Byla 2-872/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės, Vyto Miliaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo V. J. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1038-153/2012 pagal ieškovo Plass Investments Limited ieškinį atsakovams akcinei bendrovei įmonių grupei ,,Alita“, V. J. ir FR&R Invest, IGA S.A. Luxemburg dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais bei nuostolių atlyginimo priteisimo, dėl įstatų ir akcijų pasirašymo sutarties pripažinimo negaliojančia, trečiasis asmuo valstybės įmonė Registrų centras.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Pirmosios instancijos teismas 2012 m. liepos 10 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą dėl įrodymų išreikalavimo iš atsakovo V. J. ir įpareigojo V. J. iki 2012 m. rugpjūčio 15 d. pateikti teismui 2011 m. rugsėjo 7 d. tarp V. J. ir FR&R Invest, IGA S.A. sudarytą sutartį. V. J., vykdydamas teismo nutarties įpareigojimus, 2012 m. rugpjūčio 16 d. pateikė teismui prašomą sutartį. 2012 m. spalio 3 d. vykusio teismo posėdžio metu teismas protokoline nutartimi įpareigojo V. J. iki 2012 m. spalio 23 d. pateikti ir visus sutarties priedus.

5Atsakovas 2012 m. spalio 23 d. kreipėsi į teismą dėl nustatyto termino rašytiniams įrodymams pateikti pratęsimo. Teismas 2012 m. spalio 26 d. nutartimi atmetė atsakovo V. J. atstovo advokato A. P. prašymą dėl termino įrodymams pateikti pratęsimo. Tuomet atsakovas 2012 m. spalio 29 d. pateikė teismui pranešimą dėl atsisakymo pateikti teismo prašomus dokumentus dėl jų konfidencialumo.

6Kauno apygardos teismas 2011 m. lapkričio 14 d. nutartimi atsakovui V. J. skyrė 1 000 Lt baudą už 2011 m. rugsėjo 7 d. sutarties, sudarytos tarp V. J. ir FR&R Invest IGA S.A. Luxemburg, priedų nepateikimą. Atsakovas pateikė teismui prašymą dėl paskirtos baudos ir įpareigojimo pateikti įrodymus panaikinimo.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2012 m. lapkričio 30 d. nutartimi V. J. prašymą dėl baudos panaikinimo atmetė. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad atsakovo V. J. piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ir nesąžiningą elgesį patvirtina šios aplinkybės: pranešimas dėl atsisakymo pateikti įrodymus pateiktas teismui beveik po keturių mėnesių nuo 2012 m. liepos 10 d. nutarties, kuria atsakovas buvo įpareigotas pateikti teismui rašytinius įrodymus, įsigaliojimo; per visą nurodytą laikotarpį, t. y. iki 2012 m. spalio 31 d. atsakovas neminėjo aplinkybės, kad prašomų pateikti teismui įrodymų neteiks CPK 188 str. pagrindu; nurodytu laikotarpiu atsakovas (nuo 2012 m. liepos 10 d. iki 2012 m. spalio 12 d.) nesikreipė į įmonių grupės AB ,,Alita“ stebėtojų tarybą sužinoti tarybos nuomonę apie galimumą pateikti teismui rašytinius įrodymus; iš pradžių 2012 m. spalio 23 d. atsakovas prašė teismo nutartimi nustatytą terminą rašytiniams įrodymams pateikti pratęsti iki 2012 m. lapkričio 23 d., vėliau 2012 m. spalio 31 d. atsakovas nurodė, kad įrodymų nepateiks. Teismo nuomone, atsakovo nurodyti argumentai nepaneigia Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 14 d. nutartyje padarytos išvados dėl atsakovo V. J. piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis ir nesąžiningo elgesio.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atsakovas V. J. pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 30 d. nutarties. Atskiruoju skundu apeliantas prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir panaikinti jam skirtą 1 000 Lt baudą; panaikinti teismo įpareigojimą pateikti teismui 2011 m. rugsėjo 7 d. sutarties, sudarytos tarp V. J. ir FR&R Invest, IGA S. A. Luxemburg, priedus; įpareigoti ieškovą Plass Investments Limited atskleisti šios įmonės akcininkų tapatybę. Atskirąjį skundą apeliantas grindžia šiais argumentais:

91. Atsakovas po 2012 m. spalio 3 d. vykusio teismo posėdžio, kurio metu atsakovas buvo įpareigotas pateikti visus sutarties priedus, 2012 m. spalio 16 d. V. J. kreipėsi į Bendrovės stebėtojų tarybą su prašymu pateikti nuomonę dėl teismo įpareigojimų vykdymo. Bendrovės stebėtojų taryba, apsvarsčiusi V. J. kreipimąsi, pateikė nuomonę raštu ir vienbalsiai nusprendė, kad atsakovas V. J. privalo užtikrinti Bendrovės komercinių paslapčių apsaugą, o šios pareigos pažeidimo atveju jis gali būti traukiamas atsakomybėn. Atsakovui, gavus bendrovės stebėtojų tarybos nuomonę, siekiant tinkamai vykdyti teismo įpareigojimus, atsakovo atstovas 2012 m. spalio 23 d. kreipėsi į teismą dėl nustatyto termino rašytiniams įrodymams pateikti pratęsimo, kartu teismui pateikiant argumentus, kodėl atsakovui reikalingas papildomas laikas minėto teismo įpareigojimo įvykdymui, tačiau teismas į minėtus argumentus neatsižvelgė ir 2012 m. spalio 26 d. nutartimi prašymą dėl termino įrodymams pateikti pratęsimo atmetė.

102. Teismui atmetus atsakovo prašymą dėl termino teismo įpareigojimui įvykdyti pratęsimo, atsakovas, esant Bendrovės stebėtojų tarybos nuomonei ir nesant tikrumo dėl ieškovo tokio prašymo dėl minėtų įrodymų iš atsakovo išreikalavimo tikrųjų ketinimų, atsakovas pateikė teismui pranešimą dėl atsisakymo pateikti sutarties priedus (kartu išsamiai nurodant tokio atsisakymo motyvus).

113. Atsakovas nepiktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, o veikė sąžiningai.

12Atsakovas įvertino šiuos veiksnius: 1) bendrovės akcijomis yra viešai prekiaujama vertybinių popierių rinkoje, todėl atskleidus ieškovui konfidencialią bendrovės informaciją (įskaitant duomenis apie visus bendrovės sandorius), bendrovei būtų padaryta žala, kuri tokiu atveju neišvengiamai pakenktų įmonės komercinei veiklai; 2) pateikus prašomus įrodymus, ieškovas, pasinaudodamas teismo procesu, įgytų informaciją, kuri sudaro įmonės komercinę paslaptį ir galimai panaudotų ją prieš įmonę; 3) tokiu būdu patirta AB „Alita“ žala būtų negrįžtama ir gali sukelti neigiamas pasekmes bendrovės komercinei veiklai. Susiklosčius tokiai situacijai, bendrovė neturės net galimybės reikalauti iš ieškovo atlyginti patirtą žalą, kadangi ieškovas minėtą konfidencialią informaciją bus įgijęs pagal teismo įpareigojimą.

134. Savo prašyme dėl įrodymų išreikalavimo iš atsakovo V. J. ieškovas reikalauja dokumentų, apskritai nenurodydamas, kokias konkrečias aplinkybes jis ketina įrodinėti prašomais išreikalauti įrodymais.

14CPK 180 str. yra nurodyta, kad teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Taigi įstatymas nurodo, kad įrodymai konkrečioje civilinėje byloje yra ne bet kokia informacija, o tik su bylos nagrinėjimo dalyku susijusios aplinkybės (įrodymų sąsajumo taisyklė). Įrodymų sąsajumo taisyklė yra adresuojama ne tik teismui, kuris galutinai įvertina, ar konkretus įrodymas yra susijęs su reikšmingomis bylai aplinkybėmis, ar ne, bet ir dalyvaujantiems byloje asmenims.

155. Teismo reikalaujami sutarties priedai yra tiesiogiai susiję su bendrovės veiklos strategija ir plėtros planais, todėl jų atskleidimas ieškovui, kuris neatskleidžia savo tikrųjų akcininkų (naudos gavėjų) tapatybės, gali nulemti tai, kad bendrovės strateginiai verslo planai taps žinomi bendrovės konkurentams. Pažymėtina, kad atsakovas kreipėsi į teismą su prašymu įpareigoti atsakovą nurodyti Plass Investments Limited akcininkus ir tokiu būdu išsklaidyti abejones dėl ieškovo savanaudiškų ketinimų. Tačiau šis prašymas teismo 2012 m. gruodžio 4 d. protokoline nutartimi buvo atmestas. Ieškovo nenoras teismui ir atsakovui nurodyti Plass Investments Limited akcininkų, kitaip tariant įmonės tikrųjų naudos gavėjų, tik dar labiau sustiprino atsakovo abejones dėl ieškovo pareikšto prašymo, kuriuo iš esmės siekiama ne pagrįsti įrodinėjamas aplinkybes, o teismo keliu išgauti iš atsakovo itin jautrią konfidencialią bendrovės informaciją, kurią vėliau būtų galima panaudoti prieš bendrovę.

166. Atsakovas ėmėsi visų priemonių siekiant išsiaiškinti ieškovo tikruosius ketinimus, kurių vedinas ieškovas pareiškė teismui prašymą išreikalauti iš atsakovo visus V. J. ir FR&R Invest, IGA S.A. Luxemburg 2011 m. rugsėjo 7 d. sudarytos sutarties priedus. Atsakovo abejonės dėl ieškovo sąžiningumo galėjo būti patvirtintos arba paneigtos ieškovui atskleidus jo akcininkų tapatybę. Tačiau teismui nepatenkinus šio prašymo, atsakovas tokios galimybės neturėjo. Atsakovo gauti įrodymai teismo neįtikino dėl jautrios informacijos atskleidimo ieškovui pavojaus ir galimos žalos bendrovei. Todėl atsakovas, išsėmus visas galimybes gauti teismui reikalingus įrodymus dėl minėtos informacijos atskleidimo negalimumo, nebeturėjo kitos išeities tik pasinaudoti jam Lietuvos Respublikos CPK 188 str. suteikta procesine teise ir pranešti teismui, ankstesne protokoline nutartimi pripažinusia, kad visa bylos medžiaga yra vieša, jog atsisako pateikti prašomus rašytinius įrodymus.

17Ieškovas Plass Investments Limited pateikė atsiliepimą į apelianto atskirąjį skundą. Atsiliepimu prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo nutartį. Nurodo, kad V. J. elgesys apriboja ieškovo galimybę naudotis efektyvia teismine gynyba, nes jis negali gauti įrodymų, kurie tiesiogiai susiję su ieškovo nuosavybės teisių pažeidimu. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

181. Lietuvos Respublikos CPK 199 str. pagrindu priimta nutartis dėl įrodymų išreikalavimo yra neskundžiama (Lietuvos Respublikos CPK 334 str. 1 d.).

192. Atsakovo V. J. elgesys užkirto kelią operatyviniam teismo procesui, nes teismas įpareigojo pateikti visą 2011 m. rugsėjo 7 d. sutartį, šios sutarties 10.5 p. nurodyta, kad sutarties priedai yra neatskiriama sutarties dalis. Todėl V. J. veiksmai nukreipti prieš operatyvų bylos išnagrinėjimą.

203. Vienintelis įrodymų pateikimo ribojimas nustatytas CPK yra 177 str. 4 d. (valstybės, profesinė paslaptis). CPK 18 str. nustato įsiteisėjusių teismo nutarčių privalomumą ir ši norma civiliniame procese turi pirmenybę prieš bet kokias kitas įstatymų nuostatas, inter alia V. J. nurodomą CK 2.87 str. Būtent teismo procesinių įpareigojimų nevykdymas yra pagrindas atsakomybei kilti, o ne jų tinkamas vykdymas. Dar daugiau, teismui pateikta informacija, kuri saugoma CPK 10 str. 2 d. pagrindu, nelaikoma vieša ir jos pateikimas nelaikomas „atskleidimu“ CK 2.87 str. prasme (CPK 1 str. 2 d.). Įstatymus būtina aiškinti protingai, tačiau V. J. pateikia izoliuotą CK 2.87 str. interpretaciją. Pažymėtina, jog vadovaujantis V. J. interpretacija ir logika, joks teismas negalėtų išreikalauti iš įmonių įrodymų.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės ir išvados

21Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

22Lietuvos Respublikos CPK 334 str. 1 d. 2 p. numato, kad pirmosios instancijos teismo nutartis gali būti apskųsta atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesniai bylos eigai. Sutiktina su ieškovo išsakyta nuomone, kad Lietuvos Respublikos CPK 199 str. pagrindu priimta nutartis dėl įrodymų išreikalavimo yra neskundžiama.

23Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija pasisako šiuo klausimu kiek tai liečia paskirtos atsakovui baudos pagrįstumo vertinimą. Teismas sprendė, kad sutarties, kuri teismui pateikta 2012 m. rugpjūčio 16 d., priedai turi ryšį su nagrinėjama byla. Pačioje 2011 m. rugsėjo 7 d. sutarties 10.5 p. nurodyta, kad sutarties priedai yra neatsiejama sutarties dalis, todėl teismo reikalavimu jie turi būti pateikti, nes nesant minėtų sutarties priedų negalima atskleisti pačios sutarties turinio, tai reikšmingai apsunkina teismo galimybę vykdyti teisingumą ir bylą išnagrinėti operatyviai.

24Atsakovas teigia, kad teismo reikalaujami sutarties priedai yra konfidencialūs dokumentai, susiję su bendrovės veiklos strategija ir plėtros planais. Tarp sutarties priedų yra akcininkų sutartis, finansinio bendrovės audito ataskaita, kompaktiniai diskai su visų bendrovės sandorių ir dokumentų kopijomis. Be to, sutarties priedas Nr. 20 yra bendrovės teisinio patikrinimo ataskaita, kurioje yra pateikiama išsami ataskaita apie visą bendrovės veiklą iki sutarties sudarymo momento visais įmanomais aspektais, joje atskleidžiamos galimos neigiamos pasekmės bendrovei atskirose situacijose, identifikuojami nepakankami bendrovės veikloje naudojami teisiniai saugikliai, nurodomos galinčios kilti problemos bei pateikiami siūlymai dėl galimų problemų sprendimo. Teisinio patikrinimo metu vertinami absoliučiai visi bendrovės dokumentai, įskaitant, bet neapsiribojant, darbo teisės dokumentai, prekių ženklai, patentai, korporaciniai dokumentai, bendrovei priklausantis nekilnojamasis turtas, mokestiniai klausimai, bylos, kuriose dalyvauja bendrovė, kreditavimas, įkeitimas, kilnojamasis turtas, valdymo organų sprendimai, apskaita, draudimo santykiai, verslo sutartys, todėl jų atskleidimas ieškovui gali nulemti, kad bendrovės strateginiai verslo planai taps žinomi konkurentams, pateikus įrodymus teismui nebus užtikrintas informacijos slaptumas.

25Nustatant nagrinėjamoje byloje teismo teises ir pareigas, susijusias su konfidencialia informacija, yra reikšmingas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo vertinimas.

26Konstitucinis Teismas 1996 m. gruodžio 19 d. nutarime yra pažymėjęs, kad teisėjo, nagrinėjančio bylą, teisė susipažinti su valstybės paslaptimi (akivaizdu, kad nagrinėjamu atveju ir su komercine paslaptimi) grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str., nustatančiu, jog teisingumą vykdo tik teismai, ir 117 str., numatančiu klausimų, susijusių su valstybės paslaptimi, sprendimą teisme. Būtent teismo, kaip valstybės institucijos, funkcija vykdyti teisingumą lemia teisėjo teisę susipažinti su bylos nagrinėjimui reikalingomis žiniomis. Todėl yra negalima situacija, kad teismas negalėtų išreikalauti įrodymų, reikalingų visapusiškam ir objektyviam bylos aplinkybių ištyrimui, lygiai taip pat negalima situacija, kad tokiu atveju proceso dalyviai tokių duomenų nepateiktų. Ir tik išreikalavęs ir atitinkamai susipažinęs su šiais įrodymais, teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 9 ir 10 straipsniais, kai yra pagrindas manyti, kad bus atskleista profesinė ar komercinė paslaptis, turi teisę pripažinti konfidencialia informacija tą bylos medžiagos dalį, kurią sudaro komercinė paslaptis ar kiti konfidencialūs įrodymų aspektai. Tačiau teismas turi pareigą ištirti visus įrodymus, tame tarpe ir konfidencialius, įvertinęs visą byloje esančių įrodymų visetą, jų tarpusavio sąsajumą bei įrodytinumo lygį (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1362/2011). Teismas, prieš taikydamas ribojimus byloje dalyvaujantiems asmenims susipažinti su konfidencialia informacija, pats susipažinęs su šia informacija, motyvuota nutartimi turi nustatyti, kuri iš pateiktų įrodymų, t. y. sutarties priedų dalis, pripažintina konfidencialia informacija (Lietuvos Respublikos CPK 10 str. 2 d.).

27Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje atsakovas V. J. privalėjo pateikti 2011 m. rugsėjo 7 d. sutartį ir jos atitinkamus priedus, kurie yra neatskiriama sutarties dalis. Tik tokiu būdu bus užtikrinta byloje dalyvaujančių asmenų teisė į teisingą bylos išnagrinėjimą.

28Pirmosios instancijos teismas apelianto veiksmus nepateikiant informacijos, reikalingos išnagrinėti bylą, vertino kaip piktnaudžiavimą procesu. Pažymėtina, kad atsakovas, nors ir būdamas pakankamai išsilavinęs, neturi teisinio išsilavinimo, keitėsi jį atstovaujantys advokatai, būdamas suklaidintas Bendrovės stebėtojų tarybos nuomonės ir klaidingai suvokdamas teisės normas, reglamentuojančias konfidencialios informacijos pateikimą, bandė įtikinti teismą, jog būdamas lojalus bendrovei turi laikytis konfidencialumo (Lietuvos Respublikos CK 2.87 str. 2 p.), negali atskleisti informacijos, kurią išviešinus gali nukentėti bendrovės interesai.

29Atsakovas atliko šiuos veiksmus: kreipėsi į teismą su prašymu įpareigoti ieškovą atskleisti Plass Investments Limited tapatybę ir galutinius naudos gavėjus, kreipėsi į Bendrovės stebėtojų tarybą su prašymu pateikti nuomonę dėl teismo įpareigojimų vykdymo, Bendrovės stebėtojų taryba pažymėjo, kad atsakovas V. J. privalo užtikrinti bendrovės komercinių paslapčių apsaugą, o šios pareigos pažeidimo atveju jis gali būti traukiamas atsakomybėn; atsakovas teismui pateikė pačią sutartį ir kai kuriuos priedus, kurie nekelia grėsmės bendrovės konfidencialios informacijos atskleidimui.

30Todėl ieškovo pateikti prašymai dėl termino pratęsti įrodymų pateikimą ar atsisakymas juos pateikti remiantis įstatymo nuostatomis, kurios nagrinėjamoje byloje netaikytinos, negali būti vertinama kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis ar sąmoningu veikimu prieš greitą bylos išnagrinėjimą. Paskirta nuobauda naikintina, kartu teisėjų kolegija pažymi, kad nuobaudos panaikinimas neatleidžia V. J. nuo pareigos operatyviai pateikti teismui reikalaujamus įrodymus, t. y. 2011 m. rugsėjo 7 d. sutarties priedus.

31Apeliacijos nagrinėjamos pagal V. J. atskirąjį skundą objektas yra pirmosios instancijos teismo 2012 m. lapkričio 30 d. nutartis, kuria atmesti jo prašymai dėl baudos panaikinimo ir dėl įpareigojimo pateikti teismui rašytinius įrodymus. Šia nutartimi nebuvo spręstas atsakovo nurodytas klausimas dėl įpareigojimo ieškovui Plass Intevestments Limited atskleisti šios įmonės akcininkų tapatybę, todėl apeliacinės instancijos teismui nekyla pareiga nurodytą klausimą nagrinėti apeliacine tvarka (Lietuvos Respublikos CPK 301 str. 1 p.).

