Byla 2-1332/2014
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Lipnus“, kuria nutraukta uždarosios akcinės bendrovės „Lipnus“ restruktūrizavimo byla, bei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo (restruktūrizuojamos įmonės) uždarosios akcinės bendrovės „Lipnus“ administratoriaus įgalioto asmens (restruktūrizatoriaus) G. Č. ir pareiškėjo (ieškovo) uždarosios akcinės bendrovės „Lipnus“ direktoriaus T. S. atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 30d. nutarties, civilinėje byloje Nr. B2-549-259/2014 pagal pareiškėjo (ieškovo) uždarosios akcinės bendrovės „Lipnus“ direktoriaus T. S. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Lipnus“, kuria nutraukta uždarosios akcinės bendrovės „Lipnus“ restruktūrizavimo byla, bei

Nustatė

2I. Ginčo esmė Kauno apygardos teismo 2012-10-22 nutartimi iškėlė UAB „Lipnus“ restruktūrizavimo bylą, restruktūrizavimo administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto centras“ (2 t., 105-107 b. l.). Kauno apygardos teismas 2013-02-04 nutartimi patvirtino restruktūrizuojamos UAB (toliau – RUAB) „Lipnus“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą (2 t., 168-169 b. l.).

3Byloje kilo ginčas dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 30 d. nutarties, kuria buvo nutraukta UAB „Lipnus“ restruktūrizavimo byla, o restruktūrizuojamos UAB „Lipnus“ administratoriaus įgalioto asmens prašymas pratęsti terminą parengti ir pateikti teismui įmonės restruktūrizavimo planą bei kitus restruktūrizavimo bylai reikalingus dokumentus, atmestas.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno apygardos teismas 2014 m. balandžio 30 d. nutartimi restruktūrizuojamos UAB „Lipnus“ administratoriaus įgalioto asmens prašymą pratęsti terminą iki 2014 06 30 parengti ir pateikti teismui UAB „Lipnus“ restruktūrizavimo planą bei kitus restruktūrizavimo bylai reikalingus dokumentus atmetė ir nutraukė UAB „Lipnus“ restruktūrizavimo bylą.

6Teismas pažymėjo, kad, atsižvelgdamas į pareiškėjo nurodomus prašymuose motyvus ir siekdamas padėti įgyvendinti bendrovei jos turimą teisę parengti restruktūrizavimo planą, ne kartą buvo pratęsęs Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau - ĮRĮ) 14 straipsnio 5 dalyje numatytą 6 mėnesių terminą pateikti įmonės restruktūrizavimo planą, tačiau planas per pusantrų metų nebuvo parengtas ir pateiktas tiek restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui paskirtam administratoriui, tiek teismui. Paskutiniame prašyme pratęsti terminą iki 2014-06-30 parengti ir pateikti teismui UAB „Lipnus“ restruktūrizavimo planą bei kitus restruktūrizavimo bylai reikalingus dokumentus nėra nurodoma jokių svarbių aplinkybių ir argumentų, kurie leistų teismui daryti išvadą, kad toks terminas galėtų būti dėl objektyvių aplinkybių pratęstas, todėl prašymas dar kartą pratęsti terminą netenkintinas. Be to, teismas pažymėjo, jog terminą pratęsti daugiau nei vieną kartą draudžia įstatymas (ĮRĮ 14 str. 5 d.), o atsakovas RUAB „Lipnus“ ir teismo paskirtas bendrovės administratorius nevykdė savo, kaip proceso dalyvių, pareigos bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu, rūpintis proceso eiga ir greitu bylos išnagrinėjimu (CPK 7, 8 straipsniai). Pažymėjo, kad byloje apskritai nėra jokių duomenų apie plano rengimo eigą, todėl nėra galimybės įvertinti, ar plano rengimui skirtas laikas buvo efektyviai išnaudotas (CPK 178 str., ĮRĮ 14 str. 5 d.). Įvertinęs, kad restruktūrizavimo planas teismui nustatytu terminiu nepateiktas, o prašymas jį dar kartą pratęsti atmestas, teismas sprendė, kad buvo pagrindas RUAB „Lipnus“ restruktūrizavimo bylą nutraukti (ĮRĮ 28 str. 1 d. 1 p.).

7II. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atsakovo restruktūrizuojamos UAB „Lipnus“ administratoriaus įgaliotas asmuo (restruktūrizatorius) G. Č. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014-04-30 nutartį ir patenkinti jo prašymą dėl termino restruktūrizavimo planui pateikti pratęsimo iki 2014-06-30. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

91. Būtent restruktūrizuojamos įmonės kreditoriai išreiškė pageidavimą, kad restruktūrizavimo administratorius kreiptųsi į teismą su prašymu atidėti plano pateikimo terminą. 2014-04-15 kreditorių susirinkime, kuriame dalyvavo 95,75 % kreditorių, kreditoriai, kurių reikalavimai sudaro 88,97 %, susilaikė nuo restruktūrizavimo plano patvirtinimo, pasiūlė atidėti susirinkimą bei išreiškė norą, kad įmonė patikslintų pateiktą planą ir pateiktų kreditoriams svarstyti iš naujo.

102. Teismas nutraukdamas restruktūrizavimo bylą neatsižvelgė į teismų praktiką, taip pat ir į daugumos kreditorių valią bei argumentus, kad būtų pasiektas visiems priimtinas rezultatas bei skundžiama nutartimi užkirto kelią restruktūrizavimo plano tvirtinimui, todėl skundžiama nutartis nepagrįsta ir keistina.

11Pareiškėjas (ieškovas) T. S., RUAB „Lipnus“ direktorius, atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014-04-30 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pratęsti UAB „Lipnus“ restruktūrizavimo plano pateikimo terminą iki 2014-06-30. Remiasi šiais svarbiausiais argumentais:

121. Restruktūrizavimo byla negali būti nutraukiama, jeigu planas nustatytu terminu nepateikiamas dėl objektyvių priežasčių ir toks nepateikimas negali būti laikomas siekiu vilkinti procesą. ĮRĮ 28 str. 1 d. 2 p. nuostata negali būti aiškinama formaliai. Restruktūrizavimo bylos nutraukimas reikštų neproporcingas ir itin sunkias pasekmes bendrovei.

132. Teisminiai ginčai tarp dviejų pagrindinių kreditorių – Danske Bank A/S ir Corzona Capital Ltd prasidėjo dar 2013 m. ir tęsėsi beveik metus, dėl ko restruktūrizavimo planas negalėjo būti patvirtintas. Tik užsibaigus teisminiams ginčams tarp pagrindinių kreditorių (Lietuvos apeliaciniam teismui priėmus 2014-02-17 nutartį dėl kreditoriaus Corzona Capital Ltd kreditorinio reikalavimo) administratorius įgavo realų pagrindą pateikti planą kreditorių susirinkimui tvirtinti.

143. Pirmosios instancijos teismas pats savo procesiniais sprendimais įtakojo plano tvirtinimo eigą. Danske Bank A/S išreiškus abejones dėl Corzona Capital Ltd reikalavimo, banko skundo nagrinėjimas neturėjo būti kliūtis planui tvirtinti, tačiau taip buvo. Teismas galėjo banko skundą nagrinėti ir tik tuomet spręsti ar naikinti vieno pagrindinių kreditorių reikalavimą. Šioje byloje situacija buvo priešinga, nes teismas iš pradžių reikalavimą panaikino ir tik vėliau sprendė ar jį vėl iš naujo patvirtinti.

154. Kreditoriaus Corzona Capital Ltd reikalavimas sudarė daugiau nei 49 % visų reikalavimų, todėl nepatvirtinus šio reikalavimo, negalima buvo tvirtinti plano. Ta aplinkybę inter alia pripažino ir pats teismas nutartimis pratęsdamas terminus planui pateikti. Teismui pripažinus buvus objektyvių aplinkybių dėl kurių planas nebuvo pateiktas pakankamai ilgą laiką, vėliau tos pačios aplinkybės teismo negali būti vertinamos skirtingai ir būti pagrindu nutraukti restruktūrizavimo bylą. Planas negalėjo būti pateiktas dėl priežasčių, kurios nei nuo administratoriaus, nei nuo restruktūrizuojamos įmonės nepriklausė.

165. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog planas nebuvo pateiktas. Plano projektas buvo pilnai parengtas 2014-04-01 ir pateiktas susipažinti to prašiusiems kreditoriams, kaip to reikalauja ĮRĮ 14 str. Iki kreditorių susirinkimo bendrovės atstovas ir administratorius ne kartą derino savo pozicijas su kreditoriumi Danske Bank A/S. Įvykus 2014-04-15 kreditorių susirinkimui, dauguma kreditorių (88,97 %) pasisakė už plano patikslinimą ir pateikimą svarstymui iš naujo. Kreditoriai neatmetė plano, neatsisakė jo tvirtinti, o tik išreiškė valią tvirtinti jį su pakeitimais. Skundžiama nutartimi teismas užkirto kelią kreditorių valiai (patvirtinti patikslintą planą) būti įgyvendintai iki galo. Kreditorių išreikštoms korekcijoms įgyvendinti buvo būtinas papildomas 1 mėnesio terminas dėl vieno pagrindinių kreditorių Danske Bank A/S vidinių procedūrų (svarstymo komitetuose) išlaikymo. Bendrovė planą jau patikslino, atsižvelgusi į kreditorių pastabas, liko tik sušaukti kreditorių susirinkimą.

176. Skundžiama nutartimi būtų sukurtos neproporcingos pasekmės bendrovei, įmonė prarastų galimybę atkurti mokumą, įvykdyti įsipareigojimus savo kreditoriams ir likti sėkmingai rinkoje veikiančiu subjektu, išsaugoti darbo vietas darbuotojams.

18Atsiliepimu į RUAB „Lipnus“ restruktūrizatoriaus UAB „Bankroto centras“ atskirąjį skundą atsakovas RUAB „Lipnus“ su atskiruoju skundu ir jame išdėstytais argumentais sutiko, prašė panaikinti skundžiamą nutartį ir restruktūrizavimo plano pateikimo terminą pratęsti iki 2014-06-30. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirieji skundai atmestini.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str., 338 str.).

22Bylos duomenys patvirtina, kad Kauno apygardos teismo 2012-10-22 nutartimi UAB „Lipnus“ iškelta restruktūrizavimo byla, įmonės administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto centras“, kuriam nustatytas šešių mėnesių terminas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos parengti ir pateikti teismui UAB „Lipnus“ restruktūrizavimo planą ir kitus restruktūrizavimo bylai nagrinėti reikalingus dokumentus (2 t., 1105-107 b. l.). Kauno apygardos teismo 2013-05-21, 2013-06-28, 2013-08-20, 2013-12-30 nutartimis buvo tenkinti administratoriaus prašymai ir keturis kartus pratęsinėtas terminas administratoriui pateikti restruktūrizavimo planą iki 2014-04-30 (3 t., 131, 142, 156-157, 166 b. l.).

23Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, jog restruktūrizavimo planas nebuvo pateiktas, turėjo pagrindą priimti skundžiamą nutartį (ĮRĮ 14 str. 5 d.).

24ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte kaip vienas iš savarankiškų įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindų yra numatytas atvejis, kuomet nustatytais terminais nepateikiamas restruktūrizavimo planas. Pagal Lietuvos apeliaciniame teisme susiformavusią praktiką, teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo minėtu pagrindu, turi atsižvelgti į ĮRĮ keliamus tikslus, termino praleidimo priežastis, praleisto termino trukmę, patvirtinto restruktūrizavimo plano buvimą ar nebuvimą ir kitas svarbias bylos aplinkybes, siekiant priimti teisingą, protingą ir sąžiningą procesinį sprendimą bei tokiu būdu užtikrinti tinkamą kreditorių teisių ir interesų apsaugą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-02-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-820/2011; 2012-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-459/2012). Taigi, sprendžiant dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrįstumo minėtu pagrindu teismas turi įvertinti realias restruktūrizavimo plano projekto pateikimo teismui tvirtinti galimybes. Nutraukus bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu įmonei atsiranda tokių teisinių padarinių, kad netenka galios visi įmonės ir kreditorių susitarimai dėl įmonei taikomų nuolaidų, atnaujinamas palūkanų ir netesybų skaičiavimas bei išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus. Kita vertus, ĮRĮ 4 straipsnio nuostatos nedraudžia, esant atitinkamam poreikiui bei sąlygoms, vėl pradėti įmonės restruktūrizavimo procesą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-790/2013).

25Pagal ĮRĮ 8 straipsnį nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos įmonė naudojasi prievolių vykdymo lengvatomis: uždraudžiamas įmonės piniginių prievolių vykdymas, apribojamas turto perleidimas, sustabdomas netesybų ir palūkanų skaičiavimas, sustabdomas išieškojimo pagal vykdomuosius dokumentus vykdymas ir kt. Tam, kad šiuo laikotarpiu būtų užtikrinta teisinga įmonės ir jos kreditorių interesų pusiausvyra bei išlaikytas proporcingumo principas privačius kreditorių interesus ribojant dėl įmonės veiklos išsaugojimo galimybės, restruktūrizavimo byla turi vykti operatyviai, laikantis ĮRĮ nustatytų procesinių terminų. Įstatyme įtvirtinta, kad restruktūrizavimo plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos. Teismas restruktūrizavimo administratoriaus arba įmonės valdymo organo prašymu turi teisę pratęsti šį terminą, bet ne ilgiau kaip vienam mėnesiui (ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalis). Teismų praktikoje pripažįstama restruktūrizavimo plano pratęsimo galimybė ilgesniam negu vieno mėnesio laikotarpiui, tačiau tokie atvejai vertinami kaip išskirtiniai. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad termino restruktūrizavimo planui pateikti pratęsimas turi būti pateisinamas objektyviomis aplinkybėmis ir atitikti restruktūrizavimo proceso tikslą bei principus. Įstatyme nenustatyta galimybė restruktūrizavimo plano rengimą tęsti neribotą laiką dėl to, kad nėra patvirtinti visų arba lemiamą balsų skaičių turinčių kreditorių reikalavimai, kartu pažymėtina, kad įstatyme nėra nuostatų, pagal kurias restruktūrizavimo plano rengimas ir tvirtinimas būtų siejamas su visų kreditorių reikalavimų patvirtinimu, priešingai – pagal ĮRĮ 12 straipsnio 1 dalies 3 punktą restruktūrizavimo plane į kreditorių sąrašą įtraukiami ir asmenys, kurių reikalavimus įmonė ginčija ir teismo sprendimai dėl jų nėra įsiteisėję, įsiteisėjus teismų sprendimams dėl šių reikalavimų, atitinkamai patikslinamas restruktūrizavimo planas. Priešingas įstatymo nuostatų dėl termino restruktūrizavimo planui rengti aiškinimas reikštų galimybę restruktūrizuojamai įmonei piktnaudžiauti įstatymo suteikiamomis teisėmis, ir, nesant realios įmonės veiklos išsaugojimo galimybės, imituoti restruktūrizavimo procesą tam, kad kuo ilgesnį laiką galėtų naudotis ĮRĮ 8 straipsnyje įtvirtintomis lengvatomis. Pažymėtina, kad pagal įstatymą įmonės restruktūrizavimo procesas negali tęstis ilgiau kaip ketverius metus, teismas šį terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip vieneriems metams (ĮRĮ 12 straipsnio 3 dalis).

26Apibendrindamas aptartą teisinį reglamentavimą apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nepagrįstas yra apeliantų argumentas, jog teismas turėjo pratęsti restruktūrizavimo plano pateikimo terminą, nes dėl teisminių ginčų tarp dviejų pagrindinių kreditorių – Danske Bank A/S ir Corzona Capital Ltd , kurie tęsėsi beveik metus, restruktūrizavimo planas negalėjo būti patvirtintas. Apeliantai teigė, jog tik užsibaigus teisminiams ginčams tarp pagrindinių kreditorių (Lietuvos apeliaciniam teismui priėmus 2014-02-17 nutartį dėl kreditoriaus Corzona Capital Ltd kreditorinio reikalavimo) administratorius įgavo realų pagrindą pateikti planą kreditorių susirinkimui tvirtinti. Apeliantai taip pat nurodė, kad pirmosios instancijos teismas įtakojo plano tvirtinimo proceso eigą, nes teismas iš pradžių reikalavimą panaikino ir tik vėliau sprendė ar jį vėl iš naujo patvirtinti. Pirma, tokie apelianto argumentai prieštarauja jo paties teiginiui, kad Danske Bank A/S skundo (išreiškus abejones dėl Corzona Capital Ltd reikalavimo) nagrinėjimas neturėjo būti kliūtis planui tvirtinti. Antra, nepagrįstas apeliantų argumentas, jog kol nebuvo patvirtinti dalies didžiųjų kreditorių reikalavimai, negalėjo būti ruošiamas ir planas. CPK 279 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismo sprendimo (nutarties) dalis dėl savarankiškų reikalavimų įsiteisėja, jei nėra apskųsta, pasibaigus apskundimo apeliacine tvarka terminui. Įstatyme nenustatyta šios taisyklės taikymo išimčių įmonių bankroto ar restruktūrizavimo bylose. Dėl to Danske Bank A/S atskiruoju skundu apskundus teismo nutartį dėl kreditorių reikalavimų patvirtinimo dalyje dėl kreditoriaus Corzona Capital Ltd, neapskųsta teismo nutarties dalis įsiteisėja, o kreditoriai įgyja su reikalavimo patvirtinimu susijusias teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2013). Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog pagal esamą teisinį reglamentavimą, jeigu nustatytais terminais restruktūrizavimo planas nepateikiamas, inter alia dėl to, kad nepasiektas įmonės dalyvių ir kreditorių susitarimas, teismas restruktūrizavimo bylą turi nutraukti (ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Nagrinėjamu atveju, nepaisant to, kad teismas restruktūrizavimo planui rengti kasatoriui suteikė terminą, tris kartus viršijantį nustatytą įstatyme (nuo restruktūrizavimo bylos iškėlimo 2012-10-22 iki 2014-04-30 praėjo pusantrų metų), kasatorius restruktūrizavimo plano teismo nustatytu terminu nepateikė, todėl teismas pagrįstai bylą nutraukė.

