Byla e2-2703-1022/2018
Dėl trūkumų pašalinimo (toliau – prašymą) atsakovui S. M. dėl skolos priteisimo

1Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų teisėja Auksė Balkaitienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Legal Balance“ ieškinį ir prašymą dėl trūkumų pašalinimo (toliau – prašymą) atsakovui S. M. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė kreipėsi į teismą ieškiniu bei prašymu prašydama priteisti iš atsakovo S. M. 289,62 Eur dydžio negrąžintą kreditą, 60,79 Eur bendrą vartojimo kredito kainą, 289,31 Eur mokėjimo palūkanas už naudojimąsi vartojimo kreditu po sutarties nutraukimo dienos, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 15 Eur žyminį mokestį, 121 Eur už procesinių dokumentų parengimą. Ieškinyje nurodoma, kad pradinis kreditorius UAB „4Finance“ 2017 m. birželio 29 d. sudaryta paskolų portfelio pardavimo sutartimi reikalavimo teisę į atsakovo įsiskolinimą perleido ieškovei UAB „Legal Balance“.

5Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių jei atsakovas nepateiks atsiliepimo į pareikštą ieškinį.

6Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) tiek 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka – asmeniškai, tiek ir 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka – įteikiant per darbovietės administraciją, tačiau atsakovo atsiliepimas per teismo nustatytą terminą teisme negautas, todėl, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

7Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka tik formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Dėl skolos

10Iš ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad tarp pradinio kreditoriaus – UAB „4Finance“ ir atsakovo 2014 m. sausio 10 d. buvo sudaryta vartojimo kredito sutartį Nr. 9837878001, pagal kurią ieškovė suteikė atsakovui 289,62 Eur (1000 Lt) dydžio vartojimo kreditą dvylikos mėnesiui terminui, kurį atsakovas įsipareigojo grąžinti iki 2015 m. kovo 10 d ir sumokėti 157,56 Eur (544,04 Lt) bendrą vartojimo kredito kainą. Pradinis kreditorius savo įsipareigojimus įvykdė – visą kredito sumą pervedė į atsakovo nurodytą sąskaitą, tačiau atsakovas sutarties sąlygų nesilaikė ir suteikto vartojimo kredito iki sutartyje nustatyto termino pabaigos bei bendros vartojimo kredito kainos – 60,79 Eur, paskaičiuotos iki sutarties nutraukimo įsigaliojimo, negrąžino.

11Pradinis kreditorius reikalavimo teisę atlygintinai perleido ieškovei UAB „Legal Balance“. Perleidus reikalavimą, pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu (CK 6.101 straipsnio 1 dalis). Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad skolininkui apie reikalavimo perleidimą, kai jam sudaryti skolininko sutikimo nereikia, gali būti pranešta bet kokia forma ir bet kokiu būdu, svarbu, kad pranešime būtų informacija apie pradinio kreditoriaus turimą ar būsimą reikalavimą ir jo perleidimą įvardintam naujajam kreditoriui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-168/2010). Tuo atveju, jei skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo teisės perleidimą ir atitinka CK 6.109 straipsnio 7 dalies nuostatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011). Nagrinėjamu atveju atsakovas 2017 m. liepos 3 d. pranešimu buvo informuotas apie reikalavimo teisės perleidimą. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas skolą būtų sumokėjęs (CPK 178, 185 straipsniai).

12Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Skolininkas laikomas pažeidęs prievolę, kai neįvykdo ar netinkamai vykdo sutartyje numatytų sąlygų (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas), praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Atsakovas savo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė ir laiku kredito įmokų bei kredito mokesčio nemokėjo. Atsakovas, vadovaudamasis CK 6.107 straipsnio 1 dalies normomis, galėjo reikšti naujojo kreditoriaus (ieškovės) reikalavimams visus atsikirtimus, kuriuos jis turėjo teisę reikšti pradiniam kreditoriui tuo metu, kai gavo pranešimą apie reikalavimo perleidimą, tačiau atsiliepimo į ieškinį nepateikė ir jokių prieštaravimų nepareiškė. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų sumokėjęs pradiniam kreditoriui ar iš jo reikalavimo teisę perėmusiai ieškovei skolą ( CPK 178 straipsnis). Kadangi atsakovas neatsiskaitė su pradiniu kreditoriumi nustatytais terminais, o taip pat neįvykdė savo piniginės prievolės reikalavimą pareiškusiam naujajam kreditoriui – ieškovei, atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovės pateiktas atsakovo įsiskolinimas pagal Vartojimo kredito sutartį ir jos priedus yra pagrįstas šalių pasirašytos Sutarties sąlygomis, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 289,62 Eur negrąžintą kreditą yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.38 straipsnis, 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1 dalis, 6.873 straipsnio 1 dalis, 6.874 straipsnio 2 dalis, 6.886 straipsnio 1 dalis).

13Dėl palūkanų priteisimo

14Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo S. M. 60,79 Eur bendrą vartojimo kredito kainą ir 289,31 Eur mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas už naudojimąsi vartojimo kredito suma po sutarties nutraukimo dienos, nurodydama, jog palūkanas geranoriškai paskaičiavo ne už atsiskaityti vėluojamus beveik ketverius metus, o už 1174 dienas bei taikydama ne sutartyje numatytą bendrą vartojimo kredito kainos metinę normą – 135,80 %, o 88,93 % metinę palūkanų normą už negrąžintą kredito sumą – 289,62 Eur.

15Lietuvos Respublikos civilinėje teisėje palūkanos yra: 1. Mokestis už pinigų skolinimą, t. y. mokėjimo (pelno) palūkanos; 2. Minimalių kreditoriaus nuostolių, kurių nereikia įrodyti, kompensacija už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą, t. y. kompensuojamosios palūkanos.

16Byloje pateiktos vartojimo kredito sutarties bendrųjų sąlygų 4.1. punkte numatyta, jog už naudojimąsi kreditu kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas, išreikštas bendra kredito kainos metine norma, kurios procentinė išraiška pateikiama sutarties specialiosiose sąlygose, o 4.4. punkte numatyta, jog palūkanos skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos (imtinai) iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas kredito davėjui. Taigi, mokėjimo (pelno) palūkanų skaičiavimas tęsiasi iki sutarties pasibaigimo (2012 m. spalio 25 d. netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje apžvalga Nr. AC-37-1). Todėl ieškovės reikalavimas priteisti 60,79 Eur bendrą vartojimo kredito kainą, t. y. sutartyje numatytas mokėjimo (pelno) palūkanas kaip mokestį už pinigų skolinimą pagal sutarties grafiką iki sutarties nutraukimo, yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.872 straipsnio 1 dalis).

17Palūkanos kaip mokestis už pinigų skolinimą iš esmės skiriasi nuo kompensuojamųjų palūkanų, mokamų už prievolės įvykdymo termino praleidimą. Praleidus terminą paskolai grąžinti, vietoje pelno palūkanų, nustatytų sutartyje ar įstatyme, mokamos kompensuojamosios palūkanos (CK 6.874 straipsnio 1 dalis) bei procesinės palūkanos (CK 6.37 straipsnio 2 dalis). Todėl, nagrinėjamu atveju atsakovui neįvykdžius prievolės, ieškovė įgijo teisę reikalauti atlyginti nuostolius, t. y. įgijo teisę į kompensuojamąsias palūkanas. Kompensuojamosios palūkanos yra skirtos tik minimaliems kreditoriaus nuostoliams padengti, o teisę į didesnių nei minimalūs nuostoliai atlyginimą, kreditorius įgyja tik pateikęs įrodymus apie tokių nuostolių buvimą.

18Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, tačiau įstatymas teismui suteikia teisę kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio. Teismas neturi leisti vienai sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų. Tai ypač svarbu, kai ginčas, kaip ir nagrinėjamu atveju, yra kilęs iš vartojimo sutarties. Pagal formuojamą teismų praktiką, teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti bei spręsdamas iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007). Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatyta, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną; netesybos negali būti skaičiuojamos už ilgesnį kaip 180 dienų laikotarpį ir jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Šia įstatymo norma siekiama sukurti teisinį aiškumą dėl vartojimo kredito gavėjo civilinės atsakomybės apimties, nes netesybos riboja prievolę pažeidusios šalies atsakomybę įstatyme nustatyta ir iš anksto žinoma pinigų suma. Kompensacinių mokėjimų (netesybų ar kompensacinių palūkanų), neatsižvelgiant į jų pavadinimą sutartyje, dydis taipogi negali viršyti 0,05 procento už kiekvieną pradelstą dieną. Kadangi vartojimo kredito gavėjo atsakomybė ribojama Vartojimo kredito įstatymo nustatytu dydžiu (0,05 proc.), į šią atskirai neįrodinėtiną sumą turi būti įskaičiuojami ir visi vartojimo kredito davėjo patiriami nuostoliai (Vilniaus apygardos teismo 2013-11-06 nutartis c. b. Nr. 2S-1844-619/2013 Nordecum v. A.R). Norėdama, kad būtų priteisti didesni nei minimalūs nuostoliai ieškovė privalėjo juos įrodyti, tačiau ieškovė į bylą tokių įrodymų nepateikė (CPK 178 straipsnis). Pritaikius Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytą 0,05 % dydžio pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną tarifą bei atsižvelgus į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, už pradelstą laiką ieškovei priteistini 31,54 Eur dydžio nuostoliai (350,41 Eur x 0,05 proc. x 180 d.), o likusioje dalyje ieškovės reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Tokia teisminė praktika formuojama ir apeliacinės instancijos teismuose (2018 m. birželio 15 d. Šiaulių apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-459-372/2018; 2018 m. birželio 18 d. Šiaulių apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-483-368/2018).

19CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Patenkinus ieškovės pagrindinį reikalavimą, iš atsakovo ieškovės naudai priteistinos ir 5 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos už teismo sprendimu priteistą 381,95 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. balandžio 5 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

20Dėl bylinėjimosi išlaidų

21Ieškovė nurodė už teikiamą ieškinį sumokėjusi 15,00 Eur dydžio žyminį mokestį. Ieškovei proporcingai teismo patenkintų ieškinio reikalavimų daliai iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalus, 93 straipsnis 2 dalis). Patenkinus 59,71 % ieškovės reikalavimų, ieškovei iš atsakovo priteistina 8,96 Eur žyminio mokesčio (15 Eur x 59,71 %), sumokėto 2018 m. kovo 23 d. mokėjimo nurodymu Nr. 672 bei 121 Eur dydžio išlaidos už procesinių dokumentų parengimą.

22Teismo turėtos pašto išlaidos nesudaro 3,00 Eur, todėl pagal CPK 96 straipsnio 6 dalį ir Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (TAR, 2014, Nr. 2014-12793) valstybei nepriteistinos.

23Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

24Ieškinį tenkinti iš dalies.

25Priteisti iš atsakovo S. M., asmens kodas ( - ) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Legal Balance“, juridinio asmens kodas 302528679,

26– 289,62 Eur (dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų 62 ct) negrąžintą kreditą,

27– 60,79 Eur (šešiasdešimties eurų 79 ct) bendrą vartojimo kredito kainą,

28– 31,54 Eur (trisdešimt vieno euro 54 ct) palūkanas,

29– 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 381,95 Eur (trijų šimtų aštuoniasdešimt vieno euro 95 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. balandžio 5 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

30– bylinėjimosi išlaidas: 8,96 Eur (aštuonių eurų 96 ct) žyminį mokestį ir 121,00 Eur (vieno šimto dvidešimt vieno euro 00 ct) dydžio išlaidas už procesinių dokumentų parengimą.

31Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau gali per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti sprendimą už akių priėmusiam teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

32Ieškovė turi teisę per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų teisėja Auksė Balkaitienė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Ieškovė kreipėsi į teismą ieškiniu bei prašymu prašydama priteisti iš... 5. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių jei atsakovas nepateiks... 6. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti Lietuvos Respublikos civilinio... 7. Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, priimdamas sprendimą už akių,... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 9. Dėl skolos ... 10. Iš ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad tarp pradinio... 11. Pradinis kreditorius reikalavimo teisę atlygintinai perleido ieškovei UAB... 12. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 13. Dėl palūkanų priteisimo... 14. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo S. M. 60,79 Eur bendrą... 15. Lietuvos Respublikos civilinėje teisėje palūkanos yra: 1. Mokestis už... 16. Byloje pateiktos vartojimo kredito sutarties bendrųjų sąlygų 4.1. punkte... 17. Palūkanos kaip mokestis už pinigų skolinimą iš esmės skiriasi nuo... 18. Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, kad... 19. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 20. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 21. Ieškovė nurodė už teikiamą ieškinį sumokėjusi 15,00 Eur dydžio... 22. Teismo turėtos pašto išlaidos nesudaro 3,00 Eur, todėl pagal CPK 96... 23. Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285-286... 24. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 25. Priteisti iš atsakovo S. M., asmens kodas ( - ) ieškovei uždarajai akcinei... 26. – 289,62 Eur (dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų 62 ct)... 27. – 60,79 Eur (šešiasdešimties eurų 79 ct) bendrą vartojimo kredito... 28. – 31,54 Eur (trisdešimt vieno euro 54 ct) palūkanas,... 29. – 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 381,95 Eur (trijų... 30. – bylinėjimosi išlaidas: 8,96 Eur (aštuonių eurų 96 ct) žyminį... 31. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 32. Ieškovė turi teisę per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo...