Byla e2A-581-230/2018
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir asmeninio testamento patvirtinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia Indreikienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens S. S. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo civilinėje byloje pagal pareiškėjos J. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims J. A., T. S. ir S. S. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir asmeninio testamento patvirtinimo.

3Teisėja, išnagrinėjusi apeliacinį skundą ir civilinę bylą,

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Pareiškėja J. S. kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad po A. S., mirusios ( - ), mirties palikimą priėmė ji ir V. S., miręs ( - ), faktiškai pradėdami turtą valdyti; patvirtinti 2010 m. kovo 15 d. V. S., mirusio ( - ), sudarytą asmeninį testamentą. Nurodė, kad ( - ) mirė jos mama A. S.. Po jos mirties palikimą, kreipdamasis į notarą, priėmė suinteresuotas asmuo S. S., kuris yra jos brolio R. S., mirusio ( - ), sūnus. ( - ) mirė pareiškėjos tėvas V. S.. Po V. S. mirties palikimą priėmė ji ir suinteresuotas asmuo S. S., paduodami pareiškimą notarui. Nei pareiškėja, nei jos tėvas V. S. nesikreipė dėl palikimo priėmimo po A. S. mirties į notarą, tačiau priėmė palikimą faktiškai pradėdami turtą valdyti. Tiek pareiškėjos tėvas V. S., tiek pareiškėja po A. S. mirties rūpinosi nekilnojamuoju turtu, jį prižiūrėjo, mokėjo reikalingus mokesčius, priėmė palikėjos asmeninius daiktus. Be to, po pareiškėjos tėvo V. S. mirties paaiškėjo, kad jis 2010 m. kovo 15 d. paliko asmeninį testamentą, kuriuo visą savo turtą paliko pareiškėjai. Kadangi asmeninis testamentas nebuvo perduotas saugoti teisės aktų nustatyta tvarka, būtina, kad minėtą testamentą patvirtintų teismas. V. S. testamentas atitinka teisės aktų keliamus reikalavimus, t. y. jis pasirašytas ir surašytas testatoriaus ranka, dėl testamento prasmės nekyla neaiškumų. Taigi yra visos sąlygos minėtą testamentą patvirtinti.

82.

9Suinteresuotas asmuo S. S. su pareiškėjos pareiškimu sutiko iš dalies ir nurodė, kad mirus A. S. į notarą dėl palikimo priėmimo kreipėsi tik jis. Nei V. S., nei pareiškėja į notarą su pareiškimu dėl palikimo, atsiradusio po A. S. mirties, priėmimo nesikreipė. Nors jam ir neišduotas paveldėjimo teisės liudijimas, tačiau mano, kad kreipdamasis į notaro biurą jis priėmė visą A. S. palikimą. Pareiškėja nepriėmė palikimo todėl, kad ji niekada negyveno jo senelių namuose. Tai, kad pareiškėja bendravo su savo tėvais, o mirus A. S. rūpinosi savo tėvu, nepatvirtina fakto, jog ji priėmė palikimą, atsiradusį po A. S. mirties, pradėdama faktiškai jį valdyti. Jo turimais duomenims, visu turtu po A. S. mirties naudojosi išimtinai vienas V. S., jis mokėjo visus mokesčius, rūpinosi namu. Dėl asmeninio testamento patvirtinimo nurodė, jog tuo atveju, jeigu pareiškėja bylos nagrinėjimo metu įrodys, kad testamentas yra surašytas V. S. ranka ir atspindi tikrąją jo valią, neprieštarauja, kad teismo būtų patvirtintas.

103.

11Suinteresuoti asmenys J. A. ir T. S. su pareiškėjos pareiškimu sutiko.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

144.

15Kauno apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimu pareiškimą tenkino, nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad po A. S. mirties ( - ) palikimą priėmė įstatyminiai įpėdiniai dukra J. S. ir sutuoktinis V. S., miręs ( - ), pradėdami paveldimą turtą faktiškai valdyti, patvirtino V. S., mirusio ( - ), 2010 m. kovo 15 d. surašytą asmeninį testamentą.

165.

17Teismas nustatė, kad ( - ) mirė pareiškėjos mama ir suinteresuotų asmenų senelė A. S.. ( - ) mirė pareiškėjos tėvas ir suinteresuotų asmenų senelis V. S.. Po V. S. mirties paduodami pareiškimą palikimo atsiradimo vietos notarui palikimą priėmė pareiškėja ir suinteresuotas asmuo S. S.. Po A. S. mirties palikimą, paduodamas pareiškimą palikimo atsiradimo vietos notarui, priėmė suinteresuotas asmuo S. S.. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, jog V. S. vardu yra registruotas nekilnojamasis turtas, esantis ( - ), kuris įgytas V. S. ir A. S. santuokos metu.

186.

19Teismas pažymėjo, kad vien ta aplinkybė, jog vienas įpėdinis pradėjo paveldimą turtą valdyti, nepašalina kito įpėdinio teisės tokiu pat ar kitu būdu priimti palikimo. Jeigu vienas įpėdinis kreipiasi į notarą su pareiškimu dėl palikimo priėmimo, o kitas pradeda turtą valdyti, tai reiškia, kad palikimas yra priimtas keleto įpėdinių skirtingais būdais. Todėl teismas atmetė suinteresuoto asmens S. S. argumentus, jog negali būti nustatinėjamas pareiškėjos prašomas juridinę reikšmę turintis faktas todėl, kad visą palikimą po A. S. mirties yra priėmęs jis, kreipdamasis su pareiškimu į notarą.

207.

21Teismas iš pareiškėjos paaiškinimų nustatė, kad po A. S. mirties gyvenamajame name ( - ), liko gyventi pareiškėjos tėvas V. S.. Pareiškėja po mamos A. S. mirties rūpinosi, prižiūrėjo ne tik likusį nekilnojamąjį turtą, bet ir savo tėvą V. S., kurio sveikata nebuvo gera. Tai, kad pareiškėja ne tik po savo mamos A. S. mirties, bet ir vėliau rūpinosi, prižiūrėjo likusį nekilnojamąjį turtą ir savo tėvą V. S., patvirtino ir byloje apklaustos liudytojos R. Ž., A. V. ir N. Č.. Teismas neturėjo pagrindo netikėti pareiškėjos paaiškinimais ir minėtų liudytojų parodymais.

228.

23Teismas pažymėjo, kad nors pateiktose atsiskaitymo knygelėse ir nurodyta, jog už elektrą nuo 2007 m. rugpjūčio mėn. ir gamtines dujas nuo 2012 m. buvo mokama V. S. vardu, tačiau tai nepaneigia pareiškėjos nurodytų aplinkybių, jog dalį priklausančių nekilnojamojo turto mokesčių pareiškėja galėjo mokėti savo pinigais ar tai, kad būtent ji, o ne V. S. važiuodavo sumokėti mokesčius. Be to, pareiškėja nurodė, jog po mamos A. S. mirties ji paėmė indus, stalo įrankius, rūbus (iš rūbų, kaip nurodė, sau pasiliko tik du megztinius, kitus išdalino). Teismo vertinimu, ta aplinkybė, jog V. S. jau nuo 2007 m. liepos 4 d. buvo išduotas neįgaliojo pažymėjimas, taip pat kiti byloje esantys duomenys apie jo sveikatos būklę nuo 2003 m. patvirtina pareiškėjos nurodytas aplinkybes, kad V. S. buvo reikalinga pagalba rūpintis turtu, jį tinkamai prižiūrėti ir išlaikyti.

249.

25Teismas suinteresuoto asmens S. S. argumentus, kad pareiškėja ir V. S. negalėjo priimti ir nepriėmė palikimo po A. S. mirties, atmetė kaip nepagrįstus ir neįrodytus. Visų pirma, todėl, kad gyvenamajame name ( - ), po A. S. mirties liko gyventi V. S.. Antra, bylos nagrinėjimo metu iš pareiškėjos, suinteresuoto asmens S. S. paaiškinimų, liudytojos L. S. parodymų nustatyta, jog suinteresuotas asmuo S. S. su seneliais, t. y. A. S. ir V. S., bendravo gal iki 8 metų amžiaus, po savo tėvų skyrybų su jais nustojo bendrauti ir po A. S. mirties galėjo susitikti iki dviejų kartų. Todėl akivaizdu, kad tiek suinteresuotas asmuo S. S., tiek liudytoja L. S., nepalaikydami artimų ryšių nei su A. S., nei su V. S., nei su pareiškėja, nebendraudami su jais nei iki, nei po A. S. mirties, nežino ir negalėjo žinoti, kas ir kaip priėmė palikimą po A. S. mirties, faktiškai pradėdami turtą valdyti.

2610.

27Teismo vertinimu, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja neginčija suinteresuoto asmens S. S. palikimo priėmimo po A. S. mirties fakto, į tai, kad paveldėjimo teisės liudijimas po A. S. mirties niekam neišduotas, nėra pagrindo spręsti klausimo dėl CK 5.8 straipsnyje numatyto vienerių metų termino taikymo.

28III.

29Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

3011.

31Apeliaciniu skundu suinteresuotas asmuo S. S. prašo pakeisti Kauno apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimą dalyje, kuria nuspręsta nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad po A. S. mirties ( - ) palikimą priėmė įstatyminiai įpėdiniai dukra J. S. ir sutuoktinis V. S., miręs ( - ), pradėdami paveldimą turtą faktiškai valdyti, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad po A. S. mirties ( - ) palikimą priėmė sutuoktinis V. S., miręs ( - ), pradėdamas paveldimą turtą faktiškai valdyti, likusioje dalyje sprendimą palikti nepakeistą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

321.1.

33Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, vadovavosi išimtinai tik aplinkybėmis, kurios buvo nurodytos teismui pateiktame pareiškime (patikslintame pareiškime) dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, tačiau visiškai nevertino aplinkybių, kurios paaiškėjo žodinio proceso tvarka nagrinėjant civilinę bylą.

341.2.

35Pareiškėja 2017 m. spalio 16 d. teismo posėdyje nurodė, kad mama A. S. būdama gyva visus savo asmeninius daiktus išdalino, visus namo remonto darbus darė tėtis V. S. arba už juos pats mokėjo, iniciatyvą dėl remonto darbų rodė ir sprendimus priimdavo tėtis, malkas tėčiui padėdavo supjauti jo draugas A. O.. Šias aplinkybes patvirtino ir pareiškėjos iniciatyva iškviesti liudytojai. Liudytoja R. Ž. nurodė, kad visus mokesčius už turtą mokėjo V. S., o tik paskutiniu metu, pablogėjus V. S. sveikatai, mokėjo pareiškėja J. S., t. y. nueidavo sumokėti į banką, nors visi mokėjimo pranešimai buvo adresuoti V. S. ir kvitai buvo pildomi paties V. S.. Tikėtina, jog ir lėšos, kuriomis buvo apmokami mokesčiai, taip pat buvo V. S.. Liudytoja N. Č. nurodė, jog kalbėjo su V. S. dėl būtinybės sutvarkyti paveldėjimo, atsiradusio po A. S. mirties, priėmimo dokumentus, į ką V. S. vienareikšmiškai pareiškė, kad paveldėjimo dokumentų netvarkys, nes ir taip yra viskas jo. Šie duomenys paneigia aplinkybę, kad pareiškėja priėmė palikimą, pradėdama jį faktiškai valdyti.

361.3.

37Pareiškėja nurodė, kad nors ir buvo V. S. paprašyta apsigyventi kartu, tačiau kartu su savo tėvu neapsigyveno, o kaip nurodė byloje apklausti liudytojai, tik padėjo tėvui V. S. atlikdama „moteriškus darbus“, t. y. skalbė jo rūbus, gamino valgyti, padėjo tėvui, tačiau ne valdė palikimą, atsiradusį po A. S. mirties, nesielgė kaip jo savininkė. Pareiškėja deklaravo savo gyvenamąją vietą ( - ), nuo 1981 m. vasario 3 d. ir niekada negyveno ( - ). Tai, kad ji bendravo su savo tėvais, o mirus mamai A. S., su savo tėvu, rūpinosi juo, nepatvirtina fakto, jog ji priėmė palikimą, atsiradusį po A. S. mirties, pradedama jį faktiškai valdyti.

381.4.

39Suinteresuotas asmuo S. S. po to, kai buvo pateikęs notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo, kalbėjo su seneliu V. S. apie būtinybę pateikti notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo fakto, kad notaras galėtų išduoti nuosavybės teisės liudijimą, tačiau senelis atsisakė tai daryti, motyvuodamas tuo, jog nenori „išdraskyti“ turto, o po jo mirties vis tiek turtas, kurį užgyveno su sutuoktine A. S., turėtų atitekti lygiomis dalimis jo vaikams ar jų dalys jų vaikų vaikams.

401.5.

41Aplinkybė, jog S. S. nebuvo išduotas paveldėjimo teisės liudijimas į palikimą, atsiradusį po senelės A. S. mirties, nepaneigia fakto, jog apeliantas įstatymų nustatyta tvarka palikimą priėmė, o įvertinant, jog daugiau niekas jokių veiksmų neatliko, t. y. nepateikė pareiškimo notarui dėl palikimo priėmimo, laikytina, jog S. S. priėmė visą palikimą, atsiradusį po senelės A. S. mirties, t. y. 1/2 turto, kuris jos mirties dieną buvo registruotas tiek A. S. vardu, tiek ir V. S. vardu, taip pat ir pinigines lėšas, laikytas banko ir kredito įstaigose, o teismui nustačius faktą, kad senelis V. S. palikimą, atsiradusį po senelės A. S. mirties, priėmė faktiškai jį valdydamas, ši dalis sumažėja iki 3/8.

421.6.

43Nors pareiškėja J. S. nurodė, kad jos tėvo V. S. valia buvo padalinti visą jo turtą į keturias dalis - po vieną ketvirtąją anūkams (dviem pareiškėjos vaikams ir S. S., kaip mirusiojo sūnaus R. S. sūnui) bei vieną ketvirtąją pareiškėjai, ir esą ši valia jau buvo išreikšta labai seniai, tačiau tuo pačiu pareiškė, jog tėvai norėjo pusę sklypo ir naujai pastatytą namą „užrašyti“ R. S. (S. S. tėvui), tačiau nespėjo. Esant tokioms pareiškėjos nurodytoms aplinkybėms laikytina, jog mirusiųjų A. S. ir V. S. bendra valia buvo „užgyventą“, jų vardu registruotą nekilnojamąjį turtą padalinti lygiomis dalimis savo vaikams, t. y. jau mirusiam R. S. ir pareiškėjai J. S..

4412.

45Pareiškėja J. S. atsiliepimu į suinteresuoto asmens S. S. apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo, kad V. S. dėl sveikatos būklės negalėjo valdyti turto, dėl ko juo rūpinosi pareiškėja, kuri mokėdavo mokesčius, atlikdavo visus namų ruošos darbus, prižiūrėdavo žemės sklypo teritoriją. Atliekant visus ūkio ir namų ruošos darbus, pareiškėja naudojosi visu esamu turtu tėčio namuose. S. S., priėmęs palikimą po A. S. mirties, niekada nesirūpino palikimu, jo neprižiūrėjo, nesilankė name, netvarkė dokumentų, reikalingų namui įteisinti, nemokėjo jokių mokesčių namo išlaikymui, nors po A. S. mirties praėjo dešimt metų. Palikimu rūpinosi išimtinai pareiškėja ir jos tėvas. Vien tas faktas, kad pareiškėja gyveno atskirai nuo tėvo, nesudaro pagrindo teigti, kad ji nevaldė palikimo ar juo nesirūpino kaip savo. Pareiškėja po jos motinos mirties priėmė jos asmeninius daiktus – papuošalus, patalynę, indus, stalo įrankius, rūbus, taip pat valdė ir prižiūrėjo nekilnojamąjį turtą (mokėjo mokesčius, rūpinosi namu, žemės sklypu, tvarkė ir organizavo atliktos statybos įteisinimą). Taigi pareiškėjos elgesys tiek po palikimo atsiradimo, tiek iki šios dienos rodo jos veiksmų nuoseklumą priimant palikimą faktiškai pradėjus jį valdyti.

4613.

47Suinteresuotas asmuo T. S. atsiliepimu į suinteresuoto asmens S. S. apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir nurodo, kad teismo sprendimas yra teisingas, o apelianto skundo teiginiai nepagrįsti nei liudytojų parodymais, nei rašytiniais dokumentais.

4814.

49Suinteresuotas asmuo J. A. atsiliepimu į suinteresuoto asmens S. S. apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir nurodo, kad faktai, įrodantys, jog pareiškėja J. S. pilnai valdė ir valdo nekilnojamą turtą, esantį ( - ), tiek po jos mamos A. S. mirties, tiek ir po jos tėvo V. S. mirties, laikytini pakankamais ir paremtais tiek faktiniais J. S. veiksmais, tiek liudytojų parodymais, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.

50IV.

51Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

52Dėl apeliacinio skundo nagrinėjimo ribų ir ginčo esmės

5315.

54Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuodamas apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis, kurios nagrinėjamu atveju nenustatytos (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas taip pat nenustatė (CPK 329 straipsnis).

5516.

56Byloje nustatyta, kad ( - ) mirė pareiškėjos (J. S.) mama ir suinteresuotų asmenų (S. S., J. A. ir T. S.) senelė A. S.. ( - ) mirė pareiškėjos tėvas ir suinteresuotų asmenų senelis V. S.. Po A. S. mirties palikimą, paduodamas pareiškimą palikimo atsiradimo vietos notarui, priėmė suinteresuotas asmuo S. S. (( - ) mirusio pareiškėjos brolio R. S. sūnus), kiti įpėdiniai dėl palikimo priėmimo į notarinę kontorą nesikreipė. Po V. S. mirties, paduodami pareiškimą palikimo atsiradimo vietos notarui, palikimą priėmė pareiškėja ir suinteresuotas asmuo S. S.. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, jog V. S. vardu yra registruotas nekilnojamasis turtas, esantis ( - ), kuris įgytas V. S. ir A. S. santuokos metu.

5717.

58Pareiškėja prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad po A. S. (mamos), mirusios ( - ), mirties palikimą, faktiškai pradėdami turtą valdyti, priėmė ji (dukra) ir V. S. (tėvas, A. S. sutuoktinis), miręs ( - ).

5918.

60Pirmosios instancijos teismas skundžiamu teismo sprendimu šį pareiškėjos reikalavimą patenkino, kadangi sprendė, jog byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad pareiškėja po mamos A. S. mirties rūpinosi ir prižiūrėjo likusį nekilnojamąjį turtą, taip pat prižiūrėjo namų valdoje gyvenusi tėvą, kuris dėl sveikatos būklės pats negalėjo pasirūpinti savimi ir tvarkyti turtą.

6119.

62Suinteresuotas asmuo S. S. nesutinka su teismo sprendimo dalimi, kuria nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėja taip pat priėmė A. S. palikimą, pradėdama jį faktiškai valdyti. Apelianto nuomone, teismas netinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, kurie, jo nuomone, patvirtina, kad tik V. S. valdė ir rūpinosi nekilnojamu turtu, o pareiškėja jam tik padėdavo tai daryti, bet ji šiuo turtu nesirūpino, kaip jo savininkė. Dėl palikimo priėmimo fakto, pareiškėjai pradėjus turtą faktiškai valdyti, nustatymo ir su tuo susijusių įrodymų vertinimo

6320.

64Ginčo esmę sudaro palikimo priėmimo faktiniu valdymu aplinkybių nustatymas. CK 5.50 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo. CK 5.51 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius, kreipėsi į teismą išreikšdamas valią priimti palikimą ir paskirti palikimo administratorių ir pan.). Įpėdinis, įgyvendindamas savo teisę į palikimą, palikimo priėmimo veiksmus turi atlikti per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos (CK 5.50 straipsnio 3 dalis).

6521.

66Ar asmuo priėmė palikimą, pradėjęs jį faktiškai valdyti, teismas sprendžia iš veiksmų fakto ir veiksmų pobūdžio. Veiksmų faktas reiškia, kad palikimo priėmimo veiksmai yra atlikti faktiškai – įpėdinis perima mirusiojo turtą ir pradeda jį valdyti. Veiksmų pobūdis – tai įpėdinio aktyvūs veiksmai, iš kurių matyti, kad jis perimtą turtą valdo kaip savo ir laiko save turto savininku (tvarko turtą, juo naudojasi, moka už jį mokesčius, atlieka kitus panašaus pobūdžio veiksmus) (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2011; išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-468/2009; kt.).

6722.

68Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus sprendė, kad pareiškėja po motinos A. S. mirties rūpinosi ir prižiūrėjo likusį nekilnojamąjį turtą (gyvenamąjį namą su žemės sklypu) ir kartu rūpinosi bei prižiūrėjo tėvą V. S., kuris dėl sveikatos būklės to negalėjo atlikti pats. Teismas palikimo priėmimo pradedant faktiškai jį valdyti aplinkybes nustatė, remdamasis pareiškėjos paaiškinimais, liudytojų R. Ž., A. V. ir N. Č. parodymais. Apelianto nuomone, teismas netinkamai įvertino įrodymus, kadangi pareiškėjos paaiškinimai ir liudytojų parodymai labiau patvirtino aplinkybę, kad nekilnojamu turtu rūpinosi ir jį valdė V. S., kuris gyveno šioje namų valdoje, ir būtent jis priimdavo visus sprendimus, susijusius su namo remontu, namų valdos priežiūra, mokesčių mokėjimu, o pareiškėja namų valdoje negyveno ir tik atlikdavo moteriškus darbus, padėdama tėvui, bet ne valdė palikimą.

6923.

70Apeliacinės instancijos teismas nenustatė pirmosios instancijos teismo atlikto įrodymo vertinimo pažeidimų, kadangi visa įrodymų visuma labiau pagrindžia išvadą, kad pareiškėja po mamos A. S. mirties faktiškai priėmė atsiradusį palikimą. Nors apeliantas akcentuoja tą pareiškėjos ir nurodytų liudytojų parodymų dalį, kurioje buvo tvirtinamos aplinkybės apie pareiškėjos teiktą pagalbą tėvui, tačiau jos atlikti veiksmai ir jų pobūdis rodo, jog ji neatsisakė savininkės teisių į palikimą ir jį faktiškai priėmė, tik, kadangi tėvas V. S. palikimą laikė savo turtu, pareiškėja nesikreipė dėl palikimo priėmimo į notarą, nes tėvas buvo nurodęs, kad viskas spręsis po jo mirties. Nors teismų praktikoje pažymima, jog palikimą priimti galima tik aktyviais veiksmais, tačiau lygiai taip pat aiškiai turi būti išreikštas ir palikimo atsisakymas, patvirtintas notaro. Nagrinėjamu atveju pareiškėja tokio atsisakymo dėl palikimo nebuvo pareiškusi ir tai bei nustatyti jos veiksmai patvirtina, kad ji rūpinosi, tvarkė ir prižiūrėjo atsiradusį palikimą kaip savo.

7124.

72Kadangi pareiškėjos santykiai su tėvu V. S. buvo grįsti artimais šeimos narių santykiais, negalima daryti išvados, kad ji vykdė tik tėvo globą ir tvarkydama ir prižiūrėdama bendrą tėvų turtą su juo nesielgė kaip su savo, juolab, kad ir suinteresuotas asmuo S. S. neneigia ir neginčija jos teisės paveldėti po tėvo mirties. Todėl nustatytos aplinkybės, kad pareiškėja rūpinosi gyvenamuoju namu, dirbo ir prižiūrėjo žemės sklypą, sodą, naudojosi jų gėrybėmis, mokėjo mokesčius už komunalines paslaugas, pakankamai patvirtina pareiškėjos valią įgyti nuosavybės teisę į paveldimą turtą, todėl ji palikimą po motinos mirties priėmė faktiniu valdymu.

7325.

74Nors komunaliniai mokesčiai buvo mokami ir mokesčių dokumentai pildomi tėvo, t. y. V. S. vardu, tačiau tai nepaneigia nuoseklių pareiškėjos paaiškinimų, kad ji ne tik atlikdavo mokėjimo veiksmą, bet ir prisidėdavo prie mokesčių ne tik pinigais, bet ir suteikdama paramą tėvui maistu bei kitaip tenkindama jo poreikius ir dėl to turėdama išlaidų.

7526.

76Teismo padarytų išvadų, jog palikimą po motinos mirties priėmė tiek pareiškėja, tiek jos tėvas, nepaneigia ir suinteresuoto asmens S. S. nurodyta aplinkybė, kad pareiškėja palikimą sudarančioje namų valdoje negyveno ir savo gyvenamąją vietą buvo deklaravusi kitur. Paprastai, kai palikimą sudaro gyvenamasis namas, faktiškas jo valdymas reiškia apsigyvenimą name po palikėjo mirties ar tolesnį gyvenimą tame name, jeigu įpėdinis jame gyveno iki palikėjo mirties; tačiau taip pat namo priežiūrą, prievolių, susijusių su namu, vykdymą (mokesčių, draudimo įmokų mokėjimą ir pan.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-657/2013, ir joje nurodyta praktika). Taigi gyvenimas palikimą sudarančiame gyvenamajame name tėra tik vienas iš palikimo priėmimą faktiniu valdymu patvirtinančių faktų, tačiau tai nereiškia, kad asmuo, jame negyvendamas, negali šį turtą valdyti, juo naudotis kaip savininkas.

7727.

78Sutiktina ir su pirmosios instancijos teismo išvada, kad viena iš palikimo priėmimą patvirtinančių aplinkybių yra ir byloje nustatytas faktas, kad pareiškėja po motinos mirties pasiėmė kai kuriuos mamai priklausiusius daiktus – indus, stalo įrankius, o rūbus dėl netinkamo jai dydžio išdalinusi, t. y. pasielgusi kaip su savo.

7928.

80Nors paprastai palikimo priėmimu nelaikoma palikėjo drabužių, patalynės, asmeninių daiktų, dokumentų, laiškų, nuotraukų, šeimos suvenyrų ir relikvijų paėmimas kitų įpėdinių sutikimu (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. liepos 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-422-313/2015; 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-547/2008; kt.), tačiau jeigu tokių daiktų paėmimas kartu su kitomis byloje nustatytomis reikšmingomis aplinkybėmis patvirtina, kad buvo aktyviai siekiama įgyvendinti palikimo priėmimo teises, tai gali būti pakankamas pagrindas palikimo priėmimui, pradėjus faktiškai valdyti turtą, konstatuoti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. liepos 3 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-422-313/2015; 2006 m. vasario 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-152/2006).

8129.

82Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad būtent pareiškėjos iniciatyva ir jos jėgomis buvo suorganizuoti kito namo toje pačioje valdoje statybos įteisinimo veiksmai, ką patvirtino liudytojas E. Š.. Nors šie veiksmai buvo atlikti praėjus gan daug laiko nuo palikimo atsiradimo momento, tačiau šie veiksmai patvirtina pareiškėjos veiksmų nuoseklumą įgyvendinant savo teises į palikimą, atsiradusį po motinos mirties.

8330.

84Bylos nagrinėjimo metu pareiškėjos paaiškinimai dėl veiksmų pradėjus faktiškai valdyti po motinos mirties likusį turtą buvo vienodi, nuoseklūs ir logiški. Suinteresuotas asmuo S. S. neteikė jos paaiškinimus paneigiančių įrodymų (CPL 178 straipsnis), o apeliaciniame skunde šiuos paaiškinimus, taip pat ir liudytojų parodymus, kurie beje patvirtino pareiškėjos paaiškinimus, tik bando interpretuoti kitaip, t. y. sau naudinga prasme. Pažymėtina, kad suinteresuotas asmuo S. S. po senelės A. S. mirties faktiškai nesilankė jos palikimo atsiradimo vietoje, t. y. ginčo namų valdoje, todėl jis iš esmės nežino ir negali žinoti faktinių palikimo priėmimo aplinkybių.

8531.

86Apeliacinio skundo argumentai apie tai, jog V. S. buvo išreiškęs valią, kad sutuoktiniams priklausęs turtas atitektų lygiomis dalimis jų vaikams – pareiškėjai ir sūnui R. S., kuris mirė dar prieš atsirandant palikimui, o nustačius, kad palikimą po motinos mirties faktiniu valdymu priėmė ir pareiškėja, suinteresuoto asmens palikimo dalis žymiai sumažėja, nagrinėjamo ginčo atveju neturi jokios reikšmės. Palikimas gali būti priimamas pradedant jį faktiškai valdyti, ir tai byloje yra nustatyta, o palikėjo valia gali kisti, be to, nagrinėjamo ginčo atveju sprendžiamas klausimas ne po V. S. mirties, bet po A. S. mirties atsiradusio palikimo priėmimo klausimas.

8732.

88Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad apylinkės teismas tinkamai aiškino ir taikė materialiosios teisės normų, reglamentuojančių palikimo priėmimą, pradėjus jį faktiškai valdyti, nuostatas, nepadarė proceso teisės normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, pažeidimo, todėl teismo procesinis sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinio skundo argumentai atmestini kaip nesudarantys pagrindo panaikinti šį teismo procesinį sprendimą (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Dėl bylinėjimosi išlaidų

8933.

90Apeliacinio skundo netenkinus, tenkintinas pareiškėjos prašymas priteisti atstovavimo išlaidas, turėtas apeliacinės instancijos teisme, kurios pagal pateiktus įrodymus yra 450 Eur ir kurios neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (pakeistu 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77) patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytų maksimalių dydžių (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1-3 dalys).

91Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

92Kauno apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

93Priteisti iš suinteresuoto asmens S. S. (a. k. ( - ) pareiškėjai J. S. (a. k. ( - ) 450 Eur atstovavimo išlaidas apeliacinės instancijos teisme.

94Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia Indreikienė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėja, išnagrinėjusi apeliacinį skundą ir civilinę bylą,... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėja J. S. kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti juridinę... 8. 2.... 9. Suinteresuotas asmuo S. S. su pareiškėjos pareiškimu sutiko iš dalies ir... 10. 3.... 11. Suinteresuoti asmenys J. A. ir T. S. su pareiškėjos pareiškimu sutiko.... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. 4.... 15. Kauno apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimu pareiškimą... 16. 5.... 17. Teismas nustatė, kad ( - ) mirė pareiškėjos mama ir suinteresuotų asmenų... 18. 6.... 19. Teismas pažymėjo, kad vien ta aplinkybė, jog vienas įpėdinis pradėjo... 20. 7.... 21. Teismas iš pareiškėjos paaiškinimų nustatė, kad po A. S. mirties... 22. 8.... 23. Teismas pažymėjo, kad nors pateiktose atsiskaitymo knygelėse ir nurodyta,... 24. 9.... 25. Teismas suinteresuoto asmens S. S. argumentus, kad pareiškėja ir V. S.... 26. 10.... 27. Teismo vertinimu, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja neginčija... 28. III.... 29. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 30. 11.... 31. Apeliaciniu skundu suinteresuotas asmuo S. S. prašo pakeisti Kauno apylinkės... 32. 1.1.... 33. Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, vadovavosi išimtinai tik... 34. 1.2.... 35. Pareiškėja 2017 m. spalio 16 d. teismo posėdyje nurodė, kad mama A. S.... 36. 1.3.... 37. Pareiškėja nurodė, kad nors ir buvo V. S. paprašyta apsigyventi kartu,... 38. 1.4.... 39. Suinteresuotas asmuo S. S. po to, kai buvo pateikęs notarui pareiškimą dėl... 40. 1.5.... 41. Aplinkybė, jog S. S. nebuvo išduotas paveldėjimo teisės liudijimas į... 42. 1.6.... 43. Nors pareiškėja J. S. nurodė, kad jos tėvo V. S. valia buvo padalinti visą... 44. 12.... 45. Pareiškėja J. S. atsiliepimu į suinteresuoto asmens S. S. apeliacinį... 46. 13.... 47. Suinteresuotas asmuo T. S. atsiliepimu į suinteresuoto asmens S. S.... 48. 14.... 49. Suinteresuotas asmuo J. A. atsiliepimu į suinteresuoto asmens S. S.... 50. IV.... 51. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 52. Dėl apeliacinio skundo nagrinėjimo ribų ir ginčo esmės... 53. 15.... 54. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 55. 16.... 56. Byloje nustatyta, kad ( - ) mirė pareiškėjos (J. S.) mama ir suinteresuotų... 57. 17.... 58. Pareiškėja prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad po A.... 59. 18.... 60. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu teismo sprendimu šį pareiškėjos... 61. 19.... 62. Suinteresuotas asmuo S. S. nesutinka su teismo sprendimo dalimi, kuria... 63. 20.... 64. Ginčo esmę sudaro palikimo priėmimo faktiniu valdymu aplinkybių nustatymas.... 65. 21.... 66. Ar asmuo priėmė palikimą, pradėjęs jį faktiškai valdyti, teismas... 67. 22.... 68. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus sprendė,... 69. 23.... 70. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė pirmosios instancijos teismo... 71. 24.... 72. Kadangi pareiškėjos santykiai su tėvu V. S. buvo grįsti artimais šeimos... 73. 25.... 74. Nors komunaliniai mokesčiai buvo mokami ir mokesčių dokumentai pildomi... 75. 26.... 76. Teismo padarytų išvadų, jog palikimą po motinos mirties priėmė tiek... 77. 27.... 78. Sutiktina ir su pirmosios instancijos teismo išvada, kad viena iš palikimo... 79. 28.... 80. Nors paprastai palikimo priėmimu nelaikoma palikėjo drabužių, patalynės,... 81. 29.... 82. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad... 83. 30.... 84. Bylos nagrinėjimo metu pareiškėjos paaiškinimai dėl veiksmų pradėjus... 85. 31.... 86. Apeliacinio skundo argumentai apie tai, jog V. S. buvo išreiškęs valią, kad... 87. 32.... 88. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 89. 33.... 90. Apeliacinio skundo netenkinus, tenkintinas pareiškėjos prašymas priteisti... 91. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 92. Kauno apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimą palikti... 93. Priteisti iš suinteresuoto asmens S. S. (a. k. ( - ) pareiškėjai J. S. (a.... 94. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....