“ eilinių visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimus dėl J. M., Č. A., R. R. ir B. M. išrinkimo UAB „Skomė“ valdybos nariais; 2015 m. gegužės 19 d. UAB „Skomė“ valdybos posėdžio sprendimus ir 2015 m. birželio 30 d. UAB „Skomė“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus. Ieškinį dalyje dėl 2010 m. kovo 23 d. atsakovo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais dalyje dėl valdybos narių išrinkimo palikti nenagrinėtu. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gegužės 2 d. nutartimi nutarė ieškovų Z. V. ir R. V. apeliacinį skundą atmesti, atsakovo UAB „Skomė“ apeliacinį skundą tenkinti. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 26 d. sprendimą pakeisti ir atmesti ieškinio reikalavimus pripažinti netekusiais galios nuo jų priėmimo momento 2014 m. balandžio 30 d. atsakovo UAB „Skomė“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą dėl J. M., Č. A., R. R. ir B. M. išrinkimo UAB „Skomė“ valdybos nariais, 2015 m. gegužės 19 d. UAB „Skomė“ valdybos posėdžio sprendimą bei 2015 m. birželio 30 d. UAB „Skomė“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą. Likusioje dalyje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 26 d. sprendimą palikti nepakeistą. Priteisė atsakovui UAB „Skomė“ iš ieškovų po 2000 Eur bylinėjimosi pirmosios instancijos teisme išlaidų, po 20,50 Eur bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų bei 25,30 Eur lygiomis dalimis bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai. Pareiškėjas Z. V. pateikė teismui prašymą, su vėlesniais patikslinimais, dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-1280-235/2016 CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, t. y. dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos bylos nagrinėjimo metu.
 4. Nagrinėjamu atveju apeliantas nurodo, kad teismas apie proceso nagrinėjimą nepranešė Ellora 4522899 Ltd. ir UAB „Baltic arms“, todėl skundžiama nutartis naikintina dėl absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo.
 5. CPK 370 straipsnyje reglamentuota prašymų atnaujinti procesą nagrinėjimo tvarka – teismo atliekamų procesinių veiksmų eiliškumas bei turinys. Prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimas susideda iš trijų savarankiškų stadijų. Visų pirma, kaip nustatyta CPK 370 straipsnio 1 dalyje, teismas turi išspręsti prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą. Prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimas sprendžiamas pagal procesines taisykles, analogiškas reglamentuojančioms ieškinio priėmimą, rašytinio proceso tvarka (CPK 137, 138 straipsniai), spręsdamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą, teismas patikrina, ar prašymas atitinka CPK 369 straipsnyje nustatytus šiam procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus. Jeigu prašymas atnaujinti procesą neatitinka jo formai ir turiniui keliamų reikalavimų arba jeigu už jį nesumokėtas žyminis mokestis, teismas CPK nustatyta tvarka išsprendžia šio prašymo trūkumų pašalinimo klausimą, o kai yra CPK 137 straipsnio 2 dalies 1, 2, 7 ir 8 punktuose numatyti pagrindai, atsisako prašymą priimti.
 6. Kita prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimo stadija – prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimas teismo posėdyje. Jo tvarka ir teismo veiksmai reglamentuoti CPK 370 straipsnio 2, 3 dalyse. Priėmęs prašymą atnaujinti procesą, teismas jo kopijas išsiunčia šalims ir tretiesiems asmenims ir paskiria prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimo teismo posėdyje datą. Prašymas atnaujinti procesą nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai teismas nusprendžia prašymą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Iki teismo posėdžio dienos dalyvaujantys byloje asmenys turi teisę pateikti atsiliepimus į prašymą atnaujinti procesą. Teismo posėdis skiriamas ne anksčiau kaip per keturiolika dienų nuo prašymo priėmimo dienos. Iš prašymą padavusio asmens teismas turi teisę pareikalauti papildomų įrodymų, kad nepraleistas šio Kodekso 368 straipsnyje nustatytas terminas arba, kad yra CPK 366 straipsnio 1 dalyje numatyti pagrindai (CPK 370 straipsnio 2 dalis). Išnagrinėjęs teismo posėdyje prašymo atnaujinti procesą klausimą ir nustatęs, kad prašymas paduotas nepraleidus termino, nustatyto CPK 368 straipsnyje, ir pagrįstas 366 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais, teismas nutartimi atnaujina procesą ir paskiria bylos nagrinėjimo teismo posėdyje datą arba nutartimi procesą atnaujinti atsisako, jeigu konstatuoja, kad yra šioje dalyje nurodyti trūkumai. Procesą byloje atnaujinus, teismo nutartyje turi būti nurodytas atnaujinimo pagrindas (CPK 370 straipsnio 3 dalis). Iš paminėtų CPK 370 straipsnio nuostatų matyti, kad iki prašymo nagrinėjimo teismo posėdyje dalyvaujantys byloje asmenys turi teisę pateikti atsiliepimus, o prašymą pateikęs asmuo gali būti įpareigotas pateikti papildomus įrodymus ir pan.
 7. Bylos duomenimis nustatyta, kad klausimą dėl proceso atnaujinimo pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo 2018 m. kovo 6 d. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka. Apelianto prašymas dėl proceso atnaujinimo teisme gautas 2018 m. sausio 18 d. 2018 m. sausio 24 d. pirmosios instancijos teismas tretiesiems asmenims Ellora Ltd. ir UAB „Baltic arms“ prašymo dėl proceso atnaujinimo, 2018 m. sausio 24 d. nutarties kopijas išsiuntė Z. V.. 2018 m. vasario 5 d. dokumentai buvo grąžinti neįteikti su žyma „neatsiėmė pašte“. Iki 2018 m. kovo 6 d. rašytinio teismo posėdžio teisme nebuvo gauta jokių duomenų, kad tretiesiems asmenims Ellora 4522899 LTD. ir UAB „Baltic arms“ siųsti dokumentai įteikti tinkamai.
