Byla 2-1500-1028/2018
Dėl sutarties pripažinimo negaliojančia

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Silvijus Balčytis,

2sekretoriaujant posėdžių sekretorei Editai Petrevičienei,

3dalyvaujant ieškovės atstovui R. J.,

4atsakovės UAB „Šiaulių būstas“ atstovui advokatui H. O.,

5atsakovės Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovei J. P.,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Talša“ ieškinį atsakovėms UAB „Šiaulių būstas“ ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijai dėl sutarties pripažinimo negaliojančia,

Nustatė

7ieškovė pateikė ieškinį, kuriuo prašo atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą, kaip praleistą dėl svarbios priežasties; pripažinti negaliojančiu nuo jos sudarymo momento 1998 m. lapkričio 10 d. Daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriuose nėra įkurtos savininkų bendrijos, eksploatavimo ir priežiūros sutarties Priedo Nr. 1 134 punktą, pasirašytos Šiaulių m. savivaldybės ir UAB „Ūkvedys“, kuriuo UAB „Ūkvedys“ buvo perduotas eksploatuoti ir aptarnauti daugiabutis gyvenamasis pastatas, esantis ( - ).

8Ieškinyje nurodoma, kad 2017 m. rugsėjo 20 d. UAB „Talša“ generaliniam direktoriui tapo žinoma, kad 1998 m. lapkričio 10 d. Daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriuose nėra įkurtos savininkų bendrijos, eksploatavimo ir priežiūros sutartimi ir priedu Nr. 1, pasirašytos Šiaulių m. savivaldybės ir UAB „Ūkvedys", UAB „Ūkvedys" buvo perduotas eksploatuoti ir aptarnauti daugiabutis gyvenamasis pastatas, esantis ( - ). Pastato ( - ), paskirtis yra administracinė. UAB „Talša" pastate ( - ), nuosavybės teise valdo 50 patalpų. UAB „Talša" yra pastato ( - ), 763/1045 dalies bendrasavininkė, kas sudaro didesnę dalį net visų kitų savininkų dalis sudėjus kartu, o minima 763/1045 dalis yra sudaryta iš 50 patalpų, todėl UAB „Talša" turi 50 balsų sprendžiant bendrosios dalinės nuosavybės teisių įgyvendinimą ir tai yra balsų dauguma vertinant su visų kitų savininkų balsų dalimi sudėjus kartu. Administracinės paskirties pastatų bendrojo naudojimo objektų priežiūrai administratorius nėra skiriamas. Apie bendrosios nuosavybės objektų priežiūros administratoriaus skyrimo procedūras ieškovei ir kitiems savininkams nebuvo pranešta. Administracinės paskirties pastatams administratorius neskiriamas. Nuo UAB „Talša" pastato, esančio ( - ), įsigijimo nuosavybės teise momento, t. y. nuo 1993-05-10, bendrovė pati vykdė daugiabučio namo, esančio ( - ), bendrosios nuosavybės administravimą, techninę priežiūrą, bendro naudojimo objektų atnaujinimą, mokėjo už komunalines ir kitas paslaugas. UAB „Talša" savo lėšomis remontavo bendro naudojimo laiptinę, įstatė lauko duris, suremontavo fasadą. Žiemos metu UAB „Talša" lėšomis visada nukasamas sniegas, valomas stogas. UAB „Talša" be kieno nors pagalbos pakeitė koridoriaus duris, atliko koridoriaus remontą. Kadangi viena iš UAB „Talša" veiklos sričių yra statybų veikla, patys iki šiol vykdė namo bendrųjų konstrukcijų, patalpų, inžinerinės įrangos remontą ar keitimą naujomis, siekiant atkurti ar pagerinti jų normatyvines savybes, įgyvendinant privalomuosius statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Apie bendrosios nuosavybės objektų priežiūros administratoriaus skyrimo procedūras UAB „Talša" ir kitiems savininkams nebuvo pranešta, apie 1998 m. lapkričio 10 d. Daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriuose nėra įkurtos savininkų bendrijos, eksploatavimo ir priežiūros sutartį ir priedą Nr. 1, pasirašytos Šiaulių m. savivaldybės ir UAB „Ūkvedys", tapo žinoma UAB „Talša" generaliniam direktoriui tik 2017 m. rugsėjo 20 d., todėl ieškinio senaties terminas buvo praleistas dėl svarbios priežasties ir terminas atnaujintinas.

