Byla 2A-1316-431/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimos Gerasičkinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Antano Rudzinsko, Jūratės Varanauskaitės,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuotų asmenų A.P.V. ir V.V. apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2011 m. liepos 29d. sprendimo civilinėje byloje pagal pareiškėjos M.K. pareiškimą suinteresuotiems asmenims V.L., J.L., A.P.V., V.V., Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo.

3Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė

5Trakų rajono apylinkės teismo 2008-12-10 sprendimu pareiškėjos M.K. pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo buvo patenkintas ir nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad M.K. yra B.L., mirusio ( - ), sesuo; nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad M.K. ( - )mirus jos broliui B.L. palikimą priėmė ir valdo. Juridinę reikšmę turintys faktai nustatyti paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu (b.l. 38-39). Pareiškėja M.K. mirė ( - ) (b.l. 131).

6Suinteresuotas asmuo V.V. pateikė prašymą atnaujinti procesą išnagrinėtoje civilinėje Nr. 2-2316-424/2008 pagal pareiškėjos M.K. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijai dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo; panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2008-12-08 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2316-424/2008 dalį, kuria nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad M.K., a.k. ( - )., ( - ) mirus jos broliui B.L., a.k. ( - ) palikimą priėmė ir valdo (juridinę reikšmę turintys faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu); panaikinti 2009-02-26 paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimą išduotą Lentvario miesto notarų biure M.K. (notarinio registro Nr. NŠ-358); panaikinti 2009-03-09 Nekilnojamojo turto perleidimo su išlaikymu iki gyvos galvos sutartį, sudarytą tarp M.K. ir A.P.V. Lentvario miesto notarų biure (notarinio registro Nr. NŠ-427); panaikinti 2010-05-03 Trakų rajono 2 notarų biure sudarytą valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį, sudarytą tarp Trakų rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo A.P. ir AA.P.V. bei V.V. (notarinio registro Nr. DA-1633);

7Suinteresuotas asmuo V.L. nurodė, kad ( - ) mirė jo teta (tėvo sesuo) našlė M.K., kuri kito sutuoktinio ir vaikų neturėjo. 2010-12-06 Lentvario miesto notarų biuro notarė N.Š. išdavė jam liudijimą notarinio registro Nr. NŠ-2283, kad jis pateikė pareiškimą mirusiosios tetos M.K. visam paliktam turtui priimti. Nurodė, kad 2010-12-08 jo atstovas advokatas V.M. iš notarės N,Š. gavo paveldėjimo bylos Nr. 11/2009 dokumentų kopijas, iš kurių buvo matyti, kad į jo po tėvo B.L. mirties paveldėtą turto dalį – Trakų rajono apylinkės teismo 2008-12-08 jau įsiteisėjusio sprendimo pagrindu civilinėje byloje Nr. 2-2316-424/2008 - 2009-01-30 jo tetai M.K. yra išduotas palikimo pagal įstatymą liudijimas (notarinio registro Nr. NŠ-168). Nurodė, kad būtent 2010-12-08 sužinojo apie savo įstatymais saugomų interesų pažeidimą. Nurodė, kad iš Valstybės įmonės Registrų centras pateiktų ir kitų surinktų duomenų matyti, kad jam nežinant ir galimai sukčiavimo būdu, jo - po tėvo B.L. mirties - paveldėtas turtas atiteko A.P.V. ir jo sutuoktinei V.V.. Nurodė, kad 2011-01-14 Lietuvos Notarų rūmų prezidentas M.S. jo atstovui advokatui V.M. pateikė buvusios Trakų rajono notarų biuro notarės D.U. sudarytos B.L., mirusio ( - ) paveldėjimo bylos, saugomos Lietuvos Notarų rūmų archyve, kopijas, iš kurių matyti, kad 1999-05-14 Trakų rajono notarų biuro notarė D.U. užvedė ( - ) mirusio B.L. paveldėjimo bylą Nr. 181, o mirusiojo visą turtą pagal įstatymą paveldėjo jis, t.y. jo sūnus V.L. Nurodė, kad pagal tarp mirusiosios M.K. ir A.P.V. sudarytą 2009-03-09 Nekilnojamojo turto perleidimo su išlaikymu iki gyvos galvos sutartį, jo teta M.K. neteisėtai perleido A.P.V. jo ( - ) po tėvo B.L. mirties paveldėtą turtą. Nurodė, kad pagal 2010-05-03 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartį (notarinio registro Nr. DA-1633) žemės sklypą apie pastatus, kurių ½ dalį yra paveldėjęs jis, kurio bendras plotas 0,3072 ha, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ) K. kadastrinėje vietovėje, esantį ( - ) už 664,00 Lt iš valstybės įsigijo A.P.V. ir V.V. Pažymėjo, kad ( - ) mirusi jo teta M.K. nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-2316-424/2008 posėdžiuose nedalyvavo, o ją teisme atstovavo advokatė I.S., o neteisingus duomenis (tame tarpe – rašytinius) teismui teikė liudytojai – A.P.V. ir V.M. D. Atkreipė dėmesį, kad Trakų rajono 2-asis notarų biuras A.P.V. išdavė 2008-09-23 pažymą Nr. 201 apie paveldėjimo bylos po B.L. mirties nebuvimą. Paaiškino, kad žinojo, kad jam priklauso ½ dalis gyvenamojo namo, esančio ( - ). Nurodė, kad po tėvo mirties atvažiavo pas tetą M.K., o pastaroji paslėpė visus dokumentus. Tuomet pasakė tetai, kad daugiau jos šiuo klausimu netrukdys, jokių pretenzijų dėl namo dalies nereiškė. Nurodė, kad lankė tetą apie pusę metų, bet santykiai tarp jų buvo komplikuoti, teta pareiškė, kad jai nereikia, kad pareiškėjas ją lankytų ir nuo to laiko daugiau pas tetą nevažinėjo. Nurodė, kad su tetos M.K. seserimi Jule ir jos sūnumi K. po tėvo mirties nebendravo, kad apie tai, kad teta M.K. mirė jam pranešė kaimynas. Suinteresuoto asmens V.L. atstovas advokatas V.M. teismo posėdžio metu papildomai nurodė, kad nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-2316-424/2008 suinteresuotais asmenimis šioje byloje nebuvo įtraukti pareiškėjas V.L. ir jo brolis J.L., jie nebuvo kviečiami į teismo posėdžius. Nurodė, kad M.K. atstovaujantis advokatas bei dabartinis suinteresuotas asmuo A.P.V,. nepateikė teismui duomenų apie tai, kad mirusysis B.L. turėjo du sūnus ir kad po B.L. mirties buvo pradėta paveldėjimo byla ir jo turtą paveldėjo pareiškėjas V.V., o priešingai teismui buvo pateikti duomenis, kad paveldėjimo byla po B.L. mirties nebuvo užvesta. Paaiškino, kad į pareiškėjui V.V. išduotą paveldėjimo teisės liudijimą nebuvo įrašyta ½ dalis gyvenamojo namo, nes tuo metu namas nebuvo įregistruotas, nebuvo atlikti jo kadastriniai matavimai. Nurodė, kad 2010-05-03 Trakų rajono 2 notaro biure sudaryta žemės pirkimo – pardavimo sutartis turi būti panaikinta, nes panaikinus šią sutartį būtų sprendžiamas klausimas, kokią dalį žemės sklypo bus galima išsipirkti suinteresuotam asmeniui V.V.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Trakų rajono apylinkės teismas atnaujino bylos nagrinėjimą iš esmės CPK 366 str. 1 d. 7 p. pagrindu, t.y. dėl to, kad sprendime teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ir pareigų, ir pareiškimą patenkino iš dalies.

10Pirmosios instancijos teismas nusprendė panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2008-12-10 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-2316-424/2008 dalyje, kuria nustatytas juridinę reikšmę turintys faktas, kad M.K., a.k. ( - ), ( - ), mirus jos broliui B.L., a.k. ( - ) palikimą priėmė ir valdo.

11Priimti naują sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-2316-424/2008 ir išdėstyti jį taip: „civilinę bylą byla pagal pareiškėjos M.K. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, dalyje dėl juridinę reikšmę turinčio fakto, kad M.K., a.k. ( - ), ( - ), mirus jos broliui B.L., a.k. ( - ), priėmė jo palikimą ir valdo, nustatymo, nutraukti“.

12Panaikinti 2009-02-26 paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimą išduotą Lentvario miesto notarų biure M.K., a.k. ( - ) (notarinio registro Nr. NŠ-427).

13Pareiškėjo V.L. pareiškimą dalyje dėl 2009-03-09 Nekilnojamojo turto perleidimo su išlaikymu iki gyvos galvos sutarties, sudarytos tarp M.K. ir A.P.V. Lentvario miesto notarų biure (notarinio registro Nr. NŠ-427) ir 2010-05-03 Trakų rajono 2 notarų biure sudarytos valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos tarp Trakų rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo A.P. ir A.P.V. bei V.V. (notarinio registro Nr. DA-1633) panaikinimo palikti nenagrinėtą.

14Pirmosios instancijos teismas, nustatė faktines aplinkybes, kad ( - ) mirė B.L., mirusiojo B.L. sūnus V.L. 1999-05-14 pareiškimu kreipėsi į notarą dėl palikimo po tėvo B.L. mirties priėmimo, jam 1999-05-14 ir 1999-09-16 buvo išduoti paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimai registro Nr. 1710 ir registro Nr. 3705, kuriose nurodyta, kad jis pavedėjo piniginį indėlį su procentais ir visomis išmokomis, atkuriamąsias santaupas 5875 Lt ir AB „Kilimai“ akcijas su priklausančiais dividendais. Pareiškėja M.K., kuri šiuo metu yra mirusi, 2008-10-02 kreipėsi į Trakų rajono apylinkės teismą su pareiškimu dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, kuriuo pirmu reikalavimu prašė, turto paveldėjimo tikslu, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji 1998-11-01 mirus jos broliui B.L. priėmė jo palikimą ir valdo. Kadangi byloje duomenų, kad mirusysis B.L. buvo sudaręs testamentą nėra, todėl sprendžiamas klausimas dėl palikimo priėmimo pagal įstatymą. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad suinteresuotas asmuo V.L. yra mirusiojo B.L. sūnus, t.y. pirmos eilės jo įpėdinis pagal įstatymą, o pareiškėja M.K. – jo sesuo, t.y. trečios eilės jo įpėdinė pagal įstatymą (iki 2001-07-01 galiojusio CK 573 str. 1 d. 1, 3 p.).

15Antrosios eilės įpėdiniai šaukiami paveldėti pagal įstatymus tik, jei nėra pirmosios eilės įpėdinių arba jei šie nepriėmė palikimo ar jo atsisakė, taip pat tuo atveju, kai iš visų pirmosios eilės įpėdinių atimta paveldėjimo teisė (572 ir 575 straipsniai). Trečiosios eilės įpėdiniai šaukiami paveldėti pagal įstatymus tik, jei nėra antrosios eilės įpėdinių, ketvirtosios eilės – jei nėra trečiosios eilės įpėdinių, penktosios eilės – jei nėra ketvirtosios eilės įpėdinių (iki 2001-07-01 galiojusio CK 573 str. 2, 3 d.). Taigi, pareiškėja M.K. galėtų paveldėti pagal įstatymą mirus B.L. tik tuo atveju, jeigu nebūtų pirmos ir antros eilės įpėdinių arba jie būtų nepriėmę palikimo ar jo atsisakę, taip pat tuo atveju, jeigu iš visų pirmos eilės įpėdinių būtų atimta paveldėjimo teisė. Tačiau, kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų (b.l. 82, 91-92), po B.L. mirties jo palikimą priėmė pirmos eilės įpėdinis pagal įstatymą – jo sūnus V.L.. suinteresuotas asmuo V.L. po B.L. paveldėjo pavedėjo piniginį indėlį su procentais ir visomis išmokomis, atkuriamąsias santaupas 5875 Lt ir AB „Kilimai“ akcijas su priklausančiais dividendais (b.l. 91-92), todėl laikytina, kad jis priėmė visą B.L. palikimą, tame tarpe ir jam priklausią ½ dalį gyvenamojo namo, esančio ( - ). Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijime jo paveldėta ½ dalis gyvenamojo namo nebuvo įrašyta, kadangi nebuvo atlikti gyvenamojo namo kadastriniai matavimai ir jis nebuvo įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, ką patvirtina ir byloje esantys rašytiniai įrodymai (b.l. 77-78), iš kurio matyti, kad mirusiojo B.L. nuosavybės teisės į ½ gyvenamojo namo buvo įregistruotos tik 2009m. Apylinkės (seniūnijos 2009-02-13 pažymėjimo Nr. AP-45 pagrindu.

162009-02-26 paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimas buvo išduotas Trakų rajono apylinkės teismo 2008-12-10 sprendimo pagrindu (b.l. 63, 66-68, 80), todėl panaikinus ši teismo sprendimą naikintinas ir jo pagrindu išduotas 2009-02-26 paveldėjimo pagal įstatymą liudijimas.

17Pareiškėjas (suinteresuotas asmuo) V.V. savo prašyme dėl proceso atnaujinimo be reikalavimo panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2008-12-10 sprendimą, taip pat prašo panaikinti 2009-03-09 Nekilnojamojo turto perleidimo su išlaikymu iki gyvos galvos sutartį, sudarytą tarp M.K. ir A.P.V. Lentvario miesto notarų biure (notarinio registro Nr. NŠ-427); panaikinti 2010-05-03 Trakų rajono 2 notarų biure sudarytą valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį, sudarytą tarp Trakų rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo A.P. ir A.P.V. bei V.V. (notarinio registro Nr. DA-1633). Kaip jau buvo minėta, nagrinėjamos bylos, kurioje atnaujintas procesas, nagrinėjimo dalyką sudarė juridinio palikimo priėmimo ir valdymo fakto nustatymas, todėl pareiškėjo (suinteresuoto asmens) V.L. reikalavimai dėl aukščiau nurodytų sutarčių panaikinimo nėra atnaujintos civilinės bylos nagrinėjimo dalyku ir jų nagrinėjimas reikštų ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai, peržengimą, todėl jie paliktini nenagrinėtini.

18III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į juos argumentai

19Suinteresuoti asmenys A.P.V. ir V.V. apeliaciniu skindu prašė panaikinti trakų rajono apylinkės teismo 2011-07-29 sprendimo dalį, kuria buvo panaikintas 2009-02-26 paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimą išduotą Lentvario miesto notarų biure M,K., a.k. ( - ) (notarinio registro Nr. NŠ-427), ir sprendimo dalį, kuria iš suinteresuotų asmenų buvo priteistos 405 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidos, priimti naują sprendimą- pareiškėjo reikalavimą panaikinti 2009-02-26 paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimą palikti nenagrinėtą, o prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo netenkinti.

20Apeliacinį skundą grindė argumentais, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė CPK 370 straipsnio 4 dalį, pagal kurią atnaujinus bylos nagrinėjimą, teismas bylą nagrinėja pakartotinai pagal bendrąsias šio Kodekso taisykles, tačiau neperžengdamas ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai. Procesas byloje buvo atnaujintas dėl to, kad jog byloje priimtu sprendimu buvo pasisakyta dėl pareiškėjo V.V. teisių ir pareigų, nors jis byloje nedalyvavo. Pareiškėjo keltas reikalavimas dėl paveldėjimo teisės liudijimo panaikinimo nebuvo susijęs su ypatingos teisenos tvarka išnagrinėtos bylos dalyku- juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymu, todėl jis negalėjo būti išnagrinėtas byloje, kurioje atnaujintas procesas.

21Pirmosios instancijos teismas be pagrindo priteisė iš suinteresuotų asmenų bylinėjimosi išlaidas, nes pagal CPK 443 straipsnio 6 dalį jos neatlyginamos, o byloje suinteresuoti asmenys neprieštaravo, kad būtų panaikintas ankstesniu sprendimu nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas. Kadangi kiti reikalavimai yra priskirti nagrinėjimui ginčo teisena, nebuvo pagrindo juos nagrinėti byloje atnaujinus procesą, todėl nebuvo pagrindo ir konstatavimui, kad šalių interesai yra priešingi, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Net ir pripažinus, kad šalių interesai yra priešingi, bylinėjimosi išlaidos turėjo būti priteisiamos iš proporcingai iš visų dalyvavusių suinteresuotų asmenų.

22IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstosios dalies ir analizuoja apeliaciniame skunde bei atsiliepimuose į jį nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 str.).

24Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą, pažymi, kad pirmosios instancijos teismas teisingai vertino reikšmingas ginčo teisingam išnagrinėjimui bylos aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, todėl pirmosios instancijos teismo motyvų nekartoja ir pasisako tik dėl apeliaciniame skunde dėstomų argumentų.

25Pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punktą procesas gali būti atnaujinamas, jeigu sprendime teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ar pareigų. Procesas šiuo pagrindu atnaujinamas dėl to, kad, nagrinėjant bylą, buvo pažeistas vienas pagrindinių sąžiningo teismo proceso principų – teisė būti išklausytam. Atnaujinus bylą šiuo pagrindu, teismo procesas turi būti pakartotas, kad anksčiau į bylos nagrinėjimą neįtrauktas asmuo galėtų pasinaudoti visomis proceso teisėmis nuo bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme pradžios. Kasacinio teismo išaiškinta, kad procesui šiuo pagrindu atnaujinti būtina nustatyti ne tik tai, jog asmuo be pakankamo pagrindo nebuvo įtrauktas į bylos nagrinėjimą ir jame nedalyvavo, bet ir tai, kad sprendimu teismas nusprendė dėl jo teisių ar įstatymų saugomų interesų (CPK 365 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo AB „Swedbank“ prašymą atnaujinti procesą, bylos Nr. 3K-3-42/2010; kt.). Prašyme atnaujinti procesą nepakanka nurodyti vien procesinio pobūdžio aplinkybes, pareiškėjas turi nurodyti materialiąja teisės norma pagrįstą teisę ar įstatymo saugomą interesą, kurie pažeisti, jo neįtraukus į procesą, taip pat pateikti įrodymus ir argumentus, kurie pagrįstų jo dalyvavimo įtaką šalių susiklosčiusiems materialiesiems teisiniams santykiams ir teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui.

26Kaip matyti iš 2008-12-10 trakų rajono apylinkės teismo sprendimo, juo buvo nuspręsta nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad M.K., a.k. ( - ), ( - ), mirus jos broliui B.L., a.k. ( - ), palikimą priėmė ir valdo. Juridinę reikšmę turintys faktai nustatyti paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

27Minėtasis sprendimas patvirtino palikimo priėmimo faktą, kurio pagrindu įpėdiniai, paveldėję pagal įstatymą, gali prašyti palikimo atsiradimo vietos notarą išduoti paveldėjimo teisės liudijimą (CK 5.66 str.).

28CPK 370 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad, atnaujinus bylos nagrinėjimą, teismas bylą nagrinėja pakartotinai pagal bendrąsias Civilinio proceso kodekso taisykles, tačiau neperžengdamas ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai. Tokia nuostata reiškia, kad atnaujintos bylos nagrinėjimo ribos apibrėžtos teismo nutartyje, kuria procesas byloje atnaujintas. Teismas, nusprendęs atnaujinti procesą, nurodo vieną ar kelis CPK 366 straipsnio 1 dalyje išvardytus pagrindus, sudariusius teisinę prielaidą patikrinti ankstesnio teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Taigi, atnaujinus procesą, teismas nagrinėja bylą, apsiribodamas tais klausimais, kurie kyla, siekiant atsakyti, ar pareiškėjo, prašiusio atnaujinti procesą, konkrečiai suformuluotos ir motyvuotos abejonės dėl bylos išsprendimo tinkamumo yra pagrįstos. Tokį teisinį reglamentavimą lemia proceso atnaujinimo instituto specifika – atnaujinus procesą iš naujo nagrinėjami klausimai, išspręsti įsiteisėjusiu teismo sprendimu, kuris dauguma atvejų turi res judicata galią. Kad sprendimo res judicata galia veiktų realiai, taip pat teisiniam tikrumui ir apibrėžtumui užtikrinti būtina, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas būtų stabilus ir teismo išspręsti ginčai be pagrįstos būtinybės nebūtų atnaujinti. Toks stabilumas nebūtų užtikrintas, jeigu nebūtų griežtai ribojama galimybė kvestionuoti teismo pagrįstai ir teisėtai konstatuotus faktinius bei teisinius santykius. Vienas iš civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių, todėl visais atvejais (taip pat ir proceso atnaujinimo) byla turi būti nagrinėjama laikantis proceso koncentruotumo principo (CPK 2, 7 straipsniai).