 8. Pirmosios instancijos teismas procesinius dokumentus siuntė trečiojo asmens Ellora Ltd. atstovui Z. V., adresu ( - ). Visų pirma, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad Ellora Ltd. pavadinimas 2011 m. rugsėjo 28 d. rezoliucija buvo pakeistas į Ellora 4522899 LTD (III t., b. l. 155). Antra, iš byloje esančių duomenų matyti, kad Ellora 4522899 LTD. 2015 m. rugsėjo 1 d. įgaliojimu buvo įgaliojusi pareiškėją Z. V. būti bendrovės įgaliotu asmeniu iki 2016 m. rugpjūčio 30 d., t. y. pareiškėjo įgaliojimai atstovauti trečiąjį asmenį yra pasibaigę (III t., b. l. 165-166). Pareiškėjas, teikdamas prašymą atnaujinti procesą, nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui, jokių duomenų, iš kurių būtų galima daryti išvadą, kad jis yra įgaliotas atstovauti trečiąjį asmenį, nepateikė. Vien ta aplinkybė, kad pats apeliantas pareiškime dėl proceso atnaujinimo nurodė, kad jis yra Ellora 4522899 LTD. atstovas, nepateikiant atstovavimo pagrindą pagrindžiančių duomenų, neteikia pagrindo daryti išvadą, kad jis yra tinkamai įgaliotas atstovauti Ellora 4522899 LTD. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį, kad pirmosios instancijos teismas procesinius dokumentus, skirtus UAB „Baltic arms“, taip pat siuntė Z. V., adresu ( - ), kai tuo tarpu įmonės buveinės adresas juridinių asmenų registre yra nurodytas Vilniuje, Konstitucijos pr. 12.
 9. Taigi, apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs išdėstytas aplinkybes, taip pat atskirojo skundo argumentus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė proceso teisės normas, nes priėmęs prašymą dėl proceso atnaujinimo, tretiesiems asmenims Ellora 4522899 LTD. ir UAB „Baltic arms“ tinkamai nepranešė apie bylos nagrinėjimą. Pagal CPK 329 straipsnio 1 dalį procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas sprendimui panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla. To paties straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyti absoliutūs sprendimo negaliojimo pagrindai, kurie yra pagrindas panaikinti apskųstą pirmosios instancijos teismo sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
 10. Vienas iš atvejų, kai konstatuojamas absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas, nustatytas CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkte, t. y. jeigu pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą, kai nebuvo nors vieno iš dalyvaujančių byloje asmenų, kuriam nebuvo pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, jeigu toks asmuo remdamasis šia aplinkybe grindžia savo apeliacinį skundą. Taigi bylos grąžinimo iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui pagrindo taikymo sąlygos yra: 1) byloje dalyvaujančiam asmeniui nepranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką; 2) pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą nedalyvaujant šiam asmeniui; 3) toks asmuo savo apeliacinį skundą grindžia bylos išnagrinėjimo jam nedalyvaujant aplinkybe. Tik nustačius visas šias sąlygas, galima konstatuoti CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytą absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindą ir, juo remiantis, perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-374/2015). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju (nutarties 27-28 punktai) egzistuoja visos sąlygos panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkto pagrindu ir klausimą dėl proceso atnaujinimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Papildomai pažymėtina, kad nors tretieji asmenys Ellora 4522899 LTD. ir UAB „Baltic arms“ nepateikė atskirųjų skundų, grįsdami juos aplinkybe, kad jiems nebuvo tinkamai pranešta apie bylos nagrinėjimą, tačiau nurodyta aplinkybe savo atskirąjį skundžia grindžia pats apeliantas, kuriam ir buvo siųsti procesiniai dokumentai, skirti Ellora 4522899 LTD. ir UAB „Baltic arms“. Nurodytiems dalyvaujantiems byloje asmenims pareiškimo dėl proceso atnaujinimo kopija nebuvo įteikta, tai reiškia, kad nurodyti dalyvaujantys asmenys neturėjo galimybės pateikti atsiliepimus į prašymą atnaujinti procesą (CPK 370 str. 2 d.).
 11. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, taip pat į tai, kad apeliantas savo atskirąjį skundą grindžia aplinkybe, jog Ellora 4522899 LTD. ir UAB „Baltic arms“ nebuvo tinkamai pranešta apie prašymą atnaujinti procesą, išsiunčiant prašymo kopiją bei teismo nutartį jam, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis, neįsitikinus ir byloje nesant duomenų, jog tretiesiems asmenims buvo tinkamai pranešta apie gautą pareiškimą dėl proceso atnaujinimo, atitinka CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintą absoliutų sprendimo negaliojimo pagrindą, todėl yra naikintina, o klausimas dėl proceso atnaujinimo perduotinas pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo (CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punktas, 327 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 338 straipsnis).
 12. Esant tokiai bylos apeliacinėje instancijoje baigčiai dėl tinkamo proceso pirmosios instancijos teisme nebuvimo, kiti atskirojo skundo argumentai ir prašymai nevertintini ir dėl jų nepasisakytina.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teismas

Nutarė

11Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. kovo 6 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl proceso atnaujinimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai