Byla 2-212-860/2014
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys: VĮ Registrų centro Vilniaus filialas, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjų J. N. ir R. N. pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys: VĮ Registrų centro Vilniaus filialas, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

Nustatė

3Pareiškėjai J. N. ir R. N. kreipėsi į teismą, prašydami nustatyti juridinį faktą, kad jie įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į pagalbinius pastatus, esančius ( - ):

4- ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), žymėjimas ( - );

5- garažą, unikalus Nr. ( - ), žymėjimas ( - );

6- garažą, unikalus Nr. ( - ), žymėjimas ( - );

7- malkinę, unikalus Nr. ( - ), žymėjimas ( - );

8- malkinę, unikalus Nr. ( - ), žymėjimas ( - );

9- malkinę, unikalus Nr. ( - ), žymėjimas ( - );

10- ūkio pastatą, unikalus Nr. ( - ), žymėjimas 8I1/ž (b. l. 3 - 5).

11Pareiškime nurodė, kad pareiškėjas 1982 - 1996 m. dirbo tarpūkinėje gyvulininkystės įmonėje „( - )“ (reorganizuota į valstybinę gyvulininkystės įmonę „( - )“, vėliau į - AB „( - )) ( - ). Valstybinės gyvulininkystės įmonės „( - )“ 1992 m. spalio 8 d. direktorių tarybos ir stebėtojų tarybos posėdžio protokolu Nr. ( - ), ūkinis pastatas buvo perduotas pareiškėjui J. N. privačios nuosavybės teise. Pareiškėjai turi butą ( - ), todėl gavo ūkinį pastatą, kuriame galėtų ūkininkauti. Nuosavybės teisės į ūkinį pastatą nebuvo įregistruotos, nes pareiškėjai neturėjo ūkinio pastato plano, be to, Nekilnojamo turto kadastre nebuvo nurodyta, kad butas yra su ūkiniu pastatu. Pažymėtina, kad daugelis Valstybinės gyvulininkystės įmonės „( - )“ darbuotojų, gyvenančių butuose D. K., gavo ūkinius pastatus, skirtus ūkininkavimui, kuriais naudojasi iki šiol, ir į kuriuos nėra įregistravę nuosavybės teisių. Nuo 1991 m. iki dabar pareiškėjas J. N. užsiima ūkine veikla ir ūkinio pastato atskirose dalyse laikė ir dabar laiko gyvulius: karves, ožkas, kiaules, paukščius. Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje atskiros ūkinio pastato dalys buvo suformuotos kaip atskiri statiniai. Statiniai nėra valstybės ar savivaldybės nuosavybė, jie nėra įregistruoti nekilnojamojo turto registre. Pareiškėjai pastatą valdė ir valdo daugiau kaip dešimt metų, nepertraukiamai, sąžiningai ir atvirai, visą laiką elgėsi kaip daikto savininkai. Pareiškėjai patvirtina, kad nėra Civiliniame kodekse nurodytų apribojimų nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą. Pareiškėjai negali įregistruoti savo teisių į pastatus, nes pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą kitokiu CK 4.47 straipsnyje nurodytu būdu, t. y. asmuo nėra daikto savininkas. Nors Valstybinės gyvulininkystės įmonės „( - )“ 1992 m. spalio 8 d. direktorių tarybos ir stebėtojų tarybos posėdžio protokolu Nr. ( - ) ūkinis pastatas buvo perduotas pareiškėjui J. N. į privačią nuosavybę, tačiau nėra išlikusių jokių archyvinių dokumentų, patvirtinančių perdavimo faktą, ar pastatų buvimo faktą. Pastatai, į kuriuos prašoma pripažinti nuosavybės teises, stovi valstybei priklausančiame žemės sklype.

12Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos, prašo pareiškimą nagrinėti teismo nuožiūra (b. l. 67-68).

13Suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centro Vilniaus filialas pateiktame atsiliepime nurodė, kad Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas nėra suinteresuotas šios bylos baigtimi, nes jis tik teismo sprendimo pagrindu įregistruoja nustatytus juridinius faktus (vieši registrai), todėl pareiškimo reikalavimą prašo spręsti teismo nuožiūra, atsižvelgiant į tai, ar pareiškėjai įrodys visų CK 4.68 - 4.71 str. išvardintų sąlygų buvimą (b. l. 73-74).