27Byloje nustatyta, kad parengtas restruktūrizavimo plano projektas netenkina balsų daugumą turinčių kreditorių interesų. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad, vadovaujantis ĮRĮ nustatytu teisiniu reglamentavimu, pritarti ar nepritarti restruktūrizavimo plano projektui yra kreditorių prerogatyva, todėl prieina prie išvados, kad tuo atveju, kai parengtam restruktūrizavimo plano projektui per įstatymų nustatytą terminą (kuris, be kita ko, buvo ne sykį pratęstas) nepritarė įstatyme nustatyta kreditorių dauguma, restruktūrizavimo bylą nagrinėjantis teismas turi nutraukti bylą.

28Iš kreditorių susirinkimo protokolo (7 b. l.) matyti, kad kreditoriai nepritarė planui ir ne dėl to, kaip teigė apeliantai, kad nespėjo išanalizuoti planą bei paruošti patvirtinimą (18 b. l.), o dėl to, kad dalis kreditorių prieštaravo akcininko Corzona Capital Ltd kreditoriniam dengimui, dėl plano trukmės, dėl naujų automobilių pirkimo, dėl įmonės veiksmų apribojimo ir kt.

29Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino materialines ir procesines teisės normas, reglamentuojančias restruktūrizavimo bylos nutraukimą, ir pagrįstai nutraukė atsakovo RUAB „Lipnus“ restruktūrizavimo bylą. Keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą teismo nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, todėl nutartis paliekama nepakeista.

30Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta ir CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. I. Ginčo esmė Kauno apygardos teismo 2012-10-22 nutartimi iškėlė UAB... 3. Byloje kilo ginčas dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 30 d.... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Kauno apygardos teismas 2014 m. balandžio 30 d. nutartimi restruktūrizuojamos... 6. Teismas pažymėjo, kad, atsižvelgdamas į pareiškėjo nurodomus prašymuose... 7. II. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Atsakovo restruktūrizuojamos UAB „Lipnus“ administratoriaus įgaliotas... 9. 1. Būtent restruktūrizuojamos įmonės kreditoriai išreiškė pageidavimą,... 10. 2. Teismas nutraukdamas restruktūrizavimo bylą neatsižvelgė į teismų... 11. Pareiškėjas (ieškovas) T. S., RUAB „Lipnus“ direktorius, atskiruoju... 12. 1. Restruktūrizavimo byla negali būti nutraukiama, jeigu planas nustatytu... 13. 2. Teisminiai ginčai tarp dviejų pagrindinių kreditorių – Danske Bank A/S... 14. 3. Pirmosios instancijos teismas pats savo procesiniais sprendimais įtakojo... 15. 4. Kreditoriaus Corzona Capital Ltd reikalavimas sudarė daugiau nei 49 % visų... 16. 5. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog planas nebuvo pateiktas. Plano... 17. 6. Skundžiama nutartimi būtų sukurtos neproporcingos pasekmės bendrovei,... 18. Atsiliepimu į RUAB „Lipnus“ restruktūrizatoriaus UAB „Bankroto... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Atskirieji skundai atmestini.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 22. Bylos duomenys patvirtina, kad Kauno apygardos teismo 2012-10-22 nutartimi UAB... 23. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas,... 24. ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte kaip vienas iš savarankiškų įmonės... 25. Pagal ĮRĮ 8 straipsnį nuo teismo nutarties iškelti įmonės... 26. Apibendrindamas aptartą teisinį reglamentavimą apeliacinės instancijos... 27. Byloje nustatyta, kad parengtas restruktūrizavimo plano projektas netenkina... 28. Iš kreditorių susirinkimo protokolo (7 b. l.) matyti, kad kreditoriai... 29. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą konstatuotina, jog pirmosios... 30. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta ir CPK 337... 31. Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 30 d. nutartį palikti nepakeistą....