9Atsiliepime į ieškinį atsakovė UAB „Šiaulių būstas“ nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad 2010-10-18 sprendimu UAB „Ūkvedys“ buvo reorganizuotas remiantis CK 2.97 str. 3 d., jungiant prijungimo būdu minėtą bendrovę prie UAB „Atidumas“. 2010-11-25 sprendimu UAB „Atidumas“ pakeitė pavadinimą į UAB „Saulės valda“. 2012-05-23 atsakovo pavadinimas iš UAB „Saulės valda“ buvo pakeistas į UAB „Šiaulių būstas“. 1998-11-10 Šiaulių miesto savivaldybė (užsakovas) ir UAB “Ūkvedys” (vykdytojas) sudarė Daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriuose nėra įkurtos savininkų bendrijos, eksploatavimo ir priežiūros sutartį. UAB “Ūkvedžiui” pavesta eksploatuoti ir aptarnauti daugiabutį gyvenamąjį namą esantį ( - ). 2002-05-20 Šiaulių miesto savivaldybės valdyba sprendimu Nr. 141 "Dėl daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų priežiūros administratoriaus patvirtinimo ir skyrimo” nusprendė skirti UAB “Ūkvedys” daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų priežiūros administratoriumi, tame tarpe ir ( - ). Prieš skiriant administratorių buvo šauktas Daugiabučio namo ( - ) patalpų savininkų susirinkimas, kuriame apsispręsta nekurti daugiabučio namo savininkų bendrijos. UAB “Šiaulių būstas” administravimo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo būtų ir patalpų savininkams teikė iki 2017-05-14, kai buvo pasirašytas namo bendrojo naudojimo objektų ir nepanaudotų atskaitomų lėšų namo bendrojo naudojimo objektams remontuoti, rekonstruoti ar kitaip tvarkyti perdavimo-priėmimo aktas su ieškovu UAB “Talša”. Ieškovas teigia, kad pastato ( - ) paskirtis administracinė. Byloje nepateikti jokie įrodymai, kurie patvirtintų faktą, kokia pastato ( - ) paskirtis buvo 1998-11-10, kiek ir kokių patalpų buvo šiame pastate, kas buvo jų savininkai. Ieškovas šios dienos duomenimis siekia pripažinti sudarytą sutartį negaliojančia nuo jos sudarymo momento, taikydamas šios dienos duomenis ir šiai dienai galiojančius norminius aktus. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad UAB „Talša" yra pastato ( - ), 763/1045 dalies bendrasavininkė, kas sudaro didesnę dalį net visų kitų savininkų dalis sudėjus kartu, o minima 763/1045 dalis yra sudaryta iš 50 patalpų, todėl UAB „Talša“ turi 50 balsų sprendžiant bendrosios dalinės nuosavybės teisių įgyvendinimą. Atsakovas su tuo nesutinka, nes joks norminis aktas nenumato, kad balsų skaičius būtų siejamas su pastato dalių valdymu. LR CK 4.85 str. 1 d. numato, kad “Sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. Kiekvieno buto ir kitų patalpų savininkas turi vieną balsą. Šiuo metu VĮ “Registrų centro” duomenimis pastate ( - ), registruotos 5 patalpos. Ieškovo vardu kartu su Šiaulių miesto savivaldybe registruota viena patalpa, tai ieškovas kartu su Šiaulių miesto savivaldybe turi tik vieną balsą, o ne 50. Atsakovas nesutinka, kad administracinės paskirties pastatams 1998 metais administratorius nėra skiriamas. Pirmiausia dalis pastato sutarties sudarymo dienai buvo butai (11 butas, 7 butas, 10 butas), kurių paskirtis gyvenamoji, be to nėra duomenų kokios paskirties patalpa sutarties sudarymo dienai buvo priklausanti tretiesiems asmenims K. P., I. G.. Be to, Šiaulių miesto savivaldybei priklauso dalis patalpos kartu su atsakovu, todėl ji sudarydama sutartį išreiškė ir savo valią. Pastate ( - ), dalis patalpų yra gyvenamosios paskirties, tai nėra tik administracinės paskirties patalpos. Ieškovas teigdamas, kad pastatui negalėjo būti paskirtas administratorius, nenurodo jokios teisės normos, kuri tuo metu draudė tai daryti. Ginčyjama sutartis sudaryta 1998-11-10, iki 2001-07-01 galiojęs Civilinis kodeksas (priimtas 1964 m.), jo tryliktas skirsnis reglamentavo bendrosios nuosavybės teisių įgyvendinimą. Paminėtina, kad pagal CK 122 straipsnį (red. 1964 m.) bendroji dalinė nuosavybė valdoma, ja naudojamasi ir disponuojama visų jos dalyvių sutikimu. CK 123 straipsnio 1 dalis (1964 m.) nustatė, kad kiekvienas iš bendrosios dalinės nuosavybės teisės dalyvių, proporcingai savo daliai, turi teisę į bendro turto duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru turtu, taip pat privalo dalyvauti išlaidose, daromose jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitiems mokėjimams sumokėti. Bendrosios nuosavybės įgyvendinimo ir bendraturčių teisės ir pareigos naudojantis bendrąja daline nuosavybe ir ją išlaikant nustatytos ir nuo 2001-07-01 galiojančiame LR CK (4.75 str., 4.76 str., 4.81 str.). Atsižvelgiant į tai. kas išdėstyta, laikytina, kad ginčijamos sutarties sudarymo metu ir šiuo metu galiojantys teisės aktai nustatė pareigas statinio naudotojams tinkamai statinį prižiūrėti ir naudoti, dalyvauti išlaidose, daromose jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitiems mokėjimams sumokėti. 1998 metais galiojo gyvenamųjų patalpų savininkų atsiskaitymo už pastato eksploatavimą ir komunalines bei laidinio radijo paslaugas tvarka, patvirtinta LR Vyriausybės 1995 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 1300, tvarkos 5 punkte numatyta, gyvenamųjų namų savininkai ir daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos, vadovaudamiesi Valstybinio, visuomeninio ir privatizuoto butų fondo gyvenamojo namo (buto) naudojimo ir aplinkos priežiūros pavyzdinėmis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m, liepos 31 d., nutarimu Nr. 309 „Dėl butų privatizavimo, pardavimo ir naudojimo tvarkos“ (Žin.. 1991. Nr. 28- 765), sudarę su eksploatuojančiomis įmonėmis pastato eksploatavimo išlaidų ir paslaugų apmokėjimo sutartis, arba daugiabučių namų, kuriuos aptarnauja eksploatuojančios įmonės, gyvenamųjų patalpų savininkai: apmoka gyvenamųjų patalpų eksploatavimo išlaidas ( 5.1. papunktis). Gyvenamosios patalpos - tai gyventojams apgyvendinti naudojami gyvenamieji namai, butai, kambariai, gyvenamuosiuose namuose arba kituose pastatuose (tvarkos 2 p.). Gyvenamąsias patalpas eksploatuoja įmonė, įstaiga, organizacija, daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrija (toliau vadinama - eksploatuojanti įmonė) (Tvarkos 3 p.). Ieškovas nurodo, kad vykdė daugiabučio namo, esančio ( - ), bendrosios nuosavybės administravimą. Ieškovas niekada nebuvo įtrauktas į Šiaulių miesto savivaldybės pastatų administravimo paslaugas teikiančių įmonių sąrašą, taip pat galimai niekada neturėjo ir atestato daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administratoriaus paslaugoms teikti. Taip pat iki 2017-05-14 ieškovas neteikė ir nebuvo paskirtas teikti daugiabučių namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros administratoriaus paslaugų adr. ( - ), todėl šių paslaugų negalėjo teikti. Ieškovo ieškinyje nurodomos aplinkybės apie bendrosios nuosavybės administravimą tėra deklaratyvūs teiginiai, nepatvirtinti jokiais įrodymais. 1998 m. lapkričio mėnesį pastato ( - ) gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkai nebuvo įkūrę Daugiabučių namų savininkų bendrijos, ieškovas neturėjo teisės pats remdamasis turima nuosavybės dalimi, priskirti sau viso daugiabučio gyvenamo namo ( - ) eksploatavimo ir priežiūros viso namo savininkų vardu. Nuo Sutarties pasirašymo 1998-11-10 yra praėję daugiau nei 19 metų. Šioje byloje yra praleistas ieškinio senaties terminas, todėl jau vien šiuo pagrindu ieškinys turi būti atmestas. UAB "Šiaulių būstas” teismo prašo taikyti ieškinio senatį. Kad atsakovas UAB “Šiaulių būstas” yra administratorius pastato adr. ( - ), bei šiam pastatui nustatytas turto administravimas nuo 2002-05-20, faktas buvo įregistruotas nekilnojamojo turto registre VĮ "Registrų centras" 2004-10-29 iki 2017-03-06. Šie duomenys buvo viešai prieinami, todėl ieškovas su jais galėjo susipažinti. 2014-07-01 sprendimu Šiaulių apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-2000-776/2014 UAB “Šiaulių būstas" ieškinį tenkino visiškai. Priteisė iš atsakovo UAB „Talša“ 4514,44 Lt skolą. Šioje byloje teismui buvo pateiktas atsakymas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos turto valdymo skyriaus 2014-05-23 Nr. STR-1003, kuriame buvo nurodyta 1998-11-10 sutartis. Pavyko rasti 2002-04-12 Daugiabučio namo ( - ) patalpų savininkų susirinkimo, įvykusio 2002-04-12 protokolą Nr. 110, iš kurio matyti, kad savininkai balsavo prieš DNSB steigimą, bei pasirinko administruojančią įmonę UAB “Ūkvedys”. Šios faktinės aplinkybės bei protokolas patvirtina faktą, kad ieškovui ir butų savininkams buvo žinomos aplinkybės dėl administratoriaus skyrimo. Administratorius paskirtas 2002-05-20 Savivaldybės valdybos sprendimu Nr. 141, šis faktas registruotas nekilnojamojo turto registre nuo 2004-10-29 iki 2017-03-06. Išraše taip pat fiksuoti duomenys apie ieškovo UAB “Talša” nuosavybės teisės pasikeitimus 4.1. punkte, t. y. 2004-03-18 pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1971, 2005-01-05 pirkimo - pardavimo sutartis Nr.77. Ieškovui duomenys dėl pastato administratoriaus skyrimo jau tuo metu buvo žinomi, nes sandoriams atlikti buvo pateikiamos pažymos iš nekilnojamojo turto registro, apie ten fiksuotus faktus, tame tarpe dėl nustatyto turto administravimo. Ieškovas sudalydamas sutartis turėjo susipažinti su nekilnojamojo registro pateiktomis pažymomis. Vertinant šiuos faktus, ieškinio senaties terminas yra suėjęs. Nėra jokių svarbių priežasčių, dėl kurių turi būti atnaujintas praleistas ieškinio senaties terminas. Taip pat tenkinus ieškovo ieškinį po 19 metų nuo sutarties sudarymo būtų pažeisti civilinių santykių stabilumo principai, dėl tokio ilgo laiko atsakovas negali pateikti dokumentų, kurie buvo sudarant sutartį 1998-11-10, nes tiek laiko dokumentai nėra saugomi, taip pat pažeisti teisingumo, protingumo, sąžiningumo principai.

10Atsiliepime į ieškinį atsakovė Šiaulių miesto savivaldybės administracija nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad 1998 m. lapkričio 11 d. Šiaulių miesto savivaldybė ir UAB „Ūkvedys“ sudarė Daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriuose nėra įkurtos savininkų bendrijos, eksploatavimo ir priežiūros sutartį, kuria pavedė UAB „Ūkvedys” eksploatuoti ir prižiūrėti daugiabučius gyvenamuosius namus, kuriuose neįkurtos savininkų bendrijos, 134 punktu - ( - ). Sutartis sudaryta teisėtai ir laikantis imperatyvių įstatymo normų. Šiaulių miesto valdyba neturėjo prievolės informuoti kiekvieno būsto savininko apie paskirtą namą eksploatuojančią ir komunalines paslaugas teikiančiu įmonę. Daugiabučio namo ( - ), savininkai neįsteigė daugiabučio namo savininkų bendrijos. Atsakovas neturėjo teisės pats priskirti sau viso daugiabučio gyvenamo namo ( - ) eksploatavimo ir priežiūros viso namo savininkų vardu. Ieškovas nurodo eilę atliktų namo remonto darbų, tačiau neaišku ar savo teiginius gali pagrįsti įrodymais. Pastatas ( - ) yra įregistruotas kaip administracinis su gyvenamaisiais pastatais, taigi, pastato paskirtis yra mišri, komercines patalpas nuosavybės teise turintys savininkai privalo savo nuosavybe naudotis nepažeisdami kitų bendrasavininkų teisių. 1998 m. lapkričio mėnesį dar negaliojo naujai priimtas CK) 4.236 straipsnio 2 dalis, kad administravimas gali būti nustatomas teismo nutartimi, įstatymu arba sandoriu. CK nurodytais atvejais administravimas gali būti nustatomus administraciniu aktu. Praleistas bendrasis 10 metų ieškinio senaties terminas, todėl prašo taikyti ieškinio senaties institutą.

11Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas nurodė, kad ieškovui patalpos priklauso nuo 1993 m. Ieškovo patalpos sudarė 55/100 dalis. 2002 m. buvo paskirtas administratorius trims butams, bet sutarties nenutraukė. Iki 2012-12-01 atsakovas iš ieškovo pinigų neprašė. Iki 2014 m. ieškovas nieko nemokėjo. 2014-07-01 sprendimo neskundė. Dabar pastatą administruoja ieškovas. Dabar yra įsiskolinimas nuo 2013 m. iki 2017 m. Talšos vadovas laikė, kad nėra pagrindo mokėti išlaidų. Savoms patalpoms administruoti leidimo nereikia. 1 aukšto patalpos priklauso savivaldybei ir ieškovui, 2-3 aukštai ieškovui, taip pat rūsys ir palėpė, 2 aukšte yra vienas butas, 3 aukšte – du butai, laiptinė ta pati.

12Teismo posėdžio metu atsakovės UAB „Šiaulių būstas“ atstovas nurodė, kad su ieškiniu nesutinka atsiliepime nurodytais motyvais.

13Teismo posėdžio metu atsakovės Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovė nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. 1998 m. sutartį įregistruoti prievolės nebuvo. 1998 m. sutartį laiko nutrūkusia nuo jungtinės veiklos sutarties, kurią sudarė ieškovas, sudarymo. Be to, 2012 metais savivaldybė patvirtino administratorius iki 2017-12-31. Negali būti du administruojantys namą subjektai, nes negalima nuspręsti, kuri namo siena priskirtina priežiūrai ieškovui, kuri pamatų ar stogo dalis. Ieškovas gali jungtine veikla tvarkytis. Tokioje faktinėje patalpų situacijoje, kai yra ir butai, vėl skirtų administratorių.

14Ieškinys netenkintinas

15Iš byloje pateiktų įrodymų nustatyta, kad ieškovo direktoriui pateiktas tarnybinis raštas (t. 1, b. l. 13). Ieškovo pateikta: 1998-11-10 sutartis (t. 1, b. l. 14-20), faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas (t. 1, b. l. 21-23), NTR išrašai (t. 1, b. l. 24-32), administratorių duomenys (t. 1, b. l. 33-35). Atsakovų pateikta: 1998-10-19 sprendimas (t. 1, b. l. 81), NTR išrašai (t. 1, b. l. 82-93, 105-108), 2014-07-01 sprendimas (t. 1, b. l. 109-113), savivaldybės raštas (t. 1, b. l. 114), 1998-11-10 sutartis (t. 1, b. l. 115-121), 2002-04-12 susirinkimo protokolas (t. 1, b. l. 122-123), 2002-05-20 savivaldybės sprendimas (t. 1, b. l. 124-127). Byloje taip pat gautas Registrų centro raštas (t. 1, b. l. 190), savivaldybės raštas (t. 1, b. l. 195), Registrų centro raštas (t. 2, b. l. 1), ieškovo dokumentai, susiję su pastato dalies įsigijimu (t. 2, b. l. 2-5).

16Dėl senaties termino

17Ieškovė ieškinyje nurodo, kad praleido ieškinio senaties terminą, todėl prašo jį atnaujinti, nors taip pat nurodo, kad apie ginčijamą sutartį ieškovės vadovas sužinojo tik 2017-09-20.

18Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (LR civilinio kodekso (toliau – CK) 1.124 str.). Ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti (CK 1.131 str. 1 d.). Ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja (CK 1.126 str. 2 d.).

19Nagrinėjamu atveju atsakovės reikalauja taikyti ieškinio senatį. Ieškovė iš esmės pripažįsta, kad ieškinio senaties terminas praleistas, prašo jį atnaujinti, nors tuo pačiu nurodo, kad apie ginčo sutartį sužinojo tik 2017-09-20. Todėl byloje svarbu nustatyti, ar ieškinio senaties terminas praleistas, taip pat ar yra pagrindas šį terminą atnaujinti.

20Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 str. 1 d.).

21Ieškinio senaties termino eigos pradžia įstatymo siejama ne su teisės pažeidimu (objektyvusis momentas), bet su asmens sužinojimu ar turėjimu sužinoti apie savo teisės pažeidimą (subjektyvusis momentas), nes asmuo gali įgyvendinti teisę ginti savo pažeistą teisę tik žinodamas, kad ši pažeista. Kita vertus, tol, kol asmens teisė nepažeista, t. y. iki teisės pažeidimo, ieškinio senaties termino eiga apskritai negali prasidėti. Teismas, siekdamas tinkamai nustatyti ieškinio senaties termino pradžią, visų pirma turi nustatyti teisės pažeidimo momentą, kuris yra pradinis etapas, nustatant konkrečią ieškinio senaties eigos pradžios datą pagal subjektyvųjį momentą. Teisės pažeidimo ir sužinojimo apie jį momentas gali nesutapti. Sužinojimo apie teisės pažeidimą momentu laikytina diena, kada asmuo faktiškai suvokia, kad jo teisė ar įstatymo saugomas interesas yra pažeisti. Kai asmuo nurodo, kad apie savo teisės pažeidimą sužinojo ne pažeidimo dieną, o vėliau, teismas turi įvertinti, ar šis apie savo pažeistą teisę sužinojo ne vėliau, negu analogiškoje situacijoje turėjo sužinoti apdairiai ir rūpestingai su savo teisėmis besielgiantis asmuo. Be to, teismas turi atsižvelgti į teisės pažeidimo nustatymo sudėtingumą, atsakovo veiksmų ar neveikimo įtaką ieškovo subjektyviam susiklosčiusios situacijos vertinimui, kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-317/2008; 2009 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-532/2009; 2010 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-11/2010, kt.).

22Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad įstatyme nustatant ieškinio senaties terminą, per kurį valstybė garantuoja pažeistos teisės gynimą, užtikrinamas ne tik subjektinės teisės realumas, bet ir yra sudaromos sąlygos sukurti stabilius civilinius teisinius santykius. Šis terminas ne tik skatina nukentėjusią šalį operatyviai reaguoti į savo teisės pažeidimą, bet ir suteikia garantiją kitai civilinio teisinio santykio šaliai, jog po tam tikro įstatyme numatyto laikotarpio jos įgytos teisės negalės būti ginčijamos. Jeigu asmuo, žinodamas arba turėdamas žinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 straipsnio 1 dalis), į šį pažeidimą per visą ieškinio senaties termino eigą nereaguoja ir nereiškia ieškinio, tai kita civilinio teisinio santykio šalis turi teisę pagrįstai tikėtis, kad toks asmuo arba apskritai atsisako savo teisės, arba nemano, jog jo teisė yra pažeista. Jeigu asmuo veikia priešingai, nei nurodyta anksčiau – protingai ir sąžiningai, aktyviais teisėtais veiksmais per visą laikotarpį iki bylos iškėlimo siekia ginti savo pažeistas teises, negalima pripažinti, kad tai suteiktų atsakovui teisėtus lūkesčius tikintis, jog toks asmuo apskritai atsisako savo teisės, arba nemano, kad jo teisė yra pažeista, taip pat negalima pripažinti, jog, esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms, pareikšto ieškinio atmetimas dėl ieškinio senaties termino atitiktų ieškinio senaties teisės instituto paskirtį. Tokiu atveju viešasis interesas užtikrinti realią pažeistų subjektinių teisių apsaugą nusveria interesą garantuoti teisinių santykių stabilumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-331/2002; 2009 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-446/2009; 2013 m. gruodžio 4 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-633/2013).

23Nagrinėjamu atveju ieškovė teigia iki 2017-09-20 apie ginčo sutartį nežinojusi. Tokia nurodyta aplinkybė vertintina kritiškai. Ieškovės darbuotojo formalus raštas ieškovės vadovui (1 t., b. l. 13) objektyviai tikrai neįrodo tokios aplinkybės. Priešingai, byloje yra pakankamai įrodymų, iš kurių matyti, kad apie situaciją ieškovei buvo žinoma jau anksčiau. Nurodytas klausimas jau buvo kilęs Šiaulių apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-2000-776/2014, kurioje 2014-07-01 priimtas sprendimas (1 t., b. l. 109-113). Ieškinys šioje byloje pateiktas 2014-02-07, ieškovės atsiliepimas – 2014-03-17. Šioje byloje UAB „Talša“ ir UAB „Šiaulių būstas“ bylinėjosi dėl administravimo išlaidų priteisimo ir teismo sprendimu ieškinys buvo patenkintas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Šiaulių miesto savivaldybė į šią bylą pateikė raštą, kuriame nurodyta ir ginčijama sutartis ir aplinkybė, kad buvo paskirtas administratorius ginčo namui (1 t., b. l. 114). Taigi, iš esmės apie UAB „Šiaulių būstas“, kaip administratoriaus, pretenzijas ieškovei buvo žinoma jau nuo atsiliepimo toje byloje pateikimo, t. y. 2014-03-17. Pažymėtina, kad nurodytoje byloje priimtas teismo sprendimas nebuvo skųstas apeliacine tvarka, taip pat nesiimta jokių veiksmų ginčyti administratoriaus skyrimą iki pat 2017-12-14, kada teisme gautas šioje byloje nagrinėjamas ieškinys.