14Atsiliepime nurodė, kad pareiškėjų siekiami įgyjamosios senaties būdu įgyti pareiškime nurodyti nekilnojamieji daiktai - ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - )), garažas (unikalus Nr. ( - )), garažas (unikalus Nr. ( - )), malkinė (unikalus Nr. ( - )), malkinė (unikalus Nr. ( - )), malkinė (unikalus Nr. ( - )), ūkio pastatas (unikalus Nr. ( - )), esantys ( - ), bei daiktinės teisės į juos Nekilnojamojo turto registre neįregistruoti. Pareiškėjai kartu su pareiškimu nepateikė įrodymų apie statinių suformavimo teisėtumą, taip pat įrodymų, kad nuosavybės teise priklausė juos perdavusiam asmeniui. Pareiškėjų kartu su pareiškimu pateikto išrašo iš direktorių tarybos ir valstybinės gyvulininkystės įmonės „( - )“ stebėtojų tarybos posėdžio protokolo Nr. ( - ) matyti jog ūkinį pastatą perdavė valstybinė įmonė, todėl manytina, kad nekilnojamasis daiktas galimai yra valstybės nuosavybė. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog nekilnojamasis daiktas priklausantis valstybei ar savivaldybei, negali būti įgyjamas įgyjamąja senatimi, nepaisant to, kad valstybės ar savivaldybės teisės į nekilnojamąjį daiktą neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre, nes taip būtų paneigta imperatyvioji CK 4.69 straipsnio 3 dalies nuostata. Bet koks valstybei priklausančio daikto valdymas, nepriklausomai nuo jo laiko ir bet kokių kitų aplinkybių, negali būti pripažinus pagrindu įgyjamajai senačiai taikyti.

15Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime neprieštaravo pateiktam pareiškimui, jeigu bus įrodytos fakto nustatymui būtinos sąlygos (b. l. 80).

16Pareiškimas tenkinamas.

17Kaip minėta, pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas nustatyti faktą, kad jis pagal įgyjamąją senatį įgijo nuosavybės teisę į ( - ), valstybei priklausančiame žemės sklype stovinčius: ūkinį pastatą (unikalus Nr. ( - ), žymėjimas ( - )), du garažus (u. n. ( - ), žymėjimas ( - ); u. n. ( - ), žymėjimas ( - )), tris malkines (u. n. ( - ), žymėjimas ( - ); u. n. ( - ), žymėjimas ( - ); u. n. ( - ), žymėjimas ( - )), ūkio pastatą (u. n. ( - ), žymėjimas ( - )).

18Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra ne kartą pasisakyta dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį. Kasacinis teismas išaiškino, kad įgyjamoji senatis yra savarankiškas nuosavybės teisės įgijimo būdas (CK 4.47 str. 11 p.). Šis būdas taikomas, kai pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą iki terminų, nustatytų CK 4.68 straipsnio 1 dalyje suėjimo, o prašo teismo konstatuoti, kad yra visos CK 4.68-4.71 straipsniuose nustatytos įgyjamosios senaties taikymo sąlygos. Teismui šias sąlygas konstatavus, valdymo teisė transformuojasi į nuosavybės teisę, t. y. pareiškėjas įgyja nuosavybės teisę į daiktą nuo teismo sprendime nurodytos įgyjamosios senaties termino suėjimo dienos ir gali ją įregistruoti viešame registre. Šiuo atveju teisminio nagrinėjimo dalykas yra CK 4.68-4.71 straipsniuose nustatytų aplinkybių, patvirtinančių valdymo teisėtumą, sąžiningumą, atvirumą ir nepertraukiamumą, konstatavimas ir nuosavybės teisės įgijimo fakto pripažinimas. Šie reikalavimai ne kartą aptarti kasacinio teismo praktikoje ir apibendrinti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 21 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-67/2011, nurodant tokias nuosavybės teisės įgijimui įgyjamąja senatimi būtinas sąlygas: 1) pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą kitokiu CK 4.47 straipsnyje nurodytu būdu, t. y. asmuo nėra daikto savininkas; 2) daiktas nėra valstybės ar savivaldybės nuosavybė; nėra įregistruotas viešame registre kito asmens (ne valdytojo) vardu (CK 4.69 str. 3 d.); 3) asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą, jį sąžiningai valdo visą valdymo laiką; 4) visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas teisėtai; 5) visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas atvirai (CK 4.68 str.); 6) daiktas valdomas nepertraukiamai; 7) visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas kaip savas, t.y. pareiškėjas elgėsi kaip daikto savininkas ir suvokė, kad kiti asmenys neturi daugiau teisių už jį į valdomą daiktą; 8) valdymas tęsėsi CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą.

19Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėjui J. N. nuosavybės teise priklauso butas su rūsiu (u. n. ( - )), esantis ( - ) (b. l. 11). Pareiškėjai J. N. ir R. N. santuoką sudarė ( - ) (b. l. 10). Vilniaus rajono savivaldybės administracijos ( - ) seniūnijos duomenimis, J. N. savo ūkyje ( - ), pagal užrašus 1991-1996, 1998-2003, 2004-2008 ūkininkų knygose bei ūkininkų gyvūnų bandos apskaitos žurnalo duomenis, laikė naminius gyvulius (karvę, veršelių, kiaulę, ožkų, paukščių) (b. l. 12-17). Vilniaus apskrities archyvo pažyma apie valstybinės gyvulininkystės įmonės „( - )“ fondą Nr. ( - ) patvirtina, kad 1974-01-16 užregistruota Tarpūkinė gyvulininkystės įmonė „( - )“, vietoj kurios, 1991-11-25 Lietuvos Respublikos įgaliotinio Vilniaus rajonui potvarkiu Nr. ( - ) buvo įregistruota valstybinė gyvulininkystės įmonė „( - )“; Akcininkų bendrovės „( - )“ visuotinio steigiamojo akcininkų susirinkimo 1993-05-14 protokolu, Vilniaus rajono valdybos 1993-07-19 potvarkiu Nr. ( - ), vietoje valstybinės gyvulininkystės įmonės „( - )“ įsteigta AB „( - )“; pastaroji likviduota 2003 m. (b. l. 27 - 62). Iš 1992-10-08 išrašo iš direktorių tarybos ir valstybinės gyvulininkystės įmonės „( - )“ stebėtojų tarybos posėdžio protokolo Nr. ( - ) matyti, kad direktorių ir stebėtojų tarybos sprendimu ūkinis pastas perduotas J. N. į privačią nuosavybę (b. l. 7-8). Pareiškėjas 1989-10-02 – 1993-07-19 dirbo ( - ) Tarpūkinėje gyvulininkystės įmonėje „( - )“, kuri reorganizuota į valstybinę gyvulininkystės įmonę „( - )“, o vėliau į - AB „( - )“ (b. l. 9). Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje, ( - ), ūkinio pastato dalys užfiksuotos kaip atskiri pagalbiniai pastatai: 1988 metų statybos ūkinis pastatas (u. n. ( - ), žymėjimas ( - )), 1988 metų statybos garažas (u. n. ( - ), žymėjimas ( - )), 1988 metų statybos garažas (u. n. ( - ), žymėjimas ( - )), 1991 metų statybos malkinė (u. n. ( - ), žymėjimas ( - )), 1991 metų statybos malkinė (u. n. Nr. ( - ), žymėjimas ( - )), 1991 metų statybos malkinė (u. n. ( - ), žymėjimas ( - )),1991 metų statybos ūkio pastatas (u. n. ( - ), žymėjimas ( - )). Pareiškėjų siekiami įgyjamosios senaties būdu įgyti pareiškime nurodyti nekilnojamieji daiktai bei daiktinės teisės į juos Nekilnojamojo turto registre neįregistruoti (b. l. 73-74).

20Atsižvelgiant į išdėstytą, į pareiškėjų pareiškime išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad pareiškėjai, 1992-10-08 direktorių tarybos ir valstybinės gyvulininkystės įmonės „( - )“ stebėtojų tarybos posėdžio protokolu Nr. ( - ) J. N. perdauotą ūkinį pastą į privačią nuosavybę, kurio dalys Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje suformuotos kaip atskiri statiniai, valdė sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savo. Šias aplinkybes iš esmės patvirtina ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos ( - ) seniūnijos ūkininkų gyvūnų bandos apskaitos žurnalo duomenys apie tai, kad J. N. savo ūkyje ( - ), 1991-1996, 1998-2003, 2004-2008 metais laikė naminius gyvulius (karvę, veršelių, kiaulę, ožkų, paukščių) (b.l. 12-17). Taigi, kompleksinis įrodymų visumos įvertininimas, leidžia padaryti aukščiau minėtą išvadą dėl pareiškėjų turto valdymo.

21Pareiškėjai minėtą turtą valdė teisėtai, sąžiningai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savo, suvokdami, kad kiti asmenys neturi daugiau teisių už juos į valdomus daiktus, daugiau nei 10 metų (valdymas prasidėjo nuo 1992-10-08). Byloje nėra jokių duomenų, kad per laikotarpį, kuriuo pareiškėjai valdė aptariamus pagalbinius pastatus, į šį turtą būtų kas nors pareiškęs kokių nors pretenzijų. Jokių galimų pretendentų dėl teisių į šį turtą neatsirado ir apie bylos nagrinėjimą paskelbus specialiame interneto tinklapyje CPK 532 straipsnio nustatyta tvarka (b. l. 87). Duomenų, kurių pagrindu būtų ginčijamas pareiškėjų valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas, nepertraukiamumas, negauta.

22Suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras atsiliepime nurodė, kad pareiškėjai kartu su pareiškimu nepateikė įrodymų apie statinių suformavimo teisėtumą, taip pat įrodymų, kad nuosavybės teise priklausė juos perdavusiam asmeniui; pareiškėjų kartu su pareiškimu pateikto išrašo iš direktorių tarybos ir valstybinės gyvulininkystės įmonės „( - )“ stebėtojų tarybos posėdžio protokolo Nr. ( - ) matyti, jog ūkinį pastatą perdavė valstybinė įmonė, tad manytina, kad nekilnojamasis daiktas galimai yra valstybės nuosavybė, o bet koks valstybei priklausančio daikto valdymas, nepriklausomai nuo jo laiko ir bet kokių kitų aplinkybių, negali būti pripažinus pagrindu įgyjamajai senačiai taikyti.

23Teismas sutinka su tuo, kad nuosavybės teisių įgijimo faktas pagal įgyjamąją senatį gali būti konstatuotas tik į tokį pastatą, kuris yra sukurtas (pastatytas) teisės aktų nustatyta tvarka, kitaip tariant, negali būti įteisinta savavališka statyba. Tačiau teismas nesutinka su tuo, kad šiuo konkrečiu atveju byloje nėra įrodymų, jog aptariamas pastatas buvo pastatytas pagal statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Visų pirma pažymėtina, kad patys pareiškėjai šio pastato nestatė. Pareiškėjai nurodė, kad šį turtą įgijo iš valstybinės įmonės „( - )“ (pagrindas 1992-10-08 direktorių tarybos ir valstybinės gyvulininkystės įmonės „( - )“ stebėtojų tarybos posėdžio protokolas Nr. ( - )). Iš Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos matyti, kad pastatas yra vienas, tik byloje atskiros pastato dalys buvo suformuotos kaip atskiri statiniai. Taigi, pastatas, prieš jį perduodant pareiškėjams, priklausė valstybinei įmonei, ir nors tai tiesiogiai neįrodo aptariamo pastato sukūrimo teisėtumo, tačiau netiesiogiai iš jų galima daryti išvadą, kad nelegalaus statinio valstybinė įmonė nestatytų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne vieną kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu. Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai išlieka tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (žr., pvz., LAT 2009 m. spalio 5 d. nutartį c. b. Nr. 3K-3-378/2009; 2009 m. lapkričio 24 d. nutartį c. b. Nr. 3K-3-526/2009). Įvertinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad minėtas statinys buvo pastatytas (sukurtas) laikantis tuo metu galiojančių teisės aktų reikalavimų.

24Šioje byloje valstybės interesus atstovaujanti valstybinė mokesčių inspekcija pateiktam pareiškimui neprieštaravo, nenurodė, kad minėti pastatai gali būti valstybės nuosavybė.

25Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, konstatuotina, kad yra visos sąlygos, numatytos CK 6.68 – 4.71 straipsniuose, kurios yra pagrindas nuosavybės teisių įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto konstatavimui. Dėl to pripažintina, kad J. N. ir R. N., įgyjamąjosios senaties pagrindu įgijo nuosavybės teises į ( - ), valstybei priklausančiame žemės sklype stovinčius: ūkinį pastatą (unikalus Nr. ( - ), žymėjimas ( - )), du garažus (u. n. ( - ), žymėjimas ( - ); u. n. ( - ), žymėjimas ( - )), tris malkines (u. n. ( - ), žymėjimas ( - ); u. n. ( - ), žymėjimas ( - ); u. n. ( - ), žymėjimas ( - )), ūkio pastatą (u. n. ( - ), žymėjimas ( - )).

26Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 270 straipsniu, 533 straipsniu, teismas

Nutarė

27Pareiškimą tenkinti.

28Nustatyti faktą, kad J. N. (a. k. ( - ) ir R. N. (a. k. ( - ) įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į ( - ), esančius ūkinį pastatą (u. n. ( - ), žymėjimas ( - )), garažą (u. n. ( - ), žymėjimas ( - )), garažą (u. n. ( - ), žymėjimas ( - )), malkinę (u. n. ( - ), žymėjimas ( - )), malkinę (u. n. ( - ), žymėjimas ( - )), malkinę (u. n. ( - ), žymėjimas ( - )), ūkio pastatą (u. n. ( - ), žymėjimas ( - )), suformuotus pagal 2012-10-25 nustatytus kadastro duomenis.

29Kadastrinių matavimų bylą, bylos Nr. ( - ), registro Nr. ( - ) (Statiniai), kurią sudaro 18 lapų, laikyti prie bylos.

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjų... 3. Pareiškėjai J. N. ir R. N. kreipėsi į teismą, prašydami nustatyti... 4. - ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), žymėjimas ( - );... 5. - garažą, unikalus Nr. ( - ), žymėjimas ( - );... 6. - garažą, unikalus Nr. ( - ), žymėjimas ( - );... 7. - malkinę, unikalus Nr. ( - ), žymėjimas ( - );... 8. - malkinę, unikalus Nr. ( - ), žymėjimas ( - );... 9. - malkinę, unikalus Nr. ( - ), žymėjimas ( - );... 10. - ūkio pastatą, unikalus Nr. ( - ), žymėjimas 8I1/ž (b. l. 3 - 5).... 11. Pareiškime nurodė, kad pareiškėjas 1982 - 1996 m. dirbo tarpūkinėje... 12. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio... 13. Suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centro Vilniaus filialas pateiktame... 14. Atsiliepime nurodė, kad pareiškėjų siekiami įgyjamosios senaties būdu... 15. Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija... 16. Pareiškimas tenkinamas.... 17. Kaip minėta, pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas nustatyti faktą,... 18. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra ne kartą pasisakyta dėl... 19. Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėjui J. N. nuosavybės teise priklauso... 20. Atsižvelgiant į išdėstytą, į pareiškėjų pareiškime išdėstytas... 21. Pareiškėjai minėtą turtą valdė teisėtai, sąžiningai, atvirai,... 22. Suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras atsiliepime nurodė, kad... 23. Teismas sutinka su tuo, kad nuosavybės teisių įgijimo faktas pagal... 24. Šioje byloje valstybės interesus atstovaujanti valstybinė mokesčių... 25. Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, konstatuotina, kad yra... 26. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 270 straipsniu, 533... 27. Pareiškimą tenkinti.... 28. Nustatyti faktą, kad J. N. (a. k. ( - ) ir R. N. (a. k. ( - ) įgyjamosios... 29. Kadastrinių matavimų bylą, bylos Nr. ( - ), registro Nr. ( - ) (Statiniai),... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...