29Nagrinėjamu atveju akivaizdu, kad palikimo priėmimo fakto nustatymas yra ginčo esmė, o priimto sprendimo pagrindu yra išduodamas tik teisę patvirtinantis dokumentas – paveldėjimo teisės liudijimas. Todėl atmestini kaip nepagrįsti apeliantų argumentai, kad pareiškėjo keltas reikalavimas panaikinti paveldėjimo teisės liudijimą buvo nesusijęs su bylos, kurioje atnaujintas procesas, nagrinėjimu. Tik nepagrįstas teismo išėjimas už proceso atnaujinimo pagrindais nustatytų bylos nagrinėjimo ribų, atnaujinus procesą ir iš naujo nagrinėjant bylą, prieštarautų civilinio proceso principams ir tikslams. Šiuo atveju, net nėra pagrindo konstatuoti, kad pirmosios instancijos teismas išėjo už bylos nagrinėjimo ribų. Pažymėtina, kad atnaujinus procesą, teismas turi pasisakyti dėl visų pareiškėjo (pareiškėjų) nurodytų proceso atnaujinimo pagrindų ir juos analizuoti atsižvelgdamas į visas bylos aplinkybes, nes tik šitaip galima atsakyti į klausimus, ar pareiškėjo nurodyti proceso atnaujinimo pagrindai iš tikrųjų leidžia abejoti byloje priimto ir įsiteisėjusio sprendimo (nutarties) teisėtumu ir pagrįstumu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BAB „Neris“ v. VĮ Registrų centro Vilniaus filialas ir kiti, bylos Nr. 3K-3-416/2006, 2007 m. spalio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Serfas“ v. BAB „ Dara“; bylos Nr. 3K-3-451/2007). Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad apskritai naujų reikalavimų pareiškimas atnaujintame procese nedraudžiamas, kita vertus, galimybė reikšti naujus reikalavimus atnaujintoje byloje nėra absoliuti, bet visų pirma nulemta pagrindų, pagal kuriuos procesas išnagrinėtoje byloje buvo atnaujintas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. J. K. ir kiti v. Vilniaus apskrities viršininko administracija ir kiti, bylos Nr. 3K-3-228/2007; 2008 m. spalio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Baltijos žuvys“ v. AB „Senoji Baltija“, bylos Nr. 3K-3-484/2008). Byloje dalyvaujančių asmenų galimybė naudotis procesinėmis teisėmis reikšti naujus reikalavimus, tikslinti ieškinio, priešieškinio dalyką ar pagrindą vertinama, atsižvelgiant į proceso atnaujinimo pagrindą ir CPK 141, 143 straipsnių nuostatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. I. v. A. K., bylos Nr. 3K-3-108/2009).

30CPK 443 straipsnio 7 dalis nustato, kad ypatingosios teisenos bylas teismas išnagrinėja ypatingąja teisena, neatsižvelgdamas į tai, ar nagrinėjimo metu kyla ginčas dėl teisės. Suinteresuoti asmenys bylos nagrinėjimo metu šio Kodekso V dalyje nustatyta tvarka gali pateikti pareiškimus su savarankiškais reikalavimais. Todėl atmestinas apeliantų argumentas, kad atnaujinus ypatingąja teisena išnagrinėtoje byloje procesą negalėjo būti sprendžiamas klausimas dėl paveldėjimo teisės liudijimo panaikinimo.

31Pirmosios instancijos teismas iš šalių paaiškinimų, jų pozicijų nustatė, kad suinteresuoto asmens V.L. ir suinteresuotų asmenų A.P.V. ir V.V. interesai buvo priešingi, t.y. V.L. prašė, kad pareiškėjos M.K. (šiuo metu jau mirusios) pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto būtų atmestas, o suinteresuoti asmenys A.P.V. ir V.V. – kad būtų patenkintas. Apeliantų nurodoma aplinkybė, kad jie laikėsi pozicijos, jog pareiškėjų kiti reikalavimai byloje yra nenagrinėti, nepaneigia teismo padarytos išvados, kad apeliantai nesutiko su paveldėjimo teisės liudijimo panaikinimu, t.y. pareiškėjo ir suinteresuotų asmenų –apeliantų interesai byloje buvo priešingi, todėl teismas pagrįstai iš jų priteisė bylinėjimosi išlaidas.

32Apeliantai neteisingai skunde nurodo pareiškėjo sumokėtą žyminio mokesčio dydį, nes teismas 2011-02-04 nutartimi įpareigojo pareiškėją sumokėti trūkstamą 9 Lt žyminį mokestį, t.y. viso buvo sumokėta 675 Lt žyminio mokesčio suma, kurią proporcingai patenkintų reikalavimų daliai teismas teisėtai ir pagrįstai priteisė iš apeliantų.

33Vadovaujantis nustatytomis aplinkybėmis ir nurodytais pagrindais teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentų, todėl apeliacinis skundas netenkintinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

34Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-331 str.,

Nutarė

35Trakų rajono apylinkės teismo 2011 m. liepos 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuotų... 3. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4.
  1. Ginčo esmė
...
5. Trakų rajono apylinkės teismo 2008-12-10 sprendimu pareiškėjos M.K.... 6. Suinteresuotas asmuo V.V. pateikė prašymą atnaujinti procesą... 7. Suinteresuotas asmuo V.L. nurodė, kad ( - ) mirė jo teta (tėvo sesuo)... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Trakų rajono apylinkės teismas atnaujino bylos nagrinėjimą iš esmės CPK... 10. Pirmosios instancijos teismas nusprendė panaikinti Trakų rajono apylinkės... 11. Priimti naują sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-2316-424/2008 ir išdėstyti... 12. Panaikinti 2009-02-26 paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimą... 13. Pareiškėjo V.L. pareiškimą dalyje dėl 2009-03-09 Nekilnojamojo turto... 14. Pirmosios instancijos teismas, nustatė faktines aplinkybes, kad ( - ) mirė... 15. Antrosios eilės įpėdiniai šaukiami paveldėti pagal įstatymus tik, jei... 16. 2009-02-26 paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimas buvo išduotas... 17. Pareiškėjas (suinteresuotas asmuo) V.V. savo prašyme dėl proceso... 18. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į juos argumentai... 19. Suinteresuoti asmenys A.P.V. ir V.V. apeliaciniu skindu prašė panaikinti... 20. Apeliacinį skundą grindė argumentais, kad pirmosios instancijos teismas... 21. Pirmosios instancijos teismas be pagrindo priteisė iš suinteresuotų asmenų... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 23. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 24. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą, pažymi, kad pirmosios... 25. Pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punktą procesas gali būti atnaujinamas,... 26. Kaip matyti iš 2008-12-10 trakų rajono apylinkės teismo sprendimo, juo buvo... 27. Minėtasis sprendimas patvirtino palikimo priėmimo faktą, kurio pagrindu... 28. CPK 370 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad, atnaujinus bylos nagrinėjimą,... 29. Nagrinėjamu atveju akivaizdu, kad palikimo priėmimo fakto nustatymas yra... 30. CPK 443 straipsnio 7 dalis nustato, kad ypatingosios teisenos bylas teismas... 31. Pirmosios instancijos teismas iš šalių paaiškinimų, jų pozicijų... 32. Apeliantai neteisingai skunde nurodo pareiškėjo sumokėtą žyminio mokesčio... 33. Vadovaujantis nustatytomis aplinkybėmis ir nurodytais pagrindais teisėjų... 34. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 35. Trakų rajono apylinkės teismo 2011 m. liepos 29 d. sprendimą palikti...