24Taip pat byloje surinkta pakankamai duomenų apie tai, kad UAB „Talša“ apie administratoriaus paskyrimą žinojo ir dar anksčiau. Kaip matyti iš LITEKO duomenų, jau minėtoje civilinėje byloje Nr. 2-2000-776/2014 UAB „Talša“ 2014-03-17 pateiktame atsiliepime nurodyta, jog nei vienas namo savininkas negavo jokios informacijos apie tai, kad keičiamas daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų priežiūros administratorius. Iš tokios formuluotės galima daryti išvadą, kad UAB „Talša“ nesistebi, jog administratorius apskritai paskirtas, bet tik nurodo, kad nebuvo informuota, jog administratorius pasikeitė. Atsiliepime taip pat nurodyta, kad UAB „Talša“ 2013-03-08 paštu iš UAB „Šiaulių būstas“ gavo Administravimo, eksploatavimo ir kitų paslaugų teikimo sutartį Nr. ŠB-SUT-02-305, taip pat teiktos apmokėjimui PVM sąskaitos faktūros. Iš atsiliepimo priedų matyti, kad 2013 m. balandžio-liepos mėnesiais taip pat buvo siųstos ir pretenzijos dėl įsiskolinimo, raštas, kuriame nurodytas administravimo pagrindas – 2002-05-20 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 141. Taigi, apie paskirtą administratorių UAB „Talša“ buvo žinoma ir 2013-03-08.

25Iš Nekilnojamojo turto registro išrašo su istorija matyti, kad ginčo namo turto administravimo faktas registre buvo įregistruotas nuo 2004-10-29, administratoriumi įregistruotas UAB „Ūkvedys“ (1 t., b. l. 84). Šiame įraše nurodytas ir įregistravimo pagrindas – 2002-05-20 savivaldybės valdybos sprendimas Nr. 141. Išrašo 4.6 punkte yra nurodytas turtas, kuris iki 2005-04-25 priklausė UAB „Orasta“. 2005-04-25 šį turtą įsigijo UAB „Talša“ pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu. Sudarant nekilnojamojo turto sandorį pas notarą Nekilnojamojo turto registro pažymos yra būtinos, todėl ieškovė UAB „Talša“, įsigydama naują turto vienetą, negalėjo nesužinoti registre įregistruoto juridinio fakto apie turto administravimą, kadangi toks faktas paprastai nurodomas ir pirkimo-pardavimo sutartyje, kaip vienas iš būtinų duomenų apie turtą elementų. Taip pat iš teismui pateikto VĮ Registrų centro Šiaulių filialo 2018-06-11 rašto matyti, kad UAB „Talša“ 2005-04-12 pateikus prašymą įregistruoti nekilnojamojo turto registre nuosavybės teises į dalį ginčo pastato, buvo išduotas pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre. Apdairiai ir rūpestingai su savo teisėmis besielgiantis asmuo bet kuriuo atveju privalo domėtis savo turto teisine būkle, ypač kai UAB „Talša“ pirko tam tikrą nekilnojamąjį turtą ir gavo atitinkamą pažymėjimą iš Nekilnojamojo turto registro.

26Apie tai, ar UAB „Talša“ žinojo apie administratoriaus paskyrimą dar anksčiau, patikimesnių duomenų nėra. Iš 2002-04-12 ( - ) namo patalpų savininkų susirinkimo protokolo neaišku, ar apie susirinkimą UAB „Talša“ buvo informuota ir ar turėjo jame dalyvauti (1 t., b. l. 122-123, 195). Vertinant pateiktus dokumentus atrodo, kad susirinkimas buvo organizuojamas butų savininkams. Kita vertus, administratoriaus skyrimas tik daliai pastato savo esme yra neįmanomas.

27Nustačius, kad UAB „Talša“ apie namui paskirtą administratorių žinojo jau bent nuo 2005-04-12, kai jai buvo išduotas pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre, to pakanka nustatyti, ar praleistas ieškinio senaties terminas. Bendrasis ieškinio senaties terminas yra dešimt metų (CK 1.125 str. 1 d.). Taigi, ieškinio senaties terminas nagrinėjamu atveju pasibaigė ne vėliau kaip 2015-04-12.

28Apskritai iš nustatytų aplinkybių, atsiliepimo civilinėje byloje Nr. 2-2000-776/2014 turinio, ieškovės UAB „Talša“ atstovo paaiškinimų teismo posėdžio metu susidaro įspūdis, kad ieškovei apie paskirtą administratorių buvo žinoma iš esmės nuo pat pradžių, tačiau administratorius UAB „Ūkvedys“ iki 2012-08-03 administravęs ginčo namą, galbūt atsižvelgdamas į butų plotą ir kiekį name, palyginus su administracinių patalpų plotu, tiesiog nereikalavo iš UAB „Talša“ mokėti už pastato administravimą. Tačiau naujam administratoriui UAB „Šiaulių būstas“ tą pradėjus daryti, nusprendė iš pradžių ginčyti prašomą priteisti sumą, o šioje byloje – ir administravimo pagrindą.

29Ieškovė prašo ieškinio senaties terminą atnaujinti. Kaip minėta, įstatyme nustatant ieškinio senaties terminą, užtikrinamas ne tik subjektinės teisės realumas, bet ir yra sudaromos sąlygos sukurti stabilius civilinius teisinius santykius. Šis terminas ne tik skatina nukentėjusią šalį operatyviai reaguoti į savo teisės pažeidimą, bet ir suteikia garantiją kitai civilinio teisinio santykio šaliai, jog po tam tikro įstatyme numatyto laikotarpio jos įgytos teisės negalės būti ginčijamos. Nagrinėjamu atveju ieškovė UAB „Talša“ bent nuo 2005-04-12 žinojo arba turėjo žinoti, kad yra paskirtas ginčo namo administratorius, kuris skiriamas ne šiaip, o tam tikrų savivaldybės administracijos sprendimų ir sutarčių pagrindu. Taip pat ieškovė dar 2013 metais buvo gavusi UAB „Šiaulių būstas“ pretenzijų, dėl jų vykdė susirašinėjimą, administravimo klausimas buvo paliestas ir 2014 metais civilinėje byloje Nr. 2-2000-776/2014. Šie įvykiai vyko dar nepasibaigus ieškinio senaties terminui, tačiau ieškovė nesiėmė jokių veiksmų ginčyti administratoriaus paskyrimą ginčo namui, o Šiaulių apylinkės teismo 2014-07-01 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2000-776/2014 net neskundė. Toks ieškovės elgesys rodo, kad ieškovė tuo metu iš esmės nelaikė, jog ginčijama sutartis pažeidžia jos teises. Šios aplinkybės taip pat leidžia konstatuoti, kad ieškovė nebuvo pakankamai apdairi ir rūpestinga, protingu laikotarpiu nesiėmė veiksmų ginčyti sutartį, šiuo metu nuo 1998-11-10 sutarties sudarymo yra praėję beveik 20 metų, dėl ko sudėtinga ir galimai neįmanoma apskritai nustatyti visas svarbias faktines aplinkybes, egzistavusias 1998 metais, dėl ko nėra pagrindo ieškinio senaties terminui atnaujinti. Priešingas sprendimas pažeistų teisinių santykių stabilumą ir negali būti pagrįstas viešuoju interesu bei poreikiu ginti kokias nors vertingas tam tikras teises. UAB „Šiaulių būstas“ šiuo metu ginčo namo nebeadministruoja, administravimas nutrūkęs tiek dėl suėjusio administratoriaus skyrimo termino, tiek dėl to, kad UAB „Talša“ 2015-09-11 įregistravo jungtinės veiklos sutartį namo administravimui. Ši sutartis ginčijama teisme dėl procedūrinių pažeidimų (Šiaulių apygardos teisme sprendimas dar nepriimtas), tačiau net jei ir būtų pripažinta negaliojančia, ji su bendrasavininkiais gali būti sudaroma iš naujo, laikantis teisės normų reikalavimų. Taigi, 1998-11-10 sutartis ieškovės atžvilgiu nebegalioja ir naujų teisinių pasekmių namo administravimo nustatymo klausimu nebesukels.

30Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ieškinys atmestinas suėjus ieškinio senaties terminui bei nesant pagrindo šį terminą atnaujinti.

31Dėl galimumo skirti ginčo namui administratorių

32Ieškovė taip pat vertina, kad 1998-11-10 sutartis yra neteisėta, nes ( - ) namui administratorius negali būti skiriamas, kadangi pastatas yra administracinis. Atsakovės su tuo nesutinka, nurodo, kad pastate yra gyvenamieji butai, todėl pagal galiojusius teisės aktus administratorius galėjo būti skiriamas, savivaldybės atstovės nuomone, jei būtų poreikis, būtų skiriamas ir šiuo metu.

33Vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro išrašu ( - ) namas, Šiauliuose, įregistruotas kaip pastatas-administracinis su gyvenamaisiais butais (1 t., b. l. 82). VĮ Registrų centro Šiaulių filialo 2018-06-21 rašte teismui nurodyta, kad pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – administracinė, kuri nuo 1998-10-19 nesikeitė (2 t., b. l. 1). Kadangi nustatyta, jog pastato paskirtis aktualiu laikotarpiu nesikeitė, matyti, kad pastatas nėra išimtinai administracinis - nors jo pagrindinė paskirtis ir tokia, jame esantys butai taip pat teisiškai registruoti. Ginčijama sutartis buvo sudaryta 1998-11-10 (1 t., b. l. 115-121). ( - ) namo gyventojų susirinkimas įvyko 2002-04-12 (1 t., b. l. 122-123), dar kartą sprendimas dėl UAB „Ūkvedys“ paskyrimo administratoriumi priimtas 2002-05-20 (1 t., b. l. 124-127), šis sprendimas, kaip minėta, buvo išviešintas ir Nekilnojamojo turto registre. Pastebėtina, kad registrų duomenys laikomi teisingais, kol nėra nuginčijami, todėl ieškovės pateikti duomenys apie tai, kad ji įsigijo administracinį pastatą (t. 2, b. l. 5), vertintini kaip nepakankamai išsamiai įvardinti dokumente, kadangi iš bylos dokumentų matyti, kad butai ginčo pastate egzistavo visada (t. 1, b. l. 88-93).

34Iki 2001-07-01 galiojusio 1964 m. CK 123 str. 1 d. buvo nustatyta, kad kiekvienas iš bendrosios dalinės nuosavybės teisės dalyvių, proporcingai savo daliai, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru turtu, taip pat privalo dalyvauti išlaidose, daromose jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitiems mokėjimams sumokėti. Nuo 2001-07-01 galiojančio CK 4.76 str. nustatyta, kad kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. Taigi, abu CK iš esmės analogiškai reglamentavo bendraturčių pareigas valdant bendrą turtą.

35Nuo 1997-07-09 iki 2000-09-15 galiojusioje Statybų įstatymo 15 str. 1-2 d. redakcijoje buvo nustatyta, kad statinių naudotojai yra statinių savininkai, nuomininkai bei kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, įgiję teisę naudotis statiniu; naudotojai privalo naudoti statinį (jo patalpas) pagal paskirtį, tinkamai jį prižiūrėti, prireikus jį remontuoti. Taigi, įstatymas įpareigojo rūpintis ne tik savo nuosavybe pastate, bet ir pastatu bendrai. Nuo 2001-07-01 galiojančio CK 4.84 str. 3 d. nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį, arba šio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka pasirenka bendrojo naudojimo objektų administratorių. CK 4.84 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius.

36LR Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo (red. nuo 1995-12-29 iki 2000-07-12) 4 str. nustatyta, kad daugiabučių namų gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkai šių namų bendrojo naudojimo patalpoms, bendrojo naudojimo inžinerinei įrangai, bendrojo naudojimo namo konstrukcijoms prižiūrėti, remontuoti, kitaip tvarkyti ir eksploatuoti, aplinkai (priskirtam žemės sklypui) tvarkyti, bendriems mokestiniams įsipareigojimams vykdyti, kitoms bendroms teisėms ir interesams saugoti steigia daugiabučių namų savininkų bendrijas. Įstatymo 20 str. 3 d. buvo nustatyta, kad įregistravus bendrijos įstatus, savivaldybė, įmonė, įstaiga, organizacija, kurios žinioje yra gyvenamasis namas (namai), per 1 mėnesį privalo nustatyta tvarka perduoti bendrijai valdyti ir naudoti gyvenamąjį namą (namus). Bendrija, perėmusi namą, sprendžia klausimą dėl gyventojų sutarčių su namą eksploatuojančia organizacija peržiūrėjimo ir naujų bendrijos sutarčių sudarymo. Taigi, bendrija galėjo būti steigiama ne vien tik išimtinai pastatuose, kuriuose yra tik gyvenamosios patalpos. Be to, iš šių teisės normų išplaukia, kad nurodyto įstatymo galiojimo laikotarpiu vienokia ar kitokia forma privalėjo vykti organizuota namo bendro naudojimo objektų priežiūra, kas jau buvo patikslinta 2000-07-12 įstatymo redakcijoje. Šio įstatymo redakcijos, galiojusios nuo 2000-07-12, 10 str. 1 d. numatyta, kad daugiabučio namo savininkai (bendrasavininkiai) valdyti ir prižiūrėti namo bendrojo naudojimo objektus gali ir neįsteigę bendrijos, tačiau šiuo atveju jie privalo sudaryti jungtinės veiklos sutartį. O įstatymo redakcijos, galiojusios nuo 2000-07-12, 10 str. 2 d. buvo nustatyta, kad jeigu bendrija neįsteigta arba jau likviduota, kol daugiabučio namo patalpų savininkai (bendrasavininkiai) nėra sudarę jungtinės veiklos sutarties, nurodytos šio straipsnio 1 dalyje, namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrai skiriamas administratorius.

37LR Vyriausybės 1995-10-04 nutarimu Nr. 1300 patvirtintos Gyvenamųjų patalpų savininkų atsiskaitymo už pastato eksploatavimą ir komunalines bei laidinio radijo paslaugas tvarkos 5 punkte buvo numatyta, kad daugiabučių namų, kuriuos aptarnauja eksploatuojančios įmonės, gyvenamųjų patalpų savininkai apmoka gyvenamųjų patalpų eksploatavimo išlaidas; gyvenamosios patalpos – tai gyventojams apgyvendinti naudojami gyvenamieji namai, butai ir kambariai gyvenamuosiuose namuose arba kituose pastatuose (2 punktas). Iš šios tvarkos matyti, kad buvo nustatytas teisinis reguliavimas, pagal kurį daugiabučių namų gyvenamųjų patalpų savininkai privalėjo apmokėti gyvenamųjų patalpų eksploatavimo išlaidas šiuos namus aptarnaujančiai eksploatuojančiai įmonei. Taip pat matyti, kad tokia įmonė (faktiškai administratorius) galėjo veikti ir pastatuose, kuriuose buvo ne vien gyvenamieji butai (butai ir kambariai gyvenamuosiuose namuose arba kituose pastatuose).

38Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad savivaldybė turėjo teisę tiek 1998 m., tiek 2002 m., esant atitinkamoms sąlygoms, skirti ( - ) namo administratorių, kadangi byloje nėra jokių įrodymų apie tai, kad šiame name buvo įkurta daugiabučių namų savininkų bendrija ar sudaryta jungtinės veiklos sutartis.

39Išanalizavus byloje esančius dokumentus darytina išvada, kad iš esmės ieškovės ginčijama 1998-11-10 sutartis nebuvo tas pirminis dokumentas, kuris jai sukūrė ieškovės ginčijamas pareigas. Dviejų subjektų sutartis negali sukurti joje nedalyvaujantiems asmenims pareigų, tai neatitinka sutarties, kaip teisinio instituto, esmės ir prasmės. Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę (CK 6.154 str. 1 d.). Taigi, sutarties sąlygos galioja tik ją sudariusiems asmenims. Iš 1998-11-10 sutarties (1 t., b. l. 115-121) matyti, kad sutartimi Šiaulių m. savivaldybė tik paveda UAB „Ūkvedys“ atlikti administratoriaus funkcijas, sutarties priede nurodant, kokie namai patenka į administratoriaus kompetenciją. Tačiau ši sutartis nėra tas teisės aktas, kuriuo nustatoma, jog ( - ) namui dėl tam tikrų aplinkybių skiriamas administratorius. Administratorius galėjo būti skiriamas tik tam tikru imperatyviu savivaldybės administracijos norminiu aktu, bet ne sutartimi. Kaip matyti iš pateikto Šiaulių miesto valdybos 1998-10-19 sprendimo Nr. 449, šiuo sprendimu buvo pavesta savivaldybės administratoriui sudaryti ieškovės ginčijamą sutartį. Tokio pavedimo pagrindu nurodomi LR Vietos savivaldos įstatymas, Statybos įstatymas, miesto Tarybos 1998-06-18 sprendimas Nr. 148 bei Savivaldybės turto privatizavimo komisijos 1998-10-08 protokolas Nr. 21. Taigi, labiausiai tikėtina, kad sprendimas skirti administravimą ginčo namui buvo priimtas miesto Tarybos 1998-06-18 sprendimu Nr. 148 ar/ir Savivaldybės turto privatizavimo komisijos 1998-10-08 protokolu Nr. 21. Tuo tarpu ginčijama sutartimi UAB „Ūkvedys“ tik leista eiti administratoriaus pareigas ir nurodyta, kokie namai priklauso jo kompetencijai. Kitaip tariant, sutartimi UAB „Ūkvedys“ įgijo teisę vykdyti administratoriaus veiklą, tačiau tai nesusieta vien tik su konkretaus ginčo namo administravimu. Atsižvelgiant į tai, 1998-11-10 sutarties priedo Nr. 1 134 punktas ieškovės nurodytais motyvais negali būti pripažintas negaliojančiu.

40Kaip nurodė atsakovės Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovė bylos nagrinėjimo metu, administratorius skiriamas ribotam laikui, penkeriems metams. Vadovaujantis byloje pateiktais dokumentais galima daryti išvadą, kad panaši tvarka galiojo ir 2002 m. Iš Šiaulių miesto savivaldybės valdybos 2002-05-20 sprendimo Nr. 141 matyti, kad UAB „Ūkvedys“ administratoriumi buvo paskirtas iš naujo. Manytina, kad tai buvo padaryta atsižvelgiant į neseniai įsigaliojusio naujojo civilinio kodekso nuostatas, pagal kurio 4.84 str. 2 d. sprendimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo priima butų ir kitų patalpų savininkai, o jų pasirinktą administratorių skiria savivaldybės vykdomoji institucija; jeigu butų ir kitų patalpų savininkai nepasirenka administratoriaus, sprendimą dėl administratoriaus skyrimo priima savivaldybės vykdomoji institucija. Kaip matyti, 1998 m. administratorius galimai buvo skiriamas kita tvarka, t. y. savivaldybei pačiai nusprendžiant dėl jo paskyrimo. Tuo tarpu įsigaliojus naujajam CK, teisė pasirinkti administratorių buvo suteikta butų ir kitų patalpų savininkams, ir tik jiems to nepadarius, sprendimą savo nuožiūra galėjo priimti savivaldybė. Kaip matyti iš 2002-04-12 susirinkimo protokolo, ( - ) namo atitinkami patalpų savininkai tokį sprendimą priėmė. Ieškinio reikalavimas 2002-05-20 sprendimo Nr. 141 neapima, todėl teismas plačiau dėl jo nepasisako. Tačiau pastebėtina, kad šis sprendimas buvo išviešintas nekilnojamojo turto registre, todėl, kaip minėta, turėjo ir galėjo būti žinomas ieškovei nuo 2005 metų, tačiau nebuvo skųstas ar ginčytas. Pažymėtina, kad toks savivaldybės sprendimas vertintinas kaip administracinis aktas, kuris turėtų būti ginčijamas administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta, o ne civilinio proceso tvarka, todėl tokio sprendimo apskundimui netaikomi civilinės teisės numatyti ieškinio senaties terminai. 2002-05-20 galiojusios įstatymo redakcijos 30 str. 1 d. buvo numatyta, kad skundas (prašymas) administracinių ginčų komisijai turi būti paduotas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo skundžiamo administracinio akto paskelbimo arba individualaus akto įteikimo; skundas dėl administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimo galėjo būti paduotas per dvidešimt dienų nuo sprendimo gavimo dienos; skundas teismui - per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

41Ieškovė nurodo, kad ginčo namui administratorius negali būti paskirtas apskritai. Šią nuomonę argumentuoja Vilniaus apygardos teismo 2016-06-09 nutartimi byloje Nr. 2A-336-431/2016. Susipažinus su nutartimi matyti, kad nurodytoje byloje nagrinėto ginčo aplinkybės, taip pat ginčo metu galioję teisės aktai visiškai nesutampa su šioje byloje nagrinėjamo ginčo aplinkybėmis bei teisinius santykius reglamentavusiomis teisės normomis, todėl iš konteksto išimtos vienos frazės apie tai, jog „nustatyta, kad namo paskirtis yra administracinė, todėl tokiems pastatams nėra priskiriamas administratorius“ negalima naudoti kaip precedento šioje nagrinėjamoje byloje. Pažymėtina, kad esminis skirtumas yra tas, jog Vilniaus apygardos teismo nagrinėtoje byloje pastato paskirtis buvo konstatuota kaip administracinė, tuo tarpu šioje byloje ginčo pastato paskirtis yra – pastatas-administracinis su gyvenamaisiais butais.

42Tuo tarpu Vilniaus apygardos teismas 2014-09-22 nutartimi byloje Nr. 2A-1146-798/2014, pavyzdžiui, konstatavo, kad net ir administracinės paskirties pastatuose gali būti steigiamos daugiabučių namų savininkų bendrijos, nurodant, jog DNSBĮ 2 straipsnio 8 punkte įtvirtinta, kad daugiabutis namas yra trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas, kuriame gali būti ir negyvenamųjų – prekybos, administracinių, viešojo maitinimo ir kitų. Taigi, bendrijos steigimo galimybės pripažinimas priklauso nuo tam tikrų faktinių aplinkybių. Tuo tarpu jei pastate bendriją steigti galima, tačiau ji neįsteigta, pagal CK 4.84 str. 1 d. turi būti skiriamas administratorius.

43Esant nustatytoms aplinkybėms ieškinį tenkinti nėra pagrindo.

44Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes pastebėtina, kad ieškovė UAB „Talša“ įsigijo nekilnojamąjį turtą, kuris tam tikra prasme yra teisiškai apsunkintas – dėl jame esančių butų kyla poreikis spręsti bendrojo naudojimo objektų priežiūros klausimą. Tuo tarpu dėl UAB „Talša“ pačios atliktų namo priežiūros darbų galima būtų pastebėti, jog nekilnojamojo turto savininkui nedraudžiama savo lėšomis gerinti turto būklės.

45Kiti klausimai.

46Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.).

47Atsakovė UAB „Šiaulių būstas“ patyrė 1000,00 Eur išlaidas advokatui. Kadangi ieškinys netenkintinas, atsakovei iš ieškovės priteistina 1000,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

48Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 268 str., 269 str., 270 str., teismas

Nutarė

49ieškinio netenkinti.

50Priteisti atsakovei UAB „Šiaulių būstas“ iš ieškovės UAB „Talša“ 1000,00 Eur (vieną tūkstantį Eur) bylinėjimosi išlaidų.

51Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Silvijus Balčytis,... 2. sekretoriaujant posėdžių sekretorei Editai Petrevičienei,... 3. dalyvaujant ieškovės atstovui R. J.,... 4. atsakovės UAB „Šiaulių būstas“ atstovui advokatui H. O.,... 5. atsakovės Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovei J. P.,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 7. ieškovė pateikė ieškinį, kuriuo prašo atnaujinti praleistą ieškinio... 8. Ieškinyje nurodoma, kad 2017 m. rugsėjo 20 d. UAB „Talša“ generaliniam... 9. Atsiliepime į ieškinį atsakovė UAB „Šiaulių būstas“ nurodė, kad su... 10. Atsiliepime į ieškinį atsakovė Šiaulių miesto savivaldybės... 11. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas nurodė, kad ieškovui patalpos... 12. Teismo posėdžio metu atsakovės UAB „Šiaulių būstas“ atstovas nurodė,... 13. Teismo posėdžio metu atsakovės Šiaulių miesto savivaldybės... 14. Ieškinys netenkintinas... 15. Iš byloje pateiktų įrodymų nustatyta, kad ieškovo direktoriui pateiktas... 16. Dėl senaties termino... 17. Ieškovė ieškinyje nurodo, kad praleido ieškinio senaties terminą, todėl... 18. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per... 19. Nagrinėjamu atveju atsakovės reikalauja taikyti ieškinio senatį. Ieškovė... 20. Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo... 21. Ieškinio senaties termino eigos pradžia įstatymo siejama ne su teisės... 22. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad įstatyme nustatant ieškinio senaties... 23. Nagrinėjamu atveju ieškovė teigia iki 2017-09-20 apie ginčo sutartį... 24. Taip pat byloje surinkta pakankamai duomenų apie tai, kad UAB „Talša“... 25. Iš Nekilnojamojo turto registro išrašo su istorija matyti, kad ginčo namo... 26. Apie tai, ar UAB „Talša“ žinojo apie administratoriaus paskyrimą dar... 27. Nustačius, kad UAB „Talša“ apie namui paskirtą administratorių žinojo... 28. Apskritai iš nustatytų aplinkybių, atsiliepimo civilinėje byloje Nr.... 29. Ieškovė prašo ieškinio senaties terminą atnaujinti. Kaip minėta,... 30. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ieškinys atmestinas suėjus ieškinio... 31. Dėl galimumo skirti ginčo namui administratorių... 32. Ieškovė taip pat vertina, kad 1998-11-10 sutartis yra neteisėta, nes ( - )... 33. Vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro išrašu ( - ) namas, Šiauliuose,... 34. Iki 2001-07-01 galiojusio 1964 m. CK 123 str. 1 d. buvo nustatyta, kad... 35. Nuo 1997-07-09 iki 2000-09-15 galiojusioje Statybų įstatymo 15 str. 1-2 d.... 36. LR Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo (red. nuo 1995-12-29 iki... 37. LR Vyriausybės 1995-10-04 nutarimu Nr. 1300 patvirtintos Gyvenamųjų patalpų... 38. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad savivaldybė... 39. Išanalizavus byloje esančius dokumentus darytina išvada, kad iš esmės... 40. Kaip nurodė atsakovės Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovė... 41. Ieškovė nurodo, kad ginčo namui administratorius negali būti paskirtas... 42. Tuo tarpu Vilniaus apygardos teismas 2014-09-22 nutartimi byloje Nr.... 43. Esant nustatytoms aplinkybėms ieškinį tenkinti nėra pagrindo.... 44. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes pastebėtina, kad ieškovė UAB... 45. Kiti klausimai.... 46. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 47. Atsakovė UAB „Šiaulių būstas“ patyrė 1000,00 Eur išlaidas advokatui.... 48. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 49. ieškinio netenkinti.... 50. Priteisti atsakovei UAB „Šiaulių būstas“ iš ieškovės UAB „Talša“... 51. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...