32Be to, V. J. prašymas remiantis ABĮ 18 str. 1 d. neturi nei faktinio, nei teisinio pagrindo, nes ieškovo korporatyviniai dokumentai yra byloje, ieškovas balsavo AB ,,Alita“ akcininkų susirinkime, kur reikėjo atskleisti tapatybę. ABĮ 18 str. 1 d. pagrindu AB ,,Alita“ ieškovui yra išdavusi dokumentus. Be to, ABĮ 18 str. nereglamentuoja civilinio proceso klausimų.

33Kiti atsakovo atskirąjame skunde ir ieškovo atsiliepime nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo sprendimui.

34Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

35Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 30 d. nutartį pakeisti.

36Panaikinti V. J. (a. k. ( - ) gyvenančiam ( - )) paskirtą 1 000 Lt (vieno tūkstančio litų) baudą.

37Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Pirmosios instancijos teismas 2012 m. liepos 10 d. nutartimi tenkino ieškovo... 5. Atsakovas 2012 m. spalio 23 d. kreipėsi į teismą dėl nustatyto termino... 6. Kauno apygardos teismas 2011 m. lapkričio 14 d. nutartimi atsakovui V. J.... 7. Kauno apygardos teismas 2012 m. lapkričio 30 d. nutartimi V. J. prašymą dėl... 8. Atsakovas V. J. pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012... 9. 1. Atsakovas po 2012 m. spalio 3 d. vykusio teismo posėdžio, kurio metu... 10. 2. Teismui atmetus atsakovo prašymą dėl termino teismo įpareigojimui... 11. 3. Atsakovas nepiktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, o veikė... 12. Atsakovas įvertino šiuos veiksnius: 1) bendrovės akcijomis yra viešai... 13. 4. Savo prašyme dėl įrodymų išreikalavimo iš atsakovo V. J. ieškovas... 14. CPK 180 str. yra nurodyta, kad teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus,... 15. 5. Teismo reikalaujami sutarties priedai yra tiesiogiai susiję su bendrovės... 16. 6. Atsakovas ėmėsi visų priemonių siekiant išsiaiškinti ieškovo... 17. Ieškovas Plass Investments Limited pateikė atsiliepimą į apelianto... 18. 1. Lietuvos Respublikos CPK 199 str. pagrindu priimta nutartis dėl įrodymų... 19. 2. Atsakovo V. J. elgesys užkirto kelią operatyviniam teismo procesui, nes... 20. 3. Vienintelis įrodymų pateikimo ribojimas nustatytas CPK yra 177 str. 4 d.... 21. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 22. Lietuvos Respublikos CPK 334 str. 1 d. 2 p. numato, kad pirmosios instancijos... 23. Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija pasisako šiuo klausimu kiek tai... 24. Atsakovas teigia, kad teismo reikalaujami sutarties priedai yra konfidencialūs... 25. Nustatant nagrinėjamoje byloje teismo teises ir pareigas, susijusias su... 26. Konstitucinis Teismas 1996 m. gruodžio 19 d. nutarime yra pažymėjęs, kad... 27. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje atsakovas V. J.... 28. Pirmosios instancijos teismas apelianto veiksmus nepateikiant informacijos,... 29. Atsakovas atliko šiuos veiksmus: kreipėsi į teismą su prašymu įpareigoti... 30. Todėl ieškovo pateikti prašymai dėl termino pratęsti įrodymų pateikimą... 31. Apeliacijos nagrinėjamos pagal V. J. atskirąjį skundą objektas yra... 32. Be to, V. J. prašymas remiantis ABĮ 18 str. 1 d. neturi nei faktinio, nei... 33. Kiti atsakovo atskirąjame skunde ir ieškovo atsiliepime nurodyti argumentai... 34. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 35. Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 30 d. nutartį pakeisti.... 36. Panaikinti V. J. (a. k. ( - ) gyvenančiam ( - )) paskirtą 1 000 Lt (vieno... 